Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Όταν αδικείται η πρὸς τον Θεό πίστη, δεν μπορεί να ισχύει ο σεβασμός προς τους Πατριάρχες

Όταν αδικείται η πρὸς τον Θεό πίστη, δεν μπορεί να ισχύει ο σεβασμός προς τους Πατριάρχες!

Παρουσιάσαμε κάποια κείμενα γιὰ τὸν ἅγιο Ἀθανάσιο, τωρα παρουσιάζουμε ἕνα κείμενο τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδερείας, ποὺ ἀποτυπώνει τὴ γραμμὴ τῶν ἁγίων Πατέρων περὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, κι ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ὅπως κακόβουλα συκοφαντοῦν, ὅσοι δὲν θέλουν νὰ ἀκολουθήσουν τὶς Ἐντολὲς τοῦ Κυρίου.
Ὁ ἅγιος Κύριλλος εἶναι σαφής στὴν διδασκαλία καὶ τὴν πρακτική του.
Πρόκειται γιὰ μιὰ ἐπιστολὴ ποὺ στέλνει στὸν Νεστόριο, πρὶν συνέλθη ἡ Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ πρὶν τὸν καλέσει σὲ ἀπολογία, καὶ φυσικὰ πρὶν τὸν καταδικάσει (γεγονὸς ποὺ συνέβη μετὰ ἀπὸ μερικοὺς μῆνες). Ὁ Κύριος, τοῦ γράφει, μᾶς ἔχει διδάξει ὅτι ὅποιος ἀγαπᾶ τοὺς δικούς του περισσότερο ἀπὸ Αὐτόν, δὲν τοῦ εἶναι ἄξιος. Ὁπότε, λέγει, πῶς θὰ σωθοῦμε ἐμεῖς, καὶ ποιά ἀπολογία θὰ βροῦμε, ἀφοῦ τηρήσαμε τόσο μακροχρόνια σιωπὴ ἀπέναντι στοὺς δυσεβεῖς λόγους ποὺ ἐναντίον Του διδάσκεις;
Ἐπειδή, λοιπόν, μὲ τὶς διδασκαλίες σου ἐσκανδάλισες τὴν Ἐκκλησία καὶ ἔσπειρες στοὺς πιστοὺς ζύμην κακοήθους αἱρέσεως, κι ὄχι μόνο στοὺς πιστοὺς τῆς Κων/πόλεως,  ἀλλὰ σὲ ὅλους, δὲν μποροῦμε ἄλλο νὰ σιωπήσουμε. Διότι, ὅταν ἀδικεῖται ἡ πρὸς τὸν Θεὸ πίστη, δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχύει ὁ σεβασμὸς πρὸς τοὺς γονεῖς (καὶ τοὺς Πατριάρχες)· ἂς παύσει λοιπόν, ὁ σεβασμὸς πρὸς τοὺς γονεῖς ὡς ἀβάσιμος καὶ ἐπισφαλής, ἂς μένει δὲ ἀργὸς ὁ νόμος τῆς φιλοστοργίας πρὸς τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδερφούς. Ἂς εἶναι τότε λοιπὸν γιὰ τοὺς εὐσεβεῖς τιμιώτερος ὁ θάνατος ἀπὸ τὴν ζωή, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν τὴν ἄλλη ζωή, τὴν ἀληθινὴ καὶ αἰώνιο.


 Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἐπιστολὴ ιζ΄, P.G. 77, 105C-108A.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου