Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΙ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Φιλώτα

ΤΙ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ

 Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος
Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Φιλώτα
Ο λόγος του Θεού επειδή είναι θεόπνευστος καθώς είναι διαχρονικός πάντοτε είναι και επίκαιρος και, βέβαια, μας παρέχει πολλά διδάγματα για το πως ο Θεός ενεργεί αποδίδοντας δικαιοσύνη σε ανθρώπους που διώκονται αλλά και σε ανθρώπους που διώκουν άλλους προσεταιριζόμενοι την εξουσία εις βάρος της ευσέβειας. Υπάρχουν στην Αγία Γραφή πολλά γεγονότα που δείχνουν ότι οι πιστοί που είναι αφοσιωμένοι στο νόμο και το θέλημα του Θεού όσο και αν διώκονται στο τέλος δοξάζονται, αυτή άλλωστε είναι και η διήκούσα έννοια ως σωτηρία -από κάθε άποψη- που διατρέχει όλη την Βίβλο. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι τρανταχτά τα περιστατικά εκείνα που περνούν το μήνυμα ότι, όταν ο άνθρωπος δεν υπολογίζει το πρόσκαιρο συμφέρον του και βάζει μπροστά την πίστη του στον αληθινό Θεό τότε έχει την εύνοια και την προστασία του Κυρίου. Γι’ αυτό τα πράγματα κατά κανόνα αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται!
 Επειδή τώρα, στην εποχή μας μάλιστα, το να είναι κανείς Γραφικός, δηλαδή Βιβλικός, εφόσον στηρίζεται στο λόγο του Θεού και όχι σε πρόσωπα ανθρώπων που έρχονται και παρέρχονται, δεν είναι αδυναμία αλλά γνώρισμα αγιοπνευματικής σοφίας και γνώσεως που όλοι θα θέλαμε να έχουμε όσοι είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού και όχι στο οικουμενιστικό μόρφωμα του οποίου ηγείται ο πατριάρχης, εφόσον έτσι μας χαρακτηρίζουν μας κάνει να χαιρόμαστε όλως ιδιατέρως. Θεωρούμε τιμή, και όχι όνειδος να μας ψέγουν οι οικουμενιστές και οι πιο επικίνδυνοι αυτών οι οικουμενίζοντες που βάζουν πλάτες σε κάθε εκκλησιαστική παρανομία, να είμαστε Γραφικοί έχοντας την επίγνωση ότι αγωνιζόμαστε με την Χάριν του Θεού να κρατήσουμε την πίστιν των Αγίων Πατέρων μας, οι οποίοι σαφώς είναι οι αυθεντικοί ερμηνευτές και γι’ αυτό οι γνήσιοι εκφραστές της Θείας Αποκαλύψεως όπως αυτή υπομνηματίσθηκε θεόπνευστα στα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης που συγκροτούν την Γραφή! Το θέμα είναι ότι οι οικουμενιστές δεν βιβλικοί.Όλη η πατερική θεολογία κατ’ εξοχήν είναι βιβλική θεολογία ερμηνευμένη με Χάρι Θεού και εκφράζει την θεία αποκάλυψη χωρίς διόλου να αφίσταται της Παραδόσεως εκφράζοντας τον κανόνα της πίστεως. Κάθε άγιος Πατέρας κάθε φορά που έλεγε κάτι ερμηνεύοντας τον λόγο του Θεού δεν αναιρούσε τους προηγουμένους αλλά καθώς εμβάθυνε συμπλήρωνε στην ερμηνεία ότι ο Παράκλητος έδιδε προσφέροντας στον πίνακα της πνευματικής γνώσεως και σοφίας την προσωπική του πινελιά. Το πρόβλημα λοιπόν σήμερα στους θεολόγους του καιρού μας είναι ότι δεν στηρίζονται στην Γραφή.  Τί λέγει ο Απόστολος Παύλος: «πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος  (Β’ Τιμ.3,16-17).
Ας δούμε από την οπτική της Γραφής τι συμβαίνει με όποιους  πολεμούν εκείνους που θέλουν να κρατήσουν την αληθινή πίστη και ας πάρουν το μάθημά τους Γραφικά! Υπάρχει καταχωρημένο στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, συγκεκριμένα στο βιβλίο που επιγράφεται «Εσθήρ», ένα γεγονός που είναι πολύ παρήγορο σε όσους αγωνίζονται για την ευσέβεια. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στα ιστορικά χρόνια της Περσικής αυτοκρατορίας υπό του βασιλέως των περσών Ξέρξη Α΄(485-464 π.Χ) (Αρταξέρξης)[1] και έχει το όνομα μιας Ιουδαίας κοπέλας που  με την εύνοια του Θεού έγινε βασίλισσα της περσικής Αυτοκρατορίας έπειτα από την νέα επιλογή του Ξέρξη επειδή όμως προνόησε ο Θεός να μην χαθεί ο τότε λαός του. Η Εσθήρ όπως είπαμε ανήκε στον Ισραήλ. Στον “νέο Ισραήλ” της Χάριτος τώρα, βέβαια, ανήκουν όλοι όσοι βρίσκονται στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας κρατώντας την ομολογία της ίδιας αμωμήτου αποκαλυφθείσης εκτυπώτερον πλέον εν τω προσώπω του Ιησού Χριστού. Ας παρακολουθήσουμε την όμορφη και διαδακτική βιβλική ιστορία!

Παναγία Η Γοργοεπήκοος ή Γοργοϋπήκοος; Ποιο Είναι Το Σωστό;


Του Καθηγουμένου της Ιεράς  Μονής Δοχειαρίου
Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου

Ὁ λόγος γιά τόν ὁποίο, ὅταν ἐγκαταλείψαμε τήν μονή Προυσοῦ, ἐγκαταβιώσαμε στην μονή Δοχειαρίου ἦταν ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς Γοργοϋπηκόου, τήν ὁποία ἰδιαίτερα εὐλαβοῦντο οἱ Κολλυβάδες καί ἀπ’ ὅπου πέρασαν ἄφησαν εἰκόνες -ἀντίγραφα καί διηγήσεις τῶν θαυμάτων Της.Ὡς διάδοχοι τῶν Κολλυβάδων, ἀπό τούς Γεροντάδες μας, Ἀμφιλόχιο Πάτμιο καί Φιλόθεο Λογγοβαρδίτη, προτιμήσαμε νά ἀσκήσουμε τήν μοναχική πολιτεία στίς ἀγαπητές αὐλές τῆς Γοργοϋπηκόου, παρά τήν ἐγκατάλειψη καί τήν ἀνέχεια τῆς Μονῆς. Συναντήσαμε, βέβαια, πολλές δυσκολίες. Κάποιες ἀπ’ αὐτές σχετίζονται μέ τήν εἰκόνα τῆς Γοργοϋπηκόου.

Πρῶτα–πρῶτα γιά τό ὄνομα Γοργοϋπήκοος. Πολλοί πεπαιδευμένοι ἀμφισβήτησαν τό ὄνομα Γοργοϋπήκοος καί ἐπέμεναν ὅτι ὀνομάζεται Γοργοεπήκοος. Ὅμως, στήν χειρόγραφη παράδοση τῆς Μονῆς, τήν ὁποία ὑποστηρίζει καί ὁ ἅγιος Νικόδημος, φέρεται ὡς Γοργοϋπήκοος. Αὐτό τό ὄνομα θέλησε νά δώση ἡ Παναγία στήν εἰκόνα Της.Οἱ φιλόθεες ἀδολεσχίες ἀμφισβητοῦν τό θαῦμα καί τά γενόμενα στόν χῶρο τῆς Εἰκόνος. Ἐμεῖς λοιπόν, Γοργοϋπήκοο τήν παραλάβαμε καί Γοργοϋπήκοο τήν ὀνομάζουμε καί τήν ψάλλουμε καί τήν μεγαλύνουμε. Καί ἀφήνουμε τούς φιλολογοῦντες στίς ἐρεσχελίες τους καί στήν κλονισμένη πίστη τους, στό μεγάλο θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ τυφλωθέντος μοναχοῦ γιά τήν ἀσέβειά του νά μαυρίζη τό πρόσωπο τῆς Παναγίας.

Δεύτερη δυσκολία ἦταν ὅσον ἀφορᾶ τήν παράκληση τῆς Γοργοϋπηκόου. Στό  πανάγιο ὄνομά Της ὑπάρχουν τρεῖς παρακλήσεις· μία μέ ἱκετευτικό  καί παραμυθητικό χαρακτῆρα, ποίημα Ἰωάννου μοναχοῦ, σύμφωνα μέ τό «Ὑγράν διοδεύσας», μία θριαμβευτική τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ναξίου, στούς ἴδιους εἱρμούς, καί μία ἄλλη, τοῦ ἰδίου, σύμφωνα μέ τό «Ἁρματηλάτην Φαραώ». Ἡ πρώτη ἀπό αύτές ἦταν ἡ μόνη γνωστή καί τήν χρησιμοποιούσε ἀνέκαθεν τό μοναστήρι. Ἦταν μάλιστα τυπωμένη σέ βιβλιαράκια καί ἐψάλλετο ἀπό τούς χριστιανούς. Ὁ νῦν ἡγούμενος μέσα ἀπό τά χειρόγραφα ἀνέσυρε τήν ἄγνωστη μέχρι τότε παράκληση τοῦ ἁγίου Νικοδήμου, ἡ ὁποία παιανίζει τά θαύματα τῆς Γοργοϋπηκόου καί τραγουδᾶ τά μεγαλεῖα Της μέ τίς αὖρες τοῦ Ἀρχιπελάγους. Ὡς Ἀρχιπελαγίτης τήν μελοποίησε καί τήν ἔβαλε σέ χρήση στό μοναστήρι του. Αύτή ἡ  παράκληση ψάλλεται τριανταδύο χρόνια τώρα. Καί τά μικρά παιδιά ἀκόμη τήν ψάλλουν στούς δρόμους καί οἱ μαννάδες στίς κάμαρες τῶν ἄρρωστων παιδιῶν τους καί οἰ χειρώνακτες στήν δουλειά τους καί οἱ ὁδηγοί στό τιμόνι τους.

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

O MEΓΑΣ ΨΕΥΤΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ

O MEΓΑΣ ΨΕΥΤΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΗ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.
Γεμισαμε απο βλαμμενους και παρανοϊκους.....

Η Ψευδοσύνοδος της Κρήτης: Προς Νέα Εκκλησία (Μέρος β΄)


(Απάντηση στο κείμενο του Επισκόπου Αβύδου κ. Κυρίλλου Κατερέλου «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης: Νέα Εκκλησιολογία ἢ Πιστότητα στὴν Παράδοση;»)
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2017/09/blog-post_15.html
Νικολάου Μάννη
εκπαιδευτικού

Ε. Πριν προχωρήσουμε στην καθαρώς προτεσταντίζουσα πλευρά της Νέας Εκκλησιολογίας, όπως αυτή παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο του εξεταζομένου κειμένου («Αἱρετικοὶ καὶ Ἑτερόδοξοι»), συνεχίζουμε την αναφορά με την εξέταση του καταταλαιπωρημένου ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, με την οποία φαίνεται τόσο η παπίζουσα, όσο και η προτεσταντίζουσα επιρροή στη Νέα αυτή Εκκλησιολογία των Οικουμενιστών.
Ο Σ. προβαίνει σε μια πρωτοφανή ερμηνευτική ανάλυση του Κανόνος τούτου, η οποία τον οδηγεί στις εξής εσφαλμένες, όπως θα αποδειχθεί, θέσεις (με την σειρά που παρουσιάστηκαν):
ε1. Όταν δεν υπάρχει προγενέστερη συνοδική καταδίκη του Πατριάρχου για αίρεση, ο Κανόνας δεν μπορεί να εφαρμοστεί,
ε2. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι Πατριάρχης σήμερα κηρύττει κατεγνωσμένη αίρεση «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ»,
ε3. Η προσπάθεια προσέγγισης των ετεροδόξων δια του διαλόγου δεν συνιστά αίρεση,
ε4. Ο Κανόνας μιλώντας για αιρέσεις, εννοεί συγκεκριμένες αιρέσεις, καταδικασμένες μέχρι τότε, και δεν αφορά μεταγενέστερες χρονολογικά, γι’ αυτό και επίκληση και εφαρμογή του ήταν άγνωστη στην εκκλησιαστική γραμματεία επί αιώνες,
ε5. Μετά την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο, δεν υπάρχει άλλη Οικουμενική Σύνοδος στην Ορθόδοξη Εκκλησία και επομένως κάθε αίρεση μετά από την Σύνοδο αυτήν δεν είναι «κατεγνωσμένη»,
ε6. Η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας εξ αιτίας κατεγνωσμένης αιρέσεως, δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση που την κηρύττει Πατριάρχης και όχι αν την κηρύττει Επίσκοπος ή Μητροπολίτης, αναφέρεται δηλαδή αποκλειστικά στον ΙΕ΄ Κανόνα και όχι τους ΙΓ΄ και ΙΔ΄, άρα κάθε «αυθαίρετη πράξη» (σ. ημ. εννοεί την αποτείχιση) από πρεσβύτερο ή μοναχό αποκλείεται και
ε7. Οι αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης δεν δικαιολογούν την επίκληση του Κανόνος για Αποτείχιση.
Ας τα δούμε ένα ένα:
ε1. Η θέση αυτή δεν μπορεί να ισχύει, διότι ο Κανόνας είναι σαφής, αφού όχι μόνο αναφέρεται σε αίρεση «παρὰ τῶν ἁγίων συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην» (και άρα αρκεί η κατάκριση της αιρέσεως από Πατέρες), αλλά διότι ξεκάθαρα ομιλεί για αποτείχιση «πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως».
Εκτός αυτού η θέση αυτή του Σ. δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή εξ αιτίας των εξής τριών ενδεικτικών παραδειγμάτων, από τα δεκάδες που βρίσκει κανείς στην εκκλησιαστική ιστορία:
α) Ποια Σύνοδος είχε καταδικάσει τους Επισκόπους Αντιοχείας Ευλάλιο, Ευφρόνιο, Φλάκιτο, Στέφανο, Λεόντιο και Ευδόξιο, ώστε να δικαιολογείται η, επί έτη, διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας από τους, πιστούς στο Δόγμα της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, Ορθοδόξους, τους ονομαζομένους «Ευσταθιανούς»; Καμία! Και όμως ο Μέγας Αθανάσιος, Επίσκοπος Αλεξανδρείας, κοινωνούσε μαζί τους, ενώ διατελούσε σε ακοινωνησία με τους παραπάνω Επισκόπους[29].
β) Ποια Σύνοδος είχε καταδικάσει τον Κωνσταντινουπόλεως Δημόφιλο, ώστε οι Ορθόδοξοι να μην έχουν εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του, αλλά να κοινωνούν με τον «σχισματικό» «παράλληλο» Επίσκοπο Σασίμων Γρηγόριο τον Θεολόγο, επί δέκα έτη; Καμία! Και όμως όταν συνήλθε τελικώς η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος ο Δημόφιλος καταδικάστηκε και οι Ορθόδοξοι επαινέθηκαν[30].
γ) Ποια Σύνοδος είχε καταδικάσει τον Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριο, όταν οι Ορθόδοξοι διέκοψαν την κοινωνία μαζί του, επειδή δεν δεχόταν την Παναγία μας ως Θεοτόκο; Καμία! Και όμως ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας τους προτού να συνέλθει η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος (η οποία τελικά καταδίκασε τον Νεστόριο), εγκωμίαζε την αποτείχιση των Ορθοδόξων και κοινωνούσε μαζί τους[31].
ε2. Προσφάτως ο σεβαστός Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Πήχος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου, κατέθεσε ενώπιον της Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Κείμενο κατά του Πατριάρχου Βαρθολομαίου με τίτλο «Κατάγνωσις ετεροδιδασκαλιών, διατυπωθεισῶν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου»[32], στο οποίο αποδεικνύεται ξεκάθαρα πως ο Πατριάρχης κηρύττει «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» την αίρεση του Οικουμενισμού.
Η δε αίρεση του Οικουμενισμού είναι κατεγνωσμένη όχι μόνο από ευσεβεστάτους Πατέρες σε όλο τον κόσμο (όπως, μεταξύ άλλων, ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ο π. Φιλόθεος Ζερβάκος, ο π. Σεραφείμ Ρόουζ), αλλά και από την Τοπική Σύνοδο των Ρώσων της Διασποράς το 1983 επί πρωθιεραρχίας του Αγίου Φιλαρέτου[33].

Οι πέντε πιο περίεργοι ήχοι που έχουν καταγραφεί κάτω από το νερό (βίντεο)


                       0 Η Η θάλασσα είναι ένα μέρος που όλοι μας αγαπάμε αλλά κρύβει μυστήρια που ακόμη δε μπορούν να εξηγηθούν!
Στο παρακάτω βίντεο θα ακούσετε πέντε ήχους που καταγράφηκαν και προκαλούν τρόμο αλλά και σκέψεις!

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017


Αποτέλεσμα εικόνας για Πανελλήνια Ένωση ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΕΣ
Δελτίο τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ)
Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ) χαιρετίζει
την πρωτοβουλία των γονέων που επιστρέφουν στα σχολεία
τα  αντορθόδοξα «βιβλία» των Θρησκευτικών
Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων χαιρετίζει θερμά την αυθόρμητη, θαρραλέα, ομολογιακή, αγωνιστική και ακτιβιστική πρωτοβουλία των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών των σχολείων της χώρας, οι οποίοι επιστρέφουν στα σχολεία, τους «Φακέλους του μαθητή για το μάθημα των Θρησκευτικών», ζητώντας να διδαχθούν τα παιδιά τους την πίστη τους ανόθευτη χωρίς μείξεις και χυλοποιήσεις με ξένες θρησκείες.

Οι γονείς, προφανώς, αντιδρούν με αυτόν τον πρωτοφανή και επαναστατικό τρόπο στην αυταρχική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, περιφρονώντας  επιδεικτικά τα ορθόδοξα χριστιανικά πιστεύω της συντριπτικής πλειονοψηφίας του ελληνικού λαού, προχώρησε στην έκδοση και διανομή στους μαθητές/τριες των «Φακέλων του μαθητή για το μάθημα των Θρησκευτικών», το περιεχόμενο των οποίων είναι πολυθρησκειακό και συγκρητιστικό και, συνεπώς, αντισυνταγματικό, αντιπαιδαγωγικό και αντορθόδοξο, όπως, επανειλημμένα, έχει τονιστεί από πολλούς αρμόδιους φορείς.
Η αλήθεια του θέματος είναι καθαρή και απλή: Οι ορθόδοξοι μαθητές, ανήκουν στους γονείς τους ως προσωπικότητες και όχι στο κράτος και, φυσικά, θα πρέπει να διδάσκονται την πίστη των γονέων τους, την οποία έχουν ασπασθεί με το βάπτισμα και όχι ένα συνονθύλευμα θρησκειών. Αυτό είναι παγκόσμια κατοχυρωμένο δικαίωμά τους. Η ανάμειξη των θρησκειών με την πίστη των μαθητών από την Γ΄τάξη του Δημοτικού στοχεύει στη αντικατάσταση ή υποκατάσταση της πίστεως των ορθοδόξων μαθητών με ένα ουδέτερο διαθρησκειακό ή πολυθρησκειακό ή πανθρησκειακό και εκκοσμικευμένο πνεύμα, με άλλα λόγια, στην αποχριστιανοποίησή τους.
Με βάση την ανεξιθρησκία, ο ελληνορθόδοξος μαθητής δικαιούται να διδάσκεται τη γνήσια και αληθινή και εξ Αποκαλύψεως πίστη του, που συμβάλλει, αφενός στην πνευματική προσωπική ανακαίνιση των μαθητών και, αφετέρου, στη δημιουργία πολιτών με ηθικοπνευματικές και κοινωνικές αρχές, αντίστοιχες των ηθών, των εθίμων και του εν γένει πολιτισμικού και θρησκευτικού τοπίου της ελληνικής παράδοσης. Αυτό που δικαιούται και το απολαμβάνει ο Εβραίος, ο Μουσουλμάνος και ο Ρωμαιοκαθολικός μαθητής, δηλαδή τη διδασκαλία της δικής του πίστεως, για ποιον λόγο η πολιτεία να το στερεί στον ελληνορθόδοξο μαθητή και να του επιβάλλει να διδαχθεί τα είδωλα της πολυθρησκείας;
Η ΠΕΘ καλεί τους γονείς να συνεχίσουν να δίνουν δυναμικό αγωνιστικό παρόν για τη διατήρηση της ελληνορθόδοξης φυσιογνωμίας της παιδείας μας.
Επίσης, η ΠΕΘ, για ακόμη μία φορά, απευθύνει θερμή και ειλικρινή έκκληση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου και σε όσους ακόμη εργάζονται για την με κάθε τρόπο βίαιη επιβολή των αντιχριστιανικών και αντορθόδοξων ιδεοληψιών τους στην ελληνική κοινωνία, να εγκαταλείψουν αυτή την καταστροφική – αποδομητική, αδιέξοδη πολιτική, καθώς και τη διχαστική ρητορική τους. Καλούμε τους αρχιτέκτονες αυτής της μεθόδευσης να σταματήσουν άμεσα να οργανώνουν, με τη δύναμη της εξουσίας, την πνευματική καταστροφή του ελληνικού πολιτισμού, το σπουδαιότερο κομμάτι του οποίου είναι η Ορθοδοξία. Τους καλούμε να συν-εργασθούν έντιμα, με συμφιλιωτικό και δημοκρατικό πνεύμα, με όλους τους υπεύθυνους παράγοντες για την παροχή της ορθόδοξης, χριστιανικής παιδείας στα σχολεία της χώρας μας, για μια γνήσια και πραγματική ανανέωση του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Το ΔΣ της ΠΕΘ

O AΘΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΟΥΝΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΘΕΑ ΠΑΡΑΛΗΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ


O AΘΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΟΥΝΗΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΘΕΑ ΠΑΡΑΛΗΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ 

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Ιδου ποια ειναι τα συχαμερωτερα οντα της Ελλαδος. Οι ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ και οι ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ πολιτικοι. Χαρητε τους. Λεηλατησαν τους Ελληνες και ιδιαιτερα τους συνταξιουχους, σκοτωσαν το μελλον των παιδιων μας, πληρωνονται στο ακεραιο τους τεραστιους μισθους και τις διαφορες επιδοτησεις, κατακλεβουν και καταληστευουν και οτι αλλο απεμεινε για να διαφημιζουν τα κομματα τους για να παρασυρουν με τα ψεμματα τους τους Ελληνες εξαπατωντας τους, να τους δινουν την εξουσια. 400 εκατομμυρια χρωστουν τα κομματα και δεν τους ενοχλει κανενας, ενω υπεγραψαν οι δουλοπαροικοι να κατασχεσουν και αυτα τα σπιτια μας. Το μονο που απεμεινε να κανουν οι Ελληνες ειναι οχι απλα το φασκελωμα και οι αποδοκιμασιες αλλα το ΠΕΤΡΟΒΟΛΗΜΑ τους μεχρι της τελικης εξοντωσεως τους απο το προσκηνιο. ΦΩΤΙΑ και ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ, διακηρυττε ο Γερος του Μωρια. . ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ και ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ.

400 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΡΓΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ

 
Τα δύο μέχρι πρότινος κραταιά κόμματα, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ που έχουν υπερδανειστεί και τα δάνεια και των δύο φτάνουν στο εξωφρενικό ποσό των 400.000.000 ευρώ θα συνεχίζουν τη δράση τους ανενόχλητα;
Θυμίζουμε ότι κατά την πρόσφατη εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα θαλασσοδάνεια αυτά σύμφωνα με την κατάθεση του διευθύνοντος συμβούλου της Attica Bank Αλέξανδρου Αντωνόπουλου προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

Η ΝΔ οφείλει 210.835.840 ευρώ.
Το ΠΑΣΟΚ οφείλει 189.695.073 ευρώ
Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣΓράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Τον συγκλονιστικό πραγματικά ισχυρισμό ότι κάπου μέσα στον χώρο της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης κρύβεται μέχρι σήμερα ο Τίμιος Σταυρός του Ιησού Χριστού, παραθέτει ο πολύ γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος της εφημερίδας, Sabah, Hıncal Uluç, επικαλούμενος τις πολυετείς και εντατικές έρευνες του επίσης πολύ γνωστού Τούρκου ιστορικού, Radi Dikici από την Σαμψούντα του Πόντου.

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Το Συγκλονιστικό θαύμα στη Συρία που προκαλεσε παντου μεγαλη καταπληξι: Οι βελονιές της Παναγίας Σεϊναγιας.

Το Συγκλονιστικό θαύμα στη Συρία που προκαλεσε παντου μεγαλη καταπληξι: Οι βελονιές της Παναγίας Σεϊναγιας.                       Η Παναγια Σαϊτιναγια

Τον Δεκέμβριο του 2004 βγήκε απ’ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ένας Σαουδάραβας μουσουλμάνος, βαθύπλουτος, και διηγήθηκε το εξής ζωντανό, συγκλονιστικό γεγονός που έζησε και του άλλαξε όλη του τη ζωή.
Ο Σαουδάραβας διηγήθηκε το θαύμα σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και κυκλοφόρησε και σε εφημερίδες, περιοδικά και φυλλάδια σε όλη τη Σαουδική Αραβία, Συρία και Παλαιστίνη.
Παντρεύτηκε πριν από χρόνια μια κοπέλα πλούσια μουσουλμάνα, αλλά στείρα. Οπότε πέρασαν τα χρόνια και δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδιά, παρόλο που είχαν πολλά χρήματα και πήγαν σε πολλούς γιατρούς. Οι γονείς του, του έλεγαν να παντρευτεί και δεύτερη γυναίκα, και να κρατήσει και την πρώτη, αφού ο νόμος τούς επιτρέπει να έχουν μέχρι και τέσσερις γυναίκες. Εκείνος κουρασμένος και αρκετά στενοχωρημένος, πήρε τη σύζυγό του να πάνε ταξίδι αναψυχής στην γειτονική μας από το Ισραήλ, Συρία για να ξεκουραστούν και να ξεχαστούν για λίγο. Στη Συρία νοίκιασε λιμουζίνα με ξεναγό-ξένο να τους πάει σε όλα τα κοσμικά αξιοθέατα της Συρίας.
Ο οδηγός πρόσεξε στο ζευγάρι που ξεναγούσε μια πικρία, πόνο και θλίψη στα πρόσωπά τους. Αφού λοιπόν γνωρίστηκαν καλά, πήρε το θάρρος και τους ρώτησε γιατί δεν φαινόντουσαν ευχαριστημένοι, μήπως άραγε έφταιγε ο ίδιος και δεν τους άρεσε κάτι στην ξενάγηση του, στην περιήγηση που τους έκανε; Εκείνοι του ανοίχθηκαν και του εξήγησαν το πρόβλημα της ατεκνίας.
Ο μουσουλμάνος λοιπόν οδηγός τους είπε ότι εδώ στη Συρία οι Χριστιανοί και μάλιστα οι Ορθόδοξοι έχουν το μοναστήρι της Παναγίας της Σεϊδανάγιας (Δέσποινα – Κυρία) και πολλοί άτεκνοι καταφεύγουν στη Θαυματουργική της εικόνα. Εκεί, λοιπόν, τους δίνουν από το φυτίλι του καντηλιού της εικόνας αυτής και το τρώνε, το καταπίνουν, και τότε η Μαρία των Χριστιανών, τους δίδει κατά την προαίρεσή τους και την πίστη τους.
Ενθουσιασμένος λοιπόν ο Σαουδάραβας και η γυναίκα του, του είπαν:
– Πήγαινε μας του λέει εκεί στην Σεϊδανάγια «την Δέσποινα των Χριστιανών» και αν γίνει το ποθούμενο, αν αποκτήσουμε παιδί, τότε θα ξαναρθώ και θα προσφέρω 80.000$ στο μοναστήρι!!!
Πήγαν λοιπόν στη Μονή, έκαναν ότι έπρεπε και γυρίζοντας αργότερα στη Χώρα τους η γυναίκα του βρέθηκε έγκυος. Σε μερικούς μήνες γέννησε ένα χαριτωμένο αγοράκι υγιέστατο και πανέμορφο. Θαύμα της Παναγίας μας. Μόλις γέννησε η σύζυγός του, ο Σαουδάραβας γύρισε αμέσως να εκπληρώσει, να πραγματοποιήσει, το τάμα που είχε κάνει. Τηλεφώνησε λοιπόν στον οδηγό εκείνον να τον παραλάβει από το αεροδρόμιο της Δαμασκού. Ο οδηγός όμως πανούργος και κακός ειδοποίησε άλλους δύο φίλους του για να πάνε μαζί στο αεροδρόμιο να παραλάβουν τον πλούσιο και κατόπιν δολίως να τον σκοτώσουν και να λάβουν όσα χρήματα θα είχε μαζί του, για το τάξιμο στο μοναστήρι.
Πράγματι έτσι κι έγινε. Τον παρέλαβαν από το αεροδρόμιο. Καθ’ οδόν, χωρίς ο άμοιρος να γνωρίζει τι θα συνέβαινε, τους είπε ότι από την χαρά του, θα έδινε και στους φίλους του οδηγού – ταξιτζή στον καθένα από 10.000 δολ. Αυτοί άλλαξαν πορεία και αντί να πάνε στο Μοναστήρι, πήγαν σε ερημικό μέρος, τον έσφαξαν κόβοντας του πρώτα το κεφάλι καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος του, χέρια και πόδια σε κομμάτια. Τους τύφλωσε όμως το πάθος, από αυτή την φοβερή εγκληματική τους ενέργεια και αντί να τον πετάξουν εκεί, τον έβαλαν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αφού του πήραν τα χρήματα, ρολόι και ότι είχε, ξεκίνησαν να πάνε σε άλλο χώρο ερημικό για να τον πετάξουν.
Στον εθνικό δρόμο όμως τους χάλασε το αυτοκίνητο και στάθηκαν να δουν τι συνέβαινε, γιατί σταμάτησε η μηχανή. Ένας περαστικός τους είδε και από μόνος του, σταμάτησε να τους βοηθήσει. Εκείνοι όμως φοβούμενοι μήπως και γίνουν αντιληπτοί για το φοβερό έγκλημα που είχαν διαπράξει, προσποιήθηκαν ότι δεν θέλουν βοήθεια. Ο περαστικός οδηγός όμως, φεύγοντας παρατήρησε να στάζει αίμα πίσω από το κάτω μέρος του πορ μπαγκάζ και πιο κάτω ειδοποίησε την αστυνομία να πάει να εξιχνιάσει τι συνέβαινε, γιατί αυτοί οι τρεις του φάνηκαν ύποπτοι. Έφτασε η αστυνομία, είδαν οι αστυνομικοί το αίμα στο οδόστρωμα και δίνουν διαταγή να ανοίξουν το καπό. Μόλις άνοιξαν το πορ μπαγκάζ, σηκώνεται και βγαίνει έξω ο Σαουδάραβας, υγιής, ολοζώντανος, με αίματα βέβαια, αλλά ραμμένος!!!
– Μόλις τώρα, τους είπε, η Παναγία τελείωσε και τις τελευταίες βελονιές, ραφές του λαιμού μου εδώ μπροστά… Δείχνοντας ο ίδιος το σημείο μπροστά στο καρύδι του λαιμού του…» αφού μου έραψε όλο το σώμα πρώτα
– » Ο κακοποιός εγκληματίας ταξιτζής και οι συνεργοί του, έχασαν τα λογικά τους, τρελάθηκαν και με χειροπέδες τους οδήγησαν στις Ψυχιατρικές φυλακές. Φώναζαν ακατάπαυστα, σαν δαιμονισμένοι …. – Εμείς σε σκοτώσαμε, εμείς σε κομματιάσαμε, σου κόψαμε το κεφάλι, πώς εσύ ζεις;!!!
Ο Σαουδάραβας πήγε για πιστοποίηση του λαμπρού θαύματος. Τον είδαν ιατροδικαστές, εμπειρογνώμονες, αστυνομικοί και πιστοποίησαν με υπογραφές το θαύμα. Το ράψιμο ήταν και είναι φανερό. Φαινόταν φρεσκοσυναρμολογημένος. Διεκήρυττε δε και ομολογούσε τρανώς….ότι :
– η Παναγία με έραψε και με ανέστησε η δύναμη του Υιού της.
Κατόπιν ο αναστηθείς κάλεσε τηλεφωνικώς όλους τους δικούς του και ήλθαν στη Συρία. Πήγαν στο Μοναστήρι, ευχαρίστησαν την Θεοτόκο και πρόσφεραν δεήσεις και δοξολογίες, και αντί του ποσού των 80.000 δολλαρίων που ήταν το τάξιμο, πρόσφεραν στη Μονή το ποσό των 800.000 δολλαρίων για τη μεγάλη ευεργεσία που του πρόσφερε η Παναγία μας. Ο ίδιος σήμερα αφηγείται συνεχώς το συγκλονιστικό αυτό θαύμα και αρχίζει πάντοτε λέγοντας:
– «Όταν… ήμουν μουσουλμάνος, μου συνέβη αυτό… κι αυτό, δηλώνοντας ότι δεν είναι πλέον μουσουλμάνος, ούτε αυτός, ούτε η οικογένειά του…».
Το θαύμα αυτό ετάραξε τις Αραβικές, μουσουλμανικές χώρες και όλη τη Μέση Ανατολή, δημιούργησε σάλο και φοβερή ενόχληση.ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
 
 
 
 
Πολλοί άνθρωποι που βλέπουν τον σάλο που  ξέσπασε στην τοπική Εκκλησία και μας ακούν να ομιλούμε ή να γράφουμε για  την αίρεση του Οικουμενισμού ενώ ψιλιάστηκαν ότι κάτι τρέχει δεν μπορούν να μάθουν τί ακριβώς συμβαίνει, διότι  ο επίσκοπος Φλωρίνης, όπως και οι άλλοι κατά κανόνα επίσκοποι των ιερών Μητροπόλεων, ως εκ τούτου και οι παπάδες καθώς και οι ιεροκήρυκες, εκ προθέσεως, δεν ενημερώνουν το χριστεπώνυμο πλήρωμα για εκείνα που συνέβησαν στην «Αγία -τάχα- και Μεγάλη Σύνοδο». Οι περισσότεροι στον κλήρο αλλά και οι θεολόγοι πήραν γραμμή δια των μητροπολιτών τους από το Πατριαρχείο να σιωπούν ή και να μην ομιλούν με ευκρίνεια για την Σύνοδο αυτή που έγινε στο Κολυμβάρι. Γι’ αυτό και όταν χρειάζεται να δώσουν εξηγήσεις αποκρύπτουν αρκετά από τα γεγονότα και δεν παρουσιάζουν συνολικά σφαιρική την εικόνα της κατάστασης σχετικά με τα κάτωθι:

·        Γιατί στην Σύνοδο στο κολυμβάρι δεν προσήλθαν τα τέσσερα πατριαρχεία Ρωσίας, Γεωργίας, Βουλγαρίας και Αντιόχειας που εκπροσωπουν τουλάχιστον τα 2/3 του χριστιανικού πληθυσμού στον κόσμο;
·        Γιατί δεν συμμετείχαν σ’ αυτή την Σύνοδο όλοι οι επίσκοποι ως η ιεραρχία εκάστης Εκκλησίας αλλά μόνο 24 από καθέ Εκκλησία, το επιτρέπουν αυτό οι ιεροί κανόνες;
·        Γιατί δεν είχαν δικαίωμα ψήφου τελικά ούτε και αυτοί οι επίσκοποι που συμμετείχαν αλλά μόνο οι προκαθήμενοι;
·        Γνωρίζεται ότι οι ψήφοι ήταν λιγότροι (10) από ένα δεκαπενταμελές ενός σχολείου;
·        Γιατί η Σύνοδος χρηματοδοτήθηκε από τοΔιεθνές Νομισματικό Ταμείο, τί πόσο χορηγήθηκε;
·        Γιατί πρόσωπο της CIA συνεργαζόταν μάλιστα κατά τις συνεδρίες με την  πατριαρχική επιτροπή στην εν λόγω Σύνοδο;
·        Γιατί ενώ αποφασίσθηκε συνοδικά από την Ιεραρχία της Εκκλησία της Ελλάδος να μην χαρακτηρισθούν ως Εκκλησίες οι άλλες ομολογίες δεν τηρήθηκε τελικά η συγκεκριμένη απόφαση της Συνόδου, έγινε αυτοαναίρεση;
·        Γιατί εξοβελίσθηκε από την ατζέντα της θεματολογίας το ζήτημα του παλαιού ημερολογίου στην οποία χρόνια συμπεριλαμβανόταν;
·        Αφού λοιπούν εσείς, όπως ισχυρίζεσθε, δεν θέλετε τα σχίσματα γιατί τα διατηρείτε; Δεν ήταν θέμα άξιο λόγου για να ενδιαφερθεί η Σύνοδος γι’ αυτό που σχίζει την ορθόδοξη Εκκλησία περισσότερο από έναν αιώνα;
·         Αν από αγάπη θέλετε να ενωθούμε με τους αιρετικούς γιατί δεν θέλετε να ενωθούμε και με τους παλαιοημερολογήτας που είναι ορθόδοξοι;
·        Μήπως τελικά το παλαιό ημερολόγιο είναι ένα εμπόδιο να μας ενώσετε με τους παπικούς και τις όποιες άλλες αιρέσεις γι’ αυτό και δεν το λύνετε;
·        Γιατί τόση σπουδή να ενωθούμε με τους παπικούς και τις άλλες αιρέσεις αφού δεν διόρθωσαν τις δογματικές τους κακοδοξίες σε θέματα πίστεως;  
·        Σας έχει εξηγήσει ποτέ κανείς ότι αιρετικός δεν καθίσταται μόνο όποιος κηρύττει κακοδοξία αλλά και ο ποιμένας εκείνος που δεν αντιδρά την ώρα που φανερά προωθείται η αίρεση αλλ’ απεναντίας στηρίζει τον αιρετικό στις ενέργειές του;
·        Γιατί ο επίσκοπός μας ενώ λέει ότι είναι ορθόδοξος δεν αντέδρασε στην Σύνοδο της Ιεραρχίας όταν εγκρίθηκαν οι αποφάσεις της Κολυμβάριας Ψευτοσυνόδου;
·        Γιατί δεν παίρνει τουλάχιστον τώρα σαφή θέση ως προς τις αποφάσεις της Κολυμβάριας ψευτοσυνόδου;
·        Γιατί διώκει τους ορθόδοξους πατέρες δύο ιερών μονών;

Πατριαρχείο Γεωργίας: Νέα σοκαριστικά στοιχεία – Παρέμβαση Προέδρου και Εισαγγελέα (ΒΙΝΤΕΟ)
Διαστάσεις λαμβάνει η φερόμενη απόπειρα του .

Πλέον, οι πληροφορίες είναι επίσημες, αφού την υπόθεση έχει αναλάβει η Γενική Εισαγγελία της Γεωργίας, ενώ υπήρξε παρέμβαση και του .

Ο Εισαγγελέας Ιρακλί Σοτάτζε επιβεβαίωσε πριν λίγη ώρα πως ο π.Γκιόργκ Μαμαλάτζε (φωτογραφία), επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης ακινήτων του Πατριαρχείου, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Τμπιλίσι, έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στην Εισαγγελία ότι ο π.Γεώργιος αγόρασε από άνδρα (ο οποίος τελικά έκανε την καταγγελία) δηλητηριώδη ουσία με σκοπό να «βγάλει από τη μέση» έναν υψηλόβαθμο Ιερέα, που προς το παρόν δεν κατονομάζεται.
Στην έρευνα που έγινε στη βαλίτσα που έφερε μαζί του, καθώς ταξίδευε για τη Γερμανία όπου βρίσκεται για επέμβαση ο Πατριάρχης Ηλείας, ανακαλύφθηκε ειδική κρύπτη με φιαλίδιο δηλητηρίου. Παράλληλα, βρέθηκαν όπλο και φυσίγγια.
«Η Αστυνομία τον συνέλαβε και έχει τεθεί προσωρινά κρατούμενος», δήλωσε ο Εισαγγελέας Σοτάτζε. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν στόχος ήταν ο Πατριάρχης Ηλίας, αρνήθηκε να απαντήσει: «Αυτή τη στιγμή πολλά μπορούν να ειπωθούν αλλά η έρευνα είναι σε εξέλιξη». Παράλληλα, οι αρχές φέρεται να διαθέτουν ηχητικό υλικό αλλά και βίντεο.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Γεωργίας, Γκιόργκι Μαργκβελασβίλι σε δήλωσή του είπε: «Είμαι ανήσυχος για τις πληροφορίες αυτές. Παρακολουθούμε τις έρευνες και είμαστε σε επαφή με το γραφείο του Εισαγγελέα, αναμένοντας περιμένουμε σύντομα να υπάρχουν οριστικές εξελίξεις».

αυταπάρνηση και σταυροφορία

Μετά την Πρωτοχρονιά ο μακαριστός Μητροπολίτης της Αίγινας, αείμνηστος Ιερόθεος, μας καλούσε στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, για να κόψουμε τη βασιλόπιτα. Όπου κάποια χρονιά είχε μαζί του και άλλους δυο Μητροπολίτες.
Διαβάσαμε, λοιπόν,  την ευαγγελική περικοπή της 1ης  Σεπτεμβρίου, που είναι η Πρωτοχρονιά του εκκλησιαστικού έτους, και αναφέρεται στα σχετικά με τον Μεσσία λόγια του Ησαΐα. Συμφωνά με τα οποία, έργο του Μεσσία είναι να καταπιαστεί με τα παντοειδή προβλήματα των ανθρώπων: Τη φτώχεια, τη σκλαβιά την αρρώστια και βέβαια τη γενεσιουργό όλων αμαρτία…
Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η περικοπή, διαβάσαμε και τη σχετική ερμηνεία του αείμνηστου Παναγιώτη Τρεμπέλα. Η οποία όμως έδινε, σε όλο, σχεδόν, το περιεχόμενο της περικοπής πνευματικό νόημα. Γνώμη, με την οποία συμφωνούσαν και οι μητροπολίτες…
Ένας όμως παπάς τόλμησε να διαφωνήσει:
Δεν μπορούμε, είπε, να δίνουμε σε όλα πνευματικό νόημα! Δεν θεράπευσε ο Χριστός αρρώστους; Δεν χόρτασε τους πεινασμένους στην έρημο; Δεν συνιστά στο «Πάτερ ημών» να ζητούμε να έλθει «ως εν ουρανώ και επί της γης» η βασιλεία του, δίνοντας  απόλυτη προτεραιότητα στη δικαιοσύνη; Και δεν στηλιτεύει όλους αυτούς, που ποδοπατούν τη δικαιοσύνη, προκειμένου να επιβάλουν καθεστώς ασύδοτης ανισότητας; Ή μήπως οι πρώτοι χριστιανοί δεν είχαν εφαρμόσει καθεστώς κοινοκτημοσύνης; Όπου ο καθένας πρόσφερε, ανάλογα με τις δυνάμεις του και έπαιρνε, ανάλογα με τις ανάγκες του; Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένας φτωχός ανάμεσά τους!…
Βέβαια οι μητροπολίτες δεν ήταν δυνατόν να παραδεχτούν ότι ένα παπαδάκι θα μπορούσε να είχε, στην προκειμένη περίπτωση, σε αντίθεση με το σοφό  καθηγητή, δίκιο. Αλλά το Ευαγγέλιο ολοφάνερα, αυτή την άποψη υποστηρίζει. Ότι, δηλαδή, ο Χριστός δεν ήταν μονοφυσίτης ώστε ν’ αγνοεί τα κοινωνικά προβλήματα, για ν’ ασχολείται  μόνο με τα, λεγόμενα, «πνευματικά» και «ηθικά». Λες και η σχετική με τα κοινωνικά προβλήματα δικαιοσύνη, δεν είναι πνευματικό και ηθικό πρόβλημα. Γιατί και στη Δευτέρα Παρουσία του ο Χριστός θα δώσει απόλυτη, σχεδόν, προτεραιότητα στα γήινα και υλικά προβλήματα των ανθρώπων. Αφού θα πει στους κρινόμενους τα περίφημα εκείνα: Πείνασα, δίψασα, ήμουν φυλακισμένος, ξένος και άρρωστος και με φροντίσατε ή δεν με φροντίσατε…
Που σημαίνει ότι ο Χριστός ασχολήθηκε αναμφίβολα και με τα γήινα και υλικά προβλήματα. Που, σε τελική ανάλυση, είναι κι αυτά, πέρα για πέρα πνευματικά. Αφού, όπως προαναφέραμε, την επίλυση αυτών καθόρισε, ως βασικό κριτήριο, για τον αιώνιο προορισμό του ανθρώπου.
Χωρίς, σε καμιά περίπτωση, να πει στους Αποστόλους να εγκαταλείψουν το φραγγέλιο της αλήθειας και της δικαιοσύνης, για ν’ ασχολούνται μόνο με τις κηδείες και τα μνημόσυνα. Κλείνοντας τα μάτια μπροστά στο όργιο της αρπαγής και της ληστείας του «επιούσιου άρτου» του λαού εκ μέρους της πολιτικάντικης και τοκογλυφικής μαφίας. Γιατί, αν χρησιμοποιούσε το λόγο του σαν ναρκωτικό και κατευναστικό υπέρ της κοινωνικής αδικίας και της συνακόλουθης δυστυχίας και αγανάκτησης και υπερασπιζόταν τα συμφέροντα των πλουσίων και των φαρισαίων, κανείς δεν θα τον ενοχλούσε. Όπως δυστυχώς συμβαίνει στις μέρες μας, οπότε τόσο οι πολιτικοί όσο και οι θρησκευτικοί παράγοντες πιπιλίζουν την καραμέλα των διακριτών ρόλων μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας. Έτσι ώστε να μπορούν οι πολιτικοί μαφιόζοι ντόπιοι και ξένοι να υπονομεύουν, όχι μόνο την οικονομική, αλλά και την πνευματική και ηθική υπόσταση του λαού. Και οι εκκλησιαστικοί εξάλλου να απολαμβάνουν τα προνόμια της ανεξέλεγκτης οικονομικής και διοικητικής ασυδοσίας. Κι αν κάποιος τολμήσει ν’ ανοίξει το στόμα του, για να καταγγείλει τη μαφιόζικη αυτή συμπαιγνία σε βάρος του λαού, φιμώνεται και «θάβεται» ποικιλοτρόπως. Για να μην ενοχλούνται οι δήμιοι στο «θεάρεστο» έργο τους.
Σε αντίθεση με τα όσα διεκήρυξαν οι προφήτες πριν από τρεις περίπου χιλιάδες χρόνια, αλλά και οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας. Επειδή ακριβώς δεν άντεχαν να βλέπουν το όργιο της αδικίας σε βάρος του φτωχού λαού, στο όνομα κάποιων αντίθεων και απάνθρωπων νόμων, που εφευρίσκονται προκειμένου να εξυπηρετούνται τα εγκληματικά σχέδια και άπληστα συμφέροντά των αρπακτικών. Και στηλίτευαν την πραγματικότητα αυτή με  όλους τους δυνατούς τρόπους. Με αποτέλεσμα πολλοί απ’ αυτούς να διωχθούν ποικιλοτρόπως και κάποιοι να θανατωθούν.
Που σημαίνει ότι η χριστιανική φιλοσοφία έχει σε τελική ανάλυση, όπως κι ο Σταυρός, δυο μπράτσα. Το κάθετο, που δείχνει το χρέος μας απέναντι στο Θεό και το οριζόντιο, που δείχνει το χρέος μας απέναντι στους συνανθρώπους μας. Την κάθαρση, δηλαδή, αφενός απ’ τα προσωπικά μας αμαρτήματα με την αυταπάρνηση και παράλληλα την κάθαρση απ’ τα κοινωνικά αμαρτήματα με τη σταυροφορία. Γιατί σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει σταυρός χωρίς το ένα από τα δύο του μπράτσα. Δεδομένου ότι ούτε πίστη χωρίς δικαιοσύνη μπορεί να υπάρξει αλλά ούτε και δικαιοσύνη χωρίς πίστη. Γεγονός που προϋποθέτει απαραιτήτως τον αγώνα για τη δικαιοσύνη και συνεπάγεται την απάρνηση του εαυτού μας και την άρση του σταυρού.
Κι αυτό ακριβώς σήμαιναν οι σταυροί, που έστηνε ο Πατροκοσμάς. Ο οποίος  δεν περιορίστηκε μόνο στις προσευχές, αλλά κατέβηκε στον κοινωνικό στίβο. Όπου, πέρα απ’ τα πνευματικά,  επεκτάθηκε και στα κοινωνικά προβλήματα, στηλιτεύοντας την άγρια εκμετάλλευση σε βάρος του λαού. Συνιστώντας την άμεση προτεραιότητα της ελληνικής γλώσσας, χωρίς να υπολογίσει συκοφαντίες για αίρεση ή εθνοφυλετισμό κλπ. Ακόμη και το θάνατο.
 Όμως αυτά  για τους σκληρόκαρδους αιθεροβάμονες, που επιβάλλουν την ομερτά της σιωπής για το όργιο της αδικίας είναι «φωνές βοώντων εν τη ερήμω»…
παπαΗλιας
Εισερχόμενα
x