Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Αἱρετικὸς ὁ Σωφρόνιος Σαχάρωφ                                ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ      ΤΥΧΟΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
 
 
        ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΩΦ      


του Παλαιμαχου Αγωνιστου Θεολογου

 
Γεροντα π. Ιωαννη Διωτη. 

                             
                            14ον

Αρετικς Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Ες τ περιοδικν « στρ τς φέσου» (Φεβρουάριος 2012) το ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ» (www.markoseugenikos.gr, e-mail: info@markoseugenikos.gr) ναγράφεται τι: «Τελευταος νοματολάτρης το 20ο αἰῶνος πρξεν Γέροντας Σωφρόνιος το σσεξ». Ο νοματολάτραι (Ῥῶσοι μοναχο) κήρυττον τν αρετικν δοξασίαν τι: «ες τ νομα ησος νυπρχε θεία διότης, τι τ νομα ησος εναι ατς Θεός» (Μεγάλη μερικανικ γκυκλοπαιδεία, τ. 17, σελ. 508). Κα αρετικς λοιπν «γιος» το Ναυπάκτου.
*
Ες τερον φύλλον το ατο περιοδικο (Νοέμβριος 2010) ναγινώσκομεν: «Τν Κυριακν 12ην Νοεμβρίου 1967 λαβε χώραν ες τν ρθόδοξον ναν τς το Θεο Σοφίας (Λονδίνου) συλλείτουργον ες τ ποον προεξρχον Πατριάρχης θηναγόρας κα αρετικς ρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Λόρδος Michael Ramsey. Παρν κα συμμετέχων ες τν τοιαύτην μιαρν κα θεομίσητον τελετν το κα γούμενος τς Σταυροπηγιακς Μονς το Τιμίου Προδρόμου το σσεξ Σωφρόνιος».
Κα τν παναίρεσιν το Οκουμενισμο σπάσθη δίστακτος δρυτς τς ντικανονικς μικτς Μονς το σσεξ.
*
« Σωφρόνιος Σαχάρωφ (1896-1993), Ρσος τν καταγωγν κα π κταετίαν βουδιστς (1916-1924). Μοναχς ες τ γιον ρος, που μελέτησε κατόπιν συμβουλς το ψευδοϊερέως κα γγλου ρχικατασκόπου, νθέλληνος κα γκληματία πολέμου, Δ. Μπάλφουρ, τ βιβλίον το πλανεμένου παπικο ωάννου το Σταυρο μαύρη νύκτα τς ψυχς κα κατασκεύασε τν κακόδοξον θεολογίαν τς «θεοεγκαταλείψεως» στρ τς φέσου», Μάιος 2009).
Θεολογία το Σωφρονίου Σαχάρωφ χει πηρεασθ πολ π τς κακοδοξίας ατο το σπανο ψευδοαγίου παπικο ωάννου το Σταυρο (παπικς Μονς), ποος γραψε χυδαίας νοησίας δι τν Γέννησιν το Χριστο, τς ποίας δυνατ ν παραθέσω. Κα μως, Σωφρόνιος κφράζει τν θαυμασμόν του δι τν αρετικν ωάννην το Σταυρο: « ωάννης το Σταυρο μ κατέπληξε μ τ βαθει ψυχολογική του νάλυση» (« στρ τς φέσου», Μάρτιος 2009).
*
«Τ 1925 γγράφεται ς σπουδαστς ες τ τότε νεοϊδρυθν ρθόδοξον Θεολογικν νστιτοτον το γίου Σεργίου ες Παρισίους. Μεταξ τν καθηγητν του πρξε κα αρετικς ερες Μπουλγκάκωφ. Ατς τν πηρέασεν οτως στε, χωρς φόβο Θεο, ν βλασφημ τν γίαν Τριάδα, γράφοντας ργότερον, ες ριμον πλέον λικίανΤ τρία πρόσωπα τς Τριάδος ποκτον τν πόστασή τους κενώνοντας τ καθένα τν αυτόν του γι ν δσειχρο στ λλο. λληλοπεριχώρηση τν Τριαδικν προσώπων εναι μία έναη κένωση, νας αώνιος Σταυρός.
Ατν τν μεταφορν τς σταυρικς κενώσεως ες τν προαιώνιον παρξιν νς κάστου τν Τριν κτίστων Προσώπων τς Τριάδος, οτε ατς μισόκαλος διάβολος δν θ τολμοσε ν διανοηθ» (« στρ τς φέσου», Μάρτιος 2009).
*
«Στν Ερώπη Μον ες τ σσεξ το Σωφρονίου Σαχάρωφ εσήγαγε πρν πολλ χρόνια νέο τρόπο Θείας Μεταλήψεως που μετ π εδικ ξάσκηση Θεία Κοινωνία ποτίθεται στ στόμα το πιστο χωρς ν γγίξ λαβίδα τ χείλη τν γλσσα του. Ατ μέθοδος βαπτίσθη ″πατερικς τρόπος Θείας Μεταλήψεως κα ξακολουθε ν φαρμόζεται μέχρι σήμερα».(« στρ τς φέσου», Αγουστος 2009). Σιχαίνονται τος κοινωνοντας πιστούς.
πιστία !  Δν γνώριζεν Σωφρόνιος τι οδείς ποτε ερες μολύνθη π τν Θείαν Κοινωνίαν;
Ες τν στοσελίδα «λλς - ρθοδοξία» (8-3-2015) καταγράφεται λλη μία βλασφημία το Σωφρονίου: « Γέροντας Σωφρόνιος το Essex γραψεν τι α δύο ντολα γαπήσεις Κύριον τν Θεόν σου κα γαπήσεις τν πλησίον σου ς σεαυτν» δν εναι ντολαί, λλ ποκάλυψη το τρόπου ζως το Θεο (πο εναι γάπη) κα πρόσκληση γι μίμηση ατο το τρόπου.
« τρόπος ζως το Θεο»: Τριαδικς Θες κατ τν διδασκαλίαν το γίου Μαξίμου το μολογητο δν διαθέτει κτιστν τρόπον ζως, λλ Τρες κτίστους Τρόπους πάρξεως. Τρισυπόστατος Θες ζε κτίστως, νάρχως, τρέπτως κα τελευτήτως. Μίαν ζων ν Τριςν ποστάσεσιν. κτιστς νθρωπος δν εναι δυνατν ν μετάσχ ες τν κτιστον Ζων τν Τριν Θείων ποστάσεων παρ μόνον ἐὰν ξιωθ τς κατ χάριν θεώσεως. μως, ες τν περίπτωσιν ατν δν χομεν μίμησιν, πως διδάσκουν ο Παπικο ο ποοι θεωρον τν Ζων το Θεο κτίσμα (ταν τν διακρίνουν π τν Θείαν Οσίαν). Δι τν ρθοδοξίαν λα τ κτιστα εναι κα μίμητα. ντιθέτως, ταν ταυτίζουν ο Παπικο τν Ζων το Θεο μ τν Οσίαν Του (πως πράττει ες λλα γραπτά του κα Σωφρόνιος), τότε προκύπτει τ ξωφρενικν συμπέρασμα τι Θες πευθύνει ες τος νθρώπους πρόσκλησιν ν μιμηθον τήν… Οσίαν Του !!! ποκλείεται πάντως – ρθοδόξως – τ νδεχόμενον Θες ν προσκαλ τν νθρωπον ν μιμηθ ,τιδήποτε κτιστον κα μίμητον. Τ νωτέρω πόσπασμα το Σωφρονίου ποτελε ν κόμη παράδειγμα φοβερς συγχύσεως τς ργιώσης φαντασίας του, ποία καταλήγει κα πάλιν ες μίαν κόμη βλασφημίαν κ μέρους του.
πίσης, π καθαρς δογματικς πόψεως, γάπη τν ποίαν διαθέτει Θες κατ Φύσιν, εναι κτιστος. Εναι Φυσικ νέργεια τς γίας Τριάδος κα χι «τρόπος» Ζως το Θεο. Κατ’ κρίβειαν, Θες εναι Πηγ κτίστου Ζως, λλ κτιστος Ζω το Θεο δν εναι «τρόπος» διότι δν προέκυψεν π «τροπήν» τινα κ τς Θείας Οσίας, λλ εναι αθόρμητος Κίνησίς Της. λαι α κτιστοι νέργειαι κατ τν γιον Μάξιμον δν εναι «τρόποι» μορφα το «πς εναι», τ ποον χαρακτηρίζει τ κτίσματα, λλ φυσικα κφάνσεις το «πλς εναι», τ ποον χαρακτηρίζει λα τ κτιστα. κόμη κα τ ρμα «εναι» χρησιμοποιεται π Θεο καταχρηστικς, διότι Θες πέρκειται το Εναι ς περούσιος.
*
κατάστατος ερομόναχος Σωφρόνιος Σαχάρωφ γράφει ες τ βιβλίον του «ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ» (σελ. 129) τ ξς:
«Τ Θεο ν… μπορε ν νομασθ ″Καθαρ νέργεια (actus purus). Ατ φανερώνει πλήρως τν Οσία κα εναι, συνεπς μοια μ ατήν».
δ, Σωφρόνιος Σαχάρωφ ταυτίζει τν Οσίαν το Θεο μ μίαν λεγομένην «Καθαρν νέργειαν» (actus purus). Ατ «Καθαρ νέργεια» (actus purus) «φανερώνει πλήρως τν Οσία», γράφει. Κύριε, λέησον !  Φανερώνω = καθιστ γνωστόν. Δηλαδή, κατ τν Σωφρόνιον, «Καθαρ νέργεια» (actus purus) καθιστ γνωστν τν Οσίαν το Θεο κα μάλιστα «πλήρως». Αρεσις λκς. Καταργεται κα τ δόγμα περ καταλήπτου το Θεο. Οτε ο γγελοι γνωρίζουν τν Οσίαν το Θεο.
ς γνωστόν, ο παπικο σχολαστικο δογματολόγοι π τς ποχς το Μεσαίωνος δωκαν φρόνως ρισμν τς Οσίας το Θεο κα τν νόμασαν Καθαρν νέργειαν (actus purus). ταύτισαν δηλαδ πολύτως οσίαν κα νέργειαν ν τ Θε, βασιζόμενοι ες τν ριστοτέλη ποος μως ταυτίζει οσίαν κα νέργειαν ες τ σύμπαν, τ ποον σύμπαν διακρίνει μερικς μόνον π τν Θεόν. Τν βλασφημίαν ατν κατεδίκασαν τρες «Παλαμικα» Σύνοδοι ν Κωνσταντινουπόλει (1341, 1347, κα 1351) κα δικαίωσαν πλήρως τν γιον Γρηγόριον Παλαμν το ποίου ντίπαλος Βαρλαμ (παπικς μοναχς) πίστευεν τι οσία κα νέργεια ν τ Τριαδικ Θε εναι ν κα τ ατό !!!
Γράφει κόμη «γιος» οτος το γίου Ναυπάκτου τι «Καθαρ νέργεια» (actus purus) εναι «μοία μ τν Οσίαν το Θεο». μως, δι ν ποφανθ τις τι ατ ταυτίζεται εναι μοιον μ κενο, πρέπει ν χ οσιαστικν κα πισταμένην γνσιν κα τν δύο. Μ ποον τρόπον εχεν ποκτήσει τοιαύτην γνσιν Σωφρόνιος Σαχάρωφ; Εναι μόνος μέσα ες τ νθρώπινον γένος, μετ τν Ενόμιον, ποος νόμισεν τι γνώρισε τν Οσίαν το Θεο;
δ Σωφρόνιος Σαχάρωφ δέχεται τ actus purus, τ ποον ποτελε αρεσιν τν Φράγκων, δηλαδ τι Οσία το Τριαδικο Θεο εναι μόνον «καθαρ νέργεια», (actus purus) πως μεταφράζεται τ actus purus.
*
Ες τ ς νω βιβλίον του (σελ. 128) γράφει κα ατ τ τερατώδη θεολογικς παραπαίων Σωφρόνιος Σαχάρωφ:
«Κάθε πόσταση εναι πολύτως δια πρς τς λλες δύο ποστάσεις τς γίας Τριάδος. Κα πίσης, τέλεια ατ ταυτότητα δν μειώνει καθόλου τ μοναδικότητα κάθε ποστάσεως».
ποφαίνεται πρς γιοκατάταξιν ερομόναχος οτος τι α τρες ποστάσεις τς γίας Τριάδος, α ποαι χουν ντελς διαφορετικ ποστατικ διώματα, τοι τ γέννητον, τ Γεννητν κα τ κπορευτόν, ταυτίζονται, λλ ατ ταύτισις «δν μειώνει καθόλου τ μοναδικότητα κάθε ποστάσεως», ς γράφει. Τραγέλαφος !  ταύτισις κα μάλιστα « τελεία ατ ταυτότης» οδν περιθώριον φήνει περ «μοναδικότητος». Κα δ πεσεν ες αρεσιν Σωφρόνιος Σαχάρωφ. Οδαμς ταυτίζονται α ποστάσεις τς γίας Τριάδος. τοιαύτη ταύτισις εναι κα παράλογος, διότι εναι συγκεκριμένοι κα διακεκριμένοι ο τρες τρόποι πάρξεως τν ποστάσεων τούτων. Κα ατ Τριαδολογικ αρεσις εναι φρικιαστικ (Σαβελλιανισμός).
Ες τ διον βιβλίον του (σελ. 134) γράφει κόμη κα ατ Σωφρόνιος Σαχάρωφ: «Τ θεο ν εναι καθαρ πραγματικότητα (actus purus) κα κενοι πο εσέρχονταιες τ σώτερον το καταπετάσματος (βρ. ς΄ 19) … καθίστανται κα ο διοικαθαρ πραγματικότης» (actus purus), χάνουν δηλαδ κα τ σμα των !!!
Προηγουμένως κατεγράφη φοβαρ αρεσις το Σωφρονίου Σαχάρωφ κατ τν ποίαν οτος ταυτίζει τν Οσίαν το Θεο μ τν νέργειαν το Θεο. Φρικτ βλασφημία κατ το Θεο.
δ χομεν κα μίαν λλην κόμη τρομακτικν αρεσιν το Σωφρονίου. Ταυτίζεται νθρωπος πλήρως μ τν Θεν κα ς πρς τν Οσίαν το περινοήτου Θεο. γράφη νωτέρω τι οτε ο γγελοι γνωρίζουν τν Οσίαν το Θεο. κ. Σαχάρωφ κατώρθωσε τ κατόρθωτον. Κατεβίβασε τν Οσίαν το Θεο ες τ πίπεδον τς γνώσεως κα τς παρατηρήσεως. Οα τ Σωφρονί.
Δν ξαντλονται α αρέσεις κα α κακοδοξίαι το Σωφρονίου. Πάλιν ες τ ν λόγ βιβλίον του («ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ», σελ. 133) γράφει τ ξς ξωφρενικά: «Δημιουργώντας τν νθρωποκατεκόνα κα καθμοίωσιν Θες, παναλαμβάνει σ μς τν υατό του».
Εναι πρωτοφανς κα πρωτάκουστον τ φαινόμενον τοτο το Σωφρονίου Σαχάρωφ ν φθάσ οτος ες τ τοιοτον κρως βλάσφημον συμπέρασμα, ν ταυτίσ δηλαδ τν Οσίαν το Θεο μ τν οσίαν το νθρώπου. Φρίκη !  Φρίκη !  Φρίκη !  Εναι κτίσμα Θες, πως νθρωπος;  κουέτωσαν τατα κα λοι κενοι ο κκλησιαστικο κα θεολογικο παράγοντες ο ποοι γωνίζονται ντατικς δι ν καταταγ αρετικς Σωφρόνιος Σαχάρωφ μεταξ τν γίων τς ρθοδόξου Χριστιανικς κκλησίας.
*
λη ατ ς νω Θεολογία, ς Θεολογία το Σωφρονίου Σαχάρωφ, εναι «Θεολογία το γίου Πνεύματος κα τς κκλησίας», κατ τν δυστυχ Μητροπολίτην Ναυπάκτου κ. ερόθεον Βλάχον, ς προεξετέθη. Σεβασμιώτατε, βλασφημεται τ γιον Πνεμα κα διασύρεται κκλησία το Χριστο, κατατν τν τρόπον.
Τί ν επωμεν δι τν συνταρακτικν θεολογικν κτροχιασμν Σωφρονίου κα εροθέου; Ἐὰν Σωφρόνιος Σαχάρωφ δν εναι αρετικός, τότε δν πάρχουν αρετικοί.
*

1 σχόλιο:

 1. Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες,
  τοσαῦτη ὑποκρισία τῶν ἀναποφασίστων χαρτοπολεμιστῶν
  καὶ κατηγόρων λόγοις μόνον, τῶν Οἰκουμενιστῶν, δεν νομίζετε ὁτι ὀργὴν Θεοῦ θὰ προκαλέση καὶ τιμωρίαν ἐπὶ τᾶς κεφαλᾶς τῶν ἀνρώπων;
  Ἐὰν δὲν παύσομεν ἅπαντες τὸ μνημόσυνον τῶν συμμετεχόντων ἐπισκόπων εἰς τὰς ΘΕΑΤΡΙΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ,
  ΤΟΥ ΖΗΖΙΟΥΛΑ, ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΤΟΥ ΜΕΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,
  ΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΗΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΣΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ;\
  Ε ΤΟΤΕ
  ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΥΠΟΠΙΠΤΟΥΜΕ ΕΙΣ ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου