Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Αυτο το ....ορθοδοξοφανες σωμα των "επισκοπων" της Κρητης, αποτελει ....Εκκλησια Χριστου ή ειναι ενα σωμα συμπτηγμενων ρασοφορων κατω απο τις διαταγες - δουλακια πραγματικα - του, δυναμει Καθηρημενου, Αρχιαιρεσιαρχου Βαρθολομαιου;;;

Η "νέα εκκλησία" έχει την συνείδηση και φέρεται πλέον ως ένας κρατικός οργανισμός. Τα κρίσιμα θέματα της Πίστεως την αφήνουν "παγερά" αδιάφορη, ή φοβάται να τα θίξει για να μην έρθει σε αντιπαράθεση με τον σατράπη του Φαναρίου, και βεβαίως γιατί είναι αναιρετικά του Οικουμενισμού!

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
ι
 καί προβληματισμός
 ἐκ τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
 γιά τήν "ἐπιλεκτική" ἀναφορά της!!!...

Ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνακοίνωση καί μετά ὁ προβληματισμός μας:

 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 3 Μαρτίου 2016 στό Ἡράκλειο, σέ Συνεδρία, καί ἐκτός ἀπό τά τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα, ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θά συγκληθεῖ στήν Κρήτη, τόν προσεχῆ Ἰούνιο.
   Ἡ Ἱερά Σύνοδος συζήτησε τό θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν καί ἐνημερώνει τόν διακρινόμενο γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη του πρός τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση Κρητικό Λαό ὅτι ἡ ταφή τῶν κεκοιμημένων ἀποτελεῖ στοιχεῖο τοῦ Πολιτισμοῦ καί τῆς ταυτότητάς μας καί ἐκφράζει τήν τιμή καί τό σεβασμό πρός τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος.
Μάλιστα, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀποφάσισε νά ἀπευθύνει Συνοδική Ἐγκύκλιο, τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, γιά τό θέμα αὐτό, προκειμένου νά ἐνημερωθεῖ ὁ εὐσεβής Λαός τοῦ Θεοῦ.
Ἐπί πλέον, τήν Ἱερά Σύνοδο ἀπασχόλησε τό φλέγον θέμα τῶν προσφύγων καί οἱ ἀνησυχητικές διαστάσεις πού ἔχει λάβει στόν Τόπο μας τίς τελευταῖες ἡμέρες, ἀπευθύνει δέ ἔκκληση πρός κάθε ἁρμόδιο Φορέα καί Ὄργανο, γιά τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπιση τοῦ ὅλου θέματος, μέ τίς δέουσες ἐνέργειες καί ἀποφάσεις.
Ταυτόχρονα, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, ὅπως ἔπραξε καί κατά τό παρελθόν, θά συμπαρασταθεῖ, ἀπό τό ὑστέρημά της, στίς ἀνάγκες τῶν ἐμπεριστάτων καί πονεμένων συνανθρώπων μας, ἀνεξαρτήτως θρησκείας καί φυλῆς.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀρχῆς τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου, εὔχεται ὅλοι νά διέλθουμε μέ ἀληθινή μετάνοια καί κατάνυξη τήν ἐρχόμενη περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά ἀξιωθοῦμε δέ νά ἑορτάσομε μέ πνευματική εὐφροσύνη καί ἐλπίδα τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

 Πηγή ἀνακοινωθέντος: imka

 

 Σχόλιον-προβληματισμός

Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:Συγνώμη, ἀπό ὅλα τά ἀντορθόδοξα πού μᾶς ἑτοιμάζει ἡ "Πανορθόδοξος" Σύνοδος καί μέ ὅλες τίς ἀντορθόδοξες διαδικασίες πού αὐτο-δρομολογεῖται, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Κρήτης ἔχει ἐνστάσεις καί ἀνησυχίες "ἐπιλεκτικά" μόνο γιά τήν καύση τῶν νεκρῶν καί γιά τό προσφυγικό ζήτημα; 
Τά οἰκουμενιστικά, μεταπατερικά δηλητήρια πού ἐμπεριέχουν τά θέματά της καί ὁ μή θεσμικός τρόπος πού αὐτο-ὀργανώνεται καί πού ἀμφότερα ὄζουν ληστρικότητος ἐκ τῶν προτέρων, δέν τήν ἀνησυχοῦν;

Δέν ἀνησυχεῖ γιά παράδειγμα γιά τά ἑξῆς;
  • Γιά τό ὅτι αὐτοαποκαλεῖται "Πανορθόδοξος" καί ὄχι "Οἰκουμενική"; 
  • Γιά τό ὅτι ἀποκλείει τήν παρουσία κληρικῶν, μοναχῶν, πιστῶν, τήν ἁπαρτία τῶν Ἐπισκόπων, ἄρα καταλύει τήν συνοδικότητα ἐπί τοῦ πρακτέου καί κάθε ἔννοια αὐτῆς; 
  • Γιά τό ὅτι θά παρίστανται αἱρετικοί παπικοί ὡς "παρατηρητές", τήν στιγμή πού θά ἀποκλείονται οἱ Ὀρθόδοξοι καί μάλιστα Ἐπίσκοποι;  
  • Γιά τό ὅτι θά συμπεριλαμβάνει ἀπαράβατα καί διά Οἰκουμενικῶν Συνόδων κατοχυρωμένα δογματικά-πνευματικά θέματα πρός διαπραγμάτευσιν, ὅπως: "τά ἀνοίγματα τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τόν ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο (τίς αἱρέσεις δηλαδή)", τό τί θά γίνει μέ τίς νηστεῖες..., τόν γάμο χειροτονημένων (!), τίς "διακρίσεις" (ὁμοφυλόφιλοι; κ.λ.π.) κ.ἄ. παρόμοια; 
  • Γιά τό ὅτι ἐν ὀλίγοις δρομολογεῖται ἡ ἐπισημοποίηση-ἐντός τῶν πυλῶν τῆς Ὀρθοδοξίας-τῆς Παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς "ἐκκλησιαστικοποίησης" ὅλων τῶν αἱρέσεων;  
  • Οὐσιαστικά γιά τήν ἀκύρωση τῶν Ἁγίων Πατέρων ὅλων τῶν προηγούμενων αἰώνων, τῶν Οἱκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τήν ἀπόκλιση ὡς "ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι" κάποιων νῦν Πατέρων καί ἐνορχηστρωτῶν μίας "Νέας Ὀρθοδοξίας"-μεταλλαγμένου ἀποκυήματος τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου;
Κλείνοντας τόν σημαντικό τοῦτο προβληματισμό μας, ἐντελῶς τυχαῖα, παρατηρήσαμε ἕναν Ἐπίσκοπο ἐκ Κρήτης νά σχηματίζει μέ τά χέρια του τό μασονικό τρίγωνο τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης Πραγμάτων, γνωστό ὡς "τό σύμβολο τοῦ νεροῦ":


 symvolo-nerou
 
Διαβάστε σχετικά μέ τό μασονικό "σύμβολο τοῦ νεροῦ", τό ἑξῆς ἄρθρο μας:
"Τό σύμβολο τοῦ νεροῦ" τῆς ψευδοθεᾶς Auramoth! Μία ἀκόμα ἀναγνωριστική χειρονομία ἀνάμεσα σέ Καμπαλιστές, Μασόνους, Illumiati καί Ἑωσφοριστές Νεοεποχίτες! (Φωτό καί βίντεο) 
Τώρα, πόσο τυχαῖος εἶναι αὐτός ὁ συμβολισμός σέ συνάρτηση μέ τά δύο "ἐπιλεκτικά" ζητήματα πού ἐνόχλησαν τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καί ὄχι ὅλα τά ὑπόλοιπα καί φλέγοντα δογματικά ζητήματα τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεώς μας, τό ἀφήνουμε νά τό συμπεράνετε μόνοι σας...
Ἄρθρο ἀπό τό:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου