Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Η ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

Η ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
    Στην ανάρτησή μας  ΣΥΜΦΩΝΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ αναφέρθηκε στην ανάγκη τῆς ενότητος τῶν ορθοδόξων (νεοημερολογιτῶν και παλαιοημερολογιτῶν), όπως έγραψε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος στην επιστολή του προς τον π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο.
   Η πορεία πρός την –ο μοι γένοιτο– ληστρική Σύνοδο τῆς Κρήτης, καταξιώνει τους αδελφούς τοῦ Πατρώου χώρου και καταισχύνει τους κακοδόξους Οικουμενιστάς τοῦ Νέου χώρου. Στην Ημερίδα «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» εφάνηκε ξεκάθαρα ο φωτισμός γιά τον οποίο ομίλησε ο μακαριστός π. Παΐσιος, όταν έγραψε τα εξής:
    «Ἂς εὐχηθοῦμε νὰ δώση ὁ Θεὸς τὸν φωτισμόν Του εἰς ὅλους μας …, διά νὰ γίνη πρῶτον ἡ ἕνωσις αὐτῶν τῶν «Ἐκκλησιῶν» [ενν. η ένωσις τοῦ παλαιοῦ και νέου χώρου], νὰ πραγματοποιηθῆ ἡ γαλήνη ἀνάμεσα στὸ σκανδαλισμένο ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἀγάπη η πνευματική μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, καὶ κατόπιν ἂς γίνη σκέψις γιά τὴν ἕνωσιν μετὰ τῶν ἄλλων ὁμολογιῶν, ἐὰν καὶ ἐφ᾽ ὅσον εἰλικρινῶς ἐπιθυμοῦν ν᾽ ἀσπασθοῦν τὸ Ὀρθόδοξον δόγμα».
    Από το πνεύμα που επικράτησε στην Ημερίδα και η συναναστροφή μεταξύ ορθοδόξων Παλαιοῦ και Νέου χώρου φάνηκε η αναγκαιότης τῆς συνενώσεως για να αντιμετωπισθεί η κακοδοξία τῶν Οικουμενιστῶν. Έφθασε λοιπόν ο καιρός τῆς ταπεινώσεως και ενώσεως.
    Οι επίσκοποι τῆς Ελλαδικῆς Εκκλησίας θα πρέπει να προσέχουν πολύ την εξής φράση του Αγίου Παїσίου:
  «Ο Κύριος, όταν θα πρέπη, θά παρουσιάση τους Μάρκους τους Ευγενικούς και τους Γρηγόριους Παλαμάδες, δια να συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας, δια να ομολο­γήσουν την Ορθόδοξον Πίστιν, να στερεώσουν την Παράδοσιν και να δώσουν χαράν μεγάλην εις την Μητέρα μας».
      Ποιοί από τους επισκόπους θα υποστηρίξουν την Ορθοδοξία εφ’ όσον τα κείμενα που είναι προς ψήφιση και ο κανονισμός λειτουργίας τῆς Συνόδου δεν είναι τῆς παραδόσεως, όπως επίσης δεν είναι ορθόδοξος η παρουσία αιρετικῶν παρατηρητῶν; Και επίσης, ποιός πατήρ τῆς Εκκλησίας μας πήγε σε Σύνοδο για την οποία γνώριζε εκ τῶν προτέρων ότι πρόκειται για ληστρική σύνοδο; Μήπως επιβάλλεται η Ιεραρχία τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος να αποφασίσει να μην συμμετάσχει στην Σύνοδο αυτή όπως προτείνει ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων, ώστε να αποφευχθεί ένα νέο σχίσμα, και να συγκροτηθεί από την Ιεραρχία σύνοδος προς καταδίκη τοῦ Οικουμενισμοῦ;
     Άς αναλογιστούν οι επίσκοποι τῆς Ελλαδικῆς Εκκλησίας ότι η κόκκινη γραμμή δεν είναι το κοινό ποτήριο με τους παπικούς, αλλά η έγκριση τῶν προς ψήφιση αιρετικῶν κειμένων, όπως υπογραμμίστηκε στην Ημερίδα. Ο όρος «Χριστιανικές Εκκλησίες» στα κείμενα δεν είναι καταχρηστικός ή τεχνικός, αλλά έχει σκοπό να δώσει εκκλησιαστικότητα  στις αιρέσεις. Οι συντάκτες πιστεύουν στην αιρετική θεωρία τῶν κλάδων.
   Τέλος παραθέτω ένα σχόλιο για το θέμα τῆς ενώσεως από αδελφό καθηγητή.
Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος
ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ είπε…
Σεβαστέ π. Θεόδωρε με χαρά μου πληροφορήθηκα ότι στην Ημερίδα κάποια στιγμή στον λόγο Σας ζητήσατε να πέσουν οι τόνοι αντιπαράθεσης μεταξύ Νεοημερολογητών και Παλαιοημερολογητών Αντιοικουμενιστών μπροστά στον κοινό μεγάλο κίνδυνο που διέρχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, εννοώντας, εάν κατάλαβα καλά, μία πιθανή συνεργασία και ενότητα των αληθινών Ορθοδόξων δυνάμεων, μελλοντικά, ενάντια στους Αιρετικούς Οικουμενιστές και φιλοοικουμενιστές. Αυτή η σκέψη δεν είναι δική Σας, αλλά ο Χριστός μας Σας φώτισε, ως αρχηγό μίας σεβαστής ομάδος κληρικών και λαϊκών που πονούν για Την Εκκλησία Του. Πατέρα Θεόδωρε αυτό είναι το Αντίδοτο στο δηλητήριο της Αίρεσης που πλέον επιβάλλεται και Επίσημα με την απόφαση της Ψευδοσυνόδου, η ενότητα δηλαδή όλων των αληθινών Ορθοδόξων. Η πλευρά των χλευαστικώς αποκαλουμένων «Παλαιοημερολογητών», αναφέρομαι στην μεγάλη μερίδα αυτού του αγώνα, ποθεί και ζητά αυτή την ενότητα υπεράσπισης της Ορθοδοξίας και είναι έτοιμη να προσφέρει όλες της τις δυνάμεις και μέσα που διαθέτει, Αρχιερείς, κληρικούς, μοναχούς, Ναούς, μοναστήρια, χιλιάδες άνδρες και γυναίκες που αποτελούν το λογικό ποίμνιο, άλλωστε ο αγώνας μας γι αυτό έγινε από τους Πατέρες μας και συνεχίζεται από εμάς, παρά τα όποια ανθρώπινα λάθη μας, για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Εύχομαι αληθινά μετά την οριστική πτώση των Οικουμενιστών με τις αποφάσεις της Συνόδου τους να βρείτε το θάρρος να αποφασίσετε την Αποτείχιση και κατόπιν την ενότητα των Ορθοδόξων. Εάν συμβεί αυτό τότε αυτοί που οραματίσθηκαν την «Νεα Ορθοδοξία» και την υλοποιούν με την Σύνοδό τους θα διαπιστώσουν όπως λέει και ο λαός μας «τι εστί βερύκοκο».

5 σχόλια:

 1. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ1 Απριλίου 2016 - 8:45 μ.μ.

  Αγαπητέ κ. Σημάτη ο κ. Σαββόπουλος Νικόλαος όπως γνωρίζετε δεν ανήκει στο Πάτριο εορτολόγιο, όπως εγώ , αλλά εδώ και πολλά χρόνια αγωνίζεται για την Ενότητα των Ορθοδόξων.Ή γνώμη μου είναι ότι δεν σας ενόχλησαν τόσα τα επιχειρήματα της ανάρτησής του όσο η ιδέα που προβάλλει για μελλοντική συνεργασία των Ορθοδόξων Αντιοικουμενιστών του Πατρίου και όσων βρούν το θάρρος να Αποτειχισθούν από τους Αντιοικουμενιστές της Επίσημης Εκκλησίας μετά την πτώση που θα γίνει με την "Μεγάλη και δήθεν Αγία Σύνοδο", πτώση Πίστεως και αποδοχή επίσημα μίας Φιλαιρετικής δήθεν "Νέας Ορθοδοξίας". Αλήθεια αναρρωτιέμαι τόσο πολύ φοβάσθε την πιθανότητα οι Αντιοικουμενιστές του Νέου Ημερολογίου ή έστω ένα σοβαρό τμήμα τους να συνεργαστεί μελλοντικά σε ενιαίο Εκκλησιαστικό σχήμα με τη σαφέστατα μεγαλύτερη μερίδα των Αντιοικουμενιστών του Πατρίου Εορτολογίου; Μη μου αρχίσετε τα περί παρατάξεων, γιατί ξέρετε για ποιά μεγάλη Μερίδα ομιλώ, αυτή που περιλαμβάνει τόσο στην Ελλάδα όσο και το Εξωτερικό σε Έλληνες και λοιπούς Ορθοδόξους την συντριπτική πλειοψηφία των Αντιοικουμενιστών του Πατρίου. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει θαύμα εξ Ουρανού, καθώς και από τις δύο πλευρές υπάρχουν άνθρωποι που αντιτίθενται σε μία τέτοια προοπτική. Το συμφέρον Της Εκκλησίας όμως αγαπητέ είναι πολύ πάνω από τις Θεολογικές μας μικροθεωρήσεις, από την σιγουριά ότι τα γνωρίζουμε όλα και άρα η γνώμη μας είναι δήθεν ανώτερη από την γνώμη Της Εκκλησίας όχι της " Εκκλησίας" των Οικουμενιστών, αλλά ακόμη και Της Ορθόδοξης που γνωρίζει να χρησιμοποιεί ακρίβεια και Οικονομία υπακούωντας στον μόνο Αρχηγό και Νυμφίο Της. Αγαπητέ για να μη μακρύνω τόν λόγο με λογικά ή λογικοφανή επιχειρήματα θα γίνουν πολλά το επόμενο χρονικό διάστημα η Εκκλησία όμως δεν θα καταποντισθεί, Ο Χριστός μας ουδέποτε Την εγκατέλειψε ούτε θα Την εγκαταλείψει, εάν δείς στο μέλλον αυτό το θαύμα της ενότητος των αληθινών Ορθοδόξων και συμβεί άφησε κατά μέρος την λογική σου, άνθρωπος είσαι μπορεί και να σφάλλεις, χαμήλωσε τον νού σου, υποτάξου στο θέλημα Του μόνου Κυρίου σου, γιατί αλλιώς κινδυνεύεις να γίνεις πολέμιος της αληθινής Ορθόδοξης Εκκλησίας, και αυτό δεν αρμόζει σε Σένα , στο θάρρος Σου και στις θυσίες Σου. Με αγάπη Χριστού Πολυμενόπουλος Διονύσιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το αυτονόητο είναι η ενότητα. Δυστυχώς θα υπάρξουν ερασταί θρόνων που δεν πρόκειται να συμβιβαστούν στην ιδέα της ενότητος. Την δόξαν ουδείς εμίσησε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΕΒΑΣΜΙΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣὊ
  ΟΠΟΙΟΣ ΑΝ ΚΑΙ 80 ΕΤΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΦΙΤΖΙ
  ΔΙΕΔΕΧΘΗ ΤΟΝ ΣΕΒ ΙΩΣΗΦ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΞΕ ΜΟΝΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΟΤΙ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΙΑΣΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.............

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΕΙΔΑΝΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ Κ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.
  Αγ.ΛΟΓΓΙΝΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο σεβ. ιωσηφ ειναι λογιωτατος καιτι θα εκανε στην νεα ζηλανδια με τους ουτε 2000 ελληνες του αξιζει μεγαλη επαρχια

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου