Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ 

ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Επιτέλους πρέπει να πάψουμε, απλά και εκτός ουσίας, μόνο να διαβάζουμε τα κείμενα χωρίς να διδάσκουμε το ουσιαστικό περιεχόμενό τους.
Λοιπόν καθαρά...
Μήπως περνάει καθόλου από το μυαλό των ποιμένων ότι ο προφήτης Ιερεμίας, στην προφητεία που διαβάσαμε απόψε, ίσως να προβλέπει και την κατά καιρούς αποστασία του λαού, αλλά και ιδιαίτερα την σημερινή;.
Περνάει από το μυαλό των οικουμενιστών ποιμένων ότι ο προφήτης Ιερεμίας, ίσως προβλέπει την αποστασία της αιρέσεως του οικουμενισμού, που θεσμοθέτησε η σύνοδος της Κρήτης;
Ας διαβάσουμε λοιπόν προσεκτικά.
Και ας μετανοήσουμε...
Υπάρχει καιρός.....
π. Φώτιος Βεζύνιας Αποτέλεσμα εικόνας για ιερεμιας προφητης
Ιερ. 12,7            Ἐγκαταλέλοιπα τὸν οἶκόν μου, ἀφῆκα τὴν κληρονομίαν μου, ἔδωκα τὴν ἠγαπημένην ψυχήν μου εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτῆς.
Ιερ. 12,7                    Δια τας παρανομίας των έχω εγκαταλείψει τον οίκόν μου, αφήκα την κληρονομίαν μου, παρέδωσα την αγαπημενήν μου ψυχήν, τον λαόν μου, εις τα χέρια των εχθρών των.

Ιερ. 12,8            ἐγενήθη ἡ κληρονομία μου ἐμοὶ ὡς λέων ἐν δρυμῷ· ἔδωκεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν φωνὴν αὐτῆς, διὰ τοῦτο ἐμίσησα αὐτήν.
Ιερ. 12,8                    Η ιδιαιτέρα αυτή κληρονομία μου, ο εκλεκτός και περιούσιος λαός μου, εστράφη εναντίον μου ώσαν άγριος λέων, που ευρίσκεται στο δάσος. Εβγαλεν αγρίας κραυγάς εναντίον μου. Δια τούτο και τους εμίσησα.
Ιερ. 12,9            μὴ σπήλαιον ὑαίνης ἡ κληρονομία μου ἐμοὶ ἢ σπήλαιον κύκλῳ αὐτῆς; βαδίσατε, συναγάγετε πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, καὶ ἐλθέτωσαν τοῦ φαγεῖν αὐτήν.
Ιερ. 12,9                    Μηπως ο λαός και η χώρα της κληρονομίας μου έγινε σπήλαιον υαίνης, σπήλαιον κύκλω από αυτήν; Πηγαίνετε, συγκεντρώσατε όλα τα θηρία του αγρού και ας έλθουν να καταφάγουν αυτήν την κληρονομίαν.
Ιερ. 12,10          ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνά μου, ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου, ἔδωκαν τὴν μερίδα τὴν ἐπιθυμητήν μου εἰς ἔρημον ἄβατον,
Ιερ. 12,10                  Πολλοί κακοί ποιμένες κατέστρεψαν τον αμπελώνα μου, τον λαόν του Ισραήλ. Εβεβήλωσαν αυτήν την μερίδα μου, παρέδωκαν εις αφανισμόν την λίαν αγαπητήν και επιθυμητήν μερίδα μου. Την μετέβαλαν εις έρημον και άβατον περιοχήν.
Ιερ. 12,11          ἐτέθη εἰς ἀφανισμὸν ἀπωλείας, δι᾿ ἐμὲ ἀφανισμῷ ἠφανίσθη πᾶσα ἡ γῆ, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνὴρ τιθέμενος ἐν καρδίᾳ.
Ιερ. 12,11                   Η χώρα μου παρεδόθη εις εξαφανισμόν και όλεθρον. Ενεκα της κακής απέναντί μου συμπεριφοράς της κατεστράφη δια μεγάλου ολέθρου όλη η χώρα. Και όμως κανείς δεν θέτει αυτό εν τη καρδία του και δεν το συναισθάνεται.

2 σχόλια:

  1. Μεγάλη αλήθεια. Όλα είναι γραμμένα στη Βίβλο. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι (εκκλησιαστικοί ποιμένες, κοσμικοί άρχοντες) και όχι από την ουρά (λαός). Την παντοειδή αποστασία του λαού την καθοδηγούν ή την ευλογούν οι ποιμένες οι εξορίζοντας τον εκάστοτε αντιρρησία Χρυσόστομο τον πιστό στην άπαξ παραδοθείσα Πίστιν, ώστε να δρουν ανενόχλητοι. Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνα... Και δεν είναι μόνον οι Οικουμενισμός, ο οποίος ως αίτιο και αποτέλεσμα της πνευματικής και ηθικής καταπτὠσεως, επιχειρείται από τους ... ποιμένας (!) να κατοχυρωθεί και να επιβληθεί διά ψευδοσυνόδων.

    Όλα τα περιέχει η Αγία Γραφή. Εμείς την αγνοούμε. Όλα είναι γραμμένα, προφητευμένα. Όλα εννοούμενα και επαναλαμβανόμενα. Εμείς θέλουμε αναμασημένες (μηρυκασμένες) τροφές, κατά προτίμηση από γεροντάδες, που όμως κάποτε είναι και μεταλλαγμένες και παραλλαγμένες. Επιστροφή στις ρίζες της Πίστεως, στη μελέτη των Γραφών και στην ερμηνεία τους από την αιώνια και διαχρονική Εκκλησία διά του Χρυσοστόμου και της συμφωνίας των λοιπών Ορθοδόξων Πατέρων! Άγνοια των Γραφών από τους ποιμένες και από τον πιστό λαό, είναι κατά τον ιερό Χρυσόστομο η αιτία πολλών δεινών. Και αν η άγνοια των Γραφών είναι αιτία δεινών, η συνειδητή περιφρόνησι των Γραφών ασφαλώς είναι η αιτία μεγαλύτερων δεινὠν. Δεινών πρώτα την Εκκλησία η οποία ταλαιπωρείται και κλυδωνίζεται έστω και εάν ως θείον καθίδρυμα δεν καταποντίζεται, κι έπειτα, καταστροφής στην κοινωνία, στην πολιτεία, στο Κράτος που ως ανθρώπινα καθιδρύματα και κλυδωνίζονται και καταποντίζεται.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Φαίνεται ότι όταν επαληθεύονται σε αλλεπάλληλους κύκλους επιβεβαιώσεων οι προφητείες Ιερεμίου, έπειτα επικρατούν οι Θρήνοι Ιερεμίου.

    Αλλά στην Καινή Διαθήκη μετά τη Σταύρωσι, υπήρξε η Ανάστασι του Χριστού και έκτοτε μετά από κάθε αμαρτία και ατόπημα, κλήρου αρχόντων και λαού, εάν υπάρξει μετάνοια, προβλέπεται η άφεσις των αμαρτιών. Καλή Ανάστασι. Καλή αλλαγή πορείας στον κλήρο, στους άρχοντες και στον λαό, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, μή προδόσαντες και προδόσαντες, αντιοικουμενιστές και οικουμενιστές. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου