Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Ειναι αληθεια οτι το πατριαρχειο Αλεξανδρειας ενισχυεται οικονομικα απο τις Μασωνικες Στοες; Και γι αυτο ....καμαρωνουν οι αρχιερεις του και ο ιδιομορφος Πατριαρχης του; Αναμενουμε απαντησεις που ευχαριστως θα δημοσιευθουν. Αν δεν εχουμε, θα αποδειχθη οτι επιβεβαιωνομεθα απολυτα. Πολλα εχουν ακουσει τα αυτια μας.

Η φρίκη των Πατριαρχείων: Οικουμενισμος και μασονία ανθεί στις αυλές τους! 

Αλλά οι υπόλοιποι Επίσκοποι κοινωνούν μαζί τους!

Μέγας Μασόνος

εναι ταυτόχρονα κα «φικιάλιος»

το Πατριαρχείου λεξανδρείας!

                                                     

 

 

Μέγας Μασόνος εναι ταυτόχρονα κα φικιάλιος το Πατριαρχείου λεξανδρείας!


Κάποιος κ. Σπυρίδων Καμαλάκης, μασόνος 33ου βαθμοῦ, ἐξέδωσε βιβλίο γιά τήν κεντρική Στοά τῶν Μασόνων (Τεκτονικό ῞Ιδρυμα), μέ τίτλο «Ἀχαρνῶν 19 καί Σουρμελῆ». Τό βιβλίο ἀπεστάλη καί σέ ἐπισκόπους μέ πασχαλινές εὐχές. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς π. Σεραφείμ, πρός τιμήν του, ἔσπευσε ἀμέσως νά στείλη εὐθαρσῆ ἐπιστολή πρός τόν μεγάλο Ἄρχοντα τῶν ἐν Ἑλλάδι Μασόνων, ὁ ὁποῖος συγχρόνως εἶναι καί στενός συνεργάτης τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξαν­δρείας!


Καί ὄχι μόνο, ἀλλά τό ἐν λόγῳ Πατριαρχεῖο τόν ἔχει ἀναδείξει «ὀφικιάλιό» του μέ τόν τίτλο «Μέγας Ἄρχων Λογοθέτης τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας».


Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς, ἀφοῦ ἀποδεικνύει στήν ἀπαντητική του ἐπιστολή, ὅτι ἡ Μασονία εἶναι θρησκεία, μέ... εἰδικό θεό (τόν Μ.Α.Τ.Σ.) καί ἀνά­λογο τελετουργικό καί συγκεκριμένο ἱερατεῖο βαθμολογικῶς ἐξελισσόμενο, κα­λεῖ τόν μασόνο κ. Καμαλάκη, νά διαλέξη ἕνα ἀπό τά δύο: Ἤ Χριστό ἤ Μα­σο­νία!


Στό πασχαλινό του γράμμα ὁ κ. Καμαλάκης θεωρεῖ «ὡς ἀπαραίτητη τήν ἐγκαθίδρυση τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ ἐντός τῶν καρδιῶν τῶν ἀτόμων...».


Καί τοῦ ἀπαντᾶ ὁ Μητροπ. Πειραιῶς: «Ἄν λοιπόν ὄντως πιστεύετε στήν ἀνάγκη ἐγκαθιδρύσεως τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ ἐντός τῶν καρδιῶν τῶν ἀτόμων..., τό πρῶτο πού ὀφείλετε νά κάνετε εἶναι, νά διαλύσετε τά τεκτονικά σας ἐργαστήρια, νά καταργήσετε τίς τελετουργικές μυήσεις τῶν μελῶν σας καί νά γίνετε συνειδητά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, μετέχοντες στή ζωή της καί ὑ­πακούοντας στίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ».


Ὁ Μητροπ. Πειραιῶς ἔχει ζητήσει ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τή διάλυσι τοῦ «Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος», ὡς μή ἐκπληροῦντος τό σκοπό του. Ἐπ᾽ αὐ­τοῦ γράφει στήν ἐπιστολή του πρός τόν κ. Καμαλάκη: «Πρό δύο περίπου ἐτῶν μέ τήν προσφυγή μας στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ζητήσαμε τήν κατάργηση τοῦ ''Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος''. Αἰτία τῆς προσφυγῆς ἦταν ἡ μή ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ, γιά τόν ὁποῖον ἱδρύθηκε καί ἡ ἀντ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ πράξει ἵδρυση, λειτουργία καί συντήρηση Μασονικῶν Στοῶν καί ἡ προώθηση τῆς λατρείας τοῦ Μεγάλου Ἀρχιτέκτονος τοῦ Σύμπαντος (Μ.Α.Τ.Σ.), μέ τήν πραγματο­ποίηση μυήσεων».


Στήν πραγματικότητα καί ἀσχέτως τῆς σημερινῆς δυνάμεως καί ἐπιρροῆς τῆς Μασονίας στά τεκταινόμενα, ἡ Μασονία εἶναι ἕνας θρησκευτικός συγκρητι­σμός, ὅπου σέ ἕνα «χαρμάνι ἀναμιγνύονται φιλοσοφίες, ἰδεολογίες, θρησκεῖες, ἐπιστῆμες μαζί μέ τή Χριστιανική διδασκαλία».


Τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας ὀφείλει νά ἐξηγήση, ἄν παρασημοφορώντας τόν κ. Καμαλάκη γνώριζε τή Μασονική του ταυτότητα. Ὀφείλει ἐπίσης νά ἐξ­ηγήση, ἄν, καί μετά τό βιβλίο τοῦ κ. Καμαλάκη ὑπέρ τῆς Μασονίας καί τήν καταγγελτική ἐπιστολή τοῦ Μητροπ. Πειραιῶς, ἐξακολουθῆ νά τόν διατηρῆ ὡς ἕνα ἐκ τῶν πρώτων του συνεργατῶν.


Τό σκάνδαλον εἶναι μεγάλο. «Τίς κοινωνία φωτί πρός σκότος; Τίς συμφώ­νησις Χριστῷ πρός Βελίαλ;» (Β´ Κορ. στ´ 14-15).
Προστάτης τῶν ὁμοφυλοφίλων καί... φιλοαγιορείτης!Προστάτης τῶν ὁμοφυλοφίλων

καί... φιλοαγιορείτης!

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Ο πιπτων ηθικως, πιπτει και κατα τας ιδεας, λεγει καποιο αξιωμα.
Τι απο τα δυο εχει προτεραιοτητα στον εικονιζομενο ρασοφορο ...θωπευοντα τον Μπουταρη;

τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη
Ὑπάρχει στή Θεσσαλονίκη κάποιο Σωματεῖο, ἐπονομαζόμενο «Ἁγιορετική Ἑστία». Ποιοί ἀκριβῶς οἱ σκοποί του, δέν γνωρίζουμε. Πάντως κάτι μέ τήν ὑ­ποστήριξι θεμάτων τοῦ Ἁγίου Ὄρους θά ἔχη νά κάνη ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεώς του. Ἐκεῖνο πού ἔχει σημασία εἶναι, ὅτι τό Διοικητικό Συμβούλιο ἀποτελεῖται ἀπό ἁ­γιορεῖτες καί ἀπό λαϊκούς. Πρόεδρος δέ στίς πρόσφατες ἐκλογές ἐξελέγη ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης!
• Εἶναι γνωστές οἱ ἀντιχριστιανικές θέσεις τοῦ κ. Μπουτάρη, πού κατά τά ἄλλα ὡς δήμαρχος θεωρεῖται πετυχημένος! Τίς ἰδέες του δέν τίς κρύβει. Ἀν­τίθετα μάλιστα, προκλητικά τίς ὑποστηρίζει. Τό αἴσχιστο δέ ὅλων εἶναι, ὅτι ὑπό τήν προστασία του ἔχει θέσει τήν παρέλασι σέ δρόμους τῆς Θεσσαλονίκης τῶν πάσης φύσεως (παρά – φύσεως!) ἀνωμάλων (ὁμοφυλοφίλων, λεσβιῶν κ.λπ.), πού μάλιστα καλεῖται... «παρέλαση ὑπερηφάνειας» (gay pride)!
• Κάποτε ἡ ὁμοφυλοφιλία ἦταν ὅ,τι τό βρωμερότερο. Σήμερα ἔγινε σημαία καυχήσεως καί ὑπερηφανείας! Σιγά-σιγά θά μᾶς παρουσιάζουν ὅλους τούς ἐκ­φύλους καί ἀνωμάλους ὡς... γενναίους καί ἥρωες! Τό παρά φύσιν ὑπερηφα­νεύεται γιά τήν... ἰδιαιτερότητά του! Ἡ διαστροφή καυχιέται γιά τή βρωμιά της! Ὁ βοῦρκος τῆς ἀκολασίας παρουσιάζει τή... χαρά του γιά τήν κοπριά του!
• Δέν ξενίζει τό φαινόμενο. Στήν ἐποχή μας ἀρκεῖ νά εἶναι κάτι μειονοψη­φία, γιά νά ἔχη δικαιώματα πάνω καί ἀπό τήν πλειονοψηφία. Ἀρκεῖ κανείς νά διακηρύττη τήν ἀνηθικότητά του, γιά νά χειροκροτῆται. Ἀρκεῖ κανείς νά ἔχη ἀντιχριστιανικές θέσεις, γιά νά βρίσκεται στή βιτρίνα τῆς προβολῆς. Αὐτό θά πῆ... πλουραλισμός τοῦ ὑπονόμου!
• Ἐκεῖνο πού ὅλους ξενίζει εἶναι, ὅτι ὁ κ. Μπουτάρης ἀγκαλιάζει καί τούς ὁμοφυλοφίλους, παριστάνοντας καί τόν προστάτη τοῦ... Ἁγίου Ὄρους! Στό πρόσ­ωπό του θέλει νά συμβιβάση ἀκολασία καί ἁγιότητα, βρωμιά καί εὔοσμο πε­ριβόλι τοῦ μοναχισμοῦ, ὅπως εἶναι τό Ἅγιον Ὄρος.
• Ἔχουν γίνει διαμαρτυρίες ἀπό κληρικούς καί μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπό καθηγητές καί φοιτητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης καί ἀπό τόν Σεβασμ. Μητροπολ. Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο. Ζητοῦν ἀπό τήν ἱ. Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους νά λάβη θέσι. Ἀφ᾽ ἑνός μέν ν᾽ ἀπαγορεύση ρητῶς τήν εἴσοδο στό Ἅγιον Ὄρος τοῦ ὑποστηρικτῆ τῶν ἀνωμάλων κ. Μπουτάρη, καί ἀφ᾽ ἑτέρου ν᾽ ἀ­ποκηρύξη τό Σωματεῖο «Ἁγιορειτική Ἑστία», ἀφ᾽ ὅσον διατηρεῖ ὡς πρόεδρό του τόν προβολέα τῆς ὁμοφυλοφιλίας κ. Μπουτάρη!
Πατέρες τοῦ Ἁγίου Ὄρους! Ἐπισήμως ἀποκηρύξατε τόν δήμαρχο, πού στη­ρίζει τήν ἀνωμαλία καί ἀκολασία. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ξεκαθαρίζει τά πρά­γματα: «Μή γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις. Τίς κοινωνία φωτί πρός σκότος; Τίς δέ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαλ;» (Β´ Κορ. στ´ 14).

ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΑΘΛΙΑΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΑΘΛΙΑΣ 

 

ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

diaggelma-tsipra-gia-ti-sumfwnia.w_hr
Ο Έλληνας πρωθυπουργός κ Τσίπρας έκανε το αυτονόητο στην κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Προσέφυγε στον ελληνικό λαό σαν κυρίαρχος να αποφασίσει αν θα θέλει να αυτοκτονήσει κάτω από ένα τοκογλυφικό απάνθρωπο ζυγό, ή να είναι αυτός που θα αποφασίσει για το μέλλον της παρτίδας μας και των παιδιών μας.

Αυτό το αυτονόητο όμως ενόχλησε τα εγχώρια κοράκια, τους δοσίλογους και τους προδότες που οδήγησαν την χώρα στο μεγαλύτερο σύγχρονο μαρτύριο της ιστορίας της. Ενόχλησε τα δοσιλογικά ΜΜΕ που επί χρόνια λυμαίνονται την χώρα, έπαιρναν δάνεια αγύριστα την ίδια ώρα που η αγορά είχε στερέψει από ρευστό, λειτουργούσαν χωρίς καμία νομιμότητα και καταπίεζαν με κάθε μέσο τον ελληνικό λαό σερβίροντας του την δική τους πληροφόρηση για να πνιγεί κάθε φωνή αντίστασης στην υποδούλωση της χώρας.


ΟΜΟΛΟΓΙΑ:  Τα μεγαλα σημερινα ενοχα      κοινωνικα ρεμαλια. Αυτοι ειναι οι ηθικοι αυτουργοι της δολοφονιας του Εθνους.
Στην κρεμαλα....


ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Θυμαστε τους δυο προσκυνημενους στα τεσσερα ....βρυκολακες που μας ηπιαν το αιμα; Στην κρεμαλα...


Είχαμε πολλά χρόνια να ακούσουμε την φωνή της πατρίδας από Έλληνα πρωθυπουργό. Οι μέχρι σήμερα ελληνόφωνοι πρωθυπουργοί, το μόνο που έκαναν είναι να εκτελούν τις εντολές μιας ανθελληνικής τοκογλυφικής Ευρώπης. Είχαμε καιρό να δούμε Έλληνα πρωθυπουργό να ζητά από τον ελληνικό λαό να αποφασίσει δημοκρατικά για το ίδιο του το μέλλον. Είχαμε να δούμε δημοψήφισμα από το 1974, παρά του ότι όλα αυτά τα χρόνια τεράστια ζητήματα εθνικού χαρακτήρα περνούσαν χωρίς να «ιδρώσει» κανενός το αυτί.Αν και διαφωνούμε με τον κ Τσιπρα σε πολλά, εδώ του βγάζουμε το καπέλο! Ο μοναδικός Έλληνας πρωθυπουργός που μίλησε με εθνική φωνή εδώ και δεκαετίες και του αξίζουν συγχαρητήρια!Όχι σε αυτή την «μαύρη» Ευρώπη μιας τοκογλυφικής κλίκας που θέλει την εξόντωση της πατρίδας μας! Όχι στους εντόπιους δοσίλογους, στα εντόπια κοράκια που μέχρι σήμερα ζούσαν παρασιτικά σε βάρος του ελληνικού λαού. Όχι στις προδοτικές σειρήνες της καταστροφής που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να… μην καταστραφούν οι ίδιοι. Καιρός να απαλλαγούμε από τα ελληνόφωνα παράσιτα που λεηλάτησαν όλα αυτά τα χρόνια την χώρα.
Η Ελλάδα έγραψε ιστορία με ΟΧΙ, ενώ στιγματίστηκε με τους εφιάλτες της.ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr
Ο παντοτε παρων αειμνηστος ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ Πρυτανης των Ελληνων Θεολογων Θεολογος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ


OMOΛΟΓΙΑ: Και ο πατηρ Διονυσιος Τατσης επαθε την ασθενεια των ...ΜΟΓΙΛΑΛΩΝ!!! Ξεχασαν και το "καιρος του σιγαν και καιρος του λαλειν".

Περί των κοινωνούντων μετά των ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ έχετε να μας πείτε κάτι, π. Διονύσιε; 

Η ποιότητα των ποιμένων, είναι άσχετη με την ανοχή που δείχνετε σεις, οι καλοί Ποιμένες, προς τους Οικουμενιστές;

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης

Ο ληθινο ποιμένες
ΤΟ ΕΡΓΟ τῆς Ἐκκλησίας ὑλοποιεῑται κυρίως ἀπό τούς κληρικούς, χωρίς νά παραθεωρεῖται καί ἡ συµβολή τῶν πιστῶν πού ἔχουν αὐξηµένο ἱεραποστολικό ζῆλο. Ὅµως στή δύσκολη ἐποχή µας ἡ θέση τῶν κληρικῶν δέν εἶναι ὑπεροχική, ὅπως συνέβαινε παλιότερα.Οἱ ἄνθρωποι σήµερα ἔχουν µόρφωση, γνωρίζουν πολλά καί συχνά ἀµφισβητοῦν τούς λόγους καί τίς συµπεριφορές τῶν κληρικῶν. Κρίνουν εὔκολα καί ἀποστασιοποιοῦνται ἀπό τούς κληρικούς ἤ τούς δέχονται κατ᾿ ἀνάγκη, ἀφοῦ δέν ὑπάρχουν ἄλλοι καλύτεροι νά τούς ἀντικαταστήσουν. Καί δέν ἐννοοῦµε µόνο τούς ἁπλούς καί ὀλιγράµµατους κληρικούς. Ἀρνητική εἰκόνα δίνουν καί πολλοί µορφωµένοι, µέ πανεπιστηµιακούς τίτλους, γλωσσοµάθεια καί κατά κόσµον σοφία. Καί ἀπέναντι σ᾿ αὐτούς εἶναι ἐπιφυλακτικοί οἱ ἄνθρωποι, γιατί δέν βλέπουν συνέπεια στή ζωή τους.Στίς µέρες µας δέν ἐντυπωσιάζουν πιά οὔτε ἐπηρεάζουν τά µεγάλα λόγια καί οἱ ὑποκριτικές ἐκδηλώσεις. Ὁ λαός θέλει οἱκληρικοί νά ἔχουν πρωτίστως φόβο Θεοῦ, νά τηροῦν τίς ἐντολές, νά ἀγωνίζονται πνευµατικά καί κάτω ἀπό αὐτές τίς προϋποθέσεις νά δραστηριοποιοῦνται. Τότε µόνο θά ἀποκτήσουν τήν ἐµπιστοσύνη τοῦ ποιµνίου τους καί τό ἔργο τους θά ἔχει ἀποτελεσµατικότητα καί θά φέρνει πλούσιους καρπούς. Ὅσοι κληρικοί ἐπιµένουν στό νεωτερισµό καί εἶναι αἰχµάλωτοι τοῦ κοσµικοῦ φρονήµατος δέν εἶναι δυνατό νά ἐργαστοῦν θεοφιλῶς, γι᾿ αὐτό πολλές φορές σκανδαλίζουν τούς πιστούς, ἀλλά καί τούς ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, κάτι πού εἶναι ὀλέθριο γιά ὅλους.
Ὁ ἀείµνηστος λόγιος µοναχός Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης, ἀναφερόµενος στό θέµα τοῦ ἐπηρεασµοῦ τοῦ πληρώµατος τῆς Ἐκκλησίας εἰς βάρος τῶν κληρικῶν, ἔλεγε: «Ἕνα µόνον πρᾶγµα εἶναι δυνατόν νά χαρίσῃ εἰς τούς ποιµένας τήν ὑπεροχικήν θέσιν, νά ἐµπνεύσει δέος καί σεβασµόν. Αὐτό εἶναι ἡ ἀρετή. Αὐτῆς µή ὑπαρχούσης, εἰς τήν ἀντίληψιν καί τήν συνείδησιν τοῦ χριστεπωνύµου πληρώµατος, ὁ παντός βαθµοῦ κληρικός πολλῷ µᾶλλον ὁ Ἀρχιερεύς, ἀποτελεῖ ἀπροσχηµάτιστον ἐπαγγελµατίαν. Ἔµπορον τοῦ αἵµατος τοῦ Χριστοῦ. Ἐπαγγελµατίαν µετασχηµατισµένον καί ἀνειλικρινῆ, µή ἔχοντα κἄν τήν εὐθύτητα τῶν ἐν τῷ κόσµῳ ἐπαγγελµατιῶν. Ἐάν εἰς τήν ἀπουσίαν τῆς ἀρετῆς προστεθῇ καί τό σκάνδαλον ἐµµόνου χαρακτῆρος, τότε ἔχοµεν ὄχι κληρικούς καί ποιµένας, ἀλλά κυριολεκτικῶς πληγάς Φαραώ εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί πραγµατικούς λυµεῶνας» (Ὀρθόδοξα µελετήµατα, 1974, σελ. 29-30).Στόν ἱερό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν πολλοί κληρικοί πού ἔχουν φόβο Θεοῦ καί ἐργάζονται µέ ἱερό ζῆλο. Ἀποτελοῦν τά φωτεινά παραδείγµατα γιά τούς πιστούς. Ὅµως, πολλές φορές αὐτό πού χτίζουν αὐτοί οἱ ἄξιοι κληρικοί τό γκρεµίζουν οἱ ἀνάξιοι κληρικοί, πού ἀλίµονο ὑπάρχουν καί αὐτοί καί σέ µερικές ἐνορίες τῶν πόλεων ἀποτελοῦν πληγή καί αἰτία πολλῶν σκανδάλων. Ἡ διόρθωσή τους εἶναι δύσκολη ὑπόθεση καί ὅποιος µητροπολίτης τήν πετυχαίνει εἶναι ἄξιος πολλῶν συγχαρητηρίων.Πάντως οἱ πιστοί αἰσθάνονται εὐτυχεῖς, ὅταν ὁ ἐφηµέριός τους εἶναι ταπεινός καί θεοφοβούµενος. Τόν θεωροῦν δικό τους καί χαίρονται νά εἶναι κοντά του, γιατί νιώθουν ἀσφάλεια στήν κατά Θεόν πορεία τους.

Ορθόδοξος Τύπος, 26/06/2015

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΦΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΑΣ ΤΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΖΗΛΩΤΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ. Η αυλη του που αποτελειται απο τυχοδιωκτες ρασοφορους, παρακολουθει ανελλιπως το ιστολογιοΟΜΟΛΟΓΙΑ και επι 24ωρου βασεως. Εχουμε 50-70 επισκεψεις σχεδον καθημερινα.Ο ΑΡΧΙΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑΑποκαλυπτουμε πρωτοι σε ολη την υφηλιο, μερος της απορρητου και εμπιστευτικης εγκυκλιου που απεστειλε η ΣΥΜΜΟΡΙΑ του Φαναριου στους υποδουλους και προσκυνημενους ρασοφορους του ανα τον πλανητη, με πρωτοστατη τον Αρχιαιρεσιαρχη Βαρθολομαιο Αρχοντωνη, Οργανωμενο Καταληψια του θρονου της Κωνσταντινουπολεως.

Πραγματι, ειναι αποκαλυπτικος και απειλητικος ο απορρητος γραπτος λογος του Αρχιαιρεσιαρχη απευθυνομενος στους ανα τον κοσμον ρασοφορους ΚΟΜΠΑΡΣΟΥΣ ΤΟΥ που κυπτουν δουλικως τον αυχενα, προ του Αυθεντου και Δεσποτου Βαρθολομαιου του Αρχιτρομοκρατη ρασοφορου του οργανωμενα επιλεγεντος και διορισθεντος υπο της Νεας Ταξης Πραγματων. 
Ακουσατε ή διαβασατε ποτε να μειοψηφισε μεσα εκει στην ΣΦΗΚΟΦΩΛΙΑ του Φαναριου, εστω και ενας και μονον ενας ιεραρχης απο αυτους που επελεξε να συμμετεχουν στις κατ' ετος συνοδους του ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥ ΕΣΒΕΣΜΕΝΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ;
ΟΥΔΕΠΟΤΕ και ΟΥΔΕΙΣ.
Ολοι τους τρεμουν σαν φυλλα φθινοπωρινα το βλοσυρο Τουρκομαγκικο βλεμμα του Αιρεσιαρχου.


Ασφαλως στο παρακατω αποσπασμα του κειμενου της εμπιστευτικης εγκυκλιου δεν εννοει τους πολλαπλους κληρικους ή χριστιανους των ΓΟΧ, αφου αυτους τους διεγραψε οριστικα απο τα καταστιχα του και δεν ασχολειται πλεον μαζι τους.
Ασφαλως και εννοει τους νεοημερολογειτες, που οσοι ξυπνησαν απο αυτους και μη ανεχομενοι την Φρικαλεα Εσχατολογικη Σατανικη Παναιρεσι του Οικουμενισμου στην οποια ο ιδιος πρωτοστατει, επαναστατησαν πλεον και αυτοι εναντιον του και εναντιον της Οικουμενιστικης φαρας του που κατεκλυσε ολες σχεδον τις τοπικες εκκλησιες και μολυνει και μαγαριζει οχι μονο τους χριστιανους, αλλα ακομα και τους τοπους απο οπου διερχονται, οπως μας βεβαιωνουν οι Αγιοι Πατερες της Ορθοδοξιας.Ειμαστε, λοιπον, εδω παροντες και με εφ'οπλου την λογχην και τον περιμενουμε πανοπλοι για να τον αντιμετωπισουμε ως λυσσαλεον εχθρον της Πιστεως των Ορθοδοξων, με ανα χειρας την Αγια Γραφην και τα κειμενα των Ορθοδοξων Πατερων, αυτον τον Αρχιαιρεσιαρχη και Αρχιτρομοκρατη του Πλανητη.   


Δεν ειναι ο πρωτος Αιρετικος ριψασπις και προδοτης πατριαρχης της Κωνσταντινουπολεως, αλλα επεται σωρειας αλλων προηγουμενων αυτου ως των Νεστοριου, Σεργιου Α΄, Πυρρου. Παυλου Β΄, Πετρου κλπ, που καταδικαστηκαν απο την Εκκλησια ως λιποτακτες και ως ριψασπιδες της διεξαγομενης Μαχης επι των Τειχων της Αγιας Μανδρας του Εσφαγμενου Αρνιου.


Και οπως η ιστορια δειχνει ολες οι αυθαιρετες και οι καταδικαστικες αποφασεις, οι αφορισμοι και οι καθαιρεσεις των Αιρετικων, ησαν εκ προοιμιου ΑΚΥΡΕΣ, ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ και ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΡΔΗΝ απο τους Ορθοδοξους.
Οι δε Αιρετικοι και οι Αιρεσιαρχες τυπου Οικουμενιστου Βαρθολομαιου και των ομοιων του ....τσατσαδων Οικουμενιστων Πανθρησκειαστων, καταδικαζονταν και ριπτονταν στην καιομενη και κατακαιομενη λιμνη οπου η αιωνια κατοικια του Διαβολου και ολων των οργανων του.
Την ιδια τυχη θα εχουν και οι τυχον καταδικαστικες αποφασεις των ΛΗΣΤΡΙΚΩΝ συνοδων του Αρχιαιρεσιαρχου Βαρθολομαιου, οπως και αυτες της συγκληθησομενης στο φαναρι, τη 1η Σεπτεμβριου επι τη αρχη της Ινδικτου. 
Γραφει, λοιπον, και εμεις πρωτοι αποκαλυπτουμε, το παρακατω αποσπασμα της εγκυκλιου που απεστειλε ανα τα περατα της γης στους υποδουλους ρασοφορους που τους διεσκορπισε σε κρατη και σε ηπειρους ετσιθελικω τω τροπω αφου καταχραστηκε τον κανονα της Δ΄Οικουμενικης συνοδου που περιοριζε την εξουσια του στα γυρωθεν της Κωνσταντινουπολεως κρατη και χωρες και οχι περαν αυτων. Αυτος ομως καταχρωμενος τον τιτλο Οικουμενικος απλωθηκε μεχρι τα περατα του κοσμου προς αγραν εξουσιας αλλα και "αργυριου και χρυσιου" και οχι μονον. "Εν τη Αγιωτατη Εκκλησια, ευδοκιμει θορυβουσα η αναπτυξι ζηλωτικων τασεων η οποια καταλυει την Κανονικοτητα της Ορθοδοξου Εκκλησιας και ΧΡΗΖΕΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ εν οψει της συγκληθησομενης εν τη αρχη της Ινδικτου Αγιας και Ιερας Συνοδου εν Φαναριω, προωθουμενων των αποφασισθεντων, εν τη Πανορθοδοξω Συνοδω του 2016".

Η σημερινη Ευρωπαϊκη Ενωσι αποτελείται από πρώην πράκτορες της Στάζυ, αλκοολικούς μεθύστακες, απόγονους διάσημων ναζί, ομοφυλόφιλους, χοιροβοσκούς που παριστάνουν τους οικονομολόγους και ανισόρροπους που εκπροσωπούν το ΔΝΤ.

ΑΛΕΞΗ, ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ!

Φοτο

Τα παραμύθια τέλειωσαν, οι μάσκες έπεσαν, η αλήθεια σε όλη της την μαύρη μεγαλοπρέπεια πρόβαλλε ξεκάθαρα και όσοι ακόμα τρέφουν ψευδαισθήσεις καλά θα κάνουν να προσγειωθούν στην πραγματικότητα γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν πάει άλλο.


Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μαύρη κλίκα τοκογλυφικών τραπεζιτικών κυκλωμάτων, που δεν της καίγεται καρφί για τους λαούς, για την δημοκρατία και πολύ περισσότερο για οικονομική ανάπτυξη και άλλα κουραφέξαλα.


Όλο αυτό το πεντάμηνο του θρίλερ των διαπραγματεύσεων φανερώθηκε η πραγματική ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν έχει ούτε σχέδιο, ούτε διάθεση για ένωση των λαών, ούτε αίσθηση δικαιοσύνης, ούτε κάποια πρόθεση να βοηθήσει με το πνεύμα της αλληλεγγύης μια χωρα που αυτή η ιδία την έχει ρίξει στο μεγαλύτερο βάραθρο της σύγχρονης ιστορίας της, φυσικά και με την βοήθεια των εντόπιων δοσιλογων.


Πιστέψαμε ότι η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα θα έφερνε ένα συνειδησιακό σοκ στην υπόλοιπη Ευρώπη και ότι θα γίνονταν η απαρχή καταλυτικών αλλαγών προς την καλυτέρευση της ζωής των ευρωπαϊκών λαών και προς αποκατάσταση της φρικτής αδικίας που έγινε στην χώρα μας με τα μνημονιακά εγκλήματα κατά της οικονομίας, της κοινωνίας και της εθνικής μας κυριαρχίας.


Αντ’ αυτού, παρακολουθήσαμε επί πέντε μήνες το κρεσέντο μιας απίθανης παρέας που αποτελείται από πρώην πράκτορες της Στάζυ, αλκοολικούς μεθύστακες, απόγονους διάσημων ναζί, ομοφυλόφιλους, χοιροβοσκούς που παριστάνουν τους οικονομολόγους και ανισόρροπους που εκπροσωπούν το ΔΝΤ, να θέλουν να επιβάλλουν σε ένα ολόκληρο λαό τα αδιέξοδα τους και τα εγκληματικά λάθη τους, αδιαφορώντας για το αν θα συσσωρεύσουν εκατόμβες νέων θυμάτων στην αδιάλλακτη εμμονή τους στην παραφροσύνη τους.


Ήρθε η ώρα της αλήθειας και όλοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 
Όσοι παριστάνουν τους πολιτικάντηδες και σκύβουν το κεφάλι σε αυτή την Ευρώπη, ευρωλιγούρηδες μέχρι εσχάτων, να πάνε να σμίξουν με αυτούς τους παράφρονες που επιδιώκουν να καταστρέψουν ότι απέμεινε από αυτή την χώρα, αλλά να σταματήσουν να θέλουν να μας πουλήσουν σχέδια «σωτηρίας»… τελικής εξόντωσης. 
Όσον αφορά τους προδότες, αυτοί θα πρέπει επιτέλους να πάρουν το μάθημα της προδοσίας τους.


Ως εδω και μη παρέκει κ Τσίπρα! 
Ο λαός σε εξέλεξε για να σταματήσουν τα μνημόνια της καταστροφής του. 
Αν και εσύ συνεχίσεις στην ίδια μνημονιακή γραμμή, τότε δεν σου μένει ούτε μια μέρα στην εξουσία και θα έχεις κολλήσει και εσύ το στίγμα της μνημονιακής καταστροφής της Ελλάδας.


ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Γραψαμε χθες για τον δυναμει καθηρημενον λογω του Σιγονταροοικουμενισμου του, ρασοφορον Π. Δημητρακοπουλον οτι για την "ΟΜΟΛΟΓΙΑ" αποτελουν μαζι με τον Σκοντζο, το αλτερ εγκο των Ψευδομαρτυρων του Γιεχωβα αφου καμνουν την ιδια εργασια την διαστρεβλωσι της Αγιας Γραφης και των Αγιων Πατερων. Βρηκαμε ενα παληοτερο κειμενο του Κοσμα Φλαμιατου και το αναδημοσιευουμε για να δητε το αλλοπροσαλλο και το αντιφατικο των ανθρωπων αυτων.

  Απάντηση σε κριτική 


Ι.Μητροπόλεως ΠειραιώςΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 

ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Καθεστωτικοι αντι-Οικουμενιστες αυθαιρετουν θεολογικα
και διασυρουν τον π. Ευθυμιο Τρικαμηνα
για να δικαιολογησουν την αντι-Πατερικη απραξια τους

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΕ  ΚΡΙΤΙΚΗ  ΤΗΣ  ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΟΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(Προδημοσίευση ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος», τεύχ. 13-14)


π. Παῦλος Δημητρακόπουλος, κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς (Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν), μᾶς πληροφόρησε τηλεφωνικῶς πρό 2 μηνῶν περίπου, ὅτι ἑτοιμάζει κριτικὴ (ἂν καταλάβαμε καλά, ἀρνητική), γιὰ τὸ βιβλίο «Ἡ διαχρονικὴ συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ διακοπῆς μνημονεύσεως Ἐπισκόπου κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας αἵρεσιν» τοῦ π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ. Ὁ καιρὸς περνοῦσε καὶ ἡ δημοσίευση τῆς κριτικῆς καθυστεροῦσε.

Τὴν περασμένη ἑβδομάδα, δεχθήκαμε ἄλλο τηλεφώνημα ἀπὸ τὸν π. Ἄγγελο Ἀγγελακόπουλο (τοῦ ἴδιου Γραφείου Αἱρέσεων), ποὺ μᾶς ρωτοῦσε, ἂν θέλουμε νὰ δημοσιεύσουμε στὸ περιοδικὸ «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος» τὴν κριτικὴ ἑνὸς βιβλίου οἰκουμενιστὴ-«ὀρθόδοξου» τῆς Γερμανίας. Δεχθήκαμε, πληφορώντας τον, ὅτι ἔχουμε στείλει καὶ ἐμεῖς, στὸν Σεβασμιώτατο Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, μερικὰ πρὸς δημοσίευση κείμενα.

Ὅταν ἔλαβε ὁ Σεβασμιώτατος τὰ κείμενά μας, ποὺ ἀφοροῦσαν κριτικὴ σὲ ἐνέργειές του, οἱ ὁποῖες βλάπτουν τὸν ἀντι-οικουμενιστικὸ ἀγῶνα, μᾶς ἀπέστειλε ἕνα γράμμα, στὸ ὁποῖο μᾶς ἀποκαλοῦσε κακόδοξους, παρὰ τὴν βράβευση ποὺ εἶχε κάνει στὸν Πρόεδρο τῆς Φιλορθοδόξου Ἑνώσεως «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος», παρὰ τὰ ἐπαινετικὰ λόγια ποὺ εἶχε στείλει σὲ ἐμᾶς καὶ στὸν π. Εὐθύμιο, καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μᾶς ἐμπιστεύθηκε τὴν κριτικὴ τοῦ ἐκ Γερμανίας συγγραφέα, ἡ ἀποστολὴ τῆς ὁποίας σήμαινε ὅτι συνεργαζόταν —γιὰ κάποιους δικούς του λόγους— μὲ ἕνα «κακόδοξο» ἔντυπο, γιὰ τὴν καταδίκη κακόδοξου οἰκουμενιστῆ!

Μὲ τὸ γράμμα αὐτὸ μᾶς προ-εἰδοποίησε ὅτι θὰ δημοσιοποιοῦσε τὴν κριτικὴ ἐναντίον τοῦ βιβλίου τοῦ π. Εὐθύμιου, ποὺ φαίνεται κρατοῦσε γιὰ ὥρα ἀνάγκης (π.χ. ἐκφοβισμὸ γιὰ συμμόρφωση ἀντιδρώντων) στὸ «Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν»!Φαίνεται, ὅτι ὁ κ. Σεραφεὶμ (εἰδικὰ στὸ πρόσωπο τοῦ π. Παύλου, τὸν π. Ἄγγελο δὲν τὸν γνωρίζουμε), εἶχε βρεῖ τοὺς κατάλληλους ἀνθρώπους γιὰ τὴν ἀντιαιρετικὴ αὐτὴ ὁμάδα· τοὺς ἰδανικοὺς ἱεροεξεταστὲς καὶ τοὺς ἄριστους στυλοβάτες τοῦ κακόδοξου Ἐπισκοποκεντρισμοῦ ποὺ λυμαίνεται τὴν Ἐκκλησία καὶ —φεῦ!— τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ποὺ νομίζουν πὼς καταπολεμοῦν!

Ὁ π. Παῦλος Δημητρακόπουλος, εἰδικά, δὲν ἔπρεπε νὰ ξεχάσει ὅτι καὶ ἡ Ἕνωσις καὶ τὸ περιοδικὸ «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος» τὸν ὑποστήριξαν, ὅταν ἐκδιώχθηκε ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπό του, ἐπειδὴ δὲν ὑπήκουσε σ’ αὐτόν, ἀντιτάχθηκε καὶ χαρακτήρισε (ὁ π. Παῦλος) τὸν Δεσπότη του Οἰκουμενιστὴ καὶ τὸν Οἰκουμενισμὸ αἵρεση. Καὶ προέβη σ’ αὐτὸν τὸν χαρακτηρισμό, πρὶν κάποια Σύνοδος ἀποφανθεῖ ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεση, ἢ ὅτι ὁ Ἐπίσκοπός του εἶναι αἱρετικὸς Οἰκουμενιστής! (Σημειώνουμε καὶ κρατοῦμε αὐτὴ τὴν θέση, γιατὶ ὅταν πῆγε στὴν Μητρόπολη Πειραιῶς, τὸ ἐκεῖ περιβάλλον τὸν ἀνάγκασε νὰ μεταβάλει αὐτὴν τὴ γνώμη).● ● ●Μὲ αὐτὴν τὴν ἁρμοδιότητα, τώρα, ὁ π. Παῦλος ἀποφάσισε —ἢ τοῦ ἀνετέθη— νὰ βγάλει «λάθος» τὸ βιβλίο τοῦ π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ, ποὺ πραγματεύεται τὸ Ὑποχρεωτικὸ τῆς Διακοπῆς Μνημονεύσεως τῶν αἱρετικῶν Ἐπισκόπων, μὲ βάση τὴν ποιμαντική, τὴν θεολογία τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, μέρος τῆς ὁποίας εἶναι καὶ ὁ ΙΕ΄ Κανόνας.

Ἔτσι, ἐπεδόθη μὲ ζῆλο στὸ ἔργο αὐτὸ καὶ προσπαθεῖ νὰ μᾶς πείσει, ἀκροβατώντας ἐπικίνδυνα μὲ ἄγαρμπες ταχυδακτυλουργικὲς κινήσεις μεταξὺ Ἱερῶν Κανόνων καὶ πατερικῶν κειμένων, ὅπως ἕνα ἁπλὸ διάβασμα τῆς κριτικῆς του δείχνει, ἀφοῦ εἶναι εὐδιάκριτο ὅτι, οὔτε τὰ ἴδια τὰ κείμενα κατανόησε (ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ ποὺ πέρασε ἀπὸ «προκρούστειο κλίνη»), οὔτε τὴ διήκουσα σκέψη τοῦ βιβλίου ἀντελήφθη. Ἐπιδίδεται μὲ τὴν κριτικὴ αὐτὴ σὲ μιὰ δονκιχωτικὴ σκιαμαχία, μὴ νοῶν «περὶ τίνων διαλέγεται ἢ περὶ τίνων διαβεβαιοῦται»!Ὁ π. Παῦλος, μᾶς διδάσκει τώρα, σ’ αὐτὴ τὴν κριτική του, ὅτι δὲν πράττει ὀρθά, ὅποιος δὲν κάνει ὑπακοὴ στὸν Ἐπίσκοπό του —ἀκόμα κι ἂν διδάσκει πράγματα αἱρετικὰ ὁ ἐπίσκοπος— ἐὰν δὲν ὑπάρξει καταδίκη τοῦ ἐπισκόπου ἀπὸ Σύνοδο!

Γράφει: «Ἀλλοίμονο, ἂν κάθε πιστὸς μεταβληθῆ σὲ κριτὴ καὶ δικαστὴ καὶ τοποθετήσει ἔτσι τὸν ἑαυτό του ὑπεράνω Συνόδων καὶ Πατέρων καὶ ἔχει τὴν ἀξίωση νὰ κρίνει τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως τοῦ κάθε ἐπισκόπου...» (σελ. 7). «Τὸ ὅτι ὁ παρὼν Κανόνας θέτει ὡς ἐξαίρεση γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο τὰ θέματα πίστεως καὶ δικαιοσύνης, δὲν σημαίνει, ὅτι δίδει τὸ δικαίωμα στὸν κάθε πιστό, νὰ γίνει κριτὴς καὶ δικαστὴς τοῦ ἐπισκόπου, ἐὰν καὶ κατὰ πόσον δηλαδὴ ὁ ἐπίσκοπος εἶναι αἱρετικὸς ἢ ἄδικος..., δὲν εἶναι ἁρμόδιο καὶ ἱκανὸ τὸ κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας νὰ κάνει αὐτὸ τὸ ἔργο ἀλάνθαστα καὶ δίκαια, ἐπειδὴ δὲν ἔχει τὴν ἀνάλογη πνευματικὴ ὡριμότητα. Αὐτὸ τὸ ἔργο ἀνήκει μόνον σὲ Σύνοδο ἐπισκόπων. Ἐὰν ὁλόκληροι Σύνοδοι ἐπισκόπων συνέβη νὰ πλανηθοῦν..., πόσο μᾶλλον εἶναι εὔκολο νὰ πλανηθεῖ ἕνας ἁπλοϊκὸς πιστός»! (σελ. 9).Μόνο μιὰ ἐξαίρεση αὐτῆς τῆς θέσεως δέχεται ὁ π. Παῦλος, τοῦ ἑαυτοῦ του! Αὐτός, ὡς ἀνώτερος Συνόδων, μπορεῖ νὰ κρίνει καὶ νὰ καταγγέλλει τὸν ἐπίσκοπό του (τῆς Βεροίας) ὡς ἀνήκοντα στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

Εἶναι ἀποκαλυπτικὰ μιᾶς δίγλωσσης νοοτροπίας (σὲ σύγκριση μὲ ὅσα σήμερα λέει), ἐκεῖνα ποὺ ὁ ἴδιος γράφει σὲ κείμενο ποὺ εὐγενῶς φιλοξενήσαμε στὸ περιοδικό μας, ὅταν μᾶς εἶπε πὼς διώκεται γιὰ τὶς ἀντι-οἰκουμενιστικές του ἰδέες (καὶ καλοπροαίρετα τὸν πιστέψαμε καὶ τοῦ συμπαρασταθήκαμε). Γράφει ἐκεῖ ὁ π. Παῦλος: «Ὁ ἐπίσκοπος Βεροίας (στὸν ὁποῖον τότε ὑπαγόταν), ὅταν τοῦ ζητοῦσα ἐξηγήσεις γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό, μοῦ ἔλεγε: “Πρὸς τὸ παρὸν δὲν μποροῦμε νὰ πάρουμε θέση ἀπέναντι στὸν Οἰκουμενισμό, ἀλλὰ ὀφείλουμε, ἀκολουθώντας τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία, νὰ περιμένουμε τὴν ἐπίσημη θέση καὶ συνοδική της ἀπόφαση σχετικὰ μὲ τὸ ἐν λόγῳ θέμα”».
Σ’ αὐτὴ τὴν θέση τότε, ἡ ἀντι-οικουμενιστικὴ συνείδηση τοῦ π. Παύλου, ἐξεγείρετο ὡς «ἐξ ἐνστίκτου», ἀντιδροῦσε ἔντονα καὶ ἔλεγε:

«Οἱ ἅγιοι Πατέρες μας δὲν περίμεναν τὴν ἐπίσημη συνοδικὴ καταδίκη τῆς αἱρέσεως, γιὰ νὰ πάρουν θέση καὶ νὰ ἀρχίσουν τὸν ἀντιαιρετικό τους ἀγῶνα, ἀλλὰ ἄρχιζαν τὸν ἀγῶνα ἀμέσως μετὰ τὴν ἐμφάνισή της. Καὶ ἀκριβῶς οἱ ἰδικοί τους ἀγῶνες ἔφερναν τελικὰ σὰν ἀποτέλεσμα τὴν σύγκληση συνόδου καὶ τὴν συνοδικὴ καταδίκη τῆς αἱρέσεως. Μία ματιὰ στὴν ἐκκλησιαστική μας ἱστορία μαρτυρεῖ, ὅτι πάντοτε προηγεῖτο ὁ ἀντιαιρετικὸς ἀγῶνας καὶ ἐπακολουθοῦσε ἡ σύνοδος, ποτὲ δὲν γινόταν τὸ ἀντίθετο». Π.χ. «ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ...ὅταν πληροφορήθηκε ἀπὸ μοναχικοὺς κύκλους τῆς Θεσσαλονίκης τὶς αἱρετικὲς διδασκαλίες τοῦ Βαρλαάμ, ἐθεώρησε χρέος του νὰ ἐγκαταλείψει τὸ ἐρημητήριο καὶ νὰ κατέβη στὸν ἀγῶνα. Μετὰ ἀπὸ ἑπτὰ χρόνια ἀγώνων, τὸ 1341, συγκροτήθηκε ἡ πρώτη Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία πανηγυρικὰ τὸν ἐδικαίωσε. Ἀλοίμονο, ἂν ὁ ἅγιος περίμενε νὰ προηγηθεῖ σύνοδος καὶ μετὰ νὰ ἀρχίσει τὸν ἀγῶνα»! (Δημητρακόπουλος, Ἀρχιμ. Παῦλος, «“Εἰπὲ τῇ Ἐκκλησίᾳ”. Γιατὶ διώχθηκα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Βερροίας», περ. «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος», 3 (2020) 17).

Ἐπειδὴ δημοσιεύσαμε αὐτὸ τὸ κείμενό του, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ γράψαμε ἄλλο ἕνα κείμενο μὲ τὸ ὁποῖο τὸν ὑποστηρίζαμε, αἰσθάνθηκε τότε τὴν ἀνάγκη νὰ μᾶς μνημονεύσει εὐγνωμόνως: «Πέραν αὐτῶν καὶ ἄλλα πρόσωπα, πληροφορηθέντα τὸν ἄδικο διωγμό μου, ἐξέφρασαν τὴν ἀποδοκιμασία τους πρὸς τὸν «ἅγιο» Βεροίας». Παρομοίως καὶ ἡ «Φιλορθόδοξος Ἕνωσις “Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος”», ἡ ὁποία μὲ χαρὰ θέλησε νὰ φιλοξενήση στὸ περιοδικό της τὸ ἄρθρο μου: «Εἰπὲ τῇ Ἐκκλησίᾳ», μόλις δὲ ἐπληροφορήθηκε τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος συκοφαντικὸ ψήφισμα, δημοσίευσε ἄρθρο στὴν ἱστοσελίδα «Ἀκτῖνες» μὲ τίτλο «Ἕνα ἀκραιφνὲς κείμενο οἰκουμενιστικοῦ μιθριδατισμοῦ» (http://www.romfea.gr).
ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Ξυπνα παπα, ξυπνα λαε, το ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΦΕΥΓΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΟΥ. Πριν ειναι αργα.

Ἐπισκόπων ἀγωνία μηδέν!Οἱ ὀρθόδοξοι ποιμένες συνεχίζουν νὰ ἐκτελοῦν τὰ λειτουργικὰ καὶ ποιμαντικὰ καθήκοντά τους, χωρὶς πλέον νὰ ἐνδιαφέρονται (στὸ σύνολό τους) γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς Πίστεως καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ἀλήθειας τῆς ὁποίας κλήθηκαν λειτουργοὶ καὶ ὑπηρέτες.
 
Ὡς πιστοὶ καὶ ἐκπαιδευτικοί,
 
 
α) εἴμαστε μάρτυρες τῆς θλιβερῆς πραγματικότητος, νὰ δέχονται οἱ κληρικοὶ νὰ κοινωνοῦν κατὰ τὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν σχολείων Μωαμεθανούς, Βουδιστές, Προτεστάντες καὶ Ρωμαιοκαθολικοὺς μαθητές. Καὶ στὴν ἐπισήμανση τοῦ γεγονότος, πολλοὶ ἱερεῖς νὰ μὴν τολμοῦν νὰ πάρουν μέτρα, φοβούμενοι ὅτι ἔτσι θὰ ἔρθουν σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὸν Μητροπολίτη τους, ὁ ὁποῖος δὲν ἀντέχει νὰ ἀντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα καὶ φοβούμενος τὶς ὅποιες ἀντιπαραθέσεις, ἀρνεῖται νὰ προφυλάξει τὰ «ἅγια τῶν Ἁγίων».
 
 
β) Τὰ ἴδια βλέπουμε καὶ πληροφορούμαστε πὼς συμβαίνουν καὶ στὸ δογματικὸ ἐπίπεδο τῆς Πίστεως. Ὅλοι οἱ σύγχρονοι ὀρθόδοξοι Ποιμένες δέχονται ὅτι ὑπάρχει αἵρεση· καταμετροῦν μάλιστα καὶ τὶς δεκαετίες τῆς ὑπάρξεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ· τὸν ὀνομάζουν Παναίρεση (χωρὶς νὰ κατονομάζουν τοὺς αἱρετικοὺς ἡγέτες του)· βλέπουν τὰ γενόμενα ὑπὸ τῶν Οἰκουμενιστῶν (συμπροσευχές, κοινὲς συμφωνίες καὶ δράσεις μὲ τοὺς αἱρετικούς, παραίτηση ἀπὸ βασικὲς Ἐντολὲς τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ δόγματα τῆς Πίστεως −ὅπως τὸ 9ο καὶ 10ο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου Νικαίας-Κων/πόλεως) καὶ ὅμως οὐδὲν μέτρον λαμβάνουν ἐναντίον τους, οὐδεμία ἀπόσταση ἔχουν ἀπὸ αὐτούς, ἀντίθετα κοινωνοῦν πλήρως μαζί τους, συμπορεύονται χωρὶς συνειδησιακὸ πρόβλημα μετὰ τῶν αἱρετικῶν.
 
 
 
Κι ὅμως οἱ Ἅγιοι μᾶς δίδαξαν οὔτε μιὰ ὥρα νὰ μὴν μένουμε κοντά τους, ὅταν αἱρετίζουν (Μ. Βασίλειος). Κι ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης δίδαξε ἔργοις καὶ λόγοις, ἀγωνίστηκε −καὶ ἐξορίστηκε, καὶ φυλακίστηκε γι’ αὐτοὺς τοὺς ἀγῶνες του− γιὰ ἕνα παράνομο βασιλικὸ γάμο, ὅταν εἶδε ὅτι αὐτὸς δὲν ἦταν μιὰ μεμονωμένη περίπτωση, ἀλλὰ γινόταν καθεστὼς ποὺ ἀνέτρεπε τὴν Εὐαγγελικὴ διδασκαλία.
 
 
Τέτοιοι γάμοι σήμερα γίνονται πολλοί. Καὶ οἱ Μητροπολῖτες ποὺ τοὺς ἐπιτρέπουν, καὶ οἱ ἱερεῖς ποὺ τοὺς τελοῦν, κάνουν κάτι χειρότερο ἀπὸ ἐκεῖνο, ἐναντίον τοῦ ὁποίου ἀγωνίστηκε ὁ ἅγιος Θεόδωρος, γιατὶ σήμερα ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι γνωστὴ καὶ παγιωμένη στὸ θέμα αὐτό. Κι ὅμως, μὲ ποικίλες δικαιολογίες τὴν παραβαίνουν! Ἐπικαλοῦνται λόγους οἰκονομίας καὶ παραβαίνουν τὴν Ἐντολὴ τοῦ Κυρίου!
 
 
Μάλιστα ἀκούστηκε ὅτι  στή μητρόπολη ἀντιοικουμενιστοῦ Ἐπισκόπου τελέστηκε ἕνας ἀντικανονικός μικτός γάμος. Θὰ προσκομίσουμε τὶς περὶ τοῦ γεγονότος αὐτοῦ πληροφορίες, ὅταν θὰ ἔχουμε περισσότερα στοιχεῖα. Σήμερα ἀρκούμαστε νὰ παρουσιάσουμε ἕνα κείμενο ἀπὸ ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, στὴν ὁποία ὁ Ἅγιος μᾶς παρουσιάζει τὴν ὀρθόδοξη στάση στὸ θέμα αὐτό, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ θέματα, ὅπως:
 
 
1.    Κάθε ἐνέργειά του, τὴν στηρίζει στοὺς πρὸ αὐτοῦ Ἁγίους, τὴν «συμφωνία τῶν Πατέρων», ὅπως λέμε σήμερα, καὶ δὲν αὐτοσχεδιάζει, οὔτε στηρίζεται (ὡς σὲ δόγμα) στὴν λεγόμενη «Οἰκονομία» τῆς Ἐκκλησίας.
 
 
2.    Διδάσκει ὅτι (ὁ Ἐπίσκοπος ἢ) ἡ Σύνοδος δὲν ἔχει οὐδὲν δικαίωμα νὰ βγάζει ἀντι-Εὐαγγελικὲς ἀποφάσεις. Ἡ Σύνοδος ποὺ βγάζει ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων, εἶναι «παρασυναγωγὴ» κι ὄχι Σύνοδος! Ἄρα δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοὴ σὲ τέτοιες Συνόδους καὶ ἀποφάσεις.
 
 
3.    Ἡ κοινωνία καὶ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς παραβάτες, σημαίνει ἀποδοχὴ ὅσων αὐτοὶ κάνουν.
 
 
4.    Οἱ παραβάτες (ὑψηλὰ ἱστάμενοι Ἀρχιερεῖς), λέγει ὁ Ἅγιος, ἀρχίζουν τὶς διώξεις ὅσων ἀντιδροῦν.
 
 
5.    Ἡ Ἐκκλησία ποὺ ἔχει ἀποδεχθεῖ τὴν αἵρεση, «ἤδη ἔχει καταποντιστεῖ στὸ βάθος τῆς αἵρεσης»!
 
 
6.    Παρακαλεῖ τὸν Ὀρθόδοξο (τότε) Ἐπίσκοπο Ρώμης νὰ ἀντιδράσει δυναμικὰ καὶ νὰ καταδικάσει τὴν αἵρεση: «μούγκρισε μὲ τρόπο θεῖο, ἢ καλύτερα βρόντηξε ἐναντίον τῆς τωρινῆς κακοδοξίας αὐτὰ ποὺ πρέπει»! Ἐπίσης τὸν παρακαλεῖ νὰ τὸν λογαριάζει ὡς μέλος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, ἀφοῦ δὲν ἔχει σχέση καὶ κοινωνία μὲ ἐκείνη τῆς Κων/πόλεως!

 
Συγκεκριμένα, ἀπευθυνόμενος ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης πρὸς τὸν ὀρθόδοξο Πάπα Λέοντα γράφει:
 
 
Μετάφραση. (Τὸ κείμενο ἀκολουθεῖ).
 
 
«Διδαγμένοι λοιπὸν καὶ ἐμεῖς οἱ ταπεινοὶ καὶ ἐλάχιστοι ἀπὸ τοὺς ἀνέκαθεν ἁγίους Πατέρες μας, ἐπειδὴ δημιουργήθηκε καὶ τώρα κάποια καινοτομία στὴ δική μας Ἐκκλησία (σ.σ. ἐννοεῖ τὶς μοιχειανικὲς αἱρέσεις) θεωρήσαμε χρέος μας νὰ ἀναφέρουμε τὴν καινοτομία αὐτή (σὲ σένα). Συγκροτήθηκε λοιπὸν σύνοδος ἀληθινὰ παρανόμων καὶ συνέδριον μοιχῶν. Καὶ δὲν σταμάτησαν μάλιστα μέχρι τοῦ σημείου αὐτοῦ (ἀλλὰ προχώρησαν περισσότερο) συστήνοντας παρασυναγωγὴ μὲ προηγούμενη συνέλευση μὲ τὴν ἀποδοχὴ καὶ συλλειτουργία ἐκείνου ποὺ στεφάνωσε τοὺς μοιχούς, σύμφωνα μὲ τὸν θεῖο Βασίλειο. Ἀλλὰ σὰν νὰ ἤθελαν νὰ ἐξασφαλίσουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους ὄνομα τέλειας αἱρέσεως, μὲ ἄλλη δημόσια σύνοδο, ἐκείνους ποὺ δὲν συμφωνοῦσαν μὲ τὴν παράνομη κακοδοξία τους, ἢ μᾶλλον ὁλόκληρη τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, τοὺς ὑπέβαλαν σὲ ἀναθεματισμό. Καὶ δικαιολογία γι’ αὐτοὺς ἦταν ὅτι ἐπικράτησε ὁ πονηρὸς λόγος (δηλαδή, ὅπως παρομοίως λέγουν καὶ σήμερα οἱ ἱερωμένοι: «ἡ μετατροπὴ τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου σὲ “πασαρέλα” καὶ πορνικὴ “ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν” ἐπικράτησε· τὸ κακὸ τῶν μικτῶν γάμων, ἐπικράτησε· τί μποροῦμε τώρα νὰ κάνουμε”; Καὶ μοιρολατρικὰ γίνονται «λειτουργοὶ» τοῦ σκανδαλισμοῦ καὶ τῆς παρανομίας!). Διακηρύττουν λοιπὸν οἰκονομία τὴν στέψη τῶν μοιχῶν, καὶ ὁρίζουν ὅτι οἱ θεῖοι νόμοι δὲν ἰσχύουν γιὰ τοὺς βασιλεῖς. Αὐτοὺς ποὺ ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν ἀλήθεια μέχρις αἵματος τοὺς ἀπαγορεύουν νὰ μιμοῦνται τὸν Πρόδρομο καὶ τὸν Χρυσόστομο. Διατυπώνουν τὴν γνώμη, ὅτι ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς ἱεράρχες ἔχει ἐξουσία μεγαλύτερη ἀπὸ τοὺς κανόνες, ἀντίθετα ἀπ’ ὅσα ὁρίζονται ἀπὸ αὐτούς.
Ἔτσι, ὅποτε τύχει, καὶ κρυφὰ καὶ φανερά, νὰ καταδικαστεῖ κάποιος ἀπὸ τοὺς ἱερωμένους μὲ καθαιρετικοὺς κανόνες, μὲ τὴν ἐξουσία ἐκείνου ποὺ ἀποφασίζει μένει ἀκαθαίρετος. Καὶ μάρτυρας αὐτῶν ποὺ λέγω εἶναι αὐτὸς ποὺ στεφάνωσε μοιχόν, καὶ ἐνῶ τοῦ εἶναι ἀπαγορευμένο, μαζὶ μὲ ἄλλα, καὶ ἀπὸ διάφορους κανόνες, ὡστόσο αὐτὸς συλλειτουργεῖ δημοσίως μὲ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι, κάνοντας τὶς παρανομίες οἰκονομίες, ὀνομάζουν μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν καὶ ἄλλους καὶ τοὺς ἑαυτούς τους ἁγίους, καὶ ἐκείνους ποὺ δὲν παραδέχονται αὐτὲς τὶς παρανομίες τοὺς ἀναθεματίζουν, ὡς ἀποξενωμένους ἀπὸ τὸν Θεό·  καὶ μάρτυρας αὐτῶν ποὺ λέγω ἐδῶ εἶναι καὶ ὁ διωγμός. Τί μποροῦμε νὰ ποῦμε γι’ αὐτά, μακάριε, παρὰ ἐκεῖνο τὸ ἀποστολικό, ὅτι “Τώρα ἔχουν ἐμφανιστεῖ πολλοὶ ἀντίχριστοι”, ἐφόσον δὲν ἐξουσιαζόμαστε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τοὺς θείους νόμους καὶ κανόνες;
Ἀφοῦ αὐτὰ ἀναφέρθηκαν ἤδη μὲ εἰλικρίνεια ἀπὸ τὴν ταπεινότητά μας, ἀπευθύνουμε στὴν χριστομίμητη μακαριότητά σου τὴν κραυγὴ ἐκείνη ποὺ ἀπηύθυνε ὁ κορυφαῖος μαζὶ μὲ τοὺς ὑπολοίπους ἀποστόλους στὸν Χριστό, ὅταν εἶδαν νὰ σηκώνεται ἡ τρικυμία τῆς θάλασσας· “Σώσε μας”, ἀρχιποίμενα τῆς κάτω ἀπὸ τὸν οὐρανὸ Ἐκκλησίας, “χανόμαστε”. Μιμήσου τὸν διδάσκαλο Χριστὸ καὶ ἅπλωσε χέρι βοηθείας στὴν Ἐκκλησία μας, ὅπως ἐκεῖνος στὸν Πέτρο, μόνο ποὺ Ἐκεῖνος ὅταν εἶχε ἀρχίσει νὰ βυθίζεται στὴ θάλασσα, ἐνῶ σὺ ἀφοῦ ἤδη ἔχει καταποντιστεῖ στὸ βάθος τῆς αἵρεσης.
Παρακαλοῦμε μιμήσου τὸν συνώνυμό σου Πάπα, καὶ ὅπως ἐκεῖνος ὅταν ἐμφανίστηκε ἡ αἵρεση τοῦ Εὐτυχοῦς ἐξηγέρθη σὰν μὲ λιονταρίσιο πνεῦμα, ὅπως γνωρίζουν ὅλοι, μὲ τὶς δογματικὲς ἐπιστολές του, ἔτσι κι ἐσύ, τολμῶ νὰ πῶ, ποὺ φέρεις τὸ ὄνομά του, μούγκρισε μὲ τρόπο θεῖο, ἢ καλύτερα βρόντηξε ἐναντίον τῆς τωρινῆς κακοδοξίας αὐτὰ ποὺ πρέπει. Γιατί, ἀφοῦ αὐτοί, διεκδικώντας γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους τὴν αὐθεντία, δὲν φοβήθηκαν νὰ συγκαλέσουν αἱρετικὴ σύνοδο, ἂν καὶ βέβαια, ἀκόμη καὶ ὀρθόδοξη νὰ ἦταν, ἄσκησαν ἐξουσία χωρὶς τὴ δική σας γνώση, ὅπως ἀπαιτεῖ τὸ ἔθιμο ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἐπικράτησε, πόσο περισσότερο δικαιολογημένο καὶ ἀναγκαῖο θὰ ἦταν, ὑπενθυμίζουμε μὲ φόβο, νὰ συγκροτηθεῖ νόμιμη σύνοδος ἀπὸ τὴ θεία πρωταρχία σου, ὥστε ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀποκρούσει τὴν αἱρετική, καὶ οὔτε ἡ κορυφαιότατη ἐξουσία σου μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους νὰ ἀναθεματίζεται ἀπὸ τοὺς κενοφώνους, οὔτε ἐπίσης νὰ βρίσκουν τὴν μοιχοσύνοδο σὰν ὁρμητήριο παρανομίας αὐτοί, ποὺ θέλουν νὰ γλιστροῦν εὔκολα στὴν ἁμαρτία.
Ἀφοῦ ἀναφέραμε αὐτά, ὡς ἐλάχιστα μέλη τῆς Ἐκκλησίας, παρακαλοῦμε τὴν ἁγία ψυχή σας νὰ μᾶς ὑπολογίζει ὡς δικά της πρόβατα…».

Κείμενο:
 
 
«Τοιγαροῦν δεδιδαγμένοι καὶ ἡμεῖς οἱ ταπεινοὶ καὶ ἐλάχιστοι, ἐκ τῶν ἀνέκαθεν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, ἐπεὶ ὑπήρχθη τις καὶ νῦν καινοτομία ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίᾳ, ὀφειλόμενον ἡγησάμεθα ταύτην ἀνενεγκεῖν. Γέγονεν τοίνυν σύνοδος ὡς ἀληθῶς ἀθετούντων καὶ συνέδριον μοιχωμένων. Και γε οὐ μέχρι τούτου ἔστησαν, παρασυναγωγὴ διὰ προτέρας συνελεύσεως ἐν τῇ τοῦ μοιχοζεύκτου παραδοχῇ καὶ συνιερουργίᾳ, κατὰ τὸν θεῖον Βασίλειον. Ἀλλ’ ὡς ἂν ἑαυτοῖς αἱρέσεως τελείας ὄνομα περιποιήσωνται, δι’ ἑτέρας συνόδου δημοσίας, τοὺς μὴ τῇ παρανόμῳ αὐτῶν κακοδοξίᾳ συγκαταθεμένους, μᾶλλον δὲ ὅλην τὴν καθολικὴν Ἐκκλησίαν, ἀναθεματισμῷ ὑποβεβλήκασι. Καὶ τὸ δικαίωμα αὐτοῖς, λόγου πονηροῦ κραταίωμα. Οἰκονομίαν οὖν τὴν ζευξιμοιχείαν δογματίζουσιν· ἐπὶ τῶν βασιλέων τοὺς θείους νόμους μὴ κρατεῖν διορίζονται· τοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας καὶ δικαίου μέχρις αἵματος ἐνστάντας, ὥσπερ τὸν Πρόδρομον καὶ Χρυσόστομον, μιμεῖσθαι ἀπαγορεύουσιν· ἕκαστον τῶν ἱεραρχῶν ἐξουσιάζειν ἐν τοῖς θείοις κανόσι, παρὰ τὰ ἐν αὐτοῖς κεκανονισμένα, ἀποφαίνονται.
Καὶ διὰ τοῦτο, ὁπόταν τύχῃ καὶ κρυπτῶς καὶ ἐμφανῶς ἁλῶναί τινα τῶν ἱερωμένων καθαιρετικοῖς κανόσι, τῇ τοῦ βουλομένου ἐξουσίᾳ μένειν ἀκαθαίρετον. Καὶ μάρτυς τοῦ λόγου ὁ διαφόροις κανόσι σὺν ἄλλοις κεκρατημένος μοιχοζεύκτης καὶ συλλειτουργῶν αὐτοῖς δημοσίᾳ. Τοὺς παρανομίας ὡς οἰκονομίας ποιοῦντας ἄλλους τε καὶ ἑαυτοὺς ἁγίους ἐν τούτῳ ὀνομάζουσι καὶ τοὺς μὴ ταύτας προσιεμένους ὡς ἠλλοτριωμένους Θεοῦ ἀναθεματίζουσι˙ μάρτυς δὲ κἀνταῦθα τοῦ λόγου ὧν καὶ ὁ διωγμός. Τί οὖν ἔστιν ἐν τούτοις, ὦ μάκαρ, εἰπεῖν ἢ τὸ ἀποστολικὸν ἐκεῖνο, ὅτι νῦν πολλοὶ ἀντίχριστοι γεγόνασιν, εἴπερ μὴ ὑπὸ τῶν θείων νόμων καὶ κανόνων πάντες ἄνθρωποι ἐξουσιαζόμεθα;
 Τούτων ἤδη ἀψευδῶς ὑπὸ τῆς εὐτελείας ἡμῶν ἀνενεχθέντων ἐκείνην τὴν φωνήν, ἣν ὁ κορυφαῖος σὺν τοῖς λοιποῖς ἀποστόλοις προσήγαγεν Χριστῷ, ἡνίκα ὁ τῆς θαλάσσης κλύδων ἐπεγείρετο, προσφέρομεν τῇ χριστομιμήτῳ σου μακαριότητι˙ σῶσον ἡμᾶς, ἀρχιποιμὴν τῆς ὑπ’ οὐρανόν ἐκκλησίας, ἀπολλύμεθα. μίμησαί σου τὸν διδάσκαλον Χριστὸν καὶ ὄρεξον χεῖρα τῇ καθ’ ἡμᾶς ἐκκλησίᾳ, ὡς ἐκεῖνος Πέτρῳ, ὅσον ὁ μὲν ἀρχομένῳ καταποντίζεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ, αὐτὸς δ’ αὖ καταποντισθείσῃ ἤδη ἐν τῷ τῆς αἱρέσεως βάθει.
Ζήλωσόν σου, δεόμεθα, ταὸν ὁμώνυμον πάπαν, καὶ ὡς ἐκεῖνος τηνικαῦτα τῆς Εὐτυχιανικῆς αἱρέσεως ἀναφυείσης λεόντειόν πως διηγέρθη τῷ πνεύματι, ὡς ἴσασι πάντες, ταῖς δογματικαῖς αὐτοῦ ἐπιστολαῖς, οὕτω καὐτός, τολμῶ λέγειν, φερωνύμως βρύξον θείως, μᾶλλον δὲ βρόντησον κατὰ τῆς παρούσης κακοδοξίας τὰ εἰκότα. εἰ γὰρ οὗτοι ἑαυτοῖς ἐξαυθεντήσαντες αἱρετικὴν σύνοδον ἐκπληρῶσαι οὐκ ἔδεισαν καίπερ, εἰ καὶ ὀρθόδοξον, οὐκ ἄνευ τῆς ὑμῶν εἰδήσεως ἐξουσιάζοντες, ὡς τὸ ἄνωθεν κεκρατηκὸς ἔθος, πόσῳ γε μᾶλλον εὔλογον καὶ ἀναγκαῖον ἄν εἴη, ὑπομνήσκομεν φόβῳ, ὑπὸ τῆς θείας πρωταρχίας σου ἔννομον κροτηθῆναι σύνοδον, ὡς ἂν τὸ ὀρθόδοξον τῆς ἐκκλησίας δόγμα τὸ αἱρετικὸν ἀποκρούσηται καὶ μήτε ἡ κορυφαιότης σου σὺν ἅπασι τοῖς ὀρθοδόξοις ἀναθεματίζοιτο παρὰ τῶν νέων κενοφώνων μήτ’ αὖ ὁρμητήριον ἀνομίας τὴν μοιχοσύνοδον εὑρίσκοντες οἱ βουλόμενοι κατολισθαίνουσιν εὐπετῶς πρὸς τὴν ἁμαρτίαν.
Ταῦτα ἀνηγγελκότες, ὡς ἐλάχιστα μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἐξαιτοῦμεν τὴν ἁγίαν αὐτῆς ψυχὴν λογίζεσθαι ἡμᾶς ὡς οἰκεία αὐτῆς πρόβατα» (Έπιστολή 33, Λέοντι πάπᾳ Ῥώμης, σελ. 158-163, Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ Ἀσκητικῶν, Θεοδώρου Στουδίτου Ἐπιστολές, 18Β΄).

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου