Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017
Είναι αλήθεια, ότι οι βαθύτερες και καθολικότερες ερμηνείες των Αγιογραφικών αληθειών οφείλονται στους Πατέρες. Η θεολογία τους υπερβαίνει τα όρια των επιστημονικών μεθόδων και βυθίζεται στη μυστική κοινωνία με το Θεό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αρνήθηκαν τη γνώση – επιστήμη.
Το θεολογικό πνεύμα – συνείδηση των Πατέρων συγκροτείται στην αναζήτησης της Θεϊκής αλήθειας, στηριζόμενο κυρίως στην Πίστη, αφήνοντας κατά μέρος εκείνες τις ανθρώπινες λογικές, που δεν έχουν θέση στην περιοχή – χώρο της Εκκλησίας.
Η κατανόηση των αληθειών της Γραφής εξαρτάται και από την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου.
Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος γράφει σχετικά: «Τοις λόγοις των μυστηρίων, των εν τη Θεία Γραφή μη προσεγγίσης, χωρίς ευχής και αιτήσεως της παρά Θεού βοηθείας» (Ευεργετινός, τόμος Δ, Σελ. 311).
Την Κυριακή των Πατέρων η Εκκλησία ψάλλει (στιχηρά των Αίνων): «Εισδεξάμενοι την νοητήν λαμπηδόνα του Αγίου Πνεύματος» απεκάλυψαν το «μυστήριο της θεολογίας» και τούτο «Τρανώς παρέδωκαν τη Εκκλησία» (Δοξαστικό Αίνων).
Η σημερινή Ακαδημαϊκή (πανεπιστημιακή) θεολογία δεν έχει γνώμονα τις σταθερές των Πατερικών παραδόσεων. Δεν αποτελεί μια θεολογική δύναμη αποτροπής του Οικουμενισμού. Τείνει σταδιακά στην Προτεσταντική θέση: Μόνο η Αγία Γραφή (Sola Scriptura) βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση κάθε παράδοσης.
Σε διδακτορικές διατριβές βλέπουμε, ο Μ. Αθανάσιος να αποκαλείται «Ακραίος Αλληγοριστής», ενώ ο Γρηγόριος ο Θεολόγος τον αποκαλεί «ο αγιώτατος οφθαλμός της Οικουμένης». Από τη στιγμή που η Εκκλησία στα πρώτα της βήματα έπρεπε να οργανωθεί θεολογικά, την ανάγκη πνευματικής – θεολογικής ηγεσίας την κάλυψε η Πατερική Θεολογική λειτουργία, πρακτικά και θεωρητικά.
Με τη χάρη του Τριαδικού Θεού, οι Πατέρες, στα όρια της Εκκλησίας ανέλαβαν τον ανώτατο έλεγχο της θεολογικής οργάνωσης και λειτουργίας της ενώ παράλληλα αντίκρυσαν τα μεγάλα θεολογικά προβλήματα με την καθολική αντίληψή της.
Οι φωτεινότερες πνευματικές συλλήψεις τους (στην άσκησή τους) και η στάση τους απέναντι στην αιρετική αδιαλλαξία, έγιναν ο πνευματικός διευθυντικός άξονας της Εκκλησίας. Η πνευματική ευημερία του Εκκλησιαστικού σώματος έναντι του Θεού, οφείλεται στους Αγίους Πατέρες. Διαχρονικά, όλες οι κοινωνικές τάξεις και όλες οι ηλικίες μέσα στον Ορθόδοξο χώρο, χρησιμοποιούν τις προσευχές τους, τις ακολουθίες τους, την πρακτική τους. Έχουν οριοθετήσει Αγιογραφικά τα σύνορα της Εκκλησίας για αιώνες και έκτοτε, η Εκκλησιαστική ζωή βηματίζει στις γραμμές τους, ως μία διαρκής σύνοδος κλήρου και λαού. Αποτελούν – εκπροσωπούν, οι Πατέρες την θεολογική πλευρά της γενικότερης Εκκλησιαστικής αντίληψης.
Μέσα στην πορεία αυτή, για παράδειγμα, η αλληγορία της ξηρανθείσης Συκής (Συναγωγής), δεν έχει τη διαχρονική έγκριση της Εκκλησίας; Ίσως στις μέρες μας, λόγω της οικουμενιστικής αποστασίας της θεσμικής Εκκλησίας, η Ορθόδοξη υμνολογία της Μ. Εβδομάδος «αναθεωρηθεί»!
Να υπογραμμίσουμε, ότι η «σύγχρονη» ερμηνευτική υφίσταται διάθλαση πνευματική και απορρίπτει την διδασκαλία (αλληγορία) πολλών Πατέρων.
Η δε αρνητική κριτική (φιλοσοφία, υλισμός, ιδεαλισμός), την αλληγορία της Συκής την αντιμετωπίζει ανθρωποκεντρικά, ως μυθολογική ιστορία, χωρίς μεστό νόημα. Αναντίρρητα, με μόνη τη δύναμη της λογικής όρασης έχουν δημιουργηθεί πολλές ερμηνείες και, το χειρότερο, εκατοντάδες «εκκλησίες», είδωλα εκκλησιών κατά τον άγιο Αμφιλόχιο, επίσκοπο Ικονίου.
Απορρίπτει επίσης η «σύγχρονη» ερμηνευτική τη διδασκαλία των Πατέρων για το «Άσμα Ασμάτων».
Το υποβιβάζουν στα επίπεδα του εμπαθούς ανθρώπινου έρωτα. Η Εκκλησία οικειώθηκε το βιβλίο ως ιερό, διότι εκφράζει αλληγορικά τον αμοιβαίο έρωτα Θεού και πιστής ψυχής, Θεού και Εκκλησίας. Χωρίς αυτή την αλληγορία δεν θα ήταν δεκτό στο χώρο της Εκκλησίας. Δεν είναι δυνατόν, τόσοι Πατέρες να σφάλλουν, όπως: Θεοδώρητος Κύρου, Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός, Άγιος Επιφάνιος Κύπρου και η Ε΄ Οικ. Σύνοδος.
Στην σύγχρονη επανέκδοση ερμηνείας της Θ. Λειτουργίας (1651) στο στίχο «Ου φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας» διαβάζουμε: «Το φίλημα, λέγει, οπού εγώ τώρα σου δίδω δια της φρικωδεστάτης σου ταύτης Μεταλήψεως, σου το τάσσω, Υιέ του Θεού και Θεέ μου, όχι δόλιον, όχι μαθητού φίλημα προδότου, αλλά φίλημα καθαρόν, φίλημα γνήσιον, φίλημα τεταπεινωμένον, συντριβής και κατανύξεως· «φίλημα ου στομάτων συνάφειαν, αλλ’ ευσεβούς ψυχής και σου του Θεού Λόγου Κοινωνίαν», εξηγείται  ο Θεοδώρητος εις το Άσμα των Ασμάτων».
«Ουδέ γαρ σοφίας ανθρωπίνης δείται η Θεία Γραφή προς την κατανόησιν των γεγραμμένων, αλλά της του πνεύματος αποκαλύψεως» (Ομιλία ΚΑ΄ στη Γένεση), παρατηρεί ο Ιωάννης Χρυσόστομος.
Η Ερμηνευτική παρατήρηση – εξήγηση του Ι. Χρυσοστόμου στο χωρίο «Ατινα εστίν αλληγορούμενα» (Γαλ. Δ΄ 24), επιβεβαιώνει την Αγιοπνευματική υπόσταση της ερμηνείας του.
Αφού ο Ι. Πατήρ διατρέχει την ιστορική εικόνα και τη θεολογική αναφορά του Απ. Παύλου στις προδιατυπώσεις της Π. Διαθήκης (Σάρα - Αγαρ), έρχεται στον Προφήτη Ησαΐα και ερμηνεύει την αλληγορία (όπως την χαρακτηρίζει).
Τονίζει σχετικά: «Τις ουν η στείρα και τις η έρημος προ τούτου; Ουκ εύδηλον (φανερό) ότι η εξ εθνών Εκκλησία της του Θεού γνώσεως απεστειρημένη; Τις δε η του άνδρα έχουσα, ουκ εύδηλον ότι η συναγωγή;».
Αλήθεια, από πού πληροφορήθηκε ο Ι. Πατήρ, ότι πρόκειται για την «εξ Εθνών Εκκλησία» και για την «συναγωγή»;
Αναμφίβολα, το αόρατο χρονολόγιο της Ερμηνείας του είναι καρπός φωτισμού, νήψεως και προσευχής.
Σήμερα, οι «ερμηνευτικές σχολές» και οι Οργανωσιακές εκφράσεις της (Αδελφότητες, Σύλλογοι), γιατί σιωπούν στην Μετα-πατερικότητα της θεσμικής Εκκλησίας, που ψήφισε θετικά – υπέρ της «ψευδο-συνόδου» της Κρήτης;
Γιατί οι «Ερμηνευτικές σχολές», ορισμένων πανεπιστημιακών διδασκάλων, που ερευνούν σε βάθος τη Γραφή (όπως ισχυρίζονται), δεν την υπερασπίζονται έναντι του Οικουμενισμού που την διαστρεβλώνει;
Αυτές οι Οργανωσιακές αδελφότητες και οι «ερμηνευτικές σχολές», που αγαπούν τη γραφή και το κήρυγμα, δεν βλέπουν τον Οικουμενισμό στις Μητροπόλεις τους, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην Θεσσαλονίκη με τον επίσκοπο κ. Άνθιμο;
Η Αγία Γραφή δεν ομιλεί περί φανερής ομολογίας και κολάσεως;
Είναι ανάγκη, οι «Ανώνυμοι» των ιστολογίων, να εμφανίσουν ένα νέο, επώνυμο πρόσωπο, Ορθόδοξης αντίστασης στην παναίρεση του Οικουμενισμού.

ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

27 σχόλια:

 1. Ἀρες μᾶρες κουκουνάρες. Εκτίθεστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ακουσε Ανωνυμε, ΩΣ αρες μαρες κουνουναρες εμφανιζεις τον εσυ ο ιδιος τον ιδιο σου τον εαυτο.
  Λυπουμαι οποιος και αν εισαι.
  Καταθετω τα εξης.
  Η Εκκλησια μας λεγεται Εκκλησια των Πατερων.
  Ο αγιος Ιωαννης της Κροστανδης λεγει οτι τις μερες του Αντιχριστου οι χριστιανοι δεν θα εχουν να στηριχθουν παρα στα κειμενα των Αγιων Πατερων.
  Δι ευχων των Αγιων Πατερων κατακλειουμε ολες τις προσευχες μας.
  Οποιος δεν ανηκει στην Εκκλησια των Πατερων δεν ανηκει στην Εκκλησια του Χριστου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να μην ξεχνάμε, ότι ο άγιος Ιωάννης υπέπεσε στην αίρεση των ονοματολατρών, η οποία θεωρούσε, ότι "το όνομα του Θεού είναι αυτός ο Θεός στην ουσία του".
   Το κίνημα ταλαιπώρησε πολύ το άγιον Όρος και αποδοκιμάσθηκε από την Ιερά Κοινότητα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από τη Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας. Επίκεντρο των ονοματολατρών ήταν η Σκήτη του αγίου Ανδρέου στις Καρυές (Σεράϊ), όπου διαδραματίστηκαν διάφορες βιαιότητες. Με επέμβαση του ρωσικού στρατού μεταφέρθηκαν βιαίως το καλοκαίρι του 1913 περίπου 1000 ονοματολάτρες στη Ρωσία, ενώ συγχρόνως το Οικουμενικό Πατριαρχείο τους επέβαλε να μην επιστρέψουν ποτέ στο Όρος και έτσι έπαυσε η αναταραχή (Γαβριήλ Διονυσιάτου: Λαυσαϊκόν του αγίου Όρους, σελ. 82).

   Ν.Κ.

   Διαγραφή
  2. Κε Οδυσσέα δεν μπορώ να σας απαντήσω με δυο λόγια. Θα απαιτούντο σεντὀνια ολόκληρα.

   Αλάθητον δεν έχει κανένας στην Ορθοδοξία ούτε μεμονωμένος πατέρας (βλ. προηγούμενο σχόλιο). Αν μετά την ανάγνωση των 3 κειμένων του μαθηματικού και όλων των σχολίων στα υποπόδια των κειμένων αυτών, ιδίως στο 2ο άρθρο, συμφωνείτε με τον μαθηματικό, κι εγώ λυπάμαι αλλά σέβομαι την επιλογή σας.

   Άλλα του λέμε, άλλα καταλαβαίνει, ξεφεύγει και ... σε άλλα απαντάει. Εκεί πάει το "άρες μάρες" δηλ. στο άλλα αντ΄ άλλων, στις θεολογικές ανακρίβειες (βλ. άλλα σχόλια) και στην άδικη συκοφαντική επίθεση κατά συγκεκριμένων θεολόγων και Ορθοδόξων Χριστιανικών σωματείων και Αδελφοτήτων (βλ. άλλα σχόλια).

   Ως προς το σχόλιό σας, σηκώνει μεγάλη συζήτηση διότι μπορεί να εννοούμε τα ίδια και να νομίζουμε ότι διαφωνούμε ή ένας που ανήκει σε κάποια "εκκλησία" κάποιων "πατέρων" (δηλαδή ανθρώπων) να μην ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού. Σκεφθείτε το. Εγώ θα ακολουθήσω τον ιερό Χρυσόστομο και θα στηριχθώ στα κείμενα των Γραφών όπως τα ερμηνεύει η Εκκλησία, δηλ. η συμφωνία των Πατέρων και οχι ο τάδε μεμονωμένος πατέρας. Αλλά και βάσει του σχολίου σας, διδασκαλικοί πατέρες υπάρχουν και σήμερα και επώνυμα κείμενά τους αντιγράψαμε, απλώς ο καθένας επιλέγει, μαθηματικό, πατέρα ή "πατέρα".

   Διαγραφή
  3. Αν εισαι αλλος και οχι ο ιδιος ανωνυμος, εχω να σου πω οτι χωρις τους Πατερες θα λιμοκτονουσαμε απο την ερμηνεια των Γραφων και απο την Πρακτικη που μας αφησαν στα ζητηματα της Πιστεως.
   Θα ξεκινουσαμε απο το ΜΗΔΕΝ...σε ολα.
   Οπως και οι επιστημονες στην ερευνα του διαστηματος.
   Μπορειτε να φαντασθειτε ενα τετοιο γεγονος;
   Δοξα τω Θεω που στην Ορθοδοξια μας υπαρχουν οι σοφωτατοι Πατερες.
   Και οι πολλες εξυπναδες ειναι περιττες.
   Οταν λεμε Πατερες ασφαλως εννοουμε την Συμφωνια Πατερων.
   Αλλα και οι μεμονωμενες ερμηνειες των σοφων Πατερων δεν παραθεωρουνται ευκολα.
   Λαμβανονται κατα πολυ υποψιν.
   Η Στ΄Οικουμενικη συνοδος τα λεει ολα:

   «Ὅτι δεῖ τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν προεστῶτας,
   ἐν πάσῃ μὲν ἡμέρᾳ,
   ἐξαιρέτως δὲ ἐν ταῖς Kυριακαῖς,
   πάντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν ἐκδιδάσκειν τοὺς τῆς εὐσεβείας λόγους,
   ἐκ τῆς θείας γραφῆς ἀναλεγομένους τὰ τῆς ἀληθείας νοήματά τε,

   καὶ κρίματα,
   καὶ μη παρεκβαίνοντας τους ηδη τεθεντας ορους, ή την εκ των θεοφορων πατερων παραδοσιν.
   Aλλα και ει γραφικος ανακινηθειη λογος, μη αλλως τουτον ερμηνευετωσαν,
   ή ως αν οι της εκκλησιας φωστηρες και διδασκαλοι,
   δια των οικειων συγγραμματων παρεθεντο·
   και μαλλον εν τουτοις ευδοκιμειτωσαν,
   ή λογους οικειους συνταττοντες·
   ἵνα μή, έστιν ὅτε, πρὸς τοῦτο ἀπόρως ἔχοντες, ἀποπίπτοιεν τοῦ προσήκοντος.
   διὰ γὰρ τῆς τῶν προειρημένων πατέρων διδασκαλίας, οἱ λαοὶ ἐν γνώσει γινόμενοι τῶν τε σπουδαίων καὶ αἱρετῶν,
   καὶ τῶν ἀσυμφόρων καὶ ἀποβλήτων,
   τὸν βίον μεταρρυθμίζουσι πρὸς τὸ βέλτιον,
   καὶ τῷ τῆς ἀγνοίας οὐχ ἁλίσκονται πάθει,
   ἀλλὰ προσέχοντες τῇ διδασκαλίᾳ,
   ἑαυτοὺς πρὸς τὸ μὴ κακῶς παθεῖν παραθήγουσι, καὶ φόβῳ τῶν ἐπηρτημένων τιμωριῶν τὴν σωτηρίαν ἑαυτοῖς ἐξεργάζονται».

   Διαγραφή
 3. Γράφει ο κος Σακαλάκης: "Το υποβιβάζουν στα επίπεδα του εμπαθούς ανθρώπινου έρωτα. Η Εκκλησία οικειώθηκε το βιβλίο ως ιερό, διότι εκφράζει αλληγορικά τον αμοιβαίο έρωτα Θεού και πιστής ψυχής, Θεού και Εκκλησίας. Χωρίς αυτή την αλληγορία δεν θα ήταν δεκτό στο χώρο της Εκκλησίας".

  Απαντήσεις στις πολλές θεολογικές ανακρίβειες που μπόρεσαν να χωρἐσουν μόνο σε μια παράγραφο.

  α) Η Εκκλησία δεν επιλέγει κατά τα κέφια της και ανάλογα αν της αρέσει ή όχι το περιεχόμενό τους, ποια βιβλία θα βάλει στην Αγία Γραφή. Εάν ένα βιβλίο είναι θεόπνευστο, γραμμένο από το Πνεύμα το Άγιον διά χειρός και γλωσσικής συμμετοχής του θεοπνεύστου συγγραφέως, τότε το βιβλίο αυτό, αυτοδικαίως, ανήκει στην Αγία Γραφή. Η ιερά Παράδοσις επιτελεί αυτή ακριβώς τη διαδικασία, της μαρτυρίας ποια βιβλία είναι γνήσια της Αγίας Γραφής ώστε να μην εισχωρήσουν απόκρυφα και νόθα και να μην αλλοιωθεί το κείμενο των γνησίων βιβλίων, ούτε κατά έν ιώτα ή κεραίαν.

  β) Ως προς το Άσμα Ασμάτων: Είναι βιβλίο θεόπνευστο που ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη την οποίας τον Κανόνα παρέλαβε η Εκκλησία από την Ιουδαϊκή πίστη της Παλαιάς Διαθήκης. Η Χριστιανική Εκκλησία απλώς παρέλαβε όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που χρησιμοποιούσαν οι Ιουδαίοι στις Συναγωγές και ο Κύριος και οι Απόστολοι, μαζί και το Άσμα. Δεν αφαίρεσε ούτε πρόσθεσε ούτε επέλεξε ούτε ενέκρινε ούτε ανέχθηκε το Άσμα η Εκκλησία αλλά το παρέλαβε από την Ιουδαϊκή Πίστι μαζί με τα υπόλοιπα Κανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ως θεόπνευστο βιβλίο. Κατανοητόν;

  γ) Κάθε νόμιμη ένωση νύμφης και νυμφίου ανάγεται στο μέγα μυστήριον Χριστού και Εκκλησίας διότι ορίζεται ως αλληγορούμενον εκ της ιδίας της Καινής Διαθήκης. Αλληγορούμενον ή τυπολογικόν είναι κάτι το πραγματικό που έχει μόνο μία αλληγορική, μεταφορική, αναγωγική, παροιμιακή σημασία που ή είναι ευνόητη από τον συγγραφέα ή αν δεν είναι την δίνει ο συγγραφέας. Και την αλληγορούμενη ή τυπολογική ερμηνεία του νυμφίου και της νύμφης που ανάγεται στο μυστήριον του Χριστού και της Εκκλησίας Του, τη δἰνει πολλές φορές η Καινή Διαθήκη. Αυτό το γράψαμε μια, δυο, τρεις και δεν θέλετε να το διαβάσετε. Αν το διαβάζατε, ως μαθηματικός ασφαλώς με υψηλότατο IQ έχετε την αντίληψι να το καταλάβετε.

  δ) Το άσμα ασμάτων, είναι ένα ποίημα αγάπης νέου προς νέαν, διότι το Πνεύμα το Άγιον θέλει να υπάρχει ένα τέτοιο κείμενο επαινετικό και προαγωγικό της κατά φύσιν έλξεως μεταξύ δυο νέων ετέρου φύλου ώστε να αποτελεί μαρτυρία τί είναι φυσιολογικό, ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΤΡΟΠΗ, αλλά και αγωγή προς την νόμιμον ένωσιν του νέου και της νέας, του ανδρός προς την γυναίκα στα πλαίσια που ο Δημιουργός έθεσε, της ετεροφύλου έλξεως με σκοπό την ΝΌΜΙΜΟΝ ΣΥΖΥΓΙΑΝ με σκοπό την οικογένεια και την συν-δημιουργία αλλά και την κατ΄ οίκον εκκλησία στην Κ.Δ.

  ε) Δεν έχει κανένας, δικαίωμα, να δίνει βάσει των ανωτέρω, υποθετικές και αυθαίρετες ερμηνείες σε κανένα βιβλικό χωρίο. Το άσμα ομιλεί για σωματικά κάλλη κι άν είστε σεμνότυφοι μην το μελετάτε. Αλληγορούμενον, είπαμε εξ αρχής ότι κάθε νόμιμος γάμος νυμφίου και νύμφης, νύμφης και νυμφίου, ανδρός προς γυναίκα και γυναικός προς άνδρα αλληγορείται εις Χριστόν και Εκκλησίαν, Εκκλησίαν και Χριστόν. Απλά πράγματα και εάν τολμήσατε (με ποίον άραγε ανάστημα) να συκοφαντήσετε αδίκως εμμέσως πλην σαφώς κορυφαίο θεολόγο, κείμενα του οποίου αντιγράψαμε, και ονόματα που ανέφερε σχολιαστής τις, δεν θα σας κάνω τη χάρι να σας επιτρέψω να αρχίσετε να συκοφαντείτε και τον αντιγραφέα στα οργανωσιακά ιστολόγια που σας φιλοξενούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δεν είμαι ο πρώτος ανώνυμος και δεν ξέρω για ποιο σημείο μιλάει ο πρώτος ανώνυμος.
  Αλλά στα περι των Ορθόδοξων Χριστιανικών Συλλόγων και Αδελφοτήτων δεν μας τα λέει καλά ο μαθηματικός Ν. Σακαλάκης.
  Δεν γνωρίζει την αντιοικουμενιστική τους δράση; και μάλιστα ίσως και πριν γεννηθεί ο μαθηματικός Σακαλάκης...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο πρώτος ανώνυμος μιλάει για πολλά σημεία (π.χ. στο θεολογικότατο σχόλιο 25 Μαΐου 2017 - 7:26 μ.μ. αναιρούνται 5 σημεία από μια μόνο παράγραφο του μαθηματικού) αλλά η συκοφάντησις των αδελφοτήτων ήταν αυτή που τον αγανάκτησε ώστε να γράψει εν θερμώ κάτι που ίσως δεν θα έπρεπε. Η συζήτηση ξεκίνησε με τη σύσταση στον κο Σακαλάκη ότι είναι ανεπίτρεπτο να ερμηνεύεται κατά το δοκούν η Αγία Γραφή.

   Οι θεολόγοι των αδελφοτήτων, μεταξύ των οποίων κι εκείνοι που υπαινίσσεται ο μαθηματικός είναι (ή ήταν όσοι δεν ζούν) στην πρώτη γραμμή του αντιοικουμενιστικού Αγώνα, όχι με επιδεικτικές αυτοπροβολές αλλά με μελέτες τους που απέδειξαν ότι η 8η Σύνοδος επί Μ.Φωτίου είναι Οικουμενική, δημοσίευσαν τα κείμενά της, απέδειξαν ότι δεν ίδρυσε ο Απ. Πέτρος την εκκλησία της Ρώμης, στο δε ιστολόγιο αυτό έχουν δημοσιευτεί πολλά αντιπαπικά άρθρα τους και απορώ πώς ο κύριος Οδυσσέας ανέχεται και μάλιστα με κύρια άρθρα τη συκοφάντησή τους. Η μεγαλύτερη όμως προσφορά των αδελφοτήτων στην Ορθοδοξία είναι η απενοχοποίησι της μελέτης της Αγ. Γραφής ως της ζωντανής και μοναδικής πηγής της Πίστεως. Οι Πατέρες την Ερμηνεύουν, δεν αυθαιρετούν ούτε προσθέτουν ή αφαιρούν, όπως θέλουν να γίνεται, οι σύγχρονοι οπαδοί των οραματιστών και των δήθεν απλανών.

   Διαγραφή
 5. Προς ανωνυμο 7.26
  Πουθενα στην Αγία Γραφή και στην πατερική διδασκαλία δεν έχουμε συναντήσει κάτι το "επαινετικό και προαγωγικό"της φυσικής έλξεως μεταξύ δύο νέων του ετέρου φύλου και γενικώς οτιδήποτε βρίσκεται στή σφαιρα των ορμεμφύτων και στο επίπεδο του φυσικού δεν "επαινείται και προάγεται" αλλά υπερβαίνεται ,όχι μόνο ό,τι αφορά τα διαβλητά πάθη στά οποία εντάσσεται ηφυσική έλξη άνδρα και γυναίκας ,αλλά και ό,τι αφορά τα αδιάβλητα πάθη ακόμα καί η φυσική αγάπη των γονέων πρός τά τέκνα και το αντίστροφο Ο κ.Σακαλάκης μπορεί να μας παραθέσει κάτι σχετικό απο την κλίμακα του Ιωάννη περί του τί είναι επαινετό καί τί όχι μέ κορυφαίο το Παύλειο "δια τας πορνείας έκαστος την εαυτού εχέτω γυναίκα" Ως εκκλησία πιστεύουμε στην θεραπευτική της ορθοδόξου διδασκαλίας ,η οποία θεραπεύει και δέν δημιουργεί συμπλέγματα και "σεμνοτυφίες",αλλά σε δοξολογική χρήση των πραγμάτων του κόσμου τούτου στην σωστή τους ιεράρχηση Αυτή είναι η ορθόδοξος διδασκαλία ,μήπως θέλουμε να την αλλάξουμε;Παντως είναι η μόνη που θεραπεύει και αυτό είναι θέμα πίστεως

  Υ.Γ.
  Τώρα συνειδητοποίησα οτι το σχόλιό μου με τον τρόπο που γράφεται θα βγάλει το όνομά μου Κάθαρμα Οδυσσέα πολύ σού πέφτει να σου γράψω επώνυμο σχόλιο Τό κάνω μόνο για τον φίλο Σακαλάκη ,όσο για εσένα έχω ράμματα και προ πάντων να μην ξεχνάς τα χάπια σου βλαμμένε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οπως βλεπεις ....ευγενεστατη Λωριτου, καταχωρω στο ευγενεστατο ιστολογιο ΟΜΟΛΟΓΙΑ οχι μονο το ονομα σου αθικτο και απειρακτο, αλλα και ολες τις .... θωπευτικες σου αγαπες προς εμενα και οπως εξαγονται απο το βαθος της ....κεχαριτωμενης καρδιας σου.
   Σου εγραψα ολιγα για την λατρεια σου και την πιστοτατη ακολουθη σαν Μαιναδα του παρανοϊκου της Αστορια Κυπριου.
   Τετοια καταντια και τετοια καταπτωσι.
   Θελω ομως να σε κρινω ακομα, για το θρασος σου να εμφανιζεσαι σαν ...θυγατερα του Επιφανιου και να επαινεις τους μοιχεπιβατες και τους καταπατητες των επισκοπικων θρονων των κανονικων επισκοπων.
   Ουτε ξερεις τι γραφεις και συλλαμβανεσαι απο την ...τσιμπιδα μας πονηροτατη...
   Ξεχασες οτι ο πατηρ Επιφανιος με ολους αυτους δεν ειχε καμμια σχεσι και καμμια επικοινωνια και τους θεωρουσε υποδικους και ουδεποτε τους προσφωνοθυσε οπως εσυ με τους κανονικους τιτλους;
   Και ο πατηρ Επιφανιος αν πρεσβευε τις ομαδικες αποτειχισεις εκανε μεγαλο λαθος, επεσε πολυ εξω.
   Ολοι οι Αγιοι Πατερες Αποτειχιζονταν ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ και οχι οργανωμενα.
   Τα οργανωμενα ειναι εφευρηματα των σημερινων γερονταδων σου, αθλια και παναθλια γυνη.
   Γι αυτο και τα ....εκαναν θαλασσα.
   Αυτο το απλο πραγμα των Μεμονωμενων Αποτειχισεων ΟΛΩΝ των Πατερων, δεν το εμαθες απο τα Πατερικα κειμενα και την ιστορια τους και ερχεσαι να κανης την εξυπνη σε ολα;
   Αντε αποσυρσου στα ενδοτερα σου και ασχολησου και λιγο με τη μαγειρικη που ειναι και η κυρια ασχολια της φυσης σου και παψε να εμφανιζεσαι δημοσια και να κανης την εξυπνη ...ΑΛΕΠΟΥ με τις παμπονηριες της....
   Και μην αργεις να μου δειξης τα ...ραμματα μου πριν αναχωρησω με το εξπρες για να παρης απο σημερα οσα σε ανηκουν, θλιβερα και αξιοθρηνητη Τελεβαντια Μαιναδα.
   Αντε και καιρο ειχα να ξεσπασω...

   Διαγραφή
  2. Μαλλον μεγάλε αυτό σου φταίει , οτι είχες καιρό να ξεσπάσεις και ξεσπάς όπου νάναι και λές ο,τι νάναι Με ποιούς μοιχεπιβάτες έχω εγώ σχέση ;Δεν ξέρεις τί λές!Περί των αποτειχίσεων ό,τι θές να πείς στους φίλους σου τα λές σε εμένα;Μοιάζω μήπως για θηλυκός Βολουδάκης; Εκεί απευθύνσου στους μεγάλους θεολόγους που τυχαίνει να είναι και φίλοι σου Επίσης ζητάμε τα φώτα τους για τα όσα φαλλοκρατικά φιλοξενείς στό ιστολόγιό σου μάλλον απο πνευματικά των τέκνα και επαναλαμβάνεις ο ίδιος Κοιτάξ'τε λίγο να καθαρίσετε τό συνειδητό και το ασυνείδητό σας γι αυτά τα ασυνσίδητα και ασυνάρτητα που λέτε γιατί κάτι το φρουδικό σύμπλεγμα υποβόσκει που κατοχυρώνεται στον Φρόυντ και όχι στην Αγία Γραφή που λένε αυτά τα χαιβάνια Φαίνεται αυτά τους δασκάλεψαν να λένε Μπορούν να σας τα αναλύσουν καλύτερα οι Θερμοί , οι Φάροι ,οι Αδαμάντιοι ,ο άλλος ο Θεσσαλονικιός μού διαφεύγει και όλοι ψυχοπαπάδες Ωφείλω εγώ "υποταγή" σε κανένα Βολουδάκη ,Ιερόθεο, σέ κανένα Οδυσσέα; Στό όνειρό σας το είδατε; Τα αρχηγηλίκια σας μάραναν ως προέκταση της ανάγκης σας για επικράτηση και "υποταγή" των άλλων είτε άνδρες είτε γυναίκες ,λές και δέν τους φαίνεται από ένα χιλιόμετρο , κομπλεξικοί άνθρωποι!Τό εξπρές μας περιμένει όλους γι αυτό νά είμαστε πιό συνετοί με συνείδηση της ματαιότητος .....

   Διαγραφή
  3. Κατακαϋμενη Λωριτου
   Σε αρεσε βλεπω αυτη η ...βαλτη επιτηδες κουβεντα και την αρπαξες την ευκαιρια αμεσως, θλιβερο γυναιο.
   Αληθεια ποσο σε λυπαμαι.
   Τρως τα λυσσακα σου για τον εξοχο Αγωνιστη κληρικο και Θεολογο π. Βασιλειο Βολουδακη που δεν εισαι αξια να φιλησης ουτε τον ιμαντα του αγιασμενου ρασου του. Και επιμενεις με λυσσα, ντε και καλα να μας πεισεις με το ζορι οτι ποδηγετει τον Ο.Τ. και δεν ντρεπεσαι αθλια καθολου, μα καθολου πεισματαρικο θηλυκο;
   Ακολουθεις κατα ποδας τον Κυπριο παρανοϊκο με τον οποιο γελουν και οι ...κοτες, ενω εσυ - θυμασαι που καποιος στο παρελθον σε χαρακτηρισε ως κοτα; - αν και ....κοτα, εσυ δεν γελας μαζι του αλλα κατενθουσιασμενη ....εναγκαλιζεσαι τα φαιδρα κειμενα του, τα περιπτυσσεσαι και δεν ντρεπεσαι.
   Μιλας και για την ΑΓΙΑ Αποτειχισι.
   Ποια Αποτειχισι να εφαρμοσεις εσυ;
   Εσυ δεν υποταχθηκες σε καποιον ανδρα και θα υποταχθης στην Αποτειχισι του Μαρτυριου και των Διωξεων;
   Μονο την ΨΕΥΤΙΚΗ Σιγονταροοικουμενιστικη και μονο αποτειχισι εσυ μπορεις να ακολουθας και αυταπατας τυον εαυτο σου και οχι την ΑΓΙΟΠατερικη.
   Οι Αγιοι Πατερες αποτειχιζονταν ο καθενας ξεχωριστα και ερριχναν τον εαυτο τους στο μαρτυριο αφου ο δρομος αυτος φερνει μονο διωξεις και μαρτυρια.
   Εσυ εισαι μια τραλαλου και τιποτα περισσοτερο, αφου αλλωστε εισαι και μια γλωσσωδης περιφερομενη κοντοστουπικη μεγαλοκορη!!!!που τολμαει να νομιζει οτι ελεγχει ακομα και γιγαντιους ανθρωπους.
   Αυτη ειναι και η αιτια της νευρασθενικης σου επιθετικοτητας και γι αυτο χρειαζεσαι το καταλληλο προσωπο που θα σε αναλαβη να σε συνεφερει- και για να μην παρεξηγηθω - ...ασφαλως και εννοω να αναλαβη να εξεταση καλα τα ...ξεφρενα και αφρενα ψυχολογικα σου.
   Και ποιος σου ζητησε να υποταχθης αξιοθρηνητη;
   Εισαι καλα κυρα μου;
   Αλλα οχι μονον.
   Αρνεισαι τις εγκαυχησεις σου και το καμαρωμα σου για τους μοιχεπιβατες Χριστοδουλον και Ανθιμον;
   Α ναι αρχιζεις και να ξεχνας, φυσικο ειναι αφου φταιει απο τη μια η αγαμια σου και απο την αλλη η γεροντοπληξια σου.
   Δεν θελεις να θυμασαι λοιπον αυτους που ο πατηρ Επιφανιος απεχθανονταν ενω εσυ αρεσκεσαι να εξυμνεις και να κολακευεις; Σου προσφερω ευγενικα ενα κειμενο σου που σε ζωγραφιζει καλα και σε αποδεικνυει αλλοπροσαλλη και αλλοφρονουσα:

   "Είσαστε νέοι με μαύρα μαλλιά και εσείς και ο μακαριστός Χριστόδουλος και σας καμαρώσαμε , μπορώ να πώ ότι πάντα σας καμαρώναμε
   Ανήκατε στους ανθρώπους που έκλεισαν τις μικρές των επαρχίες και τις έκαναν διάσημες, όπως ο άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζού. Είσαστε και μπορώ να πω παραμείνατε μέσα στην καρδιά μας ως ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος! Θέλουμε τα εκκλησιαστικά πρόσωπα να ρίχνονται στον αγώνα και όχι να επαναπαύονται στα προνόμια που η εκκλησία τους εξασφάλισε. Θέλουμε οι κληρικοί όλων των βαθμίδων να είναι μιμηταί των αγίων και των μαρτύρων και όχι κοσμικοί άρχοντες.
   --------------------------
   Εισαι αξια θρηνων Λωριτου και οδυρμων.
   Ειλικρινα σε λυπαμαι γιατι νομιζεις οτι ανεβηκες σαν αλαφιασμενη ....κατσαριδα επανω στον Μυτικα του Ολυμπου και ζητεις απο αυτον, να χαμηλωση για να διαβης εσυ και να περασης.
   Στο δινω για τοπιο το οποιο μπορεις να ζωγραφισης μιας και απο οτι μαθαινω, ασχολεισαι τελευταια και με τετοια.Ταλαιπωρη γυνη.
   Ευ δεν υποτασσεσαι
   θελα ναξερα

   Διαγραφή
  4. Η κα Λωρίτου δεν μπορεί να μην αισχρολογεί;
   Δεν μπορεί εκφράσει αυτά που θέλει αν πει χωρίς αισχρές λέξεις; Μπορεί. Τότε γιατί χρησιμοποιεί αισχρές λέξεις;

   Διαγραφή
  5. Αν η μαντεμουαζέλ Ελένη Λωρίτου συνφωνεί με τον παλαβό Τρελεβάντο,ΑΙΣΧΟΣ!

   Διαγραφή
  6. ''Και παλιν σινερχεσθε επι το αυτο'' δεν λέει ο Απ.Παύλος; Ξύπνα κ.Λωλίτου!

   Διαγραφή
 6. Δεν είδαμε να έκανε η Εκκλησία καμιά παρατήρηση, γιατί διδάσκουν στα Πανεπιστήμια θεολόγοι γυναίκες, ακόμα και στα Λύκεια, εκτός και εάν έκανε και δεν το πήραμε είδηση.
  Βέβαια, άλλα λένε οι Κανόνες και άλλα γίνονται στην πράξη.
  Παράδειγμα: Πολλοί Κανόνες λένε, ότι οι ιερείς πρέπει να είναι κουρεμένοι, μέχρι και γουλί, πλην όμως άλλα γίνονται στην πράξη. Βλέπουμε μακρυά μαλλιά, ακόμη και πλεξούδες!

  Ν.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητε η Εκκλησια ρυθμισε καποια πραγματα διαφορετικα απο καποιους κανονες που περιηλθαν σε αχρηστια ή δεν βλαπτουν το δογμα.
   Ειναι δικαιωμα της.
   Οι εποχες αλλαζουν και μερικα πραγματα πρεπει να αλλαξουν και η Εκκλησια τα επιλαμβανεται κοιτωντας το μειζον συμφερον της Εκκλησιας.   Διαγραφή
  2. Γιατί,κ.Καρδάση,ο Χριστός δεν έκοψε ποτέ τα μαλλιά Του;Γιατί ο Παύλος λέει ότι είναι ατιμία για τους άντρες η αλογοουρά;;Γιατί βγάζουν φαλάκρα οι άντρες;;; Γιατί οι Άγιοι εχουν αλογοουρά;;;;

   Διαγραφή
  3. Δεν είμαι ο Καρδάσης. Είμαι ο Νικόλαος Καραγιαννόπουλος.
   Ο Χριστός δεν ήταν Ναζιραίος για να έχει μακρυά μαλλιά. Η αίρεση των Ναζιραίων είχε μακρυά μαλλιά, δεν έπινε κρασί και δεν ακούμπαγε νεκρό. Ο Χριστός ευλόγησε το κρασί και ανέστησε νεκρούς.

   Ν.Κ.

   Διαγραφή
  4. Μια απορία στον κ. Νικόλαο Καραγιαννόπουλο

   Αυτά που λέτε σας τα υπαγορεύει ο Καρδάσης;
   Έχετε σχέση με τον Καρδάση;
   Ρωτώ γιατί μοιάζετε πολύ με τον Καρδάση.

   Δεν είμαι ο 26 Μαι. 2017 - 10:33 μ.μ. αλλά και εγώ αυτή την εντύπωση είχα ότι είστε ο Καρδάσης.

   Διαγραφή
  5. Δεν έχω καμία σχέση με κανέναν Καρδάση, ούτε τον γνωρίζω.
   Πλην όμως δεν απάντησες στο σχόλιό μου. Είναι σωστό ή όχι;

   Ν.Κ.

   Διαγραφή
 7. Μεγάλε διόρθωσε πρώτα τα ορθογραφικά σου "εκλέισε"και όχι "έκλεισε" και ύστερα πές μας όλες τις ασυναρτησίες σου Τό μυαλό σου βρίσκεται σε διαταραχή Ηρέμησε! Αν τέτοιους οπαδούς και συνεργάτες έχει ο π.Βολουδάκης τί να τους κάνει τους επικριτές ! Ευχαριστούμε για το σόου ,σαν σόου έχει ενφιαφέρον ,αναδεικνύεις το ταλέντο σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Σου ευχομαι Καλη Μετανοια,
  θλιβερα γυναικα.
  Που βγηκες στο Τελεβαντιο ...κλαρι για να μας διδαξης Ορθοδοξια ως ...χαριεστατη !!!!! Μαιναδα του φαυλεπιφαυλου παρανοϊκου της Αστορια.
  Που να τολμησης να απαντησης και τι να πεις;
  Τα εχεις κανει θαλασσα.
  Τα ελεεινα κειμενα σου αποδεικνυουν το ηθος σου.
  "Εκ των λογων σου κρινω σε, δουλα πονηρα".
  Και καλο ...πανηγυρι ντουετο με τον θρασυδειλο παρανοϊκο φυγοδικο της Αστορια.
  Και να μας στειλης καμια ζωγραφικη μανιατουρα με την τρομακτικη φατσα του για να την εχουμε οταν θελουμε να ...φοβιζουμε τα ...παιδια μας!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. H Μαιναδα του παρανοϊκου, χωρις να απανταει σε οσα εναντιον της την παρουσιασαμε, συνεχιζει να μας στελνει μονο υβρεολογια της ...ψυχουλας της.
  Την ενημερωνουμε οτι αρκετα μαζι της.
  Μαθαμε και οτι τελευταια μαλωσε και με αποτειχισμενους αδελφους.
  Λωριτου Ελενη ή στην κουζινα σου ή σε ψυχιατρο ή οπου αλλου συχναζει και ο ομοφρονας σου παρανοϊκος της Αστορια.
  Με μας τελειωσες, σε αποβαλουμε απο την ΟΜΟΛΟΓΙΑ με οικτο και μονο.
  Εδω μεσα δεν εχεις πλεον καμμια θεσι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Το δίκαιο είναι να την αφήσεις να μιλήσει με ίσους όρους και να μην της κόβεις τα σχόλια αν δεν φοβάσαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Σοβαρολογεις ανωνυμε;
  Ανεχεσαι εσυ μια θρασυτατη γυναικα που βγηκε απο το καβουκι της ασεμνα και χυδαια και πηρε σβαρνα λητους και δεμενους;
  Ανωνυμε ευκολα μιλας σαν ανωνυμος και λες οτι θελεις και συνιστας απεριοριστη ανοχη.
  Την Υβρεολογα γυναικα δεν την ανεχεται ουτε ο Θεος.
  Την απεχθανεται και την ριχνει στον Καιαδα.
  Σε αυτο το θρασυτατο και αδεσποτο ον, την Λωριτου Ελενη, που καποιοι αφελεις την ειπαν και αυτη το πιστεψε οτι γραφει καλα και σεμνα, ενω συμβαινει το αντιθετο, χρειαζεται να της βαλουμε καπιστρι ΑΛΟΓΙΣΙΟ και μονο.
  Αλλο τιποτα δεν την συγκρατει.
  Και στροφη στο σπιτι της στα οικιακα της.
  Αυτη μοιαζει με τους χοιρους που καταπατει τους μαργαριτας ασυγκρατητα και ασυστολα.
  Εδω μεσα δεν θα της επιτραπει ποτε η εισοδος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα γράφει ανώνυμα( όπως κάνει σε διάφορα ιστολόγια ).Εσύ την βάζεις φίμωτρο και όχι καπίστρι.Αφησέ την να γελάσουμε με την αφελειά της.

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου