Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πανηγυρικός λόγος, η «ΝΕΑ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ και οι ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Σ’ ΑΥΤΗΝ!


    «Πανηγυρικὸς Λόγος» ποὺ ἐκφώνησε χθὲς στὸν Πατριαρχικὸν Ναὸν τοῦ Φαναρίου ὁ Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος κατὰ τὴν Συνοδικὴν Θ. Λειτουργίαν, παρόντων τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν, ξεκινᾶ μὲ τὶς ἑξῆς προσφωνήσεις:

«Παναγιώτατε Δέσποτα,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Τιμιώτατοι ἐκπρόσωποι τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης,
Λαὲ τοῦ Θεοῦ»!     (ἐδῶ)
λήθεια, ἀπὸ πότε μέσα σὲ Ὀρθόδοξο Ι. Ναὸ προσφωνοῦνται πρὶν ἀπὸ τοὺς Ὀρθόδοξους πιστοὺς οἱ αἱρετικοί;  Πότε ἐθεωροῦντο ἀνώτεροι οἱ ἀβάπτιστοι Παπικοί, ἀπὸ τοὺς βαπτισμένους πιστούς, τὸ «βασίλειον ἱεράτευμα»;  Πότε οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας  δέχονταν –ἢ ἀνέχονταν  ἔστω– τὴν παρουσία τῶν αἱρετικῶν μέσα στοὺς Ἱερούς μας Ναούς;
 ΠΟΤΕ.
Γι’  αὐτὸ καὶ ποτὲ δὲν προσφώνησαν «τιμιωτάτους»  τοὺς αἱρετικούς;
 Μήπως, λοιπόν, ὅσοι παρευρίσκονται στοὺς Ἱ. Ναοὺς ποὺ λειτουργοῦν Οἰκουμενιστὲς μὲ τὴν θέλησή τους, ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ καὶ ΕΞΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΙ μὲ τὴ θέλησή τους μὲ τοὺς αἱρετικούς;
Μήπως παρευρίσκονται ἐκεῖ, γιατί ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ ἂν εὑρίσκονται μέσα στὸ Ναὸ αἱρετικοὶ “πρώτης” ἢ “δεύτερης” κατηγορίας;
Μήπως ἔχουν ἀποδεχτεῖ –καὶ γι’ αὐτὸ τοὺς ἀφήνει ἀδιάφορους τὸ γεγονὸς τῆς παρουσίας αἱρετικῶν στὴν Θ. Λειτουργία– τὴν πραγματικότητα τῆς «νέας» Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία χωράει καὶ ἀνέχεται τὰ πάντα;
Δυστυχῶς αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότητα. Ἀμφιβάλλει γι’  αὐτὸ κάποιος Ὀρθόδοξος; Πιστεύω πὼς ΟΧΙ.
Ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἀμφιβάλλουν εἶναι οἱ λεγόμενοι «ἀντι- Οἰκουμενιστές», οἱ ὁποῖοι ἀνέχονται τὴν ταχεία διαμόρφωση καὶ ἐξάπλωση τῆς «νέας» Οἰκουμενιστικῆς Ἐκκλησίας, συγκοινωνοῦντες ἐκκλησιαστικὰ μαζί τους καὶ μνημονεύοντάς τους! Κοροϊδεύουν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους ὅτι ἀγωνίζονται ἐναντίον τῆς αἱρέσεως. Ἀγωνίζονται, ὅμως, ΟΧΙ ἐναντίον τῶν πραγματικῶν  παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, ἀλλὰ ἐναντίον τοῦ φαντάσματός τους!
Γιατί κι αὐτοί, δυστυχῶς, ἀνήκουν -στὴν πράξη- σ’ αὐτὴ τὴν «νέα»  Ἐκκλησία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!Λόγος Πανηγυρικός εἰς τόν Ἅγιον Ἀπόστολων Ἀνδρέαν τόν Πρωτόκλητον,
Ἐκφωνηθείς κατά τήν Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,

απο την Πατερικη Παραδοσι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου