Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Πορίσματα καταδικαστικά όχι μόνο των Οικουμενιστών, αλλά και των Αντι-Οικουμενιστών!

Πορίσματα – Ψήφισμα
Θεολογικής- Επιστημονικής Ημερίδος με θέμα: "Αγία και Μεγάλη Σύνοδος" Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες.


Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: Θεολογία καί πολιτική.  Εἰσήγηση στὴν Ἠμερίδα γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη, 23 Μαρτίου 2016 Σύνοδο

  Μὲ τὰ «Πορίσματα», ἀντι-Οικουμενιστὲς Πατέρες καὶ ἀδελφοί, συνειδητοποιεῖτε ὅτι καταδικάζετε τοὺς ἑαυτούς σας;
   Συνειδητοποιεῖτε ὅτι μὲ ὅλα ὅσα καταγγέλλετε, ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ προετοιμάζοντες και –ἐν μέρει– οἱ συγκροτοῦντες τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο εἶναι ψευδοποιμένες καὶ ὅτι κινοῦνται μὲ ἀποδεδειγμένη δολιότητα κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας; (σύμφωνα μὲ τὰ δικά σας Πορίσματα). Κι ὅμως μὲ αὐτοὺς ἐσεῖς κοινωνεῖτε, τοὺς τιμᾶτε καὶ τοὺς μνημονεύετε;
  Ἀλήθεια, σὲ ποιά ἄλλη ἐκκλησιαστικὴ περίοδο, οἱ Πατέρες ποὺ κατήγγειλαν τὴν αἵρεση, ταυτόχρονα κοινωνοῦσαν καὶ μνημόνευαν τοὺς καταγγελλόμενους ψευδοποιμένες;
  Οὐσιαστικά, κρίνετε ὡς μὴ Ὀρθόδοξη τὴν αὐτοσυνειδησία τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἀλλὰ ἡ παρακάτω πρόταση τῶν «Πορισμάτων» σας, δὲν ἀποδεικνύει ὅτι καὶ ἡ δική σας ἐκκλησιολογικὴ αὐτοσυνειδησία πάσχει, ἀφοῦ ὅλοι ἀνήκετε στὸ Π.Σ.Ε.; Γράφετε στὴν §8 τῶν «Πορισμάτων» σας:
«Η ένταξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας σ’ έναν οργανισμό που εμφανίζεται ως υπερεκκλησία και η συνύπαρξη και συνεργασία της με την αίρεση συνιστά παραβίαση της κανονικής τάξεώς της και αθέτηση της εκκλησιολογικής αυτοσυνειδησίας της.

    Ἀλήθεια! Μήπως τὰ δικά σας «Πορίσματα» καταδικάζουν ὄχι μόνο τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές, ἀλλὰ καὶ ἐσᾶς τοὺς Ἀντι-Οἰκουμενιστές;
Πορίσματα – Ψήφισμα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου