Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Ανοιχτή Επιστολή Οικογένειας Ζαχαρίου Καλαμάτα Μεσσηνίας Ελλάδα 30/07/2018
=====

Ο κ. Σπυρίδων Ζαχαρίου εργάστηκε στα γραφεία του Επισκοπικού Μεγάρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας στην Καλαμάτα ως Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής συνολικά περί το ενάμιση έτος. Απολύθηκε πριν λήξει η νομίμως ηλεκτρονική αναγκελθείσα διάρκεια εργασίας του, ενώ διακρινόταν για την εργατικότητα και το ήθος του όπως έγγραφη σχετική Απόφαση Μητροπολιτικού Συμβουλίου Μεσσηνίας υπ’ αριθ. 625/2015 ανέφερε, δια εισηγήσεως του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Απολύθηκε δηλαδή πρόωρα χωρίς να ανανεωθεί η σύμβαση του και άνευ καταβολής της νομίμου αποζημιώσεως υπερημερίας και ανάλογου των προσόντων του μισθού, ενώ υπήρχε ανάγκη εργασίας καθότι όλοι γνώριζαν το βιοποριστικό πρόβλημα της οικογένειας, σε συνδυασμό με εγκεκριμένες εργασίες ψηφιοποίησης των από εκατονταετιών αρχείων της Μητρόπολης Μεσσηνίας, με τις οποίες είχε αναλάβει την ψηφιακή τους αποτύπωση και αποθήκευση, έργο που έμεινε εκκρεμές. Η νομίμως ηλεκτρονική αναγκελθείσα διάρκεια εργασίας του στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πραγματικά έληγε έξι μήνες μετά από την πρόωρη και άνευ αποζημιώσεως και σπουδαίου λόγου απόλυση, ενώ οι συμβάσεις που υπέγραφε με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας ήτο καθ’ όλα νομικά και ουσιαστικά άκυρες και οι αμοιβές του κατώτερες των νόμιμων βάση προσόντων του.

Στην επιτροπή του Ασφαλιστικού Φορέα κατέφυγε διότι υπήρξε διάστημα που εργάστηκε ακόμα και χωρίς ένσημα και αμοιβή στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, η οποία ατυχώς και δυστυχώς δια της πληρεξούσιας της Δικηγόρου δήλωσε ψευδώς και εγγράφως ότι ο κ. Σπυρίδων Ζαχαρίου δεν εργάστηκε στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, ενώ επιδείχθηκαν αδιάσειστα έγγραφα που αποδείκνυαν την εργασία του. Όταν διεκδίκησε τα Εργατικά Δικαιώματα του με ένορκες καταθέσεις η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας δια ιθύνοντος της και Αρχιμανδρίτου, δευτέρου πλέον τη τάξη ως νυν Πρωτοσυγκέλλου, άσκησε συκοφαντική μήνυση κατά του συνόλου της οικογενείας μας, για να αναγκασθεί εκβιαστικά και εκφοβιστικά ο πρώην εργαζόμενος να αποσύρει την Εργατική Αγωγή του. Στο Εργατικό Δικαστήριο λέχθηκαν από μάρτυρες και εγράφησαν εντός δικογράφων πλήθος ψευδών, όπως: αναφορές για εργασία του σε άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ήτοι ενορίες, έγγραφα άνευ στοιχείων του εργαζομένου, (ενώ υπήρχαν δελτία αποστολής - τιμολόγια εισερχόμενα προς τον εργαζόμενο δια Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας από εταιρία, υπόψιν του ονόματος του και του Α.Φ.Μ. της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας κατά το ανασφάλιστο και άνευ αμοιβής διάστημα). Τελικώς κέρδισε την Εργατική Αγωγή, της οποίας η Απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας 1|26/01/2018 έκανε ιδιαίτερη μνεία στα αδιάσειστα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα, καθώς και στην μαρτυρία εταιρίας ειδών Πληροφορικής, η οποία βεβαίωνε την επικοινωνία με τον εργαζόμενο Σπυρίδων Ζαχαρίου το διάστημα που ήτο ανασφάλιστος και άνευ αμοιβής.

Λόγω των ψευδών καταθέσεων της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας ενωπιων Δικαστηρίων, Εισαγγελικών Αρχών και Δημοσίων Φορέων έχει ξεκινήσει ένας αγώνας Ποινικών Διώξεων, διότι παρουσιάσθηκαν εκπρόσωποι της, κατόπιν εντολής της πάντα, να ψεύδονται δυστυχώς και ατυχώς, αποσιωπώντας το πραγματικό γεγονός της εργασίας του Σπυρίδωνος Ζαχαρίου. Συνέπεια των ανωτέρω και για την προάσπιση της έννομης τάξης διώκεται το Νομικό Προσώπο Δημοσίου Δικαίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και ο εκπρόσωπος της, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Σαββάτος για Απάτη ενώπιων Δημοσίου Ασφαλιστικού Φορέα, διότι με σκοπό το οικονομικό κέρδος απέκρυψε το πραγματικό γεγονός της ανασφάλιστης εργασίας του Σπυρίδωνος Ζαχαρίου στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, ώστε να αποφύγει την καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών στο Δημόσιο.

Ο πρώην εργαζόμενος και το σύνολο της οικογενείας μας εντός δικογράφων και υπομνημάτων, αλλά και απροσδιορίστου αριθμού ανθρώπων της μικρής κοινωνίας της Καλαμάτας Μεσσηνίας, σπιλώνεται και αηθώς διώκεται από το Μεγάλο Σάββατο του 2016 (30/04/2016 ημερομηνία πρόωρης απόλυσης του Σπυρίδωνος Ζαχαρίου), ενώ ο Σπυρίδων Ζαχαρίου είναι αριστεύσας με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας και πρώην αναπληρωτής εκπαιδευτικός Πληροφορικής, αλλά και ο Νικόλαος Ζαχαρίου πατέρας του και εικαστικός Καλλιτέχνης και εκπαιδευτικός Ζωγραφικής με κοινωνική προσφορά στους σεισμούς που κατέστρεψαν την Καλαμάτα το 1986, αλλά και η μητέρα του Σταυρούλα Ζαχαρίου πρώην εργαζομένη σε Ιδιωτική Επιχείρηση, έχουν, στην τοπική Κοινωνία, που όπως προκύπτει απο πολυάριθμες κατατεθειμένες μαρτυρίες υπερασπίσεως, εύφημες μνείες Δημοσιών Φορέων αλλά και από συστατικές επιστολές, άριστο ήθος, απαράμιλλή εργατικότητα, κοινωνική προσφορά και έως τώρα ουδεμία πρότερη δικαστική διαμάχη. H Μητρόπολη Μεσσηνίας δια ιθυνόντων της δείχνει υπέρμετρη εμπάθεια, καθώς τις εργατικές απαιτήσεις του πρώην εργαζομένου προσπαθεί να τις αποτρέψει με κατά πρόσωπον επίθεση και συγκεκριμένα με προσωποποιημένη ψευδή ποινική δίωξη από τον νυν Πρωτοσύγκελλό της, κατά του συνόλου της οικογενείας μας, την οποία και δεν δέχτηκε ποτέ για συζήτηση επί της ουσίας. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας διακρίνεται από εκδικητική και Μακιαβελική Ηθική. Η στάση του πόρρω απέχει από συμπεριφορά Ιεράρχη που διδάσκει το Θείο Λόγο του Ευαγγελίου καί την αγάπη στον συνάνθρωπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου