Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΔΙΩΓΜΕΝΟΥΣ ΕΝΕΚΕΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ του Θεολογου Νικολαου ΠΑΝΤΑΖΗ


ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΔΙΩΓΜΕΝΟΥΣ ΕΝΕΚΕΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ

του Θεολογου Νικολαου ΠΑΝΤΑΖΗΠρος Ηγουμένους Ι.Μ. Μεγ. Λαύρας και Ι.Μ. Χιλανδαρίου,
Δεν θα εμπλακώ στα φιλοφρονητικά και υποκριτικά προσχήματα του τύπου “Πανοσιολογιώτατε, Άγιε Καθηγούμενε” κλπ. Σας έφαγαν οι τίτλοι. Σας εμώραναν οι θρόνοι. Σας ετύφλωσαν οι του Ιούδα μοιχειακοί ενηγκαλισμοί και οι βλάσφημοι παπόφιλοι λιβανισμοί. Σας εφούσκωσαν οι δαιμονόπνευστες κολακείες οι οποίες νεκρώνουν την παραμικρή εναπομείνασα αίσθηση εγρηγόρσεως του “γρηγορείτε και προσεύχεσθε”, την οποία εγρήγορση οφείλατε να διατηρείτε ακέραια ως μοναχοί και ασκητές, αφιερωμένοι υποτίθεται στο εξαγιαστικό και υψοποιό τρίπτυχο: “νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών…”
Σεις απεμπολήσατε τα χαρίσματα, θάψατε τα μύρια τάλαντα και πετάξατε στο κενό των απόκρημνων Αθωνικών βράχων τον μοναχικό σας όρκο, ώ μεγαλόσχημοι προδότες και προβατόσχημοι λύκοι. Μην περιμένετε “λόγους ευγενείας” από μένα. Δεν έμαθα να γλείφω ή να κολακεύω, ούτε αρέσκομαι να γαργαλίζω “ώτα μη ακουόντων”. Ο “υβριστής” Πανταζής θα ξαναχτυπήσει, μα όσο κι αν χτυπάς την πέτρα, πέτρα παραμένει και ύδωρ χάριτος δεν βγαίνει παρά μόνο αν είσαι Μωυσής και εκπηγάσης από τον  “απόκρημνον βράχον πλουσίαν πηγήν ύδατος”.
“Εις τούτον τον (Αθωνικόν) βράχον τον μαστιζόμενον από (οικουμενιστικάς) θυέλλας και λαίλαπας και λικνιζόμενον από το πολυτάραχον και πολύρροιβδον κύμα” (του Κολυμβαρίου) δεν θα βρούμε πλέον ίχνος Ορθοδοξόσπορου δικαιοσύνης (Τα Χριστούγεννα του Παπαδιαμάντη).
Λάβατε τόσες άλλες αξιόλογες επιστολές με πόνο και αγάπη γραμμένες, μ’ ευγένεια και σεβασμό ντυμένες τις οποίες και αυτές πετάξατε στον κάλαθο των αχρήστων. Δυστυχώς δεν στάθηκαν ικανές να προσεγγίσουν και να ευαισθητοποιήσουν τας καρδίας των αείποτε τάχα “αγρυπνούντων υπέρ των ψυχών ημών”. Στου αιρεσιάρχου πατριάρχου σας το “δι’ ευχών” ανασταυρώνετε τον Υιόν και ποτίζετε Αυτόν όξος και χολή, την αποστάζουσα άφθονη και αρκετή από το αιματοβαμμένο σας πετραχίλι του μεγαλοσχήμου. Τί άλλο θα μπορούσα να προσθέσω ο πτωχός, ει μη μόνον την ΩΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ;
Δεν μονάσατε εσείς για την αγάπη του Χριστού, ουδέ για τον θείον πόθο της Περιβολάρισσας Παναγίας. Για πάρτη σας “αφιερωθήκατε” και ένδυμα προβάτου ενδυθήκατε, ω εγκάθετα πιόνια του Διεθνούς Σιωνισμού. Ιδού, αφίεται ο τόπος υμών έρημος! Χρηματοδοτείσθε από την Εωσφορική Μασονία και εμπλέκεσθε σε σκάνδαλα ουκ ολίγα. “Πονηροί και γόητες προκόπτοντες επί το χείρον”, σκάπτετε τον λάκκο των συγχρόνων μαρτύρων-ομολογητών, αλλ’ εκ Θεού Αδεκάστου και Εκδικητού θα τιμωρηθείτε, θα πέσετε και θα θαφτείτε στον ίδιο ακριβώς λάκκο τον οικουμενιστικό. “Εμή εκδίκησις, Εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος!”
Η Δακρυρροούσα Παντάνασσα, με μαχαιριά πισόπλατη σας εγκατέλειψε οικτρά την καταραμένη στιγμή που αποφασίσατε ερήμην αυτής να στιχουργήσετε παπικάς άδοντες τας μελουργίας, ύμνους Θεοπρεπείς προς κατάπτυστον υποδοχήν του Αιρεσιάρχου, Αντιχρίστου Πάπα το 2006 εν τω Πανσέπτω (“Πανσάπιο”) Οικουμενιστικώ Πατριαρχείω.
Σας αφιερώνω λόγια χρυσά, όχι δικά μου, μα του Παμμεγίστου Πατρός Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, σε δέουσα διασκευή από την καίρια και κρίσιμη Επιστολή Προς τον Συνεξόριστον αυτού Επίσκοπον Κυριακόν.
“Ήκουσα πολλά και δεινά δε διά τον φλύαρον και λατινόφρονα εκείνον ηγούμενον, τον της Λαυρίου Μονής,
τον οποίον εκάθισεν ο Αιρεσιάρχης Πατριάρχης εις τον θρόνον, ότι πολλά έθλιψε και εδίωξε τους αδελφούς μοναχούς,
οπού με εδεφένδευον, και δεν ηθέλησαν να συγκοινωνήσουν με αυτόν τον παναιρετικόν, από τους οποίους πολλοί και απέθανον εις την φυλακήν διά την ιδικήν μου αγάπην. Eκείνος, λέγω, ο προβατόσχημος λύκος, ο οποίος, έχει μεν σχήμα Ηγουμένου, μοιχός δε είναι κατά αλήθειαν. Διότι καθώς η γυνή ονομάζεται μοιχαλίς, όταν, ζώντος του ανδρός της, πάρη άλλον άνδρα, ούτω και αυτός εστί μοιχός ουχί κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα” (το χοιρότερον).

Μοιχοί Μεγαλοηγούμενοι και μιχαλίδες Μονές! “Κερατώνετε” τον Νυμφίον σας Χριστό διότι, κατά τον όντως Άγιον Γέροντα Παϊσιον τον εξ’ υμών ορμώμενον των Αθωνιτών, “αγαπήσατε ξένη παπική αγκαλιά!” Πηδήσατε ΕΣΕΙΣ την Μάνδρα, εκπέσατε ΕΣΕΙΣ της Αληθείας και της ιεροσύνης και τολμάτε, ώ θρασύδειλοι της παναιρέσεως εραστές και άσπονδοι σιγονταρο-οικουμενιστές, να εγκαλείτε τους ήρωες της Πίστεως ημών, οι οποίοι στων Αγίων Πατέρων το “Δι’ ευχών” έπαυσαν το Μνημόσυνον του Πατριάρχου, καθώς εντέλλονται οι Ιεροί Κανόνες, καθώς εντέλλεται ο Κύριος Παντοκράτωρ: “Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε!”
Εσείς ξέρετε μόνο να αφορίζετε και να αποδίδετε κουτοπόνηρα το “επιτίμιον της ακοινωνησίας”… Ποιοί;;;Εσείς οι ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΙ, οι κοινωνούντες μετά ακοινωνήτων! Εφ’ όσον δεν ακούτε την κραυγαλέα Φωνή του Πιστού Λαού η οποία, δικαίως επιφέρει πάνω σας την επερχομένη Οργή του Θεού, εφ’ όσον δεν ακούτε τους Αγίους Πατέρας ημών, ΟΥΤΕ λοιπόν και αυτόν τον Λόγον του Θεού θα ακούσετε! Είστε ΑΔΙΚΟΙ. Και ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΘΕΙΤΕ! Δεν το λέγω εγώ, το πιστοποιεί, το διαβεβαιώνει και το κατακεραυνώνει ο Θεάνθρωπος Χριστός εν τω εκλεκτώ στόματι Αυτού, του Αποστόλου Παύλου:
“Τολμᾷ τις ὑμῶν, πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον, κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων; οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσι; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων; οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν; μήτι γε βιωτικά; (πόσον μάλλον τα Δογματικά), βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς ἐξουθενημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τούτους καθίζετε. ΠΡΟΣ ΕΝΤΡΟΠΗΝ ΥΜΙΝ ΛΕΓΩ! Οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν σοφὸς οὐδὲ εἷς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων; (οικουμενιστών!) ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστιν ὅτι ΚΡΙΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΜΕΘ᾿ ΕΑΥΤΩΝ (κρίμα και κατάκριμα και αυτοκαταδίκη!), διατί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διατί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε; ἀλλὰ ΥΜΕΙΣ ΑΔΙΚΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΡΕΙΤΕ (τους ομολογητάς τούτους μοναχούς της μεγάλης “τιμής παρά τοις Ορθοδόξοις!”), καὶ ταῦτα ἀδελφούς; (εις βάρος των) ἢ ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΑΔΙΚΟΙ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΘΕΟΥ ΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΣΙ;” (Α’ Κορ. στ’ 1-9).

Συγκληρονόμοι του Πάπα, συμμέτοχοι του Παγκοσμίου Συμβουλίου Βλασφημιών, συνένοχοι του Αιρεσιάρχου υμών Βαρθολομαίου και συγκοινωνοί της παρανόμου, παναθλίας παρασυναγωγής εν Κολυμβαρίω, “οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν;” ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ πως έχουμε και εμείς οι Λαϊκοί εξουσία και εντολή από τον Τριαδικό ημών Θεό, να ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΜΕ Αγγέλους εξ’ ουρανού; Και οι Επίσκοποι ως “άγγελοι” χαρακτηρίζονται στο Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και οι Ηγούμενοι, ως άγγελοι της Μονής λογίζονται. Και τί μ’ αυτό;
ΣΑΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΜΕ! Ιησούν ού φιλείτε! Ανάθεμα διπλό! ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ! Ο Κύριος εγγύς! Μετανιώσατε πριν να είναι πια αργά! Έχετε ακόμη περιθώριο. Έχετε καιρόν. Ανανήψατε. Διορθώσατε το ΚΑΚΟ. Επανορθώσατε την Μεγίστη αυτή ΑΔΙΚΙΑ για να βρείτε συγχώρεσε και σωτηρία. Ει δε μη, “ΕΡΧΟΜΑΙ ΤΑΧΥ!” Ο Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης, ΗΔΗ είναι εδώ, κατά μαρτυρίαν πάλιν του Αγίου Γέροντος Παϊσίου και τροχάει τη μάχαιρα αυτού ενώ θα ξεκινήσει πρώτα να κόβει τας κεφαλάς των δρακόντων δεσποτοκρατών, οικουμενιστών ιεραρχών, ιερέων και μοναχών…
 

Όσο για εσάς, αγαπητοί και φίλτατοι πατέρες, μοναχοί και αδελφοί, τώρα πια οι νηστείες σας, οι αγρυπνίες σας κι οι ολονύκτιες προσευχές σας, πιάνουν τόπο, σε «Κρανίου Τόπο». Τόπος Αγιάσματος υμών ο Άθω, νυν δε τόπος Μαρτυρίου… “Έστησαν τα τριάκοντα αργύρια”, οι καθηγούμενοι υμών, “την τιμήν του Τετιμημένου!” ΤΙΜΗ ΣΑΣ, Αγιορείται μοναχοί, τιμή σας και παράσημά σας Αγιοπνευματικά! Καύχημα και στεφάνια ιστορικά! Μεθ’ ημών ο Θεός! Χαίρετε και πάλιν ερώ, ΧΑΙΡΕΤΕ, ότι μεθ’ ημών ο Θεός!

Σας συμπαραστεκόμαστε ακόμη και οι πιστοί του εξωτερικού και ας μη σας γνωρίζουμε προσωπικώς, κατ’ όψιν. Βλέπουμε τα χαριτόβρυτα ασκητικά πρόσωπά σας στην οθόνη της τηλεοράσεως και του υπολογιστή μας, και φιλούμε μετά δακρύων την οθόνη, κι ας μας πουν τρελλούς, “καθ’ ότι η τιμή, επί το πρωτότυπον διαβαίνει!” Κι’ αν δεν γνωριζόμαστε κατ’ ιδίαν, σας γνωρίζουμε καλά, σας επιστάμεθα λίαν! Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένοι των Αγίων Πατέρων τα Ιερά και τις ευωδιάζουσες και μυροβλύτισσες κάρες των Μυρίων αγιασμένων Ασκητών στα υπόγεια των Μονών τα σκοτεινά, ξεπροβάλει η πανίερη μορφή σας, με δίστομη μάχαιρα του Πνεύματος και Λόγχη της Αληθείας, με “κόψη που με βιά μετράει την γη” την πεπατημένη της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης, τη ζυγίζει, την μετράει και την βρίσκει απελπιστικώς ελλειπή.
Οι προδότες της Πίστεως Οικουμενιστές, θα ντροπιαστούν και πάλι, θα ηττηθούν. Οι από πρώτο χέρι χαμένοι «θα χαθούν από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι ευφρανθήσονται». Ο Θεός «κακούς κακώς απωλέσει» και ας έχουν αντίθετη επωνυμία οι εκδικάζοντες ηγούμενοι εν “εκκλησία πονηρευομένων”, “εν βουλή ασεβών, εν οδώ αμαρτωλών αιρετικών και καθέδρα λοιμών”, “ότι μολυσμόν έχουσι τα Μυστήρια, ΚΑΝ ‘ορθόδοξος’ ει ο αναφέρων…” (Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης).
Εσείς, αγαπητοί πατέρες, εφαρμόζετε το θέλημα του Θεού. Εφαρμόζετε την Ιερά Πατερική Παράδοση. Κάνετε το εκκλησιολογικό, ιερατικό σας καθήκον. Διαθέτετε την πανίερη “εβδόμη αίσθηση” του παναρχαίου Αγιοπατερικού κώδικα Απομακρύνσεως από φθοροποιιών ποιμένων: “ἀλλοτρίῳ δὲ ΟΥ ΜΗ ἀκολουθήσουσιν, ἀλλὰ ΦΕΥΞΟΝΤΑΙ ΑΠ’ ΑΥΤΟΥ!” Και φύγατε και ξεφύγατε από τα λυσσασμένα δόντια του λύκου! “ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν!” Δεν αναγνωρίζετε την παναιρετικήν και βλάσφημον φωνήν των οικουμενιστών! Δεν τους αναγνωρίζετε εσείς ως “κανονικούς επισκόπους” αλλ’ ως “ψευδοδιδασκάλους, ψευδοποιμένες και λυκοποιμένες”.
Κρατάτε ασφαλώς την καθοριστική κλείδα και «το απ’ αιώνος απόκρυφον» μυστήριο να παραδίδεστε ολοκληρωτικώς στο προαιώνιο θέλημα του Θεού, το οποίον εκφράζεται στο Διαχρονικό “Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών!”. Βιώνετε βαθύτατα το ανυπέρβλητο ψυχικό μεγαλείο της Αγιοπνευματικής και υπέρτατης χαράς να διώκεσθε ένεκεν του Λατρευτού σας Χριστού, ένεκεν του ονόματος Αυτού, της αγάπης Αυτού και της Αληθείας Αυτού, την οποία υπηρετείτε, διακονείτε και δεν επιτρέπετε σε κανέναν πωρωμένο ιερωμένο, ασχέτως βαθμού, να την διαφθείρει. Ζει, Κύριος ο Θεός!
Παραλλήλως γεύεσθε και πίνετε το πικρότατο ποτήριο της διώξεως και συκοφαντίας, όχι από απίστους και αθέους, όχι από Νέρωνες και Καλιγούλες, αλλά… κρίμασιν οις οίδεν Κύριος, από “εν Χριστώ” υποτίθεται αδελφούς, από ηγουμένους και πνευματικούς, σταυρώνεστε από συσταυρωμένους κάποτε μοναχούς τω της ασκήσεως και αυταπαρνήσεως Σταυρώ. Απορώ, οδύρομαι, θρηνώ. “Καϊν, Κάϊν, πού είναι οι αδελφοί σου;”
Αγαπητοί μας μοναχοί, ιερομόναχοι και Αγιορείτες πατέρες! Σας απευθύνουμε τον παρόντα θερμότατο και αγωνιστικότατο εν Κυρίω χαιρετισμό, από την μακρυνή Αυστραλία:
 

Χαίρετε δεδιωγμένοι μας αδελφοί!
Χαίρετε Μακάριοι Μοναχοί!
Χαίρετε Χαράν Χριστού, πεφιλημένοι Θεόφιλοι Αγιορείται!
Τώρα γίνεσθε αληθινά μακάριοι, τρισμακάριοι και μακαριστοί.
“Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν!”
“Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.”
Χαίρετε πατέρες έντιμοι και διαλεχτοί! “Τους τοιούτους εντίμους έχητε!”
Χαίρετε τιμιότατοι μοναχοί! “Νυν δε αξιούσθε της τιμής παρά τοις Ορθοδόξοις!”
“Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.”
῾”Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς Αθωνικῆς γῆς”, το άλας της Ορθοδοξίας!
“Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ Ορθοδόξου Κόσμου! Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω γίου ὄρους κειμένη!”
“Οὕτω λαμψάτω τὸ (Αγιοπατερικόν) φῶς ὑμῶν, (της Αποτειχίσεως ὑμῶν) ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς!”
Δοξάζουμε λοιπόν και ημείς, τον Επουράνιον Πατέρα ημών! Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι! Δόξα Σοι, Παναγία Τριάς! Τριάς Αγία Δόξα Σοι! Επί σοί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πάσα η Κτίσις, δόξα σοι!
Υστ. Στερνή παράκληση: Θυμηθείτε και εμάς εδώ στην οικουμενιστική έρημο της Αυστραλίας, που στενάζουμε κάτω από την τυρρανία του βλασφήμου (και βαρέως ασθενούντος) Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού. Όπως κάνατε και εσείς, προς δόξαν Θεού, παύσαμε και εμείς εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του. Κατ’ άκραν δε οικονομίαν, κατ’ άγνοιαν παιδικήν και μικροτάτην ηλικίαν, κοινωνούμε τα τέκνα μας σε αραιά διαστήματα, κατόπιν ευλογίας του πνευματικού μας, ίνα λάβωσιν χάριν και έλεος.
Αναμένουμε τώρα και ευελπιστούμε εν Κυρίω, ότι θα μας θυμηθείτε και θα μας επισκεφτείτε, να χαρείτε για όνομα του Θεού και για την αγάπη της Φιλτάτης Αγίας μας Ορθοδοξίας, να έλθετε (καλώς ορίσατε!) να μας εξομολογήσετε, να μας κοινωνήσετε κι ορφανούς ΜΗ μας αφήσετε, ότι τρεφόμαστε από τα ψυχία της δικής σας τραπέζης… Ζούμε στον καιρό που κοσκινίζεται και διαχρίζεται η ήρα από το σιτάρι! Ζούμε στον καιρό που προφήτεψε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ότι στις ημέρες του Αντιχρίστου, θα χρειαστεί να ταξιδέψεις από τη μία χώρα στην άλλη για να βρεις ευσεβή, Θεοσεβή, Ορθόδοξο ιερέα!
Ως έσχατος πάντων, πανθαμαρτωλός και ανάξιος θεολόγος, (με μικρό “θ” πάντοτε), σας υπενθυμίζω και υπογραμμίζω ότι δεν τίθεται θέμα “παραβιάσεως εκκλησιαστικών ορίων” ούτε “εισπήδησις” εις ξένην Μητρόπολιν διότι ζούμε ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΔΙΩΓΜΟΥ της Πίστεως! Όταν δημοσίως, γυμνή τη κεφαλή, κηρύσσεται μία αίρεσις, η ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΣ του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, τότε οι ως άνω περιοριστικοί Κανόνες ΔΕΝ ισχύουν, αλλά το “κηρύξατε το (Ορθόδοξον) Ευαγγέλιον πάση τη κτίση”, καθότι η Εκκλησία του Χριστού ΟΥΚ έστιν επισκοποκεντρική (ανθρωποκεντρική) αλλά ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ!
Εσείς έχετε τον Χριστόν. Αυτοί έχουν τον χρυσόν. Αυτοί έχουν τους Οίκους, εμείς έχουμε τον Ένοικον. “Τούτον τον Οίκον, στερέωσον Κύριε!” “Δος μοι τούτον τον Ξένον” στους ξενιτεμένους της Αυστραλίας, της Γερμανίας, του Καναδά και όπου γης Αποτειχισθέντες αδελφούς, διά την αγάπην και την δόξαν του Χριστού! Αμήν, γένοιτο!
Νικόλαος Πανταζής και οι συν εμοί Αποτειχισθέντες αδελφοί
Μελβούρνη, Αυστραλία
Πηγή:   http://www.wallingoff.com/726

36 σχόλια:

 1. +Ι.Γ.Ζ.
  Δεν είναι ανάγκη να δημοσιευθεί το σχόλιο. Απο την άλλη δεν εχω και κανένα πρόβλημα.

  Εν πρώτοις συγχαρητήρια για την αποτείχιση
  Πάμε τώρα στο δια ταυτα

  Χωρίς να δηλώνω οτι ανακάλυψα την Αυστραλία σας προτείνω:

  Συνεννοηθείτε με τον πνευματικό σας, ώστε
  α) να ετοιμάσει ξηρή θεία κοιμωνία σε ποσότητα κιλού ( δεν ξέρω πόσοι είστε ) και να κάνει ένα ταξίδι να σας το φέρει
  β) εαν δεν γίνεται... τότε να έρθει για 20 μέρες και να κάνει όσες Λειτουργίες μπορεί και να ετοιμάσει εκεί την ξηρή Θεία κοινωνία.

  Κατόπιν η θα βρείτε έναν Ιερέα που να του έχει μείνει λιγο πέτσα και να σας κοινωνά κάθε τόσο, η ας αποφασίσει ο πνευματικός σας ποιος μπορεί να κάνει αυτό το λειτούργημα ( κατά ακρωτάτη οικονομία )

  "Εν καιρώ διωγμού και νόμου παρέκκλισης"

  Και να μην ξανακοινωνήσετε στους λυκους.
  Αλλο ο εκκλησιασμός να ακούσετε τυπικά μια Λειτουργία και άλλο να μεταλάβεις δηλητήριο.

  Ο πραγματικός αγώνας μόλις άρχισε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τι ειναι ολα αυτα που μας γραφεις ανωνυμε ΙΓΖ;
  Εισαι και κληρικος.
  Παντως οσοι και μαλιστα κληρικοι δεν θελουν να δημοσιοποιησουν το ονομα τους, μπορουν να το γνωστοποιησουν στον εχεμυθο ιστολογο μας και να μην φοβουνται.
  Αυτα γινονται μονο απο κακοδοξους του παληου, σαν καποιους που συχναζουν στον πατερα Αγγελακακη, που τις θεωρω ασεβειες και μαλιστα απαραδεκτες.
  Δεν ζουμε σε καιρο Νερωνα και Καλλιγουλα.
  Δοξα τω Θεω σημερα εχουμε και Αποτειχισμενους κληρικους και κοινωνουμε εστω και μια φορα το μηνα.
  Αλλα ενας Αποτειχισμενος και να μην κοινωναει για μεγαλο χρονικο διαστημα ο Θεος δεν τον εγκαταλειπει αλλα θαυματουργικα τον εχει μεσα στη Χαρι Του.
  Αυτα που ισως γινονται απο καποιους, μας οδηγουν σε δρομους ....αλλοτριους.
  Ο Θεος να μας φυλαξη.
  Ειναι δυνατον τα βρωμοχερα μας να πιανουν την Θεια Κοινωνια και να αυτοκοινωνουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. +Ι.Γ.Ζ
  Προφανώς δεν εννόησα σωστά.
  Απο την στιγμή που έχετε μετάληψη τότε τα παραπάνω διαγράψτε τα.

  Αντελήφθην ότι δεν έχετε καθόλου αυτη την δυνατότητα, και είστε μόνοι σας στην έρημο ( όπως γραφετε ) και οτι θα κάνετε 3 μερες δρόμο...

  Και που εγραψα εγώ να κάνει αυτό το λειτούργημα κάποιος με βρωμόχερα;; ( όποιος μπορεί κατά ακρωτάτη οικονομία με ευλογία ) για να μην πεθάνετε ακοινώνητοι

  Τέλος δεν κρυβόμαστε απο κανέναν, ( το γράψαμε κι αυτό - δεν εχουμε πρόβλημα για την δημοσίευση - ακριβώς για να μην έχετε λογισμό) αλλά αυτές οι κουβέντες προκειμένου να βοηθήσεις κάποιες ψυχές νομίζω ότι πρεπει να υπάρχει και η στοιχειώδη διάκριση

  Για να μην σας κουράζω προφανώς έγινε παρεξήγηση,
  Κάτι άλλο κατάλαβα ( να μην τα ξαναγράφω ) και μόνο αυτή την λύση μπόρεσα να σκεφθώ για να μην μείνετε ακοινώνητοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. +Ι.Γ.Ζ.

  Συμφωνώ οτι δεν σε εγκαταλείπει ο Θεός και ακοινώνητος να μείνεις,
  αλλά δεν μου δώσατε αυτή την εντύπωση της σιγουριάς απο αυτά που διάβασα.

  Επαναλαμβάνω και πάλι, εγώ κατάλαβα λάθος απο αυτά που διάβασα.

  Νόμιζα οτι είστε σε αδιέξοδο και φωνάζετε βοήθεια.

  Και κάτι ακόμα για τον Αγγελακάκη και τον κάθε Αγγελακάκη
  Αυτοί κάνουν τον αγώνα τους όπως κι εσείς όπως εγώ όπως και κάποιοι άλλοι.
  Προφανώς κι εσεις παρεξηγήσατε αυτά που έγραψα όπως κι εγώ παρεξήγησα αυτά που γράψατε.
  ΥΣ
  Σαφώς είμαι κληρικός και βλέπω όλον τον κόσμο ( αυτούς που αγωνίζονται τουλάχιστον ) σαν παιδιά μου.
  Τι θα έκανα για τα παιδιά μου;;;
  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χαιρομαι που ομολογειτε δημοσια οτι ειστε κληρικος.
   Και βεβαια εμεις καταλαβαινουμε την καταστασι των κληρικων και την φοβερη υπαρχουσα και λειτουργουσα Δεσποτοκρατια μας.
   Δεν ειμαστε νεοι, αλλα παληοι.
   Πολλα περασαμε και πολλα γνωριζουμε.
   Ζητησαμε να δωσετε το ονομα σας μονο στον ιστολογο και οχι στην δημοσιοτητα, δεν υπαρχει ιδιαιτερος λογος, για να ικανοποιηθη η περιεργεια καποιων νοσηρων
   Εμεις εδω στην Ελλαδα εχουμε κληρικον και κοινωνουμε τον Θειον Μαργαριτην.
   Οσον αφορα τον πατερα Αγγελακακη----Θου Κυριε φυλακην τω στοματι μου, τουλαχιστον προς το παρον. Το ζητημα Αγγελακακης και οι ....παρδαλοι και οι ...παρδαλες ....καλονες, που γυροφερνουν εκει, ερευνωνται εξονυχιστικα.
   Τουλαχιστον απο τον ιστολογο μας.
   Που δεν αφηνει τιποτα ανεξερευνητο.
   Τον επισκεφθηκαμε με πολυ καλη διαθεσι αλλα μετα την απο εκει φυγη μας, επεσαν πολλα στην αντιληψι μας και ολα τα ερευνουμε.
   Οψομεθα....
   Αυτα που διαβασατε αφορουν τον εκλεκτο μας αδελφο Θεολογο Νικολαο Πανταζη ευρισκομενο στην Αυστραλια.
   Εκει επικρατει ο αιρετικος Αυστραλιας Στυλιανος και καταλαβαινετε...

   Διαγραφή
 5. +Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος

  Να είστε καλά
  Δεν φοβάμαι κανέναν παρά μονον τον Χριστό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ειναι κληρικος πως μπορειτε να το απδειξετε κυριε τσολογιαννη και δευτερον εαν ο αυστραλιας ειναι οπως ισχυριζεσθε αιρετικος οι δυο αρχιερεις πειραιως και προικοννησου τους οποιους προβαλλετε ως αντιοικουμενιστας τι ειναι εφ οσον εχειροτονηθησαν υπο του αυστραλιααπαντηστε μας π , μεθοδιος συδνευ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. απαντησατε κ τσολογιαννη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακουσε πατερ, αν εισαι πατερ, που αμφιβαλλουμε οτι εισαι πατερ.
   Δεν ειναι αιρετικος ενας που πιστευει ταπεινα για το προσωπο του Χριστου;
   Δεν ειναι αιρετικος ενας που λεει οτι η Αγια Γραφη ειναι εν μεγαλο παραμυθι;
   Τον εκαναν μηνυσι - καταγγελια δεκαδες χριστιανοι και ....ερριφθη με ...ειρωνεια και αγανακτησι απο τον ιπποτη του Αρχιαιρεσιαρχη, στον καλαθο των αχρηστων.
   Τι ωραιους ηγετες εχετε πατερ μεθοδιε, να τους χαιρεστε.
   Ιδιοι γραμματεις και Φαρισαιοι υποκριτες.
   Εσεις οταν μαθατε πατερ τις καταγγελιες αυτες τι κανατε;
   Τιποτα;
   Δεν αναλαβατε να αποδειξετε την ψευδοτητα τους;
   Τοτε απαιτειται και απαιτουμε να τιμωρηθειτε οπως θα τιμωρουνταν ο ασεβης με τις φοβερες αυτες κατηγοριες.
   Αλλα επειδη επι της γης η ερμη η εκκλησιαστικη δικαιοσυνη ειναι ανυπαρκτη ερχεται η Αποτομια του θεου επι τους υιους της απειθειας.
   Φοβερον το εμπεσεις εις χειρας ΘΕου ζωντος, πατερ αγιε Μεθοδιε.
   Και δεν τρεμετε;

   Διαγραφή
 8. π. Μεθόδιε,

  Δεν γνωρίζω εάν είσαι πραγματικός ιερεύς. Θα το ερευνήσουμε διότι έχουμε τις στενές και έμπιστες διασυνδέσεις μας στο Σίδνευ. Σημασία έχει να μας το πεις ο ίδιος εσύ, με ειλικρίνεια, θάρρος και αλήθεια Χριστού, σε ποιό Ναό λειτουργείς, ποιόν Μνημονεύεις και με ποιούς ενωσματώνεσαι και ενώνεσαι Μυστηριακώς, Λειτουργικώς και Δογματικώς.

  Σημασία δεν έχει από ποιόν χειροτονήθηκαν ο Πειραιώς Σεραφείμ και ο Προικονήσου Ιωσήφ, αφού τότε ήταν ακόμη πρώιμα τα γεγονότα και δεν είχαν συμβεί αυτά τα προδοτικά και παναιρετικά τα οποία συμβαίνουν σήμερα, αλλά μεγίστη σημασία έχει ποιόν Μνημονεύουν και με ποιούς ενσωματώνονται μυστηριακώς, λειτουργικώς και δογματικώς τώρα, ιδίως μετά από αυτήν την Θεομίσητη Σατανική Παρασυναγωγή του Κολυμβαρίου, οι αποφάσεις της οποίας έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα ακόμη και για τις απούσες τοπικές εκκλησίες.

  Σημασία έχει εάν αποδέχονται όλοι οι ιερείς ασχέτως βαθμού ιεροσύνης, όλοι οι μοναχοί και λαϊκοί, την συνοδικώς πια θεσπισθείσα Παναίρεση του Οικουμενισμού και εάν συμφωνούν με τον βλάσφημο Κολυμβάριο Κανόνα ότι οι αιρέσεις είναι "Εκκλησία του Χριστού!"

  Εάν διαφωνούν, σημασία έχει με ποιόν τρόπο εκράζουν αυτή τους την διαφωνία, εάν είναι δηλαδή προσωπικός, νεωτεριστικός, συμβιβαστικός και συνυπαραξιακός τρόπος εκφράσεως της διαφωνίας ή εάν είναι ο ΕΝΑΣ και ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ, Αγιογραφικός, Αποστολικός και Αγιοπατερικός τρόπος, ο οποίος είναι η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ και το ΦΕΥΓΕΙΝ από αιρετικούς ποιμένες και ΟΧΙ να τους αναγνωρίζουμε ως κανονικούς ποιμένες διά της Μνημονεύσεως, Ενσωματώσεως και Αλληλοπεριχωρήσεως μαζί τους ως μεμολυσμένα πια Συκγοινωνούντα δοχεία.

  Σημασία λοιπόν έχει, π. Μεθόδιε, ΠΟΙΟΝ εσύ Μνημονεύεις και με ποιόν εσύ Ενσωματώνεσαι. Εάν δεν υπάγεσαι σε μία από τις πολλές Παλαιοημερολογιτικές Παρατάξεις και Παράλληλες αλληλοαφοριζόμενες Συνόδους, εάν Μνημονεύεις απλά "Υπέρ Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων" τότε, για όνομα του Θεού, της Αγάπης και της Αληθείας Αυτού, πες μας ΠΟΥ είσαι να έλθουμε με τα τέκνα μας να μας κοινωνήσεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. τελικα κ οδυσσεα εαν ο στυλιανος ειναι αιρετικος οπως ισχυριζεσθε οι χειροτονηθεντες υπ αυτου απο το ν1975 εως σημερα κληρικοι ανω των 100 ειναι αιρετικοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρεπει να γνωριζης κυριε οτι η Εκκλησια αναγνωρισε ακομα και την ιερωσυνη αιρετικων και ηταν δικαιωμα της να το κανη.
   Τι μας λετε λοιπον;

   Διαγραφή
 10. +I.Γ.Ζ.


  Μια πρωτη απάντηση θα δώσω εγω σε κάτι που αφορά άμεσα κι εμένα.
  Προφανώς ισχύουν οι ίδιοι λόγοι και με άλλα ιστολόγια.

  Είμαστε δεκτικοί σε κάθε πατριωτικό ορθόδοξο και αντιουκουμενιστικό λόγο, πολλώ δε μάλλον όταν προέρχεται απο οικουμενιστές.

  Τελευταίο παράδειγμα έχω να καταθέσω την στήριξη απο το site μου, στο πρόσωπο του Μητρ. Χίου Μάρκου εν Ελλάδι, ο οποίος για τους λαθρομετανάστες είπε τα πράγματα με το όνομά τους, και φυσικά κυνηγήθηκε πανταχόθεν. Οσο για το παρελθόν ατελείωτα τα ευγε στον Σεραφείμ Πειραιώς και Μεταλληνό. Ολα αυτά μέχρι το Κολυμπάρι. Εκτοτε καμία αναφορά στο όνομά τους μέχρι να πράξουν αυτά που κήρυξαν...

  Για την αποστολική διαδοχή
  η κανονική ορθόδοξη αποστολική διαδοχή σταμάτησε εδω και 1200 χρόνια με τους εικονομάχους. ( Θεόδωρος Στουδίτης )

  Και τον Στυλιανό ποιος τον χειροτόνησε; κ.ο.κ.

  Η ομολογία του επισκόπου είναι και η αποκατάσταση του, εαν δεν υπάρχει άλλος να τον αποκαταστήσει.
  Τον Αρτέμιο της Σερβίας ποιος τον απεκατέστησε;


  ΥΣ
  Ο άγιος Κύριλλος στους λόγους περί αντιχρίστου λέγει:
  προφανώς εννοεί την εποχή μας

  "αυτό που με τρομάζει δεν είναι ο αντίχριστος αλλά το μίσος των χριστιανών"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Οσον αφορα τον αδικως ...Ψευτοκαθαιρεθεντα απο τους Αιρετικους Λησταρχους δεσποταδες τους προδοτες του Αγιου Ιουστινου η Ψευτοκαθαιρεσι του ειναι ανυπαρκτη. Παρακολουθησαμε κατα ποδας την γελοια και ανοητη ...δικη του που εγινε εντος μιας νυχτας που τον φυλακισαν μεσα στο λεγομενο πατριαρχειο Σερβιας και χωρις να τον επιτρεψουν να παη να φερη τα στοιχεια που τον κατηγορουσαν απο την καταληφθεισα απο τους εχθρους του αρχιερεις μητροπολι Ρασκας τολμησαν με ολοκληρωτικο τροπο (αφου ηταν απαιτησι και των εγκληματιων Αμερικανων) να τον ...καθαιρεσουν. Ουτε στοιχειωδη τεκμηρια δεν εχει αυτη η δικη μαϊμου.
  Ετσι πατερ ειναι η καθαιρεσι ενος ΑΓΙΟΥ.
  Απο τη μια πατερ Ζιωγα(που υπηρετεις, απαντησε μας στο εμειλ μας) δειχνεις οτι τα ξερεις και απο την αλλη βρηκες να αμφισβητεις τα σχετικα με την αποκαταστασι του Αρτεμιου.
  Τι λες πατερ;
  Ποια αποκαταστασι ζητας και απο ποιους απο τους Οικουμενιστες;
  Δεν μας τα λες καλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. +Ι.Γ.Ζ.

   Ημουν 100% σίγουρος ότι και πάλι θα παρεξηγήσεις αυτά που έγραψα

   Το ακριβώς αντίθετο γράφω απο αυτό που κατάλαβες.Και μάλιστα το έγραψα:

   "Η ομολογία του επισκόπου είναι και η αποκατάσταση του, εαν δεν υπάρχει άλλος να τον αποκαταστήσει."

   Γι' αυτό έφερα και το παράδειγμα του Αρτεμίου,
   εννοώντας... μήπως ο Αρτέμιος είναι αντικανονικός επειδή είναι μόνος του;

   Δηλαδή να το γράψω σε οσο πιο καθαρά ελληνικά μπορώ.

   Ο Αρτέμιος είναι μόνος του και δεν υπάρχει άλλος να τον αποκαταστήσει.
   Τουτέστιν είναι εντάξει απέναντι στον Θεό, επειδή η ομολογία του είναι και η αποκατάστασή του.

   Η καθαίρεση δεν ισχύει έτσι κι αλλιώς.
   Απο πότε ο αιρετικός μπορεί να καθαιρέσει ορθόδοξο;

   Και απο πότε το άγιο Πνεύμα καθαιρεί ορθόδοξο επίσκοπο;

   Τώρα που στα έκανα πενηνταράκια με κατάλαβες;
   Διαγραφή
  2. Νεκτάριος Τόμπρος23 Αυγούστου 2016 - 1:09 μ.μ.

   Ποίος είναι ο παπα-Γρηγόριος,ο Νέος Άγιος Μάξιμος;Ποίον μνημονεύης;;Παλαιοημερολογίτης παραταξιακός χωρίς Επίσκοπο;;;Μετά από 60 χρόνια το σχίσμα είναι αίρεση( που το λέει αυτό στο Πηδάλιο,θα μας κουφάνεις);;;;Ο Πατέρας Ευθύμιος Τρικαμηνάς που είναι με το Ν.Η. είναι σχισματικός και βλάσφημος;;;;;Το Ημερολόγιο είναι δόγμα;;;;;;Το 1924 για ιάσιμο λόγο οι γνήσιοι έκαναν σχίσμα γιατί διέκοψαν την εκκλησιαστική κοινωνία με την τοπική Εκκλησία μας(σχίσμα κάνει αυτός που διακόπτει την εκκλησιαστική κοινωνία ΟΧΙ αυτός που ακολουθεί ενα λάθος, ΜΗ δογματικό ,της τοπικής Εκκλησίας του.Με τον ιστολόγο,τον Νικόλα Πανταζή και τον π.Ευθύμιο Τρικαμηνά(που είναι με το Ν.Η. και έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με αποτειχισμένους που εορταζουν με το Π.Η)ΔΕΧΕΣΑΙ να έχεις εκκλησιαστική κοινωνία( με το Π.Η να γίνει Θεία Λειτουργία);;;;;;;

   Διαγραφή
  3. Κε Νεκτάριες,γράψατε τα εξής:
   "Με τον ιστολόγο,τον Νικόλα Πανταζή και τον π.Ευθύμιο Τρικαμηνά(που είναι με το Ν.Η. και έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με αποτειχισμένους που εορταζουν με το Π.Η)ΔΕΧΕΣΑΙ να έχεις εκκλησιαστική κοινωνία( με το Π.Η να γίνει Θεία Λειτουργία);;;;;;;"

   Μπορείτε να μας ενημερώσετε , παρακαλώ, με ποιούς αποτειχισμένους ιερείς που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο έχουν κοινωνία ο κ.Τσολογιάννης, ο κ. Πανταζής και ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς;

   Ευχαριστώ

   Διαγραφή
  4. Δεν καταλαβαμε.
   Εμεις δεν εχουμε επικοινωνια με τους ΠΗ ή εκεινοι γιατι θεωρουν το ημερολογιο ΔΟΓΜΑ;
   Αισχιστοι ΚΑΚΟΔΟΞΟΙ δεν μας ενδιαφερετε.
   Ειστε συρφετος οταν κακοδοξειτε.
   Δεν ορθοδοξειτε.
   Οι Αγιοι Πατερες δεν πιστευαν τετοιες αηδιες σαν τις δικες σας.
   Ενταξει;
   Θα συνεχισετε να μας κανετε και τους εξυπνους;
   Μαλλον αυτο το ερωτημα προερχεται απο μερια τριλοφου, ή απο τον κακοδοξο Γιαννοπουλο, ή απο την Υαινα την καλονη-εκτρωμα.
   Οι ανθρωποι ειναι ΝΟΥΜΕΡΑ.

   Διαγραφή
  5. Νεκτάριος Τόμπρος24 Αυγούστου 2016 - 3:36 μ.μ.

   *(και δέχονται να έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με αυτούς που εορτάζουν με το Π.Η.)
   Ο Πατέρας Σάββας(μοναχός αποτειχισμένος από τους Οικουμενιστές ψευδεπισκόπους) είναι με το Π.Η.(και οι 60 μοναχοί και ιερομόναχοι).
   Ο π.Σταύρος Βάϊος,ο π.Ευθύμιος Χαραλαμπίδης,ο π.Γεώργιος Αγγελακάκης και οι ζηλωτές του Α.Όρους είναι με το Π.Η.(με αυτούς δέχονται να έχουν εκκλησιαστική κοινωνία οι αποτειχισμένοι του Ν.Η.,εκτός από τους σχισματικούς και όσους έχουν κοινωνία με αυτούς).


   Ο Ιερομόναχος Γρηγόριος μήπως βρήκε την παραπομπή για τις 60 ημέρες;Γιατί δεν μας λέει ;;Γιατί δεν απαντάει σε κάποια ερώτηση;;;Του εκοψαν το χέρι και την γλώσσα σαν τον Άγιο Ομολογιτή Μάξιμο;;;;Μήπως μας έχει για αιρετικούς μετά το 1984;;;;;Θεωρεί το Π.Η.αιώνιο και Άγιο;;;;;;Ο Πατέρας Ευθύμιος Τρικαμηνάς θα πάει στην κόλαση που το ακολουθεί(είναι θέμα σωτηρίας),είναι κόλαση το Ν.Η.;;;;;;;

   Διαγραφή
  6. Εμπεδώσαμε και από αλλες δημοσιεύσεις ότι δεν τα πάτε καλά με ...τριλοφο,εννοώντας τον π.Αγγελακάκη και το εκκλησιασμα μαλλον.

   Παρακολουθείστε όμως και από κόσμο που δεν γνωρίζετε.Το διαδικτυο είναι ανοιχτο σε καθε υπολογιστή με σύνδεση.

   Αν μου απαντούσατε θετικά,ότι κοινωνάτε με... αυτούς κκαι αυτούς τους ιερέις με το παλιό,θα χανατε ψυχές που πάνε με το νέο.

   Τελικά κρατάω ως απάντηση(κάνοντας πάντα υποθέσεις,γιατί απάντηση δεν λαμβάνω),ότι δεν εχετε καμία κοινωνία με κανένα,παρά με μόνο με λαικούς αποτειχισμένους που ακολουθούν το νεο. Δηλαδή με κανέναν ιερέα.

   Αν κάνω λάθος διορθωστε με. Με σαφηνεια και οσο γινεται νηφάλεια σας παρακαλώ. Τελικά έχετε ή δεν έχετε κοινωνία με ιερείς που ακολουθούν το παλιο ημερολόγιο; Αν ναι, με ποιούς;

   Ενδιαφέρει κάθε πιστό που θέλει να είναι στην ορθοδοξία.

   Διαγραφή
  7. Κοιταξτε φιλοι μου.

   Γιατι ναμαστε με το παληο ημερολογιο;
   Αυτο ειναι το ΜΕΙΖΟΝ προβλημα;
   Και οχι η Αιρεσι;
   Που μας πατε παλι και παλι, καθηστε φρονημα, με αλλα λογια θελετε να σας το πουμε;
   Δεν ειμαστε αντιθετοι με το παληο ημερολογιο, αλλα δεν θα παμε και στην Κολασι χωρις αυτο.
   Εκτος αν ειναι καπου αυτο γραμμενο και δεν το ειδα εγω.
   Τι αποτειχισμενους κοιτατε και μας γραφετε αυτους τους ...γριφους;
   Τετοιους σαν τον π. Ευθυμιο και τον πατερα Σταυρο και τον π. Δημαρα, που αποτειχιστηκαν απο την Αιρεσι και τους Αιρετικους εχουμε;
   Τι θελετε καποιοι να εκμαιευσετε;
   Αν υπαρχει καποιος τετοιος ειμαστε μαζι του.
   Αν οχι και παει αλλου την βαρκα του, οποιος την παει, δεν μας ενδιαφερει.
   Τωρα οσον αφορα τον π. Χαραλαμπιδη, αφηστε τα θα εκπλαγητε.
   Βαρεια η καλογερικη της Αποτειχισεως αδελφοι και ολιγοι ειναι οι ακολουθουντες αυτην.
   Αυτα διδασκει η ιστορια.


   Και επειδη σαν επωνυμος ιστολογος δικαιουμαι πρωτος να ρωτησω, για να συστηθουμε, γιατι εισαι και ανωνυμος και ξερεις με τους ανωνυμους μουρχεται λιγο αναγουλα.
   Εσυ με ποιους αποτειχισμενους με το παληο ακολουθεις;
   Πες μας πρωτα εσυ για να δουμε και εμεις αν κρινουμε οτι πρεπει να σε απαντησουμε.
   Τι ειναι αυτο το γελοιο και ξεκαρδιστικο που γραφεις ....οσοι πανε με το νεο χανουνε ψυχες;
   Αν εννοω, αυτο που νομιζω οτι εσυ ο αινιγματωδης εννοεις, ανωνυμε, θα σε ρωτουσα να μου δειξης την πορτα που οδηγει στον παραδεισο, γιατι δεν ξερω αν καμμια απο τις πολλες πορτες οδηγει εκει.

   Διαγραφή
  8. Επαναλαμβανω για τελευταια φορα.
   Οποιος ξαναπει οτι το ημερολογιο μας παει στην Κολασι δεν θα ξαναμπη εδω.
   Τα ακουμε συνεχεια αυτα τα βλακωδη και εδω και χρονια.
   Οι αμαρτιες μας θα μας πανε στην Κολασι και η Αιρεσι αν την ακολουθουμε και δεν υπερασπιζομαστε την Πιστι.
   Λοιπον, οσοι ξαναπουν τετοιες αηδιες κοβονται εδω.
   Βαρεθηκαμε.

   Διαγραφή
  9. Δεν σας ρώτησα τι γνώμη έχετε κύριε για το παλιό ημερολόγιο. Και αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε , δικαίωμά σας.

   Δικαίωμά μου να είμαι ανώνυμος. Σκοπός μου δεν είναι ούτε να προβληθώ...ούτε να κάνω προσηλυτισμό. Πληροφορίες ανταλάσσω και απόψεις για πνευματικό καλό και όχι για κουτσομπολιό.

   Μην παρασύρεστε από την ορμητικότητά σας...

   Διαγραφή
  10. Δεν ειναι δικαιωμα σας κυριε να ειστε δειλος ανωνυμος, εμεις σας το δινουμε.
   Αν θελουμε εμεις παυουμε να σας το δινουμε.
   Το καταλαβες κυριε;

   Δευτερον δεν ρωτησες αν επικοινωνουμε με ιερεις του παληου ημερολογιου;
   Και πριν σε απαντησω ρωτησα, δικαιωματικα, εσενα. Εσυ που ανηκεις.
   Γιατι θελεις να μαθης με ποιους ιερεις Αποτειχισμενους επικοινωνουμε;
   Απο περιεργεια, απο κουτσομπολιο, απο τι αλλο καλο;
   Τι σουγραψα λοιπον;
   Εσεις σε λιγο ακομα και θα μας δειρετε, τετοιο ειναι το θρασος σας.
   Τι σου εγραψα λοιπον και γιατι δεν απαντας, αλλα αυθαδιαζεις;:
   Δεν ειμαστε αντιθετοι στο παληο ημερολογιο, αλλα δεν θα παμε στην Κολασι και χωρις αυτο.
   Εκτος αν ειναι καπου αυτο γραμμενο και δεν το ειδα εγω.
   Τωρα αν αυτο το βλεπει ο αγνος πατηρ Σταυρος ή καποιος αλλος, δε το γνωριζω, ρωτηστε τον εσεις.
   Που βλεπετε αποτειχισμενους και μας γραφετε αυτους τους ...γριφους, λοιπον;
   Εσυ θα απαντησης;
   Τι θελετε καποιοι να εκμαιευσετε;
   Αν υπαρχει καποιος τετοιος ειμαστε μαζι του.
   Και επικοινωνουμε πνευματικα.
   Αν οχι και παει ΑΛΛΟΥ ΤΗΝ ΒΑΡΚΑ ΤΟΥ, οποιος την παει, δεν μας ενδιαφερει.
   Και επειδη σαν επωνυμος ιστολογος δικαιουμαι πρωτος να ρωτησω, για να συστηθουμε, γιατι εισαι και ανωνυμος και ξερεις με τους ανωνυμους μουρχεται λιγο αναγουλα.
   Εσυ με ποιους αποτειχισμενους με το παληο ακολουθεις;
   Πες μας πρωτα εσυ για να δουμε και εμεις αν κρινουμε οτι πρεπει να σε απαντησουμε.
   Τι ειναι αυτο το γελοιο και ξεκαρδιστικο που γραφεις ....οσοι πανε με το νεο χανουνε ψυχες;
   Αν εννοω, αυτο που νομιζω οτι εσυ ο αινιγματωδης εννοεις, ανωνυμε, θα σε ρωτουσα να μου δειξης την πορτα που οδηγει στον παραδεισο, γιατι δεν ξερω αν καμμια απο τις πολλες πορτες οδηγει εκει.
   ---

   Απαντησε λοιπον πρωτα εσυ σε οσα σε ρωτω και μετα θα σε απαντησω και εγω.
   Και μην απαντας αλλα αντι αλλων.
   Ενταξει;

   Διαγραφή
 12. +Ι.Γ.Ζ.

  "που υπηρετεις, απαντησε μας στο εμειλ μας"

  Θα σου απαντήσω φανερά

  δεν κρύβομαι απο κανέναν και καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

  Δεν έχω καμία σχέση με οικουμενιστές του Νεου και με κρυφοοικουμενιστες του παλαιού.

  Είμαι στο ησυχαστήριό μου εδω και 2 χρόνια μακριά απο όλους.
  Χιλιομόδι Κορινθίας.

  Σε καλύπτει αυτή η απάντηση;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πατερ αν εχεις εμειλ στειλτο μου για να σου γραψω καποια πραγματα.

   Διαγραφή
  2. Πατερ ΙΓΖ απο το Χιλιομοδι σου ζητησα εμειλ, δεν το καταλαβες;
   Μπραβο σου που ειπες δημοσια το ονομα σου και δειχνεις και μια απλληκαρια στις κουβεντες.
   Θελουμε περισσοτερο να σε γνωρισουμε, δωσε μας περισσοτερα και αν δεν θελεις δημοσια, εχουμε δεξια το εμειλ.

   Διαγραφή
 13. Eσυ Γεωργιε Γιαννοπουλε αποτελεις ενα σκανδαλο πρωτου μεγεθους και εισαι ενας σκληρος και αμετανοητος ΚΑΚΟΔΟΞΟΣ αφου πιστευεις οτι το ημερολογιο ειναι δογμα της Εκκλησιας.
  Καλα θα κανης να αποσυρθης στα ενδοτερα σου και να κλαψης για την αντορθοδοξη κακοδοξια σου και οσοι ακομα σε μοιαζουν και σε αποδεχονται, οπως η καλονη-εκτρωμα του Τριλοφου.
  Εσεις δεν ανηκετε στην Εκκλησια, ουτε στην ευλογημενη Αποτειχισι αλλα στην ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ και στο σχισμα το αποτροπαιο της σατανικης κακοδοξιας.
  Που ανηκεις αληθεια, σε ποια Εκκλησια ανηκεις κακοδοξε;
  Οι κακοδοξοι δεν εχουν θεσι μεσα στην Εκκλησια του Χριστου, ουτε στους Αποτειχισμενους απο τους Οικουμενιστες, αλλα ανηκουν σε παρασυναγωγη των κακοδοξων.
  Ταλαιπωρε ανανηψε, αλλοιως αφησε μας, μην μας ενοχλεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Γεώργιος Γιαννόπουλος23 Αυγούστου 2016 - 12:27 π.μ.


  ΘΕΑΡΕΣΤΗ ΛΥΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.


  Απάντηση απο την ΟΜΟΛΟΓΙΑ:

  ΟΜΟΛΟΓΙΑ 23 Αυγούστου 2016 - 2:55 π.μ.

  Eσυ Γεωργιε Γιαννοπουλε αποτελεις ενα σκανδαλο πρωτου μεγεθους και εισαι ενας σκληρος και αμετανοητος ΚΑΚΟΔΟΞΟΣ αφου πιστευεις οτι το ημερολογιο ειναι δογμα της Εκκλησιας.
  Καλα θα κανης να αποσυρθης στα ενδοτερα σου και να κλαψης για την αντορθοδοξη κακοδοξια σου και οσοι ακομα σε μοιαζουν και σε αποδεχονται, οπως η καλονη-εκτρωμα του Τριλοφου.
  Εσεις δεν ανηκετε στην Εκκλησια, ουτε στην ευλογημενη Αποτειχισι αλλα στην ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ και στο σχισμα το αποτροπαιο της σατανικης κακοδοξιας.
  Που ανηκεις αληθεια, σε ποια Εκκλησια ανηκεις κακοδοξε;
  Οι κακοδοξοι δεν εχουν θεσι μεσα στην Εκκλησια του Χριστου, ουτε στους Αποτειχισμενους απο τους Οικουμενιστες, αλλα ανηκουν σε παρασυναγωγη των κακοδοξων.
  Ταλαιπωρε ανανηψε, αλλοιως αφησε μας, μην μας ενοχλεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Γεωργιος Γιαννοπουλος ειναι ο χαμενος στον Ωκεανο ταξιτζης που εμφανιζεται και κανει παντου τον δασκαλο με τις ανοησιες του και τις παρακρουσεις του.
   Βγαλαμε το σχολιο του οπως μας τοστειλε γιατι μας παρεπεμψε σε βλακειες πρωτου μεγεθους και δεν κριναμε σωστο να σας τις γνωρισουμε.
   Ο κυριος αυτος συχναζει κατα τον τριλοφο και γινεται απο καποιους απο εκει αποδεκτος.
   Να μαζεψη υπογραφες για να δουμε τα ονοματα τους οσων αποδεχονται τις ιδιες κακοδοξιες και ...προσκυνουν τον Βουδα.
   Και καλα θα κανη ο πατερ που τους αποδεχεται καιτους μεταλαμβανει να τους απομακρυνει αμεσα και αποφασιστικα γιατι οπως μας ειπε τοχει κανει αλλα εκεινος σαν αδεσποτος δεν τον ακουσε.
   Περιεργα πραγματα συμβαινουν εκει στον Τριλοφο.
   Ελπιζουμε συντομα να ξεκαθαρισουμε το τοπιο και να λαβουμε οριστικη και αμετακλητη θεσι απεναντι τους.

   Διαγραφή
 15. κ οδυσσεα εαν καποιος εχει χειροτονηθη απο κακοδοξον επισκοπον τον δεχεται η εκκλησια παρακαλω μπορειτε να με ενημερωσετε ποια εκκλησια λετε αφου εχετε αποτειχισθει απο το σωμα της εκκλησιας μηπως πρεπει να καταφυγω στον αρτεμιον θα χαρω την υποδειξιν σου αιδεσ, λαμπρος παππας βερολινο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανονικα τετοια σχολια σαν τα δικα σου τα ανωνυμα και ψευδωνυμα (αλλοιως στειλε μου το εμειλ σου και το τηλεφωνο σου, τολμας;)δεν θαπρεπε να τα δημοσιευουμε αλλα να τα ...εξωπεταμε με αηδια.
   Ποσες φορες δεν εδωσα απαντησι...
   Ναι κυριε πατερ στην εκκλησιαστικη μας ιστορια πολλες χειροτονιες απο αιρετικους αποφασιστηκε συνοδικα να γινουν αποδεκτες.
   Γιατι, σημερα οι Χειροτονιες απο τους εν Ελλαδι και αλλαχου, Οικουμενιστων δεν ειναι ακυρες;
   Και ο δικος σου επισκοπος ειναι Οικουμενιστης.
   Τον ακουσες ποτε να μιλαει για την Αιρεσι του οικουμενισμου;
   Αρα..... οπερ εδει δειξαι.
   Καποιον μεγαλο λακο εχει η φαβα.

   Οσον αφορα που μιλας αχρειε και γελοιε και ασχετε για εξοδο απο το σωμα της Εκκλησιας των Αποτειχισμενων, τι να σου απαντησω ...γυφτικο σκεπαρνι;
   Ουτε ορθοδοξος εισαι, ουτε και φαινεσαι.
   Δεν ανοιγεις ποτε το Πηδαλιο για να δης τι σημαινει Αποτειχισι και Διαστολη;
   Δεν θα σου απαντησω εγω αγραμματε, ανοιξε εσυ για να διαβασης.
   Εσυ σε ποιον οικουμενιστη Αιρετικο ανηκεις;
   Θα εχεις το θαρρος να μου πεις θρασυδειλε;

   Διαγραφή
 16. αδελφε πανταζη δεν με γνωριζεις που εψαλλες στον ναο μου αγιον κυριλλο και μεθοδιο στην μελβουρνη και εδω και δυο χρονια εφημερευω στον ναον του αγιου αθανασιου συδνευ
  ευχες στην οικογενεια σου π. μεθοδιος λιβανος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πατερ, αν εισαι πατερ ή εισαι καποιος ψευδολογος γελοιος ψευτοχριστιανος, μας στελνεις το τηλεφωνο σου και το εμειλ σου;

   Διαγραφή
 17. Αγαπητέ Οδυσσέα
  ΨΕΥΤΗΣ είναι εκ του πατρός του ψεύδους: τον διάβολο! ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ κσι ΔΕΙΛΟΣ είναι ο δήθεν "π. Μεθόδιος!" Ο πραγματικός Μεθόδιος Λιβανός πέθανε την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015, σε ηλικία 88 ετών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΙ ΨΕΥΔΟΛΟΓΟΙ! Να σας χαίρεται ο "τελειωμένος" πια Αυστραλίας... ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου