Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΙΧΕΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ, ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ! του Θεολογου Νικολαου Πανταζη


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΙΧΕΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ, ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ!


 
Πάλι, τανάπαλιν – παλινδρομεί τε τούμπαλιν – και τούμπες κάνει ανάποδες, ο εκκλησιολογικώς ανάποδος και πλήρως τουμπαρισμένος, ο πάνυ πανουκλιασμένος και πολυπλανεμένος παπατοπάλης.
Ε όχι, δεν μπορώ να σεβαστώ αυτόν που δεν σέβεται πρώτα τον εαυτό του, που δεν σέβεται Συνόδους Αποστολικές και Ιερούς Κανόνες, που δεν σέβεται Μέγα Φώτιο και τί λέγω; που δεν σέβεται το Ιδιο το Άγιο Πνεύμα!
“Μετέχει δε Πνεύματος, ο μη τιμών Πνεύμα;” (Γρηγορίου Θεολόγου, Ομιλία ΓΛ’, Προς Αρειανούς και εις εαυτόν, Έργα 2, Πατ. Εκδόσεις “Γρηγόριος ο Παλαμάς” Σελ. 120).

Σχετικό λοιπόν αυτό, το ν’ αποδώσω σεβασμό σε άσχετο μεθέξεως Αγιοπνευματικής και ατιμάζοντα διά πωρωμένης κεφαλής τους πανεντίμους Πνευματοκίνητους Πατέρες.
Τί κι αν είναι “ιερωμένος”; Κι αυτό σχετικό είναι! Και το “ανεξάλειπτον της ιερωσύνης” σχετικό κι αυτό, θεολογούμενο τυγχάνει. Ας κάνει τον κόπο να απαντήσει όποιος διαφωνεί, αλλά παρακαλώ: με Αγιοπατερικές παραπομπές κι όχι ορθολογισμούς και φιλοσοφίες. Και όχι ανώνυμα σχόλια. Τα απεχθάνομαι. Δικαίωμά μου στα άρθρα μου, επιλογή μου. “Ηδυνθύει Αυτώ η διαλογή μου.”
Συμφωνώ: ο αναθεματισμένος παπάς, ακόμη και στην κόλαση, πάλι παπάς θα είναι! Αλλά τί παπάς; Διαβολόπαπας, ανενέργητος. “Αλλ’ εν μέσω της φλογός εστώς” δεν θα μπορεί καμαρωτός, μυστήρια να επιτελεί και τους κολασμένους ακόλαστα να κοινωνεί και να φουσκώνει πως ήτανε στην επάνω γη, των “Νέων Χωρών” ηγουμενίσκος, κοπέλι του οικουμενικού θρόνου.
Είσαι μπλεγμένος για τα καλά και εμπλεκόμενος Ιεροκανονικά, στην δεσποτοκρατική Διαπλοκή και διασύρεσαι αδίστακτα στην Παναιρετική τη “Ταμπακιέρα!” Κρασοπατέρα του συμβιβασμού, υποψήφιε Βραβείου Ράτζιγκερ, υψώνεις τη σβάστικα του Οικουμενισμού και όποιον πάρει ο χάρος…
Αν είμαστε μεις οι “ταλιμπάν”, εσύ ‘σαι βλάσφημος βομβιστής πνευματικής αυτοκτονίας. Τόσο ανύποπτο κι αθώο κόσμο, τόσες ψυχές παρασέρνεις μαζί σου στο πύρινο ποταμό, στην οκταπλή την ατραπό, στης παναιρέσεως το γκρεμό, σα νέα Σουλιώτισσα δίχως σκοπό, και μάλιστα μηδενός διώκοντος.
Κι’ έρχεσαι απρόσκλητος εσύ μαθήματα εκκλησιολογίας να μας κάνεις. Εμπλέκεσαι συνειδητά στα μοιχειακά μονοπάτια του χαμού και ένα μοντέρνο, νεοεποχίτικο πορνικό “Ασμα Ασμάτων” προσυπογράφεις: Αχ, αυτή… η ερωμένη σου η επισκοπή, σου κάνει τα γλυκά μάτια και σου χαμογελά. Να’ τη πετιέται αποξαρχής, να ‘τη! Κι’ αντρειεύει και θεριεύει!
Θηρίο παπατοπάλη, θα σου το πω και πάλι, κι’ ας τ’ ακούσει το μοιχό σου το κεφάλι, παρίστασαι εμπλεκόμενος και διασυρόμενος στην πνευματική μοιχεία:
«Μοιχεία γαρ εστίν, ω πανσύνετοι και το της κοινωνίας μετέχειν των αιρετικών… 
Οι μεν τέλεον περί την πίστιν εναυάγησαν, οι δε ει και τοις λογισμοίς ου κατεποντίσθησαν όμως τη κοινωνία της αιρέσεως συνόλλυνται»  
(Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου P.G. 99, 1176 & 1164).
Τανάπαλιν εμπλέκεσαι στη διαθρησκειακή πορνεία, της Βαβυλώνος του Π.Σ.”ε”, της Πόρνης της Μεγάλης!
 
“Δύο τοίνυν εισί πορνείαι: Μία μέν ή έπί τη Πίστει, έτέρα δέ ή έπί τω σώματι. Ο γουν αλούς τη αιρετική ΚΟΙΝΩΝΙΑ, αυτός εστίν ο εκπορνεύσας είς Θεόν!”
Εμπλέκεσαι λοιπόν κι’ εσύ, “ο εκπορνεύσας εις Θεόν!” Μαζί με όλους τους άλλους. Κι είχατε το θράσος όλοι εσείς, της Φλωρίνης οι ιερείς, περισπούδαστα κηρύγματα ηθικής να μας κερνάτε. Τώρα, πού πάτε; ΚΑΤΑ ΚΡΗΜΝΟΥ. “Τσίπα ουδαμού… 
” Οι δεδουλωμένοι τη δουλεία και δειλεία του Θεοκλήτου, αποδύονται την πρώτην Θεοΰφαντον στολήν του Παρακλήτου και προκαλούν απροκάλυπτα εμάς τους απομακρυνθέντες από των ψευδεπισκόπων διά την αγάπην της Φιλτάτης ημών Ορθοδοξίας.
Εμπλέκεσαι στης ενωτικής Μνημονεύσεως τον Μολυσμό και της αμετανοησίας το κολασμό. “Όσοι εμπλέκονται και ακολουθούν την αίρεση, ΧΑΝΟΝΤΑΙ!”  
(Μεγ. Αθανασίου, Κατά Αρειανών, Σελ. 54).

 Χάνεστε αχαρίτωτοι στο χάος του χαμού, χασκογελάτε και χαχανίζετε στα χαλάσματα του Οικουμενισμού, πως τάχα μας κάνετε και “χαλάστρα”. Χαμένη ιερατική ψυχή… Άψυχο κορμί που λαχταρά να γευθεί βοσπορίτικη ηδονή ενώ γλυκοφιλεί του Πάπα τη παντούφλα. Ενώθηκε στα Διαθρησκειακά Λαδάδικα του Π.Σ.”ε” και πρόκειται να ενωθεί με τον αντίχριστο επί θύραις.
“Όποιος ενώθηκε (διά Μνημονεύσεως και Κοινωνίας) η πρόκειται να ενωθή με καταδικασμένους και εκτός Εκκλησίας ευρισκομένους αιρετικούς εγκαταλείποντας την Εκκλησία, εκπίπτει ΑΜΕΣΑ της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και της ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ!” (Α΄ και Β΄ Κανόνες Γ΄ Οικ. Συνόδου).
“Αναθεματίζονται Πνεύματι Αγίω, πάσης εκκλησιαστικής κοινωνίας εντεύθεν ήδη υπό της Συνόδου εκβεβλημένοι, και ανενέργητοι υπάρχοντες» και «ήδη του επισκοπικού βαθμού απαλλοτριωθέντες» και μάλιστα “προ Συνοδικής Διαγνώσεως!” (Βαλσαμών).
Το Άγιον Πνεύμα, Ο ΘΕΟΣ, (και όχι ο Νίκος Πανταζής) μέσω Συνόδου Οικουμενικής, μέσω δηλώσεως κατηγορηματικής και καταδικαστικού Κανόνα, αποφαίνεται:  “Εκπίπτει άμεσα της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και της ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ!” 
Εσύ βέβαια, παπατοπάλη, “πάλιν και πολλάκις” συ προσπίπτεις τω ακοινωνήτω σου προέδρω Θεοκλήτω. Δεν δέχεσαι άμεσες εκπτώσεις. Δεν παραδέχεσαι απώλεια ιερωσύνης, κι ας το λέει ολόκληρη Οικουμενική Σύνοδος. Η δική σας Κολυμπάρεια συναγωγή, ανωτέρα πως είναι αυτή θαρεί, κι ας επιτελεί Θούρειο του Εωσφόρου!
Τί κι αν δεν το δέχεσαι; Είσαι ενάντιος του Θεού! Γίνεσαι και συ ΘΕΟΜΑΧΟΣ! Τ’ Αμυνταίου ο διδάχος, “διδαχαίς ποικίλαις περιφέρεσαι” και δεν ενδιαφέρεσαι για τα πάμπολλα παραδείγματα Αγιοπατερικής Αποτειχίσεως της Εκλλησιαστικής μας Ιστορίας. Εμπλέκεσαι και γίνεσαι ελεεινός.
Ετούτος ο τσαλαπετεινός, “ο πάπουζας αγριοπετεινός και φραγκοκόκορας, λέγεται αλλιώς και Έποψ ο κοινός ή Έποψ ο γνήσιος (Upapa epops)” και εξ’ επόψεως Κανονολογικής τα έκανε μαντάρα. Τρομάρα τάχα που πήραμε οι “αποτυχημένοι”. Να έχεις αποτυχία εκκλησιολογική, ναυαγισμένος παντελώς περί την Πίστιν, (παντελή μου) καταποντισμένος στης παναιρέσεως το βυθό και ν’ αποκαλείς ξεδιάντροπα τους άλλους “αποτυχημένους”. Καλά τα πας, παπατοπάλη, στην ομοιοκαταληξία. Μη σε αδικήσουμε κιόλας. Απέτυχες οικτρά. Και πέτυχες έπαθλα πολλά. Έτυχες επαγγελιών.
Σαν πολλοί διδάσκαλοι και θεολόγοι γίνεσθε μερικοί… Αυτοκατάκριτοι, κακόμοιροι και της αιρέσεως κοινωνιακοί, διαβάστε καλά την λέξη-κλειδί: “άμεσα!” Αυτοστιγμή, αυτομάτως, ακαριαίως. Δεν λέει “σταδιακώς”, δεν λέγει “πρέπει πρώτα κάποια Σύνοδος να τον καταδικάσει…”
Κι αν έτσι νοσεί τόσο πολύ, τόσο αθεράπευτα ο φαύλος συλλογισμός σας, τότε από ΠΟΙΑ Σύνοδο καταδικάστηκε ο Εωσφόρος κι είμαστε υποχρεωμένοι να αποτειχιζόμαστε από αυτόν;
Από ΠΟΙΑ Σύνοδο καταδικάστηκε ο Βάαλ και σβήσαν τόσο “άδικα” ολόκληρες ιστορικές της Σμύρνης επτά Εκκλησίες;
Από ΠΟΙΑ Σύνοδο καταδικάστηκε ο Προσκοπισμός κι ο Θεοσοφισμός κατ’ όνομα;
Κι αυτός ο Άθεος Κουμουνισμός από ΠΟΙΑ Σύνοδο καταδικάστηκε και τον καταδικάζουν (δικαιότατα βέβαια) τόσοι γέροντες διορατικοί και χαρισματούχοι;
Ο Σατανάς έπεσε, πέπτωκεν ακαριαίως “ως αστραπήν!” Δεν είναι σχήμα λόγου! Δεν κάνει ο Θεός ποίηση πεζή για να “ζωντανέψει την εικόνα γλαφυρή της πτώσεως του Εωσφόρου…” Η ιστορική πτώση αυτή έκανε πάταγο εκκωφαντικό σε ολόκληρο το σύμπαν και στα άλλα παρακείμενα σύμπαντα πέραν του ηλιακού στερεώματος ετούτου. Αστραπή επί τούτου. Ο ανατριχιαστικός κρότος εκατοντάδων αστραπών κι ο κραδασμός σεισμοποιών δονήσεων αντήχησε στις τάξεις των επουρανίων δυνάμεων με άυλη, ανατρεπτική ανατριχίλα. “Στώμεν καλώς!”
Παπατοπάλη, παπαμανάδη, π. Επιφάνιε, π. Λαυρέντιε και σύ κουκοσκιάχτη αργόσχολε και άλαλε δεσποτοκράτη Θεόκλητε, ΔΕΝ στέκεστε καλώς! ΚΑΚΩΣ, πολύ κακώς κοινωνείτε με ακοινωνήτους και αποβλήτους ψευδεπισκόπους και Λυκοποιμένες. “Πίπτετε άμεσα της ιερωσύνης και της κοινωνίας.”
Αλλά, και ο Αδάμ πέπτωκεν “άμεσα”, και εξεβλήθη του παραδείσου ακαριαίως!
Και ο Ιούδας επίσης πέπτωκεν “άμεσα”, παραχρήμα εισήλθεν ο διάβολος στη ψυχή του, στο μυαλό του, στη ζωή του.
Αλλά, και ο Πάπας πέπτωκεν “άμεσα”, αυτοστιγμή, ακαριαίως! Στήλη άλατος και τυμπανιαίος. Στώμεν καλώς! (τύφλα να ‘χει το ιστολόγιο του “πατρίου” και το απόκρυφο σπήλαιο ληστών του “Κρυφού Σχολείου”).
Αμέσως, παραχρήμα θα έρθει κι ο Νυμφίος, “ως κλέπτης εν νυκτί”. Εκεί, δεν θα περνάνε οι κολακείες και οι φιλοφρονήσεις οι πατριαρχικές. Εκεί, δεν θα μετρούν και δεν θα απολυτρώνουν οι πεπαλαιωμένες “Νέες Χώρες”. Εκεί, αμέσως, παραχρήμα θα στηθεί η Παγκόσμια Κρίση, “εν ριπή οφθαλμού…”
Από κάτι ψευτοιερωμένους σα και σένα, παραχρήμα πρέπει να αποκοπούν άπαντες οι πιστοί με δύναμη θεϊκή.
Το αντώνυμο του υπερθετικού βαθμού “σεβασμιώτατος” είναι το ασεβέστατος. Κι αν παραπονούνται κάποιοι ανώνυμοι κι απόκρυφοι παιδαγωγοί πως “ύβρι αυτό αποτελεί”, τα λέγει η Αγία Γραφή και όχι ο Νίκος Πανταζής:
“Οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ᾿ ἢ ὡσεὶ χνοῦς, ὃν ἐκρίπτει ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς!” (Ψαλμ. 1,4).
“Εσείς οι αιρετικοί ποιμένες “γεγόνατε ασεβέστεροι πάντων των αιρετικών!” (Μεγ. Αθανασίου, Κατά Απολιναρίου Σελ. 154, P931).
Ακόμη και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μαγαρίζει τον κάποτε “εκλεκτό λαό του Θεού” ως ασεβέστατο πάντων: 
“Μέχρι κατά του Χριστού το πάντων ασεβέστατον έργον ετόλμησαν, την δοθείσαν αυτοίς παραιτησάμενοι χάριν!” (Ερμηνεία Εις τους Ψαλμούς ΡΕ’ Σελ. 861,  P672).
Σε σένα και στους ομοίους σου παπατοπάλη, ισχύει και πάλι η προφητεία του Μεγάλου μας Αγίου Κοσμά του Αιτωλού:
«Στους έσχατους καιρούς μας οι Ιερείς θα είναι οι ασεβέστεροι πάντων!!”
Εσύ βέβαια, τους έχεις ξεπεράσει όλους! Άντε και καλή επισκοπή, μιας και τόσο πολύ, παπατοπάλη, την ορέγεσαι με όλη σου τη ψυχή. ΝΤΡΟΠΗ. Μαχαιρώνετε πισώπλατα τον Ομολογητή π. Παΐσιο και υβρίζετε, ώ σκληροτράχηλοι και σκληρόκαρδοι, λακτίζετε προς κέντρα! Να ήταν τουλάχιστον από αγνωσία, “πάει κι’ έρχεται”.
“ἀγνωσίαν γὰρ Θεοῦ τινες ἔχουσι· πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω…” Σα δε ντρέπεσαι λέω γω, ντροπή σου παπατοπάλη!
Πηγή:  http://www.wallingoff.com/763

18 σχόλια:

 1. Απ΄ ότι φαίνεται δεν χρειάζεται καμία Σύνοδος για να καταδικάσει κάποιον για αίρεση. Και αυτές, που έγιναν αδίκως έγιναν, αφού στο τέλος όλοι έγιναν ένας αχταρμάς.

  Αρκεί κάποιος Χριστιανός (στηριζόμενος σε πατερικά κείμενα) να καταδικάσει κάποιον άλλον Χριστιανό για αίρεση και αυτός ο άλλος να γίνει αυτομάτως μολυσμένος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κρίμα. Θα κατεδίκαζα και σένα για αίρεση, μα έλα που δεν έχω τα στοιχεία σου και δεν μπορώ να πω στο βρόντο: "Αναθεμα τω ανωνύμω!"

   Κρίμα και ήθελα πολύ να απαντήσω στην αισχρή σου ψευδοκατηγορία αλλά τί να κάνουμε, είσαι ανώνυμος και με τη μάσκα της ανευθυνότητος πολύ εύκολα συντάσσει κανείς αφηρημένο κατηγορητήριο κρατώντας νεροπίστολο και πλαστικές χειροπέδες με φρουρού.

   Της αλήθειας τ' ανοξείδωτο ατσάλι δεν το αντέχει το ανώνυμο τσακάλι που το παίζει τσίτα και γατόπαρδος σε ταινία παιδική σινεμά.

   Διαγραφή
  2. Οἰκουμένην δὲ πᾶσαν
   καὶ ἐκ λάκου ἀγνοίας
   καὶ τῶν αἱρέσεων.
   Πᾶσης Θεομπαιξίας
   τῶν ἐπισκόπων τεχνάσματα,
   σημειοφόρε Παΐσιε,
   ταῖς λιταῖς σου ἐξάγαγε,
   Σὺ γὰρ ἐκτήσω Χριστῶ
   μεγίστην παρρησίαν.


   Φραγκίσκε φέρεις την κατάρα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Κράτησέ την καλὰ νὰ μὴ σοῦ φύγη .
   Α. . . . πάρε μαζὶ σου καὶ τὸν Βοσπορίτη τὸν Βαρθολομαῖο .

   Διαγραφή
  3. Λαθος κανεις ανωνυμε.
   Θελεις και παλι να τα πουμε ξανα;

   Ο πιστος λαος και οχι σαν τους σημερινους Αχριστιανους, στηριζομενος στην θεολογικη γνωσι του και στις θεσεις των ανα τους αιωνας Πατερων απεναντι της Αιρεσεως και του Αιρετικου, ασφαλως και Αποτειχιζεται ως απο οφεως ΑΜΕΣΑ και κατα τους Ιερους Κανονες και την Πρακτικη της Εκκλησιας.
   Ο λαος ειναι η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙ της Εκκλησιας και οχι οι Αρχιερεις.
   Εκεινοι ερχονται εκ των υστερων ή και πιο γρηγορα και επικυρωνουν την διαισθησι του λαου οταν εξακριβωνεται η Αιρεσι και ο Αιρετικος.
   Οταν εχουμε καραμπινατους και διασημους αιρετικους, σαν τους σημερινους ή τους ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑΣ με αυτους και μη διαμαρτυρομενους αλλα σιωπωντας και ανεχομενους αυτους, δεν τους πλησιαζουμε ποτε και τους ΔΥΟ, αλλα τους πολεμαμε αγριως και τους κανουμε περα σαν επικινδυνα (να το πω λιγο ακομψα) ....ΨΟΦΙΜΙΑ.
   Ο πιστος λαος εχει πρωτος τον λογον και ειναι ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ για την εξαπλωσι της Αιρεσης και των Αιρετικων.

   Λεγει ο Ιερος Κανων:ΟΙ ΤΟΙΟΥΤΟΙ (κληρικοι απομακρυνομενοι από τον Λύκο της Αιρέσεως, παιρνουν ΜΑΖΙ τους και τους λαϊκους, τους παίρνουν στους ώμους, σαν βοσκοι "πανε πακετο".
   Δεν τους αφήνουν στο μαντρί, ελευθερα κι' ανενοχα, για να κοινωνουν με τον Λυκο και κάποτε αντιληφθουν πως ειναι πια πολύ αργά ν' αντισταθουν κι' ας κάτσουν να φαγωθουν...),

   ου μόνον τη κανονική επιτιμήσει ουχ υπόκεινται,
   προ συνοδικής διαγνώσεως
   εαυτούς της προς τον καλούμενον Επίσκοπον κοινωνίας αποτειχίζοντες,
   αλλά και της πρεπούσης τιμής τοις ορθοδόξοις αξιωθήσονται.
   Ου γαρ Επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν,
   και ου σχίσματι την ένωσιν της Εκκλησίας κατέτεμον,
   αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησίαν εσπούδασαν ρύσασθαι".
   (Ιερόν Πηδάλιον Σ.358).

   Να μην ακουμε μονο τους γερονταδες και τους πνευματικους που δεν ξερουν πολλες φορες ουτε τα 5 τεσσερα, αλλα ολους να τους εξεταζουμε καλα τι μας λενε.


   «Ακούων δε του Κανόνος του λέγοντος ακοινωνήτους είναι τους επισκόπους και λοιπούς ιερωμένους τους συνευχομένους τοις ακοινωνήτοις, ΜΗ ΕΙΠΗΣ εξ αντιδιαστολής ανευθύνους είναι (τάχα) τους λαϊκούς παρά τον κανόνα ποιούντας.
   ΚΑΙ ΟΥΤΟΙ ΓΑΡ ΑΦΟΡΙΣΘΗΣΟΝΤΑΙ κατά τον Ι΄ Αποστολικόν Κανόνα τον μη διαστέλλοντα κληρικούς και λαϊκούς». (Ερμηνεία στον Β΄ Κανόνα της εν Αντιοχεία, PG 137, 1281Β).


   Αντε και παλι τα ξαναπαμε, αυτα που χιλιες φορες ειπαμε.
   Να δουμε καποτε θα μαθης το μαθημα σου;
   Μα τι χριστιανοι ειστε εσεις που δεν μελετατε καθολου και ρωτατε συνεχεια τα ιδια.
   Τελικα ο δασκαλος θα πιαση τη βεργα....
   Διαβαζετε ρε παιδια.
   Μην χαυτετε τον αερα 24 ωρες του 24ωρου.

   Διαγραφή
  4. Αγαπητέ κ. Πανταζή.
   Αν δηλώσω, ότι είμαι ο Νικόλαος Καραγιαννόπουλος, όλα καλά; Τότε θα λέτε "ανάθεμα τω Νικολάω" και ελεύθερα θα πέρνετε την κρίση του Θεού από τα χέρια του και θα την κάνετε δική σας;
   Καλά προέβλεψα, ότι αν κάποιος Χριστιανός (στηριζόμενος σε πατερικά κείμενα) κατηγορήσει κάποιον άλλον Χριστιανό, για Αίρεση, τότε αυτομάτως ο άλλος Χριστιανός θα γίνει μολυσμένος!!!

   Ν.Κ.

   Διαγραφή
  5. Ναι, αγαπητέ μου Νικόλαε, όλα καλά. Αν όμως περνάς από την ανωνυμία στην ψευδωνυμία, πάλι ψεύδεσαι, πάλι αμαρτάνεις. Θεός κι η ψυχή σου. Εγώ με κάθε καλή πίστη αποδέχομαι πως λές την αλήθεια. Και εφ' όσον μπορώ να αναφέρομαι πλέον σε πρόσωπο, ο διάλογος γίνεται καλόπιστος και καλοπροαίρετος.

   Δεν έχω λόγο να σε αναθεματίσω αλλά εσύ και εγώ έχουμε υποχρέωση να αναθεματίζουμε όσα αναθεματίζουν οι Οικουμενικές και Αποστολικές Σύνοδοι, οι οποίες κατ' έμπνευσιν Θεού μας εντέλονται να αναθεματίζουμε τους αιρετικούς και όχι μόνο τους καταδικασθέντες αλλά και πάσι τοις αιρετικοίς ανάθεμα!

   Εάν αναλογιστεί κανείς πόσο σοβαρό και καταστρεπτικό κακό είναι η αίρεση, όχι μόνο για την δική μας ψυχή και σωτηρία, όχι μόνο για την σωτηρία των αγαπητών μας προσώπων αλλά και μυριάδων ψυχών οι οποίοι παρασέρνονται από την παναίρεση και επιθυμούν την αντίθεο ένωση χωρίς καμία μετάνοια των αιρετικών ή γραπτή απάρνηση (λίβελο) των αιρέσεων και καινοτομιών τους.

   Η όλη ουσία της υποθέσεως είναι το ΠΟΙΑ στάση κρατάει ο καθένας μας απέναντι στην Παναίρεση του Οικουμενισμού και όταν υποτασσόμαστε ολοψύχως στη Διαχρονική Διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και ενώνουμε τις δυνάμεις μας, όταν δεν δαγκώνουμε αλλήλους και δεν αντιμαχόμαστε αλλήλους, τότε διά της ισχύος εν τη ενώσει μπορούμε να καταφέρουμε πολλά εναντίον της δεινής, δεινοτάτης αυτής παναιρέσεως!

   Τη στιγμή όμως που βλέπεις αδελφούς - υποτίθεται - εν Χριστώ, γέροντες και Αγιορείτες πνευματικούς να μας αποκαλούν εμπαθώς και παναδίκως "σχισματικούς" ενώ ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ επιβεβαιώνει Συνοδικά διά του ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ πως ΔΕΝ είμαστε σχισματικοί αλλά αξίζουμε ΤΙΜΗ παρά τοις ορθοδόξοις - δεν την επιδιώκουμε την τιμή αυτή, την χαρίζουμε στους κατηγόρους μας και διώκτες μας, υπεθυμίζοντάς τους πως εχθρός μας είναι η αίρεση και όχι εμείς μεταξύ μας, τότε θα έχουμε πολλά να κερδίσουμε!

   Διαγραφή
 2. Να αγιασει το χερι σου αδερφε!!!!!ΑΞΙΟΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ!!! ΑΝΑΞΙΟΣ παπατοπαλη...παπασεβαστιανε...παπασαββα....!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΕ ΤΟΠΑΛΗ...ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΥΤΟΣΥΣΤΗΝΕΣΑΙ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΣ!!!! ΤΗΝ ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΒΛΕΠΕΣ ΑΠΟ ΠΡΙΝ...ΚΑΙ ΕΙΠΕΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΤΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΠΆΠΑ..??...ΜΑΛΛΟΝ....ΑΝΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΚΙ ΕΣΕΝΑ ΠΙΛΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αδελφε Νικολαε αδικεις πολυ τον εαυτο σου με οσα γραφεις.Κανεις αγιος της Αγιας μας Εκκλησιας δεν υπηρξε λοιδωρος,κανεις δεν υπηρξε κακοηθης και πολυ περισσοτερο κανεις δεν εξυβριζε τους εχθρους του Κυριου μας.Σε ρωταω ευθεως αν κινδυνευε η ζωη του πατρος Σεβαστιανου θα εδινες το αιμα σου (αν μπορουσες και ησουν εθελοντης αιμοδοτης ? )για να σωθει σε μια πολυ λεπτη χειρουργικη επεμβαση ? Φοβαμαι πως εχεις ξεφυγει και αντι σα θεολογος που εισαι να γραφεις μια αναιρετικη απαντηση στις θεσεις που διατυπωσε γραφεις μονο για τις εντυπωσεις. Ποιος αγιος Γεροντας του αιωνα μας (Πορφυριος,Παισιος,Ιακωβος,Φιλοθεος,Αμφιλοχιος Μακρης ,Χαραλαμπος Βασιλοπουλος,Αθανασιος Χαμακιωτης,Μαρκος Μανωλης,Ευσεβιος Ματθοπ.,Ευσεβιος Γιαννακακης, κ.α. πολλοι) χρησιμοποιησαν τετοιες εκφρασεις απαξιωνοντας την αγια ιερωσυνη (ποιος νομιζεις οτι εισαι και μιλας και γραφεις για ψευτοιερωμενους.Μηπως θεωρεις τον εαυτο σου αγιωτερο του αγιου Κοσμα του Αιτωλου ?).Συνελθε Νικολαε.Ελπιζω ο π.Ευθυμιος που καθε τοσο μας τον παρουσιαζεις ως Πνευματικο σου να σε διορθωσει.Αυτος μολονοτι γνωρισε την αδικια στο πετσι του ΠΟΤΕ μα ΠΟΤΕ δεν εχει λοιδωρησει μεχρι σημερα ΤΟΥς ΔΙΩΚΤΕς ΤΟΥ.Για σκεψου λιγο τον αγιο Νεκταριο η τον αγιο Σαββα της Καλυμνου να εκφραζονται ετσι για τους επισκοπους της εποχης τους η τους αλλους μασωνους κληρικους που δρουσαν ανεξελεγκτοι στην εποχη τους.Σε παρακαλω μην βλασφημεις κανενα ειδικα ιερωμενο.Ξερω περιπτωση γυναικας που μουντζωσε καθηρημενο ιερεα και δεν ελειωσε το χερι της.Δεν φοβασαι να υβριζεις και να εμπαιζεις τους ιερεις του Χριστου ? Ο αγιος Στεφανος προσευχοταν για αυτους που τον λιθοβολουσαν και εσυ καταριεσαι εμμεσως με πολυ κρυφο τροπο εναν ιερωμενο.Ποιος πνευματικος σου εδωσε ευλογια να γραφεις κειμενα σαν το παραπανω ? Ειλικρινα λυπαμαι πως δεν φοβασαι με οσα γραφεις.Και κατι τελευταιο το οποιο απαντησε στον εαυτο σου ,οχι σε μενα.Αραγε αν πεθαινε σημερα ο π.Σεβαστιανος και ερχοταν ενας αγγελος και σε ρωταγε που θα τον εβαζες στον παραδεισο η στην κολαση τι θα του απαντουσες ? Ενας ελαχιστος συναμαρτωλος αδελφος σου. Κυριε Οδυσσεα μην φιλοξενειτε παρομοια αρθρα ο π.Αυγουστινος που τοσο αγαπατε ,πιστεψτε με θα κλαιει απο τον ουρανο με παρομοια κειμενα.Αυτος ναι χρησιμοποιουσε ενιοτε βαρειες εκφρασεις ΑΛΛΑ τι ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΥ ειχε ? Εμεις τι εχουμε να επιδειξουμε ? Πολυ σας παρακαλω μην το δημοσιευσεται αλλα να το μεταφερεται στο αγαπητο Νικολαο Πανταζη. Τυμπανιαιοι βγηκαν χωρικοι που καποτε κτυπησαν εναν ιερεα σε κοντινο χωριο μου.Συστησετε του να μην υβριζει κανενα ιερεα.Φωτια βαζει στο στομα του και στο χερι του.Αλλο η κριτικη αλλο η λοιδωρια ,η ειρωνεια και αλλο το να απαξιωνω καποιον και δει ιερωμενο.Συγνωμη εκατο φορες αλλα πολυ φοβαμαι και εγω το εχω κανει και ακουσα κατσαδα απο εναν αγιο πνευματικο οταν του το ανεφερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. αληθεύει ότι ο πατήρ Παίσιος έφυγε από το μοναστήρι και διαβιεί στη Λάρισα; και ποιος ο λόγος που έφυγε. δεν θα αντιδράσουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οχι ειναι ψεμμα, σπουδαζει στη Λαρισα. Ο πατηρ Παισιος λειτουργησε και σημερα κανονικοτατα στο μοναστηρι του.

   Διαγραφή
 6. Στο μοναστηρι μας κανονικοτατα....!!!μολις τελειωσαμε την αγρυπνια για τον Αγιο Γρηγοριο....μεγαλη η χαρη του!!!βοηθεια μας ο Αγιος!!ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. εως της τελεσιδικιας απο τα συνοδικα δικαστηρια φρονω οτι δεν πρεπει να σταματησει η μισθοδοσια του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πρώτον, δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Ατιμάζεις και αποκρύπτεις το πρόσωπό σου εν ονόματι της ψευτοευσεβείας που σε διέπει. Και το' χω ξαναπεί χιλιάδες φορές. Σέβομαι την ανώνυμη έκφραση γνώμης αλλά ΟΧΙ την ανώνυμη κατηγορία και ψευτοκατήχηση. Βάλε όνομα, ντύσου τιμή και ανάλαβε τις ευθύνες σου. Τίμησε το Βάπτισμά σου και έπειτα κάνε κήρυγμα ηθικίστικης συμπεριφοράς.

  Δεν σέβεσαι την απαίτησή μου να ΜΗΝ γράφουν σχόλια οι ανώνυμοι και απαντώ μόνο κατ' εξαίρεσιν για να μην σιωπήσω και αδίκως υπονοηθεί κάποια υποτιθέμενη ορθότητα στα λεγόμενά σου.

  Δεν σέβεσαι την προσωπική έκφραση του χαρατήρος ενός αρθρογράφου και αδικείς εσύ πολύ, πάρα πολύ τον εαυτό σου και την Ορθόδοξη αλήθεια με το να συγχέεις πονηρότατα τον προσωπικό τρόπο εκφράσεως με την Γραφίδα και Ομολογία των Πατέρων. Κι αφού τολμάς και με κατηγορείς ανώνυμα, ΣΕΒΑΣΟΥ τουλάχιστον τους κανόνες της Μονοτονικής και ΒΑΛΕ καμια οξεία. Τα άτονα κείμενα είναι πολύ κουραστικά, ειδικά για την νεολαία του εξωτερικού που δεν γνωρίζει καλά την γλώσσα. Γράφεις λοιπόν: "Κανεις αγιος της Αγιας μας Εκκλησιας δεν υπηρξε λοιδωρος"

  Και ΠΟΙΟΣ σου είπε ότι είμαι ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ της Εκκλησίας μας;;;;;;;; Ασπάζομαι προθύμως την Διαχρονική τους Διδασκαλία, ακολουθώ ολοψύχως την Θεόσδοτη Γραμμή τους, αυτήν της Αποτειχίσεως από τους αιρετικούς ποιμένες και παράλληλα διατηρώ τον προσωπικό τρόπο εκφράσεως της αγανακτησεώς μου, της αηδίας μου και της πλήρους αποστροφής μου προς την διαστροφή της αληθείας και την ΠΩΡΩΣΗ που έχουν οι πλείστοι ιερωμένοι να προσκυνούν αιρετικούς ποιμένες ωφελείας χάριν. Ομολογώ πως ο τρόπος μου δεν είναι και ο πιο σωστός και ούτε ο Παραδοσιακός και Αγιοπατερικός. Είναι όμως δική μου επώνυμη, προσωπική ευθύνη και προσπαθώ κατά δύναμιν να βελτιωθώ. Όλοι μας έχουμε χώρο για βελτίωση και κανείς δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του "φτασμένο".

  Αλλά δεν είναι δίκαιο και ούτε έντιμο να συγχέετε την προσωπική έκφραση με την την χριστιανική αγάπη προς τους εχθρούς μας. Κι αφού με ρωτάς "ευθέως" (η ανωνυμία δεν περιέχει καμία "ευθύτητα") σου απαντώ λοιπόν κι εγώ ευθέως: Βεβαίως θα έδινα το αίμα μου "αν κινδύνευε η ζωή του πατρός Σεβαστιανού για να σωθεί σε μία πολύ λεπτή χειρουργική επέμβαση" όπως λες, και όχι "αν μπορουσα" διότι μπορώ, και όχι αν "ήμουν εθελοντής αιμοδότης" διότι είμαι και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το διαφημίζουμε ούτε σου επιτρέπω να ρίχνεις τέτοιες "σπόντες" απρόσεκτα και αδιάκριτα!

  Και είναι λάθος, τρομερό για την ψυχή σου λάθος να τολμάς να εξιχνιάζεις τα βαθέα των ψυχών μου, της οποίας δεν είσαι συ ο δημιουργός και ισχυρίζεσαι ότι "γραφω μονο για τις εντυπωσεις". ΠΟΥ το ξέρεις εσύ; Είσαι τόσο βέβαιος ή απλώς, φαινομενικώς και ΑΔΙΚΩΣ συμπεραίνεις; Αυτά για τα οποία με κατηγορείς είναι προσωπικά, περί ΒΙΟΥ και ΟΥ περί Πίστεως! Είναι άκρως τολμηρό να επιτελείς βουτιά στη ψυχή μου, την οποία ΔΕΝ γνωρίζεις παρά ΜΟΝΟΝ Ο ΘΕΟΣ!

  Και σε διαβεβαιώ πως, (δόξα τω Τριαδικώ ημών Θεώ, παρ' όλο που είμαι πανθαμαρτωλός, μου χαρίζει έντονη την αίσθηση της αυτοσυνειδησίας και έχω ανυπόκριτη γνώση των διαθέσεών μου και των κινήτρων μου, πολύ καλύτερα από σένα) πως ΔΕΝ "γράφω για εντυπώσεις!"

  ΔΕΝ έχω λοιπόν καμία ανάγκη και κανένα αυτοσκοπό να "δημιουργώ εντυπώσεις". Το κίνητρά μου είναι άλλα και τα βλέπει και τα κρίνει ο Θεός και ΟΧΙ εσύ! Λυπάμαι για την κατάντεια σου να προσποιείσαι τον πνευματικό μου και να επιχειρείς με παταγώδη αποτυχία ν' ανιχνεύεις τα κρύφια της καρδίας μου. Αλλού οι υποκριτικές σου διαγνώσεις!

  (συνεχίζεται...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αραδιάζεις μια ολόκληρη λίστα αγίων γερόντων. ΠΟΙΟΣ σου είπε ότι εγώ είμαι "άγιος γέροντας"; Και ΓΙΑΤΙ να συγκρίνεις τα ΑΝΟΜΟΙΑ; Και με ΠΟΙΟ δικαίωμα βάζεις αυτή τη λίστα των συγχρόνων γερόντων ΠΑΝΩ από τους ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ;;;

  Και ρωτάς: "Ποιος αγιος Γεροντας του αιωνα μας (Πορφυριος, Παισιος, Ιακωβος, Φιλοθεος, Αμφιλοχιος Μακρης, Χαραλαμπος Βασιλοπουλος, Αθανασιος Χαμακιωτης, Μαρκος Μανωλης, Ευσεβιος Ματθοπ., Ευσεβιος Γιαννακακης, κ.α. πολλοι)"

  ΚΑΙ ΣΕ ΡΩΤΩ: "Ποιός ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ διετήρησε εκκλησιαστική κοινωνία με αιρετικούς ποιμένες; ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΚΛΗΜΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ;;;;;;;

  Τολμάς και με ρωτάς: "Και ποιος νομιζεις οτι εισαι και μιλας και γραφεις για ψευτοιερωμενους;"

  ΔΕΝ μιλώ και ΔΕΝ γράφω εγώ. ΑΥΤΕΣ είναι εκφράσεις ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΕΣ των Αγίων ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ! Είναι λόγια ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ και του ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ!!! ΓΙΑ ξαναδιάβασε καλά και μη γίνεσαι εμπαθής και αυθαδέστατος! Κοίταξε καλά τι λέγιε ΟΛΟΚΛΗΡΗ η Αγία, Αποστολική ΑΒ' Σύνοδος επί Μεγάλου Φωτίου: "Ου γαρ Επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν!" Ψευδεπίσκοποι, ψευτο-ιερείς, ψευτο-παπάδες! Λόγια ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΑ του Παναγίου Πνεύματος. Αν δεν σου αρέσουν, ΜΗΝ τα διαβάζεις και ΜΗ μας λες τη γνώμη σου, δεν τη δεχόμαστε.

  ΟΥΤΕ δέχομαι τον φαύλο και κουτοπόνηρο παραλληλισμό σου! ΟΧΙ, ανώνυμε και συνάμα ΓΝΩΣΤΕ. ΔΕΝ θεωρώ τον εαυτό μου "αγιώτερο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού!" Αυτά λόγια δικά σου και συμπεράσματα δικά σου. Λόγια της καραβάνας. Λόγια του πουριτανισμού. Ακούς εκεί, "αγιώτερο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού!" ΔΕΝ τρελλάθηκα! Θα ήμουν χειρότερος από τον διάβολο αν είχα τέτοια υπερήφανη και βλάσφημη αυτοαξιολόγηση! "Ούτε και στο νυχάκι!" Αλλά ΟΥΤΕ εσένα επιτρέπω να μου κάνεις τέτοιο ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ, ειρωνικό, ανυπόστατο, άδικο και ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ παραλληλισμό. Κι ούτε σου επιτρέπω να μου κάνεις συστάσεις του τύπου "Σύνελθε Νικόλαε", ειδικά από ανώνυμο κουκουλοφορεμένο και "ευσεβή βλαμμένο" (λόγια του Αγίου Γέροντα Παϊσίου!)

  Καλά μου το είπε ένας πολύ αγαπητός αδελφός εν Χριστώ, για τα αθεράπευτα ΚΟΜΠΛΕΞ μερικών υποτίθεται "δικών μας" οι οποίοι: "Ὡστόσο καὶ πάλι θὰ ἐνοχληθοῦν ἀπὸ τὸ «ὕφος» τοῦ Πανταζῆ, ὡς τὸ πονηρὸ πρόσχημά τους γιὰ νὰ μεταλλάξουν τὶς ἀλήθειες σὲ γραφικότητες καὶ νἀ ξεμπερδέψουν ἀβρόχοις ποσί..."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τρίτη συνέχεια στον κακόβουλο ανώνυμο των 7:23μ.μ.

   Είσαι και αναίσχυντος είρωνας και ψευδολόγος! Γράφεις:

   "Ελπιζω ο π.Ευθυμιος που καθε τοσο μας τον παρουσιαζεις ως Πνευματικο σου να σε διορθωσει." Είναι αισχρή κακοήθεια αυτό που γράφεις ότι τάχα "καθε τοσο σας τον παρουσιαζω". Είνα αισχρό ΨΕΥΔΟΣ αυτό το "κάθε τόσο". Δείξε ακριβή στοιχεία και ημερομηνίες για το ΠΟΥ και ΠΩΣ τον διαφημίζω τόσο πολύ, συστηματικέ ΨΕΥΔΟΛΟΓΕ;;;; Δεν διακατέχομαι από καμία έπαρση για διαφήμιση του πνευματικού μου. Όσο για την "ελπίδα σου αυτός να με διορθώσει", ΚΡΑΤΑ την ψευτοελπίδα σου για τον εαυτό σου και τον δικό σου πνευματικό και ΜΗΝ ανακατεύεσαι και επεμβαίνεις στις σχέσεις μου με το δικό μου πνευματικό, που μου γίνατε όλοι νεογέροντες και αββάδες Ποιμένες της κακιάς ώρας, κουκοσκιάχτηδες, δε με παρατάτε λέω εγώ που κάθομαι και ασχολούμαι μαζί σας!!

   Δεν έχω καμία ανάγκη να με παρακαλάς να μη βλασφημώ κανένα ιερωμένο, τη στιγμή που ΔΕΝ τους βαλσφημώ, τη στιγμή που ΔΕΙΛΙΑΖΕΙΣ και ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙΣ το πρόσωπό σου ΑΙΣΧΡΕ ψευδολόγε και με κατηγορείς ασύστολα εκ του ασφαλούς, πίσω από την οθονίτσα σου που σε σκεπάζει με τυφλοπάνι και σε βολεύει μια χαρά και συσκοτίζει τη ψυχή σου.... Ω βολεμένοι και διαβολεμένοι ανώνυμοι κατήγοροι, υπάρχει και ημέρα κρίσεως και ΕΚΕΙ θα ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙΤΕ ΕΠΩΝΥΜΩΣ! Κι αν πιστεύεις σε Θεό κι έχεις λιγη τσίπα επάνω σου και δεν σου αρέσει να πιάνεις στο στόμα σου τόσους αγίους γέροντες τόσο ανεύθυνα με τέτοια φοβερή εμπαθεια και έπαρση ψυχής, τότε ΦΑΝΕΡΩΣΕ ΑΜΕΣΩΣ το ονοματεπώνυμό σου αφού ΤΟΣΟ πολύ ενδιαφέρεσαι για την σωτηρία μου ώστε να μη μείνω "τυμπανιαίος" τρομάρα σου και τύμπανο αλαλάζον!

   Κατάλαβέ το καλά, ΔΕΝ βρίζω τους ιερείς και ΔΕΝ έχω καμία σχέση με την "περιπτωση της γυναικας που μουντζωσε καθηρημενο ιερεα και δεν ελειωσε το χερι της!" ΠΡΟΣΕΧΕ καλά γιατι φοβάμαι πως ΔΕΝ ΘΑ ΛΙΩΣΕΙ το δικό σου από τις ΑΙΣΧΡΕΣ και ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ συκοφαντίες που μου γράφεις ΑΝΩΝΥΜΩΣ, ΑΝΕΥΘΥΝΩΣ και ΑΝΕΡΥΘΡΙΑΣΤΩΣ!

   Ευσεβή μου βλαμμένε ΔΕΝ υβρίζω τους ιερείς, τους αποκαλύπτω και τους ελέγχω διότι αυτοί υβρίζουν τον Θεό και ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ τους Αγίους Πατέρες και μας ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΝ για σχισματικούς και αιρετικούς και τέτοια βρισιά έχουμε εντολή από την Γραφή και τους Πατέρες να ΜΗΝ τη δεχόμαστε με τίποτε και να γινόμαστε έξω φρενών, λέοντες πυρ πνέοντες, μουσίτσα μου εσύ που θα κάνεις υποδείξεις στον Οδυσσέα να μην φιλοξενή τα άρθρα μου, σε ξέρουμε ποια είσαι και τί μεγάλη και βαθιά ρίζα πικρίας ποτίζει τη ψυχή σου και ανωνύμως ξεχύνεις το δηλητήριό σου επάνω στους άλλους.

   Έχεις το θράσος να επικαλείσαι τον λιθοβολισμό του Αγίου Στεφάνου και λιθοβολείς εσύ θρασύτατα τους άλλους, σπιλώνεις συνειδήσεις και μου κολλάς την αισχρή ρετσινιά της αδικίας σου, αλλά ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ και αυτός θα μας ανταποδώσει όλους κατά τα έργα μας, τα ΚΡΥΦΑ, τα ΑΝΩΝΥΜΑ και τα φανερά. Ακούς εκεί "Φωτια βαζει στο στομα του και στο χερι του".

   ΦΩΤΙΑ στη συνείδησή σου η Αγιοπατερική ΑΛΗΘΕΙΑ την οποία πρεσβεύω και αυτή σου καίει τα σωθικά. ΦΩΤΙΑ στη ΨΕΥΤΙΑ τη δική σου και στους προσκυνημένους ψευτο-ιερείς σου που αποθεώνεις.

   Αν δεν μετανοήσεις για τις βαρύτατες συκοφαντίες που μου προσάπτεις, μαζί στους στην κόλαση θα πας, κι ας λες πως αγαπάς το Θεό με τα χείλη. Διάβασε τη Παλαιά Διαθήκη να δεις τί φρικτή τιμωρία έπαθαν όσοι λασπολογούσαν και ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΣΑΝ εργάτες και κήρυκες του Λόγου του Θεού!

   Διαγραφή
  2. Ο Αγιος θεος μας να μας δωσει μετανοια !

   Διαγραφή
 10. Ο παπουλης μας σπουδαζει στη Λαρισα!!!
  Παμε για ΤΡΙΤΟ πτυχιο....ειναι μαζι μας συνεχεια....ειναι ο ποιμενας μας!!! Ο μορφωμενος και πολυσπουδαγμενος ποιμενας μας!!!! Η Μεγαλοχαρη μας ευχομαι να ειναι μαζι του. Καλη δυναμη στον Αξιο και Ομολογητη ιερεα μας. Καλη δυναμη και καλο αγωνα σε ολους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου