Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Από το 1995-2014: Ο Πατριάρχης λέει, "Με τον Πάπα αγαπιόμαστε πολύ"!!!

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Πατριαρχίας του, ὁ κ. Βαρθολομαῖος, συμπροσεύχεται μὲ αἱρετικοὺς καὶ συνευλογεῖ Παπικοὺς καὶ Ὀρθοδόξους μαζὶ μὲ τὸν ἑκάστοτε Πάπα.
    Τὸ 1995 βρέθηκε στὸ Βατικανό, ὅπως φαίνεται στὸ παρακάτω Βίντεο (1:23:30), συμμετεῖχε σὲ παπικὴ «Θ. Λειτουργία» καὶ στὸ τέλος, εὐλόγησε κι αὐτός -μετὰ τὸν Πάπα Ἰωάννη Παῦλο- τοὺς αἱρετικοὺς μὲ τὴν ευχή: "Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος αὐτοῦ ἔρθει ἐφ’ ἡμᾶς" (ΦΩΤΟ 1). Κατόπιν τὸν βλέπουμε στὸ Μπαλκόνι μὲ τὸν Πάπα νὰ λέγει πρὸς τοὺς συγκεντρωμένους: «Μὲ τὸν Πάπα ἀγαπιόμαστε»!  (ΦΩΤΟ 2).


Στὴ συνέχεια (Πάπας καὶ Πατριάρχης) εὐλογοῦν τὸ συγκεντρωμένο πλῆθος καὶ ἀλληλοασπάζονται (ΦΩΤΟ 3 καὶ 4). Αὐτὰ τὸ 1995!
 

Ἀπὸ τότε ἕως σήμερα πέρασαν 20 χρόνια. Μήπως αὐτὲς οἱ «ἀγάπες» βοήθησαν τοὺς αἱρετικοὺς νὰ μετανοήσουν, ἔφεραν κάποιο θετικὸ ἀποτέλεσμα; Ἔφεραν, ἀλλὰ ἀρνητικὸ ἀποτέλεσμα. Ἡ αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ αὐξάνει καὶ ἡ Ὀρθοδοξία σμικρύνεται.

Κι ὅμως ὁ Οἰκουμενισμὸς ἔχει διαποτίσει τοὺς πάντες. Γι’ αὐτὸ φανερὰ πλέον (ἀφοῦ τὰ τοῦ 1995 ἦσαν γνωστὰ σὲ λίγους) ὁ Πατριάρχης θὰ ἐπαναλάβει τὰ ἴδια στὸ Φανάρι· καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι θὰ τὰ ἀποδεχθοῦν εἴτε σιωπῶντες, εἴτε ἐκδίδοντες «Ὁμολογίες Πίστεως», ἀλλ’ ἐπι-κοινωνοῦντες μετὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν! 
 
 
 Ἀλλὰ τὸ μολυσματικὸ "θηρίο" τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπολαμβάνει τὴν ἐγκόσμια προσωρινὴ νίκη ποὺ ἔχει ἐπιτύχει: νὰ ἐπι-κοινωνοῦν οἱ ἀντίπαλοί του μὲ αὐτὸ στὴν πιὸ ἱερὴ ὥρα τῆς Θ. Λατρείας καὶ τῆς Προσευχῆς, ὡς κάτι παραπάνω ἀπὸ φίλοι: ὡς οἱ ὁμονοοῦντες ἐν τῇ πίστει, οἱ Ὀρθόδοξοι μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές!
 
Τόσο τὸ ἀνόητο "θηρίο" καταλαβαίνει ἀπὸ χαρτοπόλεμο! Συνεχίζει ἀπτόητο καὶ κατατρώγει τὰ πάντα, ἐφ’ ὅσον ἀντὶ νὰ τὸ ἐκδιώξουμε, ἐπικοινωνοῦμε ὡς ὁμοδοξοῦντες μαζί του!
 
Καὶ ἡ προδοσία τῆς Πίστεως συνεχίζεται μὲ γεωμετρικό –πλέον ρυθμό– σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς Οἰκουμένης.
 
 


Καὶ ἡ μέρα ποὺ θὰ δοῦμε τὰ νέα αἴσχη στὰ Ἱεροσόλυμα, στὴ νέα –ἐκεῖ– συνάντηση Πάπα καὶ Πατριάρχη ...πλησιάζει! Τὰ ἔσχατα ἐπὶ θύραις! 
Το Βίντεο:
http://katanixis.blogspot.gr/2014/02/blog-post_7530.html#more

Δεν περίμεναν τὴν συγκρότηση κάποιας Συνόδου οι Πατέρες, η οποία θα τους βεβαίωνε για την ύπαρξη κάποιας Συνόδου


Ἡ ΙΕΡΑΡΧΙΑ καὶ πάλι συνέρχεται γιὰ ΕΚΛΟΓΕΣ Ἐπισκόπων καὶ τὴν ἐξέταση δευτερευόντων θεμάτων, τὰ θέματα, ὅμως, τῆς ΠΙΣΤΕΩΣ τὰ ἀγνοεῖ παντελῶς!

Μητρ. Ναυπάκτου Ἱερόθεος, στὸν δεύτερο τόμο τοῦ βιβλίου του «Ἐμπειρικὴ Δογματική» (σελ. 438-440), δίνει ἀπάντηση σὲ ὅσους (ἰδιαιτέρως τοὺς Ἐπισκόπους) ἔχουν ὀχυρωθεῖ πίσω ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἔχει συγκληθεῖ ἀκόμα Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, γιὰ νὰ καταδικάσει ἐπίσημα τὸν Οἰκουμενισμό. Ἔχουμε καὶ παλαιότερα γράψει ὅτι ὁ Μητροπ. Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος ἔκανε ἐπίσημη, διὰ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τύπου, "ἐρώτηση"-αἴτηση στὴν Σύνοδο καὶ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, νὰ συζητήσουν τὸ θέμα, ἂν ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεση! (Οὔτε αὐτὸ δὲν γνωρίζουν οἱ σύγχρονοι ποιμένες!). Τὴν δὲ ἀνάλογη αἴτηση τοῦ Μητροπ. Πειραιῶς, ὁ ὁποῖος ζητοῦσε τὴν καταδίκη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ "Ἅγιοι"Ιεράρχες τὴν πέταξαν στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων!
 
Στὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ τοῦ βιβλίου ἐπεξηγεῖται ἐπαρκῶς ὅτι, ὅλες οἱ αἱρέσεις, καταδικάζονται ἀπὸ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία στὴν ὁποία ἐμφανίστηκαν ἢ διαδίδοντο. Κι αὐτὸ ἀρκοῦσε.
 
Καὶ ἀλοίμονο, γράφει ὁ Ρωμανίδης, ἂν «δὲν ξέρανε οἱ Πατέρες τί ἦταν τὸ αἱρετικό, μέχρις ὅτου ἔρθει ἡ Σύνοδος καὶ καταδικάσει τὴν αἵρεση»! Ἀλοίμονο, ἂν «τότε μαθαίνανε τί εἶναι τὸ αἱρετικό»! Ἀλοίμονο, ἂν «πρὸ τῆς Συνόδου δὲν ξέρανε ὅτι ὁ Ἄρειος εἶναι αἱρετικός»!
 
Ὁπότε, οἱ σύγχρονοι Πατέρες, Σεβασμιώτατε, ἀφοῦ εἶναι Ὀρθόδοξοι Πατέρες, πρέπει νὰ γνωρίζουν τὴν ὕπαρξη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τὀ ἐρώτημα εἶναι: Καὶ λοιπόν, ξέρουν, ἀλλὰ τί κάνουν;
 
Δυστυχῶς, συγκαλοῦνται ὡς σῶμα στὴν Ἱεραρχία καὶ μιλοῦν γιὰ χίλια δυὸ δευτερεύοντα θέματα, ἀρνοῦνται ὅμως νὰ καταδικάσουν τὴν αἵρεση. Ἀρνοῦνται νὰ προφυλάξουν τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, κατονομάζοντας τοὺς αἱρετικοὺς καὶ προτρέποντας τοὺς πιστοὺς νὰ ἀπομακρύνονται ἀπὸ αὐτούς.
 
Καὶ συμβαίνει τὸ κωμικοτραγικό, νὰ ὑποδέχονται στὴν πόλη τους οἱ Ἐπίσκοποι τὸν καθοδηγοῦντα τὴν αἵρεση Πατριάρχη Βαρθολομαῖο μὲ ἐπεφημίες: «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»!
 
Παραθέτουμε τὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ παραπάνω βιβλίο. Μὲ τὰ καφὲ γράμματα εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ Μητροπολίτη Ναυπάκτου, καὶ μὲ τὰ μαῦρα τὸ κείμενο ποὺ ἔχει ἐπιλέξει ὁ Ναυπάκτου, ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ ἀειμνήστου καθηγητὴ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη.

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Αν ειναι ετσι, αυτοι δεν ειναι βουλευτες, ουτε βολευτες, αλλα βρυκολακες αιμοδιψεις.

AISXOS     ΑΙSXOS     AISXOS 

ΦΟΒΕΡΗ, ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΩΝ 2/3 της ΒΟΥΛΗΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.
AYTOI MΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ; 
ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑΔΕΣ; 
ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΣΤΕΝΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΕΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΙΝΟΠΑΘΕΙ;
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕ ΤΟΥΣ.
ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΨΗΦΟ. 
ΣE KANENAΝ TOYΣ.
ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩ.Η εκλογη ΑΝΑΞΙΩΝ αρχοντων

 Τωρα εσεις τα δυο ....θα τα λετε συνεχεια μαζι......

Μεχρι και  τα αυτια του και τα γενια του γελανε....

Δεν ειχε εξαφανισθει στα δαση και στα μνηματα, οπως εκαμναν οι πατερες της Εκκλησιας, για να μην τους εκλεξουν, αλλα αυτος ηταν εκει, αγρυπνος και αϋπνος, αλλωστε ειχε απο πριν μαζεψει τα ....καρυδια του. Ταλαιπωρη εκκλησια Κιτρους και Κατερινης, τις σε εβασκανεν.....

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΞΙΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝΑΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ,

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ


Ερώτησις: Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι εξουσίες του κόσμου έχουν ταχθή από τον Θεό[2]. Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε ότι κάθε άρχοντας ή βασιλεύς ή επίσκοπος προχειρίζεται στο αξίωμα αυτό από τον Θεό;


Απόκρισις: Ο Θεός λέει στον Νόμο: «Θα σας δώσω άρχοντας σύμφωνα με τις καρδιές σας»[3].

Είναι λοιπόν φανερό ότι οι μεν άρχοντες και οι βασιλείς πού είναι άξιοι αυτής της τιμής προχειρίζονται στο αξίωμα αυτό από τον Θεό. Οι άλλοι πάλι πού είναι ανάξιοι προχειρίζονται κατά παραχώρησιν ή και βούλησιν του Θεού σε ανάξιο λαό εξ αιτίας αυτής ακριβώς της αναξιότητός των. Και άκουσε σχετικά μερικές διηγήσεις.Όταν είχε γίνει βασιλεύς ό Φωκάς ο τύραννος[4] και άρχισε εκείνες τις αιματοχυσίες με τον Βονόσο[5] τον δήμιο, υπήρχε κάποιος μοναχός στην Κωνσταντινούπολη άγιος άνθρωπος, που έχοντας πολλή παρρησία προς τον Θεό, σαν να δικαζόταν με τον Θεό και έλεγε με απλότητα: «Κύριε, γιατί έκανες τέτοιον βασιλέα;» Καί τότε, αφού το έλεγε αυτό για αρκετές ημέρες, του ήλθε φωνή εκ Θεού πού έλεγε: «Διότι δεν βρήκα άλλον χειρότερο».Υπήρχε και κάποια άλλη πόλις στην περιοχή της Θηβαΐδος πού ήταν γεμάτη παρανομία, της οποίας οι πολίτες διέπρατταν πολλά μιαρά και άτοπα πράγματα. Σ' αυτήν λοιπόν κάποιος άνθρωπος του ιπποδρόμου διεφθαρμένος στο έπακρον απόκτησε ξαφνικά κάποια ψευδοκατάνυξι και πήγε και κουρεύτηκε μοναχός και ντύθηκε το μοναχικό σχήμα. Αλλ' όμως καθόλου δεν σταμάτησε τις πονηρές πράξεις του. Συνέβη λοιπόν να πεθάνη ο επίσκοπος της πόλεως αυτής.

  Τότε παρουσιάσθηκε σε κάποιον άγιο άνθρωπο άγγελος Κυρίου και του λέει: «Πήγαινε και προετοίμασε την πόλι, για να χειροτονήσουν επίσκοπο τον πρώην άνθρωπο του ιπποδρόμου».

Πήγε λοιπόν αυτός και έκανε ο,τι του παρηγγέλθη. Αφού λοιπόν χειροτονήθηκε ο προαναφερθείς πρώην ή μάλλον ετι φαυλόβιος, άρχισε με τον νου του να φαντάζεται ότι κάτι είναι και να υψηλοφρονή. Τότε του παρουσιάσθηκε άγγελος Κυρίου και του λέει: «Γιατί υψηλοφρονείς, άθλιε; Σου λέω αλήθεια ότι δεν έγινες επίσκοπος, επειδή ήσουν άξιος για ιεροσύνη, άλλα γιατί αυτής της πόλεως τέτοιος επίσκοπος της άξιζε».


Γι' αυτό λοιπόν, αν ποτέ δεις κάποιον ανάξιο και πονηρό βασιλέα ή άρχοντα ή επίσκοπο, μην απορήσης, μήτε να κατηγορήσης τήν πρόνοια του Θεού. Αλλά μάλλον μάθε απ' αυτό και πίστευε ότι παραδιδόμεθα σε τέτοιους τυράννους εξ αιτίας των ανομιών μας, κι όμως πάλι δεν αφήνουμε τα κακά μας έργα.ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ1. Ερωτήσεις και αποκρίσεις περί διαφόρων κεφαλαίων εκ διαφόρων προσώπων, Ερώτησις ις', PG 89,476Β-477Α.

2. Ρωμ. ιγ' 1.

3. πρβλ. Ιερεμ. γ' 15

4. Φλάβιος Φωκάς: αυτοκράτωρ του Βυζαντίου (602-610), περιβόητος για την σκληρότητα και ακολασία του.

5. Βονόσος ή Βόνωσος: λογοθέτης (υπουργός) επί Φλαβίου Φωκά. Περιοδικό ''Αγιορείτικη Μαρτυρία'', Τριμηνιαία Έκδοσις Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, Μάρτιος - Μάϊος 1990, τεύχος 7 

Τελικα ηρθε η ωρα να επαληθευθω εαν ηταν το ....Αγιο Πνευμα αυτο που μου μιλησε.

Ουτε Θεοπροβλητος, ουτε Λαοπροβλητος

αλλα ...Διαβολοπροβλητος.


ΚΑΛΥΤΕΡΑ, 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ,

ΠΑΡΑ, ΑΗΔΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ.


Mακαριωτατε, προσεξατε να μην εισχωρησουν ΚΙΝΑΙΔΟΙ στο επισκοπικο σωμα, που «δεν εχουν καμμια ηθικη αναστολη και καμμια μεταφυσικη Πιστι». 
Αυτοι δεν εχουν μηδε την εντροπην του σκυλου και είναι ικανοι να ασχημονισουν μεχρι και επανω στον Παναγιο Ταφο.Αποτειχισι: Ξαναδημοσιευουμε το κειμενο (βελτιωμενο) που στειλαμε στον αρχιεπισκοπο και στους μητροπολιτες για τον ...διορισμο επισκοπου στην μητροπολι Κιτρους και Κατερινης.
Εμεις ισχυριζομαστε οτι ηδη τον επελεξαν οι αρχιερατικες φατριες στα παρασκηνια και θα μαζευτουν σημερα 27 Φεβρουαριου απλα για να επικυρωσουν τον ...διορισμο.
Πως ειναι δυνατον να εχει αποκαλυψει το Αγιο Πνευμα σε μενα και να γνωριζω το προσωπο που ηδη διορισαν, που προσωπικα κρινω ως τελειως ακαταλληλο για μια τετοια θεσι;
Αρα δεν θα επικαλεσθουν το Ουρανιο Αγιο Πνευμα οι αρχιερεις σας για να τοποθετησουν στην Κατερινη επισκοπο, αλλα καποιο ...Αλλο ...πνευμα!!!
Και επομενως δεν θαναι Θεοπροβλητος, ουτε λαοπροβλητος, αλλα απο καποιον ....Αλλον προεβληθη και επελεγη και θα καταλαβη τον θρονο της Κατερινης.
Επομενως, τι καλο προμηνυεται για την χηρευουσα αυτη μητροπολι; 

Μακαριωτατον αρχιεπισκοπον αθηνων
και ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κυριον κυριον κυριον Ιερωνυμον Λιαπην.
Μακαριωτατε, ευρηκα, ευρηκα, ευρηκα, ποιος ΘΑ ΔΙΟΡΙΣΘΗ μητροπολιτης Κιτρους και Κατερινης. Πως το ευρηκα; Δεν θα το πιστεψετε, μακαριωτατε. Συνομιλησα με το Αγιο Πνευμα και εκεινο μου το φανερωσε, πριν το φανερωσει σε ….ΕΣΑΣ (!!!) και ετσι ξερω το ονομα του. Γιατι ο Θεος παντοτε προβλεπει, κάθε τι που δημιουργουν ή κατασκευαζουν οι ανθρωποι.
 
Καλα του ειπα, Λατρευτο Παναγιο μου Πνευμα, υποτιθεται ότι υπαρχει καποιος καταλογος εκλογιμων με τον οποιο ασχολουνται συνεχεια οι δεσποταδες, αυτόν δεν τον υπολογιζουν και δεν τον τιμουν, και τοτε γιατι τον παραγεμιζουν, γιατι υπαρχει;
 
Ποιον καταλογο εκλογιμων, μου ειπε το Αγιο Πνευμα. Αυτοι δεν υπολογιζουν τιποτα και κανενα. Ουτε και εμενα τον ιδιο, που με λεν Θεο τους και με υμνουν και με δοξαζουν. Καταπατουν τα παντα. Δεν εχουν οσιο και ιερο. Εφτασαν μεχρι και στον θρονο μου και σφετεριζονται ακομα και τον τιτλο, που τους παραχωρω, για τον από αυτους διορισμο τους, σαν αρχιερεις. Και επειδη εμενα δεν μου δινουν το δικαιωμα αυτό, εγω απλα τελικα επικυρωνω τον διορισμο που κανουν αυτοι στα κρυφα και στα υπογεια διαβουλια τους χωρις να με ρωτησουν, αφου υπολογισουν πρωτα πρωτα τα συμφεροντα των φαμελιων και των φατριων τους. Και όχι μονον αυτό, αλλα ερχονται και σφετεριζονται, όπως ειπα και αυτο το ονομα μου και αυτοαποκαλουνται ΘΕΟΠΡΟΒΛΗΤΟΙ. Ολοι τους. Και ενώ το ξερουν ότι εμενα δεν μου δινουν σημασια, ουτε και λογο σε καμμια ….εκλογη τους -  διορισμο ηθελα να πω - ολοι τους αυτοαποκαλουνται και αυτοϋμνουνται ως Θεοπροβλητοι. Σου λεω είναι απεριγραπτα αδιστακτοι. Δεν φοβουνται να προβουν σε οποιοδηποτε κακο. Και αυτά τα κανουν ντυμενοι και κουκουλωμενοι μεσα στα ιερα τους αμφια, και στα χρυσα πολυτελη και αργυρα τους πανακριβα ιερατικα και αρχιερατικα, τις μιτρες και τις πατεριτσες τους, ακομα και μεσα στα θυσιαστηρια, οπου θυσιαζεται ο Αμνος του Θεου, ο ετερος της Τριαδος Αυτοθεος.
 
Και μετα από όλα αυτά τα αποκαλυπτικα, μακαριωτατε, μου εκαμε την αποκαλυψι του ονοματος εκεινου που θα ΔΙΟΡΙΣΕΤΕ στις 27 Φεβρουαριου, ως μητροπολιτη Κιτρους και Κατερινης.
  Αν δεν με πιστευετε, ή αν πιστευετε ότι ψευδομαι καλεστε με σας παρακαλω, πριν την συνεδριασι του Φεβρουαριου της …..ΣΕΠΤΟΤΑΤΗΣ ΣΑΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, για να καταθεσω το ονομα που αποφασισατε με το ετσι θελω να διορισετε σαν Θεοπροβλητο και λαοπροβλητο μητροπολιτη Κιτρους και Κατερινης, σε καποιον συμβολαιογραφο και ταυτοχρονα σε καποιον δικο σας νομικο συμβουλο. Και αν διαψευσθω, μακαριωτατε, σας επιτρεπω και σας συνυπογραφω και εγω ο ιδιος, να αποφασισετε - όχι μονοι σας αλλοιμονο, αλλα εν Αγιω Πνευματι, για να δωσετε κυρος στην αποφασι σας - και να με θεσετε σε καραντινα και σε αυστηροτατη εκκλησιαστικη τιμωρια και εφ’ ορου ζωης. Αλλωστε τα επιτιμια της ακοινωνησιας συνηθισατε τα τελευταια χρονια να τα σκορπατε σαν ….πλατανοφυλλα, σε οσους δεν σας αρεσουν και δεν τους γουσταρετε, και ετσι να αποδειξετε και παλι ότι εσεις καμνετε ότι επιθυμει η καρδουλα σας και δεν ρωτατε κανενα.
Και μετα από όλα αυτά τα αποκαλυπτικα που σας εξομολογουμαι, σας ερωτω μακαριωτατε.
 
Ποιος είναι αυτος ο φαυλος και ποιοι είναι αυτοι οι φαυλοι, και ποιος είναι ο αρχιφαυλος, που προβαινουν σε τετοιες υπογειες πραξεις και που αναγκασαν μεχρι και αυτό το Αγιο Πνευμα να προβη αγανακτισμενο και θυμωμενο σε αποκαλυψεις σε μενα τον αναξιο, αμαρτωλο και χοϊκο ανθρωπο; Ξερετε, μακαριωτατε, ότι τα τελευταια χρονια δεν διοριζονται αφθοροι και ακατηγορητοι κληρικοι, και ετσι εκθετουν το υψηλο αξιωμα που τους δινετε; Ολο και καποιο μεγαλο δεσποτικο σκανδαλο μεγατονων αποκαλυπτεται και τοτε τρεχετε και δεν φτανετε για να το κουκουλωσετε.
Mακαριωτατε, η εκκλησιαστικη ιστορια διδασκει ότι οι Αγιοι Πατερες δεν κυνηγουσαν τα αξιωματα αλλα τους κυνηγουσαν τα αξιωματα.
Διαβαζουμε το παρακατω επεισοδιο και σπαρταραμε στο κλαμμα από συγκινησι και από καμαρωμα. Όχι βεβαια για το παρον, για το οποιο ντρεπομαστε και αγανακτουμε, αλλα για το παρελθον.
 
Όταν επνεε τα λοισθια  ο πατριαρχης Αλεξανδρειας φωναζε: Τον Αθανασιον ζητω, τον Αθανασιον.
Εμφανισθηκε καποιος Αθανασιος, αλλα παρα ταυτα εκεινος συνεχισε να φωναζη: Τον Αθανασιον ζητω, τον Αθανασιον…Και καταλαβε ο αγιος πατριαρχης…Και μονολογησε…Αθανασιε, νομιζεις εκπεφευγεναι; Ουκ εκφευξει δε.
Όταν ο Αθανασιος καταλαβε ότι θα τον εκαναν πατριαρχη εφυγε και εξαφανισθηκε. Το ιδιο εκαμε και ο Χρυσοστομος (μην ξεχνατε ότι τον απηγαγαν εξαπατωμενο), τα ιδια και ο Φωτιος, τα ιδια και αλλοι πολλοι Αγιοι Πατερες.
Ω μακαριωτατε…Τι διδασκουν όλα αυτά και δεν συγκλονιζουν τους αιωνες;
ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΥΝ ΤΟΥΣ ΘΡΟΝΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΡΟΝΟΥΣ.
 
Σημερα, μακαριωτατε, εσεις ειστε ο αρχιεπισκοπος ….ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!!!
Και εγω σας ερωτω: Γιατι δινετε ελπιδες, εσεις οι σημερινοι αρχιερεις, σε τυχοδιωκτες και μπουληδες και τους προωθειτε και τους δινετε τα υψιστα εκκλησιαστικα αξιωματα;
Τι προσεφεραν αυτοι μεσα στην Εκκλησια και τους κρινετε αξιους και ικανους να καταλαβουν τα υψηλα αξιωματα;
Για να αχρηστευουν τις μητροπολεις και τις επισκοπες, για να αδιαφορουν για την προοδο των ανθρωπων, για να τρεχουν μερα και νυχτα σε φιεστες και σε πανηγυρια, για να ασχολουνται με όλα τα δευτερα και τα τριτα και όχι τα πρωτα, που ειναι ο εκχριστιανισμος και η μαθητεια του λαου;
Μηπως δεν βλεπουμε την δραματικη καταστασι των μητροπολεων εις ολην την Ελλαδα;
Το 2% του λαου, μακαριωτατε, ερχεται στην Εκκλησια και αυτό το «ποιμνιο» εχει τα χαλια του, λογω της πληρους εγκαταλειψης του από τους ποιμενες του.
Και τωρα να σας μιλησω γι αυτόν τον καινουργιο κρυπτοδιορισμενο σας μητροπολιτη Κιτρους και Κατερινης.
Το ξερετε, ότι είναι φανατικος οπαδος και θιασωτης της …..διηρημενης εκκλησιας;
Γνωριζετε, ότι δεχεται τα παπικα μυστηρια, σαν κανονικα ορθοδοξα μυστηρια;
Γνωριζετε, ότι στις ημεριδες που διοργανωνε ο ιδιος στην μητροπολι που ανηκει, ουδεποτε καλεσε καποιον συντηρητικο Ορθοδοξο καθηγητη, αλλα ολοι ηταν νεωτεριστες και Φιλοπαπικοι και Οικουμενιστες;
Θα πανηγυριζει το Φαναρι σιγουρα και είναι βεβαιο ότι θα επενεβη παρασκηνιακα, όπως συνηθιζει, υπερ του διορισμου αυτου του σπουδαρχιδη, γιατι θα εξυπηρετει προθυμα ολους τους σκοπους του, θα κανη όλα τα θεληματα του και δεν θα του δημιουργηση ποτε κανενα προβλημα από μεσα. Τετοιους θελει το Φαναρι. Ανθρωπους του χεριου του. Σαν αυτόν τον σφογγοκολιαρον που θα διορισετε δεσποτη Κατερινης, με «αφοσιωσιν τυφλην, πιστοτητα απεριοριστον, και ευγνωμοσυνην δια βιου», με όλα αυτα και αλλα πολλα και οσα ακομα επιθυμει ο Αρχιαιρεσιαρχης δικτατωρ του Φαναριου, αρκει αυτος να γινη δεσποτης. Και τον διαβολο τον ιδιο προσκυναει αυτος αρκει να γινη δεσποτης…Και ιδιαιτερα μιας τετοιας μεγαλης μητροπολης σαν την μητροπολι Κιτρους και Κατερινης.
Γνωριζετε, ότι χαρακτηριζει τις γυναικες ως …παληοθηλυκα;
Γνωριζετε, ότι είναι κρυπτοοικουμενιστης, σαν τον μητροπολιτη του;
Γνωριζετε, ότι αγνοει τελειως πώς να διοικηση μια μητροπολι με τοσες απαιτησεις όπως η μητροπολι Κιτρους και Κατερινης;
Που τυχαινει, μακαριωτατε, ναναι και η επισκοπη της ιδιαιτερας μου πατριδας;
Και για τον λογον αυτόν, μακαριωτατε, υποσχομαι να παρακολουθω κατά ποδας, αυτόν τον τυχοδιωκτη ρασοφορο, αυτό το υπερφυαλο …κελεπουρι, που θελουν καποιοι υπογειοι και διαβουλιοι αρχιερεις, να μας ανεβασουν στο σβερκο μας, για να ποιμανη, δηλαδη εμας, χωρις εμας.
Tελος θελω, μακαριωτατε, να δειξετε ενδιαφερον στο βαρυτερο και σοβαροτερο ολων.
Λογιος σημερινος Ιεραρχης προτεινε σε προσφατη συνοδο της Ιεραρχιας τον εξονυχιστικο ελεγχο των προσωπων που εισερχονται εις τον ιερον κληρον. Γιατι δεν το αποδεχεσθε, αυτό το ευεργετικο για την Εκκλησια μετρο; 

Προτεινε ο λογιος ιεραρχης:


«Αποβαίνει παραίτητος καί μεσος νάγκη θεσμοθετήσεως Συνοδικς πιτροπς χειροτονιν, ες τήν ποίαν θά συμμετέχουν καί γκριτοι θύραθεν πιστήμονες ναλύσεως το νθρωπίνου προσώπου καί διακριβώσεως τς ψυχοσωματικς ατο κεραιότητος ες τήν ποίαν πιτροπήν θά κχωρηθ διά κοινς δηλώσεως τν μελν τς Σεπτς εραρχίας   ρμοδιότης ψυχοσωματικο λέγχου τν ποψηφίων διά τήν προχείρισίν των ες οανδήτινα βαθμόν τς ερωσύνης καί ποβολς εσηγητικς δεσμευτικς κθέσεως».
  Πολύ περισσοτερο, μακαριωτατε, καθισταται τουτο απαραιτητο και αναγκαιο, στην προχειρισι προσωπων για τον υψηλο επισκοπικο βαθμο.
Και μαλιστα σημερα που ανθει παντου και ευρυτατα το μειζων ζητημα των ομοφυλοφιλων προσωπων, δεν είναι δυνατον να εισχωρησουν και να καταλαβουν και την θεσιν του επισκοπου;
Ιδιαιτατα δε αυτό μπορει να εμφαινηται περισσοτερον και να επιδεχεται αναμφιβολα βαθυτατην εξονυχιστικην εξετασιν, εις τα προσωπα εκεινα που …τρωνε τα σιδερα, για να γινουν αρχιερεις.
Εσεις αυτά, ασφαλως, τα γνωριζετε.
Γι αυτό και φερετε ακεραια και προσωπικη ευθυνη, εναντι του Θεου και των ανθρωπων.
Ξερετε ποια είναι η ψυχολογια των τοιουτων προσωπων, μακαριωτατε, που καλουνται να λαβουν αποφασεις για την ατομικη και κοινωνικη ζωη του κληρου και του λαου;
Λεγει ο εγκληματολογος Γαρδικας:  

Ο ομοφυλοφιλος εχει, τον δυναμισμο του ανδρα, την μοχθηρια της γυναικας, καμμια ηθικη αναστολη και καμμια μεταφυσικη πιστι.
Αυτή η εξακριβωσι του επιφανους εγκληματολογου δεν σας τρομαζει, μακαριωτατε;
Μηπως και εισχωρηση ένα τετοιο προσωπο μεσα στην Ιεραρχια;
Το αποκλειετε, μακαριωτατε;
Ξερετε, τι ψιθυριζεται και όχι τελειως ανευθυνα και ανεξελεγκτα, οσον αφορα τις αποφασεις των (λεγομενων εκκλησιαστικων δικαστηριων, αλλα πραγματι, πειθαρχικων συμβουλιων της Εκκλησιας, ως τα εχαρακτηρισε με την υπ. αριθμ. 195/1987 η ομοφωνη αποφασι του Συμβουλιου της Επικρατειας) ;
Ότι οι αποφασεις που λαμβανονται, σε κληρικους και λαϊκους γενικα ειναι, βεβιασμενες, αυταρχικες, με ελλαδικην προχειροτητα και επιπλεον και κυριως, μη φυσιολογικες, ΑΦΥΣΙΚΕΣ;;
Μακαριωτατε, το τελος ηγγικε, το τελος πλησιαζει, είναι, τελος παντων, πιο κοντα σας.
Αφηστε στην ιστορια σας και μια καλη πραξι απεναντι  σε αυτόν τον παρατημενο και απορφανισμενο λαο της Ελλαδος - εστω και στον λαο του Κιτρους και της Κατερινης - που αδικημενος από μεγαλους και αξιους ηγετες ανταξιους των φρικτων ημερων μας, θρηνει την ερημωσι και την εγκαταλειψι του σε ερημον χωραν που καταντησαν την πατριδα του.
Δεν ξερω αν θα εισακουσθω, ή αν θα φθαση η αδυνατη φωνη μου στα αυτια σας γιατι πληροφορουμαι και μαθαινω ότι εσεις διακηρυττετε τηδε κακεισε ότι η υποθεσι εκλεισε και εκλεισε σε αυτόν που και εμενα το Αγιο Πνευμα φανερωσε.
Θα είναι παντως κριμα, μεγαλο κριμα, μακαριωτατε, να δυστυχισετε έναν ολοκληρο λαο και να αχρηστευσετε μια ολοκληρη μητροπολι και επισκοπη, για να ικανοποιησετε τις πιεστικες οχλησεις ενός δεσποτη που μονο σκανδαλα και σκανδαλιστικες πραξεις γνωριζει να δημιουργει σε ολοκληρη τη ζωη του και δυστυχως ετσι εχει κατασκευασει και τα εκγονα του ενας από τα οποια είναι και ο ηδη ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ για μητροπολιτης Κιτρους και Κατερινης.
Ευχομαι, ο Θεος να σας φωτιση, να αποτρεψετε αυτό το μεγαλο κακο στο Σωμα της Εκκλησιας, που θα εχη για τους ενοχους αρχιερεις αιωνια τιμωρια.
Ειλικρινα ευχομαι να ανανηψετε εστω και την τελευταια στιγμη και να αποτρεψετε, την αιωνιων διαστασεων, εγκληματικη αυτη πραξι.

Ιωάννης Μπεϊνάς, Θέλουμε Πατέρα και όχι Δεσπότη!


Ιωάννης Μπεϊνάς, Θέλουμε Πατέρα και όχι Δεσπότη!

Θέλουμε Πατέρα 
και όχι Δεσπότη!

 


 Αναμένουμε με αγωνία αύριο την εκλογή του νέου Μητροπολίτου Κίτρους και Κατερίνης από την Ιεραρχία της Ελλάδος. Αυτές τις τελευταίες ώρες που γίνονται οι τελευταίες "ζυμώσεις" θα ήθελα να απευθύνω στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμο και σε όλους τους Αρχιερείς της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάποια ερωτήματα που με βασανίζουν όλο αυτόν τον καιρό.

Ακούγοντας την αυτοκριτική σας Μακαριώτατε πριν λίγες εβδομάδες στην Ιερά Μονή Πεντέλης : https://www.youtube.com/watch?v=91Qn2ijQBRk, αναρωτήθηκα. Είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνετε γιατί ο κόσμος δεν θέλει να έχει σχέση με μια τέτοια Εκκλησία;


Όταν ήταν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ο μακαριστός κυρός Χριστόδουλος και χειροτονούσε Επισκόπους ανά  την ελληνική επικράτεια μόνο τα δικά του πνευματικά παιδιά, διαμαρτυρηθήκατε τότε και είπατε πως αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Και γίνατε κι εσείς Αρχιεπίσκοπος και κάνατε ακριβώς το ίδιο το οποίο κατηγορούσατε.Πότε θα σταματήσει επιτέλους αυτή η γάγγραινα στην διοίκηση της Εκκλησίας που διαρκώς ανακαλύπτει νέους και άξιους Επισκόπους μόνο στη Μητρόπολη από όπου προέρχεται ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών; Ο λαός του Θεού δεν είναι πρόβατα. Άξιοι Αρχιμανδρίτες υπάρχουν σε όλη την επικράτεια της χώρας! Σεβαστείτε επιτέλους αυτούς τους έρμους κανόνες της Εκκλησίας!


Όταν η βούλησή σας, μήνες πριν τις εκλογές, έχει καθορίσει τον νέο Μητροπολίτη για ποια εκλογή "εν Αγίω Πνεύματι" μιλάμε; Είναι δυνατόν να θέλετε ο κόσμος να σας παίρνει στα σοβαρά με αυτά που κάνετε; Επιτέλους κάνετε αυτό που πρέπει έστω για μια φορά. Στον κατάλογο των προς αρχιερατείαν εκλογίμων υπάρχουν άξιοι ιερομόναχοι που σε καμιά περίπτωση δεν θα πάρουν σβάρνα τους μητροπολίτες ικετεύοντας για την ψήφο τους. Αυτό που και ο τελευταίος πιστός αυτής της χώρας καταλαβαίνει ότι είναι λάθος, εσείς δεν το νιώθετε; Μην διαμαρτύρεστε λοιπόν γιατί ο κόσμος δεν σας θέλει. Αν τηρούσατε τους κανόνες, αν σεβόσασταν την Παράδοση ο κόσμος θα ήταν δίπλα σας.


Κι επειδή τίθεται και θέμα εντοπιότητας των υποψηφίων θα θέσω ένα απλό ερώτημα. Οι κληρικοί και οι θεολόγοι, οι άρχοντες και όλοι οι πιστοί της Πιερίας εκφράστηκαν το τελευταίο διάστημα με καμάρι για τον πρώην ποιμενάρχη μας κ.κ. Αγαθόνικο.
 https://sites.google.com/site/petheologon/nea/theologoipieriasometropolitesagathonikosopneumatikosmaspateras

Τι σχέση είχε με την  Πιερία πριν την εκλογή του; Δεν καταγόταν από το Αίγιο; Έγινε η καταγωγή του αιτία να μην διαποιμάνει θεοπρεπώς την Μητρόπολή μας; Δεν αγαπήθηκε από όλους μας γιατί ακριβώς ήταν ποιμένας και όχι δεσπότης; Πατέρας και όχι δυνάστης!


Έχω την αίσθηση πως από μόνη της η εντοπιότητα δεν αποτελεί και δεν πρέπει να αποτελεί προσόν για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι υποτιμώ στο παραμικρό τους ντόπιους Αρχιμανδρίτες αλλά θα προτιμούσα να μην είναι μόνο η εντοπιότητα το κριτήριο εκλογής τους αλλά το πνευματικό ανάστημα τους εκείνο που θα παρακινήσει στην ψήφισή τους.


Αυτήν την ύστατη ώρα Μακαριώτατε και Άγιοι Αρχιερείς σταθείτε επιτέλους μια φορά στο ύψος των περιστάσεων! Το απαιτεί ο πιστός λαός! Το απαιτούν οι δυσμενείς συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί εναντίον της Εκκλησίας. Αφήστε το Άγιο Πνεύμα να εμπνεύσει την ψήφο σας! Δεν είναι δυνατόν από τους εκατοντάδες ιερομονάχους που βρίσκονται στο κατάλογο των εκλόγιμων να μην βρει ο Θεός έναν άξιο κληρικό συνεχιστή του πρώην Κίτρους να μας διαποιμάνει! 

Ευελπιστώντας ότι θα πράξετε το καλύτερο δυνατόν με την βοήθεια και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου καλή ψήφο!

=======================

Aδελφικη παρεμβασι 

του Αγωνιστου ιατρου ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΑΝΗ


Αγαπητέ και παλαιέ φίλε Γιάννη, χαίρε εν Κυρίω!
Τυγχάνεις άξιος συγχαρητηρίων για την υπέροχη συλλογιστική σου όπως αυτή συμπυκνώνεται στον τίτλο της παρεμβάσεώς σου.
Έχω κι εγώ τη γνώμη ότι θα πρέπει άρδην να αλλάξει ο τρόπος εκλογής μητροπολιτών στην κατ Ελλάδα Εκκλησία, κάτι που έχει επισημανθεί από πολλούς στο παρελθόν, και εξακολουθεί να επισημαίνεται, με κορυφαία επισήμανση αυτήν του αρχιεπισκόπου Αθηνών, προ ετών, επί των ημερών του μακαριστού προκατόχου του, όπως, άλλωστε, κι εσύ έγραψες.
Το θέμα, βεβαίως, δεν είναι το τι λέμε, αλλά το τι κάνουμε!
"Ουχ οις λέγομεν, αλλ οις πράττομεν προσέχουσιν πάντες" κατά τον ιερό Χρυσόστομο.
ΚΥΡΙΩΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.
Αυτή η στρεβλή νοοτροπία αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, τη ρίζα του όλου προβλήματος, κι όχι τόσο το σύστημα, αυτό καθ εαυτό.
Μέχρι, λοιπόν, να επέλθει, αν ποτέ επέλθει, η επιθυμητή μεταβολή στον τρόπο εκλογής μητροπολιτών, και κυρίως στη νοοτροπία των εκλεκτόρων, δε θα πρέπει να μας ξενίζει το γεγονός ότι θα διαιωνίζεται το σημερινό φαύλο καθεστώς επί τη βάσει του οποίου θα καταλαμβάνουν τον επίφθονο αρχιερατικό θώκο όσοι κολακεύουν τους εκλέκτορες παντοιοτρόπως, οι "ποντικοί" των συνοδικών γραφείων, οι "σπουδαρχίδες", κατά το μακαριστό Φλωρίνης Αυγουστίνο, οι στερούμενοι ουσιαστικού ιεραποστολικού και ποιμαντικού έργου αλλά άριστα διαπρέποντες σε δημοσιοσχετίστικες "επιδόσεις".
Θα έχεις ασφαλώς υπόψιν, αδελφέ, ότι κατά την περίοδο της αρχιεπισκοπείας του μακαριστού Ιερωνύμου του Α ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΘΗΚΑΝ απ την τότε εκκλησιαστική διοίκηση ΣΕΜΝΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΛΑΙΣΜΑΤΑ προκειμένου να ποιμάνουν τις τότε κενές μητροπόλεις, ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ! Όντως ΘΕΟΚΛΗΤΟΙ και ΔΗΜΟΚΛΗΤΟΙ!
Ο μακαριστός Φλωρίνης Αυγουστίνος έλεγε χαρακτηριστικά πολύ προ της εκλογής του: "όταν ανατείλει ο ήλιος απ τη Δύση κι όταν μαυρίσει το χιόνι τότε θα δείτε τον Αυγουστίνο επίσκοπο".
Δε χρειάστηκε βέβαια ούτε ο ήλιος να ανατείλει απ τη Δύση, ούτε να μαυρίσει το χιόνι.
Απλώς ανέτειλαν άσπρες μέρες για την Ελλαδική Εκκλησία και έγιναν μητροπολίτες ένας Αυγουστίνος, ένας Σεβαστιανός, ένας Θεολόγος, ένας Ιωάννης Σιδηροκάστρου, ένας Λεωνίδας Θεσσαλονίκης, ένας Νικόλαος Χαλκίδος, ένας Νικηφόρος Λευκάδος, ένας Ύδρας Ιερόθεος, και τόσοι άλλοι, που δεν ΚΟΛΑΚΕΥΣΑΝ ΕΛΕΕΙΝΩΣ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΗΜΕΡΟΒΡΑΔΙΑΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΣΑΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΤΡΕΧΑΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΔΩΡΑ ΕΓΚΟΛΠΙΑ, που εκδαπανήθηκαν στη διακονία των ποιμνίων τους, που κινδύνευσαν να υποστούν κι αυτόν το θάνατο κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους (Αυγουστίνος Καντιώτης, Κωνστάντιος Χρόνης), που το πέρασμά τους απ τις περιοχές που διακόνησαν έγινε θρύλος, που η ανιδιοτέλεια, ο ζήλος, η αφιλοχρηματία τους και η ασκητικότητά τους είναι πασίγνωστες.
Επί Ιερωνύμου του Α, φίλτατε Γιάννη, ο τότε αρχιεπίσκοπος άφηνε, κατά τη μαρτυρία αξιπίστων προσώπων, ελεύθερους τους εκλέκτορες, προκειμένου να εκλέξουν τον, κατά την κρίση τους αξιότερο.
Για αυτό και εξελέγησαν οι άριστοι.
Κατόπιν ήλθε στα πράγματα η λεγόμενη "πρεσβυτέρα Ιεραρχία" και φθάσαμε στο σημείο να εκλέγονται οι μετριότητες (υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις), και δυστυχώς και αρκετοί που η ποιμαντορία τους προκάλεσε φοβερό σκανδαλισμό σε ενθέους και αθέους.
Μήπως δεν υπάρχουν περιπτώσεις εκλογής μητροπολιτών ενώ είχαν προηγηθεί τεκμηριωμένες προειδοποιήσεις και ενστάσεις σεβαστών μητροπολιτών που έθεταν τους εκλέκτορες προ των ευθυνών τους και οι τελευταίοι τις αψήφισαν εκλέγοντας διαβεβλημένα πρόσωπα που προκάλεσαν με τη σκανδαλώδη πολιτεία τους σεισμικές δονήσεις στο σκάφος της Ελλαδικής Εκκλησίας;
Αλλαγή νοοτροπίας λοιπόν αν θέλουμε να δούμε άσπρες μέρες στην Εκκλησία μας!
Λ.Ν.

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Απάντηση σε σχόλιο


Καρναβολοφως, εκ του ...αγκομαχουντος Φαναριου.

ΑΝΟΜΟΛΟΓΗΤΑ 
 
ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΑ ΑΙΣΧΗ
 
Tις εφη τα κατωτερω, σοφα και συνετα και .... εχομενα σωτηριας;
Σοφος τις Αθανασιος τουνομα, ο νεος ο εκ Φαναριου, μητροπολιτης Χαλκηδονος παρακαλω!!!
Ειναι ενα ακομα απο τα πολλα και ποικιλλα φαιδρα και γελοια που εκαστοτε μας αραδιαζει για να μας επιβεβαιωση οτι εκ Φαναριου η σοβαροτητα εξελιπεν τελειως.
Ειναι ενας απο τους συνοδικους - μαριονετες τους συνεχως αυξανομενους απο τον Αυθεντη και δεσποτη τους Βαρθολομαιον τον Ιμβριον τον Αρχοντοχωριατην.
Δεν θελουμε, ρασοφορε πατερ, να μας κανετε μελη, δεν θα παρουμε, να μας λειπη η καρναβαλοφορια.
Εσεις ειστε υπεραρκετοι εκει στο Εσβεσμενο Φαναρι.
Μην προσπαθειτε να παρασυρετε και αλλους.
Καποιον αλλον κυριο εχετε εσεις εκει, απο τον δικο μας.

Ἂς στραφῶμεν τοίνυν πρὸς τὸ "ἅγιον θέατρον" τοῦ αἰῶνος καὶ τοῦ κόσμου τούτου, τοῦ γέμοντος ὡς πάντοτε, ἐκ ποικίλων καὶ δὴ καρναβαλομόρφων Χατζηγιατμάζηδων, μάλιστα δὲ οὐχὶ συμβολικῶς ἀλλὰ πραγματικῶς! 
Καὶ ἂς ἐπιλέξωμεν ἐὰν ἐπιθυμῶμεν νὰ εἰσχωρήσωμεν εἰς τὸ "εὐλογημένον" τοῦτο ρουσφέτιον, ἐφ’ ὅσον δὲν εἴμεθα ἤδη μέλη! 
"Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν μείνῃ καὶ ἡ χαρὰ ἡμῶν πληρωθῇ" (Ἰω. 15, 11). 
Καλὴ Σαρακοστὴ

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Ελληνες, μην τους ξεχασετε οταν ερθη η ωρα τους. Στα 3 μετρα.

ΟΙ 300 ΜΑΧΑΡΑΧΙΑΔΕΣ 


ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΧΑΡΑΓΙΑΔΑΚΙΑ ΤΟΥΣΤην στιγμή που οι Έλληνες ζουν με μισθούς πεινας των 500 ευρώ, ή είναι άνεργοι και πληρώνουν φόρους σαν να παίρνουν 1500,ο Χαρης Θεοχάρης, ο ψυχρος με γκεσταμπιτικο υφος σαμαρας, που με εγκυκλίους νόμους-λαιμητόμους μας έχει βγάλει όλους φοροφυγάδες, παίρνει τον παχυλό μισθό των  4.750 ευρώ
Με τέτοιες αποδοχές είναι εύκολο να τσακίζεις τον κόσμο στην φορολόγηση και να τον βγάζεις φοροφυγά, δεν πρόκειται να πεινάσει ποτέ.


Το καλύτερο όμως (για τον ίδιο φυσικά) είναι ότι τον μισθό του τον πληρώνουν οι Έλληνες άνεργοι, ή έμμισθοι των 500 ευρώ φορολογούμενοι, που κινδυνέυουν να ΄χασουν το σπίτι τους από τις εγκυκλίους του, για τον ύπνο δεν λέμε έχει χαθεί προ πολλού.

Ο π. Νικ. Μανώλης (Βίντεο) μιλά για συνάντηση Πάπα-Πατριάρχη, για π. Φιλ. Ζερβάκο και για επικείμενο μεγάλο ΔΙΩΓΜΟ! Σχόλιο. 
  π. Νικόλαος Μανώλης, σὲ πρόσφατη ὁμιλία του, ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Φαναρίου περὶ τῆς συναντήσεως στὰ Ἱεροσόλυμα τοῦ Πάπα μὲ τὸν Πατριάρχη. Χαρακτήρισε τὸ θέμα πολὺ σοβαρὸ καὶ πληροφόρησε ὅτι οἱ Ἑβραῖοι σ’ ὅλο τὸν κόσμο πανηγυρίζουν γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὰ Ἱεροσόλυμα.

 
Στὴ συνέχεια χρησιμοποίησε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ Γέροντα Φιλόθεου Ζερβάκου, ὁ ὁποῖος –σὲ συμφωνία μὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους– ἀπέτρεπε τὴν τυφλὴ ὑπακοὴ στοὺς Ἐπισκόπους, ὅταν μάλιστα αἱρετίζουν –ὅπως οἱ τελευταῖοι Οἰκουμενιστὲς Πατριάρχες– καὶ τόνισε ὅτι  «ἐὰν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἀκολουθοῦσαν κατὰ γράμμα τοὺς Ἐπισκόπους σὲ ὅλα, οὔτε Ἐκκλησία, οὔτε καὶ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς θὰ ὑπῆρχε»!
 
Στὸ τέλος (καὶ ἴσως ὑπὸ τὴν πίεση ὅποιων ἄλλων προβλημάτων-διώξεων ἀντιμετωπίζει ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης) προχώρησε σὲ μιὰ «πρόρρηση» γιὰ «μεγάλο διωγμὸ» ποὺ ἐπίκειται κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές.

Συγκεκριμένα εἶπε:
Σήμερα, ἀντὶ δικοῦ μου σχολιασμοῦ καὶ ἐπειδή «πολλὰ ἀκούω συνεχῶς γιὰ τὶς θέσεις μου, γι’ αὐτὰ ποὺ λέω καὶ γι’ αὐτὰ ποὺ δηλώνω, γιὰ νὰ μὴ λέτε καὶ σεῖς ὅτι τὰ κατεβάζω ἀπὸ τὸ κεφάλι μου καὶ εἶναι δικά μου πράγματα αὐτὰ ποὺ λέω καὶ ὅτι ἔχω ἐμπάθεια, καὶ μὲ ἐμπάθεια μιλάω καὶ ἀσχολοῦμαι μὲ πράγματα τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ἔπρεπε, δὲν θὰ μιλήσω ἐγώ· ὄχι. Χαζὸς εἶμαι· τελείωσε αὐτό. Θὰ βάζω ἄλλους νὰ μιλᾶν γιὰ μένα, γιὰ νὰ μὴ λέτε ὅτι τὰ εἶπα ἐγώ. Σᾶς τὸ ἀπαγορεύω. Ἁπλῶς σᾶς τὰ διαβάζω. Δὲν πιστεύω νὰ ἀπαγορεύεται νὰ σᾶς διαβάζω λόγια Πατέρων καὶ Ἁγίων Γερόντων τῆς ἐποχῆς μας;
 
Ἕνας ἐκ τῶν Ἁγίων Γερόντων εἶναι ὁ Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος. Ἴσως ἤθελα νὰ πῶ κι ἐγὼ κάπως ἔτσι. Ἴσως. Ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν ἔχω καμιὰ ὄρεξη νὰ μιλήσω ἐγώ, θὰ βάλω τὸν Ἅγιο αὐτὸ Γέροντα νὰ μιλήσει, γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Παράδοση.
 
Καὶ διάβασε ἀποσπάσματα ἀπὸ βιβλίο τοῦ π. Φιλόθεου καὶ εἰδικὰ τὸ σημεῖο ποὺ ὁ Γέροντας Φιλόθεος λέγει ὅτι δὲν πρέπει νὰ ὑπακοῦμε τοὺς Ἐπισκόπους, γιατὶ ἂν ἀκούγαμε καὶ ὑπακούαμε ὅλα ὅσα κακόδοξα ἢ ἀνόητα λέγουν κάποιοι Ἐπίσκοποι, ἡ Ἐκκλησία θὰ εἶχε διαλυθεῖ!
 
Διαβάζει ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Φιλόθεου: «Λύκοι προβατόσχημοι ἄνοιξαν διάπλατα τὶς πόρτες τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιὰ νὰ εἰσέρχονται ἀνεμπόδιστα στὴ λογικὴ ποίμνη ἄγριοι λύκοι αἱρετικοί, νὰ ἁρπάζουν, νὰ κατασπαράσσουν, καὶ νὰ διασκορπίζουν τὰ λογικὰ πρόβατα. Οἱ μνημονευθέντες ἐκκλησιαστικοὶ ἄρχοντες, ἀντὶ νὰ εἶναι ἀκριβεῖς φύλακες τῶν Ἀποστολικῶν καὶ Πατερικῶν παραδόσεων, ἔγιναν καταφρονηταὶ καὶ παραβάται..., ψευδεπίσκοποι, ψευδοπατριάρχες κ.λπ.».
 
Ἔγραψε (συνεχίζει) μιὰ Ἐπιστολὴ τότε (ὁ π. Φιλόθεος) πρὸς τὸν Πατριάρχη Κων/πόλεως. Μεταξὺ ἄλλων γράφει πρὸς τὸν τότε Πατρ. Δημήτριο (1972) καὶ τὰ ἑξῆς:
 
«Ἐὰν δὲ ὁ Πατριάρχης δὲν ἀναγνωρίσει τὰ λάθη του καὶ ἐπιμένει στὶς πλάνες του, τότε πρέπει νὰ ἐξεγερθοῦμε ἀπὸ τὸν ὕπνο τῆς ραθυμίας καὶ τῆς δειλίας ...καὶ νὰ φωνάξουμε: Ἔξω οἱ λύκοι καὶ οἱ λησταί. Τὸ πνευματικὸ σπίτι ποὺ μᾶς ἐδώρησε ὁ οὐράνιος Πατέρας δὲν σᾶς παραδίδουμε...».
 
Θὰ συνεχίσω μὲ μιὰ καταπληκτικὴ θέση του:
«Ἐὰν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἀκολουθοῦσαν κατὰ γράμμα τοὺς Ἐπισκόπους...». Ἔτσι δὲν μᾶς λένε; Νὰ ἀκολουθήσουμε τοὺς Ἐπισκόπους, νὰ κάνουμε ὑπακοὴ σὲ ὅλα. Στὴν Ἁγία Ἐκκλησία, λένε, μὴν ἀντιδρᾶς. Βούλωστο. Μὴν ὑψώνεις φωνή. Μὴ λὲς ἄλλο λόγο. «Ἐὰν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἀκολουθοῦσαν κατὰ γράμμα τοὺς Ἐπισκόπους σὲ ὅλα, οὔτε Ἐκκλησία, οὔτε καὶ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς θὰ ὑπῆρχε».
Φοβερὸς λόγος αὐτός. Στηρίζεται στοὺς Ἁγίους Πατέρες.
-Ἀκροατής: Ποιός Πατριάρχης ἦταν τότε;
-π. Νικόλαος: Δὲν ἔχει σημασία. Ὁ Δημήτριος ἦταν, ἀλλὰ δὲν ἔχει σημασία· ὅλοι οἱ Πατριάρχες τῆς ἴδιας γραμμῆς εἶναι. Γράφει, λοιπόν, τὸ 1930 πρὸς τὸν Μητροπολίτη Αἰτωλοακαρνίας Ἱερόθεο:
 
«Ἐὰν Σεβασμιώτατε, κατὰ τὴν γνώμη τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Ἰγνατίου, ἀκολουθοῦσαν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ κατὰ γράμμα τοὺς Ἐπισκόπους σὲ ὅλα, ἀλοίμονο τότε· οὔτε Ὀρθοδοξία, οὔτε Ἐκκλησία, οὔτε Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς θὰ ὑπῆρχε σήμερα. (Ἂν ἀκολουθοῦσαν δηλ). Πατριάρχες καὶ Ἐπισκόπους, Σαβελλίους, Μακεδονίους κ.λπ. καὶ δεχόνταν τὰ φρονήματά τους, ποῦ τότε Ὀρθοδοξία, ποῦ Χριστιανὸς εὐσεβὴς καὶ Ὀρθόδοξος; Καὶ τί λέγω Πατριάρχες καὶ Μητροπολίτες καὶ δὲν λέγω Συνόδους, ὅπως στὴ Σύνοδο τῆς Κων/πολης τὸ 754;».
 
Ἀκοῦστε, συγκεντρώθηκαν 348 Πατέρες, Ὀρθόδοξοι, καὶ ἔκαναν Σύνοδο καὶ ἐξέδωσαν “Ὅρο”, καὶ καταδίκασαν τὶς Εἰκόνες, καὶ ἀπαιτοῦσαν ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ὑπακοή. Μὴ τὰ βλέπετε σήμερα (σ.σ. ποὺ γνωρίζουμε  ὅτι ἐκεῖνοι οἱ Ἐπίσκοποι ἦσαν αἱρετικοί)... Τότε αὐτοὶ οἱ Πατριάρχες ἦταν, αὐτοὶ οἱ Μητροπολίτες ἦταν, ἔκαναν μιὰ χαρὰ ὡραία Σύνοδο, μὲ λειτουργίες, μὲ ψαλμωδίες, μὲ ἀνακοινώσεις, μὲ ἐπικυρώσεις... καὶ ἐπέβαλλαν σὲ κάθε πιστό: ἂν εἶσαι ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ κάνεις ὑπακοή! Ναί, ἀδελφοί μου. Φοβερό! Φρικτό! Ὁπότε· ἂν αὐτὸ ἴσχυε μέχρι σήμερα; Δὲν θὰ ἔπρεπε σήμερα νὰ προσκυνοῦμε τὶς Εἰκόνες. Ἂν τὸ κάνατε σήμερα θὰ εἴσαστε ἀφορισμένοι!
 
«Ἄρα, ἐμεῖς ἔχουμε τὴ γνώμη καὶ ὁμολογοῦμε ὅτι εἶναι ἄξιοι κάθε ἐπαίνου γιατὶ δὲν πειθάρχησαν καὶ ἀποσχίστηκαν καὶ ἀξιώθηκαν οὐρανίων στεφάνων γιὰ τὴν παρακοή τους ἐκείνη καὶ σήμερα τοὺς τιμοῦμε ὡς Ἁγίους... Καὶ ὁ ἀπ. Παῦλος μᾶς παραγγέλλει: “Ἐὰν εὐαγγελίζεται ὑμῖν παρ ὃ εὐαγγελισάμην, ἀνάθεμα ἔστω”! ...Ἡ δὲ Ζ΄ Οἰκουμ. Σύνοδος ὁρίζει: “Ἥτις πᾶσαν παράβασιν ἀποστολικὴν ἔγγραφον ἢ ἄγραφον ἀθετεῖ, ἀνάθεμα”. Οἱ καινοτομίες ἐπισύρουν τὴν ὀργὴν τοῦ Κυρίου. Ἀφοῦ αὐτοὶ οἱ Πατέρες δὲν σέβονται τὶς ἀποφάσεις τῶν ...Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων, ἀλλὰ τὶς καταφρονοῦν, ποιός ἀπ’ τοὺς φρονοῦντες καλῶς θὰ σεβασθεῖ τὶς δικές τους;».
 
(Δὲν μᾶς εἶπε ὁ π. Νικόλαος, μὲ ποιά ἀφορμὴ ἔστειλε αὐτὴν τὴν ἐπιστολή ὁ π. Φιλόθεος τὸ 1930; Μήπως γιὰ τὴν ἔνσταση τῶν παλαιοημερολογιτῶν; Κι ἂν ὁ π. Φιλόθεος τότε, πρὶν ἀκόμα ἐκδιπλωθεῖ καὶ φανερωθεῖ ἡ παναιρετικὴ Οἰκουμενιστικὴ λαίλαπα, ἔγραφε αὐτά, μόνο καὶ μόνο γιὰ τὴν ἀλλαγὴ μιᾶς παραδόσεως, τοῦ Ἡμερολογίου, τί θὰ ἔγραφε σήμερα γιὰ τὴν ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;)!
 
(Συνεχίζει): Ἔτσι μιλοῦσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ Γεροντάδες... Μιλοῦσαν καὶ τὰ βάζαν μὲ ὅλους καὶ δὲν φοβόντουσαν νὰ κρεμάσουν καὶ τὸ πετραχήλι τους ἀκόμα γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Θὰ σᾶς κάνω μιὰ πρόβλεψη, ὄχι προφητεία. Μιὰ πρόβλεψη.
 
Σὲ περίπτωση ποὺ τὰ πράγματα θὰ πᾶνε στὸ ἀπροχώρητο, ἂν δηλαδή, μετὰ ἀπὸ τὶς Συνόδους στὴ συνάντηση μὲ τὸν Πάπα καὶ τὴν Πανορθόδοξη, τὰ πράγματα πάρουν ἄλλη τροπὴ πρὸς τὸν ἄκρατο Οἰκουμενισμό, καὶ πρὸς τὴν Ἕνωση, καὶ πρὸς τὸ κοινὸ ποτήριο, νὰ ξέρετε θὰ χυθεῖ αἷμα. Θὰ σφαχτοῦνε καινούργιοι μάρτυρες, θὰ χύσουν τὸ αἷμα τους Χριστιανοὶ γιὰ τὴν ἀγάπη τῆς Ὀρθοδοξίας. Θὰ πέσει πολὺ θρῆνος στὴν Ἐκκλησία, μεγάλος διωγμὸς καὶ θὰ θρηνήσουμε πολλοὺς μάρτυρες γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ· καὶ θὰ γίνει (αὐτό).
 
Καὶ θὰ βλέπετε ἀνθρώπους ποὺ θὰ θυσιάζουν τὴν ζωή τους γιὰ τὴν πίστη τους, γιὰ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Θὰ γίνει αὐτό.
 
Ὅσο εἶναι καιρὸς οἱ Πατριάρχες νὰ φυλάξουν τὴν πατρώα πίστη μας, τὸ «πατροπαράδοτον σέβας», τὴν Ὀρθόδοξο πίστη καὶ νὰ μὴ διανοηθοῦν νὰ κάνουνε τὴν φημιζόμενη ἑνότητα καὶ μᾶς τὴν ἐπιβάλουν. Δὲν θὰ τὴν δεχτοῦμε, θὰ ἀντιδράσουμε, θὰ χύσουμε τὸ αἷμα μας γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ θὰ διατρανώσουμε μὲ τὸ αἷμα μας καὶ τὴν πίστη μας τὴν ἀγάπη μας στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν Ἁγία Ὀρθοδοξία.
 
Εἶναι μιὰ πρόρρηση ποὺ κάνω καὶ νὰ τὸ ξέρετε, θὰ τὸ δοῦμε. Ἂν τολμήσουν νὰ ἐπιβάλουν τὴν ψευτοενότητα στοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, θὰ ἀντιδράσουμε. Θὰ ἀντιδράσουμε. Θὰ βγοῦνε Ἅγιοι ἀπὸ τὰ μνήματα καὶ θὰ ὑψώσουμε φωνὴ πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ θὰ πέσει φωτιὰ καὶ θὰ τοὺς κατακαύσει. Νὰ τὸ ξέρετε αὐτό.
(Ἔντονα χειροκροτήματα ἀπὸ τὸ ἀκροατήριο).
Εἶναι μιὰ πρόρρηση ποὺ τὴ λέω ἐν ἐπιγνώσει. Βλέπω πράγματα μπροστά μου ποὺ ἔρχονται καὶ νὰ τὸ ξέρετε, ἔρχεται διωγμός. (Το Βίντεο ἐδῶ).

Σχόλιο:

Σὲ αὐτὰ ποὺ εἴπατε, πάτερ Νικόλαε, ἔχουμε νὰ παρατηρήσουμε τὰ ἑξῆς:
 
Ἐσεῖς, πάτερ, γιατί σκέπτεστε τὸ πετραχήλι σας καὶ παραμένετε κοντὰ σὲ αὐτοὺς ποὺ θεωρεῖτε αἱρετικούς; Τί ἄλλο λέγει ὁ π. Φιλόθεος δεκαετίες πρίν; Ποιός σᾶς βάσκανε, κι ἐνῶ βλέπετε ποιά εἶναι, ἡ ἀπὸ τοὺς Ἁγίους διδασκόμενη στάση στὴν αἵρεση, καθυστερεῖτε νὰ τὴν ἐφαρμόσετε;
 
Νὰ διακινδυνέψουμε, πάτερ, μιὰ ἐξήγηση; Δὲν προχωρεῖτε στὴν Ὀρθόδοξη Διακοπὴ Μνημοσύνου, γιατὶ τηρεῖτε μιὰ «μεσοβέζικη» θέση! Ἀπὸ τὴν μιὰ σᾶς ἀπειλοῦν οἱ Οἰκουμενιστές, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη σᾶς ἀπαγορεύουν οἱ «ἀντι-Οἰκουμενιστὲς» νὰ φέρετε εἰς πέρας ἐκεῖνο, ποὺ ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν ὑποσχέθηκαν, ξεκίνησαν -καὶ μαζί τους ξεκινήσατε κι ἐσεῖς- ἀλλὰ στὸ δρόμο ἀνακάλεσαν χωρὶς νὰ δικαιολογήσουν καὶ νὰ στηρίξουν τὴν ὑποχώρησή τους στοὺς Ἁγίους Πατέρες.
 
Δὲν συνειδητοποιεῖτε, λοιπόν, ὅτι ἔτσι χάνεται καιρός; Ἡ αἵρεση παγιώνεται καὶ ἐπεκτείνεται «ἀβρόχοις ποσί»;
 
«Ἰδοῦ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας». Ἀργότερα θὰ εἶναι ἀργά, θὰ βρεθεῖτε καὶ θὰ βρεθοῦμε πρὸ τετελεσμένων γεγονότων. Ἡ ὅποια ἐπιτυχία θὰ ἀφορᾶ μόνο τὴν σωτηρία μας, τὴν σωτηρία σας, ὄχι τὴν ἀποτροπὴ τῆς αἱρέσεως!
 
Ἀναφέρει ὁ π. Φιλόθεος στὸ κείμενο ποὺ διαβάσατε, τὸν αἱρετικὸ Νεστόριο. Καὶ γνωρίζετε ὅτι θεώρησαν ἐπιβεβλημένη τότε, οἱ πιστοὶ καὶ οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Κελεστῖνος (ποὺ  δικαίωσαν τοὺς πιστούς) τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν μόλις ἀναφανεῖσα αἵρεση τοῦ Νεστοριανισμοῦ καὶ ἀπὸ τὸν Νεστόριο. Γιατί ἄραγε ἦταν ἐπιβεβλημένη τότε, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ μία αἵρεση λίγων μόλις ἐτῶν, καὶ δὲν εἶναι ἐπιβεβλημένη σήμερα, τώρα, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν αἰωνόβιο πλέον Οἰκουμενισμὸ καὶ ἀπὸ τὸν αἱρεσιάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τοὺς σὺν αὐτ; Καὶ τότε αἵρεση καὶ τώρα αἵρεση, μάλιστα σήμερα Παναίρεση. Διαφωνεῖτε;
 
Ἂν λοιπόν, θέλετε νὰ προσφέρετε στὸ Χριστὸ καὶ στὴν Ὀρθοδοξία, σταματεῖστε νὰ ἐπιδοκιμάζετε καὶ νὰ ἀκολουθεῖτε τὴν κακόδοξη θέση τοῦ μητροπολίτη Πειραιῶς (ποὺ θέλει πρῶτα τὴν ἐπιβολὴ τοῦ «κοινοῦ ποτηρίου» γιὰ νὰ διακόψει τὸ Μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη). Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποτρέψουμε ἢ νὰ καθυστερήσουμε (κατὰ τὸ ἀνθρώπινο) αὐτὴν τὴν κίνηση τοῦ Πατριάρχη καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἐσεῖς καὶ ὅσοι ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ἀγωνίζονται σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση. Κι αὐτὸ γιατὶ εἶναι ὁμολογημένο ἀπὸ πολλοὺς σύγχρονους ποιμένες ὅτι οἱ Οἰκουμενιστὲς μετροῦν τὶς ἀντιδράσεις τῶν πιστῶν, καὶ σύμφωνα μὲ αὐτὲς προχωροῦν!
 
Δὲν ἀποτελεῖ, πάτερ μου, ἡ Μνημόνευση, ἡ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ἢ τῶν κοινωνούντων μὲ αὐτούς –τὸ λιγότερο– ἐγκατάλειψη τοῦ ἀγῶνα, παράδοση τοῦ πεδίου στὰ χέρια τῶν ἐχθρῶν; Δὲν εἶναι σὰν νὰ παραδίδετε στὶς παναιρετικὲς ἰδέες τῶν Οἰκουμενιστῶν τοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι βλέπουν ἐσᾶς καὶ τὴν ὁμάδα σας, νὰ τούς μνημονεύει; Δὲν ἀποτελεῖ –τὸ κυριότερο– ἐναντίωση στοὺς Ἁγίους μας, οἱ ὁποῖοι "οὔτε μιὰ ὥρα" δὲν ἤθελαν νὰ ἔχουν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς; (Μ. Βασίλειος, Ἀθανάσιος, Θεόδωρος Στουδίτης κ.λπ.).
 
Θυμηθεῖτε, ἐπίσης, ὅτι ἐσεῖς πολλὲς φορὲς μᾶς εἴπατε (καὶ ὁ πνευματικός σας π. Ἀγάθων) ὅτι ἡ Ἕνωση ἔχει γίνει. (Τὸ ἴδιο ἔχουν ὁμολογήσει ὁ ἀείμνηστος π. Ἀρσένιος Κομπούγιας, ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός κ.ἄ.). Ἡ ἐπισημοποίηση τῆς Ἑνώσεως ἔχει σημασία; Δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει ἡ πρόληψη;
 
Πόσοι, ἕως ὅτου συμβεῖ τὸ «ἐπίσημο» τῆς Ἑνώσεως, θὰ παραμείνουμε ὀρθόδοξοι στὸ φρόνημα, δὲν θὰ ἀλλοιωθοῦν ἀκόμα περισσότερο τὰ φρονήματά μας; Καὶ πῶς μὲ ἀλλοιωμένη πίστη, ἀλλοιωμένα κριτήρια, Οἰκουμενιστικά, θὰ δυνηθοῦμε τότε νὰ χύσουμε (ὅπως εἴπατε) τὸ αἷμα μας;
 
Καὶ ἐκεῖνοι ποὺ θὰ μείνουν πιστοί, καλῶς. Οἱ ἄλλοι ὅμως· ἐκεῖνοι ποὺ ἀφομοιώνονται ἀπὸ τὴν αἵρεση, ἀπὸ τὰ οἰκουμενιστικὰ κηρύγματα περὶ «ἀγάπης», «εἰρήνης», «καταλλαγῆς» καὶ τὰ ἀντι-Οἰκουμενιστικὰ περὶ «οἰκονομίας» καὶ «ἀνοχῆς» (ποὺ καὶ ἡ δική σας στάση ἐκπέμπει); Γι’ αὐτούς, πέρα ἀπὸ τὴν δική τους εὐθύνη, πόση εὐθύνη ἀναλογεῖ σὲ σᾶς, καὶ στοὺς ἄλλους ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Ποιμένες, ποὺ τώρα μνημονεύουν τοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ ἀφήνουν νὰ ἀφομοιώνονται πιστοὶ στὴν αἵρεση; Δὲν ἰσχύει γιὰ σᾶς τὸ τοῦ π. Φιλοθέου: «Ἂν ἀκολουθοῦσαν Πατριάρχες Σαβελλίους, Μακεδονίους κ.λπ. καὶ δεχόνταν τὰ φρονήματά τους κ.λπ. ...»; Μήπως πρέπει νὰ μετατρέψετε τὴν δική σας ἔκκληση: «Ὅσο εἶναι καιρὸς οἱ Πατριάρχες νὰ φυλάξουν τὴν πατρώα πίστη μας, τὸ “πατροπαράδοτον σέβας”» σέ «Ὅσο εἶναι καιρὸς οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς νὰ φυλάξουν τὴν πατρώα πίστη μας, διὰ τῆς Πατερικῆς στάσης ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές»;
 
Νὰ σᾶς θυμίσουμε πάτερ, ὅτι ἐπὶ Νεστοριανισμοῦ, δὲν περίμεναν γιὰ νὰ ἀντιδράσουν καὶ νὰ ἀποτειχιστοῦν, νὰ ἐπικρατήσει πρῶτα ἡ αἵρεση· οὔτε περίμεναν κάποια καταληκτικὴ Ἕνωση μὲ αἱρετικοὺς (ὡς νῦν περιμένουμε νὰ γίνει -ἐπίσημα, γιατὶ ἀνεπίσημα ἔχει γίνει- μὲ τοὺς Παπικούς), ἀλλὰ ἁπλῶς μὲ τὴν ἐκφώνηση ἁπλῶς τῆς αἱρέσεως τοῦ Νεστορίου, ἀποτειχίστηκαν οἱ Ὀρθόδοξοι ἐντὸς ἐλαχίστου χρόνου.
 
Καὶ τέλος. Γιατί συμφωνεῖτε καὶ συνεργάζεσθε μὲ τοὺς «ἀντι-Οἰκουμενιστὲς» ποὺ ἔχουν ἀπομονώσει, ὅλους ἐκείνους ποὺ ἔχουν κάνει, αὐτὰ ποὺ ἐσεῖς προαναγγέλλετε πὼς θὰ κάνετε στὸ μέλλον; Ἀντὶ νὰ μᾶς ἐνισχύσετε (καὶ ἔχουμε ἀνάγκη –πέρα ἀπὸ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Θεοῦ– καὶ τῆς ἀνθρωπίνης ἐνισχύσεως τῶν συναγωνιστῶν ἀδελφῶν καὶ Πατέρων), ἐσεῖς μᾶς ἀπομονώνετε καὶ μᾶς πετροβολεῖτε ὡς ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ὡς σχισματικούς καὶ αἱρετικούς. Τί παραπάνω κάναμε ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβούλευε ὁ π. Φιλόθεος Ζερβάκος; Τί παραπάνω, ἀπ’ ὅ,τι παραγγέλλει ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας κάνουμε;
 
Πάντως πάτερ, νὰ ξέρετε κι ἐσεῖς, ὅτι οἱ Οἰκουμενιστὲς τελικὰ θὰ τολμήσουν νὰ ἐπιβάλουν τὶς θέσεις τους (πιθανὸν χωρὶς ἀντίσταση καὶ χωρὶς τὸ πολὺ αἷμα ποὺ φαντάζεστε, αὐτὸ μόνο ὁ Θεὸς τὸ γνωρίζει), ἐπειδή, δυστυχῶς, ἐσεῖς καὶ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ποιμένες, κάνοντας ἕναν ἀναποτελεσματικὸ καὶ ἀντι-Πατερικὸ «χαρτοπόλεμο», τοὺς τὸ ἐπιτρέπετε.

____________________________
 
Υ.Γ. Δὲν θὰ θέλαμε νὰ ἀμφισβητήσουμε τὶς ἀγαθές σας προθέσεις «νὰ χύσετε τὸ αἷμα σας γιὰ τὴν Πίστη». Προσέχετε ὅμως τὶς μεγαλοστομίες σας. Διότι κι ἄλλοτε εἴπατε ὅτι ἐπιθυμεῖτε νὰ ἀφορισθεῖτε, ὅπως ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ἢ ὅτι θὰ ξαπλώνατε στὸ ὁδόστρωμα τῆς Θεσσαλονίκης γιὰ νὰ μὴν περάσουν οἱ ὁμοφυλόφιλοι, ἀλλὰ τελικὰ κάνατε πίσω! Λόγια, χωρὶς πράξεις, ποὺ μᾶς δίνουν τό δικαίωμα νά ἀμφιβάλλουμε, καθόσον μάλιστα, ὄχι μόνο δὲν τολμᾶτε νά ὑποστηρίξετε ἐμᾶς πού ἀποτειχισθήκαμε, ἔστω καί πρόωρα ὅπως ἰσχυρίζεσθε, ἀλλὰ οὔτε κἂν τολμᾶτε νὰ παραβεῖτε τὴν ἀνεπίσημη (ἀλλὰ «ρητή» ὅπως μᾶς πληροφόρησαν) γραμμὴ τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν νὰ μὴ διαλεχθοῦν μαζί μας! (Π.χ. ἡ Μητρόπολη Πειραιῶς, ἔντρομη ἀναίρεσε τὴν ὑπόσχεση γιὰ τὴν διενέργεια Ἡμερίδας γιὰ τὴν Ἀποτείχιση! Μήπως ἐπειδὴ στέρεψαν ἀκόμα καὶ τὰ δυτικότροπα ἐπιχειρήματά τους;).
 
     Φοβᾶσθε τὴν ἀπομόνωση, πάτερ, τὶς κατηγορίες τῶν ἀνθρώπων! Γι’ αὐτό, παρόλο ποὺ αὐτὰ ποὺ εἴπατε πὼς θὰ πράξετε (καὶ κατὰ καιροὺς διδάσκετε) δὲν ἀπέχουν ἀπὸ τὴ γραμμὴ τῶν Ἁγίων ποὺ ἀκολουθοῦμε στὴν πράξη, ἀρνηθήκατε νὰ στηρίξετε κάποιους κληρικοὺς ποὺ διώχθηκαν καὶ καθαιρέθηκαν γιὰ τὸν ἀγῶνα τους ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ· μάλιστα, οὔτε κἂν δημοσιεύετε τὰ κείμενά μας καὶ ἄλλα πολλά...
      
 
Τέλος· ὅσα γράφουμε, δὲν ἀποτελοῦν κατηγορία ποὺ ἀφορᾶ τὸ πρόσωπό σας, ἢ τὸ πρόσωπο τῶν ἄλλων Πατέρων. Ὁ κάθε ἕνας εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ τὸ Χριστὸ νὰ ἀκολουθεῖ τὶς Ἐντολές Του. Δὲν πρόκειται ὅμως γι’ αὐτό. Πρόκειται γιὰ τὴν ἀλλαγὴ διδασκαλίας ὡς πρὸς τὴν στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὶς αἱρέσεις.


 

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου