Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

“Οὐ κοινωνῶ. Ὅτι ἔξω ἐβάλατε τὰς Συνόδους!” (Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής)“Οὐ κοινωνῶ. Ὅτι ἔξω ἐβάλατε τὰς Συνόδους!” (Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής)


Δανείζομαι ο πάμπτωχος τα ζάμπλουτα από Ορθόδοξη Εκκλησιολογία λόγια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού: 


“ΟΥ ΚΟΙΝΩΝΩ!” 
Και πάλιν εκ δευτέρου ο Άγιος Μάξιμος αποφαίνεται και Θεαρχίω νεύματι ομολογεί: “ΟΥ κοινωνώ τω Θρόνω Κωνσταντινουπόλεως!

” ΔΕΝ κοινωνώ με Φιλοπαπικό, Αιρεσιάρχη Πατριάρχη! 

Δεν κοινωνώ με όσους τον μνημονεύουν αλλά και με όσους συλλειτουργούν με “τοις συνευδοκούσιν αυτώ” (Ζ’ Οικουμ. Σύνοδος) και συνεπώς ενσωματώνονται με αυτούς τους αιρετικούς-οικουμενιστές επισκόπους!
 

“ΟΥ μέλλει με, ΔΕΝ με νοιάζει εάν εσείς οι υποδουλωμένοι, εσείς οι συμβιβασμένοι και εβδελυγμένοι με θεωρείτε δήθεν ως “εκτός Σώματος Χριστού” και τάχα “εκτός της Κιβωτού”… 
Η αλήθεια όμως είναι, όσο απομακρύνομαι από αυτόν τον Λατινόφρονα πατριάρχη, άλλο τόσο ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΩ ΤΟΝ ΘΕΟ!”
Αυτό το δυναμικό, πανένδοξο “ΟΥ”, το ιστορικό το ΟΧΙ έμεινε ανεξίτηλο στην Εκκλησιαστική Ιστορία! Αυτό το “ΟΧΙ” ηχεί κι’ αντιλαλεί πολύ πριν να ακουστεί το Εθνικό μας ΟΧΙ.ΟΧΙ πατριάρχα οικουμενιστά! ΔΕΝ σε αναγνωρίζω πλέον ως δικό μας Ορθόδοξο Ηγέτη, κι’ ας κατέχεις αναξίως και καταδυναστευτικά τα οικουμενικά πρωτεία. Δεν αναγνωρίζω ουδεμία εγκυρότητα στα μυστήρια που τελείς αλλά και όσα μυστήρια τελούν όσοι σε μνημονεύουν, έστω κι’ αν είναι ορθόδοξοι στο φρόνημα, διότι “μολυσμόν έχουσι τα μυστήρια, ΚΑΝ ορθόδοξος ει ο αναφέρων!” (Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης).
 

Αυτό το “ΟΧΙ” το Εκκλησιαστικό, το Αγιοπατερικό, είναι το Ανώτερο, τρανταχτότερο και σεισμικότερο απ’ όλα τα άλλα “ΟΧΙ”.
 
Είναι το “ΟΧΙ” εναντίον των αιρετικών, των νεωτεριστών, των Οικουμενιστών. Είναι το “ΟΧΙ” το διαποτισμένο στων Αγίων Πατέρων το “Δι’ ευχών”.
 
Δεν είναι το “ΟΧΙ” το ανίσχυρο και χαλαρό, το πλαδαρό και αραχτό. Δεν είναι το “ΟΧΙ” το θεωρητικό, το “ΟΧΙ” των χειλέων. Δεν είναι το “ΟΧΙ” το Χαρτοπολεμικό, το “ΟΧΙ” των “Ομολογιών Πίστεως”, ούτε το “ΟΧΙ” των υπογραφών, των λόγων των ωραίων.
 
Δεν είναι το “ΟΧΙ” των μοντέρνων “αποστασιοποιήσεων”, των Συνάξεων και “Αντι-οικουμενιστών” καπεταναίων. Δεν είναι, πάνω απ’ όλα, το “ΟΧΙ” το συμβιβαστικό, το συνυπαρξιακό και ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΩΝ.
Είναι το “ΟΧΙ” το Αγιοπατερικό, το Ιερο-Κανονολογικό, το Απομακρυνσιακό, το “ΟΧΙ” το Αποτειχισιακό.
 
Είναι το “ΟΧΙ” το Προ-συνοδικό αιρέσεων ήδη προ πολλού κατεγνωσμένων και συνισταμένων αιρέσεων πάντων και πλανών, εβδελυγμάτων και βλασφημιών, σχισμάτων και κακοδοξιών του Πορνικού του Π.Σ.”ε”, το ψέκασμα του διαβόλου!
 
Είναι το “ΟΧΙ” το υπαρξιακό, το κατασταλτικό και καταλυτικό, το “ΟΧΙ” το πολεμικό και Παλαμικό τ’ Αγίου Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
Είναι το “ΟΧΙ” του Μονομάχου και Άτλαντα της Ορθοδοξίας Αγίου Μάρκου του Ευγενικού και του Μεγάλου Αθανασίου.
 
Είναι το ΟΧΙ του Μεγίστου ημών Προδρομικού Πατρός, Θεοδώρου του Στουδίτου!
Το ΟΧΙ το μαρτυρικό το οποίο επιφέρει διαφόρων μορφών διωγμούς, βασανιστήρια, κατατρεγμούς, περιθωριοποιήσεις, συκοφαντίες και αδίκους κολασμούς. 

Δεν μας λυγίζουν οι διωγμοί, δεν μας φοβίζουν οι απειλές, οι ανυπόστατες καθαιρέσεις και οι ψευδο-αφορισμοί. 
Αυτά είναι όλα ευλογίες, παράσημα και επιβράβευση ιερή.


Αυτούς δεν τους φοβομαστε, της Θεοτόκου τους εχθρούς, τους γνωρίζουμε καλά, μας πολεμούν στα φανερά οι φθονεροί Οικουμενιστές . 
Τους “φίλους” μας όμως φοβομαστε τους “Αντι-οικουμενιστές” που σιγοντάρουν το ολέθριο κακό και ανυπολόγιστη πνευματική ζημία προξενούν σε μυριάδες ψυχές παγκοσμίως, κηρύττοντας τον επάρατο εφησυχασμό, προωθώντας τον συμβιβασμό και την άμεση εξάπλωση-επιδείνωση της παναιρέσεως.Και τί σημαίνει “ΟΥ ΚΟΙΝΩΝΩ;”Δεν έχω καμία εκκλησιαστική επικοινωνία μαζί σας! Παύω οποιαδήποτε μυστηριακή κοινωνία μαζί σας! Δεν σας μνημονεύω! Δεν σας αναγνωρίζω ως “Εκκλησία Χριστού” αλλ’ “εκκλησία πονηρευομένων” και “καθέδρα ληστών.”


Αρνούμαι της Πίστεως τον μολυσμό, του Αγώνος τον μαγαρισμό και ευχαρίστως προτιμώ τον διωγμό “ένεκεν του Ονόματος Αυτού!”


Αρνούμαι να συγκοινωνώ “τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους”. Αρνούμαι να ενσωματώνομαι με επισκόπους αιρετικούς και λύκους με ένδυμα προβάτου. Αρνούμαι να εισέρχομαι σε φαύλο κύκλο, αντίχριστο, δολοφθοριακό, όθεν “έξερχομαι εκ μέσου αυτών και αφορίζομαι” καθώς μου εντέλλεται ο Κύριος Παντοκράτωρ.Ότι έξω έβαλε τας Συνόδους!” 
Δεν κοινωνώ μαζί του διότι εκτόπισε και αχρήστευσε τις Αγίες Οικουμενικές Συνόδους, εξέβαλε, εξεδίωξε και καταφρόνησε τους Πατέρες, κατήργησε τα εκ Θεού θεσπισθέντα Αναθέματα και ακύρωσε Κανόνες Αποτειχίσεως με διαχρονική-υποχρεωτική ισχύ.

Δεν κοινωνώ μαζί του διότι αρνούμαι την αίρεση της επισκοποκεντρικότητος και παραμένω πιστός της Εκκλησίας της Χριστοκεντρικής και Αληθοκεντρικής, της Εκκλησίας της Διαχρονικής, της εν δυσίν και τρισίν οριζομένης. 

Τους χαρίζω τα ντουβάρια! 
Αυτοί έχουν τους οίκους, εμείς οι Αποτειχισθέντες τον ΕΝΟΙΚΟΝ! 
“Τούτον τον Οίκον ΣΤΕΡΕΩΣΟΝ ΚΥΡΙΕ!!!” “Το στερέωμα των επί Σοι πεποιθότων” και διά ΣΕ Αποτειχιζομένων, στερέωσον Κύριε!


Δεν κοινωνώ μαζί του διότι αρνούμαι την αίρεση του “Αχρι-καιρισμού”, την πλάνη της γεροντολατρείας και την γκουρουΐστικη θρησκεία του “Νεο-Γεροντισμού”. Αρνούμαι την μεγίστη πλάνη της “αρρωστημένης υπακοής” και της συναφούς πλάνης της επικλήσεως “λόγων διακρίσεως”.

Ποιά “διάκριση” επιτάσσει να μαγαρίζουμε το ευαγγέλιο και να αποδεχόμαστε “έτερο ευαγγέλιο παρ’ ο παρελάβομεν” πολλών δήθεν “εκκλησιών” (βλάσφημος Πληθυντικός που καταπατεί την Α’ Αγία Οικουμενική Σύνοδο και ακυρώνει το Αμετάθετο Σύμβολο της Πίστεως) ηνωμένων διά της βαπτισματικής θεολογίας;


Ποιά “διάκριση” επιβάλλει να μην εξετάζουμε τα πνεύματα αλλά να πνίγουμε την συνείδησή μας, να συμβιβάζουμε την Πίστη και να υποτασσόμαστε σε αιρετικούς επισκόπους και λυκοποιμένες;


Ποιά “διάκριση” στεφανώνει, εξυψώνει και αποθεώνει τον Αντίχριστο Πάπα, τον υποδέχεται με ύμνους θεοπρεπείς, μεγαλοπρεπείς, ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΟΥΣ και τον Μνημονεύει επισήμως, γυμνή τη κεφαλή, εξ’ “Ωραίας” Πύλης και εν πλήρη μάλιστα καταστολή, ως δήθεν “Παναγιώτατο” και “κανονικό” κανονικότατο “επίσκοπο” της Εκκλησίας;


Ποιά τέλος πάντων “διάκριση” αυτοπροβάλλεται ανώτερη από τον Χριστό τον Ίδιο, τους Αποστόλους και τους Αγίους Θεοφόρους ημών Πατέρες και μας επιτρέπει ελεύθερα να ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ και “να μην μολυνόμαστε” δήθεν, από αυτήν την Θεομίσητη και κολάσιμη ετεροζυγία, την κατεδικασμένη συ-ζυγία, πορνική συνουσία και πνευματική μοιχεία με βλάσφημες αιρέσεις;


Ποιοί θεολόγοι-θολολόγοι κηρύττουν την μεγάλη αίρεση του ΑΧΡΙ-ΚΑΙΡΙΣΜΟΥ και ανασκευάζουν άνομες αναμονές μελλοντικών Συνόδων (φάντασμα), οι οποίες ΔΕΝ πρόκειται ποτέ να συνέλθουν και να καταδικάσουν αιρέσεις ΗΔΗ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΕΣ;
 
Ποιοί “Αμέθυστοι” Μεθύστακες και Απατεώνες Ιστολόγοι απορρίπτουν Αγίους και Ομολογητές, ενώ στη θέση τους τοποθετούν ΜΑΣΟΝΟΥΣ και ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ και συνεργάζονται στενά με αθέους, κίναιδους και σατανιστές;
 
Ποιός γέροντας απορρίπτει την Διαχρονική και Θεόπνευστη Γραμμή των Αγίων Πατέρων και εφεύρει δική του “νέα οδό”, αυτήν της απαθείας, της ακηδίας, της ανενεργείας, της συμπορεύεσεως, της συνυπαρξίας, της συνοδοιπορίας και της εκ Θεού απαγορευμένης και κατεδικασμένης Συγκοινωνίας μετά αιρετικών;
 
Ποιός επηρμένος πνευματικός και πρωτοκλασσάτος πρωτοπρεσβύτερος κηρύσσει “αρρωστημένη υπακοή” και πειθαρχία αντι-Ευαγγελική σε οικουμενιστές επισκόπους και δεδηλωμένους αιρετικούς αρχιερείς;
 
Ποιός υποτίθεται “λεοντόκαρδος” επίσκοπος τη μία χρονιά αναθεματίζει θεοπρεπώς και πάνυ ομολογιακώς κατά την Θεαρχική Κυριακή της Ορθοδοξίας, “Ανάθεμα τοις Μασόνοις και Ανάθεμα τοις Οικουμενισταίς”, και αμέσως την άλλη χρονιά, κρύβεται ως λαγωός σε Πασαλιμανιώτικη σπηλιά, τρεμάμενος και τη δική του τη σκιά, ένεκα αντιθέου εντολής Βοσπορίτου “αυγούστου μοναρχήσαντος”;
 
Ποιός επίσκοπος φουσκώνει σα γύφτικο σκεπάρνι την πτέρνα του και την οφρύν καθώς αυτο-αναγορεύεται ως ανώτερος και σοφότερος τάχα των Πατέρων και “Μεταπατερικός”, πιότερο διακριτικός και πάνυ αγαπητικός με τους εχθρούς του Θεού και της Θεοτόκου;
 
Ποιά σπείρα παρανομούντων επισκόπων και “εκκλησία πονηρευομένων” μετήλλαξε την Ουσία της Εκκλησίας από Χριστοκεντρική και Αληθοκεντρική, σε “επισκοποκεντρική” και “ανθρωποκεντρική” συνάμα;
 
Ποιοί γόητες και γλώσσες αργές, ποιά δεσποτοκρατικά χείλη και θηρία κακά εδογμάτισαν την αίρεση της “βαπτισματικής θεολογίας”, της “θεωρίας των κλάδων” και των “αδελφών εκκλησιών;”
 
Ποιός Αιρεσιάρχης πατριάρχης θρέφει την Εωσφορική, λατρευτική και προσκυνηματική για τον εαυτό του ιδέα πως αυτός θα διορθώσει δήθεν τα λάθη των Πατέρων και θα καταφέρει όσα “απέτυχον” εκείνοι τάχα; Μεγαλύτερη αποτυχία από το να χάσεις την πατριαρχική ψυχή σου ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!
 
Υπάρχει Θεός! Και Αυτός έχει τον τελευταίο Λόγο! Υπάρχει και ο Λαός του Θεού, ο οποίος εκφράζει το θέλημα και την ΟΡΓΗ του Θεού και εκάστοτε επικυρώνει ή ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ οποιεσδήποτε Συνόδους δεν είναι Ορθόδοξες και δεν ακολουθούν στ’ αχνάρια των Αγίων ημών Πατέρων.

 
“ΔΙ’ ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ” και ΟΧΙ “δι’ ευχών των “αγίων της γης” της δεσποτοκρατικής και οικουμενιστικής γης της επαγγελίας, με σύμφωνα συμβιώσεως και στεφανώσεως της κάθε ανωμαλίας, της γης των Σοδόμων, των Αθέων και πουλημένων πολιτικών ως πιόνα των Σιωνιστών, της γης των εκλεκτών Μεταπατέρων και Οικουμενιστών απάντων οι οποίοι πυρετωδώς προετοιμάζουν την έλευσιν του Αντιχρίστου!


ΟΡΘΟΔΟΞΕ ΠΙΣΤΕ ΛΑΕ, ΞΥΠΝΑ.
ΦΥΓΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΩΣ ΟΙ ΟΦΕΙΣ.
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΟΥ.
ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ.
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΟΡΘΗ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ,
ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ,
ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
Ο ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΠΩΣ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ,
ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ,
ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΑΦΗΣΕΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΕ ΘΕΩΡΗΣΕΙ
“ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ” ΑΥΤΟΥ.
ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΥΠΕΡ ΣΟΥ.


7 σχόλια:

 1. Αγαπητε Νικολαε θα σε ρωτησω ευθεως - εχεις βαπτισει τα τεκνα σου ? Αν ναι ποτε και σε ποιο ιερο ναο ? Ελπιζω να βρεις την δυναμη να ομολογησεις την αληθεια.Σε παρακαλω πολυ να σταματησεις να πιστευεις τοσο πολυ τον λογισμου σου.Προσεξε τον κρυφο λογισμο οτι εισαι η εγινες μιμητης των Αγιων Πατερων.Πολλοι παραφρονυσαν με αυτο τον λογισμο και ... Συμβουλεψου και αλλους ταπεινους πατερες.Μην ξεχνας πως ο αγιος Νεκταριος εβαζε μετανοια στον Μελετιο Μεταξακη και ο αγιος Νικολαος ο Πλανας μνημονευε αυτον και τον Αρχιεπι.Χρυσοστομο Παπαδοπουλο και ο αγιος Σαββας της Καλυμνου τους διαδοχους του Μεταξακη στο Φαναρι.Ολοι αγιασαν ,βλασφημεις μιλωντας ετσι για τα αγια μυστηρια της Αγιας μας εκκλησιας.Εκτος αν τους θεωρεις και αυτους "προδοτες" της πιστεως μας.Συγνωμη αλλα καπου το παρακανεις.Διαβασε και ξαναδιαβασε βιους Αγιων αλλα οχι για να δικαιολογεις τον εαυτο σου αλλα για να ταπεινωνεσαι.ΕΙΘΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΩ Ο ΕΜΠΑΘΗΣ.Καλο αγωνα ! Λ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου "ανώνυμε" και Αρχικώνυμε "Λ",

   Με ρωτάς όπως μου λες, "ευθέως"... Δεν γνωρίζω ποιά ευθύτητα μπορεί να έχει η ανωνυμία. Εσύ μιλάς με κάποιον που καταθέτει αξιοπρεπώς το Ονοματεπώνυμό του και δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, όποιους διωγμούς κι αν υποστεί, αυτός, η σύζυγός του και τα 5 του τέκνα. Εγώ μιλώ με κάποιον που κρύβεται, έστω "για λόγους δικούς του". Είμαι άρα σε μειονεκτική θέση. Πως να σεβαστώ κάποιον που δεν σέβεται τον ίδιο του τον εαυτό; Το "Λ" μπορεί να σημαίνει ότιδήποτε... ακόμη και.... "Λιακόπουλος!" (ακόμη και σ' αυτόν τον ταλαίπωρο και πλανεμένο, ευχαρίστως θ' απαντούσα εάν μου έγραφε επωνύμως...)

   Παρ' όλα αυτά, σε σέβομαι και σ' εκτιμώ. Χαριτολογώντας θα το πω, από δω και πέρα αυτό το "Λ"... Λάζαρε θα το πω, με ελπίδα άμεση το "δεύρο έξω!" Λαζαρέ μου, αδελφέ μου, πίστεψέ με, πιστεύω ακράδαντα στις αγαθές του τις προθέσεις και δεν διαισθάνομαι, δόξα τω Θεώ, καμία υποψία πως με πειράζεις ή με κοροϊδεύεις. Για αυτό και θα σου απαντήσω κι' εγώ ευθέως:

   Με ρωτάς αν έχω βαπτίσει τα τέκνα μου. Προφανώς αναφαίρεσαι στην πρόσφατη δεύτερη σειρά διδύμων. Όχι ακόμη. Γεννήθηκαν στις 5 Νοεμβρίου 2015, δηλαδή διόμισυ μηνών.

   Με ρωτάς, "Αν ναι πότε και σε ποιό ιερό ναό? Ελπίζω να βρεις την δύναμη να ομολογήσεις την αλήθεια."

   Σε διαβεβαιώ πως δεν χρειάζεται να ελπίζεις "να βρω τη δύναμη να ομολογήσω την αλήθεια". Την δύναμη την έχω και είναι δώρο Θεού, όχι δικό μου κατόρθωμα. Μία αμαρτωλή ψυχή που έχει τη δύναμη να ομολογήσει έμπρακτα και όχι χαρτοπολεμικά εναντίον του Οικουμενισμού Αποτειχισθεί, έχει εκ Θεού τη δύναμη να είναι ειλικρινής μέχρι βαθμού εξομολογήσεως.

   Δοξ;ζω τον Τριαδικό μας Θεό που με λυπήθηκε κατά το ΜΕΓΑ Αυτού έλεος και μου χάρισε σύζυγο συναντιλήπτορα σε όλα, ιδίως στην έμπρακτη απομάκρυνση και Αποτείχιση από Οικουμενιστές επισκόπους. Είναι πράγματι λυπηρό να μην το βλέπουν αυτό άθρωποι χρόνια "μπασμένοι" στη θεολογία και να το βλέπει απλά και ταπεινά δίχως γνώσεις θεολογικές μια απλή ψυχή που πέρασε τα πρόθυρα του θανάτου. Ο Χριστός μας της πρόσθεσε πιότερο λάδι στης ζωής της τη καντήλα και είμαι ευγνώμων ισοβίως που με αξίωσε να συνδεθώ μαζί της στα δεσμά αυτά του μεγάλου μυστηρίου.

   Όταν την νυμφεύτηκα, (το υπογραμμίζω, δεν "παντρεύτηκα" διότι δεν μπήκα υπό τον ζυγό ανδρός (με αυτά τα άνομα κι ανώμαλα σύμφωνα συμβιώσεως χάνουν και οι λέξεις την πρωταρχική τους έννοια...) μέχρι τα πρώτα τρία μας παιδιά, δεν γνώριζα για την ορθή Αγιοπατερική στάση της απαγορευμένης κοινωνίας με ακοινώνητους. Με είχαν μπολιάσει με την επάρατη πλάνη της συγκοινωνίας, της συνυπαρξίας και την ήττα του συμβιβασμού. Με είχαν εκπαιδεύσει στον άχαρο κι αναποτελεσματικό χαρτοπόλεμο, στις υπογραφές και τις κραυγές του "αίσχοοοος", μέσα σε ασφαλείς αίθουσες δίχως καμία διακινδύνευση, δίχως διωγμό, δίχως δημόσια ομολογία μετά παρρησίας, ενώπιον δεσποτοκρατικών τυρράνων και σφετεριστών, ενώπιον αιρετικών αρχιερέων και οικουμενιστών.

   Τώρα που μας χάρισε ο Θεός δεύτερη σειρά διδύμων, βρισκόμαστε σε δοκιμασία πίστεως και ελπίδος σταθερής. Συμφωνήσαμε εν Κυρίω πως ΔΕΝ πρόκειται να δεχθούμε να βαφτίσουν τα τέκνα μας ιερείς που μνημονεύουν αιρετικούς επισκόπους. Όχι, δεν θα πάμε σε ναό της "ιεράς" Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Ελπίζουμε ακράδαντα να μας στείλει ο Θεός έναν ιερέα που να μην μνημονεύει κανέναν επίσκοπο ο οποίος να ενωσματώνεται στην "εκκλησία πονηρευομένων" των πέντε πρεσβυγενών πατριαρχείων. Του ζητάμε "ψωμί", λέτε να μας πετάξει πέτρα κατά πρόσωπο;;

   (συνεχίζεται...)

   Διαγραφή
  2. Δυστυχώς ο πνευματικός μας, π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς δεν μπορεί να κάνει τέτοιο τεράστιο ταξίδι. Δυστυχώς, φθάσαμε στην επαλήθευση της προφητείας του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που είπε ότι "στα έσχατα χρόνια θα χρειαστεί να ταξιδέψεις από το ένα έθνος στο άλλο για να βρεις ευσεβή (ορθόδοξο πιστό) ιερέα." Το "ευσεβής" εδώ, δεν εκλαμβάνεται με έννοια ηθική, αλλά δογματική. Δεν είναι κρίμα και ντροπή; να μην μπορείς να βρεις στην Αυστραλία ιερέα που να αρνείται να μνημονεύσει όσους μνημονεύουν Πάπα ως Παναγιώτατο;

   Προτιμώ να τα αφήσω αβάπτιστα παρά να λάβουν βάπτισμα βουτηγμένο στης παποσύνης τα μολυσματικά παναιρετικά νερά. Κι αν χρειαστεί να επιστρέψουμε στην εποχή που δεν ήταν ευρέως κι επισήμως διαδεδομένος ο Νηπιοβαπτισμός, τότε ζει Κύριος, ο Θεός, γεννηθήτω το θέλημά Του. Θέλημά Του είναι το εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε" από αυτούς που "αφορίσαν" αδίκως και ανυποστάτως τον διδάσκαλό μου, από αυτούς που "καθήρεσαν" " αδίκως και ανυποστάτως τον πνευματικό μας.

   Εμείς δε τί; Να κοινωνώ μαζί τους για να επικυρώνω διά της αναγνωρίσεώς μου και αποδοχής της διεφθαρμένης τους πίστεως τον αφορισμό και την καθαίρεση;;;ΜΗ γένοιτο! Δεν μετανιώνω στιγμή που έγραψα εκείνη την Ανοικτή Επιστολή στον πατριάρχη, http://www.wallingoff.com/91 καταδικάζοντας τον ψευδο-κουρελο-αφορισμό του Νικολάου Σωτηροπούλου. Δέχτηκα απειλές και προσπάθησαν να με διώξουν μαζί με την Αγγελική και το μωρό στην αγκαλιά της, κακήν κακώς ως κακούργους από το ναό. Δεν μπόρεσαν όμως, διότι γνωρίζουν πως γνωρίζω τους Κανόνες και δεν έχουν κανένα Κανονολογικό έρεισμα.

   Και απαντώ τώρα στο υπόλοιπο σχόλιό σου. Πριν όμως προχωρήσω, θα κάνω πάλι ΕΝΤΟΝΗ παράκληση, ρε παιδιά ΒΑΛΤΕ τουλάχιστον κάνα τόνο να μην τα παίρνουμε όλα σβάρνα! Από το Ατονικό, καλύτερο το Μονοτονικό! Μας διαβάζουν και νέοι της Αυστραλίας που τα ελληνικά τους είναι πολύ φτωχά και μεις τα φτωχαίνουμε περισσότερο...

   Μου γράφεις: "Σε παρακαλω πολυ να σταματησεις να πιστευεις τοσο πολυ τον λογισμου σου. Προσεξε τον κρυφο λογισμο οτι εισαι η εγινες μιμητης των Αγιων Πατερων. Πολλοι παραφρονυσαν με αυτο τον λογισμο και ..." ΚΑΙ;;;;;;;Και τι;;;; γιατί σταματάς και τα λόγια σου μασάς;;;;;

   Πρώτον, ΔΕΝ πιστεύω στον λογισμό μου αλλά ΜΟΝΟ στον Θεό μου. Ο δικός μου Θεός, ΔΕΝ είναι ο "θεός" του Βαρθολομαίου, κοινός με τους Σιωνιστές, Ισλαμιστές και δαιμονιώδεις εραστές του Παγκοσμίου Συμβουλίου ΒΛΑΣΦΗΜΙΩΝ. Ο δικός μου ο ΘΕΟΣ, δεν είναι ο "θεός" του Πάπα, δηλαδή ο εαυτός του!

   Δεν πιστεύω καθόλου στο λογισμό μου, μα στον Τριαδικό Θεό μου, τον Θεό των Αποστόλων, τον Θεό των Αγίων Πατέρων και Διδασκάλων της Οικουμένης ει;των οποίων το όνομα επισφραγίζουμε κάθε Μυστήριο, κάθε Ακολουθία και Ευχή.

   Δεν είναι ο λογισμός μου που μου είπε να εξέλθω εκ μέσω αυτών και να αφοριστώ απ' ανάμεσά τους, αλλ' ο Παντοκράτωρ Κύριός μου!

   Δεν είναι ο λογισμός μου που μου είπε να ΜΗΝ κοινωνώ τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους, μα ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού!

   Δεν είναι ο λογισμός μου που μου είπε να "χαίρειν αυτώ μη λέγετε" και ακόμη και άγγελος εξ' ουρανού να κατέβει και να διδάξει ΕΤΕΡΟΝ ευαγγέλιον, ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΩ ΔΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΒΙΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ. Ουκ απειθής εγενόμην τη Θεϊκή Εντολή.

   Δεν είναι ο λογισμός μου που μου είπε να ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΩ της κοινωνίας μου μετά επισκόπων οι οποίοι ΔΗΜΟΣΙΩΣ, γυμνή τη κεφαλή, κηρύττουν, διαδίδουν και προωθούν την ΠΑΝ-αίρεση του Οικουμενισμού, αλλά ολόκληρη Αγία, Αποστολική ΣΥΝΟΔΟΣ και μερικές ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ Αγίων Θεοφόρων Πατέρων (σου φτάνουν;;) και ιδίως η μεγάλη προεδρεύσασα φυσιογνωμία του Μεγίστου εν Πατράσι Φωτίου του Ιερού! Κι αυτός, κι αυτοί όλοι "πλανεμένοι";;;; Και το Άγιο Πνεύμα που τους εφώτισε; Κι Αυτός ο ΘΕΟΣ ΛΑΘΟΣ;;; Και είναι σωστός ο Βαρθολομαίος και ο Πάπας; Μήπως εξέστημεν;;;;

   (συνεχίζεται...)

   Διαγραφή
  3. Ο λογισμός αυτός καθ' ευατού δεν είναι αμαρτωλός μα από τον Θεό πλασμένος και δοσμένος. Όταν τον ρυθμίζουμε με τον νου Χριστού, όταν τον συντονίζουμε την νοοτροπία των Αποστόλων και όταν τον συσχηματίζουμε με τον τρόπο σκέψεως των Αγίων Πατέρων, τότε ΔΕΝ κάνουμε κακό! Δεν σφάλλουμε. Δεν αμαρτάνουμε. Κι' ΑΛΟΙΜΟΝΟ αν όσους ακολουθούν την διαχρονική Διδασκαλία των Πατέρων τους καταδικάζουμε ως σχισματικούς που ακολουθούν τον λογισμό τους!

   Μου γράφεις: "οτι εισαι η εγινες μιμητης των Αγιων Πατερων!" Και ΠΟΙΟΣ σου είπε πως αυτό είναι ΚΑΚΟ;;;; Και το "μιμηταί μου γίνεσθε ΠΟΥ ΠΑΕΙ;;;ΠΕΡΙΠΑΤΟ;;;; Κι αν δεν μπορούμε να τους φτάσουμε στην ηθική, στην καθαρότητα και στον πόλεμο των παθών, ας τους ΜΙΜΗΘΟΥΜΕ τουλάχιστον στο να ΜΗΝ ΜΠΑΣΤΑΡΔΕΥΟΥΜΕ, να μην νοθεύουμε και διαφθείρουμε την ΠΙΣΤΗ!

   Τουλάχιστον θα μπορέσουμε εν εκείνη τη ημέρα να πούμε, Χριστέ μου, ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ και ΠΑΝΑΘΛΙΟΣ είμαι, συγχώρεσέ με Φιλάνθρωπε Πατέρα και Πνεύμα Πανσθενές, μα ΔΕΝ διέφθειρα την Αγία Σου Ορθοδοξία, ΔΕΝ ΕΣΜΙΞΑ τα ΑΜΙΚΤΑ και ΔΕΝ κήρυξα και διακήρυξα τοις πάσι πως Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΙΧΕΙΑ, συνουσία και κοινωνία με ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ επιτρέπεται και επιβάλλεται και απαιτείται ενώ ΕΚΠΟΡΝΕΥΕΤΑΙ και ξεπουλείται η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΟΥ!!!

   Και λοιπόν; Είναι λοιπόν ΚΑΚΟ να μιμούμαστε στη διδασκαλία τους Πατέρες;;;Τότε ΤΙ τους θέλουμε; Ας τους διαγράψουμε! Ας τους πετάξουμε στον κάλαθο της λήθης! Ας πάψουμε να μιλάμε για αυτούς! ΠΟΥΘΕΝΑ και με ΤΙΠΟΤΑ δεν εξίσωσα τον σκάρτο και ΣΚΑΤΕΝΙΟ εαυτό μου (αυτό θα πει "εκτρώματι" και ακόμη χειρότερο το ματωμένο, βρώμικο περιοδόπανο "ράκος αποκαθημένης") στην αγιότητα των Αγίων Πατέρων! ΑΠΑΓΕ!!! Δεν τρελάθηκα! Δεν είμαι σχιζοφρενής, ούτε πλανεμένος! Πεσ με πόρνο, πες με κλέφτη, λέγε μου και χειρότερο και ΧΙΟΡΟ-τερο γουρούνι απ' όλους, αλλά αιρετικό ΜΗ ΤΟΛΜΗΣΕΙΣ να με πεις!!!!!!!!

   ΜΗ μου αφαιρείς το ΜΟΝΟ όπλο, την μόνη ελπίδα της σωτηρίας μου. ΔΕΝ ΕΜΑΓΑΡΗΣΑ την πίστη, αγαπητέ μου! Κι' όταν εκλήθην σε Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης να μιλήσω σε Συνέδριο για την Ένωση (και τους τα έψαλλα κανονικά) και στο τέλος με προσκάλεσε παπικός καρδινάλιος, "μίστερ παντάζης" μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας συνοδεύσετε στο μικρό μας ναό για να δοξάσουμε από ΚΟΙΝΟΥ τον κοινό μας Θεό, είπα ΌΧΙ, δεν μου το επιτρέπουν οι Κανόνες της Εκκλησίας μου, οι Απόστολοι και οι Πατέρες, ΓΙΑΤΙ, μα ΓΙΑΤΙ αγαπητέ μου Λ, ήταν ΤΟΣΟ εύκολο σε μένα τον σιχαμερό και ΤΡΙΣΑΘΛΙΟ, (πίστεψέ με, έπεσα σε ΦΟΒΕΡΑ, τραγικά ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ!!) να πω αυτό το ΟΧΙ, και αυτοί οι γέροντες, οι ΟΝΤΩΣ Άγιοι, (πρώτος υπερμάχομαι την δεδηλωμένη τους Αγιότητα) δυσκολεύονται ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ να παροτρύνουν τους πιστούς να λένε αυτο το ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΟ το ΟΧΙ;;;;

   ΠΩΣ ΤΟΛΜΑΣ και με αποκαλείς "βλασφημο" όταν η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ που παρέθεσα ΔΕΝ ήταν δική μου αλλά του ΜΕΓΙΣΤΟΤ ΑΓΙΟΥ Θεοδώρου του Στουδίτου!!!! Τότε ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ και αυτός αφού ΑΥΤΟΣ τα λέγει και όχι εγώ. Αυτός τα δογματίζει και όχι εγώ! Και μαζί με αυτόν, ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ και ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΗΡ Ιωάννης ο Χρυσόστομος ο οποίος βροντοφωνάζει ΑΣΤΡΑΠΟΒΟΛΕΣ πως ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΡΕΣ ισχύουν για αυτούς τους λαϊκούς, πιστούς, γέροντες και πνευματικούς που ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ με ακοινώνητους!

   Και ΜΗΝ ΘΕΟΠΟΙΕΙΣ αγαπητέ μου, ούτε τον Μέγα Άγιο Νεκτάριο, ούτε τον Άγιο Νικόλαο Πλανά, ούτε τον Άγιο Σάββα της Καλύμνου! Το ότι αγίασαν, και ΟΝΤΩΣ αγίασαν, αυτό δεν σημαίνει πως ήταν ΑΛΑΘΗΤΟΙ και ΤΕΛΕΙΟΙ σε όλα. ΕΝ ΣΟΙ ΛΕΙΠΕΙ!!!!! ΕΧΩ ΚΑΤΑ ΣΟΥ!!!!! Κοινωνείς με τον ΜΕΤΑΞΑΚΗ, τον μεταξοσκώληκα που ΔΙΕΣΧΙΣΕ την Εκκλησία Μου στα ΔΥΟ, τον εξισωθέντα με τον ΑΡΕΙΟ που διήλε τον Χιτώνα ΜΟΥ;;;;;;;;

   (συνεχίζεται...)

   Διαγραφή
  4. Κι εφ' όσον ο ΙΔΙΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ τέτοια ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΩΣ εσύ αδελφέ μου με κατακρίνεις και με θάβεις στην κόλαση που απλώς ΔΙΑΦΩΝΩ με τους Αγίους αυτούς Γέροντες οι οποίοι, δυστυχώς, δυστυχέστατα, κρίμασιν οις οίδεν Κύριος, ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ αυτή την ΘΕΟΜΙΣΗΤΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ κοινωνία μετά αιρετικών επισκόπων;;;;;;

   Όταν κάνω υπακοή στον Άγιο Παϊσιο που λέγει και προειδοποιεί πως "ΟΛΑ αυτά που σας λέμε εμείς οι γέροντες, να τα περνάτε από το κόσκινο των ΠΑΤΕΡΩΝ κι αν δεν συμφωνούν αυτά που σας λέμε εμείς με την διδασκαλία των Πατέρων ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΔΕΧΕΣΤΕ!!!!! Να τα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ!!!!!! Και συ μου λες να βάλω τους γέροντες και ασκητές ΠΑΝΩ από τους ΜΕΓΙΣΤΟΥΣ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΣΗΛΙΟΥ ΘΕΟΤΗΤΟΣ, ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΦΩΤΟΥΣ ΑΣΤΕΡΕΣ του νοητού στερεώματος και να ακολουθήσω επίγειους αστέρες του Οικουμενιστικού στερεώματος;;;;;

   Ας μην παρεξηγηθώ όμως. ΔΕΝ τους αποκαλώ οικουμενιστές, μα.... εφ' όσον στην Θεία Λειτουργία ΕΝΩΝΟΜΑΣΤΕ και ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΜΑΣΤΕ (αν τελικά το πιστεύουμε αυτό, διότι κι αυτό ΔΕΝ είναι δικό μου, του Αγίου Χρυσοστόμου είναι!!) και "εφ' όσον η Μνημόνευσις εστί μία προς το υπερέχον (δογματικήν πίστεως) υποταγή, και ότι ο μνημονεύων κοινωνός εστίν αυτού, και πίστεως και των Θείων Μυστηρίων διάδοχος" τότε ΠΩΣ καταδέχονται να ΥΠΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ σε μία εφάμαρτη και ΑΝΤΙΘΕΟ αποδοχή πίστεως αιρετικής και ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗΣ;;;;; Για δες ολόκληρο το κείμενο, σε παρακαλώ:

   «Άνωθεν γαρ η του Θεού Ορθόδοξος Εκκλησία· την επί των αδύτων Αναφοράν (Μνημόνευσιν) του ονόματος του Αρχιερέως, συγκοινωνίαν τελείαν εδέξατο τούτο. Γέγραπται γαρ εν τη εξηγήσει της Θείας Λειτουργίας, ότι αναφέρει ο Ιερουργών το του Αρχιερέως όνομα, δεικνύων και την προς το υπερέχον (δογματικήν πίστεως) υποταγήν, και ότι κοινωνός εστίν αυτού, και πίστεως και των Θείων Μυστηρίων διάδοχος."

   Γιατί λοιπόν δεν μας εξηγούν και ΠΑΡΑΣΙΩΠΟΥΝ οι Άγιοι Γέροντες ΠΟΙΑ είναι ακριβώς αυτή η πίστεως αποδοχή και διαδοχή, και εφ' όσον δια της ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΟΥΣ και ΚΡΙΣΙΜΟΥ Μνημονεύσεως η οποία έχει ΚΑΤΑΣΤΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ στις ψυχές των πιστών και στη ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ, τότε, ώ τότε ΓΙΑΤΙ καταδέχονται και γίνονται οικουμενιστικών τρόπων μέτοχοι και διεφθαρμένων διδασκαλιών διάδοχοι συλλειτουργώντας μαζί με ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ και ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΣ τους λαϊκούς οι οποίοι διαδοχικά εκπροσωπούνται από τους ιερείς και επισκόπους;

   "Εγώ μιλώ έστι" Η ΜΗΠΩΣ οι ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ;;;;;Μήπως πρέπει να αφορίσουμε και να καθαιρέσουμε ΑΥΤΟΥΣ;;;;;Μήπως πρέπει να αποκαλέσεις ΑΥΤΟΥΣ "βλασφήμους" και όχι μόνο εμένα που απλά, πιστά και αξιόπιστα εμπιστεύομαι στην ΘΕΙΑ τους Διδασκαλία και ΠΑΡΑΠΕΜΠΩ στα δικά τους λόγια και όχι σε δικές μου φιλοσοφίες, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ περί ελευθέρας μας κοινωνίας με ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ πομένες, όταν ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ διά ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ τους αποκαλούν ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ;;;;;;

   Να βγάλουμε και τις Οικουμενικές Συνόδους ΒΛΑΣΦΗΜΕΣ;;;; Οι Α΄ και Β΄ Θείοι και Ιεροί Κανόνες της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου προειδοποιούν και αναθεματίζουν: "Όποιος ενώθηκε (διά Μνημονεύσεως και Κοινωνίας) η πρόκειται να ενωθή με καταδικασμένους και εκτός Εκκλησίας ευρισκομένους αιρετικούς εγκαταλείποντας την Εκκλησία, εκπίπτει άμεσα της κοινωνίας και της ιερωσύνης!"

   Πώς λοιπόν εσύ μου λες, "συμβουλεψου και αλλους ταπεινους πατερες". Δηλαδή, θέλεις να πεις, ο πνευματικός μου δεν είναι ταπεινός αλλά εγωϊστής και υπερήφανος και πλανεμένος; Βλάσφημος και αυτός;; ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΦΤΑΝΕΙ. Αυτός μου ΑΡΚΕΙ. Σε αυτόν εμπιστεύομαι την σωτηρία της ψυχής μου, της συζύγου μου και των τέκνων μου. Εσύ, πήγαινε σε όποιον θέλεις, πήγαινε σε αυτούς που λένε: "δεν πειράζει, μπορούμε να κοινωνούμε ελεύθερα με αιρετικούς επισκόπους, μην ακούτε τους Πατέρες, να ακούτε εμάς τους Μεταπατέρες, εμείς ξέρουμε καλύτερα, εμείς έχουμε ανώτερη διάκριση απ' αυτούς και αγιότερη σοφία! ΕΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ! ΕΣΜΕΝ των Πατέρων σοφότεροι!!" Πήγαινε σ' αυτούς! Καλό Παράδεισο!

   (συνεχίζεται...)

   Διαγραφή
  5. ΟΧΙ "Λάζαρε, δεύρο ΕΞΩ! Έξελθε εκ μέσου αυτών και αφορίσου! Απομακρύνσου! Αποτειχίσου! Σώσου "και συ ποτε επιστρέψας, ΣΤΗΡΙΞΟΝ τους αδελφούς σου!" ΟΧΙ, αδελφέ μου "Λ". Δεν αποκαλώ τους Αγίους και τους Αγιασμένους Γέροντες "προδοτες" της πιστεως μας." Τους αφήνω στο Κριτή των όλων να τους κρίνει (εξετάσει). Δεν τους καταδικάζω. Δεν τους κολάζω. Αλλά ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ μαζί τους σε αυτό το θέμα.

   Όταν ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος μας διατάζει ακόμη και τους πιο απλούς λαϊκούς να εξετάζουν, να ΚΡΙΝΟΥΝ τους ίδιους τους Αποστόλους και να γίνονται ακόμη, όχι μόνο κριτές των Αποστόλων αλλά και κριτές των Αγγέλων, ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ τους εάν διδάσκουν έτερον ευαγγέλιον, τότε ΠΩΣ εγώ να μην τους "κρίνω", πως να μην εκφέρω κρίση, την δικαίαν κρίσιν ΚΡΙΝΑΤΕ" λέγει ο Χριστός μας, πως εγώ να μην εξετάζω εάν οι διδασκαλίες τους συμφωνούν με τους Αγίους Πατέρες, πως να μην ερευνώ και πως να μην διδάσκω ως θεολόγος ποιά είναι Η ΣΤΑΣΗ των Πατέρων και εάν επιτρέπεται να κοινωνούμε με αιρεικούς επισκόπους, ιερείς, αρχιμανδρίτες, πρωτοπρεσβύτερους, κλπ. οι οποίοι ΟΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ!

   Τέλος μου γράφεις: "Συγνωμη αλλα καπου το παρακανεις."
   Συγγνώμη αλλά ΔΕΝ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ!
   Μου γράφεις: "Διαβασε και ξαναδιαβασε βιους Αγιων αλλα οχι για να δικαιολογεις τον εαυτο σου αλλα για να ταπεινωνεσαι.ΕΙΘΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΩ Ο ΕΜΠΑΘΗΣ.Καλο αγωνα ! Λ"
   Σε διαβεβαιώ: Διάβασα και ξαναδιάβασα τους Αγίους Πατέρες και τους ερμηνευτές των. Προσευχήθηκα μετά δακρύων με "καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη" (από τις πάμπολλες αμαρτίες μου) με την αγαθή πάντως πίστη πως ο Θεός "ουκ εξουδενώσει με!" Κύριος ποιμένη με! Πλησίασα τον πνευματικό μου και αυτός πλέον ΑΝΕΛΑΒΕ την ευθύνη της σωτηρίας της ψυχής της συζύγου μου και των τέκνων μου. Όλοι οι άλλοι περιττεύουν. Σας ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές σας και την έγνοια σας. Καλόν Αγώνα!

   Ευχαριστώ τους σεβαστούς αναγνώστες μας για την υπομονή τους.

   Διαγραφή
 2. Σεβόμαστε την αυστηρή και σταθερή αρχή του Νικολάου Πανταζή να μην δημοσιεύουμε καθόλου ανώνυμα σχόλια ή με αρχικά μόνο, κάτω από τα δικά του άρθρα.
  Σε καποια ανωνυμα σχολια που θα κρινη εκεινος σκοπιμο να απαντηση εμεις του το επιτρεπουμε.
  Καποια σχολια απαραδεκτα, κατα την κρισι μας, τα ριπτουμε δικαιωματικα στον καλαθο των αχρηστων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου