Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

 
 
Μέ βαθειά θλίψη καί ἔντονη ἀπογοήτευση γιά τό κατάντημα μέρους τῆς ἑλληνικῆς δημοσιογραφίας καί τοῦ λεγομένου πνευματικοῦ κόσμου παρακαλουθοῦμε πλῆθος δημοσιεύσεων γιά τήν μή συμμετοχή στήν ἀνασχηματισθεῖσα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τοῦ ἀγαπητοῦ τέως Ὑπουργοῦ κ. Νικολάου Φίλη. Χαρακτηρίστηκε ὁ λόγος του κατά τήν τελετή παράδοσης παραλαβῆς ἀπό τόν νέο Ὑπουργό ὡς «πολιτική τοποθέτηση δημοκρατικῶν ἀρχῶν» καί ὡς δῆθεν  «μανιφέστο πολιτικῆς συνέπειας». Ὁ ἴδιος μάλιστα χαρακτήρισε τήν συνέντευξη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Ἱερωνύμου στόν ΣΚΑΙ «σχέδιο πολιτικοῦ θανάτου σέ βάρος του». Ὅλα αὐτά θά προκαλοῦσαν θυμηδία γιά τόν «μεγαλοϊδεατισμό» τῶν ἀνωτέρω,ἄν δέν γνώριζε ὅλος ὁ Ἑλληνικός λαός τά γεγονότα ἀπό τά ὁποῖα προκύπτει βαθύτατος παραπικρασμός διότι στήν Ἑλλάδα τοῦ 2016 ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι βαθιά ἰδεοληπτικοί σέ σημεῖο ἐμμονῆς πού ὑψώνουν κατεγνωσμένα ἱστορικά ἰδεολογήματα πού ἐπί 72 χρόνια δοκιμάστηκαν καί οἰκτρά ἀπέτυχαν ἀφήνοντας πίσω τους ἑκατόμβες θυμάτων, ὀλιγάρχες καί πόρνες. Πρός ἀπόδειξη ἀρκεῖ ἁπλή θέασι τῆς πρ. Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καί τῶν «ἐπιτευγμάτων» τοῦ λεγομένου ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ. Εἶναι τραγικό στίς χῶρες τῆς πρ. ΕΣΣΔ καί τῶν τέως δορυφόρων της, ἡ συγκεκριμένη ἰδεοληψία νά ἀποτελεῖ ἔγκλημα καθοσιώσεως εἰς βάρος τῆς κοινωνίας καί στήν ταλαίπωρη Ἑλλάδα «πανάκεια» διά πᾶσαν νόσον!!!

Ὅλοι οἱ «μυξοκλαίοντες» διαστρεβλώνουν τήν ἀδυσώπητη πραγματικότητα ὅτι ὁ τ. Ὑπουργός κ. Φίλης τήν ἴδια στιγμή πού ἐπέβαλε πανελληνίως ἕνα ἀποτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα θρησκευτικῶν μόνο γιά τά ὀρθόδοξα Ἑλληνόπαιδα νομοθετοῦσε τό ἀσφαλῶς ἔννομο δικαίωμα τῶν Ἑβραίων καί Ρωμαιοκαθολικῶν  Ἑλληνοπαίδων νά ἐπιλέγεται ἀπό τήν πνευματική τους θρησκευτική ἡγεσία τό περιεχόμενο τοῦ δικοῦ τους μαθήματος θρησκευτικῶν καί νά διορίζονται κατά παρέκκλιση τοῦ ΑΣΕΠ καί τῶν οἰκείων πινάκων ἀναπληρωτῶν οἱ δάσκαλοι καί οἱ καθηγηταί πού θά προτείνωνται ἀπό τήνἴδια. Καί βέβαια τήν ἴδια στιγμή ὁ ἀγαπητός κ. Φίλης διόριζε τούς «ἱεροδιδασκάλους» τοῦ Ἰσλάμ.Καί αὐτό ὅλο τό «ἀνόσιο παίγνιο» εἰς βάρος μόνον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ὁ κ. Φίλης καί οἱ ἰδεολογικοί του συνοδοιπόροι, τό χαρακτηρίζουν ὡς ἰσονομία καί ὡς δημοκρατική εὐαισθησία !!!
Θά ἔπρεπε νά ρωτήσει κάποιος τόν κ. Φίλη νά μᾶς πληροφορήσει σέ ποιό συρτάρι τοῦ τ. ὑπουργικοῦ του γραφείου ἔχει «καταχωνιάσει» τίς θέσεις Ἐφημερίων γιά τό ἔτος 2016 πού λήγει σέ ἑνάμιση μῆνα παραβιάζοντας σχετικές πρακτικές τῶν τελευταίων χρόνων,μετά τήν ἄθλια παραβίαση ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία τῆς ὑποχρέωσή της γιά τό 96% τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πού διάρπασε νά μισθοδοτεῖ καί τούς νέους Κληρικούς πού καλύπτουν τίς ὑφιστάμενες Ἐφημεριακές ἀνάγκες. Ἐμεῖς μόνο στήν Μητρόπολη Πειραιῶς ἔχουμε ἤδη ἀδιορίστους ἕξι νέους οἰκογενειάρχες Κληρικούς. Δέν ἀποτελεῖ αὐτή ἡ ἐνέργεια ἀπόλυτη ἀπόδειξη τῆς ἐμπάθειας τοῦ κ. Φίλη πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί μέ τέτοιες ἐμπάθειες ἤθελε νά συνεχίσει; Νά ἐρωτηθεῖ ἀκόμη ἄν διαχειριζόταν στό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων τό προσωπικό του τιμάριο γιά νά ἐνεργεῖ μέ τόν τρόπο τοῦ «καταχωνιάσματος». Ὁ ἴδιος στήν ὁμιλία του εἶπε τό ἑξῆς ἀπίθανο ὅτι τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων ἐμπεριέχει ἀναχρονισμό διότι «συνυπάρχουν ἡ ἐκπαίδευση καί ἡ ἔρευνα καί οἱ ἐκκλησιαστικές ὑποθέσεις στό ἴδιο Ὑπουργεῖο». Δέν ἔχει ἀντιληφθεῖ μετά τόσο καιρό Ὑπουργός ὅτι στά θρησκεύματα ἀνήκουν καί οἱ ἄλλες θρησκευτικές κοινωνίες τῆς χώρας πού εἶναι ἀνεκτές κατά τό Σύνταγμα Ἑβραῖοι, Ρωμαιοκαθολικοί, Μουσουλμάνοι, πάσης φύσεως Προτεστάντες, Ἰνδουϊστές, Βουδιστές, Μπαχάϊ κλπ πέραν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ ἀγαπητός κ. Φίλης καί οἱ ἰδεολογικοί του συνοδοιπόροι δέν ἔχουν πάρει εἴδηση ὅτι δέν κυβερνᾶ μόνος ὁ ΣΥΡΙΖΑ γιά νά ἐπιβάλει τό «μαρξιστικό-σοσιαλιστικό» του πρόγραμμαἀλλά συγκυβερνᾶ μέ ἕνα κόμμα χωρίς τό ὁποῖο θά ἦταν στήν ἀντιπολίτευση καί δέν θά εἶχε γίνει ποτέ Κυβέρνηση, πού ἐξέλεξε τούς Βουλευτές του καί μέ πρόταγμα τήν διατήρηση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἰδιοπροσωπείας τοῦ λαοῦ μας; Γι’αὐτό καί ψηφίστηκε καί ἀπό πιστούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται γι’ αὐτή τήν διατήρηση. Ἐδῶ στόν Πειραιᾶ ἐξελέγη ὁ Βουλευτής τῶν ΑΝΕΛ κ. Δ. Καμμένος καί τό κόμμα πῆρε ἕναν ἀξιόλογο ἀριθμό ψήφων. Δέν ἀντιλαμβάνεται ἑπομένως ὁ κ. Φίλης ὅτι μέ τήν πολιτική πού ἄσκησε «ποδοπατοῦσε» τό πρόταγμα τοῦ συγκυβερνῶντος κόμματος καί τό ὀντολογικό θεμέλιο τῶν ψηφοφόρων πού τό στήριξαν, χωρίς τούς ψήφους τῶν ὁποίων δέν θά εἶχε γίνει ποτέ Ὑπουργός; Ἡ πολιτική εἶναι ρεαλισμός καί ὄχι ὀνειροπολήματα. Μίλησε γιά «ἐκλεγμένη Κυβέρνηση ἀπό τήν ὁποία τό κόμμα τῶν ΑΝΕΛ ἀπείλησε ὅτι θά ἀποσύρει τήν δεδηλωμένη ἐάν τό ζητοῦσε ἡ Ἐκκλησία». Διερωτᾶται κανείς πῶς βλέπει τά πράγματα ὁ κ. Φίλης δηλ. συνεργάζεται γιά νά εἶναι Ὑπουργός μέ ἕνα κόμμα πού τοῦ ἀπομειώνει πλήρως τό δικό του πρόταγμα μέ τίς ἀποφάσεις του μεταβάλλοντας τό μάθημα θρησκευτικῶν μόνο τῶν ὀρθοδόξων ἑλληνοπαίδων σέ σκληρό «ὁμολογιακό» μάθημα ἀθεΐας, συγκρητισμοῦ καί ἐκκοσμίκευσης ὅπως εὐστοχότατα ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος ἀπέδειξε στήν περισπούδαστη ἐπιστολή του στόν Ἐξοχώτατο κύριο Πρωθυπουργό καί τό εὐτελίζει στούς δικούς του ψηφοφόρους καί ἔχει τήν ἀπαίτηση νά συνεχίζεται ἡ συνεργασία «ἀδιατάρακτη». Θαυμάζει κανείς τήν «εὐρύτητα» σκέψεως τοῦ κ. Φίλη καί τῶν συμπαραστατῶν του. Μπορεῖ νά μᾶς πεῖ ὁ κ. Φίλης πόσους «ἱεροδιδασκάλους» τοῦ Ἰσλάμ διόρισε ἐφέτος; Γιατί γνωρίζω ὅτι διόρισε ὅλους ὅσους ζήτησαν οἱ Μουφτεῖες. Τίς θέσεις τῶν Ἐφημερίων τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας γιατί τίς «καταχώνιασε»;
Ὅσον ἀφορᾶ στίς πομφόλυγες τοῦ κ. Φίλη περί «ἀνάγκης ἐπαναπροσδιορισμοῦ Κράτους-Ἐκκλησίας» τόν παρακαλοῦμε νά ξανακαθήσει στά ἕδρανα τῆς Νομικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ γιά νά μάθει ὅτι μέ τό ἰσχῦον Σύνταγμα οἱ ρόλοι εἶναι καί ἐκκοσμικευμένοι καί διακριτότατοι καί ὅτι ἄν θέλει νά τούς ἐπαναπροσδιορίσει θά πρέπει νά ἐπαναπροσδιορίσει καί τήν νομική θέση τῶν Μουφτειῶν τῆς Θράκης καί τῶν Ἑβραϊκῶν Κοινοτήτων. Γιά νά ἐξηγούμεθα ἀγαπητέ κ. Φίλη καί νά παύσετε τήν παραπληροφόρηση γιά τήν δῆθεν προνομιακή θέσι στήν ἔννομη τάξη τῆς χώρας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Τέλος σέ συνάρτηση μέ τά ἀνωτέρω παρακαλοῦμε ἐνίους ἀπό τήν «δημοκρατική» Ἐφημερίδα ΑΥΓΗ πού μᾶς κατατάσσουν στήν πνευματική «ἀκροδεξιά» νά κάνουν τόν μικρό κόπο νά ἀκούσουν τήν ἀποδεδειγμένα ἀντιστασιακή στήν δικτατορία Μαρία Δαμανάκη στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγ. Τριάδος 19/3/2006 κατά τήν τελετή τῆς ἐνθρόνισής μας γιατί ἡ ἐλαχιστότητά μου καί στήν κατάληψη τῆς Νομικῆς καί στά γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου εἶχε λάβει μέρος ἐνῶ οἱ ὄψιμοι ἐπικριτές μου ἤ ἦταν μειράκια ἤ ἦταν ἀπόντες.
Ἐν κατακλείδι νά συγχαρῶ τόν ἀγαπητό Πρόεδρο τῶν ΑΝΕΛ κ. Πᾶνο Καμμένο τόν ὁποῖον καί ἀδίκησα λέγοντας ὅτι ὑπεκφεύγει ἐνῶ ἡ παρέμβασί του ὑπῆρξε καθοριστική γιά τήν ἀποτροπή τῆς φασιστικῆς ἀπομείωσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
                                                              + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

7 σχόλια:

 1. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο Σεραφείμ, που αποκάλεσε τον Βαρθολομαίο "οιακοστρόφο της Ορθοδοξίας", δηλ. μεγάλο τιμονιέρη.
  Τον πείραξε ο Φίλης, αλλά δεν πείραξε ο ψεκασμένος ΚΑΜΜΕΝΟΣ.
  Δεν θα βλέπει φαίνεται τα αεροπλάνα, που εξακολουθούν να μας "ψεκάζουν";

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η "εκκλησιαστική περιουσία" ανήκει στον Ελληνικό λαό, εάν κι εφόσον οι παπάδες θέλουν να τον θεωρούν Ορθόδοξο ως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ νηπιοβαπτισμένο. Λοιπόν ας αποφασίσει ο Ελληνικός λαός για την τύχη και τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της εκκλησιαστικής περιουσίας κι όχι οι παπάδες, ή μάλλον οι δεσποτάδες και μερικοί ηγούμενοι.

  Ώστε εκκρεμούν διορισμοί κληρικών κι ο κακός ο Φίλης δεν τους διορίζει; Πρώτα πρώτα, ποιος αποφάσισε για τον διορισμό τους; Επέλεξε ή έστω ενέκρινε ο λαός τους ποιμένας του; Ή μήπως ο Δεσπότης "αποφασίζει και διατάσσει" ποιον θα διορίσει καπετάν αγά στον λαό, τον οποίο θα πληρώνει ο λαός; Και τον Δεσπότη, ποιος τον επέλεξε; Ρωτήθηκε ο ευσεβής λαός ή η κάστα των δεσποτάδων εκλέγει τους ομοίους της;

  Ο Φίλης δεν φταίει για τα παραπάνω μη χριστιανικά. Δεν θα έπρεπε σε μια αριστερή κυβέρνηση να παρατείνεται η παπαδοκρατία και η δεσποτοκρατία. Αλλά δυστυχώς... Φίλη, σ΄έφαγε το παπαδαριό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δυστυχως ,ειναι αδυνατον καποιοι να κατανοησουν αυτο που το Ευαγγελιο αναφωνει,οτι δηλαδη δια της μωριας του κυρηγματος ευδωκυσαι σωσαι τους πιστευοντας!
  Το ερωτημα ειναι ,τι μπορει να λαβει κανεις απο καθε παιδεια εξωθεν της ορθοδοξου διδασκαλιας,απο τη στιγμη που τα δογματα της,[της Ορθοδοξου] συντελουν στην καθαρση,στην ανακαινιση της ψυχης και στη σωτηρια,που μαζι με τη χριστιανικη ζωη, και τη Μυστηριακη Κοινωνια,οδηγουν στην καθαροτητα,στην αγνοτητα,στην αγιοτητα.Και οταν αυτο συμβει,ολες τις αλλες κοσμικες παιδειες τις περιφρονει,επειδη κατανοει απο τους λογους του αγ.Γρηγοριου του Παλαμα ,πως πραγματι,τα δογματα δεν ειναι αφηρημενες εννοιες,ουτε φιλοσοφικες ιδεες,ακομα και καλυπτομενες δια της χριστολογιας,αλλα εκφρασις της πραγματικης υπαρξεως,της αληθινης σχεσεως με Τον Θεο ,δια των Ακτιστων ενεργειων του!
  Επειτα,επι της καθαρθεισης ψυχης,σκηνωνει η αγια αγαπη του Θεου και ο ανωθεν φωτισμος.
  Ο αγ.Γρηγοριος μας διδαξε πως ολα ειναι καλα η κακα αναλογως του σκοπου.
  Εαν ο σκοπος απο γνωσιολογικο το μαθημα των θρησκευτικων τινει να γινει θρησκειολογικο ,συγκρητιστικο,θα υπαρχουν κενα στη μαθηση και συγχυση.Ετσι δημιουργουνται οι εριδες ...και νοσει το γνωστικον μερος της ψυχης..
  Ολα ειναι σε ενα τραπεζι κ προσφερονται ολες οι ομολογιες και οπως εχω ακουσει απο καποιους ''ηθελα μιαν αλλη θρησκεια,οπως ο Βουδδισμος και τη βρηκα καλυτερη''.
  Ετσι αμφισβητησαν τη μοναδικη πιστη,τον πολυτιμο Μαργαριτη.
  Η αληθινη ευσεβεια ο μως δεν αμφισβητειται!
  Το κυριοτερο ειναι αυτο που λενε οι πατερες,''αλλο να διαννοειται κανεις Τον Θεο και αλλο να τον Ζει.
  Πως θα φθασουμε εκει ειναι το θεμα,καθως και με ποιο τροπο θα στρεψουμε την ψυχ μας στον Θεο!
  Χρειαζομαστε ζωη και μελετη κ γνωση κ διδασκαλια..κ κυριως μετανοια.
  Καποιες πλευρες στη διδασκαλια της Ορθοδοξου θεολογιας,χρειαζονται αποδειξεις.
  Δυστυχως εαν μιλησει κανεις για ευσεβεια γινεται εχθρος και αρχιζει το πετροβολημα,πριν ακομα ακουσει,επειδη του φαινεται βουνο,ενω η προθεση μετραει και ο αγωνας ,που σιγα σιγα αλλαζει τη ζωη μας!

  Το να γινουμε ομως μια ''συνθετη προσωπικοτητα'',κατι μεταξυ χριστιανου κ αθεου, θεωρω πως ειναι σκονταμα στο μεσον του δρομου απο πετρες η ξυλα οπως λεγει ο αγ.Νικοδημος ο αγιορειτης ,που η γκρεμιζει ειτε κ εμποδιζει απο τον δρομο της αληθινης ζωης. Ως αγευστοι Χαριτος πως θα προσπαθησουμε να ερμηνευσουμε τα Του Θεου,μη ενσωματομενοι στη δογματικη και πνευματικη Παραδοση,που ησαν οι αγιοι;;;
  Πρεπει να μαθουμε πολλα ακομα που δεν γνωριζουμε...!
  Η Εκκλησια εχει εχθρους ομως ,αλλα δινει κ αγωνες.Και αυτο ειναι ευχαριστο για μας τον πιστο λαο!


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φωνή Αυγουστίνου επισκόπου εκ του υπερπέρατος ηκούσθη :
  - Ζητώμεν χωρισμόν της Εκκλησίας από το Κράτος.
  - Ζητώμεν Ελευθέραν και ζώσαν Εκκλησίαν.
  - Ζητώμεν εκλογήν κληρικών (και των επισκόπων) ψήφω κλήρου και ευσεβούς λαού.
  - Όχι εις το επάρατον μεταθετόν από πτωχάς εις πλουσίας μητροπόλεις.
  - Όχι επεμβάσεις του Κράτους εις τα εσωτερικά θέματα της Πίστεως (αυτόματα και συναινετικά διαζύγια, όρκος κ.α.).

  Και άπαντες αγνοήσαμεν την φωνήν του π.Αυγουστίνου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς, η φωνή του Αυγουστίνου έκανε λάθος τουλάχιστον σε ένα θέμα: την εκλογή επισκόπου ψήφω κλήρου και ευσεβούς λαού (άντε να βρείς τώρα τον ευσεβή λαό, με το ευσεβόμετρο).
   Έπρεπε να ήξερε, ότι η συμμετοχή του λαού διακόπηκε με 9 Κανόνες της Εκκλησίας ΜΑΣ: δ΄ της Α΄, ις΄,ιθ΄,κγ΄ Αντιόχειας, ε΄,ιβ΄,ιγ΄ Λααοδίκειας, ιγ΄ Καρθαγένης, γ΄ της Ζ΄. Δηλαδή 2 κανόνες Οικουμενικών και 7 τοπικών Συνόδων απαγορεύουν τη συμμετοχή λαϊκών στην εκλογή Επισκόπων. Πιθανή ανατροπή θα χρειαστεί νέα Οικουμενική Σύνοδο.
   Όσον αφορά το μεταθετό το απαγορεύουν ο 14 Αποστολικός, 15 της Α΄, 21 Αντιόχειας, 1 και 2 Σαρδικής με μιά φοβερή ποινή: ακοινωνησία ακόμη και στο κρεβάτι του θανάτου. Το γνωρίζουν οι διάφοροι μετατεθέντες;
   Όσον αφορά τον χωρισμό, το φωνάζει ο άγιος Ι. Δαμασκηνός: Δεν αναγνωρίζω Εκκλησία, που να διοικείται από πολιτικούς νόμους, αλλά με την Γραφή και τους Πατέρες. Με αυτό θα σταματήσει και η επέμβαση του Κράτους εις τα της Εκκλησίας.

   Διαγραφή
 5. Ο άγιος Πειραιώς, από τη μια λέγει: "νά παύσετε τήν παραπληροφόρηση γιά τήν δῆθεν προνομιακή θέσι στήν ἔννομη τάξη τῆς χώρας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας" κι από την άλλη αυτοαναιρείται, αφού στην κατακλείδα ομολογεί την όντως προνομιακή θέση της εκκλησιαστικής ηγεσίας, μέσω πνευματικού πειθαναγκασμού ή αλληλοσυνδεομένων ωφελειών με ορισμένα πρόσωπα του Δημοσίου Βίου, όταν κατά παράβαση κάθε Δημοκρατικής Διαδικασίας και κατά περιφρόνησιν του λαού ο οποίος και μόνο με την Δημοκρατική Ψήφο του ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις ομολογεί πως θα μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση. Και ποιος της έδωσε το δικαίωμα; Ξεφύγαμε... και δεν το πήραμε χαμπάρι....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. σεβ σεραφειμ ολη η κακοδαιμονια ,η ασεβεια και ο πλουτισμος
  μονο ο φιλης και οι συριζαιοι ειναι υπευθυνοι
  δεν ειδα να ασχολ
  εισθε με τα καμωματα των συνεπισκοπων σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου