Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

«Τὸ ἐρώτημα, λοιπόν, ποὺ αἰωρεῖται εἶναι: Τί θὰ κάνετε κ. Τσελεγγίδη, π. Ἀναστάσιε Γκοτσόπουλε, π. Νικόλαε Μανώλη, π. Θεόδωρε Ζήση, π. Σαράντη Σαράντε, Μητροπολίτα Πειραιῶς Σεραφεὶμ καὶ λοιποὶ ἀντι-Οἰκουμενιστές, ὅταν ἀποφασίσουν στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο αὐτὰ ποὺ ἀπεύχεσθε;

Κρίσιμη Θεολογική Ημερίδα

 Θεολογική - Επιστημονική Ημερίδα:

«Αγία και Μεγάλη Σύνοδος»

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες


Τὸ ἐρώτημα δημοσιεύτηκε τὴν 1/3/2016 ἐδῶ καὶ ἔμεινε ἀναπάντητο!

«Τὸ ἐρώτημα, λοιπόν,  ποὺ αἰωρεῖται εἶναι:
Τί θὰ κάνετε
κ. Τσελεγγίδη, π. Ἀναστάσιε Γκοτσόπουλε, π. Νικόλαε Μανώλη, π. Θεόδωρε Ζήση, π. Σαράντη Σαράντε, Μητροπολίτα Πειραιῶς Σεραφεὶμ καὶ λοιποὶ ἀντι-Οἰκουμενιστές,
ὅταν ἀποφασίσουν στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο

αὐτὰ ποὺ ἀπεύχεσθε;

Γιατί, ἄραγε, ποτὲ δὲν μᾶς μιλᾶτε γιὰ τὸ διὰ ταῦτα;
Θὰ διακόψετε τὸ Μνημόσυνο τῶν Ἐπισκόπων ποὺ θὰ δεχθοῦν, ὅσα καταγγέλλετε καὶ διαφαίνεται ὅτι θὰ ἀποφασισθοῦν στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο;
Εἶναι καὶ γιὰ σᾶς ΜΟΝΟ τὸ «κοινὸ ποτήριο» τὸ κόκκινο σημεῖο, ὅπως εἶναι καὶ γιὰ τὸν Πειραιῶς Σεραφείμ, τὸ ὁποῖο θὰ σᾶς ἀναγκάσει νὰ διακόψετε τὸ Μνημόσυνό τους; Θὰ συνεχίσετε καὶ μετὰ τὶς «πανορθόδοξες» ἀποφάσεις τὸν χαρτοπόλεμο ἐναντίον τους, ἢ θὰ ἀπομακρυνθεῖτε -ἔστω τότε- ψυχῇ τε καὶ σώματι ἀπ’ αὐτούς;
Πρέπει, ἐπίσης, νὰ μᾶς ἐξηγήσετε, γιατί μιλᾶτε γιὰ κίνδυνο σχίσματος; (καθηγητὴς Δ. Τσελεγγίδης, ἐδῶ,    π. Βασίλειος Βολουδάκης ἐδῶ).   
Ποιούς, ἀλήθεια, ἐννοεῖτε ὡς σχισματικούς; Ποιοί κάνουν σχίσμα, ὅταν ὑπάρχει αἵρεση; Ἐκεῖνοι ποὺ αἱρετίζουν, ἢ ἐκεῖνοι ποὺ ἀπομακρύνονται ἀπ’ αὐτούς; Κι ἂν ἀποδεκτοῦν σιωπηρὰ οἱ Ἐπίσκοποι τὶς ἀποφάσεις τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου, ἐσεῖς τί; Θὰ συνεχίσετε νὰ κοινωνεῖτε μὲ τοὺς αἱρετικοὺς γιὰ νὰ μὴν κάνετε σχίσμα ἢ θὰ ἀπομακρυνθεῖτε; Ὅταν μιλᾶτε γιὰ σχίσμα αὐτὸ ἐννοεῖτε, ἢ φοβᾶσθε τὸ «σχίσμα» ποὺ θὰ κάνουν κάποιοι ἄλλοι, «ζηλωτὲς» ἐξ αἰτίας τῶν ἀποφάσεων τῆς Πανορθοδόξου;
Θὰ μιλεῖστε ποτὲ γι’ αὐτά; Θὰ μᾶς πεῖτε τὴν δική σας θέση καὶ ἀπόφαση, γιὰ τὸ διὰ ταῦτα! Γιατί τὸ ἀποφεύγετε;
Πρέπει ἐξάπαντως νὰ μᾶς πεῖτε: Ποιός κάνει τὸ σχίσμα; Αὐτὸς ποὺ ἀποσχίζεται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μὲ τὶς κακοδοξίες ποὺ κηρύττει μὲ λόγια καὶ πράξεις (μάλιστα Συνοδικά) ἢ αὐτὸς ποὺ μένει ἑνωμένος (μὲ τὶς ὅποιες ἀδυναμίες, λάθη καὶ πάθη του) στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση; Γιατί αὐτὰ τὰ κρατᾶτε κρυφά;
 

 


Θεολογική-Επιστημονική Ημερίδα "ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ" Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες.
Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 ώρα 9.00 π.μ
Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Πειραιώς

1 σχόλιο:

  1. Ἡ ὥρα τῆς κρίσεως ἔφθασε γιά τούς ἀντι-οἰκουμενιστές οἱ ὁποῖοι δέν ἀφίστανται τῆς κοινωνίας τῆς αἱρέσεως τήν ὁποία καταγγέλουν. Ἐάν πραγματοποιηθεῖ ὡς ἔχει προετοιμασθεῖ καί ἀποφασίσει καί ἐπικυρώσει ὅσα ἔχει ἤδη προσυμφωνήσει ἡ λεγομένη ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τοῦ προσεχοῦς Ἰουνίου 2016 καί ὅλοι αὐτοί οἱ σεβαστοί κατά τά λοιπά ἀντι-οἰκουμενιστές δέν τήν ἀποκηρύξουν (ὄχι νά τήν κριτικάρουν, διότι αὐτό δέν συνιστᾶ ὀρθοδοξία ἀλλά μετάλλαξη σέ οἰκουμενιστικές πρακτικές)τότε ὅλοι αὐτοί θά πρέπει νά θεωροῦνται φθορεῖς ποιμένες καί διαφθορεῖς διδάσκαλοι, τούς ὁποίους ὅποιος πιστός ἐμπιστεύεται καί ἀκολουθεῖ ὁδηγεῖται ἀσφαλῶς στήν ἁπώλεια! Ἀλοίμονο δέ σέ ὅσους Ἱεράρχες κάνουν τό σφάλμα καί συμμετάσχουν στήν Σύνοδο αὐτή τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἐπειδή ἀκριβῶς δέν ἔχει κἄν τά γνωρίσματα ὀρθοδόξου Συνόδου πρέπει αὐτός νά γνωρίζει ὅτι ἤδη κρίνεται ἔνοχος συμμετοχῆς σέ βλάσφημο σῶμα ληστρικῆς Συνόδου! Καιρός τοῦ λαλεῖν καί πράττειν ὅ,τι οἱ Πατέρες ἡμῶν διδάσκουν καί προτρέπουν πράττειν τούς θέλοντας εἶναι εὐσεβεῖς.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου