Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Ο πατηρ Παΐσιος για τις διασκέψεις της ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ συνόδου των Πονηρευομενων της Κρητης:

Ο πατηρ Παΐσιος για τις διασκέψεις της ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ συνόδου των Πονηρευομενων της Κρητης: 

 

«Καταλαβαίνετε τι πάει να γίνη; Θα φύγη η παράδοση και θα μείνει η παράβαση! Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό;»

Τὴν ἴδια ἐποχὴ ἔγιναν προσυνοδικὲς διασκέψεις μὲ σκοπὸ τὴν προετοιμασία μιᾶς νέας Πανορθοδόξου Συνόδου, καὶ ἀνάμεσα στὰ θέματα ὑπῆρχαν πολλὲς προτάσεις ἀντίθετες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση.
Ὅταν ὁ Γέροντας τὰ πληροφορήθηκε αὐτά, ἀνησύχησε πολὺ καὶ μιλοῦσε μὲ πόνο ψυχῆς. 

«Καταλαβαίνετε τί πάει νὰ γίνη; ἔλεγε. 
Θὰ φύγη ἡ παράδοση καὶ θὰ μείνει ἡ παράβαση! 
Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρὸ εἶναι αὐτό; 
Εἶναι σὰν νὰ βγάζουμε ἀπὸ τὸ σπίτι ἕνα τοῦβλο. 
Ἐκείνη τὴν στιγμὴ φαίνεται ὅτι δὲν παθαίνει τίποτε τὸ σπίτι, ἀλλὰ σιγὰ-σιγὰ μπαίνουν νερά, βγαίνει καὶ ἄλλο τοῦβλο, καὶ ἄλλο, καὶ στὸ τέλος τὸ σπίτι γίνεται ἐρείπιο». 

Καί, ὅταν κάποιος τοῦ ἀνέφερε ὅτι μία ἀπὸ τὶς προτάσεις ἦταν νὰ ἐλαττωθοῦν οἱ καθιερωμένες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νηστεῖες, ἐπειδὴ ὁ κόσμος δὲν τὶς κρατάει, ὁ Ὅσιος εἶπε:…
«Ἂν κάποιος εἶναι ἄρρωστος καὶ δὲν μπορῆ νὰ κρατήση τὴν νηστεία, αὐτὸς εἶναι δικαιολογημένος ἂν φάη. 
Ἂν δὲν εἶναι ἄρρωστος, ἀλλὰ ἀπὸ ἀδυναμία ἔφαγε, νὰ μετανοήση, νὰ πῆ: «Ἥμαρτον». 
Δὲν θὰ τὸν κρεμάση ὁ Χριστός. 
Ἂν μπορῆ νὰ κρατήση τὴν νηστεία, νὰ τὴν κρατήση. 
Ἂν ὅμως οἱ περισσότεροι δὲν κρατᾶνε τὶς νηστεῖες, κι ἐμεῖς πᾶμε νὰ τὶς καταργήσουμε, γιὰ νὰ ἀναπαύσουμε τοὺς περισσότερους, εἶναι σὰν νὰ εὐλογοῦμε τὶς ἀδυναμίες τους, τὶς πτώσεις τους. 
Μὲ ποιὸ δικαίωμα νὰ τὰ καταργήσουμε ὅλα αὐτά; 
 Καὶ ποῦ ξέρουμε; 
Μπορεῖ ἡ ἑπόμενη γενεὰ νὰ εἶναι πιὸ καλὴ καὶ νὰ κρατήση τὴν ἀκρίβεια».
Ὁ Πατὴρ Παΐσιος ἦταν μὲ τὴν ὀρθὴ ἔννοια ζηλωτὴς τῶν πατερικῶν παραδόσεων. 
Σὲ θέματα πίστεως δὲν ἔκανε συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρήσεις. 
Στὴν ζωὴ του ἐφάρμοζε τὴν ἀκρίβεια ὄχι μόνον ἐξωτερικά, ἀλλὰ περισσότερο ἐσωτερικά, ἀπὸ θεῖο ζῆλο. 
Ὅταν ἔλεγε τὴν γνώμη του γιὰ ἕνα θέμα, καὶ μάλιστα ἐκκλησιαστικό, μιλοῦσε μὲ διάκριση ζυγίζοντας τὰ λόγια του μὲ ζυγαριὰ ἀκριβείας. Καί, ὅταν εἶχε μπροστά του ἕναν ἀδύναμο ἄνθρωπο, ἔδινε πάλι μὲ ἀκρίβεια, σὰν καλὸς ἰατρός, τὸ κατάλληλο φάρμακο. 
Εἶχε ποτισθῆ ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ, καὶ γι΄ αὐτὸ ἔμπαινε στὸ βάθος τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. 
Ἦταν ὅλος ἀγάπη καὶ «σπλάχνα οἰκτιρμῶν», καὶ γὶ΄ αὐτὸ δὲν γνώριζε ἁπλῶς τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ γνώριζε ἐκ πείρας ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μάνα, καὶ οἱ Κανόνες της ἔχουν σπλάχνα μητρικά.
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης», ἔκδοση Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 2015

7 σχόλια:

 1. Δεν ήταν πατήρ. Δεν ήταν ιερέας, ούτε είχε κάποια εξουσιοδότηση από επίσκοπο να είναι πνευματικός, να λειτουργεί, να εξομολογεί και να επιβάλει "κανόνα" ή να παρέχει συμβουλές σε μέλη της Εκκλησίας ούτε φυσικά να λειτουργεί. Άσχετο αν τυχόν το έκανε. Πατήρ ήταν ο πατήρ Πορφύριος διότι ήταν ιερέας και είχε θεσμικά τα παραπάνω εκκλησιαστικές αρμοδιότητες και δικαιώματα κατ΄εντολήν επισκόπου.

  Ιωάννης Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὑπάρχει καὶ τὸ ἀντἰστροφο:
   "Πάτερ Αὐγουστῖνε", "πατέρα", ἀποκαλούσαμε σὲ ὅλη του τὴ ζωἠ, μὲ οἲκειότητα καὶ σεβασμὸ τὸν Πατέρα Αὐγουστῖνο (Καντιώτη). Πάτερ, τον προσφωνοῦσαν καὶ ἀποκαλοῦσαν ἅπαντες. Διότι ἦταν χειροτονημένος ἱερεύς τοῦ Ὑψίστου, ἱερομόναχος, ἀρχιμανδρίτης κι' ἔπειτα Ἐπίσκοπος, πνευματικὸς καὶ ἱεροκήρυκας καὶ συγγραφεύς τεραστίου ὄγκου εντύπων, βιβλίων, συγγραμμάτων, μορφωμένος, θεολόγος, μελετητὴς ερμηνευτὴς καὶ κῆρυξ Εὐαγγελίου καὶ Πατέρων ἰδίως Χρυσοστόμου. Ἕνας σύγχρονος πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας, Προφητικὴ μορφὴ, ἅγιος. Ὅλοι, ὅταν ἀναφερόταν σὲ τρίτο πρόσωπο σ' ὲκεῖνον, πάλι ἔλεγαν κι ἔγραφαν: Ὁ πάτερ Αὐγουστῖνος, ὁ πατὴρ Αυγουστίνος, ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος, ὁ Καντιώτης. Μετὰ τὴν κοίμησἰ του καί :"Ὁ μακαριστός" ἅγιος ἐπίσκοπος Φλωρίνης Αὐγουστῖνος. Ποτέ "ὁ γέροντας Αὐγουστῖνος". Πρόσφατα, προέκυψε ἡ νέα "μόδα": Ἀπὸ τὸ ὅμώνυμο ἱερὸ ἡσυχαστήριο, ἀπὸ τὴν ὁμώνυμη ἱστοσελίδα, σὲ ἔντυπα καὶ CD διαπιστώνουμε ὅτι θέλουν νὰ τοῦ φορτώσουν τὸν (κακόηχο γιὰ ἐμᾶς) τίτλο: Ὁ ΓΕΡΟΝΤΑΣ Αὐγουστῖνος! Ποτὲ δὲν τὸν προσφωνοὐσαμε "γέροντα", ποτὲ δὲν ἀκούσαμε ἐν ζωῆ νὰ επιρατεῖ αὐτὴ ἡ προσφώνηση στὸ ὄνομά του, τοῦ ίδίου μάλιστα, δὲν τοῦ ἄρεσε ὁ τίτλος "γέροντας" καὶ ἀρκετὲς φορὲς καταφερόταν κατὰ τοῦ φαινομένου τῶν συγχρόνων γερόντων ("γεροντάδων" 30 καῖ 40 ἐτῶν, στάρετς, γερόντων, "γκουροὺ" ὅσων ἀπὸ νυμφαγωγοὶ εἰς Χριστὸν γινόταν νυμφίοι τῶν νεανίδων καὶ νέων μὲ προσωπικοὺς οπαδοὺς ποὺ κάνουν ὑπακοή στὸν γἐροντα). Ὀ πατὴρ Αὐγουστῖνος αναφερόταν σχετικὰ μὲ τὸ φαινόμενο, μὲ τὴ λέξι "τὰ γερόντια", ὑπάρχουν μαρτυρίες γραπτὲς καὶ ἠχητικές.

   Ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος εἶναι ἕνας Προφήτης τοῦ 20ου αἰῶνα, ἕνας μάρτυρας, πιστεύουμε ὅτι ὁ Κύριος προφύλαξε τὴν ἱερὰ μνήμη του καὶ δὲν ἐπἐτρεψε νὰ τὸν ἁγιοποιήσουν οἱ άφορίσαντες Σωτηρόπουλον καὶ ἐναγκαλιζόμενοι πάπαν Ῥὠμης καὶ θὰ τὸν κατατάξει μεταξὺ τῶν ἁγἰων (=σεσωσμένων. Παρακαλοῦμε θερμά, ἄς μὴν λιγουρεύονται οἱ τιμῶντες τὸν. π. Αυγουστῖνο νὰ τοῦ ἀποδώσουν κακόηχους ἐλάσσονες τίτλους (π.χ. "γέροντας"). Καὶ τὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν ἀποκαλοῦμε πατέρα, διότι ἦταν πατήρ, ἱερομόναχος, ἱεροκῆρυξ καὶ πνευματικὸς ἐξομολόγος, λέμε καὶ γράφουμε "ὁ ΠατροΚοσμᾶς". Ποτὲ δεν γράφουμε ἤ λέμε: ὁ γέρων Κοσμᾶς ἤ ὁ γέροντας Κοσμᾶς. Γιατὶ τοῦς ἔπιασε γεροντολαγνεία μὲ τὀν πατέρα Αὑγουστῖνο;

   Διαγραφή
  2. Ο ίδιος για τον εαυτό του, μόνο όταν πλέον ήταν υπέργηρος έλεγε "ὁ γέρων επίσκοπός σας" και τη λέξη γέρων τη χρησιμοποιούσε με ηλικιακή σημασία.

   Διαγραφή
 2. Εφόσον οι Άγιοι της Εκκλησίας μας θεωρούνται "Πνευματικοί Πατέρες μας" και ο μοναχός αγιορείτης, Άγιος Παΐσιος, με αυτή την έννοια είναι "Πνευματικός Πατέρας μας".
  Για αυτό άλλωστε λέμε στην προσευχή μας "Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η έννοια "πατέρας της εκκλησίας" δεν νομίζω να ταυτίζεται με τις έννοιες άγιος ή όσιος ή μάρτυρας. Πατέρες αποκαλούμε διακεκριμένους αγίους συνήθως επισκόπους, που άλλοι συμμετείχαν στις Οικ. Συνόδους και ταξινόμησαν τα Δόγματα ή έδωσαν αγώνα για την Ορθοδοξία, διδασκάλους του Ευαγγελίου, ερμηνευτές των Γραφών, λ.χ. ως πατέρες εννοούμε τον ιερό Χρυσόστομο, τον Μάρκο τον Ευγενικό, τον Μ. Αθανάσιο, τον Μ.Φώτιο, τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, τον π. Ιουστίνο Πόποβιτς, τον π. Αυγουστίνο. Δεν είναι "πατέρες" της Εκκλησίας όλοι οι άγιοι. Καμμία γυναίκα αγία δεν είναι πατέρας της εκκλησίας, ούτε καν η Παναγία.

   Διαγραφή
  2. Η Παναγία είναι Μητέρα της Κεφαλής της Εκκλησίας.Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία είναι Μητέρα της Εκκλησίας κ.λπ.Ο Άγιος Παΐσιος είναι Πατέρας της Εκκλησίας.Ο Άγιος Ιουστίνος είναι Μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας.Ο Άγιος Μάξιμος ήταν Γίγας Πατέρας της Εκκλησίας και ήταν μοναχός σαν τον Όσιο Παΐσιο.

   Διαγραφή
  3. Είπα ότι είναι Πνευματικοί Πατέρες μας όλοι οι Άγιοι και επομένως Πατέρες της Εκκλησίας μας, χωρίς να κάνω περαιτέρω κριτική αξιολόγηση, την οποία κάνει ο Άγιος Θεός και η Μία Αγία Εκκλησία Του που ανακηρύττει "Μεγάλους Θεοφόρους Πατέρες", για παράδειγμα τον Μέγα Βασίλειο, τον Μέγα Αθανάσιο, τον Μέγα Φώτιο που ως Άγιοι όλοι είναι και Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησία μας με την Χάρη του Αγίου Θεού.

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου