Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

                  ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ....

«Στῶμεν καλῶς». 
Ἔρχονται ἡμέρες φοβερές. 
Θὰ πέσουν ἔθνη, θὰ πέσουν βασίλεια. 
Θὰ γίνῃ ἄνω – κάτω ὁ κόσμος. 
Ὅ,τι εἴδαμε ὣς τώρα εἶνε μικρά. 
Νὰ εἴμεθα μὲ τὸ Εὐαγγέλιον. 
Ἐμεῖς οἱ ὀλίγοι θὰ γίνωμε ἡ ζύμη καὶ ἡ μαγιὰ ἑνὸς νέου κόσμου. 
Καὶ τότε ἡ Ἑλλὰς δὲν θὰ πεθάνῃ ποτέ. 
Θὰ εἶνε τὸ ἄστρο τὸ φωτεινό, τὸ ὁποῖο θὰ φωτίζῃ τὸν κόσμο καὶ θὰ φωνάζῃ καὶ εἰς τὰ ἄλλα ἔθνη· «Στῶμεν καλῶς». 
Ἤγγικεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως, καὶ θὰ σαλπίσουν οἱ σάλπιγγες τῆς Ἀποκαλύψεως. 
Ὁμιλῶ προφητικὰ τὴν ὥρα αὐτή, καὶ ἐνθυμηθῆτε, ἀδέλφια μου, τὰ λόγια μου. 
Θὰ μείνωμε ἐδῶ. 
Καὶ ἐὰν φύγουν ὅλοι, νὰ ξέρετε πολὺ καλὰ ὁ ἐπίσκοπος Φλωρίνης θὰ μείνῃ ἐδῶ. 
Γιατὶ ἔχει μιὰ παράδοσι. 
Τὸ ῥάσον μένει. 
Διαβάστε τὴν ἱστορία. 
Ὅταν ἔπεσε ἡ Σμύρνη, φύγανε ὅλοι. Δὲν ἔμεινε κανείς. Μόνο ἕνας, ἕνα ῥάσο, τὸ ῥάσο τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, ἔμεινε στὴν ἔρημη Σμύρνη καὶ ἔβαψε μὲ τὸ αἷμα του τὰ καλντερίμια τῆς πόλεως. 
Εἴμαστε συνεχισταὶ τῆς ἱστορικῆς γενιᾶς τῶν ἐπισκόπων ἐκείνων. 
Καὶ ἐὰν ὅλοι φύγουν, ἐμεῖς θὰ μείνουμε ἐδῶ, καὶ θὰ φωνάζουμε ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν· 
«Στῶμεν καλῶς». 

Άρση Ακοινωνησίας, Πεντηκοστή, Το σκότος του Φαναρίου!«Η ένωση των εκκλησιών μόνο αν αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα θα επιτευχθή. Όχι μέσω άλλων δρόμων που τελικά είναι μια κοροïδία και μία φάρσα. Όπως ο πατριάρχης Αθηναγόρας πού κορόïδεψε τον Παύλο ΣΤ΄  καὶ ο Παύλος ΣΤ΄  που κορόïδεψε τον Αθηναγόρα» (Οδοιπορία στο Άγιο Όρος – Λορέντζο Ντιλέττο σελ. 276).
 
 
Γέροντας Πασιος: «Αν ζούσαμε πατερικά… θα είχαμε όλοι πνευματική υγεία, την οποία θα ζήλευαν και οι ετερόδοξοι, και θα άφηναν τις αρρωστημένες τους πλάνες και θα σώζονταν δίχως κήρυγμα. Τώρα δεν συγκινούνται από την αγία μας πατερική παράδοση, γιατί θέλουν να δουν και την πατερική μας συνέχεια, την πραγματική μας συγγένεια με τους αγίους μας. Αυτό πού επιβάλλεται σε κάθε ορθόδοξο είναι να βάζη την καλή ανησυχία και στους ετεροδόξους, να καταλάβουν δηλαδή ότι βρίσκονται σε πλάνη, για να μην αναπαύουν ψεύτικα τον λογισμό τους και στερηθούν και σ’ αυτήν την ζωή τις πλούσιες δωρεές της Ορθοδοξίας
και στην άλλη ζωή τις περισσότερες και αιώνες ευλογίες του Θεού» (Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΝΟΤΗΤΑ, Δ. Τσελεγγίδη).
 
 
«Ο Ορθόδοξος λαός, οι πιστοί, βιώνουν πολύ έντονα το πρόβλημα της ορθής πίστης σε σχέση με τη σωτηρία, ενώ στη Δύση, απ΄όσο τουλάχιστον διαπίστωσα, δεν υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Εδώ στο Άγιο Όρος μπορείς να βρεις μοναχούς πού φτάνουν να στηλιτεύουν και να καθυβρίζουν τον Πατριάρχη για ζητήματα πίστεως. Τόσο πολύ τους πονάει το πρόβλημα της σωτηρίας. Ο λαός μας έχει μεγάλη ευαισθησία σ’ αυτό το θέμα» (Ιερομόναχος Ελισσαίος, Οδοιπορία στο Άγιο Όρος – Λορέντζο Ντιλέττο, σελ. 78).
 
 
Ως γνωστόν η παναίρεσις το Οικουμενισμο αμφιβάλλει περί του Πνεύματος της Αγίας Γραφς, περί της γνησιότητος τς Ιεράς Παραδόσεως, περί της ορθότητος της διδαχής των Αγίων, περί της ισχύος των αποφάσεων των Οικουμενικν Συνόδων και περί του απαραχαράκτου της διδασκαλίας της Εκκλησίας.
 
 
Ο Οικουμενισμός εκβάλλει τους Ορθοδόξους εκ της Εκκλησίας, απομακρύνει διαπαντός τους αιρετικούς από την Ορθοδοξία και κηρύσσει την Ορθόδοξον Εκκλησίαν ανύπαρκτον επί γης, χάριν των ιδιοτελών αυτού σκοπών. Όπως ο διάβολος απεμάκρυνε τους Πρωτοπλάστους εκ του Παραδείσου, τον Ιούδαν εκ του Κυρίου, απομακρύνει και τους αιρετικούς από την Ορθόδοξο Εκκλησία.
 
 
«…Ο μεγάλος πόνος του [του Γέροντος Παïσίου] και η ξεκάθαρη αντίθεσίς του διά τις κατά καιρούς –και με διαφόρους προφάσεις– διενεργούμενες συμπροσευχές ορθοδόξων μετά αιρετικν και πολύ περισσότερον μετά ετεροθρήσκων· ακόμη και ειδωλολατρών! Παρά την προσπάθειά του να αυτοσυγκρατήται και να μην εκδηλώνεται δημοσίως –διότι την στάσιν του, όπως έλεγε «θα την εκμεταλλευόντουσαν μερικοί για ιδιοτελείς εμπαθείς σκοπούς και θα γινόταν μεγαλύτερο κακό»– σε μερικές περιπτώσεις «πού ξεπερνούσαν κάθε όριο» άφηνε να εκραγή η ιερά του αγανάκτησις. Δεν δίσταζε τα συνέδρια αυτά με τις συμπροσευχές τους (λ.χ. για την ειρήνη του κόσμου) να τα αποκαλέση «κουρελούδες το διαβόλου, από τις οποίες κανένα καλό δεν είναι δυνατόν να βγη». Ενθυμούμεθα μίαν τέτοιαν «έκρηξίν» του παρουσία συγκεντρωμένων πατέρων, πριν την έναρξιν αγρυπνίας σε γειτονικό του κελλί εξ αφορμής της πρώτης «Ασσίζης» το 1986 (Νικολάου Ζουρνατζόγλου, Μαρτυρίες Προσκυνητών Γέροντας Πασιος ο Αγιορείτης σελ. 124).
 
 
 
Με όσα ανέφερα μέχρι εδώ, το κείμενο του 1965 στην ελληνική γλώσσα κάνει λόγο για «άρση αναθεμάτων», στο δε λατινικό για «άρση ακοινωνησίας». Πρέπει να διευκρινισθή. Αν έγινε άρση των αναθεμάτων, όπως γράφεται στο ελληνικό κείμενο, τότε υφίσταται ακοινωνησία. Αν έγινε άρση ακοινωνησίας, όπως γράφεται στο λατινικό και γαλλικό κείμενο, τότε γιατί γίνεται ο θεολογικός διάλογος προκειμένου να αρθή η ακοινωνησία; Η άρση των αναθεμάτων δεν σημαίνει και άρση της ακοινωνησίας και δεν μπορεί να γίνεται σύγχυση. Πάντως για τον ορθόδοξο πιστό δεν υπάρχει ούτε άρση αναθεμάτων ούτε άρση ακοινωνησίας. Ασφαλώς το σχίσμα και η αίρεση παραμένουν.
 
 
«Φαντάζομαι ότι θα με καταλάβουν όλοι ότι τα γραφόμενά μου δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ένας βαθύς μου πόνος δια την γραμμήν και κοσμικήν αγάπην δυστυχς το πατέρα μας κ.κ. Αθηναγόρα. Όπως φαίνεται, αγάπησε μίαν άλλην γυναίκα μοντέρνα, που λέγεται Παπική Εκκλησία, διότι η Ορθόδοξος Μητέρα μας δεν το κάμνει καμμίαν εντύπωσι, επειδή είναι πολύ σεμνή. Αυτή η αγάπη, που ακούστηκε από την Πόλι, βρήκε απήχησι σε πολλά παιδιά του, που την ζουν εις τας πόλεις. Άλλωστε αυτό είναι και το πνεύμα της εποχής μας· η οικογένεια να χάση το ιερό νόημά της από τέτοιου είδους αγάπες, που σκοπόν έχουν την διάλυσιν και όχι την ένωσιν…
 
 
Με μια τέτοια περίπου κοσμική αγάπη και ο Πατριάρχης μας φθάνει στη Ρώμη. Ενώ θα έπρεπε να δείξη αγάπη πρώτα σε μας τα παιδιά του και στη Μητέρα μας Εκκλησία, αυτός, δυστυχώς, έστειλε την αγάπη του πολύ μακρυά. Τό αποτέλεσμα ήταν να αναπαύση μεν όλα τα κοσμικά παιδιά, που αγαπούν τον κόσμον και έχουν την κοσμικήν αυτήν αγάπην, να κατασκανδαλίση όμως όλους εμάς, τα τέκνα της Ορθοδοξίας, μικρά και μεγάλα, που έχουν φόβον Θεού. Μετά λύπης μου από όσους φιλενωτικούς έχω γνωρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψύχα πνευματική ούτε φλοιό. Ξέρουν όμως να ομιλον για αγάπη και ενότητα, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με τον Θεόν, διότι δεν Τον έχουν αγαπήσει» (Απόσπασμα από επιστολή Γέροντος Παïσίου κατά φιλενωτικν και Οικουμενιστν, Ορθόδοξος Τύπος αρ. φύλλου 1680, 9-3-2007 σελ. 1, 5) .
 
 
Είναι δυνατόν άραγε να υπάρχει το πνεύμα της Πεντηκοστής στο Οικουμενιστικό Πατριαρχείο Κων/λεως ή επικρατεί το πνεύμα της πλάνης, της απάτης και της συγχύσεως;
 
                          Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος

Tο AΠΑΡΑΔΕΚΤΟ Μήνυμα του Μητρ. Ιταλίας κ. Γενναδίου, για τη συνάντηση Βαρθολομαίου-Πάπα στο Φανάρι
 Του  κ. ΖΙΩΓΑ  Θεόδωρου
 
 

     
 
Την 5-11-2014, υπέπεσε στην αντίληψή μου μήνυμα του Μητρ. Ιταλίας κ. Γενναδίου, σχετικά με την επικείμενη συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Πάπα Φραγκίσκου στο Φανάρι την 29 και 30-11-2014. Το μήνυμα αναρτήθηκε στο Ιστολόγιο‘‘Αγιορείτικο Βήμα’’ την Τρίτη 04-11-2014 με τον τίτλο.

«Ιταλίας Γεννάδιος: Η συνάντηση Βαρθολομαίου-Πάπα στο φανάρι θα είναι «Πάσχα», Ανάστασις, χαρά». Σημ. Η υπογράμμιση είναι στο Ιστολόγιο. Θα παραθέσω λίγα αποσπάσματα του μηνύματος και σύντομα θα τα σχολιάσω.
«O Eπίσκοπος Ρώμης και ο Επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, οι δύο Πατριάρχαι Ανατολής και Δύσεως,Κορυφαί τιμής και αγάπης…λαμβάνουν την μεγαλειώδη απόφασιν διά μίαν νέανΣυνάντησιν-Πορείαν αγάπης, ειρήνης, ελπίδος και ενότητος- εις την Πόλιν της Υπερμάχου Στρατηγού Παναγίας, εις την Πόλιν του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η μεγαλοπρεπής, αλλά και αδελφική, Συνάντησις των δύο πρώτων πνευματικών Ηγετών της Χριστιανικής Εκκλησίας εις το ενδοξότατον Φανάριον, την Καθέδραν του Οικουμενικού Πατριάρχου, οπωσδήποτε θα μείνη ιστορική και λαμπροτάτη μέσα εις τους αιώνας του παρελθόντος και του παρόντος, αλλά, βεβαίως, και του μέλλοντος, όμως, νομίζω ταπεινά ότι η Συνάντησις αυτή θα μείνη εις την ζωήν του πιστού λαού του Θεού ως μία σταθερή και ασυναγώνιστη εμπειρία και πραγματικότηςκαταλλαγής και αδελφοσύνης, σημαντικοτέρα και αξιολογωτέρα, βεβαίως, των προηγουμένων Συναντήσεων, «Γέφυρα αγάπης, ειρήνης, ελπίδος και ενότητος», δια την συνέχισιν της θεϊκής αυτών πορείας προς το Ευαγγελικόν Μήνυμα: «ίνα εν ώσι»…». Σημ. Η υπογράμμισημε έντονη γραφή είναι στο κείμενο, με πλάγια γράμματα είναι δική μου.
«Η Συνάντησις εις την Καθέδραν του Οικουμενικού Πατριάρχου, η οποία θα είναι ιστορική και περίλαμπρος από πλευράς Ιστορίας και Πολιτισμού…». Σημ. Η υπογράμμιση είναι δική μου.
Θέτω κατ’ αρχάς το ερώτημα. Πρόκειται απλά για μία Συνάντηση; ΄Όχι βέβαια! ΄Όπως έχουμε πληροφορηθεί από ανακοίνωση του Βατικανού, στη Θρονική εορτή του Αποστόλου Ανδρέα θα έχουμε λειτουργική συμπροσευχή (συλλείτουργο) Βαρθολομαίου και Φραγκίσκου. Επίσης θα υπάρξει και Ανακοινωθέν. ΄Όπως χαρακτηριστικά γράφει στο μήνυμά του ο κ. Γεννάδιος «Προσδοκεί (ο άνθρωπος) να ίδη νέον άνοιγμα, με Ανακοινωθέν εποικοδομητικόν, προοδευτικόν και δημιουργικόν, με πνεύμα Χριστού, περιμένει νέα βήματα προς τα πρόσσω, χωρίς φόβον και αμφιβολίας…«Τη οικονομία χρωμένη όπου εγχωρεί, μη θεωρούσα ως απαραίτητον προϋπόθεσίν της ενότητος την άκαμπτον και στατικήνομοιομορφίαν εις τα επουσιώδη,ειθισμένη…ανέκαθεν επεζήτησε την συνάντησιν και συνεργασίαν», κατά τον σοφόν λόγον του εκλαμπροτάτου και Μεγάλου Μητροπολίτου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ηλιουπόλεως και Θείρων Μελίτωνος, ο οποίος εκοιμήθη εν Κυρίω ως Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος».Σημ Η υπογράμμιση είναι δική μου.
Ο κ. Γεννάδιος χρησιμοποιεί τη φρασεολογία «Συνάντησιςτων δύο πρώτων πνευματικών Ηγετών της Χριστιανικής Εκκλησίας»,η οποία δεν είναι ακριβής και διαφωτιστική.Επειδή δεν πρόκειται περί απλής συναντήσεως, γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται από τον ίδιο ως «μεγαλοπρεπής». Ο κ. Γεννάδιος κακοδοξεί χαρακτηρίζοντας τον Βαρθολομαίο και τον Φραγκίσκο ότι είναι οι δύο πρώτοι πνευματικοί Ηγέτες της Χριστιανικής Εκκλησίας! Αναγνωρίζει με την ορολογία αυτή, ότι και η Δυτική «Εκκλησία» αποτελεί με την Ορθοδοξία ‘‘την Χριστιανική Εκκλησία΄΄! Επίσης αναγνωρίζει τον Αιρεσιάρχη της Ρώμης Φραγκίσκο και αντίχριστο κατά τον  άγιο, Ισαπόστολο, ιερομάρτυρα και  μεγάλο προφήτη Κοσμά τον Αιτωλό, ως ένα εκ των δύο Ηγετών της Χριστιανικής Εκκλησίας! Κατά την διδασκαλία της Ορθοδοξίας, η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία  ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!
Ο Παπισμός είναι μία μεγάλη Αίρεση!Κηρύττει πλήθος κακοδοξιών και πλανών. Χαρακτηρίζει επίσης ο κ. Γεννάδιος τον Πάπα ως αγιώτατο! Ο Πάπας ούτε ιεροσύνη έχει, ούτε βαπτισμένος είναι! Δεν είναι βαπτισμένος για δύο λόγους. 1ος. Δεν υπάρχει αγιαστική χάρις στην Παπική «Εκκλησία» και 2ος ο Πάπας είναι απλά ρ α ν τ ι σ μ έ ν ο ς («βάπτισμα» με  επίχυση ύδατος)!  Ο Πάπας «διόρθωσε» ακόμη και τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς είπε οι άνθρωποι να βαπτίζονται1, ο Πάπας είπε να ραντίζονται!  Επίσης σε άλλο σημείο του μηνύματός του χρησιμοποιεί τη φρασεολογία «…δύο πρώτων Επισκόπων της Χριστιανοσύνης, του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου και του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου». Ο Φραγκίσκος και ο Βαρθολομαίος οι δύο πρώτοι Επίσκοποι όλης της Χριστιανοσύνης! Ο κ. Γεννάδιος προφανώς εννοεί με το όρο «Χριστιανοσύνη», ότι όλεςοι χριστιανικές ομολογίες αποτελούν την Χριστιανική Εκκλησία! Εάν ο κ. Γεννάδιος εννοεί κάτι το διαφορετικό ας μας το πει.
 

Αποκαλυπτική Επιστολή του Πατριάρχη ΔημητρίουὉ Πατριάρχης Δημήτριος ἀποκαλεῖ «σπουδαῖο, μεγάλο καὶ ἱερὸ γεγονὸς» τὴν Ἄρση τῶν Ἀναθεμάτων, δηλώνει ὅτι προσεύχεται ὑπὲρ τῆς «Μίας» Ἐκκλησίας στὸ σῶμα τῆς ὁποίας ἀνήκουν καὶ οἱ Παπικοὶ μὲ τὸν Πάπα  «μακαριώτατο καὶ Ἁγιώτατο» (θεωρία τῶν κλάδων), ὀνομάζει «πρεσβύτερον ἀδελφὸν» τὸν Πάπα ὡς «ἐνδόξως ἀρχιερατεύοντα στὴν Ἁγιωτάτη Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης» καὶ τέλος, βεβαιώνει τὸν Πάπα ὅτι Μασῶνος Ἀθηναγόρας καὶ ὁ Πάπας «ὑπῆρξαν ὄργανα τοῦ Θείου θελήματος», ὡσὰν ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἐνέπνευσε τὴν Ἄρση τῶν Ἀναθεμάτων!


ΙΔΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΑΡΧΙΛΥΚΟ ΠΑΕΙ Ο ΝΕΟΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΑ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 

 

Προκλητική δήλωση του Πάπα: 

«Ασθενής η Ορθόδοξη Εκκλησία»

Προκλητική δήλωση του Πάπα: «Ασθενής η Ορθόδοξη Εκκλησία»Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου


Λίγες ημέρες προ της επίσκεψής του στο Φανάρι ο Πάπας προέβη σε προκλητική δήλωση σε βάρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
 Επειδή δεν είναι ενωμένη υπό το υπόδημα του, την χαρακτήρισε «άρρωστη»! 

Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος ενημερώθηκε περί της δήλωσης, κούνησε το κεφάλι του θλιμμένα και είπε: 

« Προφανώς ο Πάπας Φραγκίσκος απέστειλε το μήνυμά του και επισκέπτεται στο τέλος Νοεμβρίου την, κατά την άποψή του, ασθενούσα Ορθόδοξη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, προκειμένου να συνεχίσει το πρόγραμμα των προκατόχων του και να φροντίσει για τη θεραπεία της…».

Θεραπεία κατά τον Πάπα είναι η αναγνώριση του Πρωτείου του, με ανταπόδοση την αναγνώριση αναλόγου Πρωτείου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ο Πάπας Φραγκίσκος απέστειλε το μήνυμα του προς το Φανάρι στις 5 Νοεμβρίου, κατά την ανά Τετάρτη γενική ακρόαση – κατήχηση του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και ενώπιον χιλιάδων πιστών του. 
Είπε μεταξύ των άλλων:
 

« Δεν υπάρχει υγιής Εκκλησία, όταν οι πιστοί, οι κληρικοί και οι διάκονοι δεν είναι ενωμένοι περί τον Επίσκοπό τους. 
Η Εκκλησία, η οποία δεν είναι ενωμένη περί τον Επίσκοπο είναι μια άρρωστη Εκκλησία. 
Ο Ιησούς θέλησε αυτήν την ένωση όλων των πιστών με τον Επίσκοπο. 
Το ίδιο και των ιερέων και των διακόνων. 
Όλοι οφείλουν να έχουν τη συνείδηση ότι ο Επίσκοπος καθιστά ορατό τον δεσμό του καθενός με την Εκκλησία, και της Εκκλησίας με τους Αποστόλους και με τις άλλες κοινότητες, οι οποίες επίσης είναι ενωμένες με τους Επισκόπους και με τον Πάπα στη Μία, Μοναδική (unique) Εκκλησία, που είναι η δική μας, η Ιεραρχική Αγία Μητέρα Εκκλησία».
 

Σημειώνεται ότι κατά τον Πάπα ο όρος «ιεραρχική» έχει την έννοια ότι οι πιστοί και οι κατώτεροι κληρικοί είναι ενωμένοι με τους Επισκόπους και αυτοί με τον Πάπα.
Εύλογα είναι τα ερωτηματικά γιατί αυτή η δήλωση από τον Πάπα, λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του στο Φανάρι. Και επειδή στο Βατικανό τίποτε δεν γίνεται τυχαία, έγκυροι παρατηρητές σχολιάζοντας το γεγονός σημείωσαν ότι ο ιησουίτης Πάπας έστειλε προς τους Ορθοδόξους και στο Φανάρι ένα σαφές μήνυμα. Ότι δηλαδή παρά τα επικοινωνιακά του ανοίγματα και το «προοδευτικό» προφίλ που προωθεί, όσον αφορά στα κοινωνικά ζητήματα, στα διεθνή ΜΜΕ, είναι βαθύτατα «παπικός» στα εκκλησιολογικά. 
Ο σημερινός «προοδευτικός» Πάπας, στα συγκεκριμένα ζητήματα περί Εκκλησίας και Πρωτείου, δεν έχει καμία διαφορά με τον υπερσυντηρητικό προκάτοχό του Βενέδικτο. Η δήλωσή του, ότι η Εκκλησία του είναι η «μόνη» και η «υγιής», υπονοώντας ότι η Ορθόδοξη είναι «ασθενής», αποτελεί συνέχεια και ταυτίζεται με το κείμενο – διακήρυξη «Dominus Jesus» του 2000, που ήταν της εμπνεύσεως και της γραφής του τότε καρδιναλίου Ιωσήφ Ράτζινγκερ, προέδρου της Επιτροπής για τη Διδασκαλία της Πίστεως και μετέπειτα Πάπα Βενεδίκτου.  
Ταυτίζεται επίσης με την παπική εγκύκλιο «Ινα εν ώσιν» του Πάπα Ιωάννου Παύλου Β’, το 1995, πάλι εμπνεύσεως του τότε καρδιναλίου Ράτζινγκερ, αλλά και με την απόφαση της Β΄ Βατικανής Συνόδου, σύμφωνα με την οποία «η Εκκλησία του Χριστού ενυπάρχει στην Καθολική Εκκλησία, που διοικείται από τον διάδοχο του Πέτρου και από τους Επισκόπους σε κοινωνία μαζί του». Μία διαφορά. Ο σημερινός Πάπας έρχεται να καταστεί συντηρητικότερος από την απόφαση της Β΄ Βατικανής Συνόδου.
Εκείνη μιλούσε για «ελλείψεις» της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο σημερινός Πάπας μίλησε για «ασθένεια»… 
Και βέβαια η δήλωση του Πάπα Φραγκίσκου απομακρύνει κάθε δυνατότητα προσέγγισης των δύο Εκκλησιών, παρά τις επιδιώξεις των νέων «Βησσαριώνων».-  

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Τι ειναι αυτα που συμβαινουν σημερα στο Αγριον Ορος του ποτε πανενδοξου Αθωνος;


ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΘΕΟΕΜΠΑΙΞΙΕΣ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΩΝ ΑΒΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΑΒΒΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΥ "ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ".

Ο διαβοητος αββας Εφραιμ ο Οικουμενιστης ηγουμενος της μονης Βατοπεδιου που επιτρεπει στον "παναγιωτατο" δεσποτη του να συμπροσευχεται αναποφευκτα με τους Αιρετικους, μαζι με τον μεγαλοαββα γεροντα του που "συνομιλουσε" με τον Θεανθρωπο Χριστο τετ α τετ οποτε το ηθελε και οποτε το...γουσταρε σε ...αργκο συνομιλια...
Ο θορυβοποιος Ηγουμενος Εφραιμ ειναι ο διαχειριστης της ζαμπλουτης μονης που αποθηκευσε τοσουτον μεγεθος πλουτου ωστε ειναι δυνατον να μπορουν να καυχωνται οι μοναχοι της οτι εχουν τοσα πλουτη για να " τρωνε με χρυσα κουταλια" ακομα και για αλλες εκατο ζωες ο καθενας.Ο μεγαλοαββας Ιωσηφ ο Βατοπεδινος που εκτος των αλλων κακοδοξιων του, εκαμνε ακομα και τον ....προφητη των...μελλοντων....συμβαινειν...τη Οικουμενη...


Τι ειναι ολα αυτα τα αββαδικα αισχη που αναφερονται παρακατω;
Τι θεοεμπαιξιες ειναι αυτες;
Μπορει καποιος να μας πη;
Εκτος του σωματος ή εντος του σωματος τα ειδε αυτα ο μεγαλοαββας;
Και στον πρωτο, στον τριτο, ή στον εβδομο ουρανο ανεβηκε και τα ειδε;
Και δεν μας λεει και εμας να παμε να Τον συναντησουμε και να συνομιλησουμε οπως αυτος μαζι Του;
Και υπαρχουν ακομα νοημονες χριστιανοι που τα πιστευουν αυτα;
Και θα τρεχη πρωτα το στομα τους για να τα μεταφερη στους αλλους ...αφελουληδες και ταυτοχρονα να τρεχη με ταχυτατα βηματα να παη να τον συναντηση αυτον τον ...θεοπτη γεροντα;
Και θα εχουμε αδικο αν θα τους χαρακτηριζαμε χριστιανουληδες της ...δεκαρας;
Κατι τετοιους αββαδες προσπαθουν καποιοι να τους προβαλουν, προς ιδιον οφελος.
Και καποιοι αλλοι προσπαθουν να τους αγιοποιησουν προσβλεποντες σε αφθονους μελλοντικους θησαυρισμους.
Οπως ηδη εγινε με καποιους αλλους.
Και μαζεψαν και μαζευουν εκατομυρια ευρω.
Και εκτισαν μοναστηρια μεγαθηρια πλουσια και αξιοθαυμαστα με πανακριβα υλικα και πετρες και μαρμαρα;
 
Ω ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ, Ω ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ, Ω ΓΕΛΟΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ, Ω Θεομπαικτες, τι ειναι ολα αυτα τα καραγκιοζλικια που εμφανιζετε να συμβαινουν μεσα στον χωρο της Εκκλησιας;
Πβς θα φυγετε την επερχομενη οργη του Θεου;
Πως θα φυγετε την δικαιη κρισι του Παντοκρατορος Κυριου;
Ω Χριστεμποροι, ω Υποκριτες ρασοφοροι, πως θα δικαιολογηθειτε ενωπιον των αγγελων και ενωπιον των ανθρωπων, με οσα κομπογιαννιτικα και θεατρινιστικα και λοβιτουρικα διαπραττετε εν τη αγια Εκκλησια του Χριστου, προς εξαπατησιν των ανθρωπων;
Τις δυναται απο υμας φυγειν τον τρυγμον και τον βρυγμον των οδοντων;


Διαβαζουμε σε ιστολογιο:

Στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο, από το διαδίκτυο του Γεωργίου Κ. Τασούδη «Ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός  1921- 2009» (Αλεξανδρούπολη 2013) αναφέρει ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός, 

«Όταν λοιπόν κτίστηκε το σημερινό Βατοπαίδι τότε πάω στο Χριστό και λέω πάλι θα σ’ ενοχλήσω, σου ζήτησα κάτι και μου έδωσες παραπάνω από ότι χρειάζεται. Τώρα τι θα κάνω εγώ σ’ αυτή την πολιτεία. Από γράμματα δεν ξέρω, δεν τελείωσα την Τρίτη Δημοτικού.  Λοιπόν και μου μιλάει ο Χριστός από εκεί (δείχνοντας τον ουρανό) και μου λέει: “Γιατί ξεχνάς την Πεντηκοστή;”  Φοβήθηκα εγώ γιατί λέω “πού ξέρω εγώ που την πουλάν αυτή για να πάω να τη βρω, την Πεντηκοστή”. “Πού πουλιέται αυτό το κειμήλιο” και απορούσα».  «Κι έλεγα πάλι “αφού το λέει ο Θεός δεν γίνονται λάθη”  και περίμενα πως θα είναι αυτό.  Και μια μέρα, όπως καθόμουν κι είχα αυτήν την απορία, εκατέβηκεν ο Γέροντάς μου από τον ουρανό και στάθηκε δίπλα μ’ έναν άλλο γεροντάκο που είμαστε γνωστοί.  Μου έδωσε μια πλάκα άσπρη λέει “πάρτη αυτή και φρούρα”. Λέω τι να το κάνω;”  “πάρε το, πάρε το”!  Αφού το πήρα, τι να το κάνω εγώ, το έβαλα μέσα στον κόρφο μου και μόλις το έβαλα μέσα στον κόρφο μου…άνοιξε  (ο νους)  κι άρχισε η θεολογία που όλα τα μυστήρια της δημιουργίας των όντων…».

Το μέγεθος της διαβρώσεως που έχουν υποστεί κάποιοι "ορθόδοξοι" μητροπολίτες

metropolita

του Αγωνιστου ιατρου Λυκουργου ΝανηΣχόλιο από ΕΔΩΠρόκειται για απόβλητες και κατάπτυστες, από ορθοδόξου σκοπιάς, δηλώσεις που αποκαλύπτουν το μέγεθος της διαβρώσεως που έχουν υποστεί κάποιοι "ορθόδοξοι" μητροπολίτες, του κλίματος του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ως επί το πλείστον, απ το δηλητήριο του Οικουμενιστικού συγκρητισμού.
Ο κατήφορος των συγκεκριμένων πάτο δεν έχει. Έχουν αποβάλλει κάθε χαλινό, προδίδουν ασύστολα την Ορθόδοξη Πίστη, πυροδοτούν σχίσματα, κατασκανδαλίζουν το λαό του Θεού, του οποίου ο λέβητας της οργής υποκκαίεται επικίνδυνα με ορατό τον κίνδυνο να εκραγεί κάποια στιγμή με απρόβλεπτες συνέπειες. 


Μήπως επέστη ο καιρός για τη διακοπή του μνημοσύνου τους; 


Μέχρι πότε θα καταλείπονται ασύδοτοι προκειμένου να μεταθέτουν τα αμετάθετα, να καταλύουν τα ακατάλυτα και να εκθεμελιώνουν την Ορθοδοξία, μήτε Θεό φοβούμενοι μήτε ανθρώπους εντρεπόμενοι;

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΥΣ!


Είδηση για ανυπόφορη, ντροπιαστική και προδοτική απόφαση:

''Ορθόδοξη'' οικουμενιστική Μονή στην Ι.Μ. Αυστρίας 

 

Οἱ Οἰκουμενιστὲς διατηροῦν τοὺς «Διαλόγους» ὡς ἄλλο «Δούρειο Ἵππο»· καὶ κρυμμένοι μέσα σ’ αὐτοὺς κυριεύουν ἕνα-ἕνα τὰ παραδοσιακὰ κάστρα τῆς Ὀρθοδοξίας· ἐφαρμόζουν (μὲ τὸ «λαϊκὸ Οἰκουμενισμό») τὰ κατακτητικὰ σχέδιά τους γιὰ τὴν ἅλωση τῆς ὀρθοδοξίας καὶ ἀφήνουν τοὺς ἀντι-Οἰκουμενιστὲς νὰ χαρτοπολεμοῦν καὶ νὰ ἐλπίζουν ὅτι, ὅταν φτάσουν στὸ «κοινὸ ποτήριο», τότε θὰ ἀντιδράσουν δυναμικὰ ἐναντίον τους!         "Πατερικὴ παράδοση"


 
 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ, ΜΕ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ (;;;) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 
"Εάν πάνε όλα καλά, τότε θα μπορούσε σε ένα χρόνο να γίνει πραγματικότητα το πρώτο ορθόδοξο μοναστήρι στην Αυστρία". Ετσι δήλωσε ο μητροπολίτης  Αυστρίας Αρσενιος.

Τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει με τις πολεοδομικές διαδικασίες και παράλληλα ψάχνει για κατάλληλους μοναχούς.

Οι νέοι μοναχοί θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την γερμανική γλώσσα και να είναι "ανοιχτοί" στον οικουμενισμό.

Το νέο μοναστήρι πρέπει να είναι ένας χώρος προσευχής και συνάντησης με τον Θεό και τους συνανθρώπους, είπε ο Αρσένιος.

Θα είναι ανοιχτό για όλους τους ορθόδοξους πιστούς στην Αυστρία, αλλά παραπέρα και για όλους τους άλλους "χριστιανούς" και ενδιαφερόμενους.

Έτσι ελπίζει να στείλει νέα ώθηση, νέο παλμό προς την οικουμένη.

Το οικόπεδο, στο οποίο θα χτιστεί το μοναστήρι, το παραχωρεί ο καθολικός επίσκοπος της  Αυστρίας, Agidius Zsifkovics, μετά από παράκληση και επιθυμία του μητροπολίτη Αρσένιου.

Την τοποθεσία στην οποία θα χτιστεί το μοναστήρι, την επέλεξε ο ίδιος ο μητροπολίτης Αρσένιος.

Επέλεξε ένα οικόπεδο στην περιοχή  St. Andra am Zicksee και αυτό καθόλου τυχαία...

Ο προστάτης της περιοχής αυτής είναι ο Απόστολος Ανδρέας, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής του οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.

Με αυτήν την πρωτοποριακή πράξη, δωρίζοντας δηλαδή το οικόπεδο, ο καθολικός επίσκοπος θέλησε να δείξει την υπακοή του και την συμμόρφωση του στον πάπα Φραγκισκο, ο οποίος θέλει να παραμεριστούν οι διάφορες των διαφόρων ομολογιών και να ανοιχτεί ο διάλογος.

Το όλο αυτό έργο, υποστηρίζει και ο οικ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος θα είναι παρόν στις 11 Νοεμβρίου, στην πόλη Eisenstadt της Αυστρίας, στην γιορτή του αγίου Μαρτίνου. 
Εκεί θα συμμετέχει στην καθολική λειτουργία στις 9 το πρωί, στον καθεδρικό ναό, συνοδεία του μητροπολίτη Αρσένιου. Το απόγευμα θα ακολουθήσει εορταστική εκδηλωση. 
Αναστασία Παπαδάκη
 http://katanixis.blogspot.gr/2014/11/blog-post_74.html


Η ενθρόνιση στη Βουδαπέστη, του νέου Μητροπολίτη Αυστρίας Αρσένιου, έγινε στο  ρωμαιοκαθολικό ναό του Αγίου Ματθία στο Κάστρο της Βουδαπέστης, παρότι ὑπάρχουν ὀρθόδοξοι ναοὶ στὴν Οὐγγαρία καὶ στὴ Βουδαπέστη! (ἐδῶ).
Κατὰ τὴν εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονίαν  τοῦ κ. Ἀρσενίου ὁ κ. Βαρθολομαῖος, διαστρέφων φρικτὰ α) τὶς ὁλοφάνερες διαθέσεις τοῦ Παπισμοῦ καὶ β) τὸ νόημα τῶν λόγων τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, προέτρεψε τὸν κ. Αρσένιο νὰ ἔχει «ἀγάπην, μάλιστα πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους ἀδελφοὺς ἡμῶν..., οἱ ὁποῖοι λίαν ἀγαθὴν διάθεσιν ἐπιδεικνύουν πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν» (ἐδῶ) συγχέων ἐξ ἀγάπης βοήθειαν πρὸς μετανοίας καὶ ἐπιστροφὴ τῶν αἱρετικῶν στὴν Μία Ἐκκλησία, μὲ τὸ ἔκτρωμα τῆς «συνυπάρξεως» αἱρετικῶν καὶ «ὀρθοδόξων» στὴν Νέα Ἐκκλησία ποὺ κατασκευάζει ἡ Α.Ε. Βατικανοῦ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Φαναρίου!
Δὲν γνωρίζει τίποτα ὁ κ. Βαρθολομαῖος γιὰ τὸν Δούρειον Ἵππον τῆς Οὐνίας, δὲν γνωρίζει τίποτα γιὰ τὶς δηλώσεις τοῦ Πάπα Βενέδικτου περὶ «ἐλλειμματικῆς» Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας· δὲν γνωρίζει τίποτε γιὰ τὶς κακὲς διαθέσεις τοῦ Πάπα Φραγκίσκου κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, διαθέσεις ποὺ καὶ πάλι ἐπιβεβαίωσε χθές, δηλώνοντας ἐνώπιον χιλιάδων πιστῶν, στὴν πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέτρου, λίγες μέρες πρὶν ἐπισκεφθεῖ τὸ Φανάρι ὅτι «δεν υπάρχει υγιής Εκκλησία, όταν οι πιστοί, οι κληρικοί και οι διάκονοι δεν είναι ενωμένοι περί τον Επίσκοπό τους (σ.σ. τὸν Πάπα). Η Εκκλησία, η οποία δεν είναι ενωμένη περί τον Επίσκοπο (σ.σ. δηλ. καὶ ἡ Ὀρθόδοξη) είναι μια άρρωστη Εκκλησία»!!! (ἐδῶ).

Η Καύση των Νεκρών, ο Άνθιμος Ἀλεξανδρουπόλεως και η θέση της Εκκλησίας
Ὁ μητροπ. Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος συνεχίζει νὰ ἐπιμένει Οἰκουμενιστικά.
Δὲν φτάνουν, λοιπόν, ὅσα προκλητικὰ ἕως τώρα ἔχει κάνει καὶ πεῖ, ἀποκαλώντας τὴν «ἐκκλησία τῶν μονοφυσιτῶν Ἀρμενίων ...Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»· δὲν φτάνει ποὺ προπαγάνδιζε «ἀνερυθρίαστα τὴν ἵδρυση τοῦ τζαμιοῦ στὴν Ἀθήνα καὶ τοῦ τμήματος Ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὸ Α.Π.Θ.»· δὲν φτάνουν οἱ «χριστιανοεβραϊκές προσεγγίσεις οικουμενιστικού τύπου        («προλογικό σημείωμά του που συνοδεύει ψηφιακό δίσκο με την Παλαιά Διαθήκη στα εβραϊκά, τον οποίο ο ίδιος δώρησε σε
Αφή Ολυμπιακής φλόγας
Γαλλοεβραίους τουρίστες»)
· δὲν φτάνει ἡ «πλήρη στήριξη στούς θεολόγους–συντάκτες τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν γιά τά θρησκευτικά Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου» (υἱοθετεῖ τίς θέσεις τοῦ Στ. Γιαγκάζογλου καί τῶν θεολόγων τοῦ “ΚΑΙΡΟΥ”)· δὲν φτάνει ἡ προτροπή του στοὺς πιστοὺς νὰ «κρατήσουν τὰ ορθόδοξα αντίτυπα της Καινής Διαθήκης που μοίραζαν Προτεστάντες»· δὲν φτάνει, τέλος, ἡ «πρωτόγνωρη για την Ορθόδοξη Εκκλησία κίνηση συγκρητισμού, η Τελετή δηλ. «Αφής της Φλόγας των Πανευρωπαϊκών Αγώνων Special Olympics ποὺ πραγματοποίησε ὁ ἴδιος εντός του Καθολικού Ορθόδοξης Ιεράς Μονής την δωδεκαθεϊστική τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας! (6 Σεπτεμβρίου 2010, στον Ναό της Παναγίας Κοσμοσώτηρας στις Φέρες).
Ἔτσι, τελευταῖα, ἔδωσε συνέντευξη στὸν δημοσιογράφο Δημήτρη Κολιό (στὸ Maximum FM). Ἐκεῖ γιὰ μιὰ ἄλλη φορὰ νεωτερίζει ὡς πρὸς τὸ θέμα, τώρα, τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν.
Με τον μονοφυσίτη Πατριάρχη
Ἀκούσαμε στὴν συνέντευξη οἰκουμενιστικὲς θέσεις, ποὺ ἀσφαλῶς ἐκπορεύονται ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς τῆς Δύσεως, οἱ ὁποῖοι –ὡς μὴ ἔχοντες χαριτωμένα-ἅγια λείψανα– (ὡς κοψονοῦρες ἀλεποῦδες) προωθοῦν καὶ στὶς ὀρθόδοξες χῶρες τὴν καύση τοῦ νεκροῦ σώματος, ποὺ γιὰ μᾶς «μετέχει τῆς χαρισματικῆς θεώσεως, ὡς ναὸς τοὺ Ἁγίου Πνεύματος», ἀφοῦ σ’ αὐτὸ «παρέμεινε ἡ θεοποιός Χάρις».
Παραθέτουμε:
Α) τὸ ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα τῆς Συνεντεύξεως τοῦ κ. Ἄνθιμου καὶ στὴ συνέχεια
Β) ἕνα κείμενο γιὰ τὸ «Ἔγκλημα τῆς Καύσεως τῶν νεκρῶν», τοῦ κ. Νικηφόρου Νάσσου, ποὺ πρόσφατα δημοσιεύτηκε στὸ Διαδίκτυο.

Α. Συνέντευξη μητροπ. Ἀλεξανδρουπόλεως Ἀνθίμου
«Τὸ ἀνθρώπινο δὲν εἶναι ἁπλὰ ἕνα ἐργαλεῖο, δὲν εἶναι ἕνα κιβώτιο μέσα στὸ ὁποῖο ὑπάρχει ἡ ψυχή, ὅπως ἔλεγε κι ὁ Πλάτωνας, δὲν εἶναι ἁπλὰ μιὰ ὕλη... Ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ ὅτι τὸ σῶμα τὸ ἀνθρώπινο εἶναι ὁ Ναὸς μέσα στὸν ὁποῖο κατοικεῖ ἡ ψυχὴ καὶ εἶναι ἱερό. Μάλιστα ἐγὼ ἔφτασα νὰ πῶ σὲ ἕνα συνέδριο ὅτι ὁλόκληρη ἡ θεολογία περὶ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος θὰ μποροῦσε νὰ συμπεριληφθεῖ σἐ ἕνα στίχο ποὺ γράφει ὁ Παλαμᾶς, ὁ Κωστὴς Παλαμᾶς, ποὺ λέει “ὅλα τοῦ ἀνθρώπου εἶν’ ἱερά, μὲ τὸ συμπάθιο εἶν’ ὅλα”! Αὐτὴ λοιπόν, εἶναι ἡ διδασκαλία μας...
Ἂν ἕνας ἄνθρωπος ἐπιμείνει ὅτι δὲν θέλει τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, δὲν θέλει νὰ ἀνήκει στὴν Ἐκκλησία, δὲν τὸν ἐνδιαφέρει ἡ ἄποψη τῆς Ἐκκλησίας καὶ γι’ αὐτὸ τὸ κάνει «θέλω νὰ καῶ», τότε ἡ Ἐκκλησία θὰ σεβαστεῖ τὴν ἄποψή του.
Ἂν ὅμως ἕνας ἄνθρωπος, καθαρὰ γιὰ λόγους κοινωνικούς, πολιτιστικούς, ἀποστάσεως, καὶ ἀκόμα γιὰ λόγους πεποίθησης, ἐὰν δὲν  πεισθεῖ σ’ αὐτὸ ποὺ λέγει ἡ Ἐκκλησία, —ἐγὼ τώρα, τὸ λέω προσωπικὰ γιατὶ ἔχουμε τὸ δικαίωμα στὴν Μητρόπολή μας, ὁ κάθε Ἐπίσκοπος, νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ νομίζει ἡ ποιμαντική του σύνεση ὅτι εἶναι σωστὸ γιὰ τοὺς Χριστιανού— ἐὰν λοιπόν, ἕνας Χριστιανὸς πεῖ ὅτι, ἐγὼ πιστεύω στὴν Ἐκκλησία, θέλω τὴν διδασκαλία της, θέλω τὴν τελευταία εὐχὴ γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς μου καὶ τὴν γαλήνεψη τοῦ σώματός μου, ...δὲν ξέρω κατὰ πόσο ἡ Ἐκκλησία ἔχει δικαίωμα νὰ ἀρνηθεῖ σ’ ἕναν ἄνθρωπο τὴν τελευταία της εὐχή, σ’ ἔναν ἄνθρωπο ποὺ τὸν βάπτισε, ποὺ τὸν μύρωσε μὲ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ τὸν κοινώνησε κάποιες φορὲς στὴ ζωή του, ποὺ τὸν λάδωσε μὲ τὸ μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου, δηλ. σὲ κάποιον ἄνθρωπο ποὺ δίνουμε τὰ Μυστήρια τὰ ὑπόλοιπα, δὲν νομίζω ὅτι ἔχουμε δικαίωμα νὰ τοῦ στερήσουμε τὴν τελευταία εὐχή, ὅταν δὲν τὴν ἀρνηθεῖ· ἂν τὴν ἀρνηθεῖ, τὸ σέβομαι ἀπόλυτα.
Δημοσιογράφος (Δημήτρης Κολιὸς στο Maximum FM): Ἄρα εἶναι μιὰ σκληρή, μία ἄδικη ἀπόφαση;
Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος: Ἔ, ὄχι, ἡ Ἐκκλησία (σ.σ. δηλ. ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι) δὲν κάνει ἀδικίες, εἶναι μιὰ ἀπόλυτη ἀπόφαση, μέσῳ τῆς ὁποίας προσπαθεῖ νὰ διδάξει καὶ νὰ νουθετήσει καὶ νὰ προσφέρει στοὺς ἀνθρώπους τὴν ὑψηλὴ διδασκαλία της γιὰ τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ἐπαφίεται στὴν ἐλεύθερη κρίση καὶ στὴ βούληση τῶν ἀνθρώπων νὰ τὴν ἀποδεχτοῦν ἢ νὰ μὴ τὴν ἀποδεχτοῦν...
Θὰ σᾶς πῶ ἕνα παράδειγμα.
Μοῦ τηλεφώνησαν κάποιοι Σαμοθρακίτες πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια. Ἕνας παπποὺς ἀπὸ τὴν Σαμοθράκη, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ἐκεῖ, εὑρισκόμενος στὴν Γερμανία, εἶχε πεῖ στὰ παιδιά του, «θέλω νὰ μὲ πᾶτε νὰ μὲ θάψετε στὸ νησί μας». Καὶ μὲ πῆραν τὰ παιδιὰ τηλέφωνο καὶ μοῦ εἶπαν:
–“Σεβασμιώτατε πρέπει νὰ τὸν φέρουμε, ἦταν ἡ τελευταία ἐπιθυμία τοῦ πατέρα μας, ἀλλὰ τὸ νὰ φέρουμε τὴν σωρό του εἶναι ἕνα κόστος 8.000 εὐρώ... Ἀλλὰ θέλουμε νὰ σεβαστοῦμε κι αὐτὸ ποὺ ἔκανε”.
Καὶ τότε τοὺς τὸ εἶπα:
–“Ναί, ἐντάξει, ἀλλὰ τί προτείνετε;”.
–“Νὰ κάνουμε ἐδῶ τὴν ἀποτέφρωση καὶ νὰ φέρουμε τὴν τέφρα”.
–Καὶ ἔτσι ἔκαμαν καὶ ἔδωσα ἐντολὴ καὶ κηδεύτηκε κανονικὰ ἡ τέφρα στὴν Σαμοθράκη καὶ ἀναπαύτηκε ὁ ἄνθρωπος ἔτσι ὅπως ἤθελε στὸ νησί. (σ.σ. Ἡ ἐπιθυμία, ἡ θέληση τοῦ πατέρα αὐτοῦ, κ. Ἄνθιμε, ἦταν νὰ ταφεῖ τὸ σῶμα του κι ὄχι ἡ τέφρα του!).
Δηλαδὴ πρέπει νὰ δοῦμε κι ἄλλες παραμέτρους, δὲν εἶναι ὅλοι οἰ ἄνθρωποι ἰδεολογικὰ ἀντίθετοι μὲ τὴν Ἐκκλησία. Εἶναι κάποιοι ποὺ καὶ γιὰ ἄλλους λόγους (συναισθηματικούς, κοινωνικούς), ἴσως ἐπιλέξουν αὐτὸν τὸν τρόπο... τὴν καύση, παρακαλοῦν ὅμως νὰ τοὺς διαβάσουμε τὴν εὐχή, δὲν μπορῶ να μὴν τὸ δεχθῶ καὶ νὰ τοῦ στερήσω τοῦ ἀνθρώπου, ἢ νὰ τὸν τιμωρήσω;... Ἂν κάποιος μοῦ πεῖ, πιστεύω στὴν Ἀνάσταση, ἀλλὰ δὲν μπορῶ αὐτὴν τὴν διαδικασία τῆς ταφῆς, τῆς ἐκταφῆς, τοῦ χώματος κ.λπ., τότε αὐτὸ εἶναι ἕνα δίλημμα.
 http://www.romfea.gr/epikairotita/27795-2014-11-04-08-34-03

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Αειμνηστε Ακαταμαχητε Μαχητα και Πολεμιστα υπερ των Δικαιων Κυριου Παντοκρατορος, διδασκαλε και αδελφε μας, πρεσβευε υπερ ημων εν τω Αγιω Θυσιαστηριω οπου παριστασαι ενωπιον οφθαλμων Κυριου.


 "ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΣΩ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΩ ΜΕ ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΑΡΑΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ"

(Ομολογητης Θεολογος Νικολαος Σωτηροπουλος, λιγο πριν κοιμηθη και ανελθη στους Ουρανους).Τα βίντεο μας τα έστειλε η οικογένεια του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, συγκεκριμένα ο γαμπρός του κύριος Χρήστος Απ..Με σκοπό την δημοσίευση του στο youtube ( δωρεάν σε όλους αυτούς που τον αγαπούσαν ) σαν φόρο τιμής στην μνήμη του.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου