Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

MIA MEΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

Αλυσοδένουν τους πιστούς με το πετραχήλι τους και τους μεταβάλλουν σε αυτόματα κινούμενα (ρομπότ).Ο Θεός, επειδή, ο άνθρωπος ήτο προικισμένος με ελεύθερη θέληση, μετά την πτώση, ζήτησε ευθύνες. Έτσι η ευθύνη είναι στοιχείο της ζωής μας. Είναι αδιανόητο να θεωρείς το άτομο υπεύθυνο για τις πράξεις του και συγχρόνως να του αρνήσαι το δικαίωμα να αποφασίζει γι’ αυτές.

   Αλυσοδένουν τους πιστούς με το πετραχήλι τους και τους μεταβάλλουν σε αυτόματα κινούμενα ρομπότ. Καταργείται έτσι το πρόσωπο.
 Στα πλαίσια των διαπιστώσεων για το Άγιον Όρος των ημερών μας, θα ήθελα επίσης να παρατηρήσω, ότι γίνεται μια παρανόηση στις πνευματικές σχέσεις μεταξύ γέροντος και υποτακτικών, με συνέπεια να ειδωλοποιείται, να απολυτοποιείται και να ανάγεται σε επίπεδα αλαθήτου ο γέροντας, πράγμα που κι αυτόν βλάπτει και τους υποτακτικούς μεταβάλλει σε άβουλα και άνοα όντα.

3 σχόλια:

 1. Εὐστοχώτατη ἡ ἐπισήμανσι! Ἀφορᾶ τοὺς μοναχούς καὶ τὶς μοναχές ποὺ ἐπέλεξαν ἔνα συγκεκριμένο τρόπο ζωῆς.

  Καί ἂν ἡ σχέσι "γέροντος" (ἢ ἡγουμένου) καὶ "ὐποτακτικῶν" (ἤ μοναχῶν) εἶναι "ἂλλου παπᾶ εὐαγγἐλιο" διότι ἐμπίπτει στὴν ἐξωευαγγελικῆς κοπῆς ὑπόσχεση περὶ ἀπόλυτης ὑπακοῆς τῶν μοναχῶν στὸν "γέροντα" (ποὺ ἀσφαλῶς δὲν πρέπει νὰ νοεῖται ὡς ὑποταγὴ σὲ κακοδοξίες καὶ αἱρέσεις ἢ ἂλλου εἴδους ὑπακοή, ὅσο ἀφορᾶ τὶς νέες μοναχές καὶ ὁ νοῶν νοείτω), ἂν σὲ κἀποιες συνοδεῖες γυναικῶν ἢ ἀνδρῶν ἀκούγεται ὅτι λαμβάνονται καὶ ψυχοφάρμακα ὤστε νὰ ἐπικρατῇ τεχνητῶς ψυχικὴ ἠρεμία καὶ ὑποταγή, ἀσφαλῶς εἶναι σατανικῆς ἐμπνεύσεως ἡ "δίκην ρομπότ" ὑποταγὴ τῶν λαϊκῶν σὲ πνευματικούς καὶ γεροντᾶδες σὲ σημεῖο πού, ἀκόμα καὶ πρίν νά κατουρήσουν ζητᾶνε τὴ γνώμη καὶ τὴν "εὐλογία" τοῦ γέροντα. Ἡ δὲ ἐξἐλιξι τῆς κινητῆς τηλεφωνίας, ἔφερε τὸν "τηλεγεροντισμό" 24 ὦρες τὸ 24ωρο. Ἄγαμοι νεανίες ἐξομολόγοι τολμοῦν νὰ ποδηγετοῦν ἔμπειρους στὰ πνευματικά πολύτεκνους μεσήλικες οἰκογενειάρχες, ἄγαμοι ἱερομόναχοι νεαρῆς ἡλικίας μετονομάζονται σὲ γεροντᾶδες ὥστε ἀσχολίαστα νὰ χειραγωγοῦν νεαρὲς παρθένες κοπέλλες, ὁδηγῶντας τες ἐνίοτε διὰ τὴς πειθοῦς τὴς ἐξομολογήσεως σὲ μοναστήρια, ἢ ἂκόμα χειρότερα, ἰσὀβια ἐσὠκλειστες σὲ παρθενοσυλλεκτικές μἀντρες ὅπου οἱ ἴδιοι ἢ συνάδελφοί τους παρθενοσυλλέκτες τὶς καλλιεργοῦν πνευματικά, ἐνίοτε μὲ τρὀπους μὴ προβλεπόμενους ἀπὸ τὴν Πίστι μας. Γονεῖς προσοχή ποῦ ἐμπιστεύεστε τὰ παιδιά σας καὶ ἰδίως τὰ κορίτσια σας. Δὲν εἶναι ἀθῶο κάθε πετραχήλι. Τὰ αὐτὰ ἰσχύουν καὶ γιὰ τὶς περιπτώσεις τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ψευτοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου. Συζητῶντας μὲ εὐλαβεῖς καὶ πολύτεκνους οἰκογενειάρχες διαῖστώνουμε ὅτι θεωρητικῶς εἶναι "κάργα" ἀντιοικουμενιστές, ἀντικολυμπαριστἐς, σφόδρα Ὀρθοδοξοφρονοῦντες, εἶναι ὅμως δέσμιοι στὴν κακῶς νοούμενη ποδηγέτησι ἀπὸ τοὺς ἐξομολόγους των καὶ ἀπὸ τὸν "χαρισματοῦχο" γέροντά τους. Μαζί του θὰ καταλήξουν στὸν πατέρα τοῦ ψεύδους ἐὰν δὲν μετανήσουν. Καὶ τὸ κεἰμενο ποὺ ἀναρτᾶτε εἶναι ἕνα βῆμα πρὸς τὴν ἀφύπνισι τῶν Χριστιανῶν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αὐτοὶ οἱ «γεροντάδες» τελευταία ἔχουν γίνει μεγάλη μάστιγα, σὰν τοὺς Ῥώσους στάρετς τῆς ἐποχῆς τοῦ Ῥασποῦτιν, οἱ ὁποῖοι ὡδήγησαν τὸν θεοτρεμῆ Ῥωσικὸ λαὸ κατ᾽ εὐθεῖαν στὴν καταπακτὴ τοῦ κομμουνισμοῦ. μὴ νομίσετε ὅτι ὁ Ῥασποῦτιν ἦταν μεμονωμένο κροῦσμα. ἁπλῶς ἦταν κορυφαῖο κροῦσμα ἀνάμεσα σὲ πολλὰ ἄλλα δεύτερα καὶ τρίτα καὶ πολλοστὰ κρούσματα.
  ὁ στάρετς Ῥασποῦτιν ἦταν καρπὸς κλίματος.

  καὶ στὶς μέρες μας γέμισε ὁ τόπος τέτοιους, γέμισαν τὰ μυαλὰ μὲ τέτοια σιχαμερὴ νοοτροπία.

  σιχάθηκα ν᾽ ἀκούω
  «Ὁ γέροντας»
  καὶ
  «Εἶπε ὁ γέροντας»,
  καὶ
  «Ἔχεις γέροντα;»
  καὶ
  «Ἔχω γέροντα»
  καὶ
  «Κάνε ὑπακοὴ»
  καὶ
  «Κάνω ὑπακοὴ στὸ γέροντα»
  καὶ
  «Πῆρα εὐλογία ἀπὸ τὸ γέροντα»

  καὶ ἄλλες τέτοιες ἀηδίες τῆς παρακμῆς καὶ τῆς σαπίλας.

  Ῥασπουτινόχρονοι καὶ Ῥασπουτινοκαιροὶ οἱ μέρες μας. ξέρω κυρία, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ «γέροντα», στὸν ὁποῖο «κάνει ὑπακοή», «ἔχει εὐλογία» νὰ κάνῃ ἐκτρώσεις. τί διαβολογέροντας εἶναι τέλος πάντων αὐτὸς καὶ τί διαβολοϋπακοὴ εἶναι αὐτὴ καὶ τί διαβόλου εὐλογία; (Κ.Σιαμάκη: Παρθενοσυλλέκτες παράγρ.138).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η σωστἠ παράγραφος της παραπομπής του προηγούμενου σχολίου είναι 183 και όχι 138 όπως εκ παραδρομής γράφτηκε.

  Με την ευκαιρία, από το ίδιο βιβλίο (παρθενοσυλλλέκτες) στην παράγραφο 262 ο κ.Κ.Σιαμάκης επισημαίνει κάτι σχετικό με τους ιερομονάχους που από τις ερήμους των μονών τους μεταβαίνουν σε πόλεις και χωριά και εξομολογούν χωρίς την άδεια των επιχωρίων επισκόπων. Αναφέρεται στα ισχύοντα σε μια εν τάξει Εκκλησιαστική κατάστασι. Λόγω του ότι τη θεωρούμε σημαντική επισήμανση, τη μεταφἐρουμε εν γνώσει των ενστάσεων περί οικουμενιστών επισκόπων, εκτάκτου καταστάσεως κλπ.

  Γράφει: "Ὅταν ἐξομολόγοι, κατεβαίνοντας ἰδίως στὶς μεγαλουπόλεις, μέσα σὲ σταυροπήγια ἢ μετόχια ἢ κονάκια τους, ἐξομολογοῦν Χριστιανοὺς ποὺ δὲν εἶναι ὑφιστάμενοί τους μοναχοί, μέσα στὰ ὅρια τῆς ἐπισκοπῆς ἑνὸς ἐπισκόπου ποὺ δὲν γνωρίζει τὴ δραστηριότητά τους οὔτε ἔχει δώσει γι’ αὐτὴ τὴν ἄδειά του, οἱ ἐξομολογήσεις ἐκεῖνες εἶναι ὅλες ἄκυρες καὶ τὰ ἔτσι ἐξωμολογημένα ἁμαρτήματα δὲν ἀφέθηκαν ποτέ. Κι ἂν δὲν τὸ μάθῃ ποτὲ ὁ ἐπίσκοπος καὶ ὁ ἔτσι ἐξομολογήσας δὲν πάθῃ ποτὲ τίποτε, οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἐξωμολογήθηκαν, φλυάρησαν στὸ βρόντο, χωρὶς νὰ πάρουν ἄφεσι. Καὶ γιὰ νὰ πῶ τὴν ἀλήθεια ὁλόκληρη, αὐτὸ κυρίως εἶναι ἡ ῥάβδος, τὸ «σκῆπτρο» τῆς ἐξουσίας, τῶν ἐπισκόπων∙ ἡ ἐξομολόγησι. Λέω δὲ τὴ λέξι σκῆπτρο ἀσφαλῶς ὄχι σκωπτικά, ἀλλὰ σοβαρὰ κι ἐκκλησιαστικῶς ὑπεύθυνα. Ἡ ἐκκλησία δὲν εἶναι ἀκέφαλη, οὔτε τὴ δέχομαι ἀκέφαλη. Οὔτε γεννάει κεκαθαρμένους ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ σεσωσμένους Χριστιανοὺς μὲ ἐπισπορὰ μοιχεπιβατῶν μέσα σὲ σταυροπήγια, μετόχια καὶ κονάκια. Κι ὅταν ὁ ἐπίσκοπος δίνῃ σὲ κάποιον ξένο ἐξομολόγο ἄδεια νὰ ἐξομολογήσῃ μέσα στὴν ἐπισκοπή του, τὸν καθιστᾷ ἐξομολόγο του καὶ μόνο μὲ τὸ λόγο του τὸν τῆς συγκαταθέσεως χωρὶς ἄλλη χειροθεσία. Ἡ ἰδιότης τοῦ ἐξομολόγου, ποὺ εἶχε ὁ ἀδειοῦχος ἀλλοῦ, δὲν ὑφίσταται γιὰ τὴν παροῦσα ἐπισκοπή. Ἡ ἰδιότης τοῦ ἐξομολόγου σὲ πρεσβύτερο δὲν εἶναι πάγια καὶ προσωποπαγής, καὶ ὅταν βγῇ ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἐπισκοπῆς τοῦ ἐκχωρήσαντος, παύει νὰ εἶναι ἐξομολόγος. Μόνο ἡ συγκατάθεσι τοῦ φιλοξενοῦντος ἐπισκόπου τὸν ξανακάνει ἐξομολόγο".

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου