Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Ὄχι παπικὴ βιομηχανία παραγωγῆς «ἁγίων»Ὄχι παπικὴ βιομηχανία παραγωγῆς «γίων»

    ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ

              ΤΥΧΟΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

            
ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΩΦ του παλαιμαχου Αγωνιστου 
γεροντος Ιωαννου Διωτου
Πρωτοφανς γιοκατατακτικ κατάστασις δημιουργήθη ες τν ν λλάδι κκλησιαστικν χρον. Μετ τν γιοκατάταξιν τν γνωστν κα ξιοσεβάστων Πατέρων Πορφυρίου κα Παϊσίου, δη ξαγέλλεται ναγνώρισις ς γίων λλων πέντε.Δηλαδ ες χρονικν διάστημα νς τους περίπου θ χωμεν πτ (7) νέας γιοκατατάξεις.
νέα θρησκευτικ φημερς «ρθόδοξη λήθεια» (Μάρτιος 2015, ριθμ. φύλλου 2) χει πρωτοσέλιδον ντονον τίτλον «Ο πόμενοι γιοι» ((μετ π τν π. Πορφύριον κα π. Παΐσιον) κα γνωστοποιε τι: «στάλησαν δη στ Φανάρι ο φάκελοι για άκωβο Τσαλίκη κα Φιλόθεο Ζερβάκο. Κα μέσως μετ παίρνουν σειρ ο γεροντες Σωφρόνιος Σαχάρωφ, μφιλόχιος Μακρς κα φραμ Κατουνακιώτης».
Τ φαινόμενον μαδικν γιοκατατάξεων δν χει παρατηρηθ λλοτε, καθ’ σον γνωρίζω, παρ μόνον ες τς περιπτώσεις τν μαρτυρησάντων μαδικς. Ο ρμόδιοι κκλησιαστικο παράγοντες πρεπε ν εχον τ πιβαλλόμενον πνευματικν κα ψυχολογικν ασθητήριον τι τοιαύτη θρόα γιοκατάταξις μειώνει ες τ κκλησιαστικν πλήρωμα τ τιμητικν δέος τ ποον ασθάνεται ναντι τν γίων. Περισσότερον δ συμβαίνει τοτο, ταν ο πρς γιοκατάταξιν γνωστοποιηθέντες ζησαν π τν μερν μας. Δημιουργεται ασθησις κα ντύπωσις τι λοι ο γιοι σαν σχεδν συνηθισμένοι νθρωποι, χωρς ν χουν κάτι τ ξαιρετικόν.
ρωτ τς ερς Συνόδους τς ν λλάδι κκλησίας κα το Οκουμενικο Πατριαρχείου ποον σκοπν κα ποίαν νάγκην ξυπηρετε ν λόγ μαδικ γιοκατάταξις; πάρχουν κατομμύρια γίων, πωνύμων κα νωνύμων. Διατί ατ σπευσμένη κα ντελς ψυχολόγητος νέργεια ν νταχθον τώρα ες τ γιολόγιον τς κκλησίας ο κατ πάντα σεβαστο (πλν το Ρώσου) Γέροντες ; Ες τν Γέροντα π. Φιλόθεον Ζερβκον χω ξομολογηθ ς ερεύς.
πάρχει μως διάκρισις κα διαφορ μεγάλη μεταξ τν γιοκαταταχθέντων Πατέρων Πορφυρίου κα Παϊσίου κα τν πρς γιοκατάταξιν πορευομένων ξίων κα τετιμημένων Γερόντων (πλν το Ρώσου παναλαμβάνω). Πορφύριος κα Παΐσιος μφανίζονται κατ χρονικ διαστήματα αώνων κα πρξαν ριμοι α παραδοσιακα προϋποθέσεις δι τν νταξίν των ες τν συναρίθμησιν μετ τν γίων.
Α γιοκατατακτικα προϋποθέσεις δι τος προαναφερθέντας Γέροντας δν χουν ριμάσει κόμη σον πρέπει. Ες τν κοινν συνείδησιν το πληρώματος τς κκλησίας οδες κ τν π γιοκατάταξιν θεωρεται θαυματουργός. σιακν ζων ντως εχον. Ες τν περίπτωσίν των μως, προέτρεξαν, ς διαισθάνομαι, ο ρμόδιοι τς κκλησίας κα δν φησαν τν Θεν ν χ τν τελευταον λόγον. ς ναβληθ γιοκατάταξίς των. Μία τοιαύτη ναβολ οδαμς μειώνει τος πολυσεβάστους Γέροντας. Κα ατ ν λόγ κίνησις πρ τς ναγνωρίσεώς των ς γίων εναι τιμητικ δι’ ατούς.
Φρίκη !!!  μεγάλη μως προσβολ λων τν προαναφερθέντων λλήνων ερογερόντων εναι τ σκανδαλδες, μαρτωλν κα παίσιον γεγονς τι μεταξ ατν γένετο πρότασις ν γιοκαταταχθ κα θλιβερς ρως το βιβλίου τούτου Ρσος Σωφρόνιος Σαχάρωφ, αρετικς κα δίστακτος δρυτς τς ντικανονικς μικτς Μονς το Essex τς γγλίας. ν τ προσώπ το Σωφρονίου προσβάλλονται κα τιμάζονται κα λοι κενοι ο ποοι προπαγανδίζουν τν γιότητα ατο μ σαθρά, ψευδ κα πατηλ πιχειρήματα δι λόγους σκοπιμότητος, πως νεργε Πάπας. χι λοιπν παπική βιομηχανία παραγωγς «γίων».
προσδόκητος κα δικαιολόγητος συναγερμς δι τν προαναφερθεσαν μαδικν γιοκατάταξιν παρέχει βασίμους ποψίας τι, κατ’ ατν τν τρόπον, πιδιώκεται ν «γλιστρήσ» κα γιοκατάταξις το Σωφρονίου Σαχάρωφ, πειδ οτος οδαμς εναι δραιωμένος ς γιος ες τν κοινν συνείδησιν το πιστο λαο. Δι πρώτην φοράν, πως γράφη κα ες τν ρχήν, πιδιώκεται γιοκατάταξις κ τν νω, δηλαδ π ξιωματούχους τς κκλησίας, χωρς ν πάρχ π το πιστο λαο προαναγνώρισις τς γιότητος. Δημουργονται ποψίαι. ποτελε δ πρόκλησιν τ τι αρετικς Σωφρόνιος γεται (εναι πρτος) ες τν τελευταίαν τριμελ μάδα πρς γιοκατάταξιν. Τί συμβαίνει μ τος ποστηρικτς το νερματίστου θεολογικς Σωφρονίου; Νομίζω τι δν μελέτησαν τ βιβλία του, πισταμένως τολάχιστον.
Κάτι νάλογον χει συμβ κα μ τν Μητροπολίτην Ναυπάκτου κ. ερόθεον Βλάχον. Δν εχον πληροφορηθ γκαίρως τι Θεολογικ Σχολ το Πανεπιστημίου θηνν πεφάσισε τν ναγόρευσιν ατο ς πιτίμου Διδάκτορος. Μόλις πληροφορήθην τοτο κατέθεσα ες τν Σχολν νστασιν συνειδήσεως κατ τς ποφάσεως ατς, ποία συνοδεύετο κα μ ρκετ δείγματα θεολογικν πλανν το κ. εροθέου, κα ζήτησα τν ναβολν τς τελετς ναγορεύσεως δι ν ξετασθον τ π’ μο πισημανθέντα θεολόγητα το πισκόπου τούτου. Ο ρμόδιοι τς Σχολς επον ες μ τι θ νεβάλετο τελετ ἐὰν δν εχεν ρισθ κα ἐὰν δν εχον σταλ κα ες πισήμους α σχετικα προσκλήσεις. Ο ρμόδιοι οτοι, ες ρώτησίν μου, πήντησαν τι Σχολ δν μελέτησε προηγουμένως τ συγγράμματα το κ. εροθέου, λλ’ νήργησε στηριζομένη ες τν φήμην. Θεολογικ Σχολ κα μόνον π τ σα καταγράφονται ες τ παρν βιβλίον ποχρεοται ν νακαλέσ τ πονεμηθν ες τν Ναυπάκτου κ. ερόθεον Βλάχον δίπλωμα το πιτίμου Διδάκτορος. Μετ δ τν κυκλοφορίαν το προαναγγελθέντος βιβλίου μου «ΤΑ ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ», κατ τν κρίσιν μου, Θεολογικ Σχολ θ ναγκασθ ν πράξ τοτο.
Τέλος, πληροφορ τος ναγνώστας τι α προεκτεθεσαι θεολογικα πλάναι κα κακοδοξίαι το Σωφρονίου Σαχάρωφ ποτελον μέρος μόνον τν διεσπαρμένων τοιούτων ες τ βιβλία του. Θεο θέλοντος κα χρόνου πιτρέποντος, θ συνεχίσω τν παροσαν προσπάθειαν πρς διαφύλαξιν τς κεραιότητος τς ρθοδόξου Χριστιανικς Πίστεως μν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου