Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015


Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου,
ὁ δρακί τήν πᾶσαν ἔχων κτίσιν. 
Ράκει καθάπερ βροτός σπαργανοῦται 
ὁ τῆ οὐσίᾳ ἀναφής. 
Θεός ἐν φάτνη ἀνακλίνεται, 
ο στερεώσας τούς οὐρανούς πάλαι κατ’ ἀρχάς. 
Ἐκ μαζῶν γάλα τρέφεται ὁ ἐν τῆ ἐρήμῳ μάννα ὀμβρίσας τῶ λαῶ. 
Μάγους προσκαλεῖται ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. 
Δῶρα τούτων αἴρει ὁ Υἱός τῆς Παρθένου. 
Προσκυνοῦμεν Σου τήν Γένναν Χριστέ, 
Δεῖξον ἡμῖν καί τά θεῖα Σου Θεοφάνεια.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου