Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

" Βαρύς εστί και βλεπόμενος....". Πως ήταν δυνατόν να τον επαναφέρουν εις τον θρόνον του εκείνοι που επί δεκαετίες ολόκληρες βυσσοδομούσαν εναντίον του; Που δεν ήταν δυνατόν να υπερβούν τον φθόνον και την απύθμενη κακία τους; Πως θα τον αντίκρυζαν απέναντί τους οι κακόψυχοι; Προτιμούν καλύτερα να ζούν ως άθεοι ή αθεόφοβοι εν τω κόσμω...Ετσι δεν είναι Σωτηρικέ της ΝΑΣΑ κυριε Νικόλαε Χατζηνικολάου;

Η ατέλειωτη


αθεοφοβία


των δεσποτάδων μας

--------------


ΕΠΙΤΙΜΙΟ


ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑΣ


«Ἐπιβολὴ καὶ μεθοδευόμενη ἄρση του»


1) Μητροπολίτης ττικς κα Μεγαρίδος Σεβ. Νικόδημος, κλεγες Μητροπολίτης τ τος 1968, παρέμεινε στ διαποίμανση τς Μητροπόλεως μέχρι τ τος 1974, ταν κηρύχθηκε «κπτωτος», μαζ μ λλους νδεκα Μητροπολίτες, μ βάση ποκλειστικ κα μόνο τίς τότε 3 κα 7/1974 Συντακτικς Πράξεις τς δικτατορίας ωαννίδη, χωρς κανονικ κκλησιαστικ δίκη οτε κν κρόαση. Μ τς διες Σ.Π. καθιερώθηκε «τ παράδεκτο» προσβολς τν κπτωτικν πράξεων νώπιον το ΣτΕ.


2) ταν μετ τ μεταπολίτευση, κα σ χρόνο πολ μεταγενέστερο (1988) δόθηκε δυνατότητα στος διωχθέντες δώδεκα Μητροπολίτες ν προσφύγουν, τελευταοι ατοί, στ Σ.τ.Ε. (νόμος 1816/1988, ρθ. 15), λες ο παραπάνω κπτωτικς πράξεις κυρώθηκαν. πακολούθησε μεγάλος ριθμς κυρωτικν ποφάσεων (πέραν τν 30) γι τ διο συναφ μ ατ θέματα κα λη πόθεση κλεισε ριστικ μ τν 1028/1993 πόφαση τς λομέλειας το ΣτΕ, μ τν ποία κρίθηκε ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ, τι, μετ τν κύρωση τν κπτωτικν πράξεων, μόνοι νόμιμοι κα ν νεργεί Μητροπολίτες στς ντίστοιχες Μητροπόλεις, σαν ο Σεβασμιώτατοι Κωνσταντνος (Θεσσαλιώτιδος), Θεολόγος (Λαρίσης) κα Νικόδημος (ττικς) κα μόνο ατο μπορούσαν νόμιμα ν μετέχουν στ συλλογικ ργανα τς κκλησίας.


3) διοίκηση τς κκλησίας, πρ ατο το διεξόδου πο δημιουργήθηκε γι τς περαιτέρω μεθοδεύσεις της, πινόησε «λαφρ τ καρδί!» (βλ. παρέμβαση σ ΙΣΙ 1998 Μητροπολίτη Λαγκαδά) τ νυπόστατα κα ντικανονικ «πιτίμια κοινωνησίας» κα μ βάση ατ τ πιτίμια κα μ τ αθαίρετο περιεχόμενο πο τος προσέδωσε, πομάκρυνε κα πάλι, χωρς δίκη οτε κν κρόαση, τ Μητρ. Νικόδημο (κα τος λλους δυ Μητροπολίτες) π τς δρες τους.


4) πομάκρυνση τν τριν Μητροπολιτν π τς Μητροπόλεις τους, μ βάση ατ κα μόνο τ κκλησιαστικς νυπόστατα «πιτίμια κοινωνησίας», ταν προδήλως παράνομη, ς ντιβαίνουσα εθέως στν Καταστατικ Χάρτη τς κκλησίας (Νόμος 590/1977 ρθ. 34, σ συνδυασμ μ Νόμο 5383/1932), κατ τς διατάξεις τν ποίων Μητροπολίτης δ παύεται, παρ μόνο μ καθαίρεση, κπτωση σόβιο ργία. ξάλλου τ παραπάνω πιτίμια, μ ποιο περιεχόμενο προσέδωσε αθαιρέτως σ’ ατ κκλησία, ταν κα εναι νυπόστατα, ντικανονικ κα παράνομα, ς στερούμενα παντελς κάθε κανονικο νομίμου ρείσματος.


5) Εδικότερα, πιτίμια κοινωνησίας κα μάλιστα μ τ αθαίρετο περιεχόμενο πο προσέδωσε σ’ ατ συνοδικ πράξη, κα μάλιστα μόνης τς Διαρκος ερς Συνόδου, στε ν πομακρύνεται Μητροπολίτης π τν δρα του, ν στερεται κα τν ποιμαντικν κα τν διοικητικν το καθηκόντων, δν προβλέπονται π κανένα πολύτως ερ Κανόνα κάποια λλη κκλησιαστικ καταστατικ διάταξη. σχατη κύρωση γι Μητροπολίτη εναι καθαίρεση, ποία μως πιβάλλεται γι σοβαρ κανονικ παραπτώματα, ποκείμενα στν λεγχο κα τν κρίση τν Ε.Δ. Σχετικ εναι τ σχόλια κα ο παρατηρήσεις κκλησιαστικν παραγόντων κα καδημαϊκν δασκάλων τς Θεολογίας. Μεταφέρουμε, λως νδεικτικά, δήλωση το Καθηγητ το Κανονικο Δικαίου κα Προέδρου της Π.Ε.Θ. Κων/νου Μουρατίδη, πο γινε τν δια μέρα τς πιβολς τν πιτιμίων: «Τ πιβληθν ες τος τρες Μητροπολίτας κ μέρους της Δ.Ι.Σ. πιτίμιον τς «κοινωνησίας» δν προβλέπεται δι τος πισκόπους π κανένα ερν Κανόνα κα εναι κανονικς νυπόστατον, μ παράγον οδν ποτέλεσμα!!».


6) μόνη «κοινωνησία» πο προβλέπεται γι Μητροπολίτη, μ ντελς μως διάφορο κα λως περιορισμένο περιεχόμενο, εναι « πρς καιρόν» δυναμία πικοινωνίας του μ λλους πισκόπους (excommunicatio fraterna), χωρς μως Μητροπολίτης ν στερεται καμμίας λλης ξουσίας τν ρχιερατικν το καθηκόντων. Τοτο ναφέρεται στ σχετικ κείμενα κα σχόλια γκριτων κα πιβεβλημένων στν κκλησιαστικ χρο ρμηνευτν τν ερν Κανόνων, λλ κα μεταγενεστέρων Κανονολόγων (Βαλσαμν, Μίλλας κ..). λλωστε ατ τ δέχθηκε κα δική μας κκλησία, ταν Πατριαρχικ Σύνοδος, κατ τ πρόσφατα γεγονότα το τους πέβαλε στν τότε ρχιεπ. Χριστόδουλο τ διο πιτίμιο κοινωνησίας. μάκ. Χριστόδουλος οδόλως στερήθηκε τν ρχιεπισκοπικν το καθηκόντων, προήδρευε μάλιστα κωλύτως κα σ λα τ ργανα τς κκλησίας κα τς Συνόδου. Τ ατ συνέβη, ταν τ διο πιτίμιο πέβαλε τ Πατριαρχεο κα στν Πατριάρχη εροσολύμων. Οδεμις τν ρμοδιοτήτων το στερήθηκε κα διαίτερα το Πατριαρχικο το Θρόνου.


7) Συνεπς κανονικς κα νόμιμος Μητροπολίτης στν .Μ. ττικς παραμένει Σεβ. Νικόδημος, στω κα ν ατ δν θελε ν τ ναγνωρίσει κκλησιαστικ διοίκηση. Κα μ πρόδηλη παρανομία κα ντικανονικ νέργεια προχώρησε τότε (1994) σ νέα κλογ Μητροπολίτη, ποος εχε τ γνωστ θλιβερ κατάληξη τς καθαίρεσης μετ π μετάκλητη καταδίκη του Α.Π. γι κακούργημα.


8) νέος νόμος γι τ διάσπαση τς Μητροπόλεως ττικς σ δυ χωριστ τμήματα, πο γινε π πονηρ προτροπ κα ταπειν μεθόδευση τς κκλησίας, μόνο κα μόνο γι ν «φύγει» τίτλος «Μ. ττικς», στε ν μ τν πικαλεται πλέον «ς νύπαρκτο» Κανονικς Μητροπολίτης Σεβ. Νικόδημος, εναι σαφς ντικανονικός, γιατί γινε χωρς τ συναίνεση το Κανονικο εράρχη, πως προβλέπουν ο ερο Κανόνες.
Για τ
ν ταυτότητα το κανονικο κα νομικο λόγου εναι κυρες κα ο τελευταες κλογς τν δυ νέων Μητροπολιτν στ διηρημένα Τμήματα τς Μητροπόλεως ττικς.


9) Τ Σμα τς εραρχίας, πο συνλθε τελευταία μετ δέκα πτ χρόνια γι ν ξετάσει, μετ τς κλογς τν δυ νέων Μητροπολιτν (!), τ θέμα το πιτιμίου τς κοινωνησίας, φειλε πρωτίστως κα κατ κύριο λόγο ν διαπιστώσει τ σα ντικανονικ κα κατ᾿ ξακολούθηση παράνομα διαπράχθηκαν π μακρν στ παρελθν κα παραμένουν δυστυχς κόμη στ πρόσωπο το μόνου πιζντος π τος «πιτιμηθέντες» εράρχες Σεβ. Νικοδήμου. φειλε ν ρει μέσως κα μελλητί, κα δ π τ χρόνο τς πιβολς του (ex tunc), τ νυπόστατο, ντικανονικ κα παράνομο πιτίμιο, ν ναγνωρίσει, ς ναγκαα συνέπεια τς ρσεως, τ Σεβ. Νικόδημο, ς τ μόνο κανονικ Μητροπολίτη στ Μητρόπολη ττικς κα ν ποδεχθε τν μεση παναφορά του, χωρς νέα κλογή, στ Μητρόπολή του, φο λλωστε Μητρόπολη ταν πλέον κα τυπικς κεν μετ τ Συνοδικ πομάκρυνση το προηγουμένου ντικανονικς τοποθετηθέντος Παντελεήμονος Μπεζενίτη γι σκανδαλισμ το ποιμνίου κα τν πακολουθήσασα καθαίρεση μετ τν μετάκλητη ποινικ καταδίκη του. Ατ ξάλλου εχαν τεθε πόψη κα το διου το Μακ. ερωνύμου, μετ τν νάληψη τν καθηκόντων του, σ σχετικ σημείωμα, τ ποο το ποστείλαμε μ δική του πόδειξη κα προτροπ κα γι τ ποα οδεμία ντίρρηση προέβαλε. Σ συνέχεια ατν πρεπε ο ποφάσεις τς εραρχίας ν τεθον π’ ψη το ρμόδιου πουργο Παιδείας, γι ν προέλθει περαιτέρω κατ δέσμια πλέον νέργεια στν νάκληση τν προηγούμενων παράνομων διοικητικν πράξεων κα στν κδοση νέου (διαπιστωτικο) Π. Δ/τος περ τς γκαταστάσεως το Μητροπολίτη Σεβ. Νικοδήμου στ Μητρόπολη ττικς ς το μόνου κανονικο κα νόμιμου Μητροπολίτη. Κα μόνο τότε θ μποροσαν ν ξεκινήσουν ο διαδικασίες γι τυχν περαιτέρω διάσπαση τμήματος τς Μητροπόλεως μ τ συναίνεση το οκείου Ποιμενάρχη.


10) ντ’ ατν εραρχία προλθε σ νέες ντικανονικς κα παράνομες νέργειες. Κα μ τν τελευταία πόφασή της, κατ μν τ πρτο κεφάλαιο διατήρησε τ πιτίμιο γι τ Σεβ. Νικόδημο γι λα τ προηγούμενα 17 χρόνια (!!), κατ δ τ δεύτερο κεφάλαιο προχώρησε στν ρση (;) το πιτιμίου π τώρα κα γι τ μέλλον (ex nunc), λλ μ σαφς ριζόμενες «προϋποθέσεις» (βλ. αρέσεις), μ τς ποες παναλαμβάνονταν λες ο ντικανονικότητες κα παρανομίες το παρελθόντος. Κα καλεται Σεβ. Νικόδημος ν τς ποδεχθε, νευ ντιρρήσεων, νευ συζητήσεως, νευ στω κροάσεως, λλως τ πιτίμιο δν αρεται κα μένει δι βίου.ς πιστέγασμα λων ατν τίθεται τοτο.


πρόσφατη πόφασή τς ΙΣΙ μιλε γι «διαμορφωθέν» κα φιστάμενο «νομοκανονικ πλαίσιο». Κα ς παρεπόμενο ατς τς τοποθετήσεως προβάλλεται ελόγως τ ρώτημα.


Ποι εναι ατ τ «νομοκανονικό» πλαίσιο, πο ναφέρεται στν πιβολ ατν τν πιτιμίων κοινωνησίας κα μάλιστα μ τ προαναφερθν περιεχόμενο, στε πιτιμηθείς ν στερεται λων τν καθηκόντων κα τν ρμοδιοτήτων του; φο πρώτα προσδιορίσουμε τ μεζον ατ θέμα, μόνο τότε θ μπορομε ν κρίνουμε κα γι τν πιβολ το πιτιμίου κα γι τ περιεχόμενό του κα γι τς συνέπειές του κα τέλος κα γι τν ρση του.


Χωρς ατ τ διαπίστωση λα σα γράφονται κα ποφασίζονται εναι πρωθύστερα κα λυσιτελή.


Κα τέτοιο «νομοκανονικό» πλαίσιο, πο ν προβλέπει ατ τ πιτίμιο γι Μητροπολίτη κα μάλιστα μ τ παραπάνω περιεχόμενο, σο κα ν τ ναζητήσουμε στς πιταγς τν ερν Κανόνων κα στς διατάξεις τν κκλησιαστικν νόμων, δν θ τ ντοπίσουμε.


Κα δν θ τ ντοπίσουμε, γιατί σφαλς, μλλον σφαλέστατα, δν πάρχει.


Από το περιοδικό ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΙ 16ης Σεπτεμβρίου 2010

11 σχόλια:

 1. Καλά δεν βαρέθηκες να μας μιλάς για τον Νικόδημο; Βαρεθήκαμε, σταμάτα επι τέλους.

  Γεωργούλας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μα δεν ντρέπεσαι αγαπητέ.
  Τι λες;
  Γιατί υπαρχουμε εμεις οι χριστιανοι και γραφουμε και φωναζουμε;
  Για να περναει η ωρα μας;
  Ντροπη σου.
  Αν δεν πιστευεις στο Θεο και στην Εκκλησι Του να μην ξαναγραψης εδω.
  Εμεις πιστευουμε και αγωνιζομεθα και παλευουμε να εφαρμοσουμε τις εντολες Του.
  Και εντολη Του ειναι η συμπαραστασι στους αδικουμενους και η αποκαταστασι της Κανονικης Ταξεως.
  Δεν πεταμε τα οπλα με τιποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οδυσσεάκο γιατί το φιλαράκι σου γράφει με τετοιο τρόπο για τον π.Ιερόθεο Καλογερόπουλο; http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2010/09/blog-post_16.html
  Ποιός είναι; Τί έκανε; Τί μεμπτό έχει; Εσύ ξέρεις κάτι γι' αυτόν;

  Νώε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οδυσσέα πες μας εκτος και αν δεν μπορείς για κάποιος λόγους. Τότε πες μας μόνο ένα ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ του π.Ιεροθέου είσαι ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κάτι ξέρω και εγώ για κάποιο .....τραινάκι......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δεν καταλαβα τίποτα απο την απάντηση σου 4:36μμ Οδυσσέα. Απολύτως τίποτα και νομίζω κανείς δεν κατάλαβε και εκτός και αν σε ξέρει απο κοντά επι χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Οδυσσέα παρακολουθώ τη δράση σου πολλές φορές από το 1974 και δώθε. Θέλουμε ελευθέρα και ζώσα Εκκλησία. Στηριζόμενη στην κανονική τάξη. Ο Σεβ. Νικόδημος (παρά τις κάποιες διαφωνίες μου σε χειρισμούς του όταν ήταν στη μητρόπολη Αττικής)είναι πνευματικό ανάστημα πρώτου μεγέθους. Δεν μπορούσαν να τον έχουν μέσα στην ιεραρχία. Θα ήταν σαν τη μύγα μέσα στο γάλα.
  Να σου δίνει ο Θεός δύναμη και κουράγιο να συνεχίζεις τον αγώνα. Ψηλά τη σημαία. Οι σημερινοί δεσποτάδες στηριζόμενοι στο δεκανίκι της πολιτικής εξουσίας ή στο δεκανίκι των αποφάσεων της συνόδου εγκληματούν κάθε μέρα εναντίον της Εκκλησίας, των κληρικών και του λαού του Θεού. Φταίμε όμως κι εμείς που ανεχόμαστε. Έρρωσο και υγίαινε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μια λέξη σου ζητήσαμε ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ και την αρνείσαι και αυτήν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. δειτε με προσοχή το παρακατω
  http://www.youtube.com/watch?v=WsxGW_U0d8k&feature=player_embedded

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Το πλέον εξοργιστικό με την περίπτωση του κανονικού μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος Νικδήμου είναι η εγκατάλειψή του από τους ομογάλακτους αδελφούς του.Αλλά και κάποιοι απ αυτούς που πήραν στο παρελθόν την πρωτοβουλία για άρση του επαίσχυντου επιτιμίου φέρθηκαν απαράδεκτα όπως π.χ. ο άξιος κατά τα άλλα μητροπολίτης Πειραιώς που συμμετείχε στη χειροτονία του μοιχεπιβάτη Κυρίλλου Μισιακούλη.Πώς μερικοί επίσκοποι συμβιβάζουν τα ασυμβίβαστα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. To τραινάκι αποτελούνταν από μερικά βαγόνια συνδεδεμένα το ενα με το άλλο.
  Φαντασθητε ενα τραινο....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου