Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Nεα απαντησι στα φνηναφηματα του Σιγονταροοικουμενιστη π. Ιωηλ της Κονιτσας

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ


ΜΕ ΤΟ AIDS ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!του Αποτειχισθέντος θεολόγου, Νικολάου Πανταζή

10 "Ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού

11 ενδύσασθε την πανοπλίαν του Θεού προς το δύνασθαι υμάς στήναι προς τας μεθοδείας του διαβόλου

12 ότι ουκ εστίν ημίν η πἀλη προς αίμα και σάρκα αλλά προς τας αρχάς προς τας εξουσόιας προς τους κοσμοκράτορας του σκότους τουτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις

13 δια τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού ίνα δυνηθήτε αντιστήναι εν τη ημέρα τη πονηρά και άπαντα κατεργασάμενοι στήναι

14 στήτε ουν περιζωσάμενοι την οσφύν υμών εν αληθεία και ενδυσάμενοι τον θώρακα της δικαιοσύνης

15 και υποδησάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του ευαγγελίου της ειρήνης

16 εν πάσιν αναλαβόντες τον θυρεόν της Πίστεως εν ω δυνήσεσθε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα σβέσαι

17 και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξασθε και την μάχαιραν του Πνεύματος ο εστίν ρήμα Θεού." (Εφ. 6, 10-17)Η παραπάνω Αγιογραφική παραπομπή μιλά ξεκάθαρα και ολοζὠντανα για μάχη. Θυμίζει μαχητική σκηνή σε επική πολεμική ταινία. Περιγράφει την πολεμική ενδυμασία του Ορθοδόξου Μαχητή, την Πανοπλία του Θεού! Ο Οποίος μάλιστα Θεός, σύμφωνα με δική Του, προσωπική δήλωση και διαβεβαίωση, δεν ήλθε να βάλει ειρήνη αλλά μάχαιραν!Και έρχεται πάλι για τρίτη φορά, ο π. Ιωήλ Κωνστάνταρος να ανατρέψει αυτή την Ευαγγελική Αλήθεια και να μας παρουσιάσει διπλωματικώς και σκοπίμως άλλον λόγο του ιδίου του Αποστόλου Παύλου: «Δούλον δε Κυρίου ου δει μάχεσθαι, αλλ΄ήπιον είναι προς πάντας, διδακτικόν, ανεξίκακον» (Β΄ Τιμ. 2. 24)Οι φαινομενικές "αντιφάσεις" της Γραφής αποκαλύπτουν τους αδοκίμους και πτωχούς τω θεολογικώ πνεύματι. Η πονηρή χρήση μη μαχίμων χωρίων της Γραφής γίνεται προς εξυπηρέτηση των φαύλων τάσεων υποχωρήσεως στα της Πίστεως και προωθήσεως της δουλοπρεπούς δεσποτοκρατικής ηττοπαθείας. Ο μολυσμός των Μυστηρίων είναι ο μολυσμός της μαλθακότητος για μάχη, ο δηλητηριασμός της συνειδήσεως που σβήνει και αργοπεθαίνει, που δεν αντιστέκεται, δε μιλά αλλά συμβιβάζεται με το βέβηλο, οικουμενιστικό κατεστημένο. Υποδουλώνεται, ξεβαφτίζεται, ξεπουλιέται.Η χιλιοπιπιλισμένη διαφήμιση υπέρ "της των πάντων ενώσεως" πουλάει. Και όσοι δεν "αγοράζουν", δεν "τα χάφτουν" και λένε "όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω" απ' αυτή την "ηρωϊνη" του Οικουμενισμού, αυτοί αυτομάτως στέκονται εμπόδιο και συστηματικώς "σταμπάρονται" ως "σχισματικοί, ταραχοποιοί και εξω-εκκλησιαστικοί". Διώκονται σφοδρώς. Πολεμούνται ανηλεώς.Είναι αλήθεια ότι δεν βρισκόμαστε σε καιρό ειρήνης αλλά σε καιρό πολέμου, περίοδο φρικτής μάχης, μαρτυρικού διωγμού και μανιακού, συλλογικού πολέμου εναντίον της Αληθινής Πίστεως, της Ορθοδοξίας.Είναι άκρως λυπηρό, ότι αυτός ο πόλεμος και ο φοβερός διωγμός, δεν προέρχεται από απίστους, αντιχρίστους και ανθρώπους των σκοτεινών δυνάμεων, αλλά "εκ των έσω"... Προέρχεται από εν Χριστώ αδελφούς, ιερείς, Αρχιερείς μέχρι και Πατριάρχες.Όσοι εκκλησιαστικοί ηγέτες δεν ανέχονται την ύπαρξη υγιαινόντων λόγων, λόγων αληθείας και ορθοτομήσεως, λόγων Αγιοπατερικών, οι οποίοι ερμηνεύουν αλάνθαστα τους λόγους των Αποστόλων και του Ίδιου του Χριστού, αυτοί οι ύπουλοι, γόητες και πονηροί, διαστρέφουν περίτεχνα τη Γραφή και καταφεύγουν στον στείρο ορθολογισμό τους. Επικαλούνται και καταχρώνται λόγους Αγίων Πατέρων και Αγίων Γερόντων προς κάλυψη της πονηράς διδασκαλίας τους. Αλλά ΔΕΝ αναφέρουν Πατέρες και χωρία που να επιτρέπουν την συμπόρευσή τους με αιρετικούς...Η διδασκαλία τους είναι πονηρή διότι παρουσιάζεται με το προβατικό ένδυμα του εφησυχασμού, τη επικίνδυνη προβιά του συμβιβασμού, την ύποπτη και ύπουλη στάση της "σιωπής των αμνών". Έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες, μη φειδόμενοι του ποιμνίου. Θέλουν την υποταγή του ποιμνίου και επεξεργάζονται την καταστροφή του. Θέλουν το ποίμνιο να παραμένει στο στόμα του λύκου και να μη διαμαρτύρεται που προσφέρεται εις βρώσιν του αβυσσαλέου εχθρού λέοντος Σατάν.
Δεν θέλουν το ποίμνιο να είναι ξύπνιο, ενημερωμένο, αγανακτισμένο και εξαγριωμένο, να γίνονται λιοντάρια που πνέουν το πυρ το αληθινόν, τη φλόγα της Πίστεως, αλλά θέλουν κουταβάκια και γλυκούτσικα "τσιγουάγουα", γατούλες που κάνουν νιάου για πλαδαρόπλαστο γαλατάκι, που τρώνε "κουτόχορτο" και κοιμούνται και χασμουριούνται εις τον αιώνα, τον οικουμενιστικό απατεώνα...Ο π. Ιωήλ Κωνστάνταρος επανέρχεται στο θέμα της Αποτειχίσεως με ένα νέο άρθρο "Αγία Γραφή και Ιεροί Κανόνες", χωρίς όμως να αναφέρει ούτε ΕΝΑ χωρίο, ούτε μία παραπομπή από τους Αγίους Πατέρες που να στηρίζει την συμπόρευσή μας και μυστηριακή κοινωνία με αιρετικούς και πλανεμένους!Ενὠ "αισθάνεται την ανάγκη να τονίσει πως τα όσα ήδη αναφέρει και στη συνέχεια θα αναφέρει, σε καμμία των περιπτώσεων, σκοπό έχουν το να θίξουν την προσωπικότητα ή το να προσβάλλουν εν Χριστώ αδελφούς", όμως αυτό κάνει και αυτό επαναλαμβάνει.Προσβάλλει εν Χριστώ αδελφούς και μάλιστα συλλειτουργό αυτού γενομένω εν Χριστώ, τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά. Σπιλώνει θρασύτατα το όνομά του και λασπολογεί ανεπίτρεπτα την τιμή του. Τιμή μάλιστα, που αποδίδεται από Αποστολική, Θεόπνευστη Σύνοδο εκατοντάδων Θεοφόρων Πατέρων. Τιμή που ατιμάζει τους ατιμάζοντας αυτήν και μη τελούντων την απόδοσιν "της πρεπούσης τιμής τοις ορθοδόξοις".
Ο π. Ιωήλ Κωνστάνταρος, καταφεύγει προκαταβολικώς στη δημιουργία ευσεβιστικών, ταπεινολογικών εντυπώσεων λέγοντας: "Η καλή πίστη και η ειλικρινής διάθεση, είναι κάτι το δεδομένο, και από την θέση αυτή εξαιτούμεθα τις ευχές και τις προσευχές σας".Να είναι σίγουρος πως έχει τις ευχές μας και τις προσευχές μας. Προσευχόμαστε για τους "εχθρούς" μας και αυτό εντός εισαγωγικών διότι εμείς δεν εχθρευόμαστε κανένα παρά την αίρεση και την πλάνη. Ξεχωρίζουμε διά της εν Κυρίω διακρίσεως την πλάνη από τον φορέα της πλάνης.Επειδή όμως οι αντιοικουμενιστές μισούν εμάς και πολεμούν εμάς που απομακρυνθήκαμε προσωρινώς από την αἰρεση, μέχρι που να φέρει ο Θεός κάποια λύση, επειδή οι λεγόμενοι "εντός" και συλλειτουργούντες, μνημονεύοντες και κοινωνούντες ελευθέρως και ακινδύνως με τους φορείς της αιρέσεως μας εχθρεύονται, για αυτό προσευχόμαστε υπέρ των εχθρών ημών και των διωκόντων ημάς.


Ακτινογραφία των προδοτικών Διαλόγων από τον άγ. ΜΑΡΚΟ ΕΥΓΕΝΙΚΟ
Συνεχίζουμε τὸ τρίτο μικρὸ ἀφιέρωμα γιὰ τὸν ἅγιο Μᾶρκο τὸν Εὐγενικό (ποὺ ἀρχίσαμε τὴν 19/1/2014)) μ’ ἕνα δικό του κείμενο. Κι αὐτὸ διότι τὸ κείμενο αὐτὸ
α) Ἀποτελεῖ μιὰ περιγραφή, μιὰ ἀκτινογραφία τῆς παθολογίας τῶν θεολογικῶν Διαλόγων καί, περιγράφοντας ὅσα ἔπραξε ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος καὶ ὅσα παρέλειψαν νὰ πράξουν οἱ ἐπίσκοποι ποὺ συμμετεῖχαν στὴ Σύνοδο Φερράρας Φλωρεντίας, διαζωγραφίζει ἐκπληκτικά, τὰ ὅσα κατάπτυστα πράττουν σήμερα οἱ διάφοροι Βαρθολομαῖοι, Ζηζιούληδες, Σαββᾶτοι, Ἰγνάτιοι κ.λπ., οἱ ὁποῖοι εἶναι προδότες τῆς Πίστεως μὲ δίπλωμα Οἰκουμενιστικό: γνωρίζουν δηλ. ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, γνωρίζουν τί ἔπραξαν οἱ Ἅγιοί μας, γνωρίζουν τί ἔπραξε ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός (ποὺ ἀντιμετώπισε ταυτόσημα ἢ δίδυμα μὲ τὰ σημερινὰ θέματα τῶν συγχρόνων ἑνωτικῶν-οὐνιτικῶν Διαλόγων) κι ὅμως πράττουν τὰ ἀντίθετα, ἐκεῖνα ποὺ τοὺς ὑπαγορεύει ἡ ἀποκαλυπτόμενη ἀντίχριστη παγκόσμια ἐξουσία.
β) (Δημοσιεύουμε τὸ κείμενό του αὐτό) γιὰ νὰ παύσουν ἐπιτέλους οἱ ἀνακρίβειες καὶ οἱ ἀσέβειες πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ ἁγίου Μάρκου καὶ τῶν ἄλλων ἐπισκόπων ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν Σύνοδο Φερράρας Φλωρεντίας. Μὲ τὸ κείμενο δηλ. αὐτὸ διαψεύδονται ὅσοι Οἰκουμενιστὲς διασπείρουν τὶς ψευδεῖς πληροφορίες (κρίνοντας ἀπὸ κάποιες φιλόφρονες προσφωνήσεις κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς Συνόδου)  ὅτι οἱ συμμετασχόντες στὸν Διάλογο μὲ τοὺς Παπικούς (καὶ φυσικὰ ἅγιος Μᾶρκος), εἴτε χαρίστηκαν στὸν Πάπα, εἴτε ἦσαν ἐξ ἀρχῆς φιλενωτικοὶ καὶ ἐνδοτικοὶ εἰς τὰ τῆς Πίστεως. Νὰ παύσουν νὰ παραπληροφοροῦν οἱ λεγόμενοι ἐκ Πειραιῶς "ἀντι-Οἰκουμενιστές" ποὺ τοὺς "συμφέρει" καὶ θέλουν νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἅγιος Μᾶρκος ἐπικοινωνοῦσε ἐκκλησιαστικὰ μὲ λατινόφρονες (ὅπως αὐτοὶ σήμερα μὲ Οἰκουμενιστὲς Ἀρχιερεῖς καὶ Πατριάρχες) καὶ δὲν εἶχε ἀποτειχιστεῖ ἀπὸ αὐτούς! Ὁ ἅγιος Μᾶρκος στὴν παρακάτω "Ἔκθεση", τοὺς διαψεύδει. Τὸ τελευταῖο ἐπικαλέστηκαν καὶ οἱ τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ἀλλὰ τὶς θέσεις τους ἀνέτρεψε π. Εὐθύμιος μὲ τὸ κείμενό του ποὺ πρόσφατα ἀναρτήσαμε. Ἂς δοῦνε καὶ τὴν ἀνατροπὴ τῶν ἀνέντιμων συγγραφῶν τους καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἅγιο Μᾶρκο.
Καὶ ἕνα μεγάλο ἐρώτημα εἶναι: Πῶς ἅγ. Μᾶρκος ἀντελήφθη ἀμέσωςμετὰ τὶς πρῶτες συζητήσεις μὲ τοὺς Λατίνουςὅτι οἱ Παπικοὶ δὲν ἤθελαν νὰ εὕρουν στὴν Σύνοδο τῆς Φερράρας τὴν ἀλήθεια, καὶ οἱ δικοί μας Οἰκουμενιστὲς Ἀρχιερεῖς καὶ θεολόγοι, διαλεγόμενοι μὲ τοὺς Παπικούς ἐπὶ τόσα χρόνια, δὲν κατάλαβαν ὅτι οἱ Παπικοὶ τοὺς (καὶ μᾶς) ἐμπαίζουν, ὅτι προσθέτουν νέες αἱρέσεις ἐπὶ αἱρέσεων, ὅτι οὐδόλως ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀλήθεια (παρὰ διατηροῦν τοὺς Διαλόγους γιὰ νὰ τὴν στραγγαλίσουν ὁλοκληρωτικά) καὶ ὅτι ὁ ἀπώτερος σκοπός τους, (ὅπως ἐπὶ ἁγίου Μάρκου), δὲν εἶναι ἡ εὕρεση της ἀλήθειας, ἀλλὰ ἡ ἐπιθυμία τους νὰ μᾶς ὑποτάξουν;

Ες τό τέλος ατς τς κθέσεως γιος γνωστοποιεῖ ἐπίσημα τὴν ἀπομάκρυνσή τουἀποτείχιση ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς τῆς ἐποχῆς του μὲ τά ξς:
 
κ θ ε σ ι ς 
το γιωτάτου μητροπολίτου φέσου, τίνι τρόπ δέξατο
τό τς ρχιερωσύνης ξίωμα καί δήλωσις τς Συνόδου 
τς ν Φλωρεντί γενομένης».

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Ο προκλητικος και περιφρονητικος ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ του ΙΩΗΛ της Κονιτσας

ΤΟ ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ 

ΤΟΥ π.ΙΩΗΛ 

και των ομοιων του Ψευδοευσεβων 

ΣΩΤΗΡΙΚΩΝ


Δεν ....ΕΝΝΟΕΙ ΕΜΑΣ και τον Ιερομοναχο π. Ευθυμιο Τρικαμηνα, (τον μονορασο και μονοχιτωνα Σπηλαιωτη) αλλα 

....ΕΝΝΟΕΙ ΕΜΑΣ. 

Η διαστροφη της ΑΛΗΘΕΙΑΣ του 

Χριστου και των ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ,

εν ...ευλαβεια και....εκτασει...

 

Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Αγία Γραφή και Ιεροί Κανόνες


ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

«Δούλον δε Κυρίου ου δει μάχεσθαι, αλλ΄ ήπιον είναι προς πάντας, διδακτικόν, ανεξίκακον» (Β΄ Τιμ. 2. 24)

Γράφει ο Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος,

Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. Κονίτσης

e-mail: ioil.konitsa@gmail.com

Πριν ξεκινήσουμε το νέο μας θέμα: «Αγία Γραφή και Ιεροί Κανόνες», αισθανόμαστε την ανάγκη να τονίσουμε πως τα όσα ήδη αναφέραμε και στη συνέχεια θα αναφερθούμε, σε καμμία των περιπτώσεων, σκοπό έχουν το να θίξουν την προσωπικότητα ή το να προσβάλλουν εν Χριστώ αδελφούς,

οι οποίοι προφανώς, με καλή πάντοτε πιστεύουμε προαίρεση, αντικρίζουν και αντιμετωπίζουν τα πράγματα διαφορετικά. Όχι, ουδέποτε αυτό το εφαρμόσαμε ή θα το εφαρμόσουμε. Απλώς, συνειδησιακή ανάγκη και παράκλησις αδελφών, μας ωθεί στο να διατυπώσουμε τις απόψεις μας, οι οποίες αναφέρονται σε καταστάσεις διαμορφωμένες και παγιωμένες, που υφίστανται στον χώρο της Εκκλησίας.

Η καλή πίστη και η ειλικρινής διάθεση, είναι κάτι το δεδομένο, και από την θέση αυτή εξαιτούμεθα τις ευχές και τις προσευχές σας.
Και μετά απ΄ αυτές τις αναγκαίες διευκρινήσεις, να περάσουμε στο θέμα μας.
----------------------------------------

Αναμεινον τις Θεολογικοτατες και Πατερικοτατες απαντησεις σου
.... ΜΟΝΟΛΟΓΟΥΝΤΑ ΙΩΗΛ.
"Καπως ετσι" και ο Ιησους διελεγετο, σαν ....εσενα!!!

Ευτυχως π. Ιωηλ που μας επαινει ο Ιερος Κανονας δηλαδη ο Θεος μας και δεν εχουμε την αναγκη αλλων επαινων με σκοπιμοτητες, δειλιες, ανθρωπαρεσκειες, προδοσιες και αλλα ανομολογητα παθη ρασοφορων ή μη.
Μας αφηνουν αδιαφορους και οι επαινοι αλλα και οι συκοφαντιες σας. 

ZHTEITAI ANTIΛΟΓΟΣ

Άθεοι, αντίχριστοι και Φαρισαίοι 

υπέρμαχοι του Ιησού Χριστού 

δια τον φόβον της Χρυσής Αυγής!
ΝΑ ΠΩΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ» ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ «ΔΙΑΚΟΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΝΗΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, ΔΗΘΕΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ «ΠΛΗΣΙΟΝ», ΕΝΣΠΕΙΡΩΝΤΑΣ ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΚΛΥΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΙ!
Του Ιωάννη Παλαιτσάκη


Μάλιστα! ΕΔΩ φτάσαμε! ΕΤΣΙ μας καταντήσανε οι σάπιοι κι Εθνοπροδότες Πολιτικοί μας και οι ψοφοδεείς κι ανάξιοι Πνευματικοί Ταγοί μας! Όλοι οι ενσυνείδητοι αρνητές, υβριστές και χλευαστές του Κυρίου Ιησού Χριστού και θανάσιμοι εχθροί της Εκκλησίας Του, να ξεχύνονται μέσα απ' ΟΛΑ τα Κανάλια και «ωρυόμενοι ως λέοντες», φρουροί -τάχα- της Πίστης της Χριστιανικής και υπερασπιστές -τάχα- του Ευαγγελίου, «να ζητούν να καταπιούν», ως «ρατσιστή» και «φασίστα», κάθε Έλληνα, που εκφράζει την δυσφορία του για την ανεξέλεγκτη κι ατιθάσσευτη παραβίαση των Εθνικών συνόρων κι εδαφών από στίφη αλλόφυλων, αφρικανών και ασιατών, λαθροεισβολέων, η που θέλει και προσπαθεί να διανείμει τρόφιμα ΜΟΝΟ σε εξαθλιωμένους, δεινοπαθούντες και πεινασμένους ΕΛΛΗΝΕΣ και όχι και σε λαθρομετανάστες.

«Ο Χριστός δεν είπε ν' αγαπάμε και να βοηθούμε τους πλησίον, ακόμη και τους εχθρούς μας»(;) ρωτάνε (με έκδηλο στα πρόσωπά τους, το πονηρό, υποκριτικό και «θριαμβευτικό» -για το δίλημματικό αδιέξοδο στο οποίο οδηγούν, τάχα, τον ερωτώμενο Χριστιανό- ύφος) οι διάφοροι υπηρέτες του «μυστηρίου της ανομίας», που καλύπτονται πίσω από ετικέτες τύπου «αριστερός», «προοδευτικός», «αντιρατσιστής», «αντιφασίστας» κ.λ.π.

Μνήµη καί βίωµα τῶν παλαιῶν ἐφηµερίων µας
Συντροφευμένο τό παλιό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου στόν Πύργο ἀπό τά πυκνοφυτευμένα πεῦκα ἀποτελεῖ κι ἀπομένει μιά ξεχωριστή, συγκινητική θά τήν ἔλεγα, σωματική καί πνευματική ὄαση, μέχρι σήμερα. Καί τό λέω αὐτό μέ τήν ἐμπειρία πού ἔχω, καθώς ξεπέρασα τό μισό αἰῶνα ζωῆς  καί καθώς ἀναλογίζομαι τήν ἀναψυχή, τήν ὁποία πρόσφερε αὐτό τό ξωκκλήσι στόν κουρασμένο καί ὀδυνώμενο ὁδοιπόρο πού ξεκινοῦσε ἀπό τό Λουτράκι, τή Γλώσσα καί τά Κλήματα καί κατευθυνόταν γιά τή Σκόπελο, μέχρι τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1960. Γιατί δέν ἦταν καί τόσο εὔκολο ν᾿ ἀνεβεῖς μέ τά πόδια τόν ἀνήφορο καί μάλιστα κάτω ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες, μέ βροχή δηλαδή, ἤ μέ χιόνια, ὥστε νά πᾶς στή Χώρα! Τοῦτο δέ, ἐπειδή τό μονοπάτι ἦταν κακοστρατιά, παρ᾿ ὅλο πού τό περπατοῦσαν δεκάδες πόδια καθημερινά, ἀνθρώπων καί ζωντανῶν. Γι᾿ αὐτό καί κούραζε τόν στρατοκόπο πολύ. Ἔτσι ὁ Ἅγιος Ρηγῖνος ἀπο­τε­λοῦσε καί ἦταν ἡ παραμυθία τοῦ πληγωμένου ὁδοιπόρου, τοῦ ἄρ­ρω­στου, τοῦ ὑπόδικου, τοῦ χρεώστη.γιος Ρηγνος στν Πργο


παρδοση θλει ν στθηκε κε, στ θση δηλαδ πο εναι τ κκλησκι, γιος Ρηγνος κατ τν ναζτηση το θηρου, τ ποο πρκειτο ν σκοτσει. στσο, τ βθος ατς τς χαμνης πι παρδοσης, σον φορ τν δρυση κα παρουσα τοτου το πανάρχαιου ναο –τ σημεριν κτσμα εναι το 17ου α. (τ παλαιτερο, πο σφαλς θ πρχε, πτε, ραγε, θεμελιθηκε;) εναι ξάπαντος λλο. Πρπει δ –κατ τν κτιμησ μου πντα– ν σχετζεται δρυση το ναο ατο μ κποιο θαμα πο γινε στ νησ, γνωστο πτε. πως σχετζεται περιοχ “Δρακοντσχισμα”μ κάποιο θαμα, πο σφαλς ο Σκοπελτες γνοοσαν, φο μτε πολς Καισριος Δαπντες τ ναφρει. Πντως ατ τ παλι ξωκκλσι πο παλαιτερα φιλοξνησε στ δπλα του κελλ κποιους μοναχος, νκει στ ερ το νησιο προσκυνματα, που ψυχ ναθλλει στν ρημα, ν συγκνηση νκλησης στ νο τν στιγμν τν παλαιτερων πανηγρων, τν Τρτη τς Πεντηκοστς –ατ μς παραδδει Δαπντες– ρχεται ν θυμσει πρσωπα ερων ερομονχων, πιτρπων, προσκυνητν, πανηγυριστν, τ ποα μνο Μνμη το Θεο διασζει μ κρβεια. πως πσης κα τν σων κατοκησαν τ γρω π τν γιο περιοχ, ζησαν κε, τελειθησαν κε κα θφτηκαν σιμ στν γιο. Ποιο, πσοι, ποι διτητ τους, λικα κα τ φλο τους; Δν θ τ μθουμε ποτ. Μνο στ σθαμπο τν ματιν τς ψυχς μας τοτες τς μρες, τς προερτιες τν Χριστουγννων μρες, θ τος παρατηρομε μσα σ να σγνεφο, σν ν κανε θυ­μ­αμα κα νεβανει λευκογλαζο, ν κατευθνονται στ μισοσκτεινο να το γου ν προσκυνσουν, ν᾿ κοσουν σως κα τν κολουθα π κποιο ταπειν Λευτη, πο φνοντας τ Χρα νβηκε κα σ᾿ κε­­νους τος ξωμερτες. Γιατ δν εναι δυνατ ατ πο ναφρονται στς Πα­­πα­δι­α­μαντικς τς σελδες, κι εναι ξπαντος γεγοντα, ν μν γι­ναν κα στ δικ μας τ χματα! Γραφδα δ βρθηκε ν τ᾿ ναστσει. Εδεμ θ εχαμε να πλθος πληροφοριν σχετικν μ τ θρησκευτικ συμπεριφορ τν προγνων μας. μως, στν ψυχ κτι φτερουγζει π τ ργος τς μνμης το χτς, πο πρασε φνοντας μονχα τν ασθηση παρουσας κποιων ταπεινν ψυχν, ο ποοι  μς παρατηρον π τ ψος το χρνου κα τν ελογημνη τ Βγλα το Θεο.


Δέν έμαθε ἀκόμη ότι ο Παπισμός είναι αίρεση, ο Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος;Στό Βίντεο παλαιότερες δηλώσεις του Μητρ. Καλαβρύτων Αμβρόσιου


"Ακούστε  αδέλφια, τώρα, και φρίξτε
με το μέγεθος της  πλάνης
Ορθόδοξων  Επισκόπων!".
Πηγή: "Τρελογιάννης"

  
   Καὶ διερωτᾶται κάθε πιστός: Αὐτὸς ὁ Μητροπολίτης ποὺ ἔχει λόγο γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα, δὲν γνώριζε τὸ 2001 ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση;
 
 
Κι ἂν τὸ γνώριζε, ποιά σκοπιμότητα ἐξυπηρετοῦσε τότε, ὥστε νὰ διδάσκει τὸ λαὸ ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι αἵρεση;
 
 
Κι ἂν δὲν τὸ γνώριζε τότε, δὲν τὸ ἔμαθε στὴ συνέχεια;
 
 
Κι ἀφοῦ τὸ ἔμαθε, γιατί δὲν βγαίνει δημόσια νὰ τὸ διορθώσει, ὅπως δημόσια καὶ τὸ ἐκστόμισε;
 
 
Ατὸν καὶ λλους παρομοίων κακόδοξων τοποθετήσεων Μητροπολίτες, ποὺ χουν διατυπώσει Οκουμενιστικὲς θέσεις, πῶς τοὺς  ποδέχονται ο συνάδελφοί του καὶ συλλειτουργοῦν μαζί τους, ἀντὶ νὰ τοὺς καλέσουν σὲ ἀπολογία καὶ νὰ τοὺς ζητήσουν νὰ ἐπανέλθουν στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη;
 
 
Καὶ ἀκόμα, πῶς τόν φιλοξενον στὶς στλες τους ἔντυπα ὅπως ὁ "ντι-Οἰκουμενιστικὸς" «Ὀρθόδοξος Τύπος»;

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου