Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

    

Ὅταν στὶς 6-10-2016 ἀνάρτησα τὴ μελέτη μου «Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο καὶ κομποσχοίνι» στὴν ἱστοσελίδα μου www.philologus.gr, ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Τσολογιάννης, παλιὸς μαθητής μου στὸ ἑξατάξιο γυμνάσιο, μοῦ ζήτησε νὰ τὴν πάρῃ ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μου καὶ νὰ τὴν ἀναρτήσῃ καὶ στὴ δική του ἱστοσελίδα, καὶ τοῦ ἐπέτρεψα. ὅπως σημείωσε ἐκεῖ, τὴν ἀνάρτησε στὶς 11-10-2016. στὶς 16-10-2016 στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀδυσσέως μὲ τὴν τεράστια ἐπισκεψιμότητα εἶδα νὰ ἔχουν ἀναρτηθῇ καὶ γύρω στὶς 60 σημειώσεις - σχόλια ἐπισκεπτῶν γιὰ τὴ μελέτη μου αὐτή, σημειώσεις ἄλλες ὑπὲρ καὶ ἄλλες κατά. πρόσεξα δὲ κι ὅτι τοὐλάχιστο δυὸ ἀπ᾽ αὐτές, ποὺ συμπλέουν μὲ τὶς κατά, εἶναι γραμμένες ἀπὸ ἀνωνύμους παπικούς, οἱ ὁποῖοι πειράχτηκαν, ἐπειδὴ τοὺς ξεκουνήθηκε ἀπὸ τὴ διάνοιά τους ἡ «Βαβυλών = δῆθεν Ῥώμη» ποὺ προέκυψε ἀπὸ κουτοπόνηρη καββαλιστικὴ παρερμηνεία τους στὸ βιβλικὸ χωρίο Α’ Πε 5,13, καθὼς ἐγὼ ἑρμηνεύοντας νηφάλια ἐπιστημονικὰ ἱστορικὰ καὶ σωστά, ἀπέδειξα ὅτι πρόκειται γιὰ τὴ Βαβυλῶνα τῆς Αἰγύπτου ποὺ ἦταν στὸ Δέλτα τοῦ Νείλου. ἂν καὶ οἱ παπικοὶ δὲν τόλμησαν νὰ μοῦ ἐπιτεθοῦν, ὅπως κάποιοι χοντροκομμένοι «ὀρθοδοξαρᾶδες» ἀμαθέστατοι, (ἐπειδὴ μυρίζει μπαρούτη, καὶ οἱ παπικοὶ ξέρουν νὰ φυλάγωνται), φλυαροῦν ἁπλῶς γύρω ἀπὸ τὸ ἐπιστημονικό μου συμπέρασμα διάφορες γαργάρες, ὅπως εἶναι ἡ πάγια τακτική τους.
        Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἀναρτῶ ἐδῶ συμπληρωματικῶς καὶ πρὸς διαφωτισμὸ τῆς σκοτισμένης «ἐνημερώσεως» τῶν παπικῶν δυὸ παλιὲς μελέτες μου, γραμμένες τὸ 1985 –σὲ γλῶσσα καθαρεύουσα κατ᾽ αἴτησι τοῦ τότε ἐκδότου–, οἱ ὁποῖες μελέτες μου ἀνευρίσκονται ὡς μεγάλες ὑποσημειώσεις μου στὸν «Τόμον Χαρᾶς» τοῦ Δοσιθέου, στὰ Πρακτικὰ τῆς 8ης οἰκουμενικῆς συνόδου (τοῦ 880), κατὰ τὴν ὁποία ἀποκαλύφθηκε γιὰ πρώτη φορά ἀπὸ τὸ Φώτιο καὶ συνοδικῶς καταδικάστηκε ἡ κακοδοξία τοῦ Αὐγουστίνου καὶ τῶν «ἀλαθήτων» παπῶν Ῥώμης καὶ τῶν παπικῶν, ποὺ ἐκφράζεται στὴν προσθήκη τους Filioque τὴν ὁποία τσοντάρισαν πλαστογραφικῶς στὸ Σύμβολον τῆς πίστεως. στὸν «Τόμον Χαρᾶς» τοῦ Δοσιθέου κατὰ τὴ δική μου ἔκδοσι βρίσκεται καὶ ἡ σχετικὴ εἰσαγωγή μου (σελίδες 150) καὶ 440 περίπου σχόλια - μελέτες - ὑποσημειώσεις μου (σελίδες περίπου 150). τὸ ἔργο μου αὐτὸ χρησιμοποιεῖται πάρα πολὺ ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους τῆς Βορείου Ἀμερικῆς καὶ τῆς Εὐρώπης γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῆς παπικῆς προσηλυτιστικῆς προπαγάνδας (τῆς περίφημης ὑπηρεσίας τῶν παπῶν Ῥώμης De propaganda fide), ἡ ὁποία ἀσκεῖται ἐπίμονα ἀπὸ τοὺς παπικοὺς στοὺς ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
     Ἀναρτῶ λοιπὸν ἐδῶ καὶ τὶς δυὸ παρακάτω μελέτες μου, φρονώντας ὅτι εἶναι χρήσιμες στὸν ἀμυντικὸ ἀγῶνα τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῆς ἀντιχριστιανικῆς παπικῆς προσηλυτιστικῆς προπαγάνδας ποὺ ὑφίστανται.
       Στὸν «Τόμον Χαρᾶς» οἱ δυὸ μελέτες - ὑποσημειώσεις βρίσκονται στὶς σελίδες 307 - 311 καὶ 506 - 508. στὴν πρώτη ἀπὸ τὶς δυὸ ἐδῶ μελέτες μου προσθέτω τώρα ὅτι γιὰ τὴ Βαβυλῶνα τῆς Αἰγύπτου γράφει κι ὁ γεωγράφος - ἱστορικὸς τοῦ Α’ π.Χ. - Α’ μ.Χ. αἰῶνος (σύγχρονος δηλαδὴ τοῦ Χριστοῦ) Στράβων 17,1,10· 17,1,40· (σ. 807· 812). τὰ δυὸ αὐτὰ χωρία τὰ βρῆκα ἐκ τῶν ὑστέρων.
      Συνολικὰ γιὰ τὴ Βαβυλῶνα τῆς Αἰγύπτου, τὴ μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Ἰακώβου ἕδρα τῶν ἀποστόλων Πέτρου, Ἰούδα, καὶ Ἰωάννου, μιλοῦν 26 ἀρχαῖες πηγές, ἤτοι 11 συγγραφεῖς καὶ 15 ἰδιωτικοὶ πάπυροι. βρῆκα τὰ χωρία τῶν συγγραφέων καὶ τοὺς παπύρους, καὶ τὰ παρουσιάζω στὴν πρώτη ἀπὸ τὶς μελέτες αὐτές. στὴ δεύτερη ἐκθέτω πῶς ἀνακάλυψα 5 φανταστικοὺς «πάπες» Ῥώμης, ποὺ δὲν ὑπῆρξαν ποτέ, τοὺς πέντε ἀρχαιοτέρους.
       Τὸ ἔργο μου αὐτὸ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΣ ἐμπορικῶς εἶναι ἰδιοκτησία τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου Β. Ῥηγοπούλου, καὶ πωλεῖται στὸ Βιβλιοπωλεῖο του, Καρόλου Ντὴλ 4, Θεσσαλονίκη.
 

Η ΒΑΒΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
 Πατήστε στὸ εἰκονίδιο αὐτὸ acrobat reader γιὰ νὰ ἀνοίξετε τά ὰποσπάσματα τοῦ ΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΣ.

ΟΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΟΙ
ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΡΩΜΗΣ
Πατήστε στὸ εἰκονίδιο αὐτὸ acrobat reader γιὰ νὰ ἀνοίξετε τά ὰποσπάσματα τοῦ ΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΣ.

6 σχόλια:

 1. Σπουδαία θέματα τα οποία (όπως και ο άγιος Φώτιος και η 8η Οικουμενική Σύνοδος) ήταν θαμμένα στη λήθη της συνωμοσίας σιωπής και της διαστρεβλώσεως, ευγενεί φροντίδι κάποιων δυτικοσπουδασμένων ιθυνόντων των θεολογικών μας σχολών και αμελεία της ανωτάτης ηγεσίας της εκκλησίας μας. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι ταπεινοί μελετητές όπως ο κος Κωνσταντίνος Σιαμάκης που αφιέρωσαν τη ζωή τους για να λάμψει η αλήθεια και κάποιοι επίσκοποι που υπερέβησαν εαυτούς και στις ιστοσελίδες των μητροπόλεών τους αποδέχονται την εγκυρότητα της ογδόης οικουμενικής Συνόδου του Μ.Φωτίου, αναφέροντας μεταξύ των πηγών πληροφοριών τον "τόμο Χαράς" του αγ.Δοσιθέου Ιεροσολύμων, έστω και άνευ αναφοράς του ονόματος του Δρος Κων/νου Σιαμάκη, επιμελητού και παραθέτοντος σπουδαίο πραγματολογικό κείμενο και σχολιασμό - υπομνηματισμό 300 σελίδων στην περισπούδαστη έκδοση (Εκδ. Ρηγοπούλου).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επιτέλους, απομυθοποιούνται κάποιες ιστορικές ανακρίβειες!

  Άλλη μία: Πολλοί, ακόμα κι οι θρησκευόμενοι, έχουμε πέσει θύματα της προπαγάνδας των νεοειδωλολατρών πως δήθεν "οι χριστιανοί έκαψαν τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας για να καταστρέψουν τα χειρόγραφα των ...Ελλήνων!!!". Είναι όμως έτσι;

  Οἱ ἐμπρησμοὶ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἀλεξανδρείας

  Ἡ ἀρχαία βιβλιοθήκη της Ἀλεξανδρείας, ἡ λεγόμενη καὶ Μουσεῖον, κάηκε δυὸ φορές, τὴ δεύτερη φορὰ ὁλοσχερῶς.

  Ὁ πρῶτος ἐμπρησμός της, κατὰ τὸν ὁποῖο κάηκαν τὰ μισὰ περίπου βιβλία της, συνέβη τὸ 47 π.Χ., ἐνῷ βρισκόταν στὴν Ἀλεξάνδρεια ὁ Ἰούλιος Καῖσαρ γιὰ τὴν καταδίωξι τοῦ Πομπηΐου. Ὁ ἐμπρησμὸς ἦταν μᾶλλον ἀτύχημα. Ὁ Ἰούλιος Καῖσαρ, ποὺ ἦταν ἑλληνομαθὴς καὶ φιλέλληνας, λυπήθηκε πολὺ γιὰ τὸν ἐμπρησμὸ ἐκεῖνο, τόσο διότι ἡ καταστροφὴ ἦταν μιὰ με¬γάλη ἀπώλεια ὅσο καὶ διότι συνέπεσε μὲ τὴν δική του παρουσία.

  Ὁ δεύτερος κι ὁλοκληρωτικὸς ἐμπρησμὸς συνέβη τὸ 641 μ.Χ., ὅταν κυρίευσαν τὴν Ἀλεξάνδρεια γιὰ πρώτη φορὰ οἱ Ἄραβες μωαμεθανοί, ποὺ τὴν πῆραν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες Χριστιανούς. Τὴν ἔκαψε ἐσκεμμένα καὶ φανερὰ ὁ Ἄραβας μωαμεθανὸς πορθητὴς τῆς Ἀλεξανδρείας Ἄμβρος (Ἂμρ - ἲμπν - Ἒλ - Ἄς). Τὴ φορὰ αὐτὴ κάηκαν καὶ πολλὲς χιλιάδες χριστιανικῶν κειμένων, τὰ ὁποῖα εἶχαν συσσωρευθῆ στὴ βιβλιοθήκη ἐπὶ ἓξ αἰῶνες.
  Λέγεται μάλιστα καὶ τὸ ἑξῆς γιὰ τὸν μωαμεθανικὸ αὐτὸ ἐμπρησμό. Ὁ πορθητὴς ῥώτησε τοὺς Ἀλεξανδρεῖς ἂν τὰ βιβλία τῆς βιβλιοθήκης εἶναι σοφώτερα ἀπὸ τὸ Κοράνιο, κι ἐκεῖνοι, ἄλλοι φοβήθηκαν καὶ τοῦ εἶπαν Ὄχι, κι ἄλλοι τόλμησαν καὶ τοῦ εἶπαν Ναὶ εἶναι σοφώτερα. Ἐκεῖνος τότε στοὺς μὲν πρώτους ἀπάντησε ὅτι, ἀφοῦ δὲν εἶναι σοφώτερα ἀπὸ τὸ Κοράνιο, δὲν χρειάζονται, καὶ γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ καοῦν, στοὺς δὲ δευτέρους ἀπάντησε ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπάρχουν βιβλία θεωρούμενα σοφώτερα ἀπὸ τὸ Κοράνιο, καὶ γι᾿ αὐτὸ πρέπει ἐπίσης νὰ καοῦν. Κι ἔκαψε τὴ βιβλιοθήκη.

  Κάνοντας μιὰ νηφάλια καὶ ῥεαλιστικὴ ἐκτίμησι τῶν δυὸ ἐμπρησμῶν τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἀλεξανδρείας, τοῦ εἰδωλολατρικοῦ καὶ μωαμεθανικοῦ, μποροῦμε νὰ ποῦμε τὰ ἑξῆς. Ἕνα βιβλίο μεγάλης ἀξίας βρίσκεται ὄχι μόνο στὶς βιβλιοθῆκες, ὅπου φρόντισε καὶ τὸ ἔβαλε ὁ συγγραφεὺς ἢ ὁ ἐμπορικὸς ἐκδότης του ἢ κάποιος παράγων τῆς βιβλιοθήκης, ἀλλὰ καὶ στὴν κυκλοφορία, ἐπειδὴ οἱ ἄνθρωποι τὸ ἐκτιμοῦν τὸ διαβάζουν τὸ ἀντιγράφουν τὸ ἀποκτοῦν.
  Ἕνα βιβλίο χωρὶς ἀξία δὲν κυκλοφορεῖ, ἐπειδὴ οἱ ἄνθρωποι δὲν τὸ ἐκτιμοῦν δὲν τὸ διαβάζουν δὲν ἐνδιαφέρονται νὰ τὸ ἔχουν, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ βρίσκεται σὲ μιὰ βιβλιοθήκη, ἰδίως μεγάλη, ἐπειδὴ φρόντισαν νὰ τὸ βάλουν ἐκεῖ κάποιοι. Ἔτσι ὅταν μιὰ βιβλιοθήκη καῇ, τὰ μὲν κείμενα ἀξίας διασῴζονται στὴν κυκλοφορία, τὰ δὲ χωρὶς ἀξία ποὺ ἦταν στὴ βιβλιοθήκη, ἐξαφανίζονται. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἐξαφανίσῃ τὰ Ἔπη τοῦ Ὁμήρου ἢ τὰ ἑρμηνευτικὰ τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ἀκόμη κι ἂν κάψῃ ἑκατὸ βιβλιοθῆκες σὰν τῆς Ἀλεξανδρείας.
  Ἔτσι μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι οἱ δυὸ ἐμπρησμοὶ τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἀλεξανδρείας γιὰ μὲν τὴν πόλι ἐκείνη ἦταν ἀπώλεια μεγάλη, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία, τόσο τὴν προχριστιανικὴ ὅσο καὶ τὴ χριστιανική, δὲν ἦταν καθόλου ἀπώλεια. Εἶναι φυσικὸς νόμος ἀπ᾿ ὁποιαδήποτε γραμματεία τῆς γῆς νὰ διασῴζωνται στοὺς αἰῶνες τὰ βιβλία ἀξίας καὶ ν᾿ ἀφανίζωνται μ᾿ ὁποιονδήποτε τρόπο τὰ χωρὶς ἀξία. Κανεὶς ἐμπρησμὸς βιβλιοθήκης δὲν ἐπηρεάζει τὰ ποσοστὰ οὔτε στὴν ἑλληνικὴ γραμματεία οὔτε σὲ καμμιὰ ἄλλη. Ἡ φυσικὴ ἐπιλογὴ καὶ τὸ φιλτράρισμα τοῦ χρόνου εἶναι γεγονότα αὐτόματα.
  Τέτοιοι ἐμπρησμοὶ δείχνουν μόνο τὴ βαρβαρότητα τῶν ἐμπρηστῶν, καὶ δὲν ἔχουν καμμιὰ ἀπολύτως ἄλλη σημασία.
  Κωνσταντῖνος Σιαμάκης (περίληψι διαλέξεως τὸ 1997)
  (Γιὰ τὴν παροῦσα ἐπιλογή, Ἀ. Σιαμάκης)

  Αντιγραφή από
  http://www.symbole.gr/litlif/theho/varthem/1240-biblliotheque

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο Σιαμάκης γιατί κοινωνοί με τους Οικουμενιστές ψευδοεπισκόπους;
  Ο Σιαμάκης να αφιερώση την ζωή του για αγώνα ενάντια στην Πόρνη την Μεγάλη,τον Οικουμενισμό.Έχει γράψει τίποτα για τον Οικουμενισμό ή ακολουθή και αυτός την αίρεση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Διαβάζοντας τη φράση "τὸ ἔργο μου αὐτὸ χρησιμοποιεῖται πάρα πολὺ ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους τῆς Βορείου Ἀμερικῆς καὶ τῆς Εὐρώπης" θυμηθήκαμε ένα άρθρο, του π. Γεωργίου Διον. Δραγά που δημοσιεύτηκε στην Αγγλική στο έντυπο «The Greek Orthodox Theological Review» (Ελληνορθόδοξη Θεολογική Επιθεώρηση), Τόμος. 44, αριθ. 1-4, 1999, σελίδες 357-369.

  Το κείμενο σε μετάφραση από τα Αγγλικά, δημοσιεύεται στα Ελληνικά στην ανάρτηση http://o-nekros.blogspot.gr/2014/09/8_16.html και http://oodegr.co/oode/dogma/synodoi/8synodos1.htm όπου και η πηγή της μεταφράσεως με θέμα "8η Οικ. Σύνοδος". Ως μια από τις εγκυρότερες πηγές χρησιμοποιεί τον "Τόμο Χαράς" με εισαγωγή, επιμέλεια, υπομνηματισμό, σχόλια Κων/νου Σιαμάκη με τα πρακτικά της 8ης Οικ. Συνόδου, εκδ. Ρηγοπούλου, 1985.

  Ο ΟΟΔΕ σε άλλο κείμενό του αναφέρει τον Κ.Σιαμάκη ως των τριών πρωτεργατών που επανέφεραν στο προσκήνιο την 8η Οικ.Σύνοδο, αλλά τον αναφέρει ...ότι ενήργησε το 1995, άρα "είχε υπόψη υλικό από τον Φειδά". Στην πραγματικότητα όμως προηγήθηκε ο κος Σιαμάκης και άλλοι, αντλούν από τις μελέτες του, διότι δεν πρόκειται για 1995 αλλά για 1985. Και πόση διαφορά, στο μεν Αγγλόφωνο έντυπο συνεχείς παραπομπές και αναφορές στον Σιαμάκη, σε παρόμοιο δε κείμενο μεγάλης μητροπόλεως, ούτε μια αναφορά! Αντί του μάνα χολήν... ή, θεός μας είναι το κομποσκοίνι κι αλίμονο σ όποιον το αμφισβητήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Είναι τυχαίο ότι οι σύγχρονες ιέρειες(Katy Perry) του αντιχρίστου εμφανίζουν την Μέμφιδα της Αιγύπτου και λέει σε αυτά η Ίσιδα ότι έρχομαι σαν Μαύρο Άλογο με την τέλεια καταιγίδα να σαρώσω τα πάντα? Η Ίσιδα(Φάτιμα των παπικών) που έρχεται να αναστήσει τον Όσιρι(Βασιλέα του Ελέους για τους παπικούς).

  https://www.youtube.com/watch?v=0KSOMA3QBU0

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. https://www.youtube.com/watch?v=wagn8Wrmzuc

   Και σε αυτό το βίντεο δείτε το άλλο εξάμβλωμα, την ιέρεια Gaga. Στο 2.17 είναι ντυμένη ως Φάτιμα(δείτε την άσπιλη καρδιά στην μέση του ρούχου της) και δίπλα της ο αντίχριστος. Στο τέλος και συγκεκριμένα στο 5.05 μας αποκαλύπτει την πραγματική της ταυτότητα που δεν είναι άλλη από την Ίσιδα. Ωστόσο είναι θλιμμένη και κλαίει γιατί πρέπει να σκοτώσει τον πραγματικό της εαυτό και να εμφανίζεται σε όλους ως η "Παναγία της Φάτιμα".... Από παντού φωνάζει η αρχαία Μέμφιδα και οι ειδωλολατρικοί Θεοί της (ειδικά Ίσιδα και Όσιρις) που αποτελούν επιρροή από την Μεγάλη Βαβυλώνα και την λατρεία της καρδιάς στο στήθος του Ψευδοθεού της ζωής και του θανάτου Βάαλ....

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου