Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Επιτελους και μια επισκοπικη αντιδρασι

Επιτελους και μια επισκοπικη αντιδρασι

ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ 

ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣυμφωνώ απόλυτα με τα πρώτα τρία άρθρα τον κειμένου “Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο”. Στα άρθρα όμως 4 και πιο κάτω έχω να παρατηρήσω τα εξής: Η Ορθόδοξη Εκκλησία προσευχόμενη πάντοτε «υπέρ της των πάντων ενώσεως» πιστεύω ότι εννοεί την επιστροφή και ένωση μαζί της όλων αυτών που απεκόπηκαν και απομακρύνθηκαν από αυτήν, αιρετικών και σχισματικών, αφού απαρνηθούν την αίρεση ή το σχίσμα τους και φύγουν από αυτά και με μετάνοια και με την προβλεπόμενη από τούς ιερούς κανόνες διαδικασία ενσωματωθούν και ενταχθούν -ενωθούν - με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΩΛΕΣΘΗΚΕ
________

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον Χριστού ουδέποτε απώλεσε την «ενότητα της πίστεως και την κοινωνία τον Αγίου Πνεύματος» και δεν δέχεται τη Θεωρία της αποκατάστασης της ενότητας των «εις Χριστόν πιστευόντων», γιατί πιστεύει ότι ή ενότητα των εις Χριστόν πιστευόντων υπάρχει ήδη στην ενότητα όλων των βαπτισμένων τέκνων της μεταξύ τους και μετά τον Χριστού εν τη ορθή πίστη της, πού δεν υπάρχει στους αιρετικούς ή σχισματικούς και γι' αυτό εύχεται γι' αυτούς την εν μετανοία επιστροφή τους στην Ορθοδοξία.

Πιστεύω ότι αυτό πού αναφέρεται στο άρθρο 5 για «την απολεσθείσαν ενότητα των Χριστιανών» είναι λάθος, γιατί ή Εκκλησία ως λαός τον Θεού ενωμένος μεταξύ τον και με την κεφαλή της Εκκλησίας πού είναι ό Χριστός δεν έχασε ποτέ την ενότητά τον αυτήν και δεν έχει άρα ανάγκη να την επανεύρη ή καν να την αναζητήσει γιατί πάντοτε υπήρχε και υπαρχή και θα υπαρχή εφ' όσον ή Εκκλησία τον Χριστού ουδέποτε έπαυσε ή θα παύση να υπάρχει.

Εκείνο πού συνέβη είναι ότι ομάδες ή λαοί ή μεμονωμένα άτομα έφυγαν από το σώμα της 'Εκκλησίας και ή Εκκλησία εύχεται και πρέπει να προσπαθεί Ιεραποστολικά να επιστρέψουν αυτοί όλοι εν μετανοία διά της κανονικής οδού στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν υπάρχουν δηλαδή άλλες Εκκλησίες αλλά μόνον αιρέσεις και σχίσματα, εάν θέλουμε να ακριβολογούμε στους ορισμούς μας.

Η διατύπωση «προς αποκατάσταση της χριστιανικής ενότητας» είναι λάθος γιατί ή ενότητα των χριστιανών -μελών της 'Εκκλησίας τον Χριστού - δεν έχει διασπασθεί ποτέ, εφ' όσον αυτοί μένουν ενωμένοι μετά της 'Εκκλησίας. Χωρισμός από την 'Εκκλησία και φυγή εκ της Εκκλησίας έγινε δυστυχώς, πολλές φορές από τις αιρέσεις και τα σχίσματα, αλλά ποτέ απώλεια εσωτερική της ενότητας της Εκκλησίας.

ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ;
______

Διερωτώμαι γιατί στο κείμενο γίνεται πολλαπλή αναφορά σε «Εκκλησίες» και «Ομολογίες»; Ποιά ή διαφορά τους και ποιό στοιχείο τις χαρακτηρίζει ώστε άλλες να ονομάζονται Εκκλησίες και άλλες Ομολογίες; Ποιά είναι Εκκλησία και ποιά ή αιρετική και ποία ή σχισματική ομάδα ή ομολογία; Εμείς ομολογούμε μια Εκκλησία και όλα τα άλλα αιρέσεις και σχίσματα. Θεωρώ ότι Θεολογικά και δογματικά και νομοκανονικά ή απόδοση τού τίτλου «Εκκλησία» σε αιρετικές ή σχισματικές κοινότητες είναι παντελώς λανθασμένη γιατί μία είναι ή Εκκλησία τού Χριστού, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 1, και δεν μπορεί να όνομασθή από εμάς μία αιρετική ή σχισματική κοινότητα ή ομάδα ως Εκκλησία, εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
________

Δεν αναφέρεται καθόλου στο κείμενο αυτό ότι ή μόνη οδός πού οδηγεί στην ένωση με την Εκκλησία είναι μόνον ή επιστροφή των αιρετικών και σχισματικών εν μετανοία εις την Μίαν, Αγίαν, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία τού Χριστού, πού σύμφωνα με το άρθρο 1 είναι ή Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Η αναφορά στην «κατανόηση της παράδοσης της αρχαίας Εκκλησίας» δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει διαφορά οντολογική στην αρχαία Εκκλησία των άγιων επτά Οικουμενικών Συνόδων και στην γνήσια συνέχεια αυτής μέχρι σήμερα, πού είναι ή Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Πιστεύουμε ότι καμιά απολύτως διαφορά δεν υπάρχει μεταξύ της Εκκλησίας του εικοστού πρώτου αιώνα και της Εκκλησίας του πρώτου αιώνα, γιατί ένα από τα γνωρίσματα της Εκκλησίας είναι και το γεγονός πού ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως ότι αύτη είναι Αποστολική.

ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ
________

Στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι κοινός σκοπός των Θεολογικών διαλόγων είναι «η τελική αποκατάσταση της εν τη ορθή πίστη και τη αγάπη ενότητος». Δίδεται η εντύπωση ότι κι εμείς οι Ορθόδοξοι ψάχνουμε την αποκατάστασή μας στην ορθή πίστη και στην ενότητα της αγάπης, ωσάν να απωλέσαμε την ορθή πίστη και την ψάχνουμε να την βρούμε διά των Θεολογικών διαλόγων μετά των ετεροδόξων. Θεωρώ ότι αυτή ή Θεωρία είναι Θεολογικά απαράδεκτη από όλους μας.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΣΕ
________

Η αναφορά του κειμένου στο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» μου δίνει την ευκαιρία να διατυπώσω την ένστασή μου απέναντι σε κατά καιρούς διάφορα συγκρητιστικά αντικανονικά γεγονότα πού έγιναν σ’ αυτό αλλά και σ' αυτήν ταύτη την ονομασία τον, αφού σ' αυτό ή Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρείται ως «μία εκ των Εκκλησιών» ή κλάδος της μίας Εκκλησίας πού ψάχνει και αγωνίζεται για την πραγμάτωση της στο παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Αλλά για μας μία και μοναδική είναι ή Εκκλησία τού Χριστού πού ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως και όχι πολλές.

ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ
________

Η άποψη ότι η διατήρηση της γνησίας ορθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνο διά τον συνοδικού συστήματος ως τον μόνον «αρμόδιο και εσχάτου κριτού των Θεμάτων της πίστεως» έχει δόση υπερβολής και εκφεύγει της αληθείας καθότι στην εκκλησιαστική ιστορία πολλές συνόδοι εδίδαξαν και ενομοθέτησαν λανθασμένα και αιρετικά δόγματα και ο πιστός λαός τις απέρριψε και διεφύλαξε την ορθόδοξη πίστη και εθριάμβευσε την Ορθόδοξη Ομολογία. Ούτε σύνοδος άνευ του πιστού λαού, του πληρώματος της Εκκλησίας, ούτε λαός άνευ συνόδου Επισκόπων μπορούν να θεωρήσουν εαυτούς σώμα Χριστού και 'Εκκλησία Χριστού και να εκφράσουν σωστά το βίωμα και το δόγμα της Εκκλησίας.

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
__________

Δεν μπορούν σε σύγχρονα εκκλησιαστικά κείμενα αυτού τού είδους να διατυπώνονται σκληρές ή προσβλητικές εκφράσεις, ούτε και κανένας νομίζω θέλει αυτού του τύπου τις εκφράσεις. Η αλήθεια όμως πρέπει να εκφράζεται με ακρίβεια και σαφήνεια, πάντοτε, βέβαια, με ποιμαντική διάκριση και αγάπη πραγματική προς όλους. Έχουμε χρέος και προς τούς αδελφούς μας πού βρίσκονται σε αιρέσεις ή σχίσματα να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς μαζί τους και με αγάπη και πόνο να προσευχόμαστε και να κάνουμε τα πάντα για την επιστροφή τους στην Εκκλησία τον Χριστού.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
________

Ταπεινά θεωρώ ότι τέτοιας σπουδαιότητας και τέτοιου κύρους κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά και διατυπωμένα με πάσα ακρίβεια Θεολογική και νομοκανονική ώστε να μην απορρέουν από αυτά ασάφειες ή αδόκιμοι θεολογικά όροι και διατυπώσεις λανθασμένες πού μπορούν να οδηγήσουν σε παρερμηνείες και αλλοιώσεις τού ορθού φρονήματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εξάλλου μία Σύνοδος για να είναι έγκυρη και κανονική πρέπει να μην αφίσταται καθόλου από το πνεύμα και την διδασκαλία των προ αυτής αγίων Συνόδων, της διδασκαλίας των αγίων Πατέρων και των αγίων Γραφών και να μην έχει καμιά σκιά στη διατύπωση επακριβώς της ορθής πίστεως.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΠΕΚΑΛΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
________

Πότε οι άγιοι Πατέρες μας και πότε και πού στα κείμενα των ιερών κανόνων και των όρων των Οικουμενικών ή Τοπικών Ιερών Συνόδων απεκλήθησαν οι αιρετικές ή οι σχισματικές ομάδες ως εκκλησίες; Εάν είναι εκκλησίες οι αιρέσεις τότε που είναι η μοναδική και Μια Εκκλησία του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΚΑΘΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟ
_________

Ταπεινά διατυπώνω τη διαφωνία μου και στο γεγονός ότι καταργείται η πρακτική όλων των μέχρι τούδε Ιερών Συνόδων τοπικών και οικουμενικών όπου κάθε επίσκοπος έχει και τη δική του ψήφο και ουδέποτε αυτό το σχήμα, μια Εκκλησία μια ψήφος, που καθιστά τα μέλη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, πλην των προκαθημένων, διακοσμητικά στοιχεία, αφαιρεθέντος απ’ αυτών του δικαιώματος της ψήφου.

Δεν θέλω με αυτά που έγραψα να λυπήσω κανένα και δεν θέλω να θεωρηθώ ότι διδάσκω η κρίνω τους εν Χριστώ αδελφούς μου και πατέρες μου. Απλώς αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω αυτά που η συνείδησή μου μου επιβάλλει.

7 σχόλια:

 1. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΟΣ12 Φεβρουαρίου 2016 - 6:20 μ.μ.

  Ξεκάθαρη η επιστολή του Σεβασμιωτάτου Αθανασίου, που έρχεται να προστεθεί και σε άλλα κείμενα πρόσφατα, που θίγουν τα θέματα αυτά και αποδεικνύουν σε ποιές δογματικές εκτροπές μας οδηγούν οι προς επικύρωση εισηγήσεις προς την Μεγάλη Σύνοδο. Βέβαια θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος, ότι όλα αυτά τα θέματα υφίστανται και εφαρμόζονται από δεκαετίες, γιατί τώρα τόσος θόρυβος; Μα απλούστατα, διότι τώρα θα περιβληθούν Πανορθόδοξη Εκκλησιαστική νομιμότητα, θα γίνουν δηλαδή επίσημη διδασκαλία της Εκκλησίας, η οποία με αυτό τον τρόπο θα πάψει να είναι αληθινά Ορθόδοξη. Και γεννιέται το ερώτημα όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται, είτε είναι Αρχιερείς, είτε πάρα κάτω και θέτουν ευθέως Δογματικό θέμα, τί θα πράξουν εάν η Σύνοδος αγνοήσει τις ενστάσεις τους και προχωρήσει στα ήδη συμφωνηθέντα; Θα το ανεχθούν Εκκλησιαστικά συγκοινωνώντας με τους επίσημους πλέον παραβἀτες και Αποστάτες της Πίστεως ή όχι; Οι αντιδράσεις αυτές που μας χαροποιούν σήμερα, από τα πρόσωπα που εκδηλώνονται, θα λειτουργήσουν αρνητικά για την Ορθόδοξη Εκκλησία, εάν τελικά μετά την Σύνοδο και τις πιθανές Αντορθόδοξες αποφάσεις της, ανεχθούν στην πράξη την δογματική εκτροπή με διάφορες δήθεν λογικοφανείς δικαιολογίες. Ο καιρός πλησιάζει, όλοι θα δώσουμε εξετάσεις. Οψόμεθα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είναι αυτοαπόδεικτα και αυτονόητα τα όσα αναφέρει ο σεβασμιώτατος. Θα τα έλεγε κι ένα κατηχημένο παιδάκι του Γυμνασίου, τα ίδια ασφαλώς πρεσβεύει κι ο κάθε κατηχημένος πιστός, αυτά θα έπρεπε να ομολογεί ο κάθε κληρικός και επίσκοπος, τους οποίους άλλωστε, ο Ελληνικός λαός με τους φόρους του χρηματοδοτεί, πληρώνοντας τη μισθοδοσία τους όχι για να μας διδάσκουν αιρέσεις και εναγκαλισμούς με αιρετικούς, αλλά για να μας διδάσκουν Ορθοδοξία και Ορθοπραξία.

  Αν εκπληττόμεθα διότι βρέθηκε ένας στους εκατό επισκόπους να διατυπώσει ενυπόγραφα αυτές τις αυτονόητες θέσεις, κάτι σημαίνει. Μήπως σημαίνει ότι οι υπόλοιποι επίσκοποι δεν είναι άξιοι για την θέση στην οποία εξελέγησαν και τους πληρώνει με το υστέρημά του ο Ελληνικός Λαός; Αν ναι, οφείλουν οι Επίσκοποι ή να παραιτηθούν ως ανίκανοι ή ανάξιοι, ή να καταλάβουν ότι, παρά τις γνωστές διαδικασίες με τις οποίες έγινε η εκλογή τους, στους θρόνους ανέβηκαν για να διδάξουν Ορθοδοξία και Ορθοπραξία και όχι να μας διδάσκουν ό,τι θέλουν ή ό,τι τους σφυρίζει στο αυτί κάποιος δήθεν "αλάθητος" δηλ. φληναφήματα και αιρέσεις. Αν δεν είναι ικανοί και άξιοι, να μας αδειάσουν τη γωνιά για να έρθουν στους Επισκοπικούς θρόνους της Εκκλησίας Χρυσόστομοι που θα καθαρίσουν την κόπρον του Αυγείου. Φτάνει πια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. «Ὁ Ἀντίχριστος εἶναι· ὁ ἕνας εἶναι ὁ πάπας καὶ ὁ ἕτερος εἶναι αὐτὸς, ὁποῦ εἶναι εἰς τὸ κεφάλι μας, χωρὶς νὰ εἰπῶ τὸ ὄνομά του, τὸ καταλαβαίνετε, μὰ λυπηρὸν εἶναι νὰ σᾶς τὸ εἰπῶ, διότι αὐτοὶ οἱ Ἀντίχριστοι εἶναι εἰς τὴν ἀπώλειαν, καθὼς τὸ ἔχουν. Ἡμεῖς ἐγκράτεια, αὐτοὶ ἀπώλεια· ἡμεῖς νηστεία, αὐτοὶ πολυφαγία· ἡμεῖς παρθενία, αὐτοὶ πορνεία· ἡμεῖς δικαιοσύνη, αὐτοὶ ἀδικία.

  Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Λέει ο Λεμεσού:"Ούτε σύνοδος άνευ του πιστού λαού,του πληρώματος της Εκκλησίας,ούτε λαός άνευ συνόδου Επισκόπων μπορούν να θεωρήσουν εαυτούς σώμα Χριστού και Εκκλησία Χριστού και να εκφράσουν σωστά το βίωμα και το δόγμα της Εκκλησίας''.

  Αυτό δεν είναι κακοδοξία κ.Τσολογιάννη,κ.Πανταζή,κ.Σημάτη;Δηλαδή μας λέει ότι ο π.Ευθύμιος Τρικαμηνάς,που δεν ανήκει σε καμία σύνοδο,δεν μπορεί να εκφράσει σωστά το βίωμα και το δόγμα της Εκκλησίας!Δηλαδή θεωρεί τους αποτειχισμένους από τους Οικουμενιστές,σχισματικούς!!Μπράβο Αθανάσιε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αποτείχιση = η αυτονόητη ύψωση πνευματικού τείχους ανάμεσα στον πιστό (λαϊκό, κληρικό) και στους κακόδοξους επισκόπους, κληρικούς και λαϊκούς, μέχρι εκείνοι να επιστρέψουν στην Εκκλησία, να παύσουν να διδάσκουν κακοδοξίες και αιρέσεις ή να τους διαδεχτούν ορθόδοξοι, οπότε παύει το νοητό πνευματικό τείχος. Ο αποτειχισμένος πάντοτε ανήκει στην τοπική του εκκλησία, ανήκει στην μία καθολική Εκκλησία, ανήκει στις Κανονικές Συνόδους της, οι αιρετικοί δεν ανήκουν.

   Οπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι ορθά φρονούντες στο όνομα του Κυρίου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός ως κεφαλή της Εκκλησίας είναι μαζί τους. Η Εκκλησία είναι αιώνια και διαχρονική. Υπήρξαν περιπτώσεις που όλη η Σύνοδος ήταν κακόδοξη, αλλά στην αιώνια Εκκλησία υπερίσχυσε η γνώμη ενός Ορθοδόξου Μάρκου Ευγενικού, ή ο λαός δεν ακολούθησε την κακόδοξη Σύνοδο αλλά τον ένα Ορθόδοξο, "καθαιρεμένο" παράνομα και εξόριστο ιερό Χρυσόστομο, ενώ κάποτε εκτάκτως απαιτήθηκε ένας Μέγας Φώτιος να αναδειχτεί στο αξίωμα του Πατριάρχη από λαϊκός, σε μια εβδομάδα.

   Διαγραφή
 5. Λέει ο κ.Ανωνυμίδης':''Ο αποτειχισμένος πάντοτε ανήκει στην τοπική του εκκλησία,ανήκει στην μία καθολική Εκκλησία,ανήκει στις Κανονικές Συνόδους της,οι αιρετικοί δεν ανήκουν''.

  Η τοπική εκκλησία της Ελλάδος ανήκει στο Π.Σ.Ε(Μ.Α.) και είναι αιρετική.Για να μην ανήκεις στο Π.Σ.Ε.( και για να μην είσαι αιρετικός)πρέπει να αποτειχιστής απο την Σύνοδο της τοπικής εκκλησίας της Ελλαδος.Για να ανήκεις στην Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού,πρέπει να είσαι αποτειχισμένος από τους αιρετικούς και από όσους έχουν κοινωνία με τους αιρετικούς(και δεν αρκεί μόνο αυτό,πρέπει να Κοινωνάς Σώμα και Αίμα Χριστού κ.λπ.).Αυτή είναι η σωστή Εκκλησιολογία.Αν είσαι αποτειχισμένος από την τοπική εκκλησία της Ελλάδος,δεν ανήκεις σε αίρεση.Αν δεν είσαι αποτειχισμένος από την τοπική εκκλησία της Ελλάδος,είσαι αιρετικός(θέλεις δεν θέλεις).
  Ο Χρυσόστομος δεν είχε μόνο τον λαό μαζί του,είχε και 46 Επισκόπους που αποτειχίστικαν.
  Αυτό για τον Μέγα Φώτιο είναι άσχετο με το θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. "Παλαιέ"

  Μιας και με αναφέρεις ονομαστικώς, θα σου απαντήσω. Πριν όμως απαντήσω, θα εκφράσω την αγανάκτησή μου πως το θεωρώ κοροϊδία και υποκρισία για έναν ψευνώνυμο να αναφέρεται σε ανώνυμο ως "κ.Ανωνυμίδη". Και σένα δεν θα σου άρεσε αν σε αποκαλούσα εμπαικτικά "κ. Ψευδωνυμίδη". Κι αν δέχεσαι καλοπροαίρετη γνώμη, ξεκόλλα από την πεπαλαιωμένη ψευδωνυμία του "Παλαιού" και κάνε ανανέωση εμπρόσωπη και Ευαγγελική διά της εντύμου χρήσεως του ονοματεπωνύμου.

  Ναι, βεβαίως και είναι κακοδοξία αυτή η δολία δήλωση του επισκόπου Λεμεσού και θ' ασχοληθώ ιδιαιτέρως με αυτό το θέατρο του παραλόγου του εν λόγω δειλού και θεατρίνου ιεράρχου, σε επερχόμενό μου άρθρο.

  Η τοποθέτηση του αωνύμου 5:28 π.μ. είναι κατά πάντα ορθή, καταπελτική και καταλυτική. Δεν χρειάζεται κάποια άλλη επιπρόσθεση επεξηγηματική. Αποστομώνει τέλεια τον αεννάως ταλαντευόμενο και διμερώς αιωρούμενο αιρετίζοντα ιεράρχη.

  Η αναφορά του παραπάνω ανωνύμου στον Μέγα Φώτιο δεν είναι καθόλου "άσχετη" με το θέμα αλλά επίκαιρη και ταιριαστή. Αν θέλει και ο Λεμεσού ν' αναδειχθεί Μέγας Φώτιος και Μέγας Αθανάσιος, ας ΠΑΨΕΙ να ενσωματώνεται με τους δεδηλωμένους αιρετικούς και εχθρούς του Χριστού και της Παναγίας, ας εξέλθει εκ μέσου αυτών και ας αυτο-αφορισθεί, καθώς εντέλλεται ο Κύριος Παντοκράτωρ.

  Τα δε λοιπά παραλειπόμενα και χαρτοπολεμικά, τα ανίσχυρα κι' αναποτελεσματικά, ανήκουν στο χώρο της ψευδαισθησίας, θεωρίας και του θεαθήναι. Δεν μας συγκινούν τα επικοινωνιακά δεσποτοκρατικά "τρικ". "Καιρός έργων εστί".

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου