Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος στην παρουσίαση βιβλίου του ...Πάπα!

Ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος στην παρουσίαση βιβλίου του ...Πάπα!


Νέα ἐκκοσμικευμένη Ἐκκλησία τῶν Οἰκουμενιστικῶν δεσποτικῶν ἀστέρων εἶναι ἐδῶ!
Ὁ Ἀργολίδος συνεχίζει τὶς παρόμοιες ἐνέργειες τοῦ μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνάτιου, καὶ  τοῦ μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου στὴν παρουσίαση τῆς ἑλληνικῆς ἔκδοσης τῆς «Μελέτης τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴ Δικαιοσύνη καὶ τὴν Εἰρήνη» τὸ 2011!
Καὶ αὐτὲς οἱ ἐνέργειες θὰ πληθαίνουν ὑπὸ τὰ χαρτοπολεμικὰ ὄμματα τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν!
Πηγή γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου: http://argolikospoimin.blogspot.gr/2015/01/blog-post_23.html

Ο εναγκαλισμός του όφεως,

 Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ Παρατηροῦμε μὲ λύπη μας ὅτι «Ο ΣΩΤΗΡ» συνεχίζει τὴν «συνετὴ» πολιτική του ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, παρασύροντας πολλὲς ἁπλὲς ψυχὲς στὴν συνύπαρξη μὲ τὴν Παναίρεση. 
Συνταυτίζεται δηλαδὴ μὲ ἐκείνους ποὺ διδάσκουν (ἐναντιούμενοι στοὺς   Ἁγίους Πατέρες), ὅτι  πρέπει πρῶτα νὰ ἀποφασίσει ἡ Σύνοδος ὅτι κάποιος εἶναι αἱρετικός, καὶ μετὰ νὰ ἀποστρεφόμεθα τὸν καταδικασθέντα πλέον αἱρετικό.


Μὲ αὐτὴ τὴν στάση του, ὅμως, δίνει χρόνο στὴν αἵρεση νὰ ἐπικρατήσει (ὅπως διδάσκει ὁ Μ. Ἀθανάσιος ὅτι γίνεται μὲ τοὺς αἱρετικούς). 
Ἀντιφάσκει μὲ Πατερικὲς θέσεις ποὺ σὲ βιβλία τῶν Ἐκδόσεων «Ο ΣΩΤΗΡ» διαβάζουμε, καὶ οἱ ὁποῖες κατὰ κόρον ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ, ὅπως ἐκεῖνο τοῦ ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ (Βασιλειάδου Ν., «Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ ἡ Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν»):

«Ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ διδάσκαλοι τῆς ἐκκλησίας, ὅλες οἱ θεῖες γραφές, μᾶς προτρέπουν νὰ φεύγουμε τοὺς ἑτερόφρονες καὶ νὰ μὴ ἔχουμε κοινωνία μὲ αὐτούς» (P.G. 160, 1097AB, 105C).


Ἀλλὰ καὶ τὸ ἄλλο τοῦ ἁγ. Θεοδώρου Στουδίτου:

«Ἐχθροὺς γὰρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας, μεγάλῃ καὶ πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο»!

Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργο νὰ μᾶς ἐξηγήσει «Ο ΣΩΤΗΡ», τί πιστεύει γιὰ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τὸν Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα, τὸν Μεσσηνίας Χρυσόστομο κ.λπ.:


Εἶναι «ἑτερόφρονες»; 

Ναὶ ἢ ὄχι;


Εἶναι «ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ»; 

Ναὶ ἢ ὄχι;


Εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ καὶ «οἱ κοινωνοῦντες μὲ τοὺς τοιούτους»; 

«Ναὶ ἢ ὄχι;Αὐτὰ γράφονται μὲ ἀφορμὴ τὴν νέα δημοσίευση τοῦ «ΣΩΤΗΡΟΣ» μὲ τίτλο «Ὁ ἐναγκαλισμὸς τοῦ ὄφεως». Σ’ αὐτὸ  ὁ συντάκτης, παρότι παρουσιάζει τὴν δήλωση τοῦ καρδινάλιου Kurt Koch, ὁ ὁποῖος λέγει τὰ αὐτονόητα, πὼς δηλαδή, «σύμφωνα μὲ τὴν ὀπτικὴ τῶν Ὀρθοδόξων ὁ ἀσπασμὸς τῆς εἰρήνης (Φραγκίσκου-Βαρθολομαίου)... εἶναι ἕνα γεγονὸς ἄνευ προηγουμένου· συνιστᾶ ἤδη ἕνα σημεῖο ἑνότητας», κάνουν πὼς δὲν τὸ καταλαβαίνουν καὶ μιλοῦν μόνο γιὰ κίνδυνο μελλοντικῆς ἑνώσεως!!! Ὡσὰν νὰ μὴ διάβασαν ποτέ τους ὅτι ἡ Ἕνωση στὰ ὑψηλὰ κλιμάκια ἔχει ἤδη γίνει καὶ ὅτι ἡ ὅλη προσπάθεια τῶν Οἰκουμενιστῶν ἔγκειται πλέον στὸ νὰ ἐθίσουν τὸ λαὸ στὸ τετελεσμένο αὐτὸ γεγονός! 
Ὡσὰν πρωτάρηδες στὶς δολιότητες τῶν Οἰκουμενιστῶν, χαρακτηρίζουν τὴν παραπάνω ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ἁπλῶς, ὡς «ἄκρως ἐπικίνδυνη»! 
Ὄχι ἐγκληματική, προδοτικὴ τῆς Πίστεως, αἱρετική!


Τί ἄραγε ἐλπίζουν; 
Ὅτι θὰ συνεγείρουν τὸ λαὸ πρὸς ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν Παναίρεση, ὅταν πλέον θὰ μείνουν ἐλάχιστοι Ὀρθόδοξοι ποὺ ἴσως θὰ ἔχουν τότε τὴν δύναμη νὰ ἀπομακρυνθοῦν; 
Κι ἄραγε τότε, θὰ ἑλκύσουν τὴν Θ. Χάρη ποὺ τώρα τὴν ἀπομακρύνουν, ἀρνούμενοι νὰ ἀκολουθήσουν τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία περὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὸν μολυσματικὸ ἰὸ τῆς Παναιρέσεως;


Κι ἂν εἶναι τόσο σίγουροι γιὰ τὸν ἑαυτό τους, δὲν σκέπτονται τὴν εὐθύνη τους, γιὰ ἐκείνους, ποὺ ἕως τότε θὰ ἔχουν ἀνεπίστροφα ἐπηρεασθεῖ, ἀλλοιωθεῖ καὶ ταυτισθεῖ μὲ τὴν ὕπουλη καὶ δόλια Οἰκουμενιστικὴ κακόδοξη ἰδεολογία


Ταλαιπωροι ανθρωποι της Γης, δεν θελετε τον Ιησου Χριστο για Κυριο και Θεο σας; Θα κατακτηθειτε απο τον Διαβολο και απο τους δικους του, τους Τυραννους του.

Eαν θελετε και εισακουσετε μοι, τα αγαθα της γης φαγεσθε. 
Εαν μη θελετε και μη εισακουσετε μοι, ΜΑΧΑΙΡΑ ΥΜΑΣ ΚΑΤΕΔΕΤΑΙ.
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Ο διάλογος του «γέλα με να σε γελώ να περνούμε τον καιρό», έως επικρατήσεως του Αντιχρίστου

Ο διάλογος του «γέλα με να σε γελώ να περνούμε τον καιρό», έως επικρατήσεως του Αντιχρίστου 
 
Ο Κύριος συνομίλησε με την «ξένη και αλλόθρησκη» Σαμαρείτιδα (Ιωάν. δ΄, 5-26), αλλά για να της δώσει το «ύδωρ το ζων» και να την σώσει αγιάζοντας την ως Αγία Φωτεινή, όχι για να την κολακεύσει λέγοντας της πόσο καλά είναι στην άγνοια της.
 
 
Ο διάλογος με συμβιβασμούς και παραχωρήσεις σε θέματα πίστεως δεν ειναι διάλογος της αγάπης, ούτε μπορεί να οδηγήσει στην ενότητα, αφού απομακρύνει από τον Κύριο, την πηγή της ενότητας και της αγάπης.
 
 
Το ίδιο οφείλουμε να πούμε και για τον διάλογο του «γέλα με να σε γελώ να περνούμε τον καιρό», που γίνεται ενώ κανείς δεν προτίθεται να παραιτηθεί από τα βασικά πιστεύω του, η Δύση από τον ανθρωπισμό της κι εμείς από τον Θεανθρωπισμό μας (βλ. Αρχ. Γεωργίου (κατά κόσμον Καψάνη), Η αίρεσις του Παπισμού, στο βιβλίο Ορθοδοξία και Ουμανισμός, Ορθοδοξία και Παπισμός, Δ΄ Έκδοσις, Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου, 1998, σ. 86).
 
 
Η αγάπη της Ορθοδοξίας για όλη την ανθρωπότητα έγκειται στην διατήρηση της ακαινοτόμητης πίστης και έτσι της δυνατότητας της ακατάπαυστης κοινωνίας του ανθρωπίνου πνεύματος μετά του Αγίου Πνεύματος, της θέωσης, της πρόγευσης του Παραδείσου ήδη από αυτή την ζωή (βλ. Αρχ. Ιουστίνου Πόποβιτς, Κεφάλαια εκκλησιολογικά, στο βιβλίο Άνθρωπος και Θεάνθρωπος, μετάφραση Ιερομονάχου Αθανασίου Γέφτιτς, Αστήρ, 2001, σ. 184)
 

Πανθρησκεία, αλλά εκμετάλλευση της θρησκευτικής πίστης κατά τα συμφέροντα της Ν. Τάξης

Σε εφαρμογή σχέδιο της Λέσχης Μπιλντερμπεργκ;

Θρησκευτικό μίσος κατά παραγγελία


Σε εφαρμογή σχέδιο της Λέσχης Μπιλντερμπεργκ; Θρησκευτικό μίσος κατά παραγγελία!
Πριν από λίγες μέρες είχαμε αναφερθεί στις σοβαρές αποκαλύψεις για τη δράση της περιβόητης Λέσχης Μπιλντερμπέργκ που κάνει σε νέο βιβλίο της η Cristina Jimenez Martin, η οποία είναι συγγραφέας και ερευνητής δημοσιογράφος, ειδική στην έρευνα της Λέσχης Bilderberg. Το βιβλίο-έρευνα ονομάζεται "Perdidos-Τα μυστικά σχέδια της Λέσχης Bilderberg". Μετάξύ άλλων είχε αναφερθεί και στο θρησκευτικό μίσος, το οποίο εξυπηρετεί τους σκοτεινούς κύκλους που κινούν τα νήματα παγκοσμίως...
 

Σχολιασμός Ι.Μ.Πειραιώς: ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ TΗΣ Β΄ ΒΑΤΙΚΑΝΗΣ
 
Δημοσιεύουμε τὸ κείμενο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, στὸ ὁποῖο δυστυχῶς περιέχεται ἡ αὐτοκαταδίκη τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν καὶ τῆς γραμμῆς τοῦ κ. Σεραφείμ, τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση κ.λπ. Δηλαδή, οἱ τοῦ Ἀντιαιρετικοῦ Γραφείου τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς,  ἀποδεικνύουν  γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ περίτρανα ὅτι τὸ Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ Φανάρι, ἀκολουθεῖ ΣΥΝΟΔΙΚΑ τὴν αἱρετικὴ θεολογία τῆς Β΄  Βατικανῆς Συνόδου, δηλ. τὴν αἵρεση, κι ὅμως ἀρκοῦνται νὰ τὴν ὑποδεικνύουν μὲν καὶ νὰ τὴν καταδικάζουν λεκτικά, ἀλλὰ νὰ κοινωνοῦν καὶ νὰ μνημονεύουν τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς Πατριάρχες καὶ τοὺς μὲ ἢ ἄνευ ποίμνης Ἐπισκόπους. Εἶναι κάτι χειρότερο ἀπὸ τὸ νὰ καταδικάζει κάποιος τὸν κλέφτη καὶ τὸν φονιά, καὶ ταυτόχρονα νὰ συμμετέχει στὴν παρέα του.
 
 
Θὰ ἐπαναλάβουμε δυὸ μόνο πολυχρησιμοποιημένες καὶ ἀπὸ τοὺς ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ φράσεις τριῶν Ἁγίων (ἔστω κι ἂν τὴν ἐπαναλάβουμε -ὡς φαίνεται- σὲ ὦτα μὴ ἀκοώντων τὴν δική τους φωνή καὶ μὴ ὁρώντων τὰ δικά τους κείμενα). Τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ: «Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι καί πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαί φεύγειν  τούς ἑτερόφρονας  παραινοῦσι καί τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι».
 
 
Καὶ τοῦ ἁγ. Θεοδώρου Στουδίτου: «Ἐχθρούς γάρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας, μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο»!
 
 
πως βλέπετε, πρόκειται γιὰ πρωτοφανῆ πτώση καὶ παρέκκλιση ἀπὸ τὴν διαχρονικὴ πρακτικὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων
         Κατὰ τὰ ἄλλα εὐχαριστοῦμε τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Γραφείου τῆς Ι. Μ. Πειραιῶς γιὰ τὸν κόπο τους.


ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ TΗΣ Β΄ ΒΑΤΙΚΑΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (UNITATIS REDIDENGRATIO)

 ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 50 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4518476 e-mail: impireos@hotmail.com

Εν Πειραιεί τη 8η Ιανουαρίου 2015
 
 
 Ένα σχετικά πρόσφατο δημοσίευμα της εν Ελλάδι εφημερίδος των παπικών «ΚΑΘΟΛΙΚΗ» (φ. 30-11-2014), με τίτλο: «50 χρόνια από την έκδοση του Διατάγματος της Β΄ Βατικανής Συνόδου “Περί Οικουμενισμού: 1964-2014 (Unitatis Redintegratio)”», μας έδωσε την αφορμή για τον παρόντα σύντομο σχολιασμό του περιβοήτου αυτού Διατάγματος, ως και των συναφών με αυτό Θεολογικών Διαλόγων μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Το δημοσίευμα  αναφέρεται στη σύγκληση και στις εργασίες της Ολομέλειας των Μελών και Συμβούλων του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Ενότητα των Χριστιανών, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 50 ετών από την έκδοσή του, «στην αξιολόγηση και εφαρμογή του Συνοδικού Διατάγματος, αλλά και στον απολογισμό και έκθεση των πεπραγμένων του Συμβουλίου κατά τα 50 χρόνια λειτουργίας του, ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις και τους επίσημους Θεολογικούς Διαλόγους με τις άλλες Εκκλησίες (Ορθόδοξες και Αρχαίες Ανατολικές) και Εκκλησιαστικές Κοινότητες της Δύσεως (Αγγλικανική, Παλαιοκαθολική, Παγκόσμιο Συμβούλιο Μεθοδιστών, Παγκόσμια Λουθηριανή Ομοσπονδία, Ευαγγελικές Εκκλησίες Ευρώπης, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, Επιτροπή “Πίστη και Τάξη”».
 
 
Το εν λόγω Διάταγμα, όπως είναι γνωστό, έβαλε τα θεμέλια του παπικού Οικουμενισμού, υιοθέτησε νέα εκκλησιαστική πολιτική απέναντι στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τις άλλες χριστιανικές ομολογίες και άνοιξε τον δρόμο για την προσέγγιση και τον διάλογο μ’ αυτές με στόχο την πανχριστιανική ενότητα. Η στροφή αυτή προς τις άλλες ομολογίες θεωρήθηκε ως επιβεβλημένη και ως σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Ο Καρδινάλιος Edward Cassidy σε πρόσφατο σχετικά έργο του, (2005), με τίτλο: «Οικουμενισμός και Διαθρησκειακός Διάλογος: Unitatis Redintegratio, Nostra Aetate», εδήλωσε: «Η Σύνοδος, [Β΄ Βατικανή], με μια σαφή ριζοσπαστική αποστασιοποίησή της από την προγενέστερη αυτής διδασκαλία, παρουσιάζει την Οικουμενική Κίνηση ως ‘εμφορουμένη από την Χάρη του Αγίου Πνεύματος’».[1] Γύρω από το εν λόγω διάταγμα ασχολήθηκε,και μάλιστα εις βάθος, σε μια άριστη πρόσφατη μελέτη του ο πρωτοπρ. π. Πέτρος Χιρς, διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, με τίτλο «Η εκκλησιολογική αναθεώρηση της Β΄ Βατικανής Συνόδου», στην οποία μας δίδει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία μας βοηθούν να σχηματίσουμε μια σαφέστερη εικόνα του περιεχομένου του εν λόγω Διατάγματος, όπως και το πώς αυτά τα στοιχεία αξιολογούνται από Ορθοδόξου πλευράς.
 
 

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Τo μοντέλο της Πανθρησκείας όπως αποκαλύπτεται από την συζήτηση δυό Ραββίνων!

Μὲ ἀφορμὴ Ἀνακοινωθὲν τοῦ Μητροπολίτη Πειραιῶς (Ἰούνιος 2014) ἔγινε μιὰ ἀποκαλυπτικὴ συζήτηση ἀπὸ δυὸ Ραββίνους, οἱ ὁποῖοι ἀπάντησαν μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο στὸν Πειραιῶς.
Στὴν συζήτηση αὐτή, μιλώντας γιὰ τὸν μεσσία καὶ τὸν Ἀντίχριστο, περιγράφουν τὸ μοντέλο τῆς Πανθρησκείας ποὺ ἑτοιμάζεται (ὅπως ἀσφαλῶς τοὺς τὴν διδάσκουν) καὶ ἡ ὁποία ἀκριβῶς θὰ τελεῖ ὑπὸ τὴν ἐπικυριαρχία τοῦ Ἑβραίου Μεσσία, δηλ. τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ἡ ὅλη συζήτηση, ὅμως, διαστρέφει τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ οἱ δυὸ Ραββίνοι δίνουν αὐθαίρετα δικές τους ἑρμηνεῖες, ὄχι μόνο στὴν Π. Διαθήκη, ποὺ τὴ θεωροῦν δική τους, ἀλλὰ καὶ στὸ δικό μας Εὐαγγέλιο.
Παρουσιάζουν τὸν Χριστὸ νὰ ὑποτάσσει (ἀφοῦ εἶναι ἕνας ἄνθρωπος κι ὄχι Θεός) τὸ θέλημά του στὸν Πατέρα Γιαχβέ. Μιλοῦν γιὰ «τέταρτο ἀνώτατο ἐπίπεδο» στὸ ὁποῖο ἔφτασε ὁ Μωϋσῆς, καὶ μιλοῦν γιὰ τὸν γνωστὸ δρόμο τοῦ ... Καμπαλὰ καὶ τοῦ Χασιδισμοῦ»! Παρουσιάζουν τὸν Χριστὸ νὰ ἐκθέτει μέσα ἀπὸ τὴν διδασκαλία του τὶς θέσεις τοῦ Νόμου τους τοῦ Ἑβραϊκοῦ, ὡς ὑπακούων καὶ ὑποτασσόμενος σ’ αὐτὸν τὸν Νόμο καὶ ἑπομένως στὸ δικό τους Θεό!
Ἐπιχειροῦν νὰ ἀποδείξουν —χρησιμοποιώντας ὡς ...«δυνατό» ἐπιχείρημα, χωρίο ἀπὸ ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου(!)— ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ Μεσσίας τους (ποὺ ἀκόμα περιμένουν) νὰ εἶναι ὁ Ἀντίχριστος, διότι ὁ δικός τους Μεσσίας θὰ τηρεῖ τὶς Ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ὁ ἀπ. Παῦλος (ὅπως ἰσχυρίζονται), λέγει ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος τῆς Ἀνομίας!
Στὸ τέλος, ἀρνοῦνται ὅτι θέλουν τὴν κατάργηση τῶν Θρησκειῶν καὶ τὴν ἵδρυση τῆς Πανθρησκείας! Καὶ τὸ ἀρνοῦνται, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ περιγράφουν τὸ Οἰκουμενιστικὸ  μοντέλο Πανθρησκείας. Ἀρνοῦνται τὴ «θρησκεία Μου», δηλ. «τὴ θρησκεία τοῦ διεφθαρμένου Ἐγώ Μου», καὶ θέλουν τὴν Θρησκεία τοῦ Ἑνός, τοῦ Ὑψίστου, τοῦ Ἀντιχρίστου δηλαδή, ποὺ θὰ παρουσιάσουν ὡς τὸν Γιεχωβᾶ, τὸν Θεό, δηλαδή, ποὺ κατ’ αὐτοὺς ἔχουν ὡς βάση οἱ τρεῖς Μονοθεϊστικὲς λατρεῖες: ὁ Ἰουδαϊσμός, ὁ Χριστιανισμός καὶ ὁ Μουσουλμανισμός!
 Νὰ μιὰ πρόγευση, λοιπόν, τῆς Πανθρησκείας ἀπὸ ραββινικὰ ἑβραϊκὰ χείλη. Ὅλοι τὸν ἴδιο Ἕνα Ἅγιο Θεὸ πιστεύουν, κοινὰ σημεῖα ἔχουμε ὅλοι. Ἐξ ἄλλου τὸ ἔχει πεῖ ἐδῶ καὶ χρόνια καὶ ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, χωρὶς στὴν διαρρεύσασα δεκαετία νὰ τὸ ἀνασκευάσει «ἔργοις καὶ λόγοις», ἀντίθετα τὸ ἐπιβεβαιώνει δωρίζοντας καὶ  ἀποκαλώντας Ἱερὸ καὶ Ἅγιο τὸ Κοράνιο.
Οἱ Οἰκουμενιστὲς δέχονται ἢ ἀνέχονται ὅτι ἔχουμε τὸν ἴδιο Θεό. Δὲν τολμοῦν νὰ παραβοῦν αὐτὴν τὴν Ἐντολὴ τῆς ἀνοχῆς,  τοῦ νέου Οἰκουμενιστικοῦ Εὐαγγελίου.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὅμως ἀπαιτεῖ τὴν μοναδικότητα. Μόνο αὐτὸς λέγει «οὐκ ἔστι ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία». Ὅλοι οἱ ἄλλοι κάνουν συμβιβασμούς. Εἴτε Ἑβραῖοι, εἴτε Παπικοί, εἴτε Προτεστάντες, εἴτε Οἰκουμενιστές. Καὶ τελευταίως καὶ οἱ κοινωνοῦντες καὶ ἐφαρμόζοντες ἐν μέρει τὴν Ἐντολὴ τῆς ἀνοχῆς, οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές!
Ἔτσι θὰ ἔρθει ἡ Πανθρησκεία.
ΕΒΡΑΪΚΟ ΦΩΣ: ΜΕΣΣΙΑΣ ή ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;
Ἀπάντηση στὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς (Μέρος 1ο)
ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ & ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ 1/2
ΜΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ,
ΣΤΙΣ 10/06/11 ΠΕΡΙ ΜΕΣΣΙΑ & ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ,
ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ή ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.
Παρουσιάζουν οι: Εφράϊμ Γιοχανάν & Ραββίνος Μορντεχάϊ Φριζς
(Ανέβηκε στις 9 Αυγ 2011)
Μορντεχάϊ Φριζῆς: Μὲ ἀφορμὴ ὅλην αὐτὴν τὴν παραφιλολογίαν ποὺ γίνεται περὶ Ἀντίχριστου τῶν Χριστιανῶν καὶ Μεσσία τῶν Ἑβραίων, καὶ ὅ,τι ἔχει σχέση ἐπίσης μὲ ὅσα ἔγραψε στὸ Ἀνακοινωθέν του (στὶς 10 Ἰουνίου) ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ, ἂς ὁλοκληρώσουμε μὲ ἀκόμα κάποια στοιχεῖα περὶ τὸν Μεσσία καὶ περὶ τὸν Ἀντίχριστο. Παρακαλῶ Ἐφράϊμ.
Εφράϊμ Γιοχανάν: Μὲ λύπη μου, Μορντεχάϊ, βλέπω, πῶς τὰ ἀνθρώπινα πνεύματα διαγείρονται πάνω σ’ αὐτὸ τὸ θέμα, ὥστε νὰ ὑπάρχει τόσο πολὺ σύγχυση, ἀλλὰ καὶ τόση πολὺ βεβαιότητα ὅτι
ἐμεῖς εἴμαστε σωστοὶ καὶ οἱ ἄλλοι εἶναι οἱ λάθος. Καὶ δὲν γίνονται μόνο στὴν Ἑλλάδα μὲ τοὺς ἀκόλουθους τοῦ ἁγίου Πειραιῶς, δὲν γίνεται μόνο μὲ τοὺς Ναζιστὲς στὴν Εὐρώπη..., καὶ μὲ τοὺς Μουσουλμάνους, κι αὐτοὶ περιμένουν τὸν Μεσσία καὶ τὸν Ἀντίχριστο. Καὶ λένε ὅτι τάδε θὰ εἶναι ὁ Ἀντίχριστος, κι ἐμεῖς ἔχουμε τὸν Μεσσία, κι αὐτὸς ποὺ περιμένουν οἱ ἄλλοι εἶναι ὁ Μεσσίας. Ἀκριβῶς εἶναι παραμύθι. Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ γενικὸ ἀλλαλούμ, ὁ Χριστὸς τοῦ ἑνὸς εἶναι ὁ Ἀντίχριστος τοῦ ἄλλου καὶ ἀντίστροφα.
Ἀγαπητοὶ φίλοι Χριστιανοί, προσέξτε καλά, ὁ Ἰησοῦς σᾶς μεταφέρει μιὰ διδασκαλία· λέγει: «Ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθει ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται» (Ματθ. 5, 17).
Μορντεχάϊ Φριζῆς: Κι ἐδωπέρα νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ὅταν λέει ὁ Ἰησοῦς κεραία..., στὴν ἑβραϊκὴ γραφὴ ...πάνω ἀπὸ κάποια γράμματα βάζουμε τὰ λεγόμενα ταγκίν, μοιάζουν μὲ κεραῖες... καὶ ἐννοεῖ οὔτε κἂν μία κεραία πάνω ἀπὸ τὰ γράμματα θὰ ἀλλάξει· πρέπει ὁ νόμος, μὲ ἄλλα λόγια, νὰ παραμείνει ἀκριβῶς ὅπως γράφεται, ὅπως εἶναι.
 Εφράϊμ Γιοχανάν: Μὰ βέβαια, εἶναι ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμα καὶ στὸ Λουκᾶ λέει ἀκριβῶς τὸ ἴδιο. «Εὐκοπώτερον δέ ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν» (16, 17). Ὁ ἀληθινὸς Μεσσίας θὰ φέρει τὰ πάντα καὶ ὅλους κάτω ἀπὸ τὴν ὑπακοὴ τοῦ ἑνὸς καὶ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Καὶ θὰ ὑψώσει τὸ Τορά (σ.σ. στὰ ἑβραϊκὰ ὁ Νόμος). Θὰ ὑψώσει τὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ. Ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ μαθαίνουμε, ὅτι τὸν καιρὸ τοῦ Μεσσία, μέσῳ τοῦ Μεσσία θὰ τηρεῖ τὶς Ἐντολές, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ Ἐθνικοὶ θὰ τηροῦν τὶς Ἐντολὲς ποὺ εἶναι ἀνάλογες καὶ ἐφαρμόσιμες γιὰ αὐτούς.
Μορντεχάϊ Φριζῆς: Τοὺς 27 νόμους...
Εφράϊμ Γιοχανάν: Ὁ Ἀντίχριστος, περιγράφεται ἀπὸ τὸν Παῦλο στὴν ἐπιστολὴ Πρὸς Θεσσαλονικεῖς ὡς «καὶ τότε θὰ ἀποκαλυφθῆ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας», σὰν πρῶτο στοιχεῖο του. Δηλ. μαθαίνουμε ὅτι ὁ Ἀντίχριστος πρῶτο καὶ βασικὸ στοιχεῖο του θὰ εἶναι ἔχθρα γιὰ τὴν Τορά, γιὰ τὸν Νόμο τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο κλειδὶ τῆς κατανόησης. Ἀπὸ κεῖ γνωρίζεται ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀλήθειας καὶ ὁ ἄνθρωπος τοῦ ψεύδους. Καὶ δυστυχῶς ἡ Ἐκκλησία γιὰ αἰῶνες δογματίζει καὶ κηρύττει ὅτι ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ καταργήθηκε μέσῳ  τοῦ Ἰησοῦ. Πάλι θὰ ξαναποῦμε, αὐτὴ ἡ διδασκαλία, αὐτὸ τὸ Δόγμα, τὸ ἀντινομιανὸ Δόγμα λέγεται, τὸ ὁποῖο ξεκίνησε ἀπὸ τὸν Μαρκίωνα, καὶ βρῆκε πολὺ βάση πάνω στὶς ἐπιστολὲς ποὺ βρίσκονται μέσα στὴν Κ. Διαθήκη, ὁ ἀντινομιανισμός, εἶναι ἕνα Δόγμα ἀντίθετο στὴν διδασκαλία τοῦ Δασκάλου σας. Καλεῖσθε νὰ τὸ ἀπορρίψετε. Ὁ Ἰησοῦς εἶπε «ἐγὼ καὶ ὁ Πατέρας ἕνα εἴμεθα» (στὸ Κατὰ Ἰωάννη Εὐαγγέλιο),
Μορντεχάϊ Φριζῆς: Γι’ αὐτὸ κάποιοι θεωροῦν ὅτι μιλάει γιὰ τὴν θεϊκότητά του.
 Εφράϊμ Γιοχανάν: Ναί, ἀλλὰ θὰ τὸ ἐξετάσουμε ἐδῶ ἀπὸ τελείως διαφορετικὴ σκοπιὰ τώρα. Γιατὶ μιλᾶμε γιὰ τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ μέσ’ στὸν κόσμο. Ἀλλοῦ εἶπε, «ὅποιος εἶδε ἐμένα, εἶδε τὸν Πατέρα» καὶ ἀλλοῦ εἶπε «δὲν ἦρθα νὰ κάνω τὸ θέλημα τὸ δικό μου, ἀλλὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποὺ μὲ ἔστειλε».
Μορντεχάϊ Φριζῆς: Καὶ ἐπίσης εἶπε ὅτι δὲν ἦρθα νὰ ἀλλάξω τὸν Νόμο, ἀλλὰ νὰ τὸν ἐκπληρώσω.


ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΡΦΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ;

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης


Έχουν περάσει πολλοί αιώνες από τότε που συνέβη το συγκλονιστικό γεγονός της σταύρωσης του Ιησού Χριστού. Έκτοτε έχουν κατά καιρούς αναφερθεί πολλές ιστορίες σχετικά με το Τίμιο Ξύλο, τον Ιερό Χιτώνα του Χριστού και το Ιερό Αίμα του Ιησού, που κύλησε από τον σταυρό Του και συνελέγει, σύμφωνα με κάποιες παραδόσεις, σε ένα δισκοπότηρο. Σύμφωνα με την Βίβλο ο πρώτος που έσπευσε να παραλάβει το σώμα του Εσταυρωμένου, ήταν ο Ιωσήφ της Αριμαθαίας, ο οποίος συνέλεξε και το Ιερό Αίμα όπως κύλησε από το σώμα του Χριστού σε ένα Ιερό Δισκοπότηρο.

Τώρα έρχεται στην επικαιρότητα από την Τουρκία ένα άλλο, επίσης συγκλονιστικό θέμα, που σχετίζεται με τις τελευταίες στιγμές και την σταύρωση του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι τα καρφιά με τα οποία ο Ρωμαίοι φρουροί κάρφωσαν το σώμα του Χριστού πάνω στον σταυρό. Σύμφωνα λοιπόν με τους ισχυρισμούς των Τούρκων και με ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα της μεγάλης κυκλοφορίας τουρκικής εφημερίδας, «Σαμπάχ», έχει βρεθεί το μέρος όπου βρίσκονται κρυμμένα, δηλαδή θαμμένα εδώ και αιώνες, τα Ιερά Καρφιά του Τιμίου Ξύλου, δηλαδή τα καρφιά με τα οποία σταυρώθηκε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Όσο και αν αυτό ακούγεται σαν απίστευτο, όμως, όπως ισχυρίζονται πολλοί Τούρκοι ερευνητές και όχι μόνο, τα Ιερά Καρφιά του Ιησού Χριστού, με τα οποία ταυτίστηκε το ιερό μαρτύριο που διαδραματίστηκε για την σωτηρία του ίδιας της ανθρωπότητας από την πτωτική αμαρτία, βρίσκονται θαμμένα κάτω από το φημισμένο μουσουλμανικό μνημείο- λουτρό της Κωνσταντινούπολης, το Çemberlitaş στο κέντρο της ιστορικής παλιάς Κωνσταντινούπολης, δίπλα στο Τοπ Καπί, (;;;).
Η συγκλονιστική αυτή ιστορία αρχίζει μετά το 330 μ. Χ., όταν ο χριστιανισμός είχε ήδη γίνει η επίσημη θρησκεία της ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και η Κωνσταντινούπολη, η βασιλίδα των πόλεων ,είχε γίνει η πρωτεύουσα της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ο πρώτος αυτοκράτορας, Μέγας Κωνσταντίνος, είχε αναγείρει στο μέρος όπου βρίσκετε σήμερα το Çemberlitaş ένα μεγάλο μνημείο που πολλοί υποστήριξαν ότι είχε ανεγερθεί προς τιμή του θεού Απόλλωνα. Τότε ακόμα η κυρίαρχη θρησκεία στην Πόλη ήταν η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων και ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος δεν ήθελε να δημιουργήσει θρησκευτικά προβλήματα ανάμεσα στον πληθυσμό της νέας Ρώμης, όπως είχε ονομαστεί στην αρχή η Κωνσταντινούπολη, για να πάρει στη συνέχεια το όνομα του μεγάλου ιδρυτή της καθώς οι χριστιανοί ήταν ακόμα μια μικρή μειονότητα.

Οι σαπιοι σημερινοι πολιτικοι, οι Αιμοδιψεις βρυκολακες του λαου της Ελλαδος.

ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 

ΟΙ ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΑΙΜΟΔΙΨΕΙΣ 

ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.
 
Bλεπετε, ολοι μας βλεπουμε, την λυσσα των προδοτοπολιτικων και των δημοσιοκαφρων των πορνοκαναλιων και των ωρυομενων αρσενικων και θηλυκων πορνων πολυτελειας.
Βλεπετε και βλεπουμε τους βρωμικους πολιτικους που μαχονται λυσσαλεα για τα συμφεροντα τους;
ΝΑΙ, ΜΟΝΟ για τα συμφεροντα τους μαχονται και οχι για τα συμφεροντα του λαου.
20 χιλιαρικα τον μηνα θα παιρνει ο καθενας, που αλλου θα τα βρουν τοσα χρηματα;
Γι αυτα λυσσομανουν, γι αυτα αγωνιζονται λυσσαλεα με νυχια και με δοντια να εκλεγουν και να αραξουν στην απαθια τους και στην παροιμιωδη ραστωνη τους και απολαυη των πλουσιοπαροχων μισθων και συνταξεων τους.
Και αφου τους φηφισουμε, θα συνεχισουν να μας απομυζουν μεχρι τελευταιας ρανιδας του αιματος  απο εμας τον χαχολολαο.
Αντι ο λαος να αποδοκιμασει αυτο το σαπιο συστημα που το λενε ολοι τους "δημοκρατια" ενω ειναι πραγματικα ενας Φασισμος, μια Δικτατορια και ενας καθαροτατος ΝΑΖΙΣΜΟΣ, ο λαος ζαλισμενος και  χαμενος μεσα στα παθη του και στην καταντια του, θα συνεχισει να τους χειροκροτει και να τους ψηφιζει.
Ο λαος πρεπει να αποδοκιμαση τους ΤΥΡΑΝΝΟΥΣ ΤΟΥ.
Να μην δωση καμμια ψηφο στους 168, που αποτελουν την αφροκρεμα του ΣΑΠΙΟΥ και ΒΡΩΜΙΚΟΥ συστηματος.
Ιδου που το σημερινο σαπιο συστημα, δεν αφηνει να αναδειχθουν αλλα κομματα και αλλες παραταξεις.
Δεν τα αφηνουν να βγουν στα κοπροκαναλα τους και να εμφανισθουν στα ματια του λαου.
Ειναι ολες οι πορτες κλειστες. 
Ποια δημοκρατια εχουμε λοιπον;
Και ετσι ο λαος ειναι υποχρεωμενος να ψηφισει παλι αυτα τα ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ, παλι αυτα τα ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΑ ΤΙΠΟΤΕΝΙΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ, που κυβερνουσαν μεχρι σημερα και μας ηπιαν το αιμα.
Τα λυσσασμενα σκυλια που ΜΟΥΡΣΕΥΟΝΤΑΙ στο ΑΙΜΑ, δεν αλλαζουν πλεον ρωτα.
Ειναι νομος στη φυσι οταν ο σκυλος μουρσεφτη τα κοτοπουλα, συνεχιζει το ρημαδιο μεχρι τελους. 
Μεχρις οτου δεν μεινη τιποτα ορθιο και ζωντανο.
Αυτη ειναι και η σημερινη πολιτικη εικονα και η σημερινη πολιτικη πραγματικοτητα.
Και οποιος εχει ματια καθαρα και μυαλο ανοιχτο την βλεπει.

Δειτε τι γινεται αυτες τις μερες στα τσοντοκαναλα τους που τα δινουν εκατομμυρια και καλυπτπυν πληρως τις σταθερες αποδοχες των παπαγαλων τους και τα ασφαλιστικα τους ταμεια για να ζουν ολοκληρη τη ζωη τους ανετα και πλουσια.


ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ.
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΤΕ.
ΟΤΙ ΣΑΣ ΛΕΝΕ,  ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΜΑΤΑ.
ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ.
ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΗΟΤΟΜΑΡΑ και χρειαζονται την αναλογη αντιμετωπισι.


ΛΑΕ οφειλεις να τους μαυρισεις, οφειλεις να εκβρασης επανω τους την οργη σου και την εκδικησι σου.

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ.
και να απαιτησης ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ.

ΣΤΕΙΛΤΟΥΣ σαν σαπισμενα πτωματα, στα βαραθρα και στην ΚΟΛΑΣΙ ΤΟΥΣ.

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Φεύγουμε από τον Οικουμενισμό, αλλά μένουμε στην Εκκλησία κι ὄχι στὶς διάφορες παρατάξεις

 να προφητικὸ κείμενο!
Ὁ Ἀλέξανδρος Καλόμοιρος εἶναι ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου «Κατὰ Ἑνωτικῶν» (1964).  Πρόκειται γιὰ ἕνα προφητικὸ κείμενο, ποὺ εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος χάρις στὸ Φώτη Κόντογλου, ὁ ὁποῖος παρότρυνε τὸν συγγραφέα νὰ συντάξει τὸ βιβλίο καὶ ἔγραψε καὶ τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου.
Τὸ βιβλίο ὁμιλεῖ γιὰ τὸν συμβιβασμὸ τῆς θεσμικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν παγκοσμιοποίηση, τὴν ἀφομοίωσή της ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμό, καὶ "βλέπει" τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς συμβιβασμένους κληρικούς, ἐκείνων τῶν πιστῶν, ποὺ θέλουν νὰ μείνουν ἑνωμένοι μὲ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἁγίων, ὅπως διδάσκει ἡ διαχρονικὴ Ὀρθόδοξη Παράδοση.
Τὶς ἴδιες προφητικὲς περιγραφὲς τῆς ζωῆς τῶν Χριστιανῶν (στὴν ἐσχατολογικὴ ἐποχὴ ποὺ φαίνεται πὼς ἤδη διερχόμαστε), κάνει ὁ Καλόμοιρος καὶ σὲ ἕνα μικρὸ κείμενο μὲ τίτλο «Τὸ ταξίδι στὴ “Μάλτα”». Σ’ αὐτὸ ἐκθέτει ἐν περιλήψει βασικὲς θέσεις τοῦ «Κατὰ Ἑνωτικῶν» βιβλίου του.

Παρουσιάζουμε:

1. «Τὸ ταξίδι στη “Μάλτα”», Ἀλέξανδρου Καλόμοιρου.
2. Ἀποσπάσματα,
α) ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ Κόντογλου στὸ «Κατὰ Ἑνωτικῶν» καὶ
β) ἀπὸ τὸ ἄρθρο του «Τὸ βαθὺ μυστήριο τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἂς τὸ διαφυλάξουμε».Του Αλέξανδρου Καλόμοιρου (1931-1990)

Ἐπειδὴ δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε χριστιανοὶ σὰν ἄτομα, ἀλλὰ μόνον σὰν Ἐκκλησία, σημασία καίρια ἔχει ὄχι μόνον ἡ δική μας πίστη νὰ εἶναι ἀληθινά, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ τῶν ἀδελφῶν καὶ τῶν πατέρων μας. Τὸ ποικιλόπιστο ἄθροισμα δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοὺ  ποὺ εἶναι «στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Στὴν Ἐκκλησία ὑπάρχει μία πίστη, ἡ ἀληθινή, καὶ συμφωνία ὅλων στὴν Ὀρθοδοξία καὶ ὁμόνοια.
Δὲν τὸ νοιώθουν, ἄραγε, αὐτὸ οἱ εὐσεβεῖς καὶ καλοπροαίρετες ὀρθόδοξες ψυχές; Ἀλλὰ τότε, τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τὶς συγκρατεῖ μέσα σ΄ αὐτὸ τὸ ὄζον σύμπλεγμα τῆς ψευτιᾶς;
Εἶναι τὸ ὅτι δὲν βλέπουν ποὺ νὰ πᾶνε. Γιατί δυστυχῶς καμιὰ ὀργανωμένη Ἐκκλησία σήμερα δὲν ἔχει  ἐχέγγυα πιστότητας στὴ γνήσια Πατερικὴ Ὀρθοδοξία, ἀφοῦ φυσικὰ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι μόνον ἡ τήρηση τοῦ ἀκαινοτόμητου ἑορτολογίου.
Γιατί ὅμως αἰσθάνονται οἱ χριστιανοί, τόσο πολὺ ἔντονα, τὴν ἀνάγκη νὰ καταφύγουν ὁπωσδήποτε σὲ μία διοικητικὰ ὀργανωμένη Ἐκκλησία; Αὐτὸ γίνεται γιατί ἡ ἱστορία ἔχει μεγάλη δύναμη στὴν ψυχή μας. Ἐπειδὴ τὴν Ἐκκλησία μέσα στοὺς αἰῶνες, τὴν γνωρίσαμε ὀργανωμένη σὲ Πατριαρχεῖα καὶ σὲ Συνόδους, τὴν ταυτίσαμε μὲ τὴν ὀργάνωσή της αὐτήν, ξεχνώντας ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τῶν αἱρέσεων, ἡ ὀργάνωση αὐτὴ χανόταν γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ γινόταν τὸ ὅπλο τῆς κακοδοξίας ἐναντίον τους.
Ὅμως, στοὺς ἀποκαλυπτικοὺς καιροὺς ποὺ ζοῦμε, ἔχουμε ἀφήσει πιὰ πίσω τὴν ἱστορία καὶ μπήκαμε στὴν Ἐσχατολογία. Ἡ πνευματική μας ἐπιβίωση ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ συνειδητοποίηση αὐτοῦ του γεγονότος. Ἔπεσαν πιὰ ὅλα τὰ ἱστορικά μας ἀντερείσματα. Ἡ ἀποστασία ἄλλαξε τοὺς ποιμένες σὲ λύκους, καὶ ἡ ὀργανωμένη Ἐκκλησία ποὺ ξέραμε εἶναι σήμερα ἀγέλη λύκων καὶ θάνατος προβάτων. Ὁ διάβολος εἶναι πιὰ λυμένος. Γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε, πρέπει νὰ δοῦμε τὴν Ἐκκλησία στὴ μυστικὴ καὶ μυστηριακή της οὐσία, γυμνωμένη ἀπὸ τὴν διοικητική της ὀργάνωση ποὺ γνωρίσαμε στὴν ἱστορία.
Στὴν ἀρένα οἱ μάρτυρες γυμνοὶ ἀντιμετώπιζαν τὰ θηρία. Γυμνὴ καὶ ἡ στρατευομένη Ἐκκλησία τῶν ἐσχάτων καιρῶν θὰ παλέψει μαζί τους, χωρὶς Συνόδους, χωρὶς Πατριαρχεῖα, χωρὶς σύνδεσμο, τῶν κατὰ τόπους μικρῶν Ἐκκλησιῶν, ἄλλον, ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν κοινωνία τους μὲ τὴν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία.
Τὸ συνηθισμένο λοιπὸν ἐρώτημα: «Καλὰ νὰ φύγουμε ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμό, ἀλλὰ σὲ πιὰ Ἐκκλησία νὰ πᾶμε;» δὲν ἔχει τὴ θέση του σήμερα. Γιατί δὲν πρόκειται νὰ πᾶμε πουθενά, ἀλλὰ νὰ μείνουμε, νὰ μείνουμε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, στὴν Ἐκκλησία τῶν Πατέρων, ν΄ ἀρνηθοῦμε τὶς παραποιήσεις καὶ νὰ μείνουμε στὴν Ἀλήθεια ποὺ ἀπὸ ἁπαλῶν ὀνύχων γνωρίσαμε, ἀλλὰ δυσκολευόμαστε πιὰ ν΄ ἀναγνωρίσουμε σ΄ αὐτὸ ποὺ μᾶς λέγουν ὅτι εἶναι δῆθεν Ἐκκλησία.
 
 
Αὐτὴ τὴν ἄρνηση τοῦ ψεύδους καὶ τῶν παραποιήσεων θὰ τὴν πραγματοποιήσουμε ἐκεῖ ποὺ βρισκόμαστε, διακόπτοντας ἁπλὰ κάθε κοινωνία μαζί της. Καὶ τότε, ὅταν θὰ ἔχουμε κάνει τὸ πρῶτο βῆμα ποὺ περιμένει ἀπὸ μᾶς ὁ Θεός, θὰ ἔλθει ὁ ἴδιος σὲ συνάντησή μας, καὶ θ΄ ἀνοίξει τὰ μάτια μας, ποὺ μέχρι τότε ὄνομα εἶχαν ὅτι βλέπουν ἀλλὰ ἦταν ἀνίκανα νὰ δοῦν τὸν ἀληθινὸ Χριστό.
 
 
Καὶ ὅταν τὸν δοῦμε θὰ τρέξουμε στὸν πιὸ ἀκριβό μας φίλο, ὅπως ἔτρεξε ὁ Φίλιππος στὸν Ναθαναὴλ καὶ θὰ τὸν καλέσουμε νὰ ΄ρθεῖ νὰ δεῖ κι΄ αὐτός, ὅσο καὶ ἂν ἀμφιβάλλει γιὰ τὸ καλὸ ποὺ μπορεῖ νὰ ἔλθει ἀπὸ τὴν Ναζαρέτ. Ἔτσι σχηματίζεται τὸ μικρὸ ποίμνιο, ἡ μικρὴ τοπικὴ Ἐκκλησία. Οἱ ἀληθινοὶ Ἰσραηλῖτες βρίσκουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ ἔρχονται μαζὶ στὸ Χριστό, λαϊκοὶ καὶ Ἱερεῖς καὶ Ἐπίσκοποι.
 
 
 
Αὐτὴ ἡ δραματικὴ ἀλλὰ εὐλογημένη διαδικασία εἶναι ἤδη ἀπὸ δεκαετίες γνωστὴ στὴ Ρωσία. Ἡ λεγομένη «Ἐκκλησία τῶν Κατακομβῶν» δὲν ἔχει καμιὰ ἐξωτερικὴ ὁμοιότητα μὲ τὶς ὀργανωμένες Ἐκκλησίες ποὺ ξέρουμε, καὶ μόνον μὲ τὶς Ἐκκλησίες τῆς ἐποχῆς τῶν μεγάλων διωγμῶν ὁμοιάζει.
 
 
Ἡ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ τώρα στὴ Ρωσία, σιγὰ-σιγὰ θὰ γενικευθεῖ παντοῦ. Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι ἐλάχιστοι, διάσπαρτοι στὸν κόσμο, κρυμμένοι καὶ ἄγνωστοι στοὺς πολλούς. Ἱερεῖς μετρημένοι θὰ ἐκτελοῦν ἀποστολικὲς περιοδεῖες ἀπὸ πόλη σὲ πόλη, ἀπὸ ἐνορία σὲ ἐνορία, ἀπὸ χώρα σὲ χώρα, ἀνακουφίζοντας τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τῶν πιστῶν καὶ ἑνώνοντάς τους ὅλους γνωστοὺς καὶ ἄγνωστους μεταξύ τους, μὲ τοὺς ἄφθαρτους δεσμοὺς τοῦ ἀναστημένου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Μνημονεύοντας «πάσης Ἐπισκοπῆς Ὀρθοδόξων» γιὰ νὰ μὴ προδίδεται ὁ πλησιέστερος ἀληθινὸς Ἐπίσκοπος ἢ καὶ ἀπὸ πραγματικὴ ἄγνοια γιὰ τὸ ποῦ βρίσκεται ἀληθινὸς Ἐπίσκοπος.
 
 
Καὶ ἡ ἐποχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου θὰ προχωρεῖ πρὸς τὴν ἀποκορύφωσή της. Τὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ ὅλο καὶ θὰ μικραίνει. Ὅμως ὅσο πιὸ δυνατὸς ὁ πόνος τῶν ἡμερῶν ποὺ ἔρχονται τόσο κοντύτερά μας θὰ εἶναι ὁ Κύριος, φθάνει νὰ μείνουμε πιστοὶ μέχρι τὸ τέλος.
Τὸ πλοῖο ποὺ μᾶς ἔφερε μέχρι ἐδῶ, ἡ συνοδικὴ διοικητική, ὀργανωμένη μορφὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐξόκειλε στὰ ρηχά της ἀποστασίας καὶ διαλύεται ἀπὸ τὴν βία τῶν κυμάτων, ὅπως τότε ἐκεῖνο τὸ ἄλλο πλοῖο στὴν παραλία τῆς Μάλτας (Πράξ. κζ΄-κη΄ 6).
Ὅμως ὅπως τότε, κανένας ἀπὸ τοὺς ἐπιβαίνοντας δὲν θὰ χαθεῖ. Θὰ σωθοῦν ὅλα τὰ ἀληθινὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἀφοῦ ἐγκαταλείψουν τὸ καταδικασμένο πλοῖο δύο-δύο, τρεῖς-τρεῖς κολυμπώντας σὲ μικρὲς ἐνορίες, βοηθώντας ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, καὶ θὰ πατήσουν ἐπὶ τέλους τὸ σίγουρο ἀκρογιάλι τῆς Καινῆς Γῆς τοῦ Παραδείσου. Ἂς μὴ φοβηθοῦμε τὸ πήδημα στὰ ἄγρια κύματα. Εἶναι πήδημα σωτηρίας. Τὸ ταξίδι στὸ σκοτεινὸ φουρτουνιασμένο πέλαγος τελειώνει. Ὀρθρίζει ἡ ἀτελεύτητη μέρα.
Μαραναθά.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου