Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Να πλανήση, ει δυνατόν, και εκλεκτούς

Να πλανήση, ει δυνατόν, και εκλεκτούς

  αγιου Ιγνατιου Μπριαντσατσινωφ

Τι λέει η Άγια Γραφή

Και πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξωμε. Και να κλαύσωμε γι’ αυτό. Γιατί τα θαύματα και οι πράξεις του αντιχρίστου θα φέρουν σε δύσκολη θέση και τους πιο εκλεκτούς δούλους του Θεού.
Η αιτία της μεγάλης επίδρασης του αντιχρίστου θα έγκειται στην σατανική δολιότητα και υποκρισία, με τις οποίες σκεπάζει το πιο φρικαλέο κακό• με το αχαλίνωτο και αναίσχυντο θράσος του• με την πλήρη συμπαράσταση των πονηρών πνευμάτων• και με την ικανότητα να κάνη θαύματα• ψεύτικα μεν, αλλά που προκαλούν κατάπληξη. Η φαντασία του ανθρώπου είναι ανίκανη να συλλάβη την εικόνα ενός τόσο μεγάλου κακούργου, όσος θα είναι ο αντίχριστος. Θα σαλπίζει για τον εαυτό του, όπως σάλπιζαν οι πρόδρομοί του, οι προτυπώσεις του. Θα ονομάζη τον εαυτό του κήρυκα και παλινορθωτή της αληθινής θεογνωσίας. Έτσι εκείνοι, που δεν κατανοούν τον χριστιανισμό, θα ιδούν σ’ αυτόν ένα αντιπρόσωπο και υπέρμαχο της αληθινής θρησκείας! Και θα πάνε με το μέρος του. Θα σαλπίση. Και θα ονομάση τον εαυτό του επηγγελμένον Μεσσίαν. Και συναντώντας τον, εκείνοι που ζουν με σαρκικό φρόνημα, και βλέποντας την δόξα του, την δύναμή του, τις πνευματικές του ικανότητες, την ολοσχερή επιβολή του στα στοιχεία του κόσμου, θα τον αναγορεύσουν Θεό και θα γίνουν οπαδοί του [11].
Ο αντίχριστος θα παρουσιασθή πράος, εύσπλαγχνος, γεμάτος αγάπη, γεμάτος αρετές. Θα τον δεχθούν σαν πράγματι γεμάτον αρετές. Και θα υποταχθούν σ’ αυτόν, εξ αιτίας των υψίστων αρετών του, όλοι εκείνοι που φαντάζονται, πως αλήθεια είναι η «αλήθεια» του πεπτωκότος ανθρώπου, και γι’ αυτό ούτε καν σκέπτονται να την ξεπεράσουν για να γνωρίσουν την αλήθειαν του Ευαγγελίου[12].
Ο αντίχριστος τότε θα εισηγηθή στην ανθρωπότητα την δημιουργία μιας ανώτατης παγκόσμιας ειρήνης και ευημερίας. Θα προσφέρη τιμές, πλούτη, μεγαλεία, σημαντικές ανέσεις και σαρκικές ηδονές. Και όσοι ποθούν επίγεια πράγματα, θα τον δεχθούν. Και θα τον ονομάσουν «κύριό» τους[13]. Ενώπιον της ανθρωπότητος ο αντίχριστος θα ανοίξη ένα τέτοιο ανεξήγητο με την τότε επιστήμη τσίρκο θαυμάτων, που η κατεργαριά τους θα θυμίζη θέατρο. Θα φέρη φόβο με τις απειλές και θαυμασμό με τα θαύματά του. Θα ικανοποιήση την άκριτη περιέργειά τους και την παχυλή τους άγνοια. Θα ικανοποιήση την ματαιοδοξία τους και τον εγωισμό τους. Θα ικανοποιήση το σαρκικό τους φρόνημα. Θα ικανοποιήση την δεισιδαιμονία και τις προλήψεις τους. Και θα φέρη σε σύγχυση τους σοφούς. Έτσι όλοι οι άνθρωποι με οδηγό την πεπτωκυία φύση τους, χωρίς το φως του Θεού, θα παρασυρθούν και θα καταλήξουν πειθήνια και άβουλα όργανα του πλάνου[14].
Τα σημεία του αντιχρίστου θα γίνουν κατά κύριο λόγο στον αέρα [15], και συγκεκριμένα στο στρώμα, στο οποίο κυριαρχεί ο σατανάς[16]. Τα σημεία αυτά θα επιδρούν ως επί το πλείστον στην αίσθηση της όρασης. Και έτσι και θα γοητεύουν και θα απατούν.

Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μελετώντας στην Αποκάλυψη του τα γεγονότα, που θα γίνουν πριν από την συντέλεια του κόσμου, λέγει ότι ο αντίχριστος θα κάμη μεγάλα σημεία, ακόμη και να κατεβή «πυρ εκ του ουρανού ενώπιον των ανθρώπων»[17]. Το θαύμα αυτό, μας λέγει η Αγία Γραφή, θα είναι το πιο μεγάλο από τα θαύματα του αντιχρίστου. Και αυτό το θαύμα θα γίνη στον αέρα. Θα είναι ένα μεγαλοπρεπές και φοβερό θέαμα!
Βιβλιογραφία
[11] έ.α.
[12] Μακαρίου Αιγυπτίου Ομιλία ΛΑ’ § 4.
[13] Θεοφυλάκτου Βουλγ. Εις το Ιωάν. 5, 43.
[14] Αποκ. 13, 8.
[15] Εφραίμ του Σύρου, έ.α., Εφ. 2, 2 και 6, 12.
[16] Συμεών Νέου Θεολόγου, Περί του τρίτου είδους προσευχής.
[17] Αποκ. 13, 13.

Απάτη και κατεργαριά

Τα σημεία του αντιχρίστου θα γεμίσουν όλες του τις ενέργειες απάτη και κατεργαριά. Και θα τραβήξουν τους πιο πολλούς ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Οι εχθροί του αντιχρίστου θα θεωρηθούν  ταραξίες,  εχθροί της κοινωνίας και της τάξης• θα υποστούν ανοιχτές και συγκεκαλυμμένες διώξεις• και θα υποβληθούν σε σκληρές τιμωρίες και ποινές. Τα πονηρά πνεύματα σκορπισμένα στην οικουμένη, θα προκαλούν στους ανθρώπους μια γενικά εξαίρετη γνώμη για τον αντίχριστο, ένα γενικό ενθουσιασμό, μια ακαταδάμαστη στροφή σ’ αυτόν[18]
Με αδρές γραμμές η αγία Γραφή μας περιγράφει το βάρος του τελευταίου διωγμού και την σκληρότητα του διώκτη. Το πιο αποφασιστικό και χαρακτηριστικό σημείο είναι το όνομα, που η Γραφή δίνει στον φρικαλέο εκείνο άνθρωπο. Τον ονομάζει «θηρίο»[19], όπως και ο πεσών άγγελος είχε ονομασθή «όφις» (φίδι)[20]. Οι δύο αυτές ονομασίες σκιαγραφούν αρκετά καλά τον χαρακτήρα των εχθρών του Θεού. Ο ένας ενεργεί πιο μυστικά, ο άλλος πιο φανερά. Όμως στο «θηρίο» αυτό (που μοιάζει με όλα τα άλλα θηρία[21], στο ότι συγκεντρώνει στον εαυτό του τις θηριωδίες όλων) «έδωκεν ο δράκων την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην»[22]. Η δοκιμασία για τους αγίους του Θεού θα είναι φοβερή. Ο διώκτης με την πονηρία, την υποκρισία και τα θαύματά του θα προσπαθήση να τους πλανήση και απατήση προκαλώντας εις βάρος τους φοβερά εκλεπτυσμένους, και παμπόνηρα συγκεκαλυμμένους διωγμούς και φτιαχτά προβλήματα. Η απεριόριστη εξουσία των βασανιστών θα τους φέρη σε τρομερά δύσκολη θέση. Πολύ μικρός αριθμός από αυτούς θα εκτελεσθούν ενώπιον όλων των ανθρώπων. Και κλήρος τους θα είναι η κοινή περιφρόνηση, το μίσος, η κατασυκοφάντηση από όλους, τα πιεστικά εις βάρος τους μέτρα, και ο βίαιος θάνατος. Μόνο με την βοήθεια της θείας χάριτος και με το  φωτισμό του Θεού θα κατορθώσουν οι εκλεκτοί Του να ομολογήσουν ενώπιον των ανθρώπων τον Κύριον Ιησούν Χριστόν.
Βιβλιογραφία
[18] Εφραίμ του Σύρου, Λόγος 106.
[19] Αποκ. 13, 1.
[20] Γεν. 3, 1, Αποκ. 12, 3.
[21] Αποκ. 13, 2.
[22] Αποκ. 13, 2.

2 σχόλια:

 1. Όσοι θέλουν ας δούν πώς η παπική αίρεση έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό της εσχατολογικό παραμύθι(Βασίζεται σε 3 διακριτά σημεία) το οποίο και ταιριάζει γάντι με τα γεγονότα που αφορούν τον Αντίχριστο στην Αποκάλυψη του Ιωάννη με την μόνη διαφορά ότι μας παρουσιάζει τα ψευδοθαύματα και τα σημεία του ψευδοπροφήτη λίγο πριν την εμφάνιση του Αντιχρίστου ως Προειδοποίηση, την εμφάνιση του Αντιχρίστου ως Θεϊκό Θαύμα και την Δευτέρα Παρουσία ως Τιμωρία που έρχεται από το Διάστημα.
  Οι παπικοί στις ψευδοπροφητείες - σχέδιο, τόσο της Φάτιμα όσο και του Γκαραμπαντάλ θεωρούν ότι συνέπεια του μη προσηλυτισμού, αφιέρωσης και λατρείας της Ρωσίας και των φιλικών προς αυτή χωρών(μάλλον εννοεί γενικά των Ορθόδοξων Χωρών) στην άσπιλη καρδιά της Φάτιμα, θα επέλθει η τιμωρία από τον Θεό που μεταφράζεται σε παγκόσμιο πόλεμο από την Ρωσία που θα οδηγήσει μέχρι και σε αφανισμούς κρατών. Αναφέρεται από αρκετούς ότι η μοναχή Λουσία στην οποία αποκαλύφθηκε η Παναγία της Φατίμα είπε ότι η Ρωσία θα είναι το όργανο της τιμωρίας και η μάστιγα που επέλεξε ο Ουρανός για να τιμωρήσει όλα τα έθνη αν δεν καταφέρουν όσο είναι νωρίς να προσηλυτίσουν και αφιερώσουν αυτή την χώρα και της συμμάχους της στην άσπιλη καρδιά της. Πράγματι στον Ορθόδοξο Κόσμο πουθενά σχεδόν δεν λατρεύονται εικόνες της Παναγίας και του Χριστού με την καρδιά (παρότι η καρδιά σαν σύμβολο τα τελευταία χρόνια υπάρχει παντού με την παρουσία της κυριολεκτικά να επελαύνει παντού στην καθημερινότητά μας).
  Ο πόλεμος αυτός όμως όπως τονίζεται θα λήξει θαυματουργικά (Εδώ αρχίζουν τα προφητευόμενα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη σημεία και τέρατα ψεύδους που θα οδηγήσουν στην εμφάνιση του αντιχρίστου) καθώς σύμφωνα με τις ψευδοπροφητείες του Γκαραμπαντάλ, ο Χριστός αρχικά θα Προειδοποιήσει (ΠΡΩΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ή και ΦΩΤΙΣΜΟΣ - THE WARNING) ολόκληρη την ανθρωπότητα(όταν αυτή θα βρίσκεται στο χειρότερό της σημείο) με ένα σημείο στον ουρανό από το διάστημα που θα το δει ολόκληρη η ανθρωπότητα σε ολόκληρη την Γη και θα προκαλέσει μέγα φόβο και τρόμο ώστε όλοι να ταπεινωθούν και να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό ήταν προειδοποίηση από τον Χριστό προς όλους να αλλάξουν και να μετανοήσουν. Πρόκειται για ένα μυστικιστικό γεγονός που θα συμβεί στον κόσμο και αναφέρεται ως η μεγαλύτερη πράξη του "Θείου Ελέους". Το γεγονός δε της Προειδοποίησης θα το βιώσει λένε κάθε άνθρωπος (κατ άλλους όσοι θα είναι ηλικίας 7 ετών και άνω). Πολλοί θα πεθάνουν από τον φόβο. Θα είναι λένε μια τόσο δυνατή εμπειρία που κανείς δε θα μπορεί να την αγνοήσει. Όλοι, ακόμη και οι άθεοι θα διαπιστώσουν ότι ο Θεός υπάρχει. Θα είναι διόρθωση της συνείδησης του κόσμου. Θα είναι κάτι σαν δύο αστεροειδείς ή κομήτες (για άστρο στον ουρανό πριν την εμφάνιση του Μεσσία κάνουν λόγο και οι Ραββίνοι) ή αστέρια που θα συγκρουστούν στον ουρανό και θα προκαλέσουν τρομερό κρότο και λάμψη αλλά δεν θα πέσουν και δεν θα προκαλέσουν καταστροφές. Θα είναι σαν φωτιά που δεν μπορεί να κάψει την σάρκα μας αλλά θα την αισθανθεί το είναι μας!!! Ο καθένας θα δεί ένα σημάδι χάρης ή τιμωρίας μέσα του.

  Αλέξανδρος 1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σε μικρό χρονικό διάστημα που σύμφωνα με τους παπικούς δεν θα ξεπερνάει το ένα έτος και αφού θα έχει επέλθει η πολυπόθητη μετάνοια με τους ποταμούς δακρύων λόγω της Προειδοποίησης, το "Έλεος του Θεού" θα ενεργήσει στο να γίνει το "Ψευδοθαύμα". Θα πραγματοποιηθεί όπως λένε από τον Χριστό "το μεγαλύτερο θαύμα" που έκανε ποτέ (ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ - THE MIRACLE) σταματώντας έτσι οριστικά τους όποιους πολέμους. Κατά την διάρκεια του Μείζονος Ψευδοθαύματος το οποίο θα έχει παγκόσμιο αντίκτυπο θα θεραπευτούν πολλοί άρρωστοι και θα αναστηθούν νεκροί ενώ λένε ότι και το ίδιο το σώμα του Χριστού μπορεί να ξανα-αναστηθεί!!!!! Η Κοντσίτα, στην οποία έγιναν οι εμφανίσεις στο Γκαραμπαντάλ είπε πως όταν ρώτησε τον Κύριο γιατί θα κάνει αυτό το θαύμα, ο Κύριος της είπε για να προσηλυτιστεί ολόκληρος ο Κόσμος στην Ιερή Καρδιά Του και στην Άσπιλη Καρδιά της Παρθένου!!! Το "θαύμα" γι αυτούς θα οδηγήσει σε παύση του πολέμου και στην λατρεία και αφιέρωση των πάντων στην Άσπιλη καρδιά της Φάτιμα και στην Ιερή καρδιά του Χριστού!! Το θαύμα θα είναι συνέπεια του Ελέους του Θεού.Η Παναγία της Ακίτα σε εμφάνισή της ανέφερε ότι τα μόνα «όπλα» που θα μείνουν στους ανθρώπους θα είναι το Ροζάριο για να προσεύχονται στον πάπα και το σημάδι που θα αφήσει ο Υιός της μόνιμα μετά το Θαύμα στις κορυφές κάποιων συγκεκριμένων πεύκων κοντά στο Γκαραμπαντάλ, ώστε να θυμίζει σε όλους την Προειδοποίηση και το ¨Θαύμα¨(σύμφωνα με τα όσα λέει το Γκαραμπαντάλ). Αντίστοιχα και η μοναχή Λουσία πιστοποιεί ότι τα δύο τελικά "γιατρικά" που δίδει ο Θεός στον κόσμο είναι το ροζάριο και η αφοσίωση και λατρεία στην Άσπιλη Καρδιά της Παρθένου.
  Ωστόσο υπάρχει και ένα τελευταίο στάδιο που αναφέρεται στις παπικές εσχατολογικές προφητείες του Garabandal και αυτό είναι η τιμωρία (ΤΡΙΤΟΝ ΕΙΝΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ - THE PUNISHMENT). Η τιμωρία σύμφωνα με την Κοντσίτα θα γίνει αργά ή γρήγορα και σίγουρα μετά το Θαύμα και αυτό διότι η ανθρωπότητα θα αποδειχθεί ότι δεν έχει μετανοήσει και δεχθεί πραγματικά τα μηνύματα της Φάτιμα, του Γκαραμπαντάλ και της Φαουστίνας και δεν εκμεταλλεύτηκε την περίοδο Βασιλείας του Ελέους του Θεού. Αν όλοι μετανοήσουν πραγματικά μπορεί να αποφευχθεί αλλά η Κοντσίτα αναφέρει ότι δεν θεωρέι πιθανό να αποφευχθεί. Η τιμωρία από ότι λένε είναι μία καταστροφή προερχόμενη από ότι καταλαβαίνω από το διάστημα που δυστυχώς δεν θα μπορέσει να αποφευχθεί και θα προκαλέσει παγκόσμιο ολοκαύτωμα. Εγώ προσωπικά εικάζω μελετώντας την παπική αίρεση ότι ο ψευδοπροφήτης που όπως ξέρουμε θα σκοτώνει όσους δεν δέχονται να προσκυνήσουν την εικόνα (ώστε να ελκύσουν το Έλεος του Θεού), θα έχει πείσει τους πάντες ότι αν δεν κάνετε αυτά που μας λέει το Γκαραμπαντάλ τότε έρχεται η Τιμωρία και δεν θα μείνει τίποτε όρθιο!!!! Με τον όρο ΤΙΜΩΡΙΑ πρέπει κατ εμέ να εννοεί την Πραγματική Δεύτερη Έλευση του Χριστού στην Γη με όλη του την Δόξα!!! Πιθανώς εδώ να ταυτίζεται η Έλευση του Πραγματικού Χριστού ως κάποια διαστημική τιμωρία...
  Ενδεικτικά μερικά ιστολόγια:

  http://www.garabandal.org/punish.shtml

  http://www.garabandal.org/News/The_Warning_of_Fatima.shtml

  https://heavenawaits.wordpress.com/warning-of-garabandal/

  Αλέξανδρος 2

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου