Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Σιχαίνεται τά… παιδιά!


'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη 


Νά τί διαφέρουν οἱ χριστιανοί ἀπό τούς ἀθέους. 
Οἱ χριστιανοί πιστεύουν στόν νηπιάσαντα Χριστό, πού «παιδίον γέγονεν ὁ προϋπάρχων Θεός ἡμῶν». 
Οἱ ἄθεοι πολεμοῦν το Παιδίον, πολεμοῦν τον Χριστό, πολεμοῦν με λύσσα ὅ,τι ἐκφράζει τήν πίστι καί τήν Ἐκκλησία. 
Δέν θά μᾶς ἐνωχλοῦσαν οἱ θεωρητικά ἄθεοι, πού εἶναι τραγικά θύματα τῆς πλανεμένης ἔρευνάς τους ἤ τῆς ἰδιότυπης ζωῆς τους. 
Ἐκεῖνο πού ἐνοχλεῖ, εἶναι τό μῖσος, μέ τό ὁποῖο ἄθεοι ἐκφράζονται καί ἐκδηλώνονται, κάποτε μάλιστα μέ ἀπροκάλυπτο καί βδελυρό τρόπο. 

• Νά θυμίσουμε ἐνέργειες καί λόγους ἀθέων τοῦ νῦν κυβερνητικοῦ κατεστημένου; 
Ὁ ἕνας διακωμωδεῖ δημόσια τή θεία Κοινωνία. 
Ὁ ἄλλος, προτοῦ κἄν μπῆ στό ὑπουργεῖο του, ἐκφράζεται κατά τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος. 
Ὁ τρίτος ζητάει τήν κατάργησι τῆς προσευχῆς στά σχολεῖα. 
Ὁ τέταρτος ἀπαιτεῖ νά φύγουν οἱ εἰκόνες ἀπό τίς σχολικές αἴθουσες. 
Ὁ πέμπτος ὑπερθεματίζει γιά τά βρωμερά συμφέροντα τῶν διεστραμμένων ὁμοφυλοφίλων. 
Ὁ ἕκτος θέλει, ἡ Ἱστορία στά σχολεῖα νά μήν εἶναι… ἑλληνική! 
 Κοντολογῆς: Ὅ,τι θυμίζει Ἑλλάδα, Ἱστορία, ἀλλά πρό παντός, Χριστό, Χριστιανισμό, Ἐκκλησία, Οἰκογένεια, Ἠθική, μπαίνει στο στόχαστρο ἄγριας πολεμικῆς! 

• Νά ποῦμε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐν διωγμῷ; 
Δέν τό τολμᾶμε. Γιατί ἐμεῖς, οἱ σημερινοί χριστιανοί (τῆς καλοπεράσεως), δέν ἀντέχουμε νά συγκριθοῦμε μέ τούς μάρτυρες τῶν σκληρῶν διωγμῶν «πάλαι τε καί ἐπ᾽ ἐσχάτων». 
Ὀφείλουμε ὅμως νά ὑψώνουμε μέ θάρρος τή χριστιανική μας ὁμολογία, ὅταν κατάφωρα βρίζωνται καί πολεμοῦνται ἅγιοι θεσμοί. 
Ναί, ἅγιος θεσμός εἶναι ἡ οἰκογένεια καί μάλιστα ἡ πολύτεκνη. Καί καθυβρίσθη κατά τόν πλέον χυδαῖο τρόπο ἀπό βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ! 

 • Συγκεκριμένα, ὅταν στην ἐπιτροπή «Δημοσίας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης καί Δικαιοσύνης» συζητιόταν το «Σύμφωνο Συμβίωσης τῶν ὁμοφυλοφίλων», ὁ βουλευτής Δράμας Χρῆστος Καραγιαννίδης, καταφέρθηκε κατά τῆς Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. 
Εἶπε: «Τούς ἔχω γράψει στα παλιά μου τά παπούτσια, τούς ἀπεχθάνομαι»! 

• Καί γιατί ὁ τύπος αὐτός σιχαίνεται τούς πολυτέκνους; 
Διότι ἡ Συνομοσπονδία Πολυτέκνων, σέ ἀνακοίνωσί της, ἀντιτάχθηκε στο «Σύμφωνο Συμβίωσης ὁμοφυλοφίλων»! «Τό νομοσχέδιο –εἶπαν οἱ πολύτεκνοι- ἀνατρέπει καθ᾽ ὁλοκληρία τίς ἀξίες, τίς παραδόσεις τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. 
Καταδικάζουμε τό ὀλίσθημα τοῦ Ὑπουργείου, γιατί ἐπιχειρεῖ νομοθετικά νά ἀπαξιώση καί νά ὑποβιβάσει τήν ἀνθρώπινη φύση καί νά ἐκμηδενίσει τόν ὑψηλό καί θεοΐδρυτο θεσμό τῆς οἰκογενείας, πού στηρίζεται στό τρίπτυχο ἄρρεν + θῆλυ + παιδιά». 

• Ὁ βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀντί γιά ἐπιχειρήματα, ἀντέταξε χυδαιολογίες! 
Στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γιά τά παιδιά, ἀντέταξε τό μῖσος. 
Ὅσοι σιχαίνονται τούς πολυτέκνους, ἀνήκουν σ᾽ αὐτούς, πού «κωλύουν» τά παιδιά (Μάρκ. ι´14) ἀπό ἀντιπάθεια σ᾽ αὐτά, στούς γονεῖς τους και στόν Χριστό, τόν προστάτη τῶν παιδιῶν. 

 • Βρίζετε, κύριε, τούς πολυτέκνους; 
Τήν Ἑλλάδα βρίζετε.
 Αὐτοί κυρίως εἶναι ἡ Ἑλλάδα. 

Σιχαίνεστε, κύριε, τά παιδιά; Πῶς νά σᾶς ποῦμε ἄνθρωπο, ὅταν δέν ἀγαπᾶτε τά παιδιά, τό πιό ὡραῖο πού ἔχει ὁ κόσμος; 
Ἀλλά πῶς νά μή σιχαίνεστε τά παιδιά, ὅταν ἀγαπᾶτε τούς κιναίδους, τόν κυνισμό καί τούς κύνες, πού γαυγίζουν γιά νά τούς φοβηθῆ καί ὁ… Οὐρανός; 
Εἰς μάτην κοπιᾶτε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου