Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: π. Νικόλαος Μανώλης: «Ὅταν θὰ ἔρθει ὁ Πατριάρχης νὰ λειτουργήσει, ἐγὼ θὰ πάω νὰ πάρω τὴν εὐχή του»!!!Πατερα Νικολαε Μανωλη. Μετα απο αυτην την δημοσια τοποθετησι σας εμεις δεν θελουμε πλεον καμμια ευχη απο σας, ουτε εις αυτην την ζωη, ουτε και εις την αλλη. Εισαι πλεον ΑΛΛΟΤΡΙΟΣ του Θεου και της Εκκλησιας Του.

Μένουμε άφωνοι! Οι αντι-Οικουμενιστές, όλοι, μα όλοι, χαράσσουν και ακολουθούν νέα, δική τους γραμμή στην Εκκλησία του Κυρίου! Διευκολύνουν την επικράτηση της νέας Εκκλησίας των Οικουμενιστών!

π. Νικόλαος Μανώλης: «Ὅταν θὰ ἔρθει ὁ Πατριάρχης νὰ λειτουργήσει, ἐγὼ θὰ πάω νὰ πάρω τὴν εὐχή του»!!!
Μένουμε ἄφωνοι! Οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές, ὅλοι, μὰ ὅλοι, χαράσσουν καὶ ἀκολουθοῦν νέα, δική τους γραμμὴ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου. Διευκολύνουν προκλητικὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς νέας Ἐκκλησίας τῶν Οἰκουμενιστών! Εἶναι τραγικό!
Ἀπὸ τὴν μιά, δέχονται ὅτι ὑπάρχει ἡ Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ὁποίας ἀρχηγέτης καὶ ἐνσαρκωτὴς (λόγοις καὶ ἔργοις) ἐπὶ δεκαετίες εἶναι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος· μᾶς διδάσκουν τὸ παράδειγμα τῶν Ὁμολογητῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι δέχτηκαν φυλακίσεις, ἐξορίες, πύρινους στιγματισμούς, ἀποκοπὴ τῶν μελῶν τους, θαλάσσιους ἐπὶ Βέκκου καταποντισμοὺς κ.λπ. προκειμένου νὰ μὴν ἔρθουν σὲ ἐπικοινωνία καὶ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς (καταδικασμένους μή),
καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη δηλώνουν ὅτι ὅταν θὰ ἔρθει ὁ νέος Βέκκος, κι ὁ νέος Νεστόριος, κι ὁ νέος Πύρρος θὰ πάρουν τὴν εὐχή του: «Ὅταν θὰ ἔρθει ὁ Πατριάρχης νὰ λειτουργήσει, ἐγὼ θὰ πάω νὰ πάρω τὴν εὐχή του»!!!
 Ὥστε ἔτσι, πάτερ, Νικόλαε! Εἶναι μεγαλύτερο κακὸ ἡ ἀνάρτηση μιᾶς ἀφίσας, ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ σημασία ποὺ ἔχει ἡ θέα ἑνὸς ἀντι-Οἰκουμενιστῆ, νὰ προσκυνᾶ καὶ νὰ παίρνει τὴν εὐχὴ αὐτοῦ ποὺ προσκυνᾶ καὶ εὐλογεῖται ἀπὸ τὸν ἀρχιαιρεσιάρχη Πάπα; Κι ἂς ξελαρυγγιάζεται ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία (διὰ προφητῶν, Ἀποστόλων καὶ Ἁγίων Πατέρων) νὰ μιλᾶ γιὰ ἀπομάκρυνση ἀπὸ ὅλους τοὺς αἱρετικούς! Ποιός ὑπολογίζει τὴν ἔτι περαιτέρω ἀλλοίωση τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν καὶ τὸν μολυσμὸ ποὺ ὑφίστανται, ὅσοι ἐπικοινωνοῦν μὲ αὐτούς;
Παναγιώτης Σημάτης 

 
Σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς τελευταῖες του ὁμιλίες ὁ π. Νικόλαος Μανώλης μὲ τίτλο "Ο οικουμενιστικός σχεδιασμός για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα", ἀφοῦ ἀπέδειξε τὴν φοβερὴ ἀλλοίωση ποὺ ἔχει ἐπιφέρει ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὶς συνειδήσεις ἀκόμα καὶ Πατριαρχῶν, στὴ συνέχεια κάνει τὴ φοβερὴ δήλωση: «Ὅταν θὰ ἔρθει ὁ Πατριάρχης νὰ λειτουργήσει, ἐγὼ θὰ πάω νὰ πάρω τὴν εὐχή του»!!! Τὸ τμῆμα αὐτὸ τοῦ λόγου του ἔχει ὡς ἑξῆς:
π. Νικόλαος Μανώλης: «Ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰωάννης,  ὅταν εἶχαν ἀπαγάγει τὸν ἀδελφό του (Ἐπίσκοπο) μαζί μὲ τὸν Σύρο Ἐπίσκοπο (κι λέγω, τί ἤθελαν αὐτοὶ οἱ δυὸ μαζί, ὁ Σύρος Ἐπίσκοπος –Κόπτης–  κι ὁ Ὀρθόδοξος καὶ πήγαιναν στὶς ἐπαρχίες μαζί), ὅταν λοιπὸν τοὺς ἀπήγαγαν, τότε ἔκανε ἀγρυπνία ὁ Ἀντιοχείας Ἰωάννης· καὶ λές, τί τὸ πιὸ φυσιολογικό, νὰ κάνει μιὰ ὡραία ἀγρυπνία νὰ προσευχηθεί; Ἀλλὰ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Μονοφυσιτῶν! Τοῦ Ἐφραὶμ κι ἑνὸς ἄλλου παπποῦ, τοῦ Πατριάρχη τῶν Κοπτῶν, κι ἔκαναν ἀγρυπνία μαζί. Καὶ λέω: πόσο βαθὺς εἶναι ὁ Οἰκουμενισμὸς στὶς ψυχές τους· πάνω στὸν πόνο του γιὰ τὸν ἀδελφό του, φώναξε τὸν Κόπτη νὰ προσευχηθεῖ μαζί του! Στὸ Μνημόσυνο τοῦ ἀγαπημένου σου, φωνάζεις τὸν αἱρετικὸ νὰ προσευχηθεῖ γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου; Πρέπει νὰ εἶναι πάρα πολὺ συνειδητοποιημένοι (Οἰκουμενιστές). Πρέπει νὰ ἔχουν μεταλαχθεῖ τὰ «γονίδιά» τους ἐντελῶς!
(Ἀκροάτρια:) Αὐτὸ γίνεται σιγά-σιγά, δηλαδή· τώρα οἱ ἑπόμενοι θὰ τὸ θεωροῦν ἐντελῶς φυσιολογικό.
(π. Νικόλαος:) Δυστυχῶς νομίζουν οἱ Οἰκουμενιστές, μὲ αὐτὰ ποὺ λέμε ἐναντίον τῶν πράξεών τους, ὅτι τοὺς μισοῦμε· αὐτὸ νομίζουν· ὅτι δὲν ἔχουμε ἀγάπη γι’ αὐτούς. Δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν οἱ Οἰκουμενιστὲς ὅτι ἐμεῖς ἀπὸ ἀγάπη τὸ λέμε αὐτό. [σ.σ. Κι ἐμεῖς πάτερ, ἀπὸ ἀγάπη γιὰ σᾶς καὶ τὴν Ὀρθοδοξία τὸ λέμε. Σᾶς παρακολουθοῦμε, βλέπουμε τοὺς ἀγῶνες σας, σᾶς συμπαρασταθήκαμε ποικιλοτρόπως, ἀλλὰ ἐδῶ δὲν βλέπουμε νὰ ἀκολουθεῖτε τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας]. Καὶ τοὺς σεβόμαστε, καὶ παρακαλοῦμε τὸ Θεὸ γιὰ τὴν ἐπιστροφή τους, γιὰ τὴν μετάνοιά τους…, ὅμως πρέπει νὰ ἐνημερώνουμε τὸν κόσμο ὅτι βρίσκονται στὴν αἵρεση.
(Ἀκροάτρια:) Μέσα ἀπὸ Κανόνες, ὅμως, βγαίνει αὐτό…
(π. Νικόλαος:) Νὰ συνεχίσω αὐτὸ ποὺ ἔλεγα γιατὶ δὲν τὸ τέλειωσα. Αὐτὸ ποὺ ἔλεγα γιὰ τὴν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν. Γιὰ παράδειγμα· εἶναι διαφορετικὸ νὰ πεῖ κανεὶς ἀγαπάω τὸν Πατριάρχη, καὶ τὸν τιμάω, καὶ τὸν σέβομαι, καὶ ὅταν θὰ ἔρθει νὰ λειτουργήσει, ἐγὼ θὰ πάω νὰ πάρω τὴν εὐχή του. Ἄλλο αὐτό, κι ἄλλο ὅταν θὰ ’ρθεῖ ἐγὼ θὰ βγάλω μὲ ἀφίσες καὶ μὲ πλάνα τὰ πανὼ καὶ νὰ λένε "εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος", "εἶσαι τὸ στήριγμα τῆς Ἐκκλησίας" κ.λπ. Ἐφ’ ὅσον ἦταν μὲ τὸν πάπα προχθές, πῶς εἶναι τὸ στήριγμα τῆς Ἐκκλησίας; Διαφέρει λοιπόν· ἡ ἀγάπη δὲν προσφέρει τίποτε, ἂν εἶναι χωρισμένη ἀπὸ τὴν πίστη· ἄν δὲν ἑδράζεται πάνω στὴν πίστη· πάνω στὴν ἀλήθεια τῆς πίστης. Τότε λέγεται ψευδο-αγάπη καὶ δὲν ἔχει καμιὰ ἀξία».

Τὸ Βίντεο:

11 σχόλια:

 1. Διαβάζω στο http://www.triklopodia.gr/η-λατρεια-και-υπαγωγη-στο-βατικανο-επι/ "Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΣΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΤΗ ..."
  Διαβάζω και σκέφτομαι οτι :
  Εστι που το πάνε οσοι σιγοντάρουν τον οικουμενισμό με τον Βαρθολομαίο για γιρλάντα ... δίπλα στο άγαλμα του Αναξαγόρα θα τους στήσουν ανδριάντα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παιρνουμε πατερ ευλογια κι ευχη απο τους αιρετικους η περιμενεις κι εσυ να τον καταδικασει πρωτα η συνοδος; πολυ μας απογοητευσες πατερ μου, παρα πολυ κι ελπιζαμε σε σενα για πολλα κ δυσκολα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είναι σαφές πως ο π. Νικόλαος δεν εκφράζει εδώ την προσωπική του ενέργεια. Ως φιλόλογος αντιλαμβάνομαι από την σύνταξη του λόγου, ότι διαφοροποιεί τις δύο περιπτώσεις που συμβαίνουν κατά τον ερχομό του πατριάρχη... Την περίπτωση να πάρεις την ευχη του και την περίπτωση των σημαιοστολισμών, πανηγυρισμών και τα λοιπά. Σε αυτά θέλει να επικεντρώσει. Είναι σαφές για οποιονδήποτε μη εμπαθή αναγνώστη του κειμένου πως ο πατήρ με τις έκφράσεις " εἶναι διαφορετικὸ νὰ πεῖ κανεὶς"... "κι ἄλλο ὅταν θὰ ’ρθεῖ ἐγὼ θὰ βγάλω" δίνει παραδείγματα συμπεριφορών για να δούμε τη διαφορά των δύο συγκεκριμένων περιπτώσεων αναφερόμενος ως τρίτο πρόσωπο (κανείς = κάποιος) και δεν αποκαλύπτει πραγματικά τι θα πράξει ο ίδιος. Θεωρώ πως παρεξηγήσατε τα λόγια, δεν τα προσέξατε και αναστατωθήκατε άδικα. Πρέπει να αποκαταστήσετε την διαφαινόμενη αδικία.
  Υ.Γ Άλλωστε το τι δρόμο έχει ακολουθήσει ο συγκεκριμένος πατήρ μέχρι σήμερα στο συγκεκριμένο θέμα το γνωρίζουμε όλοι... Με αγάπη Πέτρος Ναούμ, θεολόγος-φιλόλογος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ας βγεί να το διαψεύση.

   Διαγραφή
  2. Δεν έχω παρά να συμφωνήσω με τον αδελφό Π.Ναούμ. Λυπάμαι που δεν καταλάβατε τίποτα.
   Άννα Παπαμαργαρίτου

   Διαγραφή
  3. Αγαπητοι
   λυπουμαστε αλλα ο πατηρ Μανωλης γιατι δεν βγαινει με μια δηλωσι του να το διαψευση οτι τον παρεξηγησαμε;
   Στομα εχει, λαλια δεν εχει;
   Γιατι παιρνετε εσεις τον λογο και μιλατε αντ' αυτου;
   Ο ιδιος σας το ζητησε;
   Αν ναι γιατι δεν απανταει σε μας απ' ευθειας, μας σιχαινεται;
   Εμας δεν μας απανταει ο πατηρ Μανωλης παρα τις συνεχεις ερωτησεις μας και τις συνεχεις προκλησεις μας οτι δεν βαδιζει στην γραμμη των Αγιων Πατερων αλλα χαραξε, οπως και οι λοιποι Σιγονταροοικουμενιστες, δικη τους γραμμη.
   Τους προκαλουμε συνεχεια και ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ σιωπουν γιατι δεν εχουν τι να μας ααπαντησουν..
   Αυτη ειναι δυστυχως η αληθεια.
   ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ειναι ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ κυριες και κυριοι και εσεις που τους ακουτε γιατι δεν τους αναφερετε οσα τους καταμαρτυρουμε και τους προκαλουμε να μας αποδειξουν οτι εχουμε αδικο;
   Και εδω εφαρμοζουν το δικο τους Ευαγγελιο και οχι το Ευαγγελιο που επιτασσει οτι οφειλουμε να απολογουμεθα και να λογοδοτουμε σε οποιον μας ζηταει λογο και απαντησι περι της εν ημιν ελπιδος;
   Εσεις ολοι οι κοντινοι του δεν εχετε την δυναμι να απαντησετε εστω και εσεις σε οσα τους καταμαρτυρουμε εδω και χρονια για την προδοτικη τους στασι και την χαραξι δικης τους γραμμης και οχι την οδο και την ΓΡΑΜΜΗ των ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ;
   Δεν λεμε οτι ειμαστε Εκκλησια των Αγιων Πατερων;
   Δι ευχων των Αγιων Πατερων ημων, περατωνουμε την αγια Λατρεια μας.
   Αδελφοι, αλλαξτε τακτικη, ειστε ειλικρινα ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΙ και αυτο ειναι μεγαλη αμαρτια.
   Ο πατηρ Μανωλης δεν σας τα λεει αυτα;

   Διαγραφή
  4. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.... Αντί να διορθώσετε την αδικία στην συγκεκριμένη σας ανάρτηση, που μεταλλάξατε ένα διδακτικό παράδειγμα της Ομιλίας σε προσωπική θέση του π. Νικολάου και το χρησιμοποιήσατε για να σπιλώσετε το όνομά του, μην έχοντας την ανδρεία να ζητήσετε συγγνώμη για την αδικία αυτήν, αρχίσατε να μας νουθετείτε περί δογματικών και άλλων. Το θέμα είναι εδώ η αδικία σας και όχι η ομολογία Πίστεως. Αντί να μας κάνετε τους δασκάλους, να κινηθείτε δίκαια και να ζητήσετε συγγνώμη από τον π. Νικόλαο για το λάθος σας και για την άδικη επίθεση εναντίον του στην συγκεκριμένη περίπτωση. Να αποδείξετε ότι έχετε σε υψηλό επίπεδο την αρετή της αποκατάστασης της αδικίας αλλά και της μετάνοιας. Δεν μπορείτε να χτίζετε αγωνιστικό προφίλ πολεμώντας με άδικα μέσα τους άλλους. Κατά τη γνώμη μου, ο π. Νικόλαος καλά κάνει και δεν απαντά σε όσα κατά την άποψή μου άδικα, του καταμαρτυρείτε. Έχω διαβάσει με τι τόνο απευθύνεστε προς το πρόσωπό του, τις αισχρές αναφορές που δημοσιεύετε εδώ κάποιου Νίκου Πανταζή, ο οποίος πάσχει από καταλαλιά (είναι σαφές αυτό αν διαβάσει κανείς τα ανεκδιήγητα). Ο τρόπος που εκφράζεται, το ότι με τις ασυνταξίες του (προϊόν ταραχής) και το εμπαθές των γραπτών του, προσβάλει ακόμα και το ιστολόγιό σας που δημοσιεύει αυτά, πόσο μάλλον τον π. Νικόλαο... Σίγουρα δίνουν αυτά το δικαίωμα στον πατέρα, να απαξιώνει και να μην απαντά. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

   Διαγραφή
  5. Κοιτα Σπαρτακε,
   δεν νομιζω οτι να πιστευεις οτι σου κανουμε τους δασκαλους.
   Εσεις επιλεξατε τους δασκαλους σας τον πατερα Μανωλη αλλοι τους δικους τους γερονταδες και τις δικες ττους Αμμαδες και παει λεγοντας.
   Τους Αγιους Πατερες ομως δεν τους κανατε Δασκαλους σας.
   Δουλοι ανθρωπων ειστε αγαπητε.
   Θιξαμε το ειδωλο σας και διαρηγνυετε τα ιματια σας.
   Αντι να του ζητησετε να κανη μια απλη διευκρινισι εσεις τον δικαιολογειτε για την σιωπη του.
   Εμεις υποστηριξαμε τον π. Μανωλη οταν διωκονταν και ο κυριος Σηματης περισσοτερο απο μας.
   Ακουσε φιλε
   ξυπνειστε και ακομα και να ελεγχετε αυτους που σας μιλανε για τα ζητηματα της Πιστεως.
   Δεν ειστε αβουλα οντα εκτος αν επιλεξατε αυτον τον δρομο με την θελησι σας.
   Η Γραφη λεγει οτι στηκετε τη ελευθερια η ο Χριστος υμας ηλευθερωσε και μη παλι ζυγω δουλειας ενεχεσθε.
   Αυτο ισχυει οχι μονο για την προτερα μας ζωη αλλα και για την τωρινη ζωη οταν προσκολλωμεθα κατω απο τα ρασα ανθρωπων και μαλιστα ρασοφορων, και τους παρακολουθουμε σαν τυφλοι και αομματοι και χωρις να εχουμε την δυνατοτητα και επιθυμια να τους ελεγχουμε.
   ΔΟΥΛΕΙΑ ανθρωπων ειναι αυτη.
   Οι Αγιοι Πατερες συνιστουν αυτο που εχουμε αναρτημενο δεξια κατω κατω του Αγιου Συμεων του Νεου του Θεολογου.
   Διαβαζετε Πατερικα κειμενα αγαπητε και τους σημερινους δασκαλους και γερονταδες να τους ακουτε με επιφυλαξι.
   Αν διαβαζετε Πατερες δεν θα μπορει κανενας να σας εξαπατηση.
   Ακουσε τον αγιο:
   «Ευχαίς και δάκρυσι τον Θεόν καθικέτευσον

   πέμψαι σοι οδηγόν απαθή τε και άγιον.

   Ερεύνα δε και αυτός τας Θείας Γραφάς,

   και μάλιστα τας των Αγίων Πατέρων πρακτικάς συγγραφάς,

   ίνα ταύταις αντιπαρατιθείς τα παρά του διδασκάλου και προεστώτος σοι διδασκόμενα και πραττόμενα,

   ως εν κατόπτρω δύνασαι βλέπειν ταύτα και καταμανθάνειν

   και τα μεν συνάδοντα ταις Γραφαίς,

   εγκολπούσθαι κατέχειν τη διανοία.

   Τα δε νόθα και αλλότρια,

   διακρίνειν και αποπέμπεσθαι,

   ίνα μη πλανηθής.

   Πολλοί γαρ, ίσθι, πλάνοι και ψευτοδιδάσκαλοι,

   εν ταις ημέραις ταύταις γεγόνασιν»


   (Ρ.G. 120, 617).

   Ετσι ακριβως ιστασθε και εσεις εναντι του πατρος Μανωλη;
   Δεν νομιζω.
   Η συστασι σου να αποτρεψης τον π. Μανωλη να κανη μια απλη δηλωσι διευκρινιστικη, ειναι δαιμονικη.
   Σημαινει οτι καπου χωλαινεις περι την Πιστι και εφαρμοζεις και εσυ οσα επιθυμει ο εαυτος σου και οχι η Αγια Γραφη.
   Ο πατηρ Μανωλης δεν διανυει ολη την διαδρομη αλλα φθανει μεχρι ενα σημειο και σταματαει γιατι σκεφτεται τα της γης αυτης, την επιβιωσι του.
   Που να εμπιστευθει εμας τους μικροχριστιανους της εποχης μας τους συμφεροντολογους και τραλαλακηδες.
   Για τα λιγα πραγματα ειμαστε ικανοι και οχι για τα μεγαλα.
   ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΛΗΔΕΣ ειμαστε φιλε αναγνωρισε το.
   Αλλοιως θα μπορουσαν να ακουμπησουν επανω μας οι καλοι κληρικοι και να δινουν μαχες Ορθοδοξιας. Ομως τωρα;
   Πηρες και το ονομα Σπαρτακος και δεν βαζεις το δικο σου οπως εμεις. Τι δειχνει αυτο; Ηρωισμο και τολμη, η δειλια και ανανδρια;Δωσε εσυ την απαντησι. Και να εγραφες το ονομα σου δεν θα σου καναμε και τιποτα. Εμεις το εχουμε αναρτημενο ολοκληρη τη ζωη μας και δεν παθαμε τιποτα, αλλα δεν κολλησαμε ποτε στις πλατες ανθρωπων αλλα στον Θεο και στους Αγιους Του.

   Διαγραφή
 4. Απορώ τι δεν καταλάβατε βρε παιδιά! Πώς το σαφές παράδειγμα το εκλάβατε ως δήλωση προσωπικής ενέργειας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα έχει το θάρρος να πεί το αντίθετο;Δηλαδή να πεί:"Εγώ, όταν θα έρθει να λειτουργήσει ο αιρετικός Βαρθολομαίος,δεν θα πάω να πάρω την ευχή του".

   Διαγραφή
 5. Η απάντηση που εμπεριέχεται σε ένα σχόλιο της συγκεκριμένης ανάρτησης μας καλύπτει κατ ακρίβεια. Σίγουρα με εμπάθεια κινούμενοι ενάντια στην αγωνιστική στάση του πατρός Νικολάου, οι αναρτόντες την απαράδεκτη αυτήν δημοσίευση δεν κατάλαβαν το περιεχόμενο της Ομιλίας του πατρός. Μείναν τυφλωμένοι από το μίσος τους κατά του πατρός το οποίο έχουν αποδείξει και με άλλες αναρτήσεις κατά το παρελθόν. Απορίας άξιον βέβαια είναι το πως δεν κατάλαβε ο σεβαστός αρθρογράφος κ. Παν. Σημάτης (φιλόλογος αν δεν κάνω λάθος) το νόημα των λόγων του πατρός και έμεινε προσκολλημένος σε μία ερμηνεία ολωσδιόλου εσφαλμένη! Το σχόλιο το οποίο μας εκφράζει και επιδοκιμάζουμε είναι το πιο πάνω, τις 1 Δεκεμβρίου 2015 - 8:19 μ.μ του θεολόγου κ. Ναούμ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου