Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Εἶναι καιρός, π. Θεόδωρε Ζήση, κάτι ἀνάλογο μὲ αὐτὸ ποὺ ἀπαιτεῖτε ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους, νὰ πραγματοποιήσετε τώρα ἐσεῖς καὶ οἱ τῆς “Συνάξεως” ποὺ σᾶς ἀκολουθοῦν (καὶ μερικοὶ σᾶς πιέζουν γι΄ αὐτό): τὴν ἀποτείχιση ἀπὸ τοὺς προδότες τῆς Πίστεως!

Είναι καιρός, π. Θεόδωρε Ζήση, και οι της “Συνάξεως” να το πράξετε τώρα!


«Εἶναι πλέον καιρὸς ὅ,τι δὲν ἔπραξαν οἱ ἐπίσκοποι μετὰ τὸ Balamand καὶ μετὰ τὸ Porto Alegre καὶ ἄφησαν τὴν αἵρεση νὰ θριαμβεύει καὶ νὰ ἐξευτελίζει τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, νὰ τὸ πράξουν τώρα, μετὰ τὸ Πουσάν, ποὺ ἐπαναλαμβάνει τὰ ἴδια καὶ προχωρεῖ σὲ χειρότερα, ὅπως θὰ δοῦμε σὲ ἑπόμενο ἄρθρο μας.
Γιατί οἱ ἀντιπρόσωποί μας δὲν ἐχρησιμοποίησαν τὸ δικαίωμα ποὺ τοὺς δίνουν οἱ νέες ρυθμίσεις στὸ καταστατικὸ τοῦ “Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν” νὰ ἐκφράσουν τὴν ἐκκλησιολογική τους διαφοροποίηση;
Μᾶς ταύτισαν, λοιπόν, λόγῳ ἀγνωσίας, δειλίας ἢ στοχευμένης ἀδιαφορίας, μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἀποφάσισαν ἐξ ὀνόματος καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων νὰ ζητήσουμε συγγνώμη καὶ νὰ μετανοήσουμε μαζὶ μὲ τὶς αἱρέσεις, ἀντὶ ἀκολουθώντας τοὺς Ἁγίους Πατέρες νὰ καλέσουν τοὺς αἱρετικούς, Προτεστάντες καὶ Μονοφυσίτες, νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία».

Εἶναι καιρός, π. Θεόδωρε Ζήση, κάτι ἀνάλογο μὲ αὐτὸ ποὺ ἀπαιτεῖτε ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους, νὰ πραγματοποιήσετε τώρα ἐσεῖς καὶ οἱ τῆς “Συνάξεως” ποὺ σᾶς ἀκολουθοῦν (καὶ μερικοὶ σᾶς πιέζουν γι΄ αὐτό): τὴν ἀποτείχιση ἀπὸ τοὺς προδότες τῆς Πίστεως!
Τώρα ποὺ οἱ Οἰκουμενιστές (ὅπως καθημερινὰ ἀποδεικνύεται) μὲ τεράστιους διασκελισμοὺς καὶ χωρὶς νὰ τοὺς ἐμποδίζουν οἱ Ποιμένες (ἀρνούμενοι νὰ μιμηθοῦν τοὺς Ἁγίους Πατέρες) πορεύονται πρὸς τὴν ΦΑΝΕΡΗ ἕνωση μὲ τὶς ἄλλες αἱρέσεις, πρὸς τὴν Πανθρησκεία!
Θυμηθεῖτε ὅτι, μὲ ἀφορμὴ μικρότερες προδοσίες τῆς Πίστεως θεωρούσατε ἀναγκαία καὶ ἐπιβεβλημένη τὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου! Τὴν εἴχατε μάλιστα ἐξαγγείλει πολλάκις τὸ διάστημα 2001-2009!

Τί ἄλλο, λοιπόν, περιμένετε νὰ γίνει;  Ἐλπίζετε ἀκόμη ὅτι μὲ ἕναν ὑποτονικὸ χαρτοπόλεμο βοηθᾶτε τοὺς ἀδελφούς μας νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὸ ἐσχατολογικὸ θηρίο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου