Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Ω ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ, ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΥΣ KΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΕΧΟΝΤΕΣ ΚΛΑΡΟΥΧΟΥΣ, ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ; ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΗΘΕΛΗΣΕΣ ΝΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΠΟΣΑΚΙΣ ΗΘΕΛΗΣΑ ΕΠΙΣΥΝΑΓΑΓΕΙΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΟΥ ΩΣ ΟΡΝΙΣ ΤΑ ΝΟΣΣΙΑ ΕΑΥΤΗΣ ΥΠΟ ΤΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΟΥΚ ΗΘΕΛΗΣΑΤΕ. ΙΔΟΥ, ΑΦΙΕΤΑΙ Ο ΟΙΚΟΣ ΗΜΩΝ ΕΡΗΜΟΣ, ΚΑΙ "ΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΑΔΗΦΑΓΑ ΘΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΟΥ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΟΥΝ"....


ΚΑΙ ΤΩΡΑ ....ΤΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ;

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ:
ΑΥΤΟ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ: ΟΛΟΙ, ΝΑΙ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ,
 "ΕΛΙΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΑΠΟ ΔΑΚΟ", 
(π. Παϊσιος).
ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥ, ΣΑΠΙΟΥ, ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΗΝ ΠΟΤΕ ΕΝΔΟΞΗ, ΝΥΝ ΔΕ,  ΚΑΤΑΚΑΗΜΕΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ .
ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ.
ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΛΛΑΚΤΟΙ.
ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΥΡΙΣΤΟ.Ὑπάρχει «ὀρθόδοξη» καί «αἱρετική» ψῆφος; Ναί, ὑπάρχει! Ἐσεῖς, λοιπόν, πῶς θά ψηφίσετε;Βουλευτικές κλογές 20/9/2015

Ὑπάρχει «ὀρθόδοξη» καί «αἱρετική» ψῆφος; 
Ναί, ὑπάρχει!

Ἐσεῖς, λοιπόν, πῶς θά ψηφίσετε;


Ἐπειδή τά πράγματα καί στόν ἐκκλησιαστικό καί στόν πολιτικό χῶρο εἶναι ὁριακά δηλαδή ἐπικίνδυνα, θά ἀποτολμήσουμε νά διατυπώσουμε, ἐν ὄψει καί τῶν αὐριανῶν ἐκλογῶν κάποιες ἀλήθειες.Εἶναι πλέον ἤ σαφές ὅτι βαδίζουμε πρός τά σχατα. Αὐτό συμβαίνει ἀπό τήν ἐποχή τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ! Ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου ἔχει ἀρχή καί τέλος. Δέν εἶναι, κατά τήν χριστιανική θεώρηση, κύκλος ἀλλά μία γραμμή, μία πορεία πρός τά ἔσχατα, δηλαδή τήν δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας.Χριστός «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήση», κατά τήν Γραφή (Ἀποκάλυψη). Αὐτός ἔταμε τήν ἱστορία στά δύο, τήν πρό καί μετά τήν (κατά σάρκα) γέννησή Του ὡς ἀνθρώπου (Θεάνθρωπος Χριστός). Ατός καί μόνο Ατός εναι νυπόστατος λήθεια, δός καί ζωή!ρχοντας το κόσμου ταν καί παραμένει διάβολος! Καί αὐτό συμβαίνει ὄχι γιά ἄλλο λόγο, παρά γιά τό ὅτι ὁ κόσμος (οἱ ἄνθρωποι) ἐπιλέγει μεταξύ τοῦ ἀγαθοῦ καί τοῦ πονηροῦ, τό δεύτερο! Τό γιατί συμβαίνει αὐτό, τό ἐξηγεῖ ἡ τραγωδία τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου στό πρόσωπο τῶν πρωτοπλάστων καί ἡ πεπτωκυῖα φύση μας.Γιά νά μή πᾶμε, λοιπόν, παλαιότερα, ξεκινώντας ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου, τό κήρυγμα, τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάστασή Του, διάβολος δέν παυσε νά βάζει «τρικλοποδιές» στόν νθρωπο γιά νά ποτρέψει τήν σωτηρία ατο καί λου το κόσμου.Ὑπογραμμίζεται ὅτι μοναδικός Σωτήρας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός! Αὐτή δέ τήν σωτηρία τν νθρώπων πρέπει νά διακονον «κάστη φ’ τάχθη» κκλησία καί, ὑπό ὁμαλές καί ἰδανικές συνθῆκες, Πολιτεία.Ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τά πρόσωπα τῶν ἀγωνιζομένων πιστῶν μελῶν τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, ἀντιμετώπισε ἀνά τούς αἰῶνες ὅλες τίς ἐφευρέσεις καί ἐπινοήσεις καί μηχανές τοῦ διαβόλου! Τήν εἰδωλολατρεία, τόν ἀγνωστικισμό, τίς θρησκεῖες ὡς κατασκευάσματα τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς πλάνης του, τήν ἀθεϊα, τίς αἱρέσεις.Τελευταίως διάβολος, τήν ὕπαρξη τοῦ ὁποίου πολλοί θεολόγοι τῆς ἐποχῆς μας περιέργως πως καί σφαλς κακοδόξως ποσιωπον, χρησιμοποιε συστηματικά γιά τόν σκοπό του να «κσυγχρονισμένο» περ-πλο, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἐπιτομή ὅλων τῶν ἀνά τῶν αἰώνων ἐφευρέσεών του: τόν Οκουμενισμό!Καί ἐπειδή γνωρίζει καλά ὅτι καί ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Πολιτεία, εἰδικά σήμερα, ἐπηρεάζουν τή ζωή καί τίς ἐπιλογές τῶν ἀνθρώπων πού θἄθελαν νά ἀγωνισθοῦν, στησε διπλή παγίδα. Γιά τήν πρώτη, τήν παναίρεση το Οκουμενισμο πού καταργεῖ τήν ἀποκλειστικότητα τῆς Ἀληθείας (Ὀρθοδοξία) καί τήν ἀνάγκη ὁμολογίας Της, παρά τήν ρητή ἐντολή τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ! Γιά δέ τήν δεύτερη, (ἔστησε τήν παγίδα) το πολιτικο οκουμενισμο, δηλαδή τήν κατάργηση θνν καί πατρίδων καί δημιουργία περεθνικν νώσεων, ἀθρήσκων καί ἀθεϊστικῶν, δῆθεν χάριν τῆς ὑλικῆς εὐημερίας καί ἐπιβιώσεως τῶν λαῶν.Καί γιά νά μή πολυλογοῦμε, ἐρχόμαστε στό «ἐδῶ καί τώρα». Καί μάλιστα θά περιορισθοῦμε στήν Πατρίδα μας.

Ἡ Ἑλλάδα, λοιπόν, καί ὁ πάλαι ποτέ εσεβής λληνικός λαός (Ἑλληνισμός-Ρωμηοσύνη) γίνεται προσπάθεια νά διπλοπαγιδευθεῖ καί, εἰ δυνατόν, νά ἀφανισθεῖ, ἤ, ἔστω, νά ἀλλοιωθεῖ, ὥστε νά γίνει κυριολεκτικά γνώριστος!φ’ νός, μέ τήν παναίρεση το Οκουμενισμο, ἡ ὁποία ἀπό τό 1920 ἐπισήμως καί Συνοδικῶς, δυστυχῶς, μέσω τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως διοχετεύεται ὡς δηλητήριο στό αἷμα τῶν ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν, θεολόγων, Κληρικῶν καί λαϊκῶν, μέ πρῶτο στόχο τήν ἕνωση μέ τόν ἀντίχριστο Παπισμό, καί, φ’ τέρου μέ τήν πλήρη καί νευ ρων πολιτική ποταγή μας στήν σημερινή Ερωπαϊκή νωση πού, κακά τά ψέμματα, εἶναι τό «Βασίλειο» τῶν Φράγκων μέ τό μανδύα τοῦ καί ἐπιστημονικά ξεπερασμένου δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ!Μετά ἀπό τά ἀνωτέρω, ὅποιος γνωρίζει «γραφή καί νάγνωση» (Ἕλληνας Ὀρθόδοξος χριστιανός) ς συνειδητοποιήσει τί μπορε νά σημαίνει καί τί συνιστ ψφος του στά πάρχοντα πολιτικά κόμματα καί κομματίδια. Ἀπό τήν λεγομένη Δεξιά τοῦ δόγματος «νήκομεν ες τήν Δύσιν» καί τήν λεγομένη Ἀριστερά τοῦ κ. Τσίπρα μέ τό νεόκοπο σύνθημα «ξεμπερδεύουμε μέ τό παλιό»(!), μέχρι τό θολό «Ποτάμι» τοῦ «πάση θυσία στήν Ερωζώνη» καί τό γραφικό (λόγω Προέδρου) Κόμμα τῶν Κεντρώων, τό ὁποῖο προκλητικῶς προωθεῖ τό σύστημα γιά νά μπεῖ στό Κοινοβούλιο, ἐφ’ ὅσον δηλώνει ὅτι «πρέπει νά ντρέπονται σοι μέ θνική περηφάνεια ψήφισαν «ΟΧΙ» στό πρόσφατο Δημοψήφισμα»!πάρχει, λοιπόν, «αρετική» ψφος, ἡ ὁποία δέν ἁρμόζει στά χέρια Ἑλλήνων ὀρθοδόξων χριστιανῶν! Ἀλλά, εὐτυχῶς, ὑπάρχει καί «ρθόδοξη» ψφος, ἔστω καί μέ μία πιλογή: Τήν Πολιτική Παράταξη τν συνεχιστν το Καποδίστρια, τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»!Ναί, αὐτή εἶναι, «τό γε νῦν ἔχον», μοναδική πιλογή γιά ναν δούλωτο λληνα καί συνειδητό χριστιανό πού φρονίμως καί λογικς δέν δέχεται τή σχιζοφρένεια τοῦ ἄλλα νά πιστεύουμε καί ἄλλα νά ψηφίζουμε (καί ἅρα νά ὑποστηρίζουμε) στήν κάλπη!Θαρσεῖτε, τό λοιπόν, συν-ἕλληνες! Καλό βόλι στήν καρδιά το διπρόσωπου ντίχριστου καί νθελληνικο Οκουμενισμο μέ «ὀρθόδοξη» καί ἑλληνική ψῆφο! Αὐτό εἶναι τό δικό μας χρέος. Τά ὑπόλοιπα εἶναι τοῦ Θεοῦ!

Μέ τιμή και ἐκτίμηση

Δημήτριος ω. Κάτσουρας

Τραπεζικός-Θεολόγος

ὑποψήφιος Βουλευτής Κορινθίας

μέ τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» μας!


OMOΛΟΓΙΑ: Γνωστος για τον ιστολογο της Ομολογιας ο Κιμων Τσακανικας κατοικος Νεας Φιλαδελφειας Αττικης νυν Γερων Γαβριηλ απο τοτε που ηταν λαϊκος. Ηταν μαλιστα και ...συμβουλος μου εναν ολοκληρο χρονο στο λυκειο του Αγιου Αθανασιου Θεσσαλονικης. Σημερα ομως εχω διαχωρισει την θεσι μου απο αυτον, διοτι ενω λεγει, ου πραττει. Ειναι Οικουμενιστης ο γεροντας αφου μνημονευει τον επισκοπο του Αιρεσιαρχη Βαρθολομαιο και δεν διαχωριζει την θεσι του απο αυτον. Αν γνωριζει καποιος κατι διαφορετικο ας βγη να μας το δηλωσει. ΄Η ας μας φερη καποια δικη του δηλωσι αφου τρεχουν μιλιουνια απο πισω του ΑΠΡΟΫΠΟΘΕΤΑ οι ...χριστιανουληδες σαν ...χανοι!!!

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ: ΑΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΕΚΦΩΝΩΣ ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ!Ὁ ἁγιορείτης Γέροντας Γαβριήλ, βίντεο τοῦ ὁποίου συχνὰ ἀναρτοῦνται στὸ διαδίκτυο, ἐπανέλαβε τὴν ἁγιοπατερικὴ θέση περὶ Διακοπῆς Μνημοσύνου. Εἶπε:


ΑΝ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΕΚΦΩΝΩΣ...ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΟΨΟΥΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ..

ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ..!

 
 Ὁ συνεργάτης μας Κωνσταντῖνος μᾶς ἔστειλε τὸ παρακάτω Βίντεο, στὸ ὁποῖο ἀκοῦμε ὅτι μνημονεύεται τρεῖς φορὲς ὁ Πάπας (παρόντος τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου).

Ἄραγε, ὁ Γέρων Γαβριὴλ καὶ ὅσοι τὸν προβάλλουν, ἔχουν κόψει τὸ Μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη; Μήπως «λέγουν» ΜΟΝΟ καὶ «οὐ ποιοῦσι»; Μήπως ἀναρτοῦν τὰ Βίντεό του, ἔτσι γιὰ νὰ γεμίζουν τὶς ἱστοσελίδες τους καὶ νὰ καυχῶνται γιὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀναρτήσεων καὶ τῶν ἐπισκεπτῶν ποὺ αὐτὲς φέρνουν; Σκέφτηκαν ὅτι ἔτσι συντελοῦν στὴν ἀντικατάσταση τῆς Ὀρθόδοξης Παραδόσεως τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου τῶν αἱρετιζόντων μὲ τὸ ἀναποτελεσματικὸ χαρτοπόλεμο;

Βέβαια, αὐτὴ ἡ μονομερὴς διατύπωση καὶ θέση τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, δημιουργεῖ κι ἄλλα σοβαρὰ ἐρωτήματα: Τὸ ΟΛΟ εἶναι ἡ μνημόνευση τοῦ αἱρετικοῦ Πάπα; Ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν εἶναι αἱρετικός; Καὶ τί εἶναι σοβαρότερο: Μία μνημόνευση τοῦ Πάπα ποὺ ἔγινε 2-3 φορές ἐπίσημα, ἢ ἡ ἐπὶ δεκαετίες διακίνηση καὶ διδασκαλία τῶν κακοδοξιῶν τῶν Οἰκουμενιστῶν;

Ἀναφέρει ὁ Γέρων Γαβριὴλ στὸ Βίντεο ποὺ ἀναρτήσαμε, τὸ παράδειγμα τῆς στάσεως τῶν πιστῶν ἔναντι τοῦ Νεστορίου, πρὶν αὐτὸς καταδικαστεῖ ἀπὸ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ὡς γνωστόν, οἱ πιστοὶ ἀποτειχίστηκαν ἀπὸ τὸν μὴ καταδικασθέντα αἱρετικό (προκάτοχο τοῦ ἐπίσης αἱρετικοῦ καὶ μὲ εἰσέτι καταδικασθέντος ἀπὸ Σύνοδο, Πατριάρχη Βαρθολομαίου)!

Ἀπορίας ἄξιο πῶς, ἄνθρωποι μὲ κατὰ τὰ ἄλλα ἁγία βιοτή,  νὰ ἔχουν ἐπηρεστεῖ τόσο ἀπὸ ἀντιπατερικὲς στάσεις καὶ νὰ ἀρνοῦνται νὰ ἐφαρμόσουν τὴν διαχρονικὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας.

σύγχυση τῶν καιρῶν, ὅπως ἡ Γραφὴ τὴν ἔχει προφητεύσει!

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Ὁμιλεῖ ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Παύλου Ἁγίου Ὄρους, Γέροντας Παρθένιος «Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΦΑΤΡΙΑ»! Καὶ οἱ Οἰκουμενιστὲς Πατριάρχες, Ἐπίσκοποι, θεολόγοι ποὺ τον πρωθοῦν, τί εἶναι;

Λόγος για τον δαιμονοκίνητο ΟικουμενισμόὉμιλεῖ ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Παύλου Ἁγίου Ὄρους, Γέροντας Παρθένιος
«Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΦΑΤΡΙΑ»!
Καὶ οἱ Οἰκουμενιστὲς
Πατριάρχες,
Ἐπίσκοποι, θεολόγοι
ποὺ τον πρωθοῦν,
τί εἶναι;
Ὅλη αὐτὴ ἡ κίνησις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι μία φατρία.
Ἡ ὁποία, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ ποὺ κάνουν αὐτὰ τὰ συνέδρια κ.λπ., εἶναι ἄνθρωποι μορφωμένοι καὶ γνωρίζουνε τὴν ἀλήθεια καὶ γνωρίζουν καὶ τὸ ψεῦδος. Ἀλλὰ δυστυχῶς τὴν ἀλήθεια δὲν τὴν ὁμολογοῦν. Διότι, ἂν τὴν ὁμολογήσουν πρέπει νὰ μὴν εἶναι Οἰκουμενιστές, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουνε τὴν Ἐκκλησία· τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει σφραγίσει τὰ πάντα…
Αὐτοὶ ὅμως ἀποσκιρτήσανε ἀπὸ αὐτὰ τὰ πράγματα καὶ κάνανε διάφορες αἱρέσεις. Καὶ δὲν εἶναι μόνο μία αἵρεσις αὐτὴ ἡ παγκοσμιοποίησις, εἶναι παναίρεσις. Δηλαδὴ τὰ ἔχουνε κάνει ὅλα λίμπα! Καὶ πᾶνε νὰ στήσουνε ἕνα θρόνο, μία πίστη ἀπιστίας. Ἕνα ψεῦδος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ. Διότι λέει ὁ Χριστὸς στὸ Εὐαγγέλιο, πᾶσα φυτείαν, ὅπου δὲν ἐφύτεψε ὁ Πατήρ μου ὁ οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται, ἐκθεμελιωθήσεται, δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ».
Κι ὅμως αὐτὸ πᾶν νὰ κάνουνε. Πᾶν νὰ κάνουνε μία θρησκεία, νὰ εἶναι ὅλοι ἀγαπημένοι καὶ καλη σου μέρα, ἀδελφὲ καὶ ἐξάδελφε, καὶ νὰ πιστεύει ὁ καθένας ὅ,τι πιστεύει… Αὐτὴ εἶναι ἡ παναίρεση. Ἔχει ὅλες τὶς αἱρέσεις.
Τὸ βίντεο τῆς ὁμιλίας ἐδῶ.

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ....ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΚΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΤΗΧΗΘΟΥΝ ΣΩΣΤΑ, ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΑΣ. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΙΜΑΕΙ ΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΤΑΣ.

ΤΟ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ… 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑ!

meimarakis---beni---samar2


Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών είναι και η αναβίωση των πολιτικών «φαντασμάτων» που πρόδωσαν την εθνική κυριαρχία, έριξαν την χώρα στον γκρεμό και τώρα με περισσό θράσος ζητούν ξανά να τους προτιμήσουμε.
Μήπως αυτό που λέγεται μνήμη έπαυσε να υπάρχει στους ζαλισμένους εγκεφάλους μας ;
-Σκάνδαλο Ελστατ, πολιτικές ευθύνες.
-Σκάνδαλο Λίστας Λαγκάρντ: Τα στικάκια που γυρνούσαν από γραφείο σε γραφείο και τα «βαριά» ονόματα που συγκάλυψαν.
-Σκάνδαλο Υποβρυχίων: Εκτός από τον Άκη όλοι οι άλλοι είναι… αθώοι!
-Χρηματοδότηση με 11,5 εκατ. ευρώ του αδελφού του πρωθυπουργού. Η περίφημη υπόθεση Μπενάκιο Ίδρυμα.
-Συγκάλυψη των ποινικών ευθυνών για την είσοδο της Ελλάδας στο ΔΝΤ, μέσω της απόρριψης της εξεταστικής επιτροπής για το μνημόνιο.
-Τροπολογία που χαρίζε τα χρέη των καναλιών.
-Τροπολογία που αθωώνε τους καταχραστές.
-Τροπολογία που χαρίζει τα θαλασσοδάνεια στα κόμματα της κλεπτοκρατίας.
-Το θάψιμο της δικογραφίας για χρηματισμό Μιχελάκη.
-Το θάψιμο της δικογραφίας για ψευδές πόθεν έσχες Αθανασίου.
Παράλληλα η ψήφιση των περισσότερο αντιχριστιανικών νόμων στην σύγχρονη ελληνική ιστορία έγινε από αυτούς τους περιώνυμους «σωτήρες μας».

Το χειρότερο σε ένα λαό είναι να ξεχνά. 
Αύριο θα ξεχάσει και ποιος είναι και από έρχεται και που πηγαίνει.


ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ....ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΚΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΤΗΧΗΘΟΥΝ ΣΩΣΤΑ, ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΑΣ. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΙΜΑΕΙ ΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΤΑΣ.


Το ψηφοδέλτιο 

της Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

 

Το σάπιο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα δημιουργεί κόμματα που φαινομενικά διακηρύσσουν κάτι αντίθετο, ενώ στην ουσία πρόκειται για υποστηρικτές αυτής της προβληματικής και διεφθαρμένης πραγματικότητος.
 
Το σύστημα δημιούργησε στις ευρωεκλογές του 2014 ένα κόμμα χωρίς ιδεολογία, χωρίς πρόταση, χωρίς κανένα άλλο σκοπό, παρά μόνο για να υφαρπάξει ψήφους από την Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Οι αδιάντροποι εγκάθετοι που το ίδρυσαν το ονόμασαν "κοινωνία αξιών" μόνο και μόνο για προξενήσουν σύγχυση στους ψηφοφόρους μας.
 
Οι άνθρωποι αυτοί ούτε αξίες έχουν, ούτε πρεσβεύουν κάτι διαφορετικό μιας και το όνομά τους ακόμα είναι προϊόν υποκλοπής της Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Το μόνο που τους απασχολεί είναι το πως η πατρίδα μας θα γίνει ακόμα ένα γρανάζι της νέας οικουμενιστικής (παγκόσμιας) διακυβέρνησης.
 
Το ψηφοδέλτιο της Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» είναι αυτό που βλέπετε αριστερά στην εικόνα. Η λέξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» είναι αποτυπωμένη με κεφαλαία γράμματα στην δική της γραμματοσειρά και συνοδεύεται από την μορφή του Ιωάννου Α. Καποδίστρια και το καράβι που είναι σύμβολο της Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
 
Σας καλούμε και σας παρακαλούμε να μεταδώσετε την παρούσα είδηση σε όσους περισσότερους μπορείτε, έτσι ώστε όλοι μαζί να αποτρέψουμε την πολεμική του σάπιου συστήματος που καταδυναστεύει την χώρα μας, καθώς επίσης και αυτών που το υπηρετούν και το εκπροσωπούν.

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Οι χριστιανοι ψηφιζουν χρισττανους. Θα μου πειτε: Και τα 10 εκαττομυρια Ελληνες τι ειναι δεν ειναι η 'πλουσια' μαθητεια, "το ποιμνιο" των 78 αυτοκρατορων δεσποταδων της Αιρετικης Οικουμενιστικης Εκκλησιας της Ελλαδος, κατα τον ηδη ... μογιλαλον πατερα Θεοδωρον Ζησην; ΟΧΙ. Ειναι ΑΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Δηλαδη μη χριστιανοι, αλλα κοσμικοι ανθρωποι. Συμπεριλαμβανονται στον "κοσμο" που αναφερει ο Κυριος. Και οι χριστιανοι της Ελλαδος που ειναι; Ποσευχηθειτε στον Θεο να σας τους αποκαλυψει και να τους καταμετρησετε. Μην ξεχνατε οτι στο τελος της ενδοξης Βυζαντινης μας αυτοκρατοριας δεν υπηρχαν ουτε 10 (ΔΕΚΑ) ναι, ΟΥΤΕ ΔΕΚΑ Χριστιανοι για να την σωσουν. ΦΡΙΚΗ. Ετσι μας καταμετραει ο Θεος και οχι οπως οι ανθρωποι.

Τηλεοπτική προβολή της προεκλογικής ομιλίας στην ΕΡΤ2


Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση από την ΕΡΤ2 στις 17:00
η προεκλογική ομιλία του Μιχαήλ Ηλιάδη προέδρου της ΚΟΙΝΩΝΙΑ.Η θεωρία του μικρού κόμματος

Η θεωρία του μικρού κόμματος

Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μιας κυριολεκτικά εξοντωτικής προεκλογικής περιόδου, όπου τα τυπικά και τα ουσιαστικά ζητήματα φαντάζουν σχεδόν αδύνατον να διευθετηθούν σε έναν υγιή πολιτικό σχηματισμό όπως η Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» που, όμως βασίζεται στην εθελοντική εργασία. Σφιχτές ημερομηνίες σε ότι αφορά στην υποβολή των υποψηφίων, στην κατάρτιση, στην εκτύπωση και στην διανομή των ψηφοδελτίων, στο στήσιμο των εκλογικών κέντρων και περιπτέρων και ένα σωρό άλλες εκκρεμότητες που -δόξα τω Θεώ- διευθετήθηκαν για ακόμα μια φορά.
 
Το διεφθαρμένο σάπιο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος έχει στηθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να παράγει κόμματα που δεν δίνουν λύσεις αλλά μόνο αναμασούν, συντηρούν και πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα του τόπου. Αυτό το σύστημα εφαρμόζει την Berlusconio ρήση που λέει πως «υπάρχεις μόνο όταν σε δείχνει η τηλεόραση» και έτσι προβάλλει μόνο ότι αυτό θέλει, ενώ απορρίπτει μετά πολλών επαίνων ότι θεωρεί πως το απειλεί.
 
Ακούμε και βλέπουμε διάφορα τρομο-συνθήματα, όπως αυτό της χαμένης ψήφου. Χαμένη ψήφος είναι αυτή που δεν μπαίνει στην κάλπη, ή αυτή που μπαίνει μεν, αλλά εξυπηρετεί το σύστημα. Το μικρό ή το μεγάλο κόμμα καθορίζεται από τους ψηφοφόρους του, με μοναδική προϋπόθεση αυτή των ίσων ευκαιριών και της ίσης παρουσίασης. Δεν μπορεί ένας πολιτικός σχηματισμός που δεν προβάλλεται από τα προβοκατόρικα μισθοφορικά κανάλια του σάπιου συστήματος να συναγωνιστεί τα κόμματα που από το πρωί ως το βράδυ μονοπωλούν τον τηλεοπτικό χρόνο.
 
Ο Έλληνας, σε μεγάλο ποσοστό δυστυχώς, περιμένει τις στημένες και πληρωμένες δημοσκοπήσεις για να δει τι θα ψηφίσει μιας και το κριτήριό του είναι κυρίως ποδοσφαιρικό, παρά ρεαλιστικό. Ο Έλληνας θέλει να βρίσκεται στην πλευρά του νικητή το βράδυ των εκλογών, αλλά την επόμενη μέρα θα διαμαρτύρεται και πάλι επειδή η ζωή του θα αλλάξει ακόμα πιο πολύ προς το χειρότερο. Η προεκλογική του αγανάκτηση μετατρέπεται σε ψήφο στον δυνατό των δημοσκοπήσεων και επανέρχεται ως μετεκλογική μετάνοια ενός λάθους που θα επαναλάβει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
 
Γι' αυτό, το σύστημα σήμερα του προσφέρει ως εναλλακτική την πολιτική φαιδρότητα και αισχρότητα, την κοροϊδία και τον ξεπεσμό. Το σύστημα κοιτάει τον Έλληνα ψηφοφόρο και δυσκολεύεται να κρατήσει τα γέλια του βλέποντας σε τι βάθος καταντήματος τον σέρνει την ώρα που αυτός ακολουθεί χαρούμενος.
 
Υπάρχει, βέβαια, και ο Έλληνας που πηγαίνοντας εντελώς αντίθετα σε όλα αυτά, φώναξε σε ποσοστό 62% ΟΧΙ στην κοροϊδία! Έχει το σθένος και τα κότσια να το επαναλάβει σε επίπεδο Εθνικών Εκλογών ή εδώ θα αποφασίσει και πάλι με βάση την λογική Real Madrid C.F. αντί της Club Atlético de Madrid;

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Νεοταξίτες και Οικουμενιστές «θέλουν να είμαστε και εμείς, αν δεν έχουμε ακόμα γίνει αυτός ο "πολτός" τους»! Και οι διάφοροι Ζήζηδες, Μεταλληνοί, Τάτσηδες και Κωνστάνταροι περιμένουν να πολτοποιηθεί πρώτα ο λαός του Θεού, και μετά να απομακρυνθούν από τους πολτοποιητές του!

ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο MUHAMMAD ALI ΤΟ 1971 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝΓράφουν Νίκος και Σουλτάνα Χειλαδάκη
Ο γνωστός βετεράνος Αφροαμερικανός παλαιστής, Μοχάμεντ Αλί μουσουλμάνος το θρήσκευμα, είχε προειδοποιήσει ήδη από το 1971 την μελλοντική επιχείρηση της Νέας Τάξης να ανακατέψει τους λαούς, τις θρησκείες και τους πολιτισμούς για να δημιουργήσει ένα πολτοποιημένο «πράγμα» που θα είναι ότι πιο εύκολο να το κυβερνά εν είδος αγέλης.
Σε μια τηλεοπτική εκπομπή το 1971 είχε δηλώσει τα εξής χαρακτηριστικά που σήμερα θα χαρακτηριστούν το λιγότερο ρατσιστικά, ακόμα και φασιστικά, είναι όμως κάποιες αλήθειες που δεν μπορούμε έτσι εύκολα να τις απορρίπτουμε. Είχε πει:
«Όλα τα διαφορετικά πουλιά σύμφωνα με το είδος τους έχουν και τις δικές τους μοναδικές κουλτούρες. Οι αετοί αρέζουν τα βουνά, άλλα πουλιά τα δάση και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι ούτε στην Αγγλία ούτε στην Αμερική μπορεί να συναντήσεις ζευγάρια που τα παιδιά τους που είναι ανάμεικτα μπορούν να έχουν ξεκάθαρη συνείδηση για την ζωή και τον κόσμο.
Ο κάθε ένας πρέπει να είναι με το είδος του. Εγώ είμαι με μια μαύρη γυναίκα και έκανα μια μαύρη υπέροχη κόρη. Είναι κακό να θέλω να μην λερώσω την ράτσα μου και να θέλω να μην χάσω την ταυτότητα μου ; Οι Κινέζοι θέλουν Κινέζες με τα στριφτά μάτια , οι Πακιστανοί τους Πακιστανούς, οι Εβραίοι τους Εβραίους. Οι καθολικοί πως παίρνουν καθολικούς γιατί έχουν την ίδια θρησκεία και δεν θέλουν να χαθεί η πίστη τους; Όταν απαρνιέσαι την φυλή σου τότε μισείς τον λαό σου. Τότε ντρέπεστε για αυτό που σε έκανε ο Θεός. Ο Θεός δεν κάνει λάθη όταν έκανε τον κάθε λαό διαφορετικό, τον κάθε άνρθρωπο διαφορετικό».

Ο Αλί επιμένει ότι καμιά λευκή γυναίκα δεν μπορεί να καταλάβει τόσο καλά τα αισθήματα του όσο μια μαύρη γυναίκα που παντρεύτηκε και έχει τις ίδιες ρίζες με τον ίδιο. «Πως μπορεί ένας Κινέζος να παντρευτεί μια από το Πουέρτο Ρίκο ; Στην πραγματικότητα δεν θα ευτυχίσουν ποτέ. Αυτή π.χ. θα θέλει μουσική από Πουέρτο Ρίκο, αυτός κινεζική μουσική και έτσι συνεχώς θα παρουσιάζονται συγκρούσεις.»
Και καταλήγοντας τονίζει πως ότι, «Ο ίδιος ο Θεός μας έκανε διαφορετικούς». Παίρνει παράδειγμα από την φύση, και λέει πως, «τα κόκκινα πουλιά πετάνε με τα κόκκινα, τα μπλε με τα μπλε σε κοπάδια. Οι άνθρωποι έχουν γνώση και μυαλό, τα ζώα δεν έχουν γνώσεις και όμως πάλι ξέρουν ότι πρέπει να είναι το κάθε ένα με το είδος του.»
Τα σχόλια σε αυτά που ανέφερε ο παλαίμαχος Μοχάμεντ Αλί δικά σας, αλλά σε ένα σημείο έχει σίγουρα δίκιο. Το σημερινό πολιτιστικό κατάντημα μας σε ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στο νεοταξικό σχέδιο του Multikulti. Οικογένειες που δεν έχουν ταυτότητα γεννούν παιδια χωρίς ταυτότητα. Αυτό το βλέπει και το ζει έντονα όποιος έχει ζήσει στην Γερμανία, στην Γαλλία και πολύ περισσότερο στη Αμερική όπου κάθε μέρα γίνονται τουλάχιστον σαράντα με πενήντα φρικτοί φόνοι.
Όλοι αυτοί ψάχνουν μέσα τους ταυτότητα και δεν βρίσκουν τίποτα παρά ένα κενό που προσπαθούν να το γεμίσουν με χίλια δυο αρρωστημένα τσιτάτα. Αύριο έτσι θέλουν να είμαστε και εμείς, αν δεν έχουμε ακόμα γίνει αυτός ο «πολτός» τους!
ΝΙΚΟΣ & ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Η κοινωνία με τους Οικουμενιστές, εξελίσσεται σε κοινωνία με τον Αντίχριστο!


Τοῦ π. Διονυσίου Ταμπάκη

Ο  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ
ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΙΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ!Μα τώρα μας δουλεύεις;

Θα είναι ο Αντίχριστος πιστός και θα πηγαίνει και στην Εκκλησία;
-Βεβαίως! Αφού είδε και αποείδε ότι με άμεσους διωγμούς τόσους αιώνες κατάφερε μια τρύπα στο νερό, τώρα προσπαθεί με πονηριά και υπουλότητα να βάλει τους χριστιανούς στο σακί του μέσα από την αλλοίωση της πίστης μας.
Ο Αντίχριστος δεν θα κλείσει τις Εκκλησιές, ούτε και θα τις κάψει κατά πως έκανε παλιά, αλλά θα τις γεμίσει κιόλας από χριστιανούς που θα βαπτίζονται θα εξομολογούνται, θα κοινωνούν, θα κάνουν ευλαβή έργα, μα στην ουσία δεν θα ξέρουν σε ποιον Θεόν πιστεύουν….
Εάν εστιάσουμε στη ετυμολογία της λεξης -Αντίχριστος- «αντι» δεν σημαίνει μόνο «αυτός που εναντιώνεται» αλλά και «αυτός που βρίσκεται στη θέση άλλου», δηλαδή ο άνομος που θα έρθει θα παραπλανήσει τον κόσμο προσποιούμενος τον Χριστό και προσπαθώντας να τον μιμηθεί σε όλα.
Γι’ αυτό βλέπουμε σήμερα κάποιοι να προσπαθούν να εκλογικεύσουν την Αγία μας πίστη, να αγωνίζονται να κάνουν την Ορθοδοξία «επιστημονική» και «ευρωπαϊκή» και όχι την λιβανισμένη και «βλάχικη» που είχαμε έως τώρα.
Ακόμη και Του Χριστού θέλουνε να του δώσουμε πτυχίο να μην είναι «αγράμματος» και «ξυπόλητος» αλλά και τους Πατέρες της Εκκλησίας μας τους θέλουνε επιστήμονας και προφέσσορες και όχι λιπόσαρκους ασκητάδες σαν τους αγράμματους…
Στα χρόνια λοιπόν του Αντιχρίστου, ο οποίος θα είναι πραγματικό πρόσωπο και όχι απλά μία κατάσταση, όπως αναφέρει άλλωστε και η Αγ. Γραφή (Β΄ Θεσσ. Β΄-3,4) αλλά και πολλοί παλαιοί και σύγχρονοι Άγιοι Πατέρες…
τότε λοιπόν οι Χριστιανοί θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες, σε εκείνους που θα πιστεύουν με την καρδιά και σε εκείνους που θα πιστεύουν με το μυαλό.
Γι’ αυτό και όσοι Χριστιανοί ακολουθήσουν τον Αντίχριστο δεν θα νοιώθουν καμία αμφιβολία και αβεβαιότητα αλλά θα νομίζουν ότι κάμουνε και το χρέος τους κιόλας κινούμενοι στα γνωστά ήσυχα νερά τους.
Αναφέρει για το θέμα αυτό ο Άγιος Γαβριήλ ο νέος από την Γεωργία:
«Για τους πιστούς χριστιανούς η μεγαλύτερη θλίψη θα είναι ότι αυτοί θα φεύγουν στο δάσος, αλλά οι κοντινοί τους άνθρωποι θα δέχονται το χάραγμα του Αντιχρίστου. Στους εσχάτους καιρούς οι οπαδοί του Αντιχρίστου θα πηγαίνουν στην Εκκλησία, θα βαπτίζονται, θα κηρύττουν για τις ευαγγελικές εντολές. Όμως μην τους πιστεύετε. Αυτοί δεν θα έχουν τα καλά έργα. Μόνο με τα καλά έργα μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει τον αληθινό Χριστιανό».
Αλλά και τα Θεολογικά κηρύγματά πλέον καταντήσανε συναισθηματικές αγαπολογίες με κοινωνικές και ψυχολογικές αναφορές και ζήτημα πλέον είναι να ακούσουμε σήμερα να μιλάνε για Παράδεισο, Κόλαση, Δευτέρα Παρουσία και Κρίση.
Ας αναβαπτιστούμε λοιπόν στην αγία Ορθοδοξία μας που μυρίζει Αγιορείτικο μοσχολίβανο και όχι λεβαντίνικη κολόνια. Στην πίστη μας που μας έμαθαν οι αγράμματοι μεν πατεράδες και παππούδες μας, μα μοσχομυρισμένοι από την ευωδία Του Παναγίου Πνεύματος.
Ιερεύς π. Διονύσιος Ταμπάκης

Σε αντίθεση με την Καινή Διαθήκη

Γιὰ «κόλαση φωτιᾶς» ἀπὸ ψηλὰ προειδοποιεῖ ὁ Πάπας Φραγκῖσκος πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή του στὶς ΗΠΑ!
Εἶναι γνωστὸ ὅτι, κατὰ τὴν ἁγιοπατερική μας διδασκαλία στοὺς ἐσχάτους χρόνους, ἀκόμα καὶ ἐξωγήϊνες φιγοῦρες θὰ χρησιμοποιηθοῦν σὰν πατερίτσες στὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Ἀντίχριστο!
Στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη, ὁ Κύριος ἀποκαλύπτει γιὰ τὸν Ἀντίχριστο:
"...Καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς" (Ἀποκ. Ἰωάννου ιγ΄ 13-14).
Κατὰ τὸν Ὅσιο Γαβριὴλ: "Στους εσχάτους χρόνους να μην κοιτάτε τον ουρανό. Μπορεί να πλανηθείτε από τα ψευδοσημεία που θα παρουσιάζονται εκεί. Θα εξαπατηθείτε και θα απολεσθείτε… Κάθε σκέψη για Εξωγήινους από χριστιανούς Ορθοδόξους είναι απαράδεκτη. Οι Εξωγήινοι είναι Δαίμονες, οι οποίοι υπήρξαν άγγελοι που έπεσαν στην αμαρτία. Κανένας άλλος πολιτισμός δεν υπάρχει».
Ἀλλὰ καὶ ὁ ἅγιος Πορφύριος ἀνέφερε σχετικὰ μὲ ἐξωγήινους και UFO: "Αυτά όλα, να ξέρεις, είναι πράγματα φανταστικά, δαιμονικά. Ζωή σ' άλλον πλανήτη δεν υπάρχει"! ("Σκεῦος Ἐκλογῆς" Ἱερομονάχου Χριστοδούλου Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὄρος 1996, σελ. 355- 356).

Ο Πάπας Φραγκίσκος 
προειδοποιεῖ γιά "κόλαση Φωτιᾶς ἀπό ψηλά"...
πρίν ἀπό τήν ἐπίσκεψη του στίς ΗΠΑ!-
Ὁ ψευδοπροφήτης τοῦ Ἀντιχρίστου
προμοτάρει τούς δαίμονές του ὡς "ἐξωγήινους"
γιά νά πλανήσει τήν οἰκουμένη! 
http://www.xfiles.gr/wp-content/uploads/2014/05/Pope-2014-300x180.jpg http://www.neakriti.gr/temp/CACHE_620X620_1_1227004.JPG
 Τρεῖς "ἐπισκέψεις"  εἶχε ὁ πάπας Φραγκίσκος 
μέ ἐξωγήινους (δαιμόνια), καθ' ὁμολογίαν του!
Μέ αὐτόν θέλουν οἱ οἰκουμενιστές "ἑνότητα";
Π ρ ο σ ο χ ή !
Μέ τό project Blue Beam καί ἄλλα παρόμοια projects,
θά προβάλλουν "σημεῖα καί τέρατα"
 στόν οὐρανό καί ὅπου θέλουν!
Γιατί θά τό κάνουν αὐτό;
Γιά νά τρομοκρατήσουν ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα
καί νά ἐπιτύχουν τήν Παγκόσμια Κυβέρνηση 
γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς "παγκόσμιας ἀπειλῆς" 
τῶν δῆθεν ἐξωγήινων (καί καλά ὑπαρκτῶν δαιμονίων)!
Τά σχέδιά τους γιά παγκοσμιοποίηση 
μέ τίς ἄλλες μεθόδους πού χρησιμοποιοῦν ἐδῶ καί χρόνια
 (μία θρησκεία, μία οἰκονομία, κ.λ.π.) 
βρίσκουν ἀντιστάσεις ἀκόμα 
καί εἶναι δύσκολο νά ἰσοπεδώσουν 
τόσους πολλούς καί διαφορετικούς λαούς.
Οἱ ταγοί τῆς Νέας Ἐποχῆς λοιπόν, ἔχουν καταστρώσει σχέδια 
γιά τήν σκηνοθεσία 
μίας "ἐξωγήινης παγκόσμιας ἀπειλῆς-κρίσης", 
προκειμένου νά ἐπιτύχουν τό μέχρι τώρα ἀκατόρθωτο: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ), 
μέ κάποιον πού νά ἡγεῖται αὐτῆς (ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ)!
Λυπούμαστε πού βλέπουμε πληθώρα ἄρθρων 
τἀ ὁποῖα ἀδιακρίτως διαφημίζουν τήν ὕπαρξη ἐξωγήινων 
σέ ἱστολόγια-ὑποτίθεται ἀντινεοταξικά-
τά ὁποῖα ἀπό τήν μία πλευρά 
 ἀγωνίζονται κατά τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων  καί ἀπό τήν ἄλλη, ἄθελά τους (ἐλπίζουμε...), 
 προωθοῦν καί ἄρα ὑπηρετοῦν τά σκοτεινά σχέδια 
τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου  καί τῶν U.F.O. (δαιμονίων) του!
 " ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται
 καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, 
ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς".  
(Ματθ. 24, 24)
"βλέπετε μή τις ύμάς πλανήση"  
ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
 
ΒΑΤΙΚΑΝΟ - Κατά τη διάρκεια κηρύγματος στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, την Κυριακή, ο Πάπας Φραγκίσκος μίλησε για ένα «επικείμενο ΓΕΓΟΝΟΣ κατά το οποίο η γη θα πλημμυρίσει από <<κόλαση φωτιάς από ψηλά>> και ζήτησε από τους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο να απαλλάξουν τους εαυτούς τους από την αμαρτία τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. (?)

Με μια δήλωση που δημοσιοποιήθηκε Τρίτη πρωί από το Βατικανό, ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 22 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ότι έχει δεχθεί, πρόσφατα, επισκέψεις "τρεις φορές από ουράνια όντα» που, τον έχουν προειδοποιήσει για μια " επικείμενη κρίση "που θα μπορούσε να έχει ολέθριες συνέπειες για τη ζωή στη γη. (?) 

Ο Πάπας έχει οριστεί να παραστεί σε μια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου, στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου θα συναντηθεί με παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, για να συζητήσουν αμυντικές επιλογές.

Την Τρίτη το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να παραστούν οι ηγέτες στη Γενική Συνέλευση. 
"Μίλησα με την Αγία Έδρα και τον Γενικό Γραμματέα [του ΟΗΕ]  Ban Ki-moon, μέσω τηλεδιάσκεψης το βράδυ της Κυριακής," είπε ο Stoltenberg στο Associated Press. «Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται στενά με τους ομολόγους μας σε όλο τον κόσμο για να εξερευνήσουμε κάθε βιώσιμη λύση (?) που είναι διαθέσιμη."
Λεπτομέρειες γύρω από τους εξωγήινους επισκέπτες του Βατικανού δεν υπάρχουν, αλλά ένας βρετανός στρατιωτικός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να συζητήσει την κατάσταση, είπε στην εφημερίδα The Guardian ότι οι οντότητες περιγράφηκαν ως ειρηνικές από τη φύση τους. "Ωστόσο, είπε ο αξιωματούχος, η στάση τους σχετικά με το θέμα ήταν παθητική επειδή «διατηρούν μια πολιτική ουδετερότητας" σε ό, τι αφορά τη διαπλανητική δράση με άλλες "υπερκόσμιες" δυνάμεις". (?)
Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει προγραμματιστεί να παραστεί σε κατ 'ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Ομπάμα στο Λευκό Οίκο  το πρωί της 23ης Σεπτέμβρη. Ο Πάπας θα επισκεφθεί τρεις πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Washington DC, κατά τη διάρκεια των έξι ημερών της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένεται να αντιμετωπίσει μια σειρά από θέματα, όπως τον γάμο ατόμων του ιδίου φύλου και της μετανάστευσης.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου