Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Aποτειχισι: Τα συνεχη και αδιαλειπτα Οικουμενιστικα σκανδαλα του Συρου Πολυκανδριωτη ειναι πασιγνωστα. Ειναι ενας απο τους πλεον αναιδεστερους Οικουμενιστας και Φιλοπαπιστας αρχιερεις της Ελλαδος. Και εχει σκανδαλισει με τις συνεχεις ασχημιες του να προκαλει ολοκληρο το εκκλησιαστικο σωμα. Ναναι σιγουρος οτι επειδη αρχισε ο λαος να αφυπνιζεται θαχη την τυχη των υπογραψαντων στην Φερραρα και αγριως καταδιωχθεντων απο τους πιστους της Κωνσταντινουπολεως. Τον περιμενει η ιδια τυχη, ναναι βεβαιος γι αυτο.

=======================================================


 
 
Θυμίζουμε τί γράφει περὶ Ἀποτειχίσεως ὁ π. Ἐπιφάνιος:
 
 
 Ἡ ἀποτείχιση εἶναι, «κανονικὸν δικαίωμα... Ἄν τις, χρησιμοποιῶν τὸ δικαίωμα αὐτοῦ, παύσῃ τὸ μνημόσυνον,  καλῶς ποιε! (Τὰ Δύο Ἄκρα, σελ. 90).
 
 
«Ἂν δὲ ἡ συνείδησίς τινος δὲν ἀνέχηται νὰ μνημονεύῃ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἔχει τὸ δικαίωμα, προβαίνων ἔτι περαιτέρω, νὰ παύσῃ τὸ μνημόσυνον του, συμφώνως τῶ ΙΕ΄ Κανόνι τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Τοῦτο ὅμως εἶνε τὸ ἔσχατον βῆμα, εἰς ὃ δύναται νὰ προχωρήσῃ, ἂν θέλῃ νὰ μὴ εὑρεθῆ εἰς σχίσματα καὶ εἰς ἀνταρσίας" (στὸ ἴδιο, σελ. 89).
 
 
 « παύων τ μνημόσυνον το οκείου πισκόπου Κληρικός, ρκεται ες τοτο, ποφεύγει ν μνημονεύει τέρου κα ναμένει ν ρεμί συνειδήσεως τν κρίσιν τς Συνόδου» (στὸ ἴδιο, σελ. 76. ραίωση τν γραμμάτων το π. πιφανίου).

 
 
Ἐρωτοῦμε: Ἄν –ὅπως ἀκούστηκε– ὁ Μητροπολίτης Σύρου κινήσει τὴν διαδικασία καθαίρεσης τοῦ ἀποτειχισθέντος Ἱερομονάχου, ὅπως κάνουν οἱ Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι, θὰ συμφωνήσουν μαζί του;
 
 
Τὴν ἴδια ἐρώτηση ἀπευθύνουμε καὶ πρὸς τοὺς ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Πατέρες καὶ περιμένουμε τὶς ἀπαντήσεις τους.
 
 
Καὶ τέλος· τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἱστολόγια, ποὺ συνεχῶς δημοσιεύουν τὶς προκλητικὲς ἐνέργειες τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τῶν Παπικῶν, μαζὶ μὲ ἄλλες ἀνούσιες εἰδήσεις, αὐτὴν τὴν προβλεπόμενη ἀπὸ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ Ἱεροὺς Κανόνες ἐκκλησιαστικὴ ἐνέργεια, γιατί τὴν ἔθαψαν;

EK ΣΥΡΟΥ ΤΟ ΦΩΣ. Εχουμε αρχη της παυσεως μνημοσυνων και της Ιερας Αποτειχισεως. Δοξα τω Θεω παντων ενεκεν. ΦΩΣ εις τον οριζοντα εφαρμογης της Πατερικης τακτικης εν καιρω φοβερας εξαπλωσης της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ.

  ===============

Aποτειχισι: Επιτελους ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ.

 ΕΣΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΕΣ. 

ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΣΑΣ ΘΕΤΕΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΣΑΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΑ ΕΥΣΕΒΕΙΑ. 

ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΜΟΥ. 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ.Ἐν Ἄνδρῳ

καὶ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ

Ἁγίου Νικολάου

Ἰούλιος 2014


       
 Σεβασμιώτατε,

Μετὰ λύπης ἐπληροφορήθην καὶ εἶδον στὸ ντοκουμέντο-video τὴν συμμετοχή σας στὴν χειροτονία τοῦ αἱρετικοῦ παπικοῦ Πέτρου Στεφάνου τὴν 2αν Ἰουλίου τοῦ 2004 εἰς τὴν Σύρον, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐκφωνήσατε ἐπαίσχυντον καὶ ἀντορθόδοξον λόγον.Μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρατε ὅτι συμμετείχατε ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σύρου. Εἰλικρινῶς δὲν γνωρίζομε ποῖος σᾶς ἔδωσε αὐτὸ τὸ δικαίωμα νὰ μᾶς ἐκπροσωπεῖτε σὲ χειροτονίες αἱρετικῶν καὶ μάλιστα τῶν μεγαλύτερων καὶ χειρότερων ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, τῶν προξενησάντων δὲ τὸ μεγαλύτερο κακὸ εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν.Ἡ ὅλη προσφώνησίς σας ἦτο ὡς νὰ ἀπευθύνετο εἰς ὀρθόδοξο καὶ ὄχι εἰς αἱρετικὸ ἐπίσκοπο, δι’ αὐτὸ τὸν συνεχάρητε, τὸν ὀνομάσατε ἀδελφό σας, συνοδοιπόρο, τοῦ προσφέρατε ἀρχιερατικὴ μίτρα κι ἀναφωνήσατε πρὸς τιμήν του τὸ «Ἄξιος»!Ἐπ’ ἀφορμῇ τῶν γεγονότων τούτων θεωροῦμεν ὅτι τόσον τὸ περιεχόμενον τοῦ ὡς ἄνω λόγου ὅσον καὶ μόνον ἡ παρουσία σας ἐκεῖ, πλήττουν τὸ καθαρὸν καὶ ὀρθόδοξον φρόνημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἐπὶ πλέον θέτουν σὲ κίνδυνο τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν μας, καθὼς ἐδιδάχθημεν ἀπὸ τὸ Ἱερὸν Πηδάλιον, τοὺς ἱεροὺς καὶ ἀποστολικοὺς Κανόνας, τοὺς Ἁγίους Θεοφόρους Πατέρας ἡμῶν καὶ τὸν Ὁσιώτατον Γέροντά μου, καθ’ ὅσον μὲ τὴν ὅλη στάση καὶ συμπεριφορά σας ἀναγνωρίζετε τοὺς Παπικοὺς ὡς Ὀρθοδόξους καὶ συμποιμαίνετε μετ’ αὐτῶν τὴν "Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ". Ὡς ἐκ τούτου μεταθέσατε τὸν ἑαυτό σας ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξο παράταξη τοῦ Κυρίου εἰς χῶρον τῶν αἱρετικῶν.Δι’ αὐτὸ ἔχει ἀπόλυτον ἐφαρμογὴν εἰς ὑμᾶς ὁ λόγος τοῦ Χρυσορρήμονος πατρὸς ἡμῶν «ὁ τοῖς ἐχθροῖς τοῦ βασιλέως συμφιλιάζων, οὐ δύναται τοῦ βασιλέως φίλος εἶναι, ἀλλ’ οὐδὲ ζωῆς ἀξιοῦται, ἀλλὰ σὺν τοῖς ἐχθροῖς ἀπολεῖται». Ἐσεῖς βεβαίως ὑπερβήκατε πολὺ τὸ νὰ συμφιλιάζετε ἁπλῶς καὶ μόνον μετὰ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ, ἐφ’ ὅσον προβήκατε καὶ εἰς τὴν ἀναγνώρισή των ὡς ἐπισκόπων, ὡς ἀδελφὴ Ἐκκλησία καὶ ἀναφωνήσατε καὶ τὸ «Ἄξιος».Οὕτως φρονοῦμε ἀπόλυτα ὅτι ζοῦμε σὲ κοσμογονικούς, προδοτικοὺς καὶ ἐσχάτους καιρούς, κατὰ τοὺς ὁποίους ἀναδεικνύονται ἁλωτικὰ σχέδια τῶν Ἑβραίων Σιωνιστῶν καὶ τῆς μασωνίας εἰς βάρος τῆς Ἁγίας καὶ ἀμωμήτου ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως καὶ μετὰ μεγίστης λύπης μου, ἡ προδοσία καὶ τὰ σκάνδαλα προέρχονται κυρίως ἀπὸ "ὀρθοδόξους"λατινόφρονας ἐπισκόπους.Ἔντιμον εἶναι καὶ πρέπον νὰ πληροφορήσωμεν ὑμᾶς, διὰ τοὺς προαναφερθέντας λόγους, ὅτι ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς παύω τὸ μνημόσυνον τοῦ ὀνόματός σας, ἄχρι καιροῦ, ἐφαρμόζοντας τὸν ΙΕ΄ Ἱερὸν Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου καὶ τὸν ΛΑ΄ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων καθὼς καὶ ὅλη τὴν ἁγιοπνευματικὴ διδασκαλία, ἡ ὁποία προτρέπει τὴν ἄμεσο ἐκκλησιαστικὴ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ποιμένας. Θεωρῶ ὅτι μὲ τὴν ὅλη στάση σας ἀκολουθεῖτε τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία συμπλέει ἄριστα μὲ ὅλα τὰ συστήματα τῆς Ν. Ἐποχῆς καὶ τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, ἀμνηστεύει δὲ ὅλες τὶς αἱρέσεις καὶ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ἐξισώνει μὲ τὴν Ὀρθοδοξία.Ἀπαιτεῖται λοιπὸν μεγάλη προσοχὴ καὶ ἐγρήγορση ἀπὸ ὅλους μας. Κλῆρο καὶ λαό. Εἰς τὰ θέματα τῆς Πίστεως, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνεται ὁποιαδήποτε ὑποχώρησις ἢ συμβιβασμός. Νὰ μὴν παρεκκλίνουμε ἔστω καὶ κατὰ τὸ ἐλάχιστο ἀπὸ τῆς χρυσῆς τῶν Πατέρων γραμμῆς, ὁμοφώνως βοώντων: «Οὐ χωρεῖ συγκατάβασις εἰς τὰ τῆς Πίστεως».Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι φανερὸ τὸ χρέος μας. Στὴν περίοδο αὐτή, νὰ μείνουμε πιστοὶ στὴν Ἁγία Ὀρθοδοξία μας. Νὰ μὴν ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τὶς ἐντυπωσιακὲς ἐκδηλώσεις. Ἐν ὅσῳ οἱ ἑτερόδοξοι δὲν ἀπαρνοῦνται τὶς πλάνες τους, καμμία ἀπολύτως ἐκκλησιαστικὴ ἐπικοινωνία ἢ συνεργασία δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε μετ’ αὐτῶν.Ἡ προτροπὴ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ νὰ φεύγουμε μακριὰ ἀπὸ τοὺς προδότες τῆς Πίστεως, ὅπως φεύγουμε μακριὰ ἀπὸ τὰ φίδια, εἶναι περισσότερο ἀπὸ ὁποτεδήποτε ἄλλοτε ἐπίκαιρη: «Φευκτέον αὐτοὺς ὡς φεύγει τις ἀπὸ ὄφεως»  καὶ  «Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ σύνοδοι καὶ πᾶσαι αἱ θεῖαι γραφαὶ φεύγειν τοὺς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καὶ τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι» (Τὰ εὑρισκόμενα ἅπαντα, Τόμ. Α΄. σελ. 424).Διατελῶν εὐχόμενος ὅπως ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὁδηγήσῃ ὑμᾶς εἰς ὁδὸν μετανοίας καὶ σωτηρίας, ἐπιστρέψῃ δὲ εἰς τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ἀρχιμανδρίτης Εὐθύμιος Χαραλαμπίδης  

  


ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ: Που ειναι οι "ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ"  Σιγονταροοικουμενιστες Ζησηδες, Μεταλληνοι, Μετεωριτες και λοιποι;
Αφαντοι.
Κρυφτηκαν ως λαγωοι εντος των ....υπογειων φωλεων τους.
Εις περιοδον συγκρουσεως των Σκοτεινων Δυναμεων με την Εκκλησια του Χριστου, αυτοι διερχονται ανθοσπαρτον βιον
Τι κριμα.
Εξαπατησαν τον πιστο λαο οτι θα ηγηθουν ενος Ιερου Αγωνα και αυτοι πρωτοι εγιναν ριψασπιδες και τον ΠΡΟΔΟΣΑΝ.

Ιδου εκ Συρου το φως. 
Ουτε εκ του Αγιου Ορους, ουτε εκ Θεσσαλονικης, ουτε εκ Μελισσοχωριου, ουτε εκ Μετεωρων...
Αλλοι αλλοθεν εξεγερθησαν και ηγουνται της προμηνυομενης φαλαγγας μιας Σφοδρας Αντιστασεως και μιας Γενναιας Αντιδρασεως Κυριου Παντοκρατορος.

Ουτοι εν αρμασι και ουτοι εν ιπποις, ΗΜΕΙΣ δε εν Ονοματι Κυριου μεγαλυνθησομεθα.

Πατερα Ζηση, η Ιστορια σας εκρινε και χθες, σας κρινει και σημερα και ο Θεος θα σας κρινει και αυριο.
Ξυπνειστε επιτελους απο τον θανατηφορον ληθαργον σας....

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

ΤΟ ΑΠΟΡΘΗΤΟΝ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ, Νικολάου Πανταζή

Έχει η ψυχή γένος; Στ' αλήθεια, η Αλήθεια, τί γένους είναι;
Ως ιδέα και ιδιότητα, γένους θηλυκού, ως Ιδίωμα και Υπόσταση, γένους Αρσενικού, Προσώπου δε Θεανδρικού. Και οι Άγιοι Απόστολοι, και οι Άγιοι Πατέρες, θεαρχείω Νεύματι, Άνδρες θεαρχικοί, Άνδρες Θεοφόροι, Άδρες θεούμενοι!
"Σαλπίγγων θεόληπτοι γλώσσαι, των Θεολόγων Ανδρών ευηχέστερον..." (β' Τροπάριον Ε' Ωδής του Όρθρου). Οι Άφοβες, Τρανές, Φλογερές και Ομολογιακές γλώσσες των Αγίων Ανδρών, ευηχότερες καθίστανται από κάθε σάλπιγγα βασιλική και αυτοκρατορική παιάνα.
Παραθέτω στην αγάπη σας τους πέντε πρώτους στίχους του 29ου Κεφαλαίου των Παροιμιών, στο Πρωτότυπο και σε μετάφραση, (οι επεξηγηματικές παρενθέσεις δικές μου). Πέντε στίχοι, συμβολικοί των πέντε δακτύλων της πνευματικής "μούτζας" που τους πρέπει για την παρανομία που διαπρέπει επί των πονηρών έργων των Οικουμενιστών.
"Κρείσσων ἀνὴρ ἐλέγχων ἀνδρὸς σκληροτραχήλου, ἐξαπίνης γὰρ φλεγομένου αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἴασις. 2 ἐγκωμιαζομένων δικαίων εὐφρανθήσονται λαοί, ἀρχόντων δὲ ἀσεβῶν στένουσιν ἄνδρες. 3 ἀνδρὸς φιλοῦντος σοφίαν εὐφραίνεται πατὴρ αὐτοῦ, ὃς δὲ ποιμαίνει πόρνας, ἀπολεῖ πλοῦτον. 4 βασιλεὺς δίκαιος ἀνίστησι χώραν, ἀνὴρ δὲ παράνομος κατασκάπτει. 5 ὃς παρασκευάζεται ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ἑαυτοῦ φίλους δίκτυον, περιβάλλει αὐτὸ τοῖς ἑαυτοῦ ποσίν."
1.  Ο άνθρωπος (ηγέτης εκκλησιαστικός) που, καθώς ελέγχεται, σκληρύνει τον τράχηλό του, (που δεν έρχεται σε καμία διαίσθηση των τραγικών παραβάσεών του, που δεν έρχεται σε μετάνοια) θα αφανιστεί ξαφνικά, (με πνευματικό απαγχονισμό του Ιούδα) και χωρίς γιατρειά. 2 Όταν οι δίκαιοι μεγαλυνθούν, (μεγαλύνθητι και συ νυμφίε της κάθε Μητροπόλεως και τέλεσον δικαίαν Μνημονεύσεως Διακοπήν), τότε ευφραίνεται ο  (πιστός) Λαός· όταν, όμως, ο ασεβής (αιρετικός εκκλησιαστικός άρχων) εξουσιάζει, στενάζει ο (Ορθόδοξος) Λαός. 3 Όποιος αγαπάει τη σοφία (των Σοφών Αγίων Πατέρων της Αγίας Σιών) ευφραίνει τον (πνευματικό) του πατέρα· όποιος, όμως, συναναστρέφεται και διαφεντεύει πόρνες, (Διαθρησκειακές ομολογίες του Π.Σ."ε") τότε (δια)φθείρει την περιουσία του (μολύνει την αγία κληρονομία του, την Ορθοδοξία του). 4 Ο (Μαρμαρωμένος επί ταύτη τη πέτρα της Πίστεως) βασιλιάς (Ορθοδοξόφιλος Πατριάρχης) στερεώνει τον τόπο με την (εκκλησιαστική) δικαιοσύνη, ενώ ο δωρολήπτης (Παπόφιλος Πατριάρχης) τον καταστρέφει. 5 Ο άνθρωπος, που κολακεύει τον πλησίον του, (που μνημονεύει Αιρεσιάρχη ως "παναγιώτατο" και βαφτίζει ως "ιερό" το δαιμονικό Κοράνι) απλώνει δίχτυ (παναιρέσεως του Οικουμενισμού) μπροστά από τα βήματά του (τα απατηλά και παραβατικά).
Αυτά σε ελεύθερη απόδοση. Κι' αν θέλει αρετή και τόλμη η Ελευθερία, η Αποτείχιση θέλει θεολογικό Ανδρισμό και Αγιοπατερική Ευσυνειδησία! "Κροτείτωσαν σάλπιγγες, των Θεολόγων σήμερον..." (α' Τροπάριον Β' Κανόνος Ε' Ωδής του Όρθρου). Εκείνοι, Θεολόγοι με "Θ" Κεφαλαίο. "Θεολόγοι αληθείς, οι τον Θεόν ορώντες! (Μέγας Βασίλειος). Προσηύχοντο αληθώς και θεόπται γεγόνασι.
Εμείς όμως, οι μικροί και μηδαμινοί, με "θ" μικρό, και φρόνημα γενναίο, ανδροπρεπές και παρρησιακό, διατρανώνουμε και υψώνουμε Τείχος Ομολογιακό. Τείχος προστατευτικό γύρω από την Πίστη.
Δεν τίθεται εδώ θέμα Ανδροκρατίας. Στο ίδιο διάσημο Κεφάλαιο συναντούμε: (Μασσ. ΛΑ´, 10). "Γυναίκα ανδρείαν τις ευρήσει; Τιμιωτέρα δέ εστί λίθων Πολυτελών η τοιαύτη!" Ιδού η Πανάμωμος τοιαύτη! Ιδού η Τιμιωτέρα των Χερουβείμ και ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφίμ! Ιδού η Πεποικιλμένη τη θεία δόξη! Ιδού η Δούλη, και Μητέρα και Νύμφη Κυρίου!
Εύρομεν Πίστιν αληθή! Εύρομεν αυτήν, την Νέαν Εύαν. Διά της πρώτης Εύας εισήλθε θάνατος. Διά της Νέας Εύας εισήλθε Ζωή. Μήτηρ υπάρχουσα της Αναστάσεως και της Ζωής, ανίσταται τριήμερος και αυτή, ως Κιβωτός του Αγιάσματος Αυτού, ίνα ημάς αγιάσει, τους τηρούντας Αγνήν της Πίστεως την Κιβωτόν, διά της Αποτειχίσεως ημών.
Υπάρχουν όμως, και στην Εκκλησιαστική Ιστορία, Ηρωϊκές Γυναίκες με Ατρόμητο, Ανδρείο Φρόνημα και φρόνηση Χριστού, οι οποίες ήλεγξαν Αρχιεπισκόπους και Πατριάρχες και ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΑΝ από Ψευδοεπισκόπους και Λυκοποιμένες!
Δέστε πως εγκωμιάζει αξιοπρεπώς και αγιοπρεπώς, όπως πρέπει τοις αγίοις, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, με άξιον μακαρισμόν, την Λαϊκήν υπερευλογημένη και διά το υπέρ παν όνομα του Χριστού διωκομένη Αξιωματούχο Ειρήνη Πατρικία:
"Σε εθαύμασαν τα τάγματα των Μοναχών και σε επήνεσαν οι συνάξεις των λαϊκών. Αλλά, τί αξία τάχα έχουν όλα αυτά; Ακόμη και τα ίδια τα Τάγματα των Αγίων Αγγέλων και των Αγίων ευφράνθηκαν χάρις εις σε. Και μη νομίσης, ότι αποτελούν κολακεία τα λόγια μου. Βλέπε, ω Μάρτυς Χριστού, πόσον έχεις τιμηθή, πόσον έχεις υψωθή!"
Γυναίκες ανδρείες, "γυναικείες ψυχές" και αυτές "της πρεπούσης τιμής τοις Ορθοδόξοις αξιωθήσονται!" (ΙΕ΄ Κανών της Αγίας, Αποστολικής Πρωτοδευτέρας Συνόδου 861).
Αλλά κα προς την τότε "Μπουμπουλίνα" και "Μαντώ Μαυρογένους" Σπαθαρέαν Μαχαρά: "Ως μανθάνω, φυλάττεις εαυτήν αμέθεκτον της των αιρετικών κοινωνίας!... Το γαρ κοινωνείν παρά αιρετικού...ΑΛΛΟΤΡΙΟΙ ΘΕΟΥ!!!" Μας αποξενώνει από το Θεό η οποιαδήποτε κοινωνία με Οικουμενιστές. Επευλογίες αγίες, για μορφές οσιακές και γυναίκες "ανδρικές". 
 

ΤΑ ΚΤΗΝΗ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΤΗΝΗ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ 

ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΚΑΘΕ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟ. 

ΜΟΝΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΛΑΟΥ.MEΧΡΙ ΠΟΤΕ ΛΑΕ, ΘΑ ΣΚΥΒΗΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ; ΞΕΣΗΚΩΣΟΥ ΛΑΕ. ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ. ΘΑ ΣΕ ΠΙΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΟΥ, ΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ ΝΑΖΗΔΕΣ.

 

ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΑΔΙΣΜΟΣ


 Πηγή: "Τρελογιάννης"
 
 Είναι προφανές πως έχει χαθεί κάθε έλεγχος από την κυβέρνηση των φορομπηχτών, ενώ αρχίζει και σπάει και το τελευταίο ίχνος τσίπας απ’ τα στελέχη της. 
 
Αντιμετωπίζουν πλέον τους πολίτες σαν κανονικοί φεουδάρχες, που μαστιγώνουν τα υποζύγια τους, μέχρι αυτά να σκάσουν. Φόροι, φόροι, ρυθμίσεις, δόσεις, επινοούν κάθε ηλιθιότητα για να κερδίσουν την «αγκαλίτσα» του Γιούνγκερ κι ένα θετικό σχόλιο κάποιας Γερμανικής εφημερίδας-εκτός του Πρετεντέρη που είναι δεδομένο.  
 
 
Οι απίθανοι αυτοί τύποι έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα, συζητούν απλά τη δυνατότητα ρυθμίσεων σε αριθμούς που καταργούν κάθε έννοια ντροπής και αίσχους τους. Ξαμολούν κάποιους «εκπροσώπους», οι οποίοι έχουν περιέλθει σε επίπεδο «Κατίνας» να ελεεινολογούν και να ψεύδονται, μπας και κερδίσουν λίγο ακόμα χρόνο. 
 
 
Κανείς δυστυχώς-ούτε απ’ την αντιπολίτευση- δεν αναφέρεται ότι στη χώρα σήμερα παραβιάζονται κανονικά τα ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ενώ το σύστημα δικαιοσύνης-δυστυχώς γι’ αυτό- δεν υπερασπίζεται τον απροστάτευτο πολίτη, που το μόνο που του μένει πλέον είναι η «νομοτελειακή» εξέγερσή του, η οποία- όσο κι αν τον ναρκώνουν – θα έρθει οσονούπω, αφού είναι τόσο βάναυσοι και βίαιοι οι «κρατούντες» που δείχνουν να επιζητούν την όξυνση και τη σύγκρουση.  
 
 
Δεν υπάρχει καμιά «Μπανανία» που να φορολογεί το ίδιο ακίνητο τρεις φορές τον ίδιο χρόνο (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΑΠ), ούτε φορολογείται- με προφανή σκοπό την εκποίησή της- η ακίνητη περιουσία που δεν αποφέρει πρόσοδο για τον ιδιοκτήτη της. 
 
 
Οι απίθανοι τύποι που μας κυβερνούν παραβιάζουν τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. 
 
Καταργούν συνειδητά και απροκάλυπτα το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και φτωχοποιούν με καταιονιστικό ρυθμό τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Οι συνθήκες και τα αδιέξοδα θυμίζουν Κατοχική Αθήνα, αφού μόνο οι «μαυραγορίτες» πλέον μπορούν να επιβιώσουν.  
 
Σε όλο αυτό το σκηνικό τα «βουλευτάκια» και τα «ευρωβουλευτάκια» χειροκροτούν κρυπτόμενοι και ψεύδονται υποκρινόμενοι. Οι συντοπίτες βουλευτές αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων, αφού είναι κοινό μυστικό ότι έχουν απολέσει ακόμα και το Κρητικό φιλότιμό τους. Αν νομίζουν ότι με τρυκ και ψεύδη συνάμα «Αργεντινολογίας» θα γλιτώσουν όχι την εκλογική συντριβή, αλλά την ηθική και κοινωνική απαξίωση τους είναι γελασμένοι. 
 
 
Οι «ΕΝΦΙΑΔΕΣ» θα περάσουν σε μια μελανότατη σελίδα της ιστορίας, ως σαδιστές που αντί να υποστηρίξουν –ως όφειλαν απ’ τον όρκο τους- την κοινωνία, σύρονται από τα κελεύσματα των διεθνών κι εγχώριων τοκογλύφων. 
 
 
Το χρήμα προς είσπραξη κύριοι τελείωσε από τους Έλληνες που δεν «τα φάγατε μαζί» , το μόνο που μένει για είσπραξη από εσάς θα είναι η οργή. Πολλή οργή για την κατάντια και τον ενδοτισμό σας. 
 
Αλλά πιο πολύ, γιατί αποδειχτήκατε ανάξιοι για την ύψιστη τιμή να εκπροσωπείτε όλους εμάς. Κοντός ψαλμός αλληλούια!!!
 
 
Υγ. υπογράφει κάποιος που δεν τα «έφαγε μαζί σας», αχρείοι… 
 

Μιχάλης Τζανάκης

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΣΑΣ, ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΗ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ...ΦΛΑΜΕΓΚΟ!!! ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ!!!

  =============
ΠΑΝΣΕΠΤΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ, 

ΤΙ ΑΝΑΠΑΥΕΙ;ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΣΟΥ, ΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΓΙΑ ....ΦΛΑΜΕΓΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΛΑΤΙΝΟΥΣ ΣΟΥ!!!


Αντε ΠΑΝΣΕΠΤΕ, 
ΑΓΡΥΠΝΕ ΦΥΛΑΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑ!!!!
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΡΕΚΟΡ ΒΙΑΣΜΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

Τουρκικό δημοσίευμα.jpg

Την ίδια περίοδο που στην χώρα μας οι διάφοροι τουρκολάγνοι και ισλαμολάγνοι έχουν αφηνιάσει να επιβάλλουν τα ισλαμικά πρότυπα στην δημόσια ζωή της ελληνικής κοινωνίας, με τζαμιά, ισλαμικά μουσεία και τμήματα ισλαμικών σπουδών, από την ίδια την Τουρκία οι ειδήσεις που έρχονται προκαλούν φρίκη για παιδεραστίες και βιασμούς ανηλίκων κοριτσιών, γεγονότα συμβατά σε μια κλασική μουσουλμανική κοινωνία.
Σύμφωνα με τον ίδιο τον υπουργό Υγείας της Τουρκίας, Mehmet Müezzinoğlu, που πρόσφατα είχε επισκεφτεί την Θεσσαλονίκη και ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ να… αποδοθεί ο Άγιος Δημήτριος στην μουσουλμανική λατρεία, μέσα στα τελευταία επτά χρόνια, ακούστε, (!!!), 91 χιλιάδες 208 ανήλικα κορίτσια, έχουν βιαστεί και έχουν μείνει έγγεια από τους βιαστές τους οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα παραπάνω από αυτό που επαγγέλλεται το Κοράνι, ότι η γυναίκα, (άσχετα αν είναι μικρό κοριτσάκι), είναι το «χωράφι» του άντρα και μπορεί να την σπέρνει όποτε του καπνίσει. Ειδικά μέσα στο 2014 ο αριθμός των ανήλικων κοριτσιών που έχουν βιαστεί και έχουν συλλάβει έφτασε στις 2 χιλιάδες 27 ανήλικα κορίτσια. Οι πληροφορίες αυτές που πραγματικά σοκάρουν ακόμα και τα ίδια τα τουρκικά ΜΜΕ, έγιναν γνωστές από τον Τούρκο υπουργό μετά από επερώτηση βουλευτή της περιοχής του Εσκήσεχήρ, του Rühsat Demirel, ο οποίος κατήγγειλε ότι δεν παίρνεται κανένα μέτρο για να προστατευτούν τα ανήλικα κορίτσια που πέφτουν θύματα των βιαστών τους και μένουν έγγεια χωρίς καν να υπάρχει γάμος, παρά του ότι στην γειτονική χώρα ανθεί και ο γάμος με ανήλικα μικρά κορίτσια.
Το γεγονός αυτό έχει πάρει τέτοιες διστάσεις που ανησύχησε ακόμα και την ίδια την ισλαμική κυβέρνηση του Ερνογάν, που αποφάσισε να εξετάσει τα αίτια που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση που χαρακτηρίστηκε σαν, «Ταμπλό Ντροπής». Εντυπωσιακό είναι πως τα κρούσματα βιασμών ανήλικων κοριτσιών που μένουν έγγεια, απαντώνται ακόμα και στις δυτικές περιοχές της Τουρκίας όπου υποτίθεται πως ο πληθυσμός είναι περισσότερο «πολιτισμένος» και δεν είναι ανεκτά τέτοια ισλαμικά πρότυπα. Έτσι, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, το μεγαλύτερο ποσοστό των βιασμών ανήλικων κοριστών απαντάται στην Κωνσταντινούπολη με 6 χιλιάδες 586 περιπτώσεις. Δεύτερη έρχεται η Σμύρνη, με 5 χιλιάδες 714 περιπτώσεις και έπονται τα Άδανα, στην κεντρική Ανατολία, με 5 χιλιάδες 181 περιπτώσεις. Σε όσες περιπτώσεις υπήρξε η δυνατότητα έγιναν ιατρικές επεμβάσεις ενώ, όπως διαπιστώθηκε, η ψυχολογική κατάσταση των περισσότερων θυμάτων ανήλικων κοριτσιών ήταν πολύ κακή.
Αλήθεια τι έχουν να σχολιάσουν σε αυτές τις ειδήσεις που έρχονται από τα ίδια τα τουρκικά ΜΜΕ, οι διάφοροι θιασώτες της ελεύθερης κυκλοφορίας των ισλαμικών προτύπων στην χώρα μας ; Άραγε συμφωνούν με την κατάσταση αυτών των χιλιάδων  δυστυχισμένων υπάρξεων που έπεσαν θύματα μιας πραγματικά πολεμοχαρούς θρησκείας. Άλλωστε τα όσα μαθαίνουμε καθημερινά από την Συρία και το Ιράκ για την εγκληματική δράση των Τζιχαντιστών που επεκτείνουν συνεχώς την δράση τους προς τα δυτικά, δεν είναι παρά η ίδια όψη του ίδιου νομίσματος.  Κατά τα άλλα, εμείς θα προωθούμε όλο και πιο πολύ το Ισλάμ μέσα στην χώρα μας και με τις  ευλογιές διαφόρων ακαδημαϊκών, ακόμα και Μητροπολιτών, που θέλουν να εμφανίζονται σαν… προοδευτικοί και εκσυγχρονιστές!
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Νεοταξίτες και Οικουμενιστές Ἐπίσκοποι στη διάλυση της Ελλάδος!

Μια από τις εγαλύτερες επιχειρήσεις της Νέας Τάξης είναι το ανακάτωμα λαών και θρησκειών με συνέπεια τον καλύτερο έλεγχο τους υπό το πρόσχημα της θρησκευτικής «ελευθερίας» και της «αντιρατσιστικής» ιδεολογίας. Έτσι, διάφορες εθνοφυλετικές και θρησκευτικές ομάδες ανακατεύονται με γηγενείς κατοίκους νοθεύοντας την παραδοσιακή εθνοθρησκευτική τους υπόσταση, απομυθοποιώντας και τελικά εξαλείφοντας το παραδοσιακό ιστορικό τους υπόβαθρο. Παράλληλα η προώθηση «χρυσών» ιδεοληψιών περί ανθρωπίνων «δικαιωμάτων» και η ψήφιση «αντιρατσιστικών» νομοσχεδίων, εξουδετερώνουν κάθε πιθανότητα αντίδρασης σε όλη αυτή την εκστρατεία πολτοποίησης λαών και θρησκειών.
Οι αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ στο Αφγανιστάν, Σομαλία, Ιράκ, και αλλού, είχαν σαν κύριο σκοπό όχι την τιμωρία των εξτρεμιστών ισλαμιστών, (άλλωστε made by USA), ή την υποταγή των χωρών αυτών στο αμερικανικό «άρμα», αλλά την δημιουργία χάους με συνέπεια εκατομμύρια μουσουλμάνων κατοίκων των χωρών αυτών να εξωθούνται προς την δύση. Τα αλλεπάλληλα κύματα λαθρομεταναστών άρχισαν να εισβάλουν με κάθε μέσο στην Ευρώπη με πρώτο σταθμό και με καλύτερο υποδοχέα, με την συνδρομή και κάποιων εγχώριων μειοδοτικών κυβερνήσεων, την χώρα μας. Στη συνέχεια η μεγάλη άπατη της «αραβικής άνοιξης» συμπλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο το πάζλ της επιχείρησης ισλαμικής προώθησης, πάλι με κύριο στόχο την χώρα μας που βρίσκεται ακριβώς στον είσοδο όλου αυτού του κόσμου που ασταμάτητα εισβάλει από τα ανατολικά και τα νότια προς τα δυτικά και βόρεια.
Έχουμε γράψει σε πολλά παλαιοτέρα άρθρα μας τον ρολό που παίζει η Τουρκία με την γνωστή τουρκική μαφία και με τις συνεργαζόμενες τουρκικές μυστικές υπηρεσίες στην μεγάλη αυτή και πολύ καλά οργανωμένη προώθηση μουσουλμάνων προς την Ελλάδα. Όμως στο μεγάλο αυτό «έργο» εκτός από τους Τούρκους σημαντικό ρόλο στην προώθηση και υλοποίηση του έπαιξαν και οι διάφορες μειοδοτικές, (αν όχι προδοτικές), ελληνικές κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις αυτές, που μόνο ελληνόφρονες δεν ήταν, εκείνο που πρώτιστα υπηρετούσαν ήταν τα ξένα νεοταξικά σχέδια για την πολτοποίηση της χώρας. Θα θυμάστε εκείνο το περίφημο σλόγκαν της εποχής του κ. Σημίτη, που καλούσε τον Χασάν και τους μουσουλμάνους της ανατολής να έρθουν να εργαστούν στην Ελλάδα. «Λουκούμι» στα χέρια αδίστακτων επιχειρηματιών που αποκτούσαν φτηνά εργατικά χέρια ξεσχίζοντας τα βασικά εργατικά δικαιώματα των γηγενών.
Η κατάσταση αυτή όμως έπρεπε να πλαισιωθεί και με το ανάλογο ιδεολογικό πλαίσιο για να κατοχυρωθεί και να γίνει αποδεκτή και αρεστή σε μεγάλο μέρος του ανύποπτου λαού. Έτσι αναπτύχτηκε από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα και ενώ το κύμα του μουσουλμανικού εξτρεμισμού άρχισε να ακουμπά και την χώρα μας, τα «αντιρατσιστικά» ιδεολογικά ευρήματα και οι διάφορες «όμορφες» θεωρίες περί προάσπισης των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και άλλα συναφή. Όλα αυτά εξυπηρετούσαν με τον καλύτερο τρόπο την ριζική αλλοίωση της δομής του ελληνικού πληθυσμού και την αποχαύνωση του έτσι ώστε όταν αργότερα θα έρχονταν τα εθνοκτόνα μνημόνια το κακό θα είχε γίνει και θα ήταν ανίκανος να προβάλει ουσιαστική αντίδραση. Η ταυτότητα των Ορθόδοξων Ελλήνων θα είχε γίνει κουρελόχαρτο στον  βωμό της «δημοκρατίας» και της «προόδου» της αδίστακτης και δολοφονικής Νέας Τάξης με την ανοχή, αν όχι και συνδρομή, ακόμα και της εκκλησιαστικής του ηγεσίας.
Και πάλι εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον ρόλο της γειτονικής και «συμμαχικής» μας Τουρκίας. Από την δεκαετία του ενενήντα η μουσουλμανική παρουσία στην Ελλάδα, made by Turkey, άρχισε να επεκτείνεται εκτός από την δ. Θράκη και στα Δωδεκάνησα. Εκεί ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά μουσουλμανική μειονότητα που αναζητά την επανασύνδεση της με την «μητέρα πατρίδα», Τουρκία. Στη συνέχεια όμως αρχίζει η πραγματική επιχείρηση. Η ίδρυση μουσουλμανικών ενώσεων στην ελληνική πρωτεύουσα με την άμεση στήριξη της ομόδοξης Τουρκίας, ήταν η πρώτη μεγάλη πράξη στο «έργο». Σήμερα κανείς δεν μας λέει επίσημα πόσοι είναι πραγματικά οι μουσουλμάνοι στην χώρα μας, πόσο οργανωμένοι είναι και κυρίως, το πόσο επηρεάζονται από τις εξτρεμιστικές τζιχαντιστικές απόψεις (με βασικό σπόνσορα την Τουρκία του Ερντογάν), που άρχισαν να εξαπλώνονται σαν χείμαρρος από τα ανατολικά προς τα δυτικά.
Η «πυριτιδαποθήκη» είχε οικοδομηθεί και ο ορθόδοξος ελληνισμός κάθονταν πλέον πάνω σε ένα εκρηκτικό έδαφος που ανά πάσα στιγμή, σαν πέμπτη φάλαγγα, μπορεί να ανάψει καίγοντας το ίδιο μας το σπίτι. Η Νέα Τάξη με την συνδρομή διαφόρων αφελών, ή σκόπιμα κινούμενων τουρκολαγνικά και ισλαμολαγνικά δημοσίων παραγόντων, (κλασικό παράδειγμα η κίνηση ίδρυσης τμήματος ισλαμικών σπουδών στην Θεσσαλονίκη, μια κίνηση όχι τυχαία και στην δεδομένη συγκυρία που αγνοεί με εγκληματικό τρόπο το πολιτικό υπόβαθρο αυτής της σημερινής κατάστασης ), είχε επιτύχει σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο της. Η μειοδοσία είχε αποδώσει το έργο της.
Το θέμα είναι τεράστιο και μέσα σε λίγες γραμμές ίσως δεν είναι δυνατόν να δώσει κάνεις ολόκληρη την εικόνα. Το γεγονός όμως είναι πως διακόσια χρόνια μετά την αποτίναξη της αιματοβαμμένης οθωμανικής κατοχής και έναν αιώνα σχεδόν μετά την φρικτή γενοκτονία του ελληνισμού της Ανατολής, η χώρα μας βρίσκεται ξανά εμπρός στο μαύρο φάσμα του Ισλάμ, ενός Ισλάμ, που σήμερα είναι από τα πιο αδίστακτα και εγκληματικά όπως το βλέπουμε καθημερινά στις ίδιες τις μουσουλμανικές χώρες.
Αν δεν αφυπνιστούμε και αν δεν σταματήσουμε τους αφελείς, (;;;), ή σκόπιμα κινούμενους  ισλαμολάγνους, τότε θα είναι πολύ αργά και αν η θρησκευτική ηγεσία δεν ξεσηκωθεί, τότε οι μιναρέδες και τα ουρλιαχτά των χοτζάδων θα γίνουν η φυσική κατάληξη μιας «αντιρατσιστικής» Ελλάδας ηλιθίων και χωρίς καμία ταυτότητα κατοίκων, που θα χειροκροτούν αυτοκτονικά το νέο μεγάλο τέμενος της Αθήνας!
«Οι τρούλοι των τζαμιών θα γίνουν οι ασπίδες μας και οι μιναρέδες οι λόγχες μας»!!! Τάδε έφη, Ταΐπ Ερντογάν!
Αλλοίμονο σου Ελλάδα!
Αφιερώνεται στους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες αυτής της χώρας.
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Τον Αντίχριστο δεν θα μας τον υποδείξουν οι αντίχριστοι Οικουμενιστές Πατριάρχες, αλλά ένας προφήτης!


«Τόσοι Πατριάρχες, τόσοι Δεσποτάδες, Θεολόγοι και Καθηγητές, δεν θα μπορέσουν να υποδείξουν τον Αντίχριστο και να απαλλάξουν τον Προφήτη Ηλία από τον κόπο;»                                                                       Πηγή: "pentapostagma"profitis-ilias 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ  ΜΩΑΜΕΘ 

....  ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΕΝΤΕΣ  ΕΝΘΑΔΕ!ΟΠΩΣ ΕΞΗΓΟΥΝ πολλοί Πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Προφήτης Ηλίας, που σήμερα τον βλέπουμε στο όρος Θαβώρ με το σώμα του, θα έρθει και πάλι κοντά μας για να καταγγείλει τον Αντίχριστο και το ενθουσιώδες επιτελείο του και να προφυλάξει τους πιστούς από τις πλεκτάνες του. 

 

Μα γιατί άραγε; Τόσοι Πατριάρχες, τόσοι Δεσποτάδες, τόσοι χιλιάδες Κληρικοί, Θεολόγοι και Καθηγητές, δεν θα μπορέσουν να υποδείξουν και αυτοί τον Αντίχριστο και έτσι να απαλλάξουν τον Προφήτη Ηλία από τούτο τον κόπο και απ’ αυτήν την υποχρέωση; Αρκετά δεν τράβηξε με την Ιεζάβελ; Την απάντηση όμως φίλε μου την γωρίζεις! θα είναι εκείνη την εποχή οι περισσότεροι Χριστιανοί και Ποιμένες τόσο ανεπαρκείς πνευματικά και με τόσο αλλοιωμένο το ορθόδοξο πνεύμα τους που μάλλον πολλοί από αυτούς θα προωθούν στο όνομα του Χριστού και το οικουμενιστικό και νεοειδωλολατρικό πνεύμα του Αντιχρίστου.


 


 Επ’ ευκαιρία εντύπωση μας προκαλούν πολλοί Μητροπολίτες στην πατρίδα μας, που στέκουν στο πόδι Αποστόλων Του, για την σπουδή και τον ενθουσιασμό που δείχνουν προκειμένου να δημιουργηθεί τμήμα Ισλαμικών σπουδών στην θεολογική σχολή της Θεσσαλονίκης.  


Εντός ενός πνεύματος τάχα πολιτισμού, προοδευτισμού κουλτούρας και ελευθερίας (για το πόσο ελεύθερα και πολιτισμένα πνεύματα είναι, μπορούν να σε βεβαιώσουν και οι Ιερείς των Μητροπόλεών τους!) Με τον τρόπο αυτό προωθούν εμμέσως την γνώση του Κορανίου συνάγοντας έτσι καρπό εκτός Χριστού όπως το βεβαιώνει ο Κύριός μας. «Ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ σκορπίζει» (Ματθ. 12, 30).  

Θα είμασταν πολύ ευτυχείς αν τούτη την σπουδή, την διαλογική, τον απολογιτισμό και τον ζήλο που δείχνουν για την διάδοση του Κορανίου, τον δείχνανε και για την περιπέριεα και την δυστυχία που βιώνει το ποίμνιο τους, όλος ο Ελληνικός Ορθόδοξος λαός, από τους διεθνείς τοκογλύφους που τους σέρνουν στις αυτοκτονίες και στον ψυχικό θάνατο.  Και για φαντάσου αδελφέ μου! Στην ίδια έδρα που θα ομιλεί ο Ορθόδοξος Καθηγητής για την Αγία Τριάδα και την Θεοτόκο μας, θα ανεβαίνει μετά από λίγο και ο Μουσουλμάνος Καθηγητής ή ο Μουφτής για να μιλά για τον Μωάμεθ και το χαρέμι του.


 


 Στο ίδιο βήμα που θα μιλά ο καθηγητής Αγιολογίας για τους Αγίους Νεομάρτυρες και τα ποτάμια αίματος που έχυσαν για την Χριστιανική πίστη τους θα έρχεται αμέσως ο Ισλαμιστής Προφέσορας να διδάξει για τους δολοφόνους των μαρτύρων. Να μιλήσει για όσους έκοψαν κεφάλια Χριστιανών, σούβλισαν, πριόνισαν, παλούκωσαν, ατίμασαν γυναίκες, εμόλεψαν παλληκαρόπουλα, ρεζίλεψαν τιμημένα σπίτια, ξεθάψανε κόκαλα προγόνων, ξεκληρίσανε χιλιάδες χώρες και χωριά…  

Τί παραπάνω να πεις;  Ας θυμηθούμε και πάλι τα λόγια του Χριστού μας: «Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως …ἑστὼς ὅπου οὐ δεῖ  –ὁ ἀναγινώσκων νοείτω– τότε οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη» (Μαρκ.ιγ΄-14).

 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Μνήμη Λαρίσης ΘεολόγουΛυκούργος Νάνης, Μνήμη Λαρίσης Θεολόγου  
ΜΝΗΜΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ιατρου Λυκούργου Νάνη.

Στις 31 Ιουλίου 1996, μετέστη εκ των λυπηροτέρων επί τα θυμηδέστερα ο αείμνηστος μητροπολίτης Λαρίσης κυρός Θεολόγος Πασχαλίδης.Ένας πολύεδρος αδάμας ορθοδόξου εκκλησιαστικού ήθους και αρετής.Ενσάρκωνε στο πρόσωπό του το πρότυπο του ιδεώδους ευαγγελικού ποιμένος που έθεσε την αγία ψυχή του υπέρ των λογικών προβάτων της Λαρισαικής ποίμνης κυρίως αλλά όχι μόνο αυτής. 

 
  Γι αυτόν ακριβώς το λόγο και αγαπήθηκε με πάθος απ τον πιστό λαό που ΣΥΣΣΩΜΟΣ αντέδρασε όταν η επισκοπική μισαδελφία και εμπάθεια τον στέρησε ετσιθελικά και παρά πάσαν έννοιαν ηθικής και δικαίου απ το ποίμνιό του.Ο αοίδιμος επίσκοπος ευτύχησε να ποδηγετηθεί πνευματικά απ το σέμνωμα της Ελλαδικής Εκκλησίας, θεμελιωτή της αναγέννησης του μοναχισμού των Μετεώρων, κρατούμενο του Νταχάου,αγωνιστή της Εθνικής Αντιστάσεως και του κυπριακού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα,οραματιστή μιας Εκκλησίας που θα εμπνέει με την πνευματικότητα που εκπέμπουν οι ταγοί της μακαριστό μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κυρό Διονύσιο Χαραλάμπους.

 
   Ο Διονύσιος επέλεξε σαν στενούς και έμπιστους συνεργάτες,αρχικά στη Λήμνο και κατόπιν στα Τρίκαλα όπου και θεοφιλώς κατά την αψευδή μαρτυρία πλήθους επαιόντων διακόνησε, τους μακαριστούς Πολύκαρπο Βαγενά μετέπειτα μητροπολίτη Κερκύρας και Παξών και Θεολόγο Πασχαλίδη μετέπειτα μητροπολίτη Λαρίσης,Πλαταμώνος και Τυρνάβου. Και η συγκεκριμένη επιλογή του αποδείχθηκε απόλυτα επιτυχής όπως κατεδείχθη απ την πολιτεία των δύο αυτών κληρικών που σαγήνεψαν και μάγεψαν με την αρετή της κατά Χριστόν βιοτής τους τα ποίμνιά τους.Δε θα ξεχάσω που μικρό παιδάκι βρέθηκα στην Κέρκυρα στον Άγιο Σπυρίδωνα περί το 1981. Μετά τη Θεία Λειτουργία την οποία τέλεσε ο μακαριστός Πολύκαρπος όλο το εκκλησίασμα,πολυπληθέστατο,περίμενε υπομονετικά να πάρει την ευχή και να ασπαστεί τη δεξιά χείρα του ποιμενάρχου του. Κι όλα αυτά γιατί; Γιατί ο αείμνηστος,όπως και ο μακαριστός Θεολόγος,ενέπνεαν με την αγία ζωή τους τα ποίμνιά τους.Ο λαός του Θεού που ποθεί τη γνησιότητα έβλεπε την ανιδιοτέλειά τους,την αφιλοχρηματία τους,την ασκητικότητά τους,το γεγονός ότι είχαν πάρει την ιερότατη και μοναδική στο είδος της αποστολή τους στα σοβαρά, το γεγονός ότι εκδαπανήθηκαν υπέρ του ποιμνίου τους,το γεγονός ότι δεν υπήρξαν απλοί διαχειριστές της επισκοπικής εξουσίας και διεκπεραιωτές εγκυκλίων και γραφειοκρατικών πράξεων αλλά υπεύθυνοι ποιμένες που πυρπολούνταν απ το αποστολικό ιδεώδες.  Και γι αυτό όχι απλώς τους αγάπησε αλλά τους λάτρεψε.  Οι συγκεκριμένοι επίσκοποι υπήρξαν ιεροπρεπείς,σεμνοί,όχι πομπώδεις και στομφώδεις.  Δε δημιουργούσαν τεχνητό θόρυβο γύρω απ το πρόσωπό τους.                Η οσία βιοτή τους κραύγαζε από μόνη τους για την αξία τους.         Ο αείμνηστος Θεολόγος όταν κηρύχθηκε έκπτωτος το μαύρο Ιούλιο του 1974 δε διέθετε χρήματα,ένεκα του ότι σκόρπιζε το μισθό του στους έχοντες ανάγκη,προκειμένου να πληρώσει το εισιτήριο του ταξιδίου της εξορίας από τη Λάρισα προς την Αθήνα.
 
 Ποτέ δεν κατέκρινε τον κατ εξοχήν υπεύθυνο της διώξεώς του και μάλιστα όταν κάποιοι συνομιλητές του καταφέρονταν με δριμύτητα εναντίον του εκείνος έλεγε χαρακτηριστικά: α τον ευλογημένο!Και μόνο η θέα της μορφής του σαγήνευε και προκαλούσε δέος! Κάθε φορά που αντίκρυζες τη μορφή του έλεγες ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άγιος!

 
   Η καθαρότητα της καρδιάς του αντιφεγγιζόταν στο κεχαριτωμένο και φωτεινό του πρόσωπο!Ο Θεολόγος συνδύαζε τη μειλιχιότητα με την ακεραιότητα.Πράος,ευγενής,γλυκύς,μειλίχιος στη γενικότερη αναστροφή του..

 
    Αλλά άκαμπτος,παραδοσιακός,σταθερός,αταλάντευτος σε θέματα ορθοδόξου ήθους και κανονικής τάξεως.Αντιτάχθηκε σθεναρά στην τοπική μασσωνική στοά κι αυτήν του την επιλογή προφανώς την πλήρωσε ακριβά.Διαθέτει και περγαμηνές αντιστάσεως στη δικτατορία όπως διά στοιχείων κατέδειξε ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής Νικόλαος Κατσαρός στον επικήδειό του.Συκοφαντήθηκε κατά τρόπο ΕΛΕΕΙΝΟ και από ιδιοτελείς και ζηλόφθονους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους αλλά και από άσχετους με την εκκλησιαστική ζωή δημοσιογράφους που έφθασαν οι ευλογημένοι στο σημείο να ισχυρίζονται ότι ο ΑΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΟΣ Θεολόγος και οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν για την επάνοδό του στόχευαν .Πληροφορώ τους αγαπητούς αναγνώστες ότι επί των ημερών του μακαριστού Θεολόγου σημειώθηκε ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ εσόδων στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών ενώ εξ όσων έχω αναγνώσει επί των ημερών κάποιων μοιχεπιβατών σημειώθηκε αντίστοιχο έλλειμμα.Προφανώς η δημιουργία πλεονάσματος αποτελεί καθρέφτη σχεικής χρηστής διαχειρίσεως και διοικήσεως .
 
   Η καταλυτική προσωπικότητα του αειμνήστου Θεολόγου συνετέλεσε κατά γενική ομολογία στη ΣΥΜΠΝΟΙΑ των μελών διαφόρων χριστιανικών κινήσεων της μητροπόλεως Λαρίσης.  Απαξάπαντες οι πιστοί χριστιανοί της εν λόγω μητροπόλεως συνένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αποκατασταθεί η ΔΕΙΝΩΣ ΤΡΩΘΕΙΣΑ κανονική τάξη διά της επαναφοράς του μητροπολίτη Θεολόγου στη διαποίμανση της μητροπόλεως Λαρίσης.
   

Ο Θεολόγος ΕΝΩΝΕ.Αποτελεί η περίπτωσή του το ιδεώδες πρότυπο του ΑΚΑΤΑΛΥΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΟΣ.Η Εκκλησία της Λάρισας καυχάται για το μακαριστό ποιμενάρχη της.Αγάλλεται και χαίρει γιατί ωφελήθηκε πνευματικά απ την παρουσία και δράση του αγίου επισκόπου της.Αντικειμενικά στα πλαίσια ενός σχετικώς βραχείας εκτάσεως κειμένου δεν μπορεί να σκιαγραφηθεί ουδ επ ελάχιστον η προσωπικότητα του ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ της Θεσσαλικής γης όπως ευστοχότατα τον χαρακτήρισε ο επίσης μάρτυρας μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος.Να έχουμε την ευχή του και να μας συνέχει και μας το αίτημά του όπως το διατύπωσε στην μεστή πνευματικότητος διαθήκη του:ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΣΑΛΕΥΤΟΝ ΠΕΤΡΑΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΟΥ ΣΤΕΡΕΩΣΟΝ ΚΥΡΙΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ!Αγιε γέροντα που αγάπησες με πάθος το Χριστό και την Εκκλησία Του!Πρέσβευε υπέρ της αποκαταστάσεως της κανονικής τάξεως σ Αυτήν!Και πρέσβευε υπέρ της δεινώς χειμαζομένης πατρίδας μας!Πολύκλαυστε άγιε ιεράρχα Θεολόγε!

ΕΙΗ Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ ΑΙΩΝΙΑ!


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου