Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Έκκληση ενότητος, ομονοίας και πραγματοποίησης συνάξεως Προς όλους τους αποτειχισμένους αγωνιστές Πατέρες

Προς ολους τους Αποτειχισμενους αγωνιστες Πατερες.  
Εκκλησι ενοτητας, ομονοιας και πραγματοποιησης συναξεως.


Αγαπητοί εν Χριστώ αποτειχισμένοι Πατέρες, ιερείς και μοναχοί,
το ότι ο Οικουμενισμός αποτελεί Παναίρεση όλοι πλέον σήμερα οι πιστοί Χριστιανοί το αποδέχονται. 
Το ότι απαιτείται κοινός αγώνας εναντίον της Παναιρέσεως, πάλι όλοι οι αγωνιζόμενοι Χριστιανοί το διαπιστώνουν, οδυνόμενοι για τους διαφορετικούς δρόμους αγωνιστικής στάσεως των διαφόρων Πατέρων, αντί του κοινού αγώνος.
Διότι ο κοινός αγώνας είναι αναγκαίος, όχι μόνο γιατί οι Οικουμενιστές εκμεταλλεύονται την διαίρεσή μας προς επέκταση της Παναιρέσεως – κι άρα αμαρτάνουμε εις Θεόν «συνεργούντες» με την διαίρεσή μας στην επικράτηση της αιρέσεως – αλλά και γιατί η ενότητα και η ομόνοια είναι προϋπάρχουσα του αγώνα Εντολή του Χριστού, προϋπόθεση και “απόδειξη” ότι είμαστε Χριστιανοί: 
«Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε, εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις», «ίνα και αυτοί εν ημίν εν ώσιν, ίνα ο κόσμος πιστεύση ότι συ με απέστειλας» (Ιωάν. 13, 35 και 17, 21). 
Ως εκ τούτου και η ομολογία της Πίστεως δεν νοείται εν διαιρέσει! 
«Αγαπήσωμεν αλλήλους ίνα εν ομονοία ομολογήσωμεν»· όχι μόνο στην Θ. Λειτουργία, αλλ’ στην άλλη “λειτουργία ” της ομολογίας της Πίστεως.
Αυτά λοιπόν που μας ενώνουν είναι η Μία Ορθόδοξη Πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, η υπακοή μας στην Εκκλησία Του και στην διδασκαλία Της, η ομολογία μας καθώς και 
–ακολουθώντας το παράδειγμα των Αγίων– ο αγώνας μας ενάντια στους εχθρούς Της, που στην παρούσα στιγμή διεξάγεται κυρίως δια της Αποτειχίσεως. 
Αυτά αποτελούν αδιασάλευτη απόδειξη, ότι είμαστε όλοι μας μέλη του ποιμνίου Του.
Γι’ αυτόν τον λόγο λαμβάνουμε την πρωτοβουλία ως πρόβατα της Μίας ποίμνης της Εκκλησίας και χωρίς να έχουμε από πίσω μας την παρακίνηση ενός ιερέως, μοναχού η κάποιας ομάδος παρά μόνο τις εντολές του Κυρίου μας, σε μία ύστατη προσπάθεια ενότητος και ομονοίας, να παρακαλέσουμε όλους τους εν Ελλάδι αγωνιζομένους αποτειχισμένους Πατέρες, να πραγματοποιήσουν μία πανελλήνια σύναξη, την οποία μπορούν να προετοιμάσουν προσυνάξεις και προσυμφωνίες και στην οποία θα πρέπει να παρευρεθούν όλοι οι Πατέρες με τον σκοπό, να χαράξουν κοινή γραμμή αντιμετωπίσεως της αιρέσεως  θεωρητικά και πρακτικά. 
Κοινή εκκλησιαστική γραμμή την οποία θα έχουμε την χαρά να ακολουθήσουμε από κοινού και οι λαϊκοί.
Η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη, αυτή των ποιμένων όμως μεγαλύτερη. 
Εμείς σαν λαϊκοί δεν έχουμε άλλα περιθώρια πράξεων εκτός της Αποτειχίσεως και της διατήρησής της. 
Τώρα ο λόγος και η πρωτοβουλία ως απόρροια της ποιμαντικής ευθύνης ανήκει σ’ εσάς.
Την θεματολογία της Συνάξεως, για να μην εμφανιστούν υπόνοιες, θα την ορίσετε εσείς. 
Τον τόπο της Συνάξεως θα τον ορίσετε εσείς. 
Σας παρακαλούμε όμως να μην μεταθέσετε τον χρόνο σύγκλησής της στις ρωμαϊκές Καλένδες, να μην επιτρέψετε προσωπικές έριδες ούτε θέματα δευτερευούσης σημασίας να ματαιώσουν αυτήν την εν Κυρίω αναγκαία αγωνιστική ενότητα, μιας και διακύβευμα είναι η σωτηρία ψυχών. 
Αν τυχόν στον διάλογο εμφανιστούν αξιοπρόσεκτες διαφωνίες, μπορεί η Σύναξη αυτή να τις αναθέσει σε κοινής αποδοχής ειδήμονες Πατέρες και λαϊκούς να τις εξετάσουν και να προσκομίσουν τα πορίσματά τους σε μια μελλοντική Σύναξη, πλήρως και ενδελεχώς κατοχυρωμένα με αναμφισβήτητα εκ της πλουσίας αγιοπατερικής μας Παραδόσεως κείμενα, ώστε όλοι μαζί, όσοι αποδεχθούν την Ορθόδοξη Παράδοση να ακολουθήσουμε από κοινού αυτή, οι δε μη συμφωνούντες και «ιδιάζοντες», να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο.
Μία παράκληση: Σκεφτείτε στην σύναξη αυτή όχι μόνο τις εκάστοτε τοπικές, ενοριακές ανάγκες αλλά και το πλήθος πιστών που στερούνται ποιμένος και ποίμανσης. 
Ο αγώνας ενάντια στην αίρεση είναι μία πανορθόδοξη και όχι τοπική υπόθεση. 
Μην φοβηθείτε, μην διστάσετε. 
Το ποίμνιο κραυγάζει μετά δακρύων και ζητάει τους ποιμένες του.
Το κείμενο αυτό φέρει την έγκριση και τις υπογραφές πλήθους πιστών από όλα τα μέρη της Ελλάδος, οι οποίες ακολουθούν στο τέλος, ως απόδειξη της ανάγκης του ποιμνίου, της αληθείας και αμεροληψίας του λόγου. 
Παρακαλούμε δε τους λαϊκούς που συμφωνούν με το πνεύμα του κειμένου, να επικυρώσουν το μήνυμα του με το ανάλογο σχόλιο σε όσα ιστολόγια το αναρτήσουν.
Οι συγκυρίες και η χρονική στιγμή επιβάλουν την ύψιστη ευθύνη. 
Μετά από μία άρνηση μίας τέτοιας παράκλησης δεν θα υπάρξει, κατά την ταπεινή μας γνώμη, περιθώριο δικαιολογιών και προφάσεων. 
Τότε θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε λόγο μπροστά στο φοβερό βήμα του Θεού.

Με σεβασμό και εν Χριστώ αγάπη,

Οι υπογράφοντες


Γεώργιος Παπαδόπουλος
Στέφανος Τριανταφυλλίδης
Ελένη Αναστασοπούλου
Μαρία Τουλάκη
Φλώρα Μπάρτζη
Δημήτρης Σταμάτης
Λεμονιά Bernhardt
Στέφανος Bernhardt
Κατερίνα Bernhardt
Νικόλαος Κυριακίδης
Κωνσταντίνος Κάλφας
Σταματία Μπάτση
Σαμπίνε Rosnau
Μιχαήλ Δαμανάκης
Χρύσα Δαμανάκη
Ανδρέας Δαμανάκης
Αλεξάνδρα Λυσσέα
Ιωάννης Δημητρούκας
Παναγιώτης Δημητρούκας
Ευδοκία Δημητρούκα
Ελένη Πάργα
Παύλος Ασπρούλης
Παναγιώτης Γκλίτσας
Ανδρέας Μπατσαβέλης
Νικόλαος Καρασταμάτης
Μαρία Τσακίρογλου
Κωνσταντίνος Τσακίρογλου
Αδαμάντιος Τσακίρογλου
Τατιάνα Τσακίρογλου
Σπυρίδων Τσακίρογλου
Μαριάνθη Τσακίρογλου
Γρηγόρης Γρηγορίου
Κωνσταντίνος Γρηγορίου
Ανδρέας Διβάνες
Μαρία Διβάνε
Θεόδωρος Νάκος
Χριστίνα Ξάνθα – Νάκου
Αικατερίνη Νάκου
Δημήτρης Πολυμέρου
Ιωάννης Πολυμέρου
Ελάνη Ξάνθα
Αικατερίνη Ξάνθα
Ελευθερία Μαρούγκα
Μαρία Καβράκου
Αγγελική Θεοδοσίου
Αλέξης Κοντογιάννης
Ιωάννης Μαλλιαρός
Κερασία Μαλλιαρού
Δημήτριος Μαλλιαρός
Χρυσούλα Καρατζαϊδου
Ταξιαρχία Παπαοικονόμου
Μαλαμάτη Ζανδάρμα
Μαρία Ζβαρνιά
Δημήτρης Μπλαντάς
Ευαγγελιά Μπλαντά
Αρετή Σδράκα
Θωμάς Γκότσης
Αικατερίνη Κοκκάλα
Στυλιανή Κοκκάλα
Βασίλειος Γκότσης
Μιχαήλ Γκότσης
Σωτήριος Γκότσης
Βασίλης Κουτσουνάκης
Καλλιόπη Μπακράτσα
Βασιλική Ζέστα
Νικόλαος Ζέστας
Σταμάτης Φλώρος
Ελένη Φλώρου
Γεώργιος Κορδίλας
Αικατερίνη Κορδίλα
Ευτυχία Σβαρνιά
Άγγελος Μερκουριάδης
Μαρία Τσαρδάκα
Ιωάννης Καραμούσλης
Ανδρέας Σοφιανός
Βασιλική Σοφιανού
Ανέστης Ευαγγελίδης
Βάγια Σουλιώτου
Σταυρούλα Συμεωνίδου
Μαρία Μπιτοπούλου
Ιωάννα Μπιτούλη
Γεωργία Αποστολοπούλου
Παναγιώτης Σημάτης
Ελένη Κωνή – Σημάτη
Αθανασία Στεργίου
Ιωάννης Ρίζος
Αικατερίνη Ναλμπάντη
Δημήτρης Κατσίκας
Άννα Παυλίδου
Δημήτριος Γκόλτσιος
Βιολέτα Χρυστάλλη
Δημήτριος Χρυστάλλης
Ελένη Χρυστάλλη
Γεώργιος Βογιατζής
Αμβρόσιος Βογιατζής
Δημήτριος Αργύρης
Ελένη Αργύρη
Ευμορφία Αργύρη
Γεωργία Τερζή
Ειρήνη Χλίτσιου
Αργύριος Ντέγκος
Σάββας Ιωακειμίδης
Σοφία Ιωακειμίδου
Ειρήνη Κραγιοπούλου
Έλενα Ακριώτη
Εμμανουήλ Διαμαντής
Αλέξανδρος Διαμαντής
Φάνη Βλαγγά
Θέμις Ψαρόμπα

Θεόδωρος Μυλωνάς

13 σχόλια:

 1. Ευλογείτε εν Χριστώ Αδελφοί και Πατέρες. Άς ευοδώσει ο Κύριος μας με τον Φωτισμό του και την Χάρη και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, όλες τις ενέργειες και πτυχές των αποφάσεων και εξελίξεων εν ομονοία και εσωτερική Ειρήνη έως ότου κατατροπωθεί η παναίρεση του αντίχριστου οικουμενισμού και επιτευχθεί η τελική Νίκη της Ορθοδοξίας.
  "Εξήλθε νικών και ίνα νικήση" Χριστός ήν ο νικών, ίνα νικήση ος την πρώτην νίκην νικήσας.
  “Εί τις θέλει πρώτος είναι, έσται πάντων έσχατος και πάντων διάκονος” [Μαρκ. θ'35].
  Με ειλικρηνή αγάπη σε όλους τους Αδελφούς και Πατέρες,Αμήν.
  Γεώργιος και Ηλιάνα Πάσχου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αφού πρώτα, η «Πατερική Παράδοση», έγινε (για μια ακόμη φορά*) πολεμική αρένα ανάμεσα σε ...αποτειχισμένους (!), τώρα εμφανίζεται κίνηση ...ενότητας!
  «Είναι αργά για δάκρυα...». Το κακό έγινε και δεν επανορθώνεται. Η Αποτείχιση δυσφημίστηκε εκ των έσω. Οι Οικουμενιστές και οι συμβιβασμένοι δεσποτάδες τρίβουν τα χέρια τους από χαρά.

  * Παλαιότερα, η «Πατερική Παράδοση» συντηρούσε εμφυλιοπολεμικό κλίμα με τη «σύναξη κληρικών και μοναχών».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αδελφέ Βασίλη δεν είναι ποτέ αργά για δάκρυα γιατί μέχρι να φύγουμε από αυτή την μάταιη ζωή και να κλείσουμε τα μάτια μας έχουμε ακόμη τη δυνατότητα να ζητήσουμε το έλεος του Θεού με ο,τι αυτό συνεπάγεται. Καλύτερα να αναζητήσει ο καθένας μας μέσα του τον εγωισμό και την αυτομεμψια παρά να βλέπει τον εγωισμό του αδελφού του. Θεωρώ ότι έτσι θα βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο, όχι με αφορισμούς και τσιτατα! Δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλες αλληλοφαγωμαρες! Υπογράψαμε ένα κείμενο καλοπροαίρετα αφού μας ζητήθηκε με καλό σκοπό. Εσύ το είδες διαφορετικά και αμέσως εσπευσες να το αποδοκιμασεις με τον τρόπο σου, βγάζοντας τα απωθημένα σου όπως φάνηκε. Ας βγάλει ο κάθε πιστός τα συμπεράσματά του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν βγάζει κανείς τ'απωθημένα του όταν καταθέτει την αλήθεια.
   Δεν μπορεί κανείς να δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα καιρό τώρα με τις τοποθετήσεις του και σήμερα να το παίζει ενωτικός!
   Θα μπορούσαν να μας πείσουν οι συντάξαντες την επιστολή για το άδολο της ενέργειας τους,αν έβγαιναν και ζητούσαν δημόσια συγνώμη για τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα τους και το κάκό που προκάλεσαν στον αγώνα!

   Διαγραφή
 4. Αγαπητοί αδελφοί, ας υποθέσουμε ότι γίνεται αυτή η ζητούμενη Σύναξη και πετυχαίνει αναλαμβάνoντας ουσιαστικά ένα καθοδηγητικό ρόλο στους Αποτειχισμένους. Η Σύναξη εκ των πραγμάτων θα λειτουργεί στο παρόν και το μέλλον, ως ένα όργανο στρατηγικής των Ορθοδόξων Αποτειχισμένων, χωρίς όμως την παρουσία Επισκόπων, καθώς ουδείς εξ αυτών ακολούθησε την οδό της Αποτείχισης μέχρι σήμερα. Εάν συνεχισθεί έτσι στο μέλλον οδηγούμαστε εκ των πραγμάτων σε μία μορφή προσωρινής διοίκησης της Εκκλησίας ανευ Επισκόπων, δηλαδή ουσιαστικά σε Πρεσβυτεριανή Εκκλησία, κάτι που δεν πρέπει να γίνει. Οπότε εκ των πραγμάτων θα αυξάνεται η ανάγκη τόν αγώνα να αναλάβουν και ηγηθούν έστω κάποιοι Ορθόδοξοι Επίσκοποι, που θα Αποτειχισθούν μελλοντικά. Αυτό το πιθανό σενάριο κάποιοι δεν το δέχονται ως στόχο, διότι το θεωρούν ότι θα είναι Σχίσμα και όμως αυτό θα ήταν Εκκλησιαστικά Ορθότερο να συμβεί από τις προσωρινές Συνάξεις των Αποτειχισμένων, με προοπτική να καταστούν μόνιμες. Μία δε Επισκοπική ηγεσία των Αποτειχισμένων θα είχε όλη την ευχέρεια να έλθει σε διάλογο ακόμη και Ενωτικό με κάποια ή κάποιες από τις μερίδες των ΓΟΧ πραγματώνοντας την πλήρη και αληθινή Ενότητα των Ορθοδόξων. Μήπως κάποιοι από τους ηγέτες των Αποτειχισμένων, Κληρικοί, Μοναχοί ή Λαϊκοί θα πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν τα πράγματα με αυτό τον τρόπο, αντί να προβάλουν αμέσως τους αποκλεισμούς προς διάφορες κατευθύνσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τόμπρος Νεκτάριος25 Ιανουαρίου 2018 - 8:44 μ.μ.

   Το σκεπτικό του κ.Πολυμενόπουλου είναι απαράδεκτο και βλάσφημο και προσβάλει τους Αγίους Πατέρες!
   Οι γνήσιοι είναι καινοτόμοι και δεν έχουν δουλειά με τους Αποτειχιμένους.Δεν είναι η Εκκλησία του Κυρίου Επισκοποκεντρική αλλά Χριστοκεντρική.Τις κακοδοξίες του Περγάμου έχουν ζηλέψει οι γνήσιοι;Δεν σας θέλουν οι Ορθόδοξοι,κ. Δ. Π. ,σε διάλογο αλλά ούτε και σε κοινωνία!Αυτό που έκαναν οι γνήσιοι δεν ήταν αποτείχιση,ήταν σχίσμα.Τα μυστήρια των κληρικών της κρατικής ''εκκλησίας''(αυτών που έχουν άγνοια ή και αφέλεια)είναι κατ'οικονομία δεκτά από τους κληρικούς μας ,των γνησίων όμως είναι απορριπτέα από τους Αποτειχισμένους.Δεν θα καταντήσουν οι Ορθόδοξοι σαν τους γνήσιους γιατί δεν θα κάνουν ποτέ Σύνοδο με Επισκόπους.Οι διαφορές θα υπάρχουν αλλά δεν οδηγούν σε σχίσματα.Δηλαδή, κ.Διονύσιε ,είναι για καλό μας που δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι Επίσκοποι στην Ελλάδα που θα κατακερμάτιζαν τους Ορθοδόξους σαν τους γνήσιους.Ο Αγώνας των Ορθοδόξων δεν θα αλλάξει το σχέδιο του Θεού(η Αποστασία θα έλθει πρώτα και μετά ο Χριστός,αυτό δεν μπορούν να το αλλάξουν οι γνήσιοι ούτε με Επισκόπους αλλά ούτε και με Πατριάρχες).Μακριά από Επισκόπους,κ. Π. Δ. ,γιατί αυτοί θα φέρουν τον Αντίχριστο.Πότε θα καταδικάσουν οι γνήσιοι τον Οικουμενισμο;Γιατί αργούν;;Ποίος τους έμποδίζει;;;

   Διαγραφή
 5. Κύριε Τόμπρο από ότι γνωρίζω πολλοί από τους Αποτειχισμένους έχουν δημόσια ζητήσει να προχωρήσουν στην Αποτείχιση όσοι από τους Επισκόπους αισθάνονται και είναι Ορθόδοξοι στο φρόνημα, δεν γνωρίζω εάν εσείς συμφωνείτε με τις κατά καιρούς εκκλήσεις επί του θέματος που διατυπώθηκαν από άλλους Αποτειχισμένους. Και σας ερωτώ εάν πράγματι με Την Χάρι Του Θεού υπάρξουν Επίσκοποι μελλοντικά που σύμφωνα με την συνείδησή τους προχωρήσουν στη Αποτείχιση τί θα κάνουν κατά την γνώμη σας θα "παίζουν", μάλλον δεν έχετε καταλάβει τί ακριβώς είναι η Αποτείχιση. Τέλος πάντων αντιπαρέρχομαι τα περί δήθεν βλασφημίας μου που προσβάλει τους Πατέρες που γράφετε, τόσα γνωρίζετε τόσα γράφετε, εάν όμως με την Ευλογία Του Χριστού μας αξιωθούμε να δούμε και από την επίσημη Εκκλησία Αποτειχισμένους Επισκόπους, τότε θα καταλάβετε αυτά που έγγραψα που τα χαρακτηρίζετε όπως τα χαρακτηρίζετε με τόση ευκολία. Με Αγάπη Χριστού, καλό αγώνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι Επίσκοποι στην Ελλάδα και ούτε θα υπάρξουν.
   Ο Άγιος Μάξιμος λαϊκός ήταν όταν σάρωνε τους αιρετικούς και μετά Μοναχός,δεν ήταν Επίσκοπος.Το ίδιο και ο Δαμασκονός και ο Παλαμάς(Ιερομόναχοι),δεν ήταν Επίσκοποι αλλά ήταν οι Στρατηγοί του Αγώνα. Σήμερα ένας Έλληνας Ιερομόναχος,μόνος,σάρωσε με την δύναμη της Πατερικής Θεολογίας και ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ την αίρεση και τους Οικουμενιστές(και τους γνήσιους και τους διαμαρτυρόμενος και τους ακαινοτόμητους και αυτούς που σιγοντάρουν την αίρεση).Αυτός μας διδάσκει,στα βιβλία του, και για τον σκοπό της αποτείχισης αλλά και για το πως θα την αντιμετωπίσουν οι Ορθόδοξοι(με την διδασκαλία του Αγίου Θεοδώρου).Δεν κάνουν αποτείχιση οι Ορθόδοξοι για να φτιάξουν Συνόδους και νέους Επισκόπους,ούτε και για να γυρίσουν τον χρόνο 13 ημέρες πίσω.Μόνο για αδικία και αίρεση κ. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΕ!

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ αδελφέ Νεκτάριε, ξεκινάς την απάντησή σου λέγοντας "Δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι Επίσκοποι στην Ελλάδα και ούτε θα υπάρξουν." Από εκεί ξεκινά η διαφωνία μας τα παρακάτω είναι αληθινά δεύτερα σε σχέση με αυτό. Αλοίμονό μας αδελφέ εάν όντως δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι Επίσκοποι στην Ελλάδα ή και στον Κόσμο ολόκληρο και ούτε θα υπάρξουν, όπως πιθανόν να υποστηρίζεις. Όσο για το παράδειγμα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού αγωνιζόμενος εναντίον της Αιρέσεως προσέφυγε στην Δύση στον τότε Πάπα της Ρώμης, που ήταν Ορθόδοξος και εκεί έγινε η πρώτη Μεγάλη Σύνοδος Επισκόπων, που κατεδίκασε την Αίρεση που πολεμούσε ο Άγιος.

   Διαγραφή
  3. Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία και τον ορθόδοξο αγιολόγιο οι αιρετικοί κατήγοροι του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού τον ρώτησαν αν θα άλλαζε στάση εφόσον και ο τότε ορθόδοξος Πάπας της Ρώμης συμφωνούσε στην αίρεση του Μονοθελητισμού που είχαν πέσει όλοι οι άλλοι Επίσκοποι και ο Άγιος απάντησε ότι δεν θα πρόδιδε την Αλήθεια του Χριστού ακόμη και αν συμφωνούσε μαζί τους ο Πάπας με όλους τους άλλους αιρετικούς Επισκόπους... Στην συνέχεια εξόρισαν τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και μετά τον μαρτυρικό θάνατό του συνήλθε η ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος που δικαίωσε τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και καταδίκασε τον Μονοθελητισμό και όλους τους αιρετικούς Επισκόπους που οδήγησαν τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή στον μαρτυρικό θάνατο...

   Διαγραφή
 6. Αδελφοί τις προηγούμενες ημέρες διάβασα ένα κείμενο σχετικό με το θέμα της Ενότητος, του θεολόγου Νικόλαου Πανταζή, στην ιστοσελίδα του. Πιστεύω ότι αξίζει να δημοσιευθεί, να διαβαστεί και να σχολιασθεί http://www.wallingoff.com/880

  http://www.wallingoff.com/what-is/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%ba/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οδυσσέα τα συγχαρητήριά μου που δημοσίευσες το παραπάνω σχόλιο, διότι από ότι γνωρίζω παρόμοιο σχόλιο που στάλθηκε στην Π.Π. λογοκρίθηκε ίσως γιατί δεν άρεσαν στον υπεύθυνο του ιστολογίου κάποιες από τις σκέψεις που διατύπωσε ο Αποτειχισμένος Θεολόγος Νικόλαος Πανταζής στο παραπάνω κείμενο

   Διαγραφή
  2. Δεν δημοσιεύσε όμως τις επικίνδυνες και μεταπατερικές σκέψεις του κ. Πανταζή.Ο κ. Πανταζής καλά θα κάνει να διαβάζει και λίγο τους Ιερούς Κανόνες.Ούτε ένα ιστολόγιο δεν δημοσιεύει τις απαράδεκτες σκέψεις του Ν.Π. .Συγχαρητήρια στον ιστολόγο που δεν δημοσιεύει αυτήν την κολοτούμπα του Νικολάου!

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου