Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016«Ημείς τους θεσμούς των Πατέρων φυλάττομεν»


(Αγία 7η Οικουμενική Σύνοδος)


Η Ορθόδοξη Εκκλησία από τη φύση της είναι υπεύθυνη για την πνευματική πορεία του πληρώματός της σε κάθε εποχή, σε κάθε ιστορικό παρόν και απέναντι σε κάθε μορφή κοινωνικού συστήματος.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας Αγιογραφικά αποσαφήνισαν το δόγμα, το οριοθέτησαν και ανέδειξαν το ήθος της Ορθοδοξίας, μακρυά από κάθε εποχιακή-περιστασιακή  κοσμική ή θρησκευτική ιδεολογία.

Οι πλέον έγκυρες Ορθόδοξες αποφάσεις πάρθηκαν στις Συνόδους. Οι Αγιοπνευματικές εμπειρίες των Πατέρων αποκρυσταλλώθηκαν και Συνοδικά.

Κάθε κλονισμός και προσβολή της αλήθειας του Ευαγγελίου, που προέρχονταν από τους Χριστιανούς, κυρίως από τον Κλήρο, δημιούργησαν πληγές στο σώμα της Εκκλησίας.

Εύστοχα έχει ειπωθεί: «Οι εχθροί της Εκκλησίας έχουν ανάγκη τους διαστρεβλωτές της».

Οι Σύνοδοι της Ορθοδοξίας, οι κανονικές Σύνοδοι, διαφύλαξαν την δύναμη της Ορθόδοξης παράδοσης και έδωσαν τη δυνατότητα της έκφρασης της Εκκλησίας μέσα από κάθε εποχή καθώς και την δυνατότητα ίασης των πληγών κάθε εποχής.

Ως πνεύμα οι άγιες Σύνοδοι της Ορθοδοξίας, ως στάση νήψεως και μαρτυρίας, έχουν ενιαία πνευματική γραμμή που κόπηκε, για πρώτη φορά, στη λεγόμενη «πανορθόδοξο» σύνοδο της Κρήτης, που κατοχύρωσε συνοδικά την παναίρεση του οικουμενισμού.

Στον Κανόνα Α΄ της 7ης Οικουμενικής Συνόδου διαβάζουμε: «Ημείς τοιγαρούν πατρώοις νόμοις επόμενοι παρά του ενός Πνεύματος λαβόντες χάριν ακαινοτομήτως και αμειώτως πάντα τα της Εκκλησίας εφυλάξαμεν, καθώς αι Άγιαι Οικουμενικαί εξ Σύνοδοι παραδεδώκασι και όσα είασαν τιμάσθαι εν τη Καθολική Εκκλησία αποδεχόμεθα δίχα πάσης αμφιβολίας».

Ερωτά, λοιπόν, ο μακαριστός Γέροντας π. Φιλόθεος Ζερβάκος τον Πατριάρχη Αθηναγόρα (1970): «Είπατέ μοι. Όσα ανωτέρω οι τριακόσιοι εξήκοντα επτά Θεοφόροι Πατέρες, οι συγκροτήσαντες την Ζ΄ Αγίαν Οικουμενικήν Σύνοδον, εις τον Α΄ Κανόνα αυτών και όλα όσα αι προηγούμεναι εξ Αγίαι Οικουμενικές σύνοδοι εθέσπισαν (πριν του σχίσματος) είναι αληθή ή δεν είναι; Εάν, λέγω, είναι αληθή (που είναι), διατί δεν τα ακολουθείται;»

Διαχρονικό το ερώτημα, που απευθύνεται και στον σημερινό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και στη «Σύνοδο» της Κρήτης, που αναγνώρισαν συνοδικά την 7η Οικουμενική Σύνοδο.

Η ανάλυση των αιρετικών αποφάσεων της «πανορθοδόξου» της Κρήτης βρίσκεται στο βιβλίο «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ στη ΓΕΝΕΥΗ, 1971) και ιδιαιτέρως στην σελ. 53 στην παράγραφο: «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΙΣ ΤΟΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΕΛΟΥΜΕΝΟΙΣ».

Η ίδια η Εκκλησία, όμως, έχει δώσει Συνοδικά απαντήσεις για τη στάση των Ορθοδόξων απέναντι στις αιρέσεις. Η Πατερική ανάλυση, τεκμηριωμένη Αγιογραφικά, χαρακτηρίζει τους αιρετικούς όχι απλά ως παραβάτες νόμου αλλά, το χειρότερο, ως παραβάτες του Θεού.

Στην ομιλία του στον 100ο ψαλμό, ο Ι. Χρυσόστομος υπογραμμίζει: «οι μεν γαρ εισί παραβαίνοντες τας του Θεού εντολάς και τα δικαιώματα και τα κρίματα και εισίν αυτοί παραβάτες νόμου. Άλλοι πάλιν παραβαίνουσιν αυτήν την σωτήριον του Δεσπότου ομολογίαν και εισι παραβάται Θεού. Πολλή δε διαφορά μεταξύ της των αμφοτέρων παραβάσεων».

Ο Ι. Χρυσόστομος σε άλλη ομιλία του (υπόμνημα στον Τιμόθεο), αναλύοντας τη δυναμική της αιρέσεως στην Εκκλησιαστική ζωή, υπογραμμίζει: «Η αίρεση γεννάει αιρέσεις» διότι «η γαρ πλάνη ουδαμού ίσταται».

Γι’ αυτό και η Α-Β Σύνοδος (Πρωτοδευτέρα) ξεπερνώντας τους ανθρώπινους συναισθηματισμούς και σε βάθος σωτηριολογικό, θέλει τη διακοπή της αλληλεπίδρασης αιρετικού επισκόπου και πληρώματος.

Με την εφαρμογή του 15ου κανόνα δρομολογείται η αποκατάσταση της υγείας της Εκκλησίας και, αναμφίβολα η δυνάμει σωτηρία του ίδιου του αιρετικού επισκόπου.

Αυτή είναι και η πνευματική βάση του 15ου κανόνα της Α-Β Συνόδου, η απομάκρυνση δηλ. του αιρετικού ποιμένα ως αρνητού του Χριστού, ως παραβάτη του Θεού κατά τον Ι. Χρυσόστομο.

Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης επισημαίνει (επιστολή 74): «Αυτοί που έφθασαν να πεθάνουν μέσα στην αίρεση, πήγαν στη μερίδα της απωλείας, ονομάζονται αρνητές του Χριστού».

Ο κανόνας αυτός εκφράζει στάση αρχών και αλήθειας και για να γίνει κατανοητός, από κλήρο και λαό, χρειάζεται στάση νήψεως και διάθεση μαρτυρίου.

Στην πραγματικότητα ο κανόνας αυτός περιφρουρεί την υψηλή επισκοπική διακονία, που είναι Θεόσδοτη δωρεά.

Ερώτημα: «Ένας επίσκοπος, που έχει αναδιοργανώσει και προσαρμόσει το περιεχόμενο της συνειδήσεώς του στους πνευματικούς άξονες της αιρέσεως του οικουμενισμού, ως επιθυμητό Εκκλησιαστικό μέλλον, είναι Ορθόδοξος; Ασφαλώς όχι.

Γι’ αυτό ακριβώς και είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του 15ου κανόνα, η διακοπή του μνημοσύνου του.

Δυστυχώς, το πλήθος των Ορθοδόξων ανισομερώς ομιλεί για νήψη, κάθαρση και εν Χριστώ ζωή. Γι αυτό και ο λόγος τους περί σωτηρίας αποβαίνει ελλιπής, μάταιος χωρίς την ομολογία πίστεως των Αγίων Συνόδων.

Όσοι Ορθόδοξοι ζητούν την εφαρμογή του 15ου κανόνας της Α-Β Συνόδου, δεν είναι ούτε πλανεμένοι, ούτε εκτός Εκκλησίας, ούτε ανυπάκουοι.

«Τέκνα υπακοής εσμέν και εγκαυχώμεθα εν προσώπω της Μητρός τη παραδόσει της Καθολικής Εκκλησίας».

(Κανών Α΄ της 7ης Οικουμενικής Συνόδου)

ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ


1 σχόλιο:

 1. Δίαβαζα το πολύ ωραίο κείμενο , ευχαριστώ τον συντάκτη του αλλά δεν ξέρω γιατί ο νούς μου τρέχει στο π. Νικόλαο Μανώλη και την δήλωση του "Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην διακοπή του μνημοσύνου"
  Να σκέφτομαι πώς μετρά το "κοντά" ? Με μονάδες χρόνου ή απόστασης ? ... σε έτη ? σε έτη φωτός ? Ασε που με τρώει η περιέργεια το γιατί πχ η δική μου αποτείχιση ή δικιά σας ή των άλλων αποτείχιση είναι "ξυνή" και μας βάζανε "εκτός εκκλησίας" και ομολογούσαν εκκλησία τον Βαρθολομαίο η δικιά τους πώς θα είναι ?.... Τώρα π Μανώλη ?Τώρα π Ζήση ? Εσείς θα είστε εκτός και ο Βαρθολομαίος θα είναι η εκκλησία ? Η θα λέτε εμείς ήμαστε και αυτοί δεν είναι ... εδώ παπάς και εκεί Πάπας αλλά παπάς και ο Πάπας ... παντού παπάς ... ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο Παπάς ??? .....παπατζήδικα μου φαίνονται ....αλλά αντε να διδαχτούμε απο σας και το τι έστι ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΗ και ΣΥΝΤΕΤΑΓΝΕΝΗ κτλ κτλ δεν ξέρω και τι άλλο την είπανε αυτή την αποτείχιση ... ανυπομονώ !
  Το λοιπόν μια φορά με πήρανε Ιερέας έλα μου λένε στον ναό ήρθανε οι δικοί σου .Ποιοι δικοί μου ? λέω . Της Εσφιγμένου μου λέει ... Οι κοπρίτες του παπικού Βαρθολομαίου του παν αιρεσιάρχη του εχθρού του Θεού τον ρωτώ . Οχί μου απαντά είναι Εσφιγμενίτες εσφιγμενίτες ! Καμία σχέση με Βαρθολομαίο ... είναι εδω στον περίβολο του ναου και πουλάνε κομποσκοίνια και λιβάνια κτλ . Αν ήταν του ακατανόμαστου θα σε τηλεφωνούσα ? Δεν σε ξέρω ? Καλά λέω έρχομαι . Πάω τους βρίσκω ... Από πού είστε πατέρες ρωτώ . Εσφιγμένου λένε . Αί: λέω και ευλογήτε ότι η ορθοδοξία ευλογεί και αναθεματίζετε ότι η ορθοδοξία αναθεματίζει ? Ναι μου λένε .Και αναθεματίζετε και όποιον δεν ευλογεί όσα η ορθοδοξία ευλογει και δεν αναθεματιζει όσα η ορθοδοξία αναθεματίζει ? Ναι μου λέν Και μνημόνευσε λέω ο Βαρθολομαός Πάπα και έδωσε την κοινωνία στα παπικά σκυλιά . Μαι μου λένε το έκανε .
  Αναθεματίστε τον το λοιπόν τους λέω . Οχι μου λένε ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΜΕ . Αλλά τι κάνετε λέω ? Δεν τον μνημονεύουμε μέχρι να μετανοήσει ... Ανάξιο τον λέτε ? Οχι μου λένε ... Εεεεε πατέρες με το συμπάθιο τους λέω αλλά ξέρετε στην ΠΡΑΞΗ ευλογώ ότι η ορθοδοξία ευλογεί και αναθεματίζω ότι η ορθοδοξία αναθεματίζει Και στη πράξη αναθεματίζω και όποιον δεν ευλογεί όσα η ορθοδοξία ευλογει και δεν αναθεματιζει όσα η ορθοδοξία αναθεματίζει . Εσείς γιάντα λέτε και δεν κάνετε ? Ανάθεμα σας ... Και ανοίγει ένα "πηγαδάκι" όσο το σκέφτομαι είναι για γέλια και για κλάματα . Γιατί και ο Ιερέας απου μνημόνευε Βαρθολομαίο και οι μοναχοί ου λέγανε ότι είναι εσφηγμενίτες .... ναι λέγανε δίκαιο έχεις .... αφου μνημόνευσε είναι παπικός και πρό συνόδου ... ναι πρέπει να τον αναθεματίζουμε τον ανάξιο ... ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΜΕ ο μεν ιερέας του Βαρθολομαίου γιατί Σωτήρη μου έχω οικογένεια και καταλαβαίνεις ... οι δε εσφιγμενίτες γιατί εχουν μοναστήρι και τόσα τους εκαναν που έκοψαν το μνημόσυνο τι άραγε θα τους κάνουν αν αναθεματίσουν κιόλας ?Και καταλαβαίνεις ...

  Αμ δεν καταλαβαίνω? Λοιπόν όποιος έχει τον Θεό πάνω απο πατέρα και μητέρα και υιό και θυγατέρα έχει αποτειχιστεί ΉΔΗ Οι άλλοι όσοι μετράνε τι θα πάθουν , τι δικούς θα χάσουν τι ...τι.. τι .... εκεί φοβάμαι θα μετράνε μέχρι δευτέρας παρουσίας . Θα ναι ΚΟΝΤΑ στην αποτείχιση αλλά όχι αποτειχισμένοι . Και να αποτειχιστούνε στραβά θα το κάνουν ....Θα στραβώσει η αποτέιχιση απο τον πατέρα ή την μητέρα τον υιό ή την θυγατέρα ...
  Γιατί αποτείχιση = οχι μόνο μακριά και απο τους ζωντανούς και απο όσους πέθαναν με την κοινωνία των ασεβών αλλά και ορθοδοξία . Και ορθοδοξία = Και στην Θεωρία και στην ΠΡΑΞΗ ευλογώ ότι η ορθοδοξία ευλογεί και αναθεματίζω ότι η ορθοδοξία αναθεματίζει Και στη πράξη αναθεματίζω και όποιον δεν ευλογεί όσα η ορθοδοξία ευλογει και δεν αναθεματιζει όσα η ορθοδοξία αναθεματίζει

  Και τα υπόλοιπα είναι ακαδημαϊκές μ......ς να τα συζητάνε να κάνουν μαζώξεις στο Βελίδιο και να τρώνε παράδες , να βγάζουνε βιβλία κτλ κτλ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου