Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

«Αιρετικὸν άνθρωπον μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσία παραιτού» (Απόστολος Παύλος)

Ἕνα βιβλίο-σχόλιο στὴ διδασκαλία αὐτὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πού -ἰδιαίτερα σήμερα πρίν, κατὰ καὶ μετὰ τὴν Κολυμπάριον Σύνοδο- οἱ παναιρετικοὶ Οἰκουμενιστές κατακρεουργοῦν!

 

Η ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Σημάτη Παναγιώτη, θεολόγου

   
     Ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας μας ἔναντι τῶν αἱρέσεων συνοψίζεται καὶ στηρίζεται στὴν Ἐντολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσία παραιτοῦ». Αὐτὴν τὴν Ἐντολὴ διαστρέφει καὶ καταργεῖ ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὄχι μόνο μὲ τὶς πράξεις του, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐπίσημη ὁμιλία του στὸ Φανάρι.
     Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποδεικνύει πὼς τὸ γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας σὲ μιὰ θαυμαστὴ ἑνότητα πίστεως καὶ πνεύματος ἀκολουθοῦν τὴν Ἐντολὴ τοῦ θεοκινήτου ἀποστόλου Παύλου καὶ τὴν ἐντολή του  ἔχει θέσει ὡς βάση τῆς στάσεώς μας ἔναντι τῶν αἱρετικῶν.
   Αὐτὴν τὴ στάση περιφρονεῖ καὶ προδίδει ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ οἱ ὀπαδοί του, διαλεγόμενος καὶ συμπροσευχόμενος μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ἑτερόθρησκους καὶ φτάνοντας μάλιστα στὸ σημεῖο καὶ τὴν βλασφημία νὰ τὶς ὀνομάζει ἐπίσημα "Ἐκκλησίες".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου