Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Ο άγιος της Νέας Εποχής και της Παγκοσμιοποιήσεως, π. Ευθ. ΤρικαμηνάΕίναι όντως λυπηρά τα γεγονότα τα οποία σχετίζονται με την αγιοποίησι του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Τα έχουμε κατ’ επανάληψι δημοσιεύσει.
Ἔχουμε κάνει γραπτές αναφορές στη Σύνοδο δι’ αυτήν την παράνομο αγιοποίησι, έχουμε συγγράψει πάμπολλα άρθρα και βιβλίο ειδικά αφιερωμένο σ’ αυτή, έχουμε ανατρέξει σε όλες τις μεγάλες βιβλιοθήκες της πατρίδος μας, διά να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία τα οποία πιστοποιούν ότι ο Χρυσόστομος  Καλαφάτης μητροπολίτης Σμύρνης, κάθε άλλο παρά άγιος είναι.
Προτείναμε μάλιστα τη διεξαγωγή δημόσιας συζητήσεως και ανοικτού διαλόγου, διά να αντικρουσθούν οι απόψεις των δύο πλευρών και να φανή πού υπάρχει η αλήθεια.
Προβήκαμε και σε διαμαρτυρίες στους τόπους των λατρευτικών εκδηλώσεων προς τιμήν του, διά να ενημερωθεί ο αφελής και ακατήχητος λαός και να προβληματισθούν οι εκκλησιαστικοί ηγέτες (μάλλον αρμόζει να ονομασθούν δικτάτορες, αφού επιβάλλουν στο λαό τους αγίους της αρεσκείας τους· χειρότερα τους αγίους που επιτάσσει η Νέα Εποχή!). Γενικώς κινήσαμε, κατά το δη λεγόμενο, γη και ουρανό, καθηκόντως, ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά όπως λέει κι ο λαός «στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα».
Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η κουφότης και προκλητική αδιαφορία και αφασία εκ μέρους των εκκλησιαστικών αρχόντων και δικτατορίσκων είναι προφανώς,  επειδή δεν έχουν κανένα επιχείρημα, ορθόδοξο βεβαίως, να αντιτάξουν, το οποίο να συνηγορή υπέρ της αγιοποιήσεως αυτής και, τοιουτοτρόπως, θέλουν οι άνθρωποι αυτοί να επιβάλλουν αυτήν την αγιοποίησι με τρόπο θα λέγαμε Χιτλερικό και Σταλινικό, με το φιρμάνι της Διαρκούς  Συνόδου του 1992 περί αγιοποιήσεως του εν λόγω εθνομάρτυρος, με τις κατ’ έτος φιέστες και τα  πανηγύρια προς τιμήν του (ενώ πριν το 1992 και επί 70 συνεχή έτη του  τελούσαν επιμνημόσυνες δεήσεις υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και αφέσεως των αμαρτιών του) με πομπώδεις λόγους και πανηγυρικές ομιλίες, οι οποίες παρουσιάζουν ως άγιο τον Χρυσόστομο Σμύρνης με τρόπο θα λέγαμε μαγικό, χωρίς να έχουμε κανένα χαρακτηριστικό στοιχείο αγιότητος, που να φανερώνει ότι ο ουρανός συνευδοκεί και εγκρίνει την αγιοποίησι· μόνη αναφορά στο μαρτυρικό του τέλος, το οποίο έγινε καθαρά και πασίδηλα για πατριωτικούς λόγους.
Κυρίως όμως οι εκκλησιαστικοί άρχοντες και δικτάτορες προσπαθούν να επιβάλλουν αυτήν την αγιοποίησι στη συνείδησι του λαού διά της υπακοής και πειθαρχίας, την οποία απαιτούν και διά της αλλοιώσεως της Ορθοδόξου Παραδόσεως, την οποία συστηματικά κατεργάζονται σε όλα τα θέματα και ειδικά στα θέματα της πίστεως, επειδή ετοιμάζουν τον λαό, ως μισθωτοί των σκοτεινών δυνάμεων, για να αποδεχθή τη Ν. Εποχή, την Παγκοσμιοποίησι και το σφράγισμα.
Μία όντως Ορθόδοξος Σύνοδος  δεν θα εδέχετο με κανένα τρόπο μία τέτοια αγιοποίησι, ακόμη και στην περίπτωσι που ήταν όντως άγιος ο Χρυσόστομος Σμύρνης, δηλαδή ακόμη κι αν στο τέλος του μετανοούσε. Κι αυτό διότι τα κείμενά του και η βιοτή του τον αποδεικνύουν αιρετικό· ήταν μέγας Οικουμενιστής και Μασόνος· είχε αντιλήψεις ειδωλολατρικές και πανθεϊστικές, αντιμοναχικές, Προτεσταντικές· ήταν τυφλός πατριδολάτρης και εθνικιστής, κλπ. κλπ.· Αν δηλαδή μετανοούσε δι’ όλα αυτά και επισφράγιζε το τέλος του με το μαρτύριο χάριν του Χριστού, και μόνον δι’ Αυτόν, πάλι δεν θα έπρεπε η Σύνοδος να τον αγιοποιήση, αν δεν είχε αποκηρύξει δημοσίως τις πλάνες του κι αν δεν ήταν οφθαλμοφανής η μετάνοιά του και ο λόγος για τον οποίο μαρτυρούσε.  Έτσι έγινε την εποχή των διωγμών με πολλούς δημίους και βασανιστές των Αγίων μαρτύρων, οι οποίοι κάποια στιγμή εφωτίζοντο, ομολογούσαν δημοσίως την πίστι στον Χριστό και συντάσσοντο με τους Αγίους Μάρτυρες, ακολουθώντας την οδό του μαρτυρίου.
Ο λόγος για τον οποίο μία όντως Ορθόδοξος Σύνοδος δεν θα προέβαινε σε μία τέτοια αγιοποίησι, άνευ δηλαδή της δημοσίας μετανοίας και αναιρέσεως των πλανών και του αποκλειστικού υπέρ του Χριστού μαρτυρίου, είναι ότι ο Άγιος είναι πρότυπο προς μίμησι και δεν είναι δυνατόν μία όντως Ορθόδοξος Σύνοδος να θέση στον λαό ως πρότυπο πρός μίμησι, έναν αιρετικό, Οικουμενιστή, Μασόνο, Πατριδολάτρι, έναν άνθρωπο που  συμβιβάζεται με όλους και υποτάσσεται σε όλους (Μασόνους, πολιτικούς, αιρετικούς) και είναι έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα, όσα τον διατάξουν, ακόμη και την αρχιερωσύνη του, αρκεί να έχη όφελος η πατρίδα, αυτόν τον άνθρωπο να τον θέσουν ως άγιο πρότυπο προς μίμησι στον λαό.
Είναι φανερό ότι έτσι καταλύονται τα πάντα: η κακία, η πλάνη και η αίρεσι παίρνει τη θέσι της αρετής, της αγιότητος και της Ορθοδοξίας· η Μασονία παρουσιάζεται ως αθώα περιστερά και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που (όπως οι ίδιοι οι Μασόνοι ομολογούν) είναι το εργαστήριο της αγιότητος και που χωρίς την ιδιότητα του Μασόνου δεν θα ηδύνατο ο Χρυσόστομος Σμύρνης να φτάση στην αγιότητα· η αίρεσις και οι αιρετικοί εξισώνονται με την αλήθεια και την  Ορθοδοξία, και κυρίως το αγιολόγιο της Εκκλησίας, από ουράνιος Παράδεισος μετατρέπεται σε χώρο αμφιβόλου καταστάσεως, εφ’ όσον έχει μέσα του κι εύοσμα άνθη και αγκάθια και τριβόλια.
Με όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε δεν θέλομε να καταφερθούμε κατ’ ουσίαν κατά του Χρυσοστόμου Σμύρνης, διότι αυτός εν τελευταία αναλύσει για ό,τι έπραξε θα λογοδοτήση στο Χριστό, και δεν είμεθα εμείς οι κριτές του· όμως καταφερόμεθα εναντίον αυτών που τον αγιοποίησαν  διά τους λόγους που συνοπτικά προαναφέραμε. Η Σύνοδος δε, η οποία τον αγιοποίησε και εν συνεχεία εποίησε, κατά το δη λεγόμενο, τη νήσσα, απέδειξε περίτρανα ότι διακατέχεται από τις ίδιες αντιλήψεις με τον Χρυσόστομο Σμύρνης, κατευθύνεται και αυτή από τη Μασονία και τις σκοτεινές δυνάμεις, οδηγεί τον λαό όχι πλέον στον Χριστό, αλλά στη Ν. Εποχή και το σφράγισμα και κοντολογίς είναι αιρετική και όχι Ορθόδοξος.
Πάντως εν κατακλείδι η αγιοποίησις του Χρυστοστόμου Σμύρνης αποτελεί μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία της Εκκλησίας και ανοίγει το δρόμο για την δημιουργία των λεγομένων «Εθνικών αγίων», Οικουμενιστών και αιρετικών αγίων, Μασόνων αγίων, προς άμετρη χαρά των Μασόνων, των Οικουμενιστών και των Νεοποχιτών και λύπη των πραγματικών αγίων και των Ορθοδόξων. 
Ο Χρυσόστομος Σμύρνης ήτο πρώϊμος υπέρμαχος της Πανθρησκείας και αυτό το δηλώνει απερίφραστα ο καθηγητής θεολογίας  και πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Λεωνίδας Φιλιππίδης, ο οποίος διετέλεσε γραμματέας της Μητροπόλεως Σμύρνης την εποχή του Χρυσοστόμου: «Το τρίτο και σπουδαιότερο όραμά του, ήταν η ένωση όλων των μονοθεϊστικών θρησκειών σε μία θρησκεία και Εκκλησία. Η θρησκεία είναι μία και μόνη, διότι ένας είναι και ο Δημιουργός του Σύμπαντος. Οι Προφήτες και Δάσκαλοι μπορεί να είναι πολλοί (Χριστός, Μωάμεθ, Μωϋσής, Βούδας, κ.ά.) όλοι όμως ομιλούν την ίδια γλώσσα για την ειρήνη του κόσμου, την αγάπη και την αδελφοσύνη των ανθρώπων». (Ιστορία Εικονογραφημένη -Εκδ. Οργ. Πάπυρος, τεύχος 446, σελ. 17, Αύγουστος 2005).
Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς

Ο «ΤΡΕΛΟΣ» ΖΗΤΙΑΝΟΣ

Ο «ΤΡΕΛΟΣ» ΖΗΤΙΑΝΟΣ

SAMSUNG DIGIMAX A403
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Σαββάτο νωρίς το πρωί σε μια γνωστή ιστορική πόλη της ανατολικής Τουρκίας, άλλοτε ένδοξη βυζαντινή μητρόπολη. Ο καιρός ήταν πολύ καλός και οι βερικοκιές ήταν κιόλας ανθισμένες. Ο ευλογημένος αυτός καρπός είναι ένα από τα κυριότερα ειδή που παράγει η περιοχή.
Αποφασίσαμε να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης και να επισκεφτούμε κυρίως το μεγάλο τζαμί. Όταν βρεθήκαμε εκεί, η πρώτη έκπληξη ήταν πως το κτίσμα δεν θύμιζε καθόλου μουσουλμανικό τέμενος. Εκείνο που μας θύμισε μόλις το αντικρίσαμε είναι κλασική βυζαντινή εκκλησία μετά τρούλου. Φαίνονταν όμως καινούργιο και ήταν περίεργο που οι μειμάρηδες, δηλαδή οι κατασκευαστές του αποφάσισαν να παρουσιάσουν ουσιαστικά μια ελληνορθόδοξη εκκλησία για να χρησιμοποιηθεί σαν μουσουλμανικό τέμενος. Ένα άλλο περίεργο ήταν ο κεντρικός μιναρές του τζαμιού που δεν ήταν ενσωματωμένος με το τζαμί και δεν είχε κορυφή, κάτι το πολύ περίεργο για ένα τουρκικό τζαμί εδώ στην καρδιά της σημερινής Τουρκίας.
Πλησιάσαμε πιο κοντά και στον περίγυρο του τζαμιού. Εκείνη την ώρα υπήρχε εκεί γύρω πολύς κόσμος που συζητούσε με ένταση κάποιο τοπικό γεγονός. Οι μουσουλμάνες με τις κλασικές μαντίλες παρακολουθούσαν σιωπηλές έκτος από δυο που φώναζαν με πολύ έντονο ύφος.
Μαζί με τον κόσμο σε κάποια άκρη ήταν και καμία δεκαριά ζητιάνοι, οι περισσότεροι ρακένδυτοι, που φαίνονταν τελείως αδιάφοροι με όσα γίνονταν και συζητούσαν οι άλλοι γύρω τους.
Καθώς πλησιάσαμε για να παρατηρήσουμε πιο κοντά το τζαμί χωρίς όμως να μπούμε μέσα μήπως και προκαλούσαμε κάποια αντίδραση, ξαφνικά ένας από τους ζητιάνους ξεχώρισε ήρθε πιο κοντά μας και ακολουθούσε από πίσω τα βήματα μας με ένα πολύ περίεργο ύφος.
Σταματήσαμε και θελήσαμε να μάθουν γιατί μας ακλουθεί. Ο ζητιάνος τότε μας πλησίασε πιο κοντά και με ένα χαμόγελο με νόημα μας ρώτησε ! Rumlar ? (Ρωμιοί –Evet, (Ναι), απάντησα εγώ αυθόρμητα χωρίς να σκεφτώ τίποτα. Τότε ο ζητιάνος σαν παραλήρημα άρχισε να απαγγέλλει απ” έξω με πολύ γρήγορη και κοφτή φωνή το… «Πάτερ ημών»!
Μείναμε άναυδοι και τον παρακολουθούσαμε κυριολεκτικά με ανοιχτό το στόμα. Αυτός πολύ γρήγορα αφού τελείωσε μας έριξε μια βιαστική ματιά όλο νόημα και απότομα μας γύρισε την πλάτη του και απομακρύνθηκε με βιαστικά βήματα. Μετά από λίγο άρχισε να τρέχει και γρήγορα εξαφανίστηκε. Κάποιοι εκεί γύρω που είχαν παρατηρήσει την σκηνή γελούσαν και μας υπέδειχναν με κοροϊδευτικό ύφος :
-Aptal, aprtal, Bu adam aptal! Ο ζητιάνος ήταν ανόητος. Ήταν για αυτούς ένας τρελός!
Η σκηνή μας έμεινε μέχρι να φύγουμε από αυτή την πόλη. Δεν προσπαθήσαμε να βρούμε αυτόν τον ζητιάνο για ευνόητους λόγους.
Ω άγνωστη Τουρκία! Πόσα δικά μας δεν κρύβεις μέσα στους κόρφους σου ; Άμποτε θα έρθει εκείνη η μέρα που θα σηκωθεί το βαρύ πέπλο της ημισελήνου και αποκαλυφτεί το μεγάλο σου μυστικό!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Και το θέατρο της υποδοχής του Οικουμενιστή πατριάρχη, ως Ορθόδοξου ποιμένα, συνεχίζεται! "Γκλαμουράτη" υποδοχὴ του επεφύλαξαν και στη Χίο, οι συνυπεύθυνοι της εξαπατήσεως του λαού Επίσκοποι, που τον υποδέχονται τον "λύκο" ως Ορθόδοξο Ποιμένα!

Ὁ κ. Βαρθολομαίος τιμᾶται ὡς ὑψηλό πρόσωπο κατὰ τὴν ἄφιξή του στὴ Χίο μὲ τὰ μάτια κλειστὰ ἀπέναντι στὸν ἥλιο. Δυστυχῶς, τὸ ἴδιο κλειστὰ τὰ ἔχει καὶ μπρὸς στὸν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης Χριστό, συνεργαζόμενος μὲ τοὺς ἐχθρούς τοῦ Κυρίου, πρὸς διάλυση τῆς Ἐκκλησίας Του!
Στο νησί της Χίου βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίους.
Ο κ. Βαρθολομαίος "εὐλογῶν"!
Η τελευταία φορά που ο Παναγιώτατος είχε βρεθεί στο νησί του ανατολικού Αιγαίου ήταν πριν από 18 χρόνια.
Στο αεροδρόμιο του νησιού τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Χίου κ.Μάρκος, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Αναπλ. Υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Μουσουρούλης και τις Ένοπλες Δυνάμεις ο Αρχηγός ΑΣΔΕΝ Ευαγγ. Μεϊμάρης.
Ακολούθησε η επίσημη τελετή υποδοχής στην Πλατεία Βουνακίου, και αμέσως μετά ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Μητροπολίτης Χίου θα μεταβούν στον Δημοτικό Κήπο, όπου ο κ.κ. Βαρθολομαίος θα συνομιλήσει με πρόσφυγες του νησιού και θα μοιράσει ήδη πρώτης ανάγκης από την Ιματιοθήκη Αγάπης της Μητρόπολης Χίου.
Στην κεντρική πλατεία, παρουσία πλήθους κόσμου, τον Οικ.Πατριάρχη καλωσόρισε και προσφώνησε ο Δήμαρχος Χίου Μανώλης Βουρνούς. Ακολούθως, ο κ.κ.Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στις σχέσεις του Φαναρίου με το νησί της Χίου, αλλά και στην Σταυροπηγιακή Νέα Μονή.
Παρόντες είναι μεταξύ άλλων οι Μητροπολίτες Βελγίου, Ανδριανουπόλεως, Κηφισίας, Σάμου και Κισάμου.
Εν συνεχεία, η πομπή κατευθύνθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Χίου και την πορεία συνοδεύουν μαθητές, πρόσκοποι και λυκόπουλα της Περιφερειακής Εφορίας Χίου και απλός κόσμος ενώ στον Μητροπολιτικό Ναό εψάλη Δοξολογία. Ακολούθησε προσφώνηση απο τον Μητροπολίτη Χίου και αντιφώνηση απο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, που αναφέρθηκε στους δεσμούς του Βοσπόρου με το βόρειο Αιγαίο και τις Μητροπόλεις Νέων Χωρών.
ΤΑ 6 ΟΥΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΣΑΪΑ ΣΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ! ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥΣ ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣE ΜΑΣ!«…Μεταξὺ Ἀσσυρίων καὶ Αἰγυπτίων. Ἂς στραφοῦμε, ἀγαπητοί μου, πρὸς τὸ παρελθόν. Ἂς κάνουμε μιὰ ἱστορικὴ ἀναδρομή. 8ος αἰώνας π.Χ.. Πετώντας νοερὰ φτάνουμε στὴν Ἀνατολή – ἀπ᾽ τὴν ὁποία προέρχεται καὶ ἡ σημερινὴ ἀναταραχὴ τῶν ἐθνῶν. Βρισκόμαστε στὴν Παλαιστίνη, στὴν Ἱερὰ Γῆ, ἐκεῖ ποὺ φύτεψε ὁ Θεὸς τὸν περιούσιο λαό του τὸν Ἰσραὴλ σὰν ἀμπέλι θαλερὸ καὶ καρποφόρο. Ἀλλὰ ὁ λαὸς αὐτὸς ἦταν μεμονωμένος ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἄλλα μικρὰ γειτονικὰ ἔθνη, ποὺ τὸν ἐνωχλοῦσαν κάθε τόσο μὲ ἐπιδρομές, τὸν πίεζαν δύο μεγάλα κράτη, δύο ἰσχυρὲς αὐτοκρατορίες, ἐχθρικὲς ἡ μία πρὸς τὴν ἄλλη· πρὸς βορρᾶν ἦταν οἱ Ἀσσύριοι, πρὸς νότον οἱ Αἰγύπτιοι.
Οἱ στρατιὲς τῶν δύο αὐτῶν μεγάλων αὐτοκρατοριῶν ὁλοένα προχωροῦσαν· καὶ τὰ μικρὰ κράτη, γιὰ νὰ μὴν καταστραφοῦν, προσχωροῦσαν στὴ συμμαχία, στὸ πολιτικο-στρατιωτικὸ συγκρότημα τῆς μιᾶς ἀπὸ τὶς δύο αὐτὲς αὐτοκρατορίες. Ἀλλὰ ἡ προσ­χώρησι σὲ τούτη προκαλοῦσε τὴν ἔχθρα τῆς ἄλλης. Ἔτσι ὑπῆρχαν ἔθνη ποὺ εἶχαν ταχθῆ μὲ τοὺς Ἀσσυρίους, καὶ ἔθνη ποὺ εἶχαν ταχθῆ μὲ τοὺς Αἰγυπτίους. Ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὡς πρὸς τὸ δίλημμμα μὲ ποιόν ἀπὸ τοὺς δύο πρέπει νὰ συμμαχήσῃ, μὲ τοὺς Αἰγυπτίους ἢ μὲ τοὺς Ἀσσυρίους, διαιρέθηκε σὲ δύο παρατάξεις· ἡ μία ἤθελε τὸ ἔθνος νὰ ἔχῃ φιλοαιγυπτιακὴ πολιτική, ἡ ἄλλη ἤθελε φιλοασσυριακὴ πολιτική. Ἐν τῷ μεταξὺ πράκτορες τῶν μεγάλων αὐτῶν κρατῶν εἰσχωροῦσαν στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ἰσραήλ, προπαγάνδιζαν κ᾽ ἐξεθείαζαν καθένας τὰ ὀφέλη ποὺ θὰ εἶχε ὁ Ἰσραὴλ ἂν προσχωροῦσε στὴ δική τους πολιτική.
Οἱ ξένοι αὐτοὶ πράκτορες, ἐνισχυόμενοι κι ἀπὸ ὁμόφρονές τους

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Οι διώξεις αντιοικουμενιστών Μοναχών και Ιερέων καλά κρατούν!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΙΩΤΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΡΟΝΤΙΑ
ΤΗΣ Ι. Μ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
«καί ἔσονται ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοί αὐτοῦ»
(Ματθ. 10,36).
Οἱ διώξεις ἀντιοικουμενιστῶν Μοναχῶν καί Ἱερέων καλά κρατοῦν! Φανάρι καί δυστυχῶς μερίδα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καταδιώκουν τόν Γέροντα Σάββα Λαυριώτη γιά τά ὀρθόδοξα φρονήματά του!
Σᾶς παραθέτουμε τήν Ἐπιστολή-Ἀπολογία τοῦ Γέροντος Σάββα Λαυριώτη καί Προϊσταμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους πρός τήν Γεροντία αὐτῆς, μέ κοινοποίηση στήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους, ἡ ὁποία ἀφορᾶ τήν δίωξή του ἀπό τόν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ἀλλά δυστυχῶς καί ἀπό τήν πλειοψηφία τῆς ἰδίας! Οἱ ἀντικείμενοι Γέροντες τῆς Γεροντίας δέν μπῆκαν κἄν στόν κόπο νά διαβάσουν τήν ἀπολογία-ὀμολογία τοῦ Γέροντος Σάββα, γι' αὐτόν τόν λόγο διοχετεύεται στήν δημοσιότητα, μήπως ἀποφασίσουν νά τήν διαβάσουν, ὡς ὄφειλαν, τελικά, ἔστω καί κατ' αὐτόν τόν τρόπο!
Ἀντιθέτως, ἡ πλειοψηφία τῆς Γεροντίας σπεύδει βιαστικά νά συμπλεύσει μέ τόν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, μέ πιθανή τιμωρία τοῦ Γέροντος Σάββα-ἄν δέ ζητήσει συγνώμη γιά τά ἀντιοικουμενιστικά του φρονήματα...ἄκουσον, ἄκουσον!-ἡ ὁποία ἐπίκειται νά εἶναι πιθανή ἀποβολή του ἀπό τήν Προϊσταμενία, ἐνῶ παράλληλα αἰωροῦνται σενάρια περί ἀφορισμοῦ, ἀποσχηματισμοῦ (ὑπάρχει τέτοιο πρᾶγμα;...) καί ἀποπομπῆς του ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας! Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὅλως τυχαίως..., θυμήθηκε στήν παροῦσα χρονική φάση ξαφνικά-καί μετά ἀπό πεντέμισυ χρόνια!-ἀντιοικουμενιστική ἐπιστολή-διαμαρτυρία ἀπό τό παρελθόν τοῦ Γέροντος Σάββα, διόλου τυχαῖα, μιά πού τόν ἔχει συνδέσει μέ τήν πρό ὀλίγων μηνῶν σύνταξη καί κυκλοφορία τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ περιοδικοῦ: "ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ"! Τό ἐν λόγῳ περιοδικό πού ξεσκεπάζει τόν οἰκουμενισμό μέ τρανταχτές ἀποδείξεις, ὡς γνωστόν, ἔκανε καί συνεχίζει νά κάνει θραύση σέ κληρικούς καί λαϊκούς σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, στό ἐξωτερικό καί στό διαδίκτυο καί τό ὑπογράφουν 4 Ἡγούμενοι μετά τῶν Συνοδειῶν αὐτῶν καί ἑκατοντάδες Μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους! Παρόλ' αὐτά, ὁ Γέρων Σάββας διώκεται, ἐπί ἑτέρᾳ καί ἀνυποστάτῳ καί ἀκαθορίστῳ προφάσει..., προφανῶς, ὅμως, ὡς θεωρούμενος "ὑπεύθυνος-ἐγκέφαλος" ἐκ τοῦ Φαναρίου καί τῶν ἐν Ἑλλάδι καί Ἁγίῳ Ὄρει συμπλεόντων οἰκουμενιστῶν, ἤ δειλῶν νά ὁμολογήσουν τήν Ἀληθινή Πίστη γιά τούς δικούς τους προσωπικούς λόγους πού αὐτοί γνωρίζουν! 
Λυπούμεθα πού τό ἄλλωτε φωτεινό Ἅγιον Ὄρος ἔχει μετατραπεῖ, ἀπό κάποιους γέροντες καί μοναχούς, ἀπό νοητός ἥλιος φωτός Χριστοῦ σέ σελήνη δύο ὄψεων: μίας φωτεινῆς καί μίας σκοτεινῆς! Προφανῶς, ἡ σκοτεινή πλευρά τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔχει μολυνθεῖ ἀπό τά οἰκουμενιστικά φρονήματα καί ὀλισθήματα τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καί τῶν λοιπῶν ρασοφόρων καί θεολόγων συζυγούντων μετά τῶν αἱρετικῶν καί πασῶν ἀλλοδόξων-κακοδόξων, οἱ ὁποῖοι ὅλοι μαζί μέ τήν στάση τους ἐνορχηστρώνουν καί συνδράμουν τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὡς Παγκόσμια Θρησκεία  τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ ἐπερχομένου Ἀντιχρίστου! Φανάρι καί λοιποί (δυστυχῶς καί ἀπίστευτο καί ἐξ Ἁγίου Ὄρους), ἔχετε κατασκανδαλίσει τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε μέ τά ἀντορθόδοξα φρονήματά σας, εἴτε μέ τήν δειλία καί ἐφάμαρτη σιωπή σας κι ἐπιπλέον μέ τό προκλητικό θράσος σας νά διώκετε αὐτούς πού φρονοῦν ὀρθῶς καί σᾶς χαλοῦν τά "σχέδια" καί τήν "ἡσυχία" σας!
Συντασσόμαστε μέ τόν ἀξιόλογο καί σεβαστό Γέροντα Σάββα Λαυριώτη καί θά τόν ἐνισχύσουμε μέ ὅποιον τρόπο ἐπιτρέψει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τόσο γιά τίς περιπέτειες στίς ὁποῖες τόν ἔχουν ὑποβάλλει ἀδίκως, ὅσο, κυρίως, γιά τό ὀρθά φρονήματά του καί "ἑπόμενα τοῖς Ἁγίοις Πατράσι", πού θά ἐπιθυμούσαμε ἐναγωνίως νά εἶχαν ὁ Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαῖος καί ὅλοι οἱ ρασοφόροι! Οἱ διῶκτες τοῦ Γέροντος Σάββα, βεβαίως, τοῦ φοροῦν  χωρίς νά τό καταλαβαίνουν πνευματικά παράσημα. Ἐμεῖς ἀπό τήν πλευρά μας ὅμως, ὀφείλουμε τήν δημόσια ὁμολογία τῆς ὀρθῆς Πίστεως ἐν παντί καιρῷ, καθώς καί τήν ἔμπρακτη ὑποστήριξη τοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ καί πατρός, ὅπως καί παντός διωκομένου ὑπέρ Πίστεως, συγχρόνως καί τήν ἀγάπη πρός ὅλους τούς Ὀρθοδόξους, διά τῆς ἐνημερώσεως, ὥστε νά γνωρίζουν ὅτι οἱ διώξεις καλά κρατοῦν καί δυστυχῶς, προέρχονται δριμύτερες ἀπό τούς "οἰκιακούς"! Νήφετε καί ἔσεσθε ἕτοιμοι. Κάπου παρακάτω ἔρχονται καί ἄλλες διώξεις (ἱστολογίων καί λαϊκῶν), ἰδιαίτερως ὅταν ξεμπερδέψουν μέ τούς "ἐνοχλητικούς" ρασοφόρους!
Εἴθε νά μετανοήσουν οἱ διῶκτες τοῦ Γέροντος Σάββα Λαυριώτη, ἀπό τόν ὑψηλότερο ἕως τόν χαμηλότερο καί νά μιμηθοῦν τό ὀρθόδοξο ἦθος του. Ἐπίσης, νά μᾶς θυμίσουν ὅτι ἔχουμε πατέρες κι ὅτι δέν εἴμαστε ὀρφανοί καί νά πάψουν νά μᾶς κατασκανδαλίζουν ἐπί ἔτει... καί ἔτι!...

Οι Άγιοι Πατέρες δὲν θὰ περνοῦσαν οὔτε …ἀπ’ ἔξω!!!

23ο Διεθνές Συνέδριο Ορθόδοξης Πνευματικότητας στην οικουμενιστική μεικτή και διομολογιακή μοναστική κοινότητα του Μπόζε της Ιταλίας (ΦΩΤΟ)


Ἄλλο ἕνα Διεθνὲς Συνέδριο «Ὀρθόδοξης Πνευματικότητας» διεξάγεται. Ἀπὸ τὸ χῶρο διεξαγωγῆς, τοὺς συμμετέχοντες καὶ τὴν θεματολογία εἶναι φανερὸ ὅτι ἀπουσιάζει ἀπ’ αὐτὸ ἡ Ὀρθοδοξία καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα! Ἀπὸ ἕνα τέτοιο συνέδριο οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες δὲν θὰ περνοῦσαν οὔτε …ἀπ’ ἔξω!!! Τοῦτο εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία ποὺ μᾶς ἄφησαν καὶ τὰ πεπραγμένα τους, μὲ καθοδηγητικὸ παράδειγμα τὴν στάση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννη, ποὺ δὲν μπῆκε στὸ λουτρὸ ποὺ ἦταν ὁ αἱρετικὸς Κήρινθος, πόσο μᾶλλον νὰ συνυπάρξει καὶ νὰ συμπροσευχηθεῖ μὲ αἱρετικούς!

Τὸ 23ο, λοιπόν, «Διεθνές Συνέδριο Ορθόδοξης Πνευματικότητας» πραγματοποιεῖται στην οικουμενιστική μεικτή και διομολογιακή μοναστική κοινότητα του Μπόζε της Ιταλίας ἀπὸ 9-12 Σεπτεμβρίου 2015 καὶ ἔχει θέμα: «Έλεος και Συγχώρησις».

Συμμετέχουν: «Ο Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Γουέαρ, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος, ο επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος από την Κύπρο, ο π. Βασίλειος Θερμός, oι καθηγητές του ΑΠΘ Βασιλειάδης και Δ. Μόσχος κ.α.».

Διαβάζοντας κανεὶς τὰ θέματα τοῦ Συνεδρίου ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ πορεία τῶν «ὀρθόδοξων» Οἰκουμενιστῶν εἶναι σαφῶς μὴ ἀναστρέψιμη, ἀφοῦ δὲν διαφαίνεται στὰ θέματά τους οὔτε ὑποψία συζήτησης γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν αἱρετικῶν στὴν Μία Ἐκκλησία, παρὰ μόνο διευθέτηση τῶν θεμάτων ποὺ θὰ ὁδηγήσουν στὴν ἕνωση. Καὶ πράγματι ἔρχεται γοργά, θὰ ἐπιτευχθεῖ ἀναπότρεπτα αὐτὴ ἡ ἕνωση (ποὺ στὰ ὑψηλὰ κλιμάκια ἔχει πραγματοποιηθεῖ), μόνο ποὺ θὰ εἶναι πραγματικὴ ἕνωση τῶν Οἰκουμενιστικῶν ὁμάδων, ἀφοῦ μόνο ὁμόφρονες στὴν πίστη μποροῦν νὰ ἑνωθοῦν· καὶ αὐτοὶ ὁμοφρονοῦν στὴν κακοδοξία! Ὅσο γιὰ τὴν Ἐκκλησία, αὐτὴ δὲν ἔχει κάτι ὅμοιό της καὶ ἐκτὸς αὐτῆς μὲ τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ ἑνωθεῖ, ἀφοῦ εἶναι Μία, τὸ ἀδιαίρετο Σῶμα τοῦ Ἑνὸς Χριστοῦ. Ἡ Μία Ἐκκλησία περιμένει τοὺς μετανοοῦντας αἱρετικοὺς νὰ προσέλθουν καὶ νὰ ἀποτελέσουν ἐν ἐλευθερίᾳ καὶ μετανοίᾳ μέλη της.

Καὶ οἱ Οἰκουμενιστὲς τὴν δουλειά τους κάνουν. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ στάση τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, ποὺ συνεχίζουν ἀθεόφοβα νὰ κοινωνοῦν μαζί τους καὶ ἀρνοῦνται πεισματικὰ νὰ ἀκολουθήσουν τὴν στάση τῶν Ἁγίων Πατέρων περὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς.


Μερικὰ ἀπὸ τὰ θέματα τοῦ Συνεδρίου:
 
ENZO BIANCHI, Prior of Bose
Χριστιανικὴ συγχώρησις καὶ καταλλαγὴ μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν
WALΤER KASPER, Rome
  δυναμικὴ τῆς συγχωρήσεως στοὺς Πατέρες τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας
NAΤALIJA BOLŠAKOVA, Riga
Διδάσκαλος ἐλέους: πατὴρ Matta el Meskin
EPIPHANIOS OF SΤ MACARIUS, Scetis, Egypt
Συγχώρησις μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν: Τόμος Ἀγάπης
JOHN BEHR, New York 
Συγχώρησις στὴν Παλαιὰ Διαθήκη.   Ἰωσὴφ καὶ τὰ ἀδέλφια του
EUGEN J. PENΤIUC, Brookline
Τρεῖς παραβολὲς τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ στὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, κεφ.
15
ARSENIJ (SOKOLOV), Beirut
Ἀμοιβαία συγχώρησις καὶ μέριμνα τοῦ ἄλλου
VASSILIOS ΤHERMOS, Athens
Ποιμαντικὸν ἔλεος καὶ γάμος. Μιὰ ὀρθόδοξη προοπτική
BASSAM A. NASSIF, Balamand
Ποιμαντικὸν ἔλεος καὶ γάμος. Μιὰ ρωμαιοκαθολικὴ προοπτική
Ακολουθούν φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου.

Διαβάστε το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου ἐδῶ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου