Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Ύστατη έκκληση προς τον σεβ. Μητροπολίτη Φλωρίνης: "Αρνηθείτε να συλλειτουργήσετε την Κυριακή" (μὲ τὸν Προύσης Ἐλπιδοφορο)

Ύστατη έκκληση προς 
 
τον σεβ. Μητροπολίτη Φλωρίνης:

"Αρνηθείτε να
συλλειτουργήσετε
την Κυριακή"
(μὲ τὸν Προύσης Ἐλπιδοφορο)

Προύσης Ελπιδοφόρος
(στο πρώτο πρόγραμμα):
«Ανεξάρτητα από τα δόγματα, στην ίδια αγάπη πιστεύουμε, στον ίδιο Χριστό πιστεύουμε».


Σχόλιο : Από έγκυρες πληροφορίες που συγκεντρώσαμε, ο μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος, πρόκειται να συλλειτουργήσει την Κυριακή στο μητροπολιτικό ναό της Φλώρινας με τον σεβ. Φλωρίνης κκ. Θεόκλητο, που εάν όντως επιθυμεί αξίως να τιμήσει την παρακαταθήκη του μακαριστού Αυγουστίνου, οφείλει να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον ακραιφνή οικουμενιστή μητροπολίτη Προύσης. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο με τον οικουμενισμό και τους θεράποντές του. Στη Φλώρινα ο πιστός λαός είναι ανάστατος, απογοητευμένος και διπλά φαρμακωμένος. 

     
Ακολουθεί το σχετικό θλιβερό δημοσίευμα:
  «Ανεξάρτητα από τα δόγματα, στην ίδια αγάπη πιστεύουμε, στον ίδιο Χριστό πιστεύουμε». Αυτό σημείωσε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Προύσης, Ελπιδοφόρος που μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα "για την κοινή παρουσία, στη Λέσβο των δύο κορυφαίων ηγετών του Χριστιανισμού, του Πάπα Φραγκίσκου και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο".
Για ολόκληρη τη συνέντευξη πατήστε εδώ

Ἀπομαγνητοφωνημένα ἀποσπασματα - ΣΧΟΛΙΑ "Π.Π. "
Δημοσιογρ.: Ποιο εἶναι τὸ μήνυμα ποὺ θὰ σταλεῖ ἀπ’ αὐτὴν τὴν κοινὴ παρουσία τῶν προκαθημένων τῶν Ἐκκλησιῶν;
Μητροπ. Προύσης: …Ἡ συνάντηση αὐτὴ ἔχει τριπλὸ σκοπό. Κατ’ ἀρχὴν ἀπευθύνεται στοὺς ἴδιους τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θαλασσοπνίγονται…, ὅσοι κατάφεραν καὶ γλύτωσαν ἀπὸ τὸ λεπίδι τοῦ πολέμου…, σ’ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους κατ’ ἀρχὴν ἀπευθύνεται αὐτὴ ἡ συνάντησηνα τοὺς καλωσορίσει, νὰ τοὺς ἀγκαλιάσει, νὰ τοὺς δείξει συμπαράσταση γιατὶ εἶναι καθαρὰ ἕνα ἀνθρώπινο θέμα κατ’ ἀρχήν...
Τὸ πρῶτο μήνυμα εἶναι χριστιανικό, εἴμαστε χριστιανοί, εἴτε εἴμαστε Καθολικοί, εἴτε Ὀρθόδοξοι… Καὶ τὸ μήνυμα τῆς ἀγάπης εἶναι τὸ ἴδιο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ Δόγματα …στὴν ἴδια ἀγάπη πιστεύουμε, στὸν ἴδιο Χριστὸ πιστεύουμε(σ.σ.: ἔστω κι ἂν ἀρνοῦνται οἱ αἱρετικοὶ διδασκαλίες Του, εἰσάγοντας στὴν Πίστη τὸ Filioque, γιὰ τὸ ὁποῖο δυὸ φορὲς μίλησε ὁ Κύριος καὶ τὸ ἀπέκλεισε!) ἡ διδασκαλία τῆς ἀγάπης εἶναι κοινὴ καὶ γιὰ τοὺς δυο μας.
Ὁ δεύτερος ἀποδέκτης αὐτῆς τῆς συνάντησης εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἑλληνικὸς λαός. …Ὅμως, αὐτὴ ἡ ἀγάπη καὶ ὁ ἡρωϊσμὸς ποὺ ἐπιδεικνύει ὁ Ἑλληνικὸς λαός, …οἱ ἀντοχὲς ἔχουν φτάσει στὰ ὅρια. Καὶ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔδειξαν τόσο ἡρωϊσμό, πρέπει νὰ αἰσθανθοῦν ὅτι κάποιος τὸ ἐκτιμάει αὐτὸ ποὺ κάνουν, ὅτι κάποιος τὸ βλέπει (σ.σ.: Γιὰ φανταστεῖτε ποὺ καταντήσαμε: νὰ ἐπαιτοῦμε τὴν συμπάθεια καὶ τὴν ἐκτίμηση τοῦ Πάπα! –κατὰ τὸν Προύσης βέβαια, ὁ ὁποῖος ξέρει τὰ παιχνίδια ποὺ παίζονται). Αὐτὸ εἶναι τὸ δεύτερο μήνυμα ποὺ θέλουν νὰ δώσουν οἱ πνευματικοὶ ἀρχηγοί μας, ὁ πατριάρχης, ὁ Πάπας καὶ ὁ  .
Τὸ τρίτο μήνυμα εἶναι ὅτι πρέπει καὶ ἡ διεθνὴς κοινότητα νὰ εὐαισθητοποιηθεῖ ὅτι δὲν μπορεῖ ἕνας λαός, νὰ σηκώνει μόνος του ἕνα τέτοιο βάρος… (σ.σ.: Καλωσύνη του, λοιπόν, τοῦ Πάπα ποὺ θὰ …βοηθήσει γιὰ τὴν ἄρση του!).
Στὶς ἐπαφὲς μας μὲ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, ὑπάρχουν πολλὰ ἐπίπεδα στὰ ὁποῖα συνεργαζόμαστε. Ὑπάρχει ὁ θεολογικὸς Διάλογος, ποὺ εἶναι καθαρὰ σὲ θεολογικὸ ἐπίπεδο, ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὰ θεολογικὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα μᾶς χωρίζουν καὶ μᾶς ἑνώνουν, ἀλλὰ ὑπάρχει ἡ συνεργασία σὲ κοινωνικὰ ἐπίπεδα... καὶ σ’ αὐτὰ οἱ Ἐκκλησίες πρέπει νὰ ἔχουν κοινὴ φωνή… (σ.σ.: Μάταια ὁ Εὐαγγελιστὴς τῆς Ἀγάπης Ἰωάννης καὶ ὁ Ἀπόστολος τῆς Ἀγάπης Παῦλος διετύπωσαν τὶς αὐστηρές, ἀλλ’ ἐξ ἀγάπης διδασκαλίες: τοῖς αἱρετικοῖς «μὴ λέγητε χαίρειν»· «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ»· «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε» κ.λπ. Μάταια οἱ Ἅγιοι μᾶς δίδαξαν οὔτε νὰ τρῶμε μαζὶ μὲ αἱρετικούς. Ὁ Προύσης, οἱ ὑπόλοιποι Οἰκουμενιστὲς καὶ ἡ νέα ἐκκλησία ποὺ ἐκπροσωποῦν, ἔχουν δικό τους Εὐαγγέλιο, ὅπως εἶναι φυσικὸ σὲ μιὰ «ἐκκλησία πονηρευομένων». Μὲ τὸν ψευδεπίσκοπο αὐτης τῆς Ἐκκλησίας θὰ συλλειτουργήσει ὁ Φλωρίνης Θεόκλητος! Καὶ μὲ αὐτὸν κοινωνοῦν οἱ διαμαρτυρόμενοι ἀντι-Οἰκουμενιστές, ἐπειδὴ τοὺς ὑπενθυμίζουμε τὴ φωνὴ τῶν Ἁγίων ποὺ διδάσκει τὴν Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τους!).
Δημοσιογρ.: Ἐσεῖς θὰ συνοδεύετε τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη;
Μητροπ. Προύσης: Εἶχα τὴν τιμὴ ὁ πατριάρχης νὰ μὲ ὁρίσει μέλος τῆς συνοδείας του.

2 σχόλια:

 1. Πότε επιτέλους θα ορθώσει το ανάστημά του ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος απέναντι στους φαναριώτες οικουμενιστές;
  Δεν σκέπτεται, αν μη τι άλλο, τους πιστούς που σκανδαλίζονται με την ακατανόητη ανοχή του στα οικουμενιστικά τερτίπια; Πώς ανέχεται η συνείδησή του να συλλειτουργήσει με έναν επίσκοπο που τρέχει στους ουνίτικους ναούς και που έχει "χρησιμοποιήσει" το δόγμα της Αγίας Τριάδας για να τεκμηριώσει το έωλο πρωτείο και στηη Ανατολή;
  Θα τρίζουν τα κόκκαλα του π.Αυγουστίνου με αυτήν του τη συμπεριφορά.
  Δεν καταλαβαίνει ότι αποξενώνεται ακόμη πιο πολύ από τον πιστό λαό της επαρχίας του;
  Μετά την εκλογή του το αγωνιστικό πνεύμα του π.Αυγουστίνου έδωσε τη θέση του στο συμβιβασμό και τη σιωπή. Τι κρίμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπά, πού ηρωισμός απ αυτόν..
  Μόνο πού τόν βλέπεις καταλαβαίνεις,πώς δέν πάει καλά...
  Νά ρωτήσω. Ήταν όντως επιλογή τού Π.ΑΥΓΟΥΣΤΊΝΟΥ?
  Αν Ναι, λυπάμαι, φαίνεται πώς δέν είχε καταλάβει τίποτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου