Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Για τους Οικουμενιστές Ποιμένες σημασία έχει ΟΧΙ η Ουσία, αλλά η Θεαματική παρουσία!

Ἡ προσευχή δέν μπαίνει σέ βιτρίνα!





Ἐκκλησιαστική εἴδησις εἶναι ἕνα ἱεραποστολικό καί ποιμαντικό γεγονός, σάν αὐτά πού περιγράφει ὁ ἱστοριογράφος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εὐαγγελιστής Λουκᾶς, στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Πλῆθος εἰδήσεων στήν πορεία τῆς πρώτης Ἐκκλησίας! Εἰδήσεις οὐσίας, ὄχι θεαματικῆς παρουσίας... Εἰδήσεις τοῦ ἀθλήματος, πού λέγεται κήρυγμα καί ὄχι προσωποπαγεῖς ἐνέργειες.
Σήμερα, μέ τά μέσα πού διαθέτουν οἱ δεσποτάδες (ἱστοτόπους μεγάλου βεληνεκοῦς), γιά ἕνα αὐτονόητο γεγονός δημοσιεύουν 40 ἕως 60 φωτογραφίες! Δέν εἶναι εἴδησις πρός προβολή ὅτι ἕνας γιατρός μέ τό ἀκουστικό του ἐξετάζει ἕνα ἀσθενῆ! Μόνο χαζός γιατρός θά τό διαφήμιζε με 20 φωτογραφίες!


Σέ ἱστοσελίδα ἐκκλησιαστικῆς εἰδησεογραφίας, πού σπεύδουν οἱ περισσότεροι Μητροπολῖτες νά ἀπαθανατίσουν μέ 50 καί 60 φωτογραφίες τους μιά Λειτουργία (αὐτονόητο φυσικά γεγονός), τἠν ἴδια μέρα δημοσιεύτηκε μιά ὄντως ἐκκλησιαστική εἴδησις και δέκα «πανηγυρτζίδικες» εἰδήσεις! Δέστε τή διαφορά ἀνάμεσα στήν εἴδησι καί τή φιγούρα:
- Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος παρέδωσε ὑγειονομικό ὑλικό 7,8 τόνων στά νοσοκομεῖα «Ἁγία Ὄλγα» καί «Ἅγιος Σάββας». Τό ὑλικό συγκεντρώθηκε ἀπό τή φιλανθρωπική ἐκκλησιαστική κίνησι «Ἀποστολή».
Αὐτό ὁπωσδήποτε εἶναι εἴδησις! Καί καλῶς προεβλήθη μέ 3 φωτογραφίες.
- Ὁ Μητροπολίτης (τάδε) χοροστάτησε στόν «τάδε» πανηγυρίζοντα Ναό.
Αὐτό δέν εἶναι εἴδησις! Καί ὅμως, δημοσιεύτηκε με 40 φωτογραφίες! Ἀκόμα καί ὅταν μετελάμβανε ὁ δεσπότης, πρόσεχε νά τόν παίρνη καλά ἡ... κάμερα!
- Ὁ Μητροπολίτης το πρωί μετέβη στόν τάδε Ναό, τό ἑσπέρας στόν ἄλλον, τήν ἑπομένη στόν ἄλλον!
Αὐτό δέν εἶναι εἴδησις, πού δυστυχῶς προβάλλεται (ἡ κάθε ἐπίσκεψις) μέ 30 φωτογραφίες!
Δέν εἶναι ἀξιοθαύμαστη εἴδησις τό: «Ἐτελέσθη μέ βυζαντινή μεγαλοπρέπεια τό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, μέ συμμετοχή δέκα ἐπισκόπων»!
Παρόμοια γεγονότα δέν συνιστοῦν πληροφορίες περί τοῦ λόγου τῆς ζωῆς, ἀλλά σκανδαλίζουν τό λαό, πού βλέπει αὐτοκρατορικά διαδήματα καί χρυσοποίκιλτες στολές... Ὁ Κύριος τούς καυτηριάζει: «Πάντα τά ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι πρός τό θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. Πλατύνουσι γάρ τά φυλακτήρια αὐτῶν καί μεγαλύνουσι τά κράσπεδα τῶν ἱματίων αὐτῶν, φιλοῦσι δέ τήν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καί τάς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς» (Ματθ. κγ΄ 5-6).
Εἴδησις πρός οἰκοδομή τοῦ λαοῦ δέν εἶναι τό νά βγαίνουν στούς δρόμους γιά μεγαλοπρεπῆ λιτανευτική παρέλασι πλῆθος δεσποτάδων!
Εἴδησις γιά τόν Θεό εἶναι ἡ διοργάνωσις κατηχητικοῦ, κηρυκτικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου. Εἴδησις θεϊκή εἶναι ἡ μυστική προσευχή ὑπέρ τοῦ σύμπαντος κόσμου καί εἰδικώτερα ὑπέρ τοῦ ποιμνίου τους.
Ποτέ δέν μπαίνουν σέ βιτρίνα ἡ προσευχή καί ἡ ἀγάπη!

1 σχόλιο:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου