Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Τα περιθώρια στενεύουν. Οι Οικουμενιστές κάνουν τις τελευταίες επιτελικές τους κινήσεις.


Τὸ πλοῖο τῆς Ἐκκλησίας κλυδωνίζεται ἀπὸ τὴν τρικυμία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ οἱ Ἐπίσκοποι ἐκλαμβάνουν τὴν τρικυμία  ὡς  νανούρισμα τῆς ἐξουσιολαγνείας τους!
Ρέγχουν στὸ ἀμπάρι τοῦ πλοίου, σὰν νὰ μὴ συμβαίνει τίποτα, ὅπως ἐκεῖνος ὁ ἀνυπάκουος προφήτης Ἰωνάς, πρὶν ἡ παιδαγωγικὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ τὸν συνετίσει. Κι αὐτὸς μὲν συνετίστηκε καὶ τελικά, μετανοῶν, συνετέλεσε στὴν σωτηρία ὁλοκλήρου χώρας, οἱ σύγχρονοι ὅμως θέσει «προφῆτες», ἐπιδεικνύουν ἀντὶ μετανοίας σκλήρυνση («κατὰ πλάκας»).


 
Καθημερινὰ οἱ Οἰκουμενιστὲς κερδίζουν «πόντους» στὴν τελικὴ ἐπιβολὴ τῆς Παναιρέσεως. Οἱ τύποις «ὀρθόδοξοι» ἡγέτες τῆς Παναιρέσεως, ἐνδεδυμένοι «πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραίνονται καθ' ἡμέραν λαμπρῶς» στὶς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Οἰκουμενιστικὲς περιοδεῖες, μὲ συμπόσια καὶ συμπροσευχές, καὶ ἐθίζουν τὸν λαὸ μὲ τὰ νέα αἱρετικὰ ἤθη, προετοιμάζοντάς τον στὴν ἀποδοχὴ τῆς Πανθρησκείας, ποὺ εἶναι τὸ ζητούμενο τῆς Νέας Τάξης.Τί νὰ παρουσιάσει κανεὶς καὶ τί νὰ παραλείψει; Βομβαρδίζονται οἱ πιστοὶ μὲ χιλιάδες εἰκόνες καὶ βίντεο συμπορεύσεως «Ὀρθοδόξων»,  Παπικῶν καὶ Προτεσταντῶν. Ἀπὸ τὸ παιχνίδι δὲν λείπουν καὶ εἰκόνες μὲ ἐναγκαλισμοὺς εἰδωλολατρῶν, Μουσουλμάνων κ.λπ. Στὶς ἐπίσημες χειροτονίες οἱ Ὀρθόδοξοι Ναοὶ γέμισαν μὲ κοκκινοσκούφηδες καρδινάλιους. Στὴ Σύρο, στὸ Φανάρι, στὸ Βελιγράδι, στὸ Ἀμὰν τῆς Ἰορδανίας, στὴ Γερμανία κ.ἀ.Φαντάζομαι ὅτι μιὰ τέτοια εἰκόνα αὐτῆς τῆς βλάσφημης συμπεριφορὰ τῶν συγχρόνων Ἐπισκόπων θὰ ἔβλεπε ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ὁράματα στὴ νῆσο Πᾶτμο, ἡ ὁποία καὶ θὰ τοῦ προκάλεσε μεγάλη λύπη!Ἀλλὰ καὶ πέρα ἀπὸ τὸ καθαυτὸ οἰκουμενιστικὸ ντεκόρ, ὁ Οἰκουμενισμὸς ὡς ἐκκοσμίκευση ἔχει εἰσχωρήσει παντοῦ.Ἑκατοντάδες ἐνοριακὰ «πνευματικὰ» κέντρα δημιουργοῦνται· πόσα ὅμως ἀπὸ αὐτά, πέρα ἀπὸ τὴν προσφορὰ ἐσόδων ἐκ τῶν Μνημοσύνων,  προσφέρουν πνευματικὸ ἔργο;Ἑκατοντάδες κηρύγματα γίνονται κάθε ἑβδομάδα· πόσα ὅμως ἀπὸ αὐτὰ ὁδηγοῦν σὲ μετάνοια, ἐνημερώνουν γιὰ τὴν παναίρεση τῆς ἐποχῆς μας, τὸν Οἰκουμενισμό; Ἀκούστηκε ἀπὸ χείλη καθηγητὴ Πανεπιστημίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ὅτι οἱ ἱερεῖς φοβοῦνται νὰ ἐνημερώσουν τὸ λαὸ γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό, γιατὶ τοὺς τὸ ...ἀπαγορεύουν ρητὰ ἢ ἔμμεσα οἱ περισσότεροι Ἐπίσκοποι!!! Ἀρκετοὶ Ὀρθόδοξοι ἱερεῖς ἤδη βαπτίζουν τὰ παιδιὰ χωρὶς νὰ τὰ βουτοῦν ὁλόκληρα στὸ νερό, μερικοὶ δὲ τὰ "ραντίζουν" ἀντὶ νὰ τὰ βαπτίζουν, μιμούμενοι τοὺς Παπικούς.Τὴν ἴδια στιγμὴ οἱ Ἐπίσκοποι συνευωχοῦνται συχνότατα, μεταβαίνοντες κατὰ δεκάδες σὲ ἑορτὲς κάποιας Μητροπόλεως, παρότι αὐτὴ ἡ νεο-εποχίτικη μόδα προκάλεσε πρὶν ἀπὸ χρόνια ἀπαγορευτικὴ Συνοδικὴ ἀπόφαση καὶ πολλὲς διαμαρτυρίες πιστῶν, ποὺ ἀμφότερα οἱ Ἐπίσκοποι ἔγραψαν στὰ καινούργια τους ὑποδήματα!Τί νὰ πρωτογράψουμε γιὰ τοὺς νεωτερισμοὺς τῶν Ἐπισκόπων. Νέα φροῦτα ἐκκοσμίκευσης εἶναι καὶ οἱ συναυλίες σὲ Ἐκκλησίες (παρουσίᾳ τοῦ Ἀρχιεπ. Ἱερωνύμου), ἡ παρουσία Ἐπισκόπων σὲ γήπεδα καὶ πρόσφατα σὲ συναυλία(!) στὴν ὁποία ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος Νεκτάριος, δίδαξε νέο ἦθος!Πῆγε στὴ συναυλία του τραγουδιστή Πορτοκάλογλου, ἀσφαλῶς γιὰ νὰ προσελκύσει νέους (ὅπως ὁ Ἀρχιεπ. Χριστόδουλος μὲ τὸ σλόγκαν «ἐλᾶτε μὲ τὰ σκουλαρίκια») καὶ μάλιστα προσφώνησε τὸν τραγουδιστή! Ἀλήθεια, σὰν πνευματικὸς καὶ ἐξομολόγος, αὐτὰ διδάσκει ὁ ἀνήκων στὸ μοναστικὸ τάγμα Σεβασμιώτατος;

Καὶ τὴν τελευταία βδομάδα, μᾶς προέκυψε καὶ ἡ Ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενιστῆ Πατριάρχη στὴν Ἑλλάδα, ἡ ὑποδοχὴ τοῦ αἱρετικοῦ κ. Βαρθολομαίου μὲ ὑμνολογικὲς ἐπιφωνήσεις «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος».
Φρόντισαν ὅμως αὐτὴ τὴ φορὰ νὰ κάνουν ἕνα βῆμα παραπάνω οἱ Οἰκουμενιστές, προκειμένου νὰ ἐθίσουν λίγο ἀκόμα τὸ λαὸ στὸν μολυσματικὸ ἰὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Προγραμμάτισαν νὰ ἔρθει τὴν ἴδια περίοδο καὶ ὁ αἱρετικὸς πατριάρχης τῶν Ἀρμενίων Ἀράμ, νὰ συναντηθεῖ μὲ πολλοὺς μητροπολίτες καὶ βεβαίως μὲ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, νὰ τὸν μπάσουν μέσα στὰ «Ἅγια τῶν Ἁγίων» καὶ νὰ τοῦ ἐπιτρέψουν νὰ ἀσπασθεῖ τὴν Ἁγία Τράπεζα!«Ως γνωστόν, την Αγία Τράπεζα ενός Ορθοδόξου Ναού την ασπάζονται μετά προσκυνήσεως οι χειροτονημένοι ορθόδοξοι ιεροδιάκονοι, ιερείς και επίσκοποι της Εκκλησίας μας. Μοναχοί και λαϊκοί δεν έχουν αυτό το δικαίωμα». Ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ὅμως, κ. Ἄνθιμος (δεσπότης εἶναι, ὅ,τι θέλει κάνει) ἐπέτρεψε ὅ,τι ἀπαγορεύεται στοὺς Ὀρθόδοξους νὰ τὸ κάνει ἕνας αἱρετικός!Καὶ ὑπὸ τὸ βλέμμα τοῦ κ. Ἄνθιμου, ὁ ἱερεύς τῆς μητροπόλεώς του ἀσπάζεται τὸ χέρι τοῦ αἱρετικοῦ!
Δημοσίευσαν αὐτὲς τὶς εἴδηση τὰ ἀντι-Οἰκουμενιστικὰ ἱστολόγια  βοηθώντας σ’ αὐτὸν τὸν ἐθισμὸ τοῦ λαοῦ, ἀφοῦ συνεχίζουν οἱ πνευματικοὶ καθοδηγητές τους νὰ κοινωνοῦν μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, ἀλλὰ καὶ ἐκείνους ποὺ τοὺς ὑποβοηθοῦν στὸ ἔργο τους. (Κάποιος μάλιστα σιγονταροΟἰκουμενιστὴς ἱστολόγος, "φιλοκαλῶν μετ' εὐτελείας", βλέπει σ' ὅλα αὐτά, ἀπλῶς μιὰ ἀσχήμια, ὡσὰν νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὰ τῆς Πίστεως μὲ ὅρους αἰσθητικῆς ἢ ἠθικῆς).Τὰ γεγονότα καταγράφονται. 
Οἱ Ἐπίσκοποι καθεύδουν. 
Νέα Οἰκουμενιστικὴ Ἐκκλησία εἶναι ἐδῶ, κι ἐφ' ὅσον δὲν τὴν πολεμοῦν, ἀπορροφῶνται ἀπ' αυτὴν, γίνονται μέλη της.Οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς σιγοντάρουν τοὺς Ἐπισκόπους καὶ τοὺς ἀνέχονται, γιὰ νὰ ἔχουν τάχα τὴν ἐλευθερία νὰ ὁμιλοῦν καὶ νὰ ἐνημερώνουν τὸν λαό! Ταυτόχρονα διαμαρτύρονται, ἀλλὰ οἱ διαμαρτυρίες ποὺ ἕως τώρα ἔχουν κάνει, οὐδένα ἀνησυχοῦν. 


Δὲν τολμοῦν νὰ προχωρήσουν στὴν ἁγιοπατερικὴ γραμμὴ τῆς Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου, τὴ μόνη ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ταράξει τὴν Παναίρεση-τέρας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.Ὅσοι λαϊκοὶ κατανοοῦν τὴν σοβαρότητα τῆς καταστάσεως, ἂς ἐξηγήσουν, ἂς παρακαλέσουν, ἂς ἀπαιτήσουν τὴν ἐφαρμογὴ τῆς διδασκαλίας καὶ τοῦ παραδείγματος τῶν Ἁγίων, ἂς ἐπισημάνουν ὅτι τὰ πράγματα ἐπιδεινώνονται καθημερινῶς, γιὰ νὰ διασώσουν ὅ,τι μπορεῖ ἀκόμα νὰ διασωθεῖ.Ἡ εὐθύνη ἐπιμερίζεται σὲ ὅλους μας, δὲν εἶναι μόνο τὸν Ποιμένων. 
Ὅπως καὶ ἡ σωτηρία. 
Καὶ ἡ μετάνοια, ὅπως πάντα, καὶ τώρα εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα.

"Ὁ σώζων ἑαυτὸν σωθήτω".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου