Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Τι θελουμε εμεις οι Ορθοδοξοι που τα εχουμε ΟΛΑ, απο τον Σατανικο Φραγκολατινισμο; Να Σατανοποιηθουμε;


ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ, ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΨΕΥΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ “ΜΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ” ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ
του Θεολογου Νικολαου Πανταζη

1. Τον αυταρχικό και Εωσφορικό Παπισμό κατεδίκασε η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας το 843 μαζί με ΟΛΕΣ τις αιρέσεις και τους αιρετικούς, αναθεματίζοντας “και τοις συνδευδοκούσιν αυτών!” Συνευδοκώ σημαίνει συμφωνώ, αποδέχομαι και συνεχίζω να κοινωνώ, επικυρώνοντας την αποδοχή της αιρέσεως διά της κοινωνίας και Μνημονεύσεως!

2. Η Σύνόδος της Κωνσταντινουπόλεως τού 867 κατεδικάζει τον Παπισμό και όλες τις διδασκαλίες ως ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ετεροδιδασκαλίας και καινοτομίας, κατεδικάζει τον Πάπα Νικόλαο Α’ και των συμφρονούντων αυτώ και των απεσταλμένων αυτού εις Βουλγαρίαν με καθαίρεσιν, ανάθεμα και αφορισμό!

3. Η Μεγάλη και Ογδόη Οικουμενική Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 879 αναθεματίζει τον Παναιρετικό Παπισμό και όσους Πάπες στο μέλλον τολμήσουν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν κάτι. Είναι όχι μόνο κατάκριτοι και ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ αλλά και ΑΠΟΒΛΗΤΟΙ. Αποβάλλω σημαίνει απαρνόυμαι, απορρίπτω και ξεπετώ, αποκόπτω και ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΩ! Οι σύγχρονοι συμβιβασμένοι οικουμενιστές ιεράρχες όχι μόνο δεν πειθαρχούν στους Ιερούς Κανόνες και δεν ΑΠΟΒΑΛΟΥΝ τους αιρεσιάρχες αλλά τους ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ “εις τόπον και τύπον Χριστού”, τους Μνημονεύουν εξ Ωραίας Πύλης εν πλήρη ιερατική καταστολή ως “κανονικούς επισκόπους” ενώ το ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ τους κατονομάζει ΨΕΥΔΕΠΟΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ.


4. Τον αυταρχικό και Εωσφορικό Παπισμό ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΕ οριστικώς η εν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος του 1054, κατά την διάρκεια της οποίας έλαβε χώρα και το οριστικόν Σχίσμα. Το σχίσμα αυτό δεν είναι ένας πονηρός, παράλληλος ισόκυρος και ισοδύναμος διαχωρισμός μιας ευθείας γραμμής που μετατρέπεται σε σχήμα “Υ”, αλλά μια αιρετική λοξοδρόμιση και οριστική ΑΠΟΚΟΠΗ μίας πλευράς από την Κύρια και Αποκλειστική Οδό, τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΟΡΜΟ της Αληθείας! Δεν έχουμε “δύο αδελφές εκκλησίες” όπως διακηρύττει ο Αιρεσιάρχης πατριάρχης Βαρθολομαίος και όπως αποδέχονται οι σύγχρονοι “Αντι-οικουμενιστές” διατηρούντες κοινωνία μαζί του!

5. Τον ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ και Εωσφορικό Παπισμό ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΕ και Αγία και Μεγάλη 9η Οικουμενική Σύνοδος του 1341. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Θεαρχείω Νεύματι, τόλμησε και ΔΙΕΚΟΨΕ το ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ του Λατινόφρονος και Οικουμενιστού αυτού Πατριάρχου, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ και “αναθεματίστηκε εις κόλασιν αιωνίαν”. Οι σύγχρονοι “Αντι-Οικουμενιστές” παρουσιάζουν και διαφημίζουν τον μηδαμινό και ευτελή εαυτό τους ΑΝΩΤΕΡΟ και Αγιοπατερικότερο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, συνεχίζοντας κοινωνία με αυτούς από τους οποίους πρέπει να ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ ΠΑΡΑΥΤΑ.

6. Επίσης και η Αγία Σύνοδος του 1347
7. η Αγία Σύνοδος του 1351.
8. η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 1440
9. η Αγία Σύνοδος της Ρωσίας το 1441
10. η Αγία Σύνοδος των Ιεροσολύμων το 1443
11. η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 1450
12. η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 1484 στην οποία οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απεκήρυξαν την ψευδοσύνοδο της Φλωρεντίας.13. η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 1722 η οποία ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ τους Λατινόφρονες οι οποίοι συμβιβάζοντια με τα «της Λατινικής κακοδοξίας και κακοφροσύνης τα δόγματα» και αποφαίνεται ότι οι Λατίνοι δι’ αυτών «εξαπατώσι τους απλουστέρους, ευγάνοντές τους από τα ευσεβή Δόγματα της τού Χριστού Εκκλησίας και σύροντές τους αθλίως εις τον βυθόν της απώλειας»

14. η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 1727 αποκηρύσσει τας ετεροδιδασκαλίας των Λατίνων, παλαιάς τε και νέας, και χαρακτηρίζει ταύτας «λήρον μακρόν και κολακείας ψυχοβλαβούς εφευρέματα και ηπατημένης διανοίας γεννήματα»

15. η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 1838 η οποία καταδικάζει δριμύτατα τας ετεροδιδασκαλίας τού Παπισμού, ως «βλασφημίας κατά της Ευαγγελικής αλήθειας», ως «βλασφημίας καίριας κατά της Υπερθέου Τριάδος», ως «εωσφορικήν πλάνην», ως «απομάκρυνσιν από τού Θεού και της αμώμου και άδολου Πίστεως τού Ιησού Χριστού»

16. η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 1848 η οποία καταδικάζει τον Παπισμόν ως ΑΙΡΕΣΙΝ! «Τούτων των πλατυνθεισών, κρίμασιν οίς οίδε Κύριος, επί μέγα μέρος της Οικουμένης αιρέσεων, ην ποτέ ο Αρειανισμός, εστί δε την σήμερον και ο Παπισμός», ον χαρακτηρίζει ως ανατρέποντα πάσας τας Οικουμενικάς Συνόδους δια των πλανών του! Όποιος λοιπόν ΚΟΙΝΩΝΕΙ με αυτούς τους ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ και τους ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ, αυτός ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ!!!

17. η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 1895 η οποία καταδικάζει τας ετεροδιδασκαλίας τού Παπισμού, ως «φρονήματα υπερφιάλου αλαζονείας», ως «καινοτομίας αθέσμους και αντι-ευαγγελικάς», ως «ουσιώ¬δεις διαφοράς αναγομένας εις τα θεοπαράδοτα της Πίστεως δόγματα», ως «αντι-ευαγγελικάς και παναθέσμους», ως «σπουδαίας και ουσιώδεις περί την Πίστιν διαφοράς», αποκαλεί τον Παπισμόν «Εκκλησίαν των καινοτομιών, της νοθεύσεως των συγγραμμάτων των Εκκλησιαστικών Πατέρων, και της παρερμηνείας της τε Αγίας Γραφής και των Όρων των Αγίων Συνόδων», και επάγεται: «Διό ευλόγως και δικαίως απεκηρύχθη και αποκηρύσσεται, έφ’ όσον αν εμμένη εν τη πλάνη αυτού!»
Ο Παπισμός εμμένη εν τη πλάνη αυτού εις τον αιώνα! Οι σύγχρονοι “Αντι-οικουμενιστές” ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ “νυν και αεί” ΕΓΩΪΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΩΣ ΝΑ ΕΜΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΗ εις το να ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ με Οικουμενιστές και ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ επισκόπους, προφασιζόμενοι το ΜΕΓΙΣΤΟΝ Εκκλησιολογικόν και Δογματικόν (έτι δε ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ) ΨΕΥΔΟΣ πως αυτοί “δεν έχουν καταδικαστεί ακόμη…”
Μα, δεν το καταλαβαίνεις;;; Οι Οικουμενιστές ΔΕΝ καταδικάστηκαν διότι ΔΕΝ πρόκειται οι ίδιοι οι ΕΝΟΧΟΙ να γίνουν ΔΙΚΑΣΤΕΣ και να ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ τον ίδιο τους τον εαυτό! Τι περιμένεις πια; Αμάν πια!
  • ΤΟΣΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ,
  • ΤΟΣΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ,
  • ΤΟΣΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ,
  • ΤΟΣΕΣ ΘΕΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ
  • ΔΕΝ ΣΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ;;;
  • Θέλεις κι’ άλλες;
  • Τόσο πωρωμένος και τυφλός τα ώτα, τον τε νουν και τα όμματα είσαι;;;
Εάν, αδελφέ μου, οι παραπάνω ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ δεν σου αρκούν, τότε ΟΥΤΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ δεν θα σου απαρκέσει και δεν θα σου αρέσει εάν
Αυτοπροσώπως κατεβεί και ευθέως σου το πει, πως ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ να κονωνείς μαζί τους,
ΕΣΥ το “χαβά” σου εκεί, θα προβάλλεις με δαιμονικό πνεύμα αντιλογίας πως διαφωνείς και κοινωνείς διότι “ο παππούλης σου”, ΛΕΣ και είναι αυτός ΑΝΩΤΕΡΟΣ από τον ΧΡΙΣΤΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ και από τους Αγίους Πατέρες και από τας Αγίας Συνόδους, διότι ο γέροντάς σου, σου λέει αντορθόδοξα και αντικανονικά “να συνεχίζεις να ΚΟΙΝΩΝΕΙΣ μαζί τους” και ότι δεν βλάπτεσαι και δεν μολύνεσαι… και συ άρα “κάθεσαι στ’ αυγά σου” τα οικουμενιστικά, τα συμβιβαστικά, προωθητικά και επεκτατικά και τα ζεσταίνεις παθητικά. Γίνεσαι Η ΚΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ! Κάνεις “κουκουρίκου” στα σάπια κεραμίδια του οικουμενισμού και “το παίζεις” λυκόσκυλο που μαθαίνει ξένες γλώσσες ενώ είσαι και συ ΛΥΚΟΣ.
Σε ΡΩΤΩ:
ΠΟΙΑ ΚΟΛΑΣΗ θα σε λυτρώσει όταν ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΙΣ τον ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΣΟΥ;

όταν τον ΦΤΥΝΕΙΣ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ με τον Εωσφορικό Εγωϊσμό σου,
τον ΕΜΠΑΙΖΕΙΣ με τον δουλοπρεπή συμβιβασμό σου,
τον ΜΑΣΤΙΓΩΝΕΙΣ με την εφάμαρτη και Αντιπατερική σου κοινωνία
και τον ΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΙΣ με την αθεράπευτα ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ ΣΟΥ ψευτο-υπακοή
σε “γέροντες” και ΟΧΙ σε ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ οι οποίοι εδογμάτισαν με ΠΟΛΛΕΣ, ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ, ΑΦΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΡΩΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ (και ΔΕΝ χρειάζονται άλλες!!) την ΗΔΗ ΠΡΟΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ προ πολλού ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ του Οικουμενισμού και συ κάθεσαι και περιμένεις τάχα “κοινό ποτήριο”;
ΚΟΙΝΗ η καταδίκη σου, ΚΟΙΝΟΣ ο τόπος της βασάνου εάν δεν ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙΣ και δεν ΣΥΝΕΛΘΕΙΣ από αυτό τον ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΛΗΘΑΡΓΟ και δεν ΠΑΥΣΕΙΣ να δηλητηριάζεις μυριάδες ψυχές με το να τις λες να παραμένουν παθητικώς σε ΘΕΟΜΙΣΗΤΗ ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΗ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ!
Παύσον την γλώσσαν σου από Ονόματος Κακού, από Μνημονεύσεως επισκόπου Αιρετικού και μη άπτου Ακαθαρσίας του Οικουμενισμού!
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΟΥ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΟΥ, ΒΓΕΣ:
διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, (τότε) κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς!”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου