Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Ἀντι-οἰκουμενιστική ἀνορθοδοξία! των ΣΥΝΑΞΙΑΚΩΝ Σιγονταροοικουμενιστων. Και παλι ...δικαιωθηκαμε. Ποιος μπορει να το αμφισβητηση;φειλομένη κριτική νός ποτίθεται
ντιαιρετικο ρθοδόξου Κειμένου

ντι-οκουμενιστική νορθοδοξία!

Τά δεδομένα χουν λλάξει! Ο πατέρες τς «Συνάξεως» ναλαμβάνουν τίς εθνες των ατο-κυρώνονται ριστικς!

πό Δ. Κ. ναγνώστου, Θεολόγου
Πρίν πό ρκετά χρόνια μουν ατήκοος μάρτυς μις πλς καί συνάμα σπουδαίας διαπιστώσεως νός γωνιστο πολιτικο (δη ποθανόντος), ποος λεγε χαρακτηριστικς: Τό κακό πού ξαπλώνεται καί πικρατε στόν κόσμο χει διπλή ατία. φ’ νός μέν ο κακς φρονοντες πράττουν σα πιστεύουν, φ’ τέρου δέ ο καλς φρονοντες δέν πράττουν σα (λένε τι) πιστεύουν!
Δυστυχς, ατή, κ τν πραγμάτων δικαιωμένη, διαπίστωση φαίνεται τι σχύει πολύτως καί στόν κκλησιαστικό χρο καί διαιτέρως γιά τήν περίπτωση το Οκουμενισμο. Θά τολμοσα μάλιστα ν προκειμέν νά σημειώσω τι τό κακό φείλεται τόσο στό θράσος τν Οκουμενιστν, σο καί στή δειλία τν λεγομένων ντι-οκουμενιστν. Ο μέν τολμον καί προχωρον, ο δέ δειλιον καί ματαιοπονον!
Πιό συγκεκριμένα, ντικείμενο το παρόντος εναι τό λίαν πογοητευτικό καί κατώτερο τν περιστάσεων Κείμενο τό ποο δημοσίευσε κατ’ ατάς «Σύναξη ρθοδόξων Κληρικν καί Μοναχν», μετά τήν λοκλήρωση τν ργασιν καί τήν κδοση τν ποφάσεων τς Συνόδου τς Κρήτης, ς πρώτη ποτίμηση το γεγονότος ατο πό ρθοδόξου πόψεως. Τίτλος του: « “Σύνοδος” το Κολυμπαρίου Κρήτης καί σύμπλευσή της μέ τόν Οκουμενισμό».
Τό Κείμενο ατό, πογραφόμενο «Γιά τή Σύναξη» καί πό γνωστούς κλεκτούς γωνιστάς Θεολόγους, πως π. Γ. Μεταλληνός, π. Θ. Ζήσης, π. Σ. Σαράντος, λλά καί Καθηγητής τς Δογματικς το Α.Π.Θ. κ. Δ. Τσελεγγίδης, διαγράφει  σαφέστατα καί προδίδει τήν κατανόητη πλήρη δυναμία τς ποτίθεται μπροσθοφυλακς το ντι-οκουμενιστικο γνος στόν λλαδικό τουλάχιστον κκλησιαστικό χρο, νά ρθρώσει μετά πό να τόσο σοβαρό γεγονός, πως ατό τς Κρήτης, λόγο σαφή, συνεπή, ρθόδοξο, πατερικό καί μολογιακό πρός τούς γωνιντες πιστούς.
Εναι πραγματικς ντυπωσιακό, πς καί διατί σέ να τόσο μικρό κείμενο διαπιστώνεται τόσο μφαντικά σύγχυση, δυναμία, ντιφατικότητα καί μετροέπεια τν σκέψεων καί θέσεων τν συντακτν του. Γιατί ραγε βιάστηκαν νά δημοσιεύσουν να τόσο πρόχειρο καί δύναμο σέ μηνύματα καί προοπτική κείμενο, πονομεύοντας μάλιστα καί σα «λεπτομερέστερα καί μβριθέστερα», κατά τή διατύπωσή των, κολουθήσουν π’ ατν, φ’ σον προδηλώνουν τόν κρως πιπόλαιο καί ψυχολόγητο προσανατολισμό των;
Συγκεκριμένα:
Στό ν λόγω Κείμενο τς «Συνάξεως», χαρακτηρίζεται Σύνοδος τς Κρήτης, ρθς, ς «συνοδική κτροπή», «κανονική καινοτομία», «κολοβή», «λλιπής», «παπικς λογαρχικς καί ντισυνοδικς μπνεύσεως», «οκουμενιστική», πορρίπτονται δέ ς ψευδες ο χαρακτηρισμοί της ς «γίας καί Μεγάλης Συνόδου».
σον φορ στά μέλη της, δηλαδή τούς συγκροτήσαντες ατήν πισκόπους κυρίως, ρθς καί πάλι, τούς χαρακτηρίζει «καινοτόμους καί παραβάτες τς μακραίωνης συνοδικς καί κανονικς παραδόσεως τς κκλησίας» καί τι δέν γωνίσθηκαν ποφασιστικά καί ποτελεσματικά νάντια στή συντελεσθεσα «νομιμοποίηση καί θεσμοθέτηση το Οκουμενισμο»! Μάλιστα τόν Πρόεδρο τς συνόδου (τς Κρήτης) Οκουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαο τόν κατονομάζει μέ τόν χαρακτηρισμό το «πρωτοστάτου το Οκουμενισμο»!
Περί τν ποφάσεών της, τέλος, διαπιστώνει καί θεωρε τι (ρισμένες ξ ατν) εναι εθέως «ντίθετες πρός τίς ν γίω Πνεύματι ληφθεσες διά τν αώνων ποφάσεις τν γίων ποστόλων καί τν γίων Πατέρων», εναι «διεστραμμένες καί λλοιωμένες» καί τι λήφθησαν «ν λλω πνεύματι, σκολι καί λλοτρί!
Κατόπιν λων τν νωτέρω βαρυτάτων χαρακτηρισμν καί δραματικν πισημάνσεων, ο ποες προσδιορίζουν τήν ντως γενομένη νέα μεγάλη προδοσία τς Πίστεως, ο Πατέρες καί Θεολόγοι τς Συνάξεως ντί νά τολμήσουν μλλον φειλετικς νά διασαλπίσουν τό «στμεν καλς» ναντι τν προδοτν τς Πίστεως (σχέτως άν πρόκειται γιά  συνειδητούς γιά δειλούς συνοδοιπόρους των) παραπαίουν ποκαρδιωτικς σέ ντελς μάρτυρες πατερικς κτιμήσεις καί προτάσεις περί το τί μέλλει καί τί δε γενέσθαι.
ποφαίνονται, λοιπόν, τι τά σα συνέβησαν πλς πρέπει νά τεθον π’ ψιν μις μελλοντικς ληθος γίας καί Μεγάλης Συνόδου, ποία θά πορρίψει τή Σύνοδο τς Κρήτης, πως γινε μέ τή σύνοδο τς Φερράρας-Φλωρεντίας. Μάλιστα, θεωρον τι σέ ατό θά συμβάλλουν σοι «γλύτωσαν τήν τελευταία στιγμή» «πό τό ναυάγιο στά θολά νερά το Οκουμενισμο» πού συνετελέσθη στό Κολυμπάρι τς Κρήτης, «κολυμπώντας ρθόδοξα» (!) μή πογράφοντας δηλαδή τό περιλάλητο κείμενο τν σχέσεων μέ τούς λεγομένους τεροδόξους (σημείωση: ατός στοχος χαρακτηρισμός μς θυμίζει τή σοφή πισήμανση το π. . Ρωμανίδη τι Θέωση δέν χει δίδυμη δελφή!).
προσπάθεια παραλληλισμο Κρήτης καί Φερράρας-Φλωρεντίας λλά καί μή πογραψάντων στήν πρώτη περίπτωση, ο ποοι μάλιστα ντελς αθαιρέτως καί προκλητικς θεωρονται «συνέχεια τν μολογητν γίων Πατέρων», μέ τόν Θεο Μρκο τόν Εγενικό, εναι προφανή, πλήν μως τυχέστατα, γιά νά μή πομε κάτι βαρύτερο.
Σύνοδος τς Κρήτης, πως εστόχως πεσήμανε πραγματικός γωνιστής κατά το Οκουμενισμο Γέροντας π. Εθύμιος Τρικαμηνς σέ σχετική μιλία του, εναι πολύ χειροτέρα κείνης τς Φερράρας-Φλωρεντίας! Στήν Κρήτη λα ταν ξ ρχς παράνομα καί ντικανονικά, μασωνικο τύπου, μιγς οκουμενιστικν προδιαγαραφν καί κυρίως μέ πείσμονα προσπάθεια μνηστεύσεως τν αρέσεων καί τν αρετικν πό τν δίων τν λεγομένων ρθοδόξων, χωρίς νά σκεται κε καμμία πίεση κ μέρους ατν πρός τοτο καί χωρίς νά διεξαχθε κανενός εδους διάλογος γι’ ατό!
πό πο καί ς πο γαπητοί καί σεβαστοί πατέρες καί δελφοί τς Συνάξεως καί κλεκτέ κύριε Καθηγητά, μία σύνοδος πού δέν εναι κν Σύνοδος, πως σες ποφαίνεσθε, χρειάζεται καί κρίνεται σκόπιμο νά παραπεμφθε πρός κύρωση  μέ Συνοδική διαδικασία (ραγε μετά πό 10 100 χρόνια πολογίζεται;) καί χι νά ποκηρυχθε μέσως καί ποτελεσματικς πό σων δέν συμμετεχαν σ’ ατήν καί φελουν νά τό πράξουν πάραυτα γιά νά μή ξανδραποδισθον πνευματικς καί ο λάχιστοι ναπομείναντες πιστοί;
πό πο καί ς πο γαπητοί καί σεβαστοί ντι-οκουμενιστές τν ραίων λόγων, νευ πράξεων καί κανονικν νεργειν, θεωρετε συνέχεια τν μολογητν γίων Πατέρων σους δέν πέγραψαν κάποια κείμενα τς συνόδου στήν Κρήτη καί ο ποοι, μως, δέν εχαν τό σθένος καί δέν πετέλεσαν τό χρέος των νά μολογήσουν τήν λήθεια καί νά λέγξουν, ς φειλαν, τίς γυμν τ κεφαλ καί ν μέση Συνόδ γενόμενες ες πήκοον καί ατν θρασύτατες, βλάσφημες καί αρετικές διακηρύξεις το ρχι-ποστάτου καί ν τος πράγμασι ονίτου πατριάρχου Βαρθολομαίου;
φόβος τν νθρώπων, ο πολογισμοί καί ρθόδοξος μολογία κατ’ πιλογήν (a la carte) χουν κανένα ντίκρυσμα στό παράδειγμα καί πόδειγμα τν γίων μολογητν τς Πίστεως, ο ποοι πέστησαν διωγμούς καί φρικτά μαρτύρια χάριν τς μολογίας των, ταν μάλιστα ο φ’ μν θεωρούμενοι προκλητικς ς «συνέχεια τν μολογητν γίων Πατέρων», σά νά μή συνέβη τίποτε συνταρακτικό, συνεχίζουν καί τώρα κόμη προκλητικς νά συναγελάζονται καί συγκοινωνον μετά τν αρετιζόντων, προκειμένου νά διατηρήσουν τούς θρόνους των;
μέγας Γρηγόριος Παλαμς βο καταπαύστως τό «οκ ν γράμμασι λλ’ ν πράγμασι μν εσέβεια»! πανάγιος, κατά τήν ερά κολουθία του, Νικόλαος δέν νέχεται κούων Χριστόν βριζόμενον πό το ρείου καί ραπίζει τόν τελευταον νώπιον το Βασιλέως μέ κίνδυνο νά θανατωθε καί σες πιχειρετε νά καλύψετε τόν λλοτε πολύ καί σπουδαο Μητροπολίτη Ναυπάκτου ερόθεο Βλάχο, θεωρώντας τον μολογητή τς Πίστεως, ποος κανε τό μοιραο λάθος, σως πό περβολική πεποίθηση στίς δυνάμεις του, νά συμμετάσχει στήν οκουμενιστική ατή Σύνοδο, ποία κυριολεκτικς τόν «κατάπιε» πνευματικς;
Μέ βαθειά, βεβαίως, θλίψη καί πογοήτευση ναφερόμαστε στό πρόσωπο το Σεβ. κ. εροθέου, ποος μάλιστα κανε τήν τυχή πιλογή νά δώσει κατά τή διάρκεια τν ργασιν τς Συνόδου το Κολυμπαρίου συνέντευξη σέ τοπικό σταθμό τς παρχίας του κθειάζοντας τόν Πρόεδρό της κ. Βαρθολομαο γιά τή σοφία καί σύνεση μέ τά ποα χειρίζεται τά πράγματα! Εναι δυνηρό, λλά πρέπει νά επωθε τι ο ληθινοί μολογητές δέν φηναν τήν ρα τς μαρτυρίας καί το μαρτυρίου των τήν εκαιρία νά μολογήσουν τήν λήθεια ναβάλοντας τό χρέος των γιά λλη φορά, πιλέγοντας νά διατυπώσουν μέ νεση τήν ποψή των, χι μέ μολογία ζως λλά μέ μολογία πί χάρτου, πως προανήγγειλε τι θά πράξει κ. ερόθεος.
Ελικρινς νομίζετε τι εναι ο καδημαϊκο τύπου ντιπαραθέσεις καί ποδείξεις λεξιμαχίες πού πιβάλλει τό καθκον προασπίσεως τς ρθοδοξίας ντελς πρακτική στάση καί τό πτό θος μαρτύρων καί μολογητν τς Πίστεως;
λλά καί σες ο διοι ο πογράφοντες «Γιά τή Σύναξη τν ρθοδόξων κληρικν καί λαϊκν» τό ν λόγ τυχές, κατά τή γνώμη μας, κείμενο ποτιμήσεως τς συνάξεως τς Κρήτης, δέν προβληματίζεσθε μήπως χι μόνον ατή ( οκουμενιστική σύνοδος), λλά καί δική σας στάση ποτελε, κατά τήν κφρασή σας, «μοναδική στορική πρωτοτυπία»;
Καί τοτο λέγομε, διότι σες, ν πό τν χαρακτηρίζετε καί τεκμηριωμένως ποδεικνύετε μέν τι Οκουμενισμός εναι παναίρεσις, τόν πρόεδρο δέ τς πρώτης Οκουμενιστικς Συνόδου (ατς τς Κρήτης) μέ τήν συμμετοχή δέκα τοπικν ρθοδόξων κκλησιν Οκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαο χαρακτηρίζεται «πρωτοστάτη το Οκουμενισμο», δηλαδή χι μόνον αρετικό λλά γέτη τς αρέσεως, συνεχίζετε νά τόν μνημονεύετε ς ρθόδοξο καί κανονικό πίσκοπο!
, λοιπόν, Σες γαπητοί, ποτελετε τήν ντως μοναδική στορική πρωτοτυπία σέ λόκληρη τήν δισχιλιετ κκλησιαστική στορία τς ρθοδόξου κκλησίας! στάση σας εναι πατερικς μάρτυρη καί συνιστ Καινοτομία! Εναι στορικό παράδοξο γιά τήν πρακτική τς ζως τς κκλησίας καί τν γίων Πατέρων καί σς προκαλομε νά μς φέρετε ς παράδειγμα στω καί να στορικό προηγούμενο Πατρός εσεβος κκλησιαστικο νδρός, ποος συνέχιζε π’ όριστον νά κοινωνε μετά το π’ ατο καταγγελομένου καί ποδεικνυομένου ν τος πράγμασι ς μετανοήτου αρετικο ποιμένος!
Μόλις πού χρειάζεται νά ναφέρωμε τι τό μέσως προσεχές διάστημα κρίνεται ριστικς ξιοπιστία, συνέπεια, Θεολογική σας γκυρότητα, λλά καί ντιμότητά σας, φ’ σον χετε τύπως ναλάβει τήν γεσία το ντι-οκουμενιστικο γνος, χωρίς νά τολμτε ς φείλετε τήν, κατά τά πατερικς καί κανονικς προβλεπόμενα καί παραδοθέντα, καταγγελία καί ποκήρυξη τν κακοδοξιν καί τή διακοπή κοινωνίας μετά τν φορέων ατν.
Καί τοτο διότι οδείς πλέον μετά τή σύνοδο τς Κρήτης μπορε νά ρθοδοξολογε καί καθησυχάζει συνειδήσεις, ταν παναίρεση το Οκουμενισμο εναι παροσα καί δη γκεκριμένη πό τς πλειοψηφίας τν τοπικν ρθοδόξων κκλησιν. κατάδειξη βάσει τυπικν καί κανονικν προδιαγραφν τι δέν εναι κριβς τσι τελικς ξυπηρετε μόνον τούς δίους τούς οκουμενιστές, τό ργο τν ποίων ενοεται ταν προκαλονται ντιπαραθέσεις πέριξ πολλν δευτερευόντων θεμάτων, πλήν το νός ο στι χρεία!
πιτέλους ναλογισθετε τήν προειδοποιητική πόμνηση το φ’ μν σεβαστο καί τιμωμένου μολογητο γίου Θεοδώρου το Στουδίτου πισημαίνοντος τι λλοι γιναν αρετικοί καί χάθηκαν, λλοι ν παρέμειναν ρθόδοξοι πίσης χάθηκαν διότι εχαν κκλησιαστική πικοινωνία μέ αρετικούς!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Εδάλλως, παραιτηθετε τς γεσίας το ντι-οκουμενιστικο γνος μήπως καί γίνει πιό ποτελεσματικός. Διά νά ναλάβουν σοι δέν φοβονται τόν διωγμό καί μάλιστα τόν ναγνωρίζουν ς τήν πλέον αθεντική σφραγίδα τς γνησίας εσεβείας. σοι δέν μπορον νά κατηγορηθον  τι «προσποιονται μέν μολογεν τήν γι ρθόδοξον πίστιν, κοινωνοσι δέ τος τερόφροσιν» (πρβλ. σχετ. Μ. Βασιλ.), πρεσβεύοντες ληθς τήν νόθευτη καί καινοτόμητη Πίστη τν γίων ποστόλων καί γίων Πατέρων καί χι, πως σως νεπιγνώστως (;) σες, μία λλη πίστη, σαφς πικίνδυνη γιά τή σωτηρία μας!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ :
1.    ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ:   πομένη (2η κατά σειρά) Σύνοδος το Οκουμενισμο, φο σιωπηρς ναγνωρισθε πρώτη τς Κρήτης, πως γινε μέ τήν ρση τν ναθεμάτων τό 1965, σως πραγματοποιηθε στή Ρουμανία, κατά τήν πιθυμία το κε προκαθημένου! ρισμός, κατόπιν κληρώσεως, το τόπου τς διοργανώσεως τς 3ης Συνόδου το Οκουμενισμο, κ.ο.κ.
2.    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016: Πρόεδρος τς 1ης Συνόδου το Οκουμενισμο (Κολυμπαρίου Κρήτης) καί πρωτοστάτης του, κ. Βαρθολομαος, θά προστ το ορτασμο πί τ λοκληρώσει τν ργασιν ναστηλώσεως το Πρωτάτου τν Καρυν στό γιον ρος, στε νά μεταφερθε καί στόν θωνα «ελογία» τς Συνόδου τς Κρήτης, κ.ο.κ.
3.    2025 μ. Χ. : πόπειρα συγκλήσεως τς 8ης Οκουμενικς Συνόδου τς διαιρέτου κκλησίας, πί τ 1700η πετείω πό τς συγκλήσεως τς γίας Α΄ Οκουμενικς Συνόδου, παρουσία τν δελφν δύο Παπν Δύσεως καί νατολς, πάπα Ρώμης καί πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, μετά τν δορυφόρων ατν. Ο διάδοχοι τν τότε εσέτι ζώντων καί τν ποβιωσάντων γετν τς «Συνάξεως» θά διαμαρτυρηθον ντόνως καί θά διοργανώσουν πολλές μερίδες νά τήν λλάδα, κ.ο.κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου