Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΓΙΑΤΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΟΝΚ ΚΟΝΓΚ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ "ΟΜΙΛΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΑ"; ΓΙΑΤΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΟΝΚ ΚΟΝΓΚ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ "ΟΜΙΛΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΑ";
Τέτοιον φαιδρόν παραλήρημα καί λογην «ποιμαντικήν» γανάκτησιν δέν μου λαχε νά ξαναδιαβάσω πό πίσκοπον τς κκλησίας. Μλλον πρόκειται διά πογλυκαιμικόν σόκ! Παρακαλεται υικς, τό σεπτόν οκουμενιστικόν Φανάριον, πως προσφέρει λίγο-μερη δειαν ες τό ριστον φερέφωνόν του τόν ρχιοικουμενιστή καί Σεβασμιώτατον κύριο Νεκτάριον, διά νά πάγει «πνευματικές» διακοπές... ες τό ρος Θιβέτ, διά νά ρεμήσει καί νά ερηνεύσει κάπως ναστατωμένη ψυχούλα του, μις καί τό γιον ρος «κεται μακράν» κ το Σινικο τείχους, λλά καί καθότι δέν το κάθετε καλς ες τό στομάχιν, μις καί ο Καλόγεροι, κουσον-κουσον, εναι νόητοι, ξ ατίας τν θεολογικν διαμαρτυριν τους.

Δετε ΕΔΩ http://panorthodoxcemes.blogspot.com.cy/2016/05/blog-post_78.html#more τό πισκοπικό δοκίμιον πού μς ποχρεώνει νά καταγράψομεν εκοσιν (20) κριτικά σημεία.

ξ ρχς ς σοβαρευθμεν, βεβαίως-βεβαίως· μόνον πού μέ τόν ν λόγ μητροπολίτη τν cheescakes εναι μλλον νέφικτον.

Α΄. Ες τήν πρώτην παράγραφόν του μς διευκρινίζει, φιλεύσπλαχνα δθεν, μλλον τολμε, καί μς παραδίδει ναν νδιαφέρον καί νέον κκλησιολογικόν (sic) ρισμόν διά τήν κκλησία, πού θά τόν ζήλευεν... μέχρι καί «μέγας Δογματολόγος» το Οκουμενισμο, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περγάμου κ. ωάννης Ζηζιούλας: τι κκλησία, εναι κοινότητα διά κπαίδευσιν καί μάθησιν τς διαλεκτικς τέχνης λλά καί διά κμάνθηνσι το σεβασμο τς ποιας διαφορετικς ποψις στω καί ατς το  νός «λαχίστου δελφο».

Β΄. Ες τήν πορεία καί τό λον πνεμα τς δοκιμιογραφίας του, Σεβασμιώτατος κύριος Νεκτάριος καταφέρνει νετα νά κονιορτοποιε καί νά κατεδαφίζει, μέ ριστην κανότητα,  τόν δικόν του προλογικόν ρισμόν περί κκλησίας. Μις καί διος φαίνεται καθαρς, νά μή σέβεται ΚΑΘΟΛΟΥ, λλά μάλιστα καί ποτιμ σέ μέγιστον βαθμόν, τήν διαφορετική ποψιν, πολλν: πισκόπων, Πρεσβυτέρων, Μοναχν/ουσν, Λαϊκν, καί Καθηγητν θεολόγων τς πανταχο ρθόδοξης Καθολικς κκλησίας. Δηλαδή, διακρίνουμεν, τι χει καταφέρει περίφημα, νά ποσκάψει τά γραφθέντα καί λεχθέντα του, πράγμα νάξιον λόγου καί νά σχοληθε κανες ναιρετικά. Θά τό πράξω μως, ξ πακος πρός τήν κκλησία, πειδή μού ζητήθει κ τινός σεβαστο Κληρικο, θεολογική κριτική μου πί τό ν λόγ νόνητον γραπτόν το κ. Νεκταρίου.

Γ΄. Μέ τό συμπάθιον γιε Ηονγκ Κόνγκ, λλά κατά μίαν ποψιν, μς γράφετε κολοκύθια στό πάτερον! πό μίαν λλη ποψιν, μως, μπορε νετα κανες νά ποστηρίξει τά κριβς ντίθετα: τι λ.χ. κκλησία εναι τό Εχαριστιακόν Σμα το Χριστο πού συνάγεται να Λειτουργηθε ν τ ερ προσευχητικ καί Λατρευτική σιωπ, μις καί ες τήν προγευόμενη Βασιλείαν τν Ορανν, τά πολλά λόγια εναι φτώχια καί προϋπόθετος διάλογος, χρείαστος. κκλησία, στηρίζεται, πολογίζει καί σέβεται κυρίως: ες τίς θεόπνευστες πόψεις τν Προφητν, τν ποστόλων, τν ποστολικν Πατέρων, τν θεηγόρων Πατέρων, καί ΟΧΙ ες τήν ποιαν καί κάθε ποψιν, διακρίτως, στω κόμη καί το τινός «λαχίστου δελφο».

Δ΄. Ες τήν δεύτερη παράγραφον, γίνεται ντιληπτόν: τι Σεβασμιώτατος δέν δύναται νά ντιληφθε τήν εδοποιόν διαφορά καί διάκρισιν, το δογματισμο, κ τν δογματολογικν παρασάλευτων ρίων τς κκλησίας. λλο πράγμα δογματισμός καί να λλο πράγμα ρθόδοξη Δογματολογική θέσις. ξ ρχς ς ποσαφηνίσει τά λεξίδια δογματισμός/δόγματα. πίσης εναι κρως προβληματικόν τόν κείμενον το κ. Νεκταρίου διότι: περγενικεύει, κρως πικίνδυνα, διά τς κλασικς νεοκαλαμαρίστικης μεθόδου το κακόβουλου καί κακόδοξου τσουβαλιάσματος τς αρέσεως το νοματοκρυπτισμο. ν ντως τά τρίσβαθα κίνητρα του κ. Νεκταρίου, το καί εναι, τ ντι ποιμαντικά καί πισκοπικά, φειλεν νά μς νημερώσει καί νά μς πληροφορήσει, μέ ΑΠΟΛΥΤΟΝ κρίβειαν, πό τίνων κριβς Κληρικν καί Λαϊκν πρέπει νά προσέχωμεν μες ο ταλαίπωροι πιστοί να μή πηρεαζόμεθα ς βουλον, κατήχητον καί λογον ποίμνιον. Μή σς π μως, καί τοτο τό σκληρόν λεχθέν: τι πολύτιμος κύριος Νεκτάριος ποτιμε κατά τήν ταπεινή γνώμη μας μέ νώφελη ταμότητα τό Λογικόν ποίμνιον το Χριστο μας. Γιατί ράγε;

Ε΄. Περί τς τρίτης παραγράφου: Τά πράγματα δέν εναι καθόλου πλ, καθς θεωρε κ. Νεκτάριος, μις καί πλότης εναι ρετή, καί ρετή μλλον, δέν φίστατο, σέ ναγνωρισμένο  Καθολικόν λλειμα Συνοδικότητας ες τάς Τοπικάς ρθοδόξους κκλησίας. προσέγγισις το Σεβ. εναι κατά τήν ποψίν μας, φελέστατη καί πλοϊκή. ν το πράγματι πιβεβλημένο τό καθήκον τς συγκλήσεως τινάς Πανορθοδόξου Συνόδου, διά τίνα λόγον τόσους αἱῶνας δέν συγκλήθησαν τέτοιες το νάλογου εδους; πίσης, διά τίνα κριβς κκλησιολογικό λόγον, 20 λάκερους αἰῶνες, στω τέλος πάντων, πί 10 περίπου αἰῶνες πό τήν μετά τό Σχίσμα ποχήν χρις τς σήμερον, δέν συγκλήθηκεν ΜΙΑ τέτοια Πανορθόδοξη Σύνοδος; Μλλον δέν το καί τόσον ναγκαία, , δέν το θεσμική τακτική-πρακτική τν ρθοδόξων, μις καί διά σημαίνοντα τοπικά ζητήματα φίσταντο (α΄) ο Τοπικές Σύνοδοι λλά καί (β΄) ο Οκουμενικές Σύνοδοι.

Στ΄. ταν μως, ξιότιμε κύριε Νεκτάριε, φίσταντο τ ντι μείζονα ζητήματα Πίστεως,  καί σες ο ρχιοικουμενιστές καί Νεορθόδοξοι, σχολεστε μέ τό ριζόγαλον, τά cheescake, τά κρουασανάκια καί τό ριζόλαδον, τότε δέν σαφς καί δέν χωμεν χρείαν τς Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, λλά μλλον, χρειαζώμεθα τήν συμβολή καί τίς πιστημονικές συμβουλές τινάς παγκόσμιου γκυρης καί γκριτης ταιρίας  Ψυχιάτρων...! ξάπαντος, πρός δυσάρεστην κπληξίν μας, ς νημερώσομεν -στω καί τήν στάτη- τόν ξιόλογον Μητροπολίτη, τι μέλλουσα Ληστρική Σύνοδος τν Νεοφαναριωτν ες τήν Κρήτη, πρόκειται νά συζητήσει καί ζητήματα Πίστεως ες τίς σχέσεις μας μέ τόν πόλοιπον Χριστιανικν κόσμον. λπίζομε κ. Νεκτάριε, τι δέν σκετε τινά λογον σατανική προπαγάνδα, καί πόκρυψις τινν διάσπαρτων συγγνωστν στοιχείων. Εχόμεθα νά γράφετε σα γράφετε, πό... στω μή γίαν γνοια, ντί πό διατεταγμένην καί δεολογικήν πηρεσίαν πρός τήν νωτέραν κκλησιαστικήν ρχήν σας, τό Φανάριον.

Ζ΄. Προσωπικά, χομεν τόν μλλον πλανεμένο λογισμό: τι γνωρίζετε πολύ καλά, ΑΡΙΣΤΑ μάλιστα, διά τίνα κριβς λόγον διαμαρτύρεται Συνείδησις τς κκλησίας, λλά λόγ τς μόνιμης διαμονς σας ες τήν Κίνα, μς ποκρίνεσθε «τόν Κινέζον», να ξεγελάσετε τούς φελες ες τήν Πίστη. Ατά τά νούσια φλυαρήματα νά τά διδάσκετε ες τούς κε προσήλυτους δελφούς μας, ες τό ποίμνιόν σας. ν μως, πράγματι χετε γνοια, διά τίνα λόγον διαμαρτύρονται κατά τς Πανορθόδοξης Συνόδου τν ρχιοικουμενιστν, νοίξτε νά μελετήσετε σοβαρά τίς θέσεις, τίς ντιθέσεις κ.λπ. τν ποιων διαμαρτυρομένων. Τά πρακτικά ζητήματα πού προκύπτωσιν ες τήν θεόσωστον παρχίαν σας, δύνανται νά πιλυθσιν καί νευ τινάς Πανορθόδοξης Συνόδου καί show time τν κατομμυρίων.

Η΄. Τά κατομμύρια τν ερν, πού πρόκειται νά ξοδευθσιν ες τήν φιλόδοξον καί διαβολόπνευστον, ξάπαντος Ληστρική Σύνοδο το Αρεσιάρχου πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, δύναντο νά δωρισθσιν καί νά μοιρασθσιν σέ σάξια λογικά ποσά, ες τήν πολυσέβαστον εραποστολήν σας ες τό Ηονγκ Κόνγκ, ες τήν φρική καί τήν λβανία.

Θ΄. λλ΄ μως, μέγας οκουμενιστικός οστρος το θεαθναι τος νθρώποις σς φήνει νά διαχειριστετε Λ[λ]ογικά, το κόσμου τά κατομμύρια;

Ι΄. ξάπαντος πρέπει νά πομεν καί ατό, πού μλλον γνοετε: Μία Τοπική κκλησία, δέν διαθέτει τινά «Σύνοδον τν πισκόπων», καθς χοντρικά σες τό θεωρεται, κ το κατάσχετου μλλον Κληρικαλισμο καί Δεσποτισμο σας, διότι ατά εναι τά τ ντι Ζηζιουλέϊκα καί πισκοπομονιστικά παραμύθια τς Χαλιμς. Κατανοητόν Σεβασμιώτατε; Μία Τοπική κκλησία περιλαμβάνει ες τήν ερά Σύνοδον Της παντες τούς Κληρικούς, τούς Μοναχούς/ές καί τούς νεργοποιημένους Λαϊκούς. Πρέπει τέλος πάντων, νά ννοήσετε καλς ς σοβαροί ποιμένες καί εραπόστολοι, τι τό ρθόδοξον Συνοδικό Σύστημα Της κκλησίας: εναι Θεανθρωποκεντρικόν καί γιοπνευματικόν, καί οχί πισκοποκεντρικόν. κκλησία εναι: κασταχο ρθόδοξος πίσκοπος, Κλήρος του, ο Μοναχοί/ές καθς καί τό Λαϊκόν στοιχεον, χώριστοι καί διαίρετοι. συμπαγς πισκοπομονισμός εναι παπικόν δόγμα.

Ια΄. Θά πρέπει νά ντιληφθε Σεβασμιώτατος, τι τό ζήτημα τς Μεγάλης Συνόδου, δέν εναι ζήτημα συναισθηματικόν λλά θεολογικόν. Δέν μς πείθει ΔΙΟΛΟΥ στερος συναισθηματισμός το Σεβασμιωτάτου. Διότι τά συναισθήματά μας, πολλές φορές μς χωσιν προδσι νεπαίσθητα καί αφνιδιαστικά. Τά δεδομένα, τά κείμενα καί τά ντοκουμέντα, τόν διαψεύδωσιν κατηγορηματικά. Πολλ μλλον προδίδεται καί «πισκοπική» γνοια καί φροντίδα του, ες τήν πίσημον ναφορά του περί τς δθεν «Ρωμαιοκαθολικς κκλησίας».

Ιβ΄. γαπητός Μητροπολίτης καί κύριος Νεκτάριος, ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ς δθεν μεγάλους μαρτωλούς: συν-επισκόπους του, συν-καλογέρους του, συν-δελφούς του πού διαμαρτύρονται, καλς κακς, μέ τινά ντίθετον καί συγκεκριμένη ΤΕΚΜΗΡΕΙΩΜΕΝΗ ποψιν. Ποα μως εναι, διαφορά του, μέ τόν τυχόντα καί Μέγα Καρδινάλιον εροεξεταστή καί τόν Φαρισαον τς παραβολς; γνοε μλλον φαίνεται, τι φίστατο λλη μία τινά πνευματική καί θεολογική διάκρισις: μαρτίας/αρέσεως;

Ιγ΄. πίσης, νά πληροφορήσωμεν τόν Σεβασμιώτατο: τι πιθυμμεν τόν Διάλογον μέ τούς τεροδόξους καί τεροθρήσκους. Πρόκειται διά στυγνς συκοφαντίας, διά τά σα ντίθετα ναφέρονται. Μόνον πού Θεολογικός Διάλογος, να καρποφορήσει γόνιμα, θά πρέπει νά μπε μέσα στά Εαγγελικά καί Πατερικά ποιμαντικά πλαίσια καί προϋποθέσεις. Πράγμα κρως νυπόστατον, μέ τούς δη διεξαγόμενους ψευδο-διαλόγους το ΠΣΕ.

Ιδ΄. πίσης γιε Χονγκ Κόνγκ, εναι ντροπή κατά τήν ταπεινή ποψιν μας: νά μεταβάλλεστε πό πίσκοπος τς κκλησίας, σέ δικηγόρον το Σατν· νά θεωρετε ς κατήχητους Κληρικούς καί Λαϊκος πού διαμαρτύρονται λλογα καί θεολογικά κατά τς πικείμενης ψευδο-Συνόδου· νά βρίζετε ς νεξομολόγητους Κληρικούς καί Λαϊκος πού διατυπώνουσιν βρωντερά καί ωμαλέα τήν ντίθετη ποψιν τους. Πο πήγε ρά γε δικός σας σεβασμός ες τήν ντίθετη ποψιν, καθς μς διδάσκετε καί ριοθετείτε ες τήν μόλις πρτην παράγραφον; Μήπως σύν τος λλοις, διαβάλλεται καί τόν πισκοπικόν θεσμόν τς κκλησίας, μέ σα γράφετε; Μήπως προσβάλλετε καί πολεμετε, θελά σας, τόν θεσμόν το Οκουμενικο Πατριαρχεου μας, μέ τήν κατάσχετον καί πιτηδευμένην σως, φλυαρίαν καί γνοιάν σας;

Ιε΄. πό πότε δεολογική καί πολιτικάντικη «λληλεγγύη» εναι ρθόν κκλησιολογικόν κριτήριον διά τό πλανς καί ρθοδόξως θεολογεν καί πισκοπεν τόν Λαόν το Θεο; Καί μες πού τολμάμεν νά σς σκήσωμεν τινά μυδράν κριτική, διαμένουμεν κτός λλάδος σέ κράτος πό σλαμική κατοχήν, καί συνεπς μλλον γνωρίζουμεν καλς «τί συμβαίνει κτός λλάδος».

Ιστ΄. Τό κρως παράδεκτον διά πίσκοπον τς κκλησίας, δέν εναι μόνον βέβαια, λα τά πιό πάνω· λλά εναι διαίτερα κτη παράγραφος του, μέ τίς τρες σημαίνουσες γραμμές: πρόκειται δηλαδή διά μείζονα καί κακόδοξην πόκλισιν κ τς ρθοδόξου κκλησιολογίας καί Συνοδικότητας. Δηλαδή, δυνάμεθα νά συγκαλομεν Μεγάλες Συνόδους, πού ατοτιτλοφορούνται ς Πανορθόδοξες, λλά  κατά τόν κ. Νεκτάριον, δέν χωσιν τινά ποχρέωσιν νά συμβαδίζωσιν... μέ προγενέστερες ποφάσεις τν γίων Οκουμενικν καί Τοπικν Συνόδων;! Ατό ποκαλεται μετα-Πατερική καί μετα-Συνοδική νεο-Βαρλααμίζουσα θεολογία, δηλ. σχετικοποίησις τς Πατερικς Θεολογίας, διαστοφή καί διαβολή τν ποστολικν καί Πατερικν Συνόδων μετά τν πικυρωμένων γιοπνευματικν ποφάσεων τους. Θεός νά λυπηθε τούς Κινέζους δελφούς μας.

Ιζ΄. Πολλ μλλον διαφωνομεν διά τήν σφοδρήν ποτίμησιν το γιορείτικου συχασμο, λλά νά νημερώσουμεν καί πάλιν τόν Σεβασμιώτατον, τι δέν εναι μόνον τά γιορείτικα σκηταριά πού διαμαρτύρονται, λλά σωρηδόν πλείστα λλα σκηταριά κ τς πανταχο ρθοδοξίας. Γιατί μως, στοχοποιε, τσι προκλητικά καί στοχα, λλά καί ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΑ, τούς γιορετες Μοναχούς, δέν δυνάμεθα νά  ντιληφθόμεν τά βαθύτερα ατια καί τά κίνητρα του. χει μήπως διαίτερον πρόβλημα μέ τόν συχασμόν; Θαυμάζει μήπως τόν ρχιμασσνον πατριάρχη Μελέτιον Μεταξάκη; Καί διά τό ρζόκρασον τν σιατν, θά πρέπει νά συγκληθε μείζονα Πανορθόδοξη Σύνοδος Σεβασμιώτατε; Κατά τά λλα καί ξ ατίας τς χηρς διαμαρτυρίας τν Καλογέρων το Θεοτοκοβάδιστου ρους, ο γιορετες κ.. γίνονται νόητοι κατά τήν γνώμη σας; Μέ τό συμπάθιον δηλ. λλά μήπως κρίνεται ξ δίων τά λλότρια;

Ιη΄. Τά βαλε καί με τούς ντιοικουμενιστές. κε εναι μως τό λον ζήτημα. Ατό καίγει τόν κ. Νεκτάριον. Ποος δυνατε μως νά κφράσει, τά ταυτόσημα, περί τινν νοησιν καί φαιδροτήτων διά τά γραπτά του; ν παραστε μεση πιτακτική νάγκη, σαφς καί θά διακόψουμεν τό μνημόσυνον το Αρετικο πατριάρχη καί τν φερεφώνων παπαγάλων ατο, μις καί τό ερόν τοτο δικαίωμα , μς παρέχεται Κανονικά κ τν ερν Κανόνων τς κκλησίας.

Ιθ΄. Τό ν χωμεν χι, μες σες, τινά ρθόδοξον φρόνημα, ατό θά κριθε κ τς κκλησίας το μέλλοντος αώνος. Τά «νούσια πιχειρήματα» εναι Εαγγελική καί Πατερική ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ καί Θεολογία τς Φιλόκαλλου ρθοδοξίας, ν λοιπόν σς νοχλε, δύνασθε νά κολουθήσετε τήν δόξα το ξωμότη Βησσαρίωνα.

Κ΄. διακοπή το μνημοσύνου λ.χ. διά τινός αρετίζοντα πισκόπου, ΔΕΝ εναι Σχίσμα, καθς σες μς παραπληροφορετε, λλά εναι ΔΥΝΗΤΙΚΗ καί ΚΑΝΟΝΙΚΗ νέργεια· δηλ. ελογημένο δικαίωμα τν πανταχο ρθοδόξων Κληρικν, Μοναχν καί Λαϊκν, ς σχατον μέσον, καί πυρηνικόν Πατερικόν πλον, ς τινάς βρωντερς θεολογικς διαμαρτυρίας κατά τν κασταχο ΑΝΑΞΙΩΝ λυκοποιμένων καί πανούργων πισκόπων-κατασκόπων. Σιγά μως μή τολμήσετε καί τό διδάξετε ες τούς ν Χριστ δελφούς Κινέζους. Ο Κινέζοι δέν στιεύονται, πως μάθαμεν μες ες τό λλάντα.

γ. ποψιάζομαι, εδικά διά τό Κ΄ (20ον) σημεον, τι θά πρέπει νά σς τό μεταφράσομεν ες τά Κινέζικα, διά νά τό ννοήσετε καλς, καί πάλιν μως τό μφιβάλλομεν, λόγ ψηλς πειρασμικς παρεμβολς πό τινν πεντανόστιμων  cheescakes.Το Παναγιώτου Π. Νούνη

3 σχόλια:

 1. Όποιος θέλει,μας λέει ο Νούνης,όποιος δεν θέλει μπορεί να έχει εκκλησιαστική κοινωνία με τον αιρετικό ψευδεπίσκοπο!Δηλαδή ο Ιωάννης ο Θεολόγος μας λέει όποιος θέλει μπορεί να βάζει τον αντίχριστο στο σπΐτι του και όποιος θέλει να μην τον βάζει!!Η εντολές του Χριστού είναι υποχρεωτικές και η διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας είναι ΕΝΤΟΛΗ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συμφωνουμε απολυτα με τον ανωτερω σχολιαστη.
  Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ - παλι καλα που αναφερει και τους Λαίκους ο Νουνης - ειναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
  Αυτο υποστηριζουν εν τω συνολω τους η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ των Αγιων Πατερων.
  Δεν ειναι απλα δυνητικη.
  Οι μη ακολουθουντες την Αποτειχισι, κατακρινονται και καταδικαζονται, δεν αθωωνονται και δεν αμνηστευονται.
  Ενταξει Νουνη;
  Η μιση αληθεια ειναι ΨΕΜΜΑ και ειναι του Διαβολου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΓΙΑΤΙ ΣΟΚ; ΠΟΙΟΣ ΕΠΑΘΕ ΣΟΚ; Αν αληθεύει η είδηση, είναι φυσιολογική, εύγε στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος ενώ οι αντιδρώντες μητροπολίτες, νομίζω, ότι εκφράζουν αντορθόδοξες (αιρετικές) θέσεις. Ιωάννης Μ.

  http://www.tovima.gr/society/article/?aid=802600

  (Άρθρο της Αντωνιάδου Μαρίας)

  Σοκ από την ελληνική Ιεραρχία: Η Ρωμαιοκαθολική δεν είναι Εκκλησία.

  «Είναι αιρετικοί και δεν μπορούμε να τους δώσουμε εκκλησιαστικότητα» υποστηρίζει

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06:00

  Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν είναι Εκκλησία αλλά ομολογία ή κοινότητα, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες γνωστές Εκκλησίες όπως είναι η Αγγλικανική και η Λουθηρανική.

  «Είναι αιρετικοί και δεν μπορούμε να τους δώσουμε εκκλησιαστικότητα» υποστήριξαν οι Μητροπολίτες Πειραιώς κ. Σεραφείμ και Κυθήρων κ. Σεραφείμ. Μέσα σ΄αυτό το κλίμα η Ιεραρχία με απόφασή της θα προτείνει όλες οι αναφορές που γίνονται στο κείμενο περί των «σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον» να αλλάξουν και όπου υπάρχει η λέξη «Εκκλησία», εκτός της Ορθόδοξης, για να προσδιορίσει τις σχέσεις με τις άλλους χριστιανούς αυτή να μετονομαστεί σε ομολογία και κοινότητα.

  Ετσι π.χ. η φράση του κειμένου που αναφέρει ότι «αι προοπτικαί των θεολογικών διαλόγων τις ορθοδόξου εκκλησίας μετά των άλλων χριστιανικών εκκλησιών καί ομολογιών προσδιορίζονται πάντοτε επί τη βάσει των κανονικών κριτηρίων της ήδη διαμορφωμένης εκκλησιαστικής παραδόσεως» με την παρέμβαση της Ιεραρχίας θα πρέπει να αλλάξει και να αναγράφεται στο κείμενο: «αι προοπτικαί…. (…) της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά των άλλων χριστιανικών κοινοτήτων και ομολογιών….(..)».

  Η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση καθώς επί δεκαετίες η Εκκλησία της Ελλάδος μετέχει στο διάλογο που διεξάγεται με την Ορθόδοξη και την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και ουδέποτε έχει εγείρει τέτοια θέματα. Όπως εκτιμάται άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Ρουμανίας ή Αρχιεπισκοπή Πολωνίας θεωρούν αδιανόητες τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Άλλες όμως Εκκλησίες όπως το Πατριαρχείο Βουλγαρίας ή το Πατριαρχείο Γεωργίας έχουν εκφράσει τις ίδιες θέσεις.

  «Δεν μπορούμε να λαμβάνουμε τέτοιες αποφάσεις» υποστήριξαν οι Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος και Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος ενώ ακόμη και ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών ο οποίος παρατήθηκε από την από την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος που θα συμμετάσχει στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο πήρε αποστάσεις από τις ακραίες αντιλήψεις που εξέφρασαν οι λεγόμενοι συντηρητικοί Μητροπολίτες. Αντίστοιχη ήταν και η στάση του Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου.

  Εντύπωση προκάλεσε και το γεγονός ότι καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια να αφαιρεθούν και οι αναφορές για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών αλλά απορρίφθηκε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου