Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Άρχισαν να χρησιμοποιούν τις αιρετικές αποφάσεις της Κολυμπαρίου Συνόδου!

Άρχισαν να χρησιμοποιούν τις αιρετικές αποφάσεις της Κολυμπαρίου Συνόδου!


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

  Πηγή:http://www.vimaorthodoxias.gr

Δούρειος ίππος του Οικουμενισμού η Οικολογία

-Συνέδριο με ευλογίες Οικ. Πατριάρχη, Πάπα και Αρχ. Καντέρμπουρι   νῶ κατὰ τὶς προβοκατόρικες ἐκτιμήσεις τοῦ Τελεβάντιου ἄγους «Ἀεικίνητη ἡ ἡγεσία τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγώνα ἐπιτελεῖ ἀξιοθαύμαστο ἔργο» (ἐδῶ) περιοδεύουσα σὲ διάφορες τοπικὲς Ἐκκλησίες καὶ ἀφήνοντας τοὺς Οἰκουμενιστὲς ἀσύδοτους, οἱ Οἰκουμενιστὲς ἄρχισαν νὰ χρησιμοποιοῦν τὶς αἱρετικὲς ἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου.
 
   Ἔτσι, μαθαίνουμε ὅτι θὰ πραγματοποιηθεῖ Συνέδριο  στὴν «ΟΡΘΟΔΟΞΗ» Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης «υπό την Υψηλή μέριμνα του Πάπα Φραγκίσκου, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, και του Justin Welby,  Αρχιεπισκόπου Καντέρμπουρι», στὸ ὁποῖο οἱ «διοργανωτές σκοπεύουν να αξιοποιήσουν την Εγκύκλιο Laudato Si (2015) του Πάπα Φραγκίσκου, καθώς και το κείμενομαρτυρία της Εκκλησίας στο σημερινό κόσμο" που εγκρίθηκε από την Πανορθόδοξη Σύνοδο τον Ιούνιο του 2016».
    ναφερθήκαμε στὸ Τελεβάντιο ἄγος, γιατὶ ὁ κύριος αὐτὸς ποὺ χρόνια ὑπέσκαπτε τὴν ἡγεσία τοῦ ἀντι-Οἰκουμενιστικοῦ ἀγώνα, τώρα, ἐπειδὴ συμφωνοῦν μὲ τὶς ἀντορθόδοξες θέσεις του οἱ ἡγέτες τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν (ἐπιμένουν, δηλαδή, στὴν κοινωνία μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές, παρὰ τὴν διακίνηση τῆς Παναιρέσεως πρακτικά, θεωρητικὰ καὶ Συνοδικὰ πλέον), ἔρχεται ὁ κ. Τελεβάντος νὰ γλείψει ἐκεῖ ποὺ ἔφτυνε!
     Δεῖτε καὶ πάλι τὶς ὕβρεις καὶ τὶς συκοφαντίες τοῦ Τελεβάντου, γιὰ τὸν π. Θεόδωρο Ζήση, καὶ ἀναρωτηθεῖτε, ποιό «ἀξιοθαύμαστο ἔργο ἐπιτελοῦν» οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές, ἀφοῦ κατὰ τὸν Τελεβάντο ὁ π. Θεόδωρος εἶναι ἀνίκανος ὡς ἡγέτης!

     Ἔγραφε ὁ πολὺς Τελεβάντος (ἐδῶ):
     «Έχουμε υποχρέωση να πούμε ευθέως στον π. Θεόδωρο ότι δεν είναι σε θέση να ηγηθεί του αντιοικουμενιστικού αγώνα. Τα έχει κάνει κυριολεκτικά θάλασσα· δεν έχει υποψία ικανοτήτων ηγέτη. Δυστυχώς έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι εν παντί ανίκανος να ηγηθεί του αντιοικουμενιστικού αγώνα. Τώρα αποδεικνύεται ότι μετέρχεται ανέντιμες, ασύνετες και μη κόσμιες μεθοδεύσεις. Λυπάμαι να παρατηρήσω ότι ο σεβαστός μας Γέροντας έχει υπερβεί τα εσκαμμένα και έχει αποδειχθεί στην πράξη ανεπαρκής»!!! (ἐδῶ, ἐδῶ  κι ἐδῶ)»!
     Ἐμεῖς, ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ ἐπισημάνουμε:
   Οἱ Οἰκουμενιστές -ἔτσι κι ἀλλιῶς- ἔχουν δημιουργήσει μιὰ νέα αἵρεση, τὴν ἐσχάτη Παναίρεση στὴν ἱστορία· ἔχουν δημιουργήσει καὶ προσχωρήσει σὲ μιὰ "Νέα ἐκκλησία" καὶ ἄρα ἔχουν δημιουργήσει δογματικὸ σχίσμα. Ἡ κοινωνία μὲ αὐτὸ τὸ δημιούργημα, παράγει μολυσμό, ἰδιαζόντως σὲ ἐκείνους, ὅπως οἱ ἡγέτες τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν καὶ τὰ παπαγαλάκια τους, ποὺ γνωρίζουν καὶ περιγράφουν τὴν δαιμονιώδη αὐτὴ κατάσταση καὶ παρόλα αὐτὰ παραμένουν σὲ κοινωνία μαζί τους! (Εἶναι γνωστότατο ὅτι ὅλοι οἱ Πατέρες διδάσκουν πὼς ἐμπνευστὴς τῶν αἱρέσεων εἶναι ὁ διάβολος). Ἡ ἁγιοπατερικὴ Παράδοση μᾶς προτρέπει τὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου τῶν ἐκφραστῶν καὶ διακινητῶν αὐτῆς τῆς "Νέας ἐκκλησίας", ἂν θέλουμε νὰ βρισκόμαστε μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κι ὄχι σὲ κοινωνία μὲ αὐτὴ τὴν "Νέα ἐκκλησία τῶν πονηρευομένων"! Αὐτὸ ἐξάλλου καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Οἰκουμενιστὲς φοβοῦνται: νὰ μὴν ἀπομονωθοῦν ἀπὸ τὸ λαό. Ἀλλὰ ἂν οἱ Ποιμένες κοινωνοῦν μ' αὐτὸ τὸ ἐκκλησιολογικὸ ἔκτρωμα, πετυχαίνουν τὴν ἐξοικείωση τοῦ λαοῦ μ' αὐτό, καὶ τὴν συνεχῆ καὶ ταχεῖα ἀφομοίωσή του καὶ ἀλλοίωση ὅσου ὀρθοδόξου φρονήματος ἀπέμεινε!
     Εἶναι τόσο ἁπλό! Γιατί δὲν τὸ παραδέχονται οἱ Ποιμένες, ὥστε νὰ ἀλλάξουν πορεία;
Π.Σ.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
...ΩΣ ΔΡΟΜΟ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ
   Σαν Δούρειο Ίππο χρησιμοποιεί ο Οικουμενισμός το ευαίσθητο θέμα του περιβάλλοντος και της οικολογίας. Μεταξύ 1 και 4 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη η Διεθνής Διεπιστημονική Διάσκεψη  με θέμα "Ολοκληρωμένη Οικολογία ως νέος δρόμος της συμφιλίωσης" (Η περιεκτική Οικολογία ως η νέα οδός προς την καταλλαγή) 
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, υπό την Υψηλή μέριμνα του Πάπα Φραγκίσκου, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, και του Justin Welby,  Αρχιεπισκόπου Καντέρμπουρι.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές το συνέδριο σκοπεύει να αξιοποιήσει την Εγκύκλιο Laudato Si (2015) του Πάπα Φραγκίσκου, καθώς και το κείμενο "Η μαρτυρία της Εκκλησίας στο σημερινό κόσμο" που εγκρίθηκε από την Πανορθόδοξη Σύνοδο τον Ιούνιο του 2016.
Μήπως τώρα αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τι σκοπό είχαν τα κείμενα της Πανορθόδοξης και πως δύνανται να χρησιμοποιηθούν;;; 
Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα ζητήματα:
 -Δημιουργία, Φύση και Οικολογία στη χριστιανική παράδοση (s)
-Ολοκληρωμένη Οικολογία: η βασική διάγνωση της κατάστασης του κόσμου
-Ολοκληρωμένη Οικολογία - κοινές ρίζες για μια οικουμενική χριστιανική κοινωνική διδασκαλία
-Ολοκληρωμένη Οικολογία - τρόπους προώθησης και πρακτικά βήματα
Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά, ελληνικά και γαλλικά.
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση: 1 σχόλιο:

  1. Ο Αγαπητός Κύριος Τελεβάντος σε πρόσφατη ανάρτησή του επαινεί την ηγεσία της ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, την οποία αποκαλεί ηγεσία του Αντιοικουμενιστικού Αγώνα για την προσπάθεια που κάνει στην Ελλάδα, την Μολδαβία, την Βουλγαρία και την Γεωργία, την οποία ηγεσία ως αναφέρει πολεμούν τα δύο " Δαιμονικά άκρα " οι Οικουμενιστές και οι Σχισματικοί. Κατ αρχάς κ. Τελεβάντο μεταξύ Αιρέσεως (Οικουμενισμού) και Ορθοδοξίας δεν υπάρχει Μεσότης. Ή ακολουθείς Εκκλησιασττικά αυτούς που και Σείς δέχεσθε ότι αποδέχονται Αιρετικά φρονήματα ή φεύγεις από αυτούς ( Αποτείχιση). Οπότε το να δέχεσαι ότι είναι "Δαιμονικά άκρα" και αυτοί που έχουν Αιρετικά φρονήματα και όσοι είναι αντίθετοι σε αυτούς δεν είναι απλώς άδικο, αλλά και παράλογο. Μάλιστα θεωρείς και αποκαλείς ήδη το σύνολο σχεδόν των Αποτειχισμένων Σχισματικούς, δηλαδή οι αληθινοί Ορθόδοξοι είναι κατά τη γνώμη σου " Δαιμονικό άκρο" και οι μέχρι σήμερα Συνοδοιπόροι όσων και σύ καλείς Αιρετικούς είναι η μέση και Βασιλική οδός της Ορθοδοξίας. Πέρα από το Αντορθόδοξο και Αντιπατερικό σου συμπέρασμα δεν νομίζεις ότι αυτό που λέγεις δεν στέκει ούτε καν στην απλή λογική; Εμείς οι Αποτειχισμένοι και κατά εσένα Σχισματικοί και Δαιμονισμένοι ας διδαχθούμε από τις άδικες κατηγορίες σου και ας σκεφθούμε σοβαρά το θέμα της μεταξύ μας Ενότητος. Όσο για την Ηγεσία της ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ και εμείς ειλικρινά τους ευχόμεθα να επιτύχουν την δημιουργία ενός Αντιοικουμενιστικού Μετώπου αληθινής Ορθόδοξης Ομολογίας όχι μόνο στα χαρτιά και στα λόγια αλλά κυρίως στα έργα, με Συνόδους Αρχιερέων που χάριν της Πίστεως θα διακόψουν την Κοινωνία με όσους μείνουν αμετανόητοι στον Φιλοοικουμενισμό. Εάν το επιτύχουν θα συνασπισθεί μαζί τους και η πλειοψηφία των ήδη Αποτειχισμένων, εάν όχι τότε τους περιμένουμε να έλθουν κοντά μας ,γιατί οι ίδιοι μέχρι σήμερα δηλώνουν ότι κάνουν Οικονομία στην Ακρίβεια των Κανόνων και δεν μας υβρίζουν ως Σχισματικούς ή Δαιμονισμένους και όταν μνημονεύουν τους Φιλοοικουμενιστές αισθάνονται ένα κόμπο στην ψυχή τους σε αντίθεση με Σας Κύριε Τελεβάντε. Ο Οκτώβριος ή ο Νοέμβριος αγαπητέ είναι πολύ κοντά τα ίδια τα γεγονότα θα φανερώσουν τα αληθινά κίνητρα όλων μας

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου