Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Γι’ αὐτὸ ἡ Δεσποτοκρατία, καὶ εἰς τὸν «ἀντὶ-οἰκουμενιστικό» βραχίονά της, ἀπορρίπτει τὴν Ἀποτείχιση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ἐπισκόπους καὶ τοὺς κοινωνοῦντες μὲ αὐτούς, ὅπως ἀστασιάστως μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια καὶ καθαρότητα ἐπιβάλλει διαχρονικῶς ἡ ἁγιοΠατερικὴ μαρτυρία, διδασκαλία καὶ πρακτική. Διότι ὁ ἀποτειχιζόμενος φεύγει ἀπὸ τὴν ξένη καὶ ἐπάρατο ἐπισκοποκεντρικὴ «ἐκκλησία» τῆς Δεσποτοκρατίας καὶ ἐπιστρέφει εἰς τὴν κεχαριτωμένη χριστοκεντρικὴ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς ἱερᾶς Παραδόσεως, τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων μας. Διότι ἡ Ἀποτείχιση «ἀδειάζει» τὸν δεσπότη ἀπὸ τὴν ἐξουσία του, διότι ἡ πραγματικὴ καὶ ἀληθινὴ ἐξουσία τοῦ ἐπισκόπου εἶναι τὸ λογικὸ ποίμνιο ποὺ τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος, μὲ τὴν ρητὴ καὶ διὰ φρικτῶν ὑποσχέσεων καὶ ὅρκων πρὸς τὸν Χριστὸ ἀνειλλημμένη ὑποχρέωση τοῦ ἐπισκόπου νὰ βρίσκεται πάντα εἰς τύπον καὶ εἰς τόπον Χριστοῦ, ἀδιαλείπτως καὶ ἐν ἐγρηγόρσει ὀρθοτομώντας τὸν λόγο τῆς Ἀληθείας Του!... Καὶ ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ ―ὀψέποτε, θείᾳ χάριτι, τὸ καταλάβει― ἔστω κι αὐτὸ τὸ μικρὸ λεῖμμα ποὺ ἤδη τὸ καταλαβαίνει, οὐδεμία σχέση θέλουμε νὰ ἔχουμε μαζί σας, τὴν ἱεραρχία τοῦ Ἀντιχρίστου!

Η Δεσποτοκρατία σε υπαρξιακὴ κρίση και η οργὴ του Γόρτυνος Ιερεμία, του Λαυρέντιου ΝτετζιόρτζιοΕναι σύνηθες φαινόμενο, δημοσιογραφικ κάλυψη τν γεγονότων τς πικαιρότητος ν τ ντιμετωπίζει κα ν τ σχολιάζει ς μεμονωμένα περιστατικ κα ς διατερότητες τς προσωπικότητος κείνων πο πρωταγωνιστον σ ατά. τσι μως παραθεωρονται ο πραγματικς διαστάσεις κα τ οσιαστικ περιεχόμενο, διαιτέρως γεγονότων πο δν χουν πλς νεκδοτολογικ κδοχή, λλ σηματοδοτον χρόνιες θεσμικς πληγς κα κτρωματικς κοινωνικς καταστάσεις, πο χρήζουν βαθυτέρου λέγχου, στε κ το γεγονότος κα δι το κριτικο λόγου ν φυπνισθον ο ρμόδιοι φορες κα ν νημερωθε λαός. ν προκειμέν βεβαίως πρόκειται γι ξαιρετικς σημαντικ κα κρίσιμο πολιτικ κα κκλησιαστικ θέμα μ μ μφανες κ πρώτης ψεως διαστάσεις κα κκλησιολογικ βάθος.
ς κ τούτου κρηξη το Μητροπολίτου Γόρτυνος κ. ερεμία κατ τς Προέδρου τς Βουλς τν λλήνων κ. Ζως Κωνσταντοπούλου κα το ναπλ. π. θνικς μύνης κ. Κώστα σύχου, δν εναι πλς κφραση τς «ερς» γανακτήσεως το δεσπότη, γιατ τάχα δν προσλθαν γκαίρως ες τν ερ Μητροπολιτικ Να γίου Νικολάου τς Μεγαλοπόλεως γι τ Θεία Λειτουργία κα τν πιμνημόσυνη δέηση πρ τν 212 λλήνων πατριωτν ―πο κτελέσθηκαν π τν ναζιστικ γερμανικ στρατ κατοχς στς 24 Φεβρουαρίου 1944, στ θέση «Βίγλες» τν Μαλλωτν Μεγαλοπόλεως― δεδομένου μάλιστα τι πρόκειται γι νθρώπους δεολογικς κτς τς ρθοδόξου κκλησίας ερισκομένους, πως ντίμως κα εθαρσς λόγοις τε ργοις χουν νημερώσει κάθε νδιαφερόμενο.
  «ερά» ργή τοῦ δεσπότη εναι κφραση τς ξουσιολαγνικς κα δεσποτοκρατικς γανακτήσεώς του. Διότι δεύτερη πολιτειακ παράγων τς λληνικς Δημοκρατίας ―νεξαρτήτως τν λόγων τς καθυστερήσεώς της κα τς προαιρέσεώς της― ν τος πράγμασι μφισβήτησε κα κύρωσε ατ τν ξουσιολαγνικ πρωτοκαθεδρία, πο παντ τρόπ διεκδικε κα πιβάλλει Δεσποτοκρατία, χι μόνον π το πιστο λαο το Θεο λλ κα π τς συνταγματικς Πολιτειακς ξουσίας τς λληνικς Δημοκρατίας, κα μάλιστα π τν προσφάτως δημοκρατικς κλεγμένων ργάνων της κα κπροσώπων της.
ν λίγοις Γόρτυνος Ἱερεμίας ξέφρασε τν παρξιακ γωνία του κα τ συμπλεγματικ ξουσιολαγνικ δεολογία τς Δεσποτοκρατίας δι τς ργς του, πο μ ταμότητα κα λαζονεία κα οηση κδήλωσε, λέγχοντας νοικείως κα ντ-πνευματικς ―κατ’ ρχν νθρώπους κα πολίτες κα ν τέλει Πολιτειακος κα Κυβερνητικος παράγοντες― γι συνέπεια σ θρησκευτικ φρόνημα κα σ κκλησιαστικ καθήκοντα, πο χι μόνον δν τος φορον λλ εθαρσς κα δημοσίως πορρίπτουν ς πρόσωπα κα ς κομματικ παράταξη! νδεχομένως θ μποροσε ν τος λέγξει γι τν συνέπειά τους ς πρς τν παραβίαση το προγράμματος κα γι τν ταλαιπωρία το δίου κα το κκλησιάσματος, κόμη γι λλειψη σεβασμο πρς τος τιμωμένους ρωϊκος νεκρούς, ἐὰν ντως καθυστέρησή τους ταν δικαιολόγητη! λλ δν πραξε ατό...
δεσπότης πέπεσε μπαθς κα μμανς σ παράδεκτη διακρισία, κατακρεουργώντας τν λευθερία τν προσώπων τους κα τ ατεξούσιο τν συνειδήσεών τους, λλ κα τν παραγγελία το Κυρίου, «στις πίσω μου θέλει λθεν», στοιχεα πο ποτελον θεμελιώδεις ρχς τς ρθοδόξου Πίστεώς μας, διασύροντας ―ς μ φειλε― δημοσίως λεύθερα κα ατεξούσια πρόσωπα. ξέθεσε δ τν ρθόδοξο Πίστη μας κα τν κκλησία μας κα τς παρεχώρησε βορ ες τος καιροφυλακτοντες κα εκαίρως καίρως λακτοντες χριστομάχους κα κκλησιομάχους τς Πολιτικς κα τς Δημοσιογραφίας κα τς Διανοήσεως. Κατήργησε τν συνταγματικς κατοχυρωμένη νεξιθρησκεία, δημοσιοποίησε προσωπικ δεδομένα, παρεκίνησε ες νειδισμ λευθέρων κα ατεξουσίων νθρώπων, προκάλεσε δυσμεν κα χθρικ ασθήματα μεταξ το λαο ναντίον Πολιτειακν κα Κυβερνητικν παραγόντων γι λόγους θρησκευτικος κα φιλοσοφικούς, κ.π.., ν ντιθέτως ―ξ σων γνωρίζω― τήρησε αδήμονα σιωπ γι τν μνημονιακ κατοχ τς Πατρίδος μας π τν κόρεστο γερμανικ μπεριαλισμ το νεοναζιστικο Δ΄ Ράϊχ!
ν τέλει ὁ δεσπότης νασκολόπησε λο τ συνταγματικ-νομικ κα θικ πλαίσιο, τ ποο πικαλούμεθα κα ες τ ποο στηριζόμεθα γι ν συνεχίσουμε ν πάρχουμε ς ρθόδοξοι λληνες, λευθέρως ν χουμε τν Πίστη μας κα νεμποδίστως ν σκομε τν Λατρεία μας, ες τν κάποτε ρθόδοξη κα νν ντορθόδοξη λλάδα, ες ,τι φορ τ Κράτος, τν Πολιτική, καί τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, τῆς ὁποίας ἡ τεράστια πλειοψηφία ἀδιαφορεῖ περὶ τὴν Πίστη καὶ τὴν Ἐκκλησία...
πηρεασμένος π τ ξουσιολαγνικ σύμπλεγμά του, Γορτυνίας Ἱερεμίας, μ ποιμαντικ κρισία προέβη π μβωνος σ παράδεκτη δημοσία καταγγελία τν νθρώπων ―σ κάθε περίπτωση τέκνων το Θεο, μ τν εκόνα Του τυπωμένη ες τ πρόσωπά τους κα μ νεργ ως τ τέλος τς ζως τους τν δυνατότητα ν καταστον κατ χάριν θεοί― κα δν νήργησε τν νδεδειγμένη κα ελογη κα διακριτικ πνευματικ νουθεσία, ἐὰν ο διοι βεβαίως τ πιθυμοσαν, λλ κα ες τν ποιμαντικ πιδεξιότητά του παφίετο ν τ καταφέρει...
στόσο ατς εναι παραλογισμς πο διέπει κάθε λοκληρωτισμ στν στορία. Κα βεβαίως δρς χαρακτηρίζει τ λοκληρωτικό, αθαίρετο κα αταρχικ κκλησιαστικ καθεστς τς Δεσποτοκρατίας ―καθεστς γενεσιουργ πάσης αρέσεως κα κακοδοξίας κα παντς σκανδάλου― τ ποο ερισκόμενο κτς τς αθεντικς κα νοθεύτου ρθοδόξου Πίστεώς μας ―ς ξένη πρς τν Χριστ κα τν κκλησία Του δύναμη, ρμαφροδίτως ατοαναπαραγομένη ες τ διηνεκές― χει πιβληθε δίκην ντιχρίστου κατοχς π τς ρθοδόξου κκλησίας μας. Κα μ λη τ φασιστικ-ναζιστικ βαρβαρότητα το κατακτητ συστηματικς κα ποικιλοτρόπως σχημονε π τς Πίστεως κα τς Λατρείας το χριστεπωνύμου πληρώματός της!!!
Δυστυχς, τ μένος πο πιδεικνύει Γόρτυνος Ἱερεμίας κατ τν δημοκρατικς κλεγμένων Πολιτειακν κα Κυβερνητικν φορέων κα κπροσώπων τς λληνικς Δημοκρατίας κα σχέτων περ τν κκλησία, δν τ πιδεικνύει ―ς κ τς ερατικς κα ρχιερατικς διότητός του ρμόζει κα πιβάλλεται― κατ τν πλειόνων αρετικν κα χθρν τς ρθοδόξου Πίστεώς μας ντς τς κκλησίας, ναντίον τν λατινοφρόνων κα φιλοπαπικν, κατ τν οκουμενιστν κα συγκρητιστν πατριαρχν κα πισκόπων.
Κα δν τ πιδεικνύει διαιτέρως κατ το αρεσιάρχου καταπατητ το Φαναρίου κα σφετεριστ το Οκουμενικο Θρόνου κ. ρχοντώνη. Μάλιστα ντας καθ’ λην ρμόδιος, χι μόνον ς πίσκοπος λλ κα ς καθηγητς τς Θεολογικς Σχολς τν θηνν, δηλαδ ς κατ τεκμήριον πολ καλς γνωρίζων τόσο τ κκλησιαστικ πράγματα σο κα τ θεολογικ γράμματα...
ντιθέτως μάλιστα! Γόρτυνος Ἱερεμίας εναι ατς πο συνυπέγραψε μν τν «μολογία Πίστεως κατ το Οκουμενισμο» (2009) τς τύπου «ντ-οκουμενιστικς» Συνάξεως Κληρικν κα Μοναχν ―προεξαρχόντων ατς τν πρωτοπρεσβυτέρων μ. καθηγητν Θεολογικν Σχολν π. Θεοδώρου Ζήση κα π. Γεωργίου Μεταλληνολλ «πρν λέκτωρ λαλήσ τρίς» νήρεσε τν πογραφή του, ταν τν λεγξε κ Φαναρίου αρεσιάρχης κα Σατράπης τς νατολς, ες τν ποον οσιαστικς πευθύνετο ν λόγ «μολογία», λλ κα ες τν ποον πολογεται Γόρτυνος Ἱερεμίας!!! Καμμία νομιμοποίηση δν εχε δεσπότης ν λέγξει κα ν καταγγείλει τος κτς κκλησίας Πολιτικος γι τν μ κκλησιασμό τους, λλ εχε κα χει ερατικ κα ρχιερατικ ποχρέωση ν λέγξει κα ν καταγγείλει τος ντς κκλησίας αρετικος κα μάλιστα ν ποτειχισθε π ατούς!!!
Γόρτυνος Ἱερεμίας εναι κενος πο τάχα κάνει κηρύγματα ρθοδόξου Πίστεως, μάλιστα μαθήματα τ χαρακτηρίζει ―τ ποα κρίτως σπεύδουν ν δημοσιεύσουν τ «ντρετικ» στολόγια, πο στόσο πεισματικς κα ποβολιμαίως ρνονται ν δημοσιεύσουν γιοΠατερικ κα γιοΠατερικς μπνευσμένα κείμενα τν ποτειχιζομένων― συσκοτίζοντας μλλον μ τ ξεις-φήξεις κα τν προχειρότητά τους παρ φωτίζοντας τος κροατές του...
λλ ―κα πάλι― ατ εναι πολύφερνη κα κκοσμικευμένη Δεσποτοκρατία μ τ ξουσιολαγνικ συμπλέγατά της κα τς παρξιακς γωνίες της. νασφαλς κα παραπαίουσα, ξουσιολαγνικ κα δεοληπτική, λαζονικ κα οηματική, ξουσιοκρατικ κα ργίλη κα βάρβαρη, σ κάθε περίπτωση ρθοδόξως θεολόγιτη κα γαπολογικς δεολογική:
―Χωρς πίστη στν Χριστ πο τν προδίδει, κα σαγηνευμένη π τν ντίχριστο πο τν προσκυν.
―Δεσμία πολλαπλν δουλειν ες τν σιωνιστοκινουμένη Μασωνία κα σ λλες ωσφορικς μυστικς λίτ.
―Κοσμοπολίτικη κα νεωτεριστική, νεοεποχίτικη κα νεοταξική, θελόδουλη κα παρασιτική, διοτελς κα δηφάγος.
νίοτε «ντ-οκουμενιστική» λλ παμφοτερίζουσα, χαρτοπολεμικς καταγγέλλουσα λλ κα ναλγήτως κοινωνοσα μ τν αρεση.
―Φιλανθρωπικς κα κοινωνικς δι τν πιδοτήσεων, δηλαδ «μ ξένα κόλλυβα», πολυπραγμονοσα κα σκανδαλοπραγοσα, βουτηγμένη ως τν λαιμ ες τν σμ τν μ-Κυβερνητικν ργανώσεων κα πόλογη οὔσα.
―Μονίμως περιουσιολογοσα κα τραπεζικς μετοχς συλλέγουσα, φορτώνοντας μ τοκοφόρα δάνεια τν κκλησία το Χριστο, ποος μν «οκ εχε πο τν κεφαλν κλίνῃ» λλ δι το Σταυρο Του κα τς ναστάσεώς Του τν νθρωπο σωσε.
―Τοκογλυφοσα ες τν διοίκηση τς θνικς Τραπέζης ς μεγαλομέτοχος, «φιλάνθρωπος» δεσποτοκρατία, συμμετέχουσα κα ς κ τούτου νεχομένη χι μόνον ες τν τοκογλυφία (παρ τν π φωρισμ ρητ παγόρευση τν ερν Κανόνων) λλ κα νελεήτως βουτηγμένη ες τ δειν τν δανειοληπτν: πο χάνουν τς κατοικίες τους, πο λιμοκτονον, πο ξενιτεύονται, πο ατοκτονον, χάνοντας τν πίστη τους κα τν λπίδα τους στὸν Θεό!...
μφιδρομοσα κομματικς κα πολιτικς κα πάντοτε διοτελς συναγελαζομένη κα συναλλασσομένη μ τν κάστοτε φιλολαϊκ ντι-λαϊκ κυβέρνηση τς Δεξις τς ριστερς, διαρκς παζαρεύουσα τν συναλληλία Πολιτείας κα κκλησίας μ τν νομοθετικ κα κατασταλτικ θωράκηση το δεσποτοκρατικο καθεσττος κα τν συντεχνιακν προνομίων του, ξ ο κα μμονή της ταυτίσεως κα μ διαχωρισμο τς δεσποτοκρατικς «κκλησίας της» π τ θεο, χριστομάχο κα κκλησιομάχο Κράτος, λόγ ἐξουσιοκρατικῆς συναντιλήψεως κα κοινν μεταξύ τους συμφερόντων, στε εκαίρως καίρως ν κορδώνεται Δεσποτοκρατία δημοσίως «μετ τν πολιτικν, ατοδιοικητικν κα στρατιωτικν ρχν κα τὴν παρουσία πλήθους κόσμου»!
―Μονίμως κομπορρημονοσα κα κορδακιζομένη κα κορυβαντιοσα περ τς πισκοποκεντρικς «κκλησίας της», μ τ καισαροπαπικ πωθημένο της ―θεί χάριτι― διαλείπτως ν τν ποκαλύπτει κα ν τν ξεμπροστιάζει...
Δν εναι τυχαο λοιπν πο γνωστς κα μ ξαιρετέος Αγιαλείας μβρόσιοςκενος, πο δν ταν παρν γι ν γνωρίζει ἐὰν τ γιον Πνεμα κπορεύεται κα π τν Υό! (filioque)― σμένως πεμψε τ συγχαρητήριά του ες τν Γόρτυνος ερεμία, συντασσόμενος π τ λάβαρο τς δεσποτοκρατικς κα ξουσιολαγνικς γανακτήσεώς του κατ τν ριστερν-«θέων» πολιτικν. Λς κα ο δεξιο/στο-«χριστιανοί» πολιτικοπρ τν ποίων σκανδαλωδς, διαιτέρως κατ τν προεκλογικ περίοδο, Δεσποτοκρατία «δωσε τ ρέστα της», πονομεύοντας κα κονταίνοντας τος ΑΝ.ΕΛ., γι δεύτερη φορά, προπαγανδίζοντας πρ τς Ν.Δ. κα τν ποψηφίων της, «γι ν μν ρθουν στν ξουσία ο θεοι»!― δν εναι κενοι πο πραν μέτρα πο συνέβαλαν στ λήψη τους πο διατήρησαν κα φάρμοσαν πάρατα μέτρα κατ τς ρθοδόξου Πίστεώς μας κα τς κκλησίας μας: πως λ.χ. κατάργηση τς ναγραφς το θρησκεύματος στς ταυτότητες, το ρθοδόξου χαρακτρος το μαθήματος τν θρησκευτικν, τς ργίας τς Κυριακς κ.π..
Ὦ, τῆς ὑποκρισίας τὸ ἀντίχριστο θράσος!...
Γι τ τέλος, μως, κράτησα να κερασάκι πρς τν Γόρτυνος ερεμία, τν ξουσιολαγνικς κα δεσποτοκρατικς ργίλη συμπεριφορ μετερχόμενο: 

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου