Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Οι επιστημονικές μετρήσεις για το Άγιο Φώς

του Ρώσου φυσικού Αντρέι Βολκόβ

το Μεγάλο Σάββατο του 2008


Οσιλοσκόπιο
To Πάσχα του 2008, ο Ρώσος φυσικός Αντρέι Αλεξάντροβιτς Βολκόβ,1 του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Ρωσίας «Ινστιτούτο Κουρτσιάτοβ»,2 τέθηκε επικεφαλής μιας επιστημονικής αποστολής που είχε ως σκοπό να διερευνήσει το θαύμα του Αγίου Φωτός. Το εγχείρημα διοργανώθηκε από τον καθηγητή Αλεξάντερ Μοσκόφσκι,3 για τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ που ήταν αφιερωμένο στον ρόλο των θαυμάτων στη θρησκεία.

Το Μεγάλο Σάββατο του 2008, περί τις 09.00 το πρωί, ο Αντρέι Βολκόβ εισήλθε στον Ναό της Αναστάσεως, μαζί με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Το βασικό όργανο που χρησιμοποίησε για τις μετρήσεις του ήταν ένα ψηφιακό οσιλοσκόπιο
4 (oscilloscope), συνδεδεμένο με ένα laptop που ήταν εφοδιασμένο με το κατάλληλο λειτουργικό πρόγραμμα. Βρισκόταν σε απόσταση δέκα περίπου μέτρων από τον Πανάγιο Τάφο και βασική προτεραιότητά του ήταν να καταγράψει το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε συγκεκριμένες συχνότητες.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεών του και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτές, τα περιγράφει ένα χρόνο αργότερα, στις 21 Απριλίου 2009, στην ακόλουθη συνέντευξή του στη ρωσική εφημερίδα Βέρα:


Τα αποτελέσματα των μετρήσεών του και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτές, τα περιγράφει ένα χρόνο αργότερα, στις 21 Απριλίου 2009, στην ακόλουθη συνέντευξή του στη ρωσική εφημερίδα Βέρα:

– Андрей Александрович, почему именно вы отправились исследовать природу Благодатного огня? Это совпадает с вашей научной темой?
– Последние 12 лет я занимаюсь так называемой низкотемпературной плазмой.
– А что это такое?
– В состоянии плазмы находится подавляющая часть вещества вселенной: звёзды, галактические туманности, межзвёздная среда. Это сильно ионизованный газ.… На самой же Земле это редкое явление, и создавать её мы научились совсем недавно. Например, в хирургии начали применять «скальпели» из тончайшей струйки плазмы, раскалённой до 5000-7000 градусов. Это высокотемпературная плазма, которой можно лишь резать материю. А есть ещё низкотемпературная, в 40-80 градусов, которая умеет заживлять раны. Вот созданием таких медицинских «заживляющих» приборов я и занимаюсь, уже начинаем их выпуск.
– А какая связь с Благодатным огнём?
– Судя по многочисленным описаниям, появление Благодатного огня сопровождается появлением плазмы, которая внешне очень напоминает низкотемпературную. Например, известно, что какое-то время этот Огонь совершенно не обжигает руки и лицо. Также почти тысячу лет очевидцы говорят о неких сполохах, пробегающих по стенам храма и перед и в момент схождения Огня. Сейчас, правда, их сложно заметить – из-за тысяч фотовспышек, поскольку в храме не запрещено фотографировать.
– Такие плазменные явления, они уникальны?
– Конечно. В лаборатории мы изучаем низкотемпературную плазму только в вакууме. В воздухе она тоже может существовать, но лишь в строго определённых условиях…. и при очень высокой влажности. Но над Гробом Господнем на Пасху жарко и сухо, никакой проводящей электричество влажности нет, и неоткуда взяться мощной разности потенциалов. Между тем там появляются сполохи, столпы светящиеся, которые, как я думаю, сворачиваются потом в искру и образуют Огонь.

– Αντρέϊ Αλεξάντροβιτς, γιατί εσείς ειδικά πήγατε να εξερευνήσετε τη φύση του Αγίου Φωτός; Συμπίπτει αυτό με το επιστημονικό σας αντικείμενο;
– Τα τελευταία 12 χρόνια ασχολούμαι με το ονομαζόμενο πλάσμα χαμηλής θερμότητας.
– Τι είναι αυτό;
– Σε κατάσταση πλάσματος βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του σύμπαντος: τα άστρα, τα γαλαξιακά νέφη, το διαστρικό περιβάλλον. Είναι ένα πολύ ιονισμένο αέριο… Πάνω στην ίδια τη Γη, ωστόσο, αυτό είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, το οποίο μάθαμε να δημιουργούμε σχετικά πρόσφατα. Για παράδειγμα, στη χειρουργική άρχισαν να χρησιμοποιούν «νυστέρια» από μία λεπτότατη ροή πλάσματος, που θερμαίνεται μέχρι 5000-7000 βαθμούς. Αυτό είναι ένα υψηλής θερμότητας πλάσμα, με το οποίο μπορούμε μόνο να κόβουμε την ύλη. Αλλά υπάρχει και το πλάσμα χαμηλής θερμότητας, περίπου 40-80 βαθμών, που μπορεί να επουλώνει τα τραύματα. Με τη δημιουργία τέτοιων ιατρικών «επουλωτικών» μηχανημάτων ασχολούμαι κι εγώ, και ήδη αρχίζουμε την παραγωγή τους.
– Και ποια είναι η σχέση με το Άγιο Φως;
– Κρίνοντας από τις πολυάριθμες περιγραφές, η εμφάνιση του Αγίου Φωτός συνοδεύεται από την εμφάνιση πλάσματος, που εξωτερικά θυμίζει πολύ το πλάσμα χαμηλής θερμότητας. Για παράδειγμα, είναι γνωστό, ότι για κάποιο διάστημα το Φως αυτό δεν καίει καθόλου τα χέρια και το πρόσωπο. Επίσης, σχεδόν επί χίλια χρόνια οι αυτόπτες μάρτυρες μιλάνε για κάποιες λάμψεις, που διατρέχουν τα τείχη του ναού και πριν και μετά την έλευση του Φωτός.
– Τέτοια φαινόμενα πλάσματος είναι μοναδικά;
– Βεβαίως. Στο εργαστήριο ερευνούμε το πλάσμα χαμηλής θερμότητας μόνο στο κενό. Στον αέρα μπορεί εξίσου να υπάρχει, αλλά μόνο υπό αυστηρά καθορισμένες συνθήκες… και υπό πολύ υψηλή υγρασία. Αλλά, πάνω από τον Τάφο του Κυρίου το Πάσχα κάνει ζέστη και η ατμόσφαιρα είναι ξηρή, δεν υπάρχει καμία υγρασία που να άγει τον ηλεκτρισμό, και δεν υπάρχει πηγή δυνατής διαφοράς και δυναμικού. Εν τω μεταξύ, εμφανίζονται εκεί λάμψεις, φωτεινές δέσμες, που, κατά τη γνώμη μου, μεταμορφώνονται ύστερα σε σπίθα και γεννούν το Φως».

Σύμφωνα με τον Ρώσο φυσικό, το φαινόμενο πλάσματος, που εκτιμάται ότι λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό του ναού, από επιστημονικής απόψεως είναι ανεξήγητο και αδικαιολόγητο. Η κορυφαία στιγμή όμως, για τις μετρήσεις του, επήλθε την ώρα της εμφάνισης του Αγίου Φωτός, όταν ο πατριάρχης βρισκόταν κλεισμένος στο εσωτερικό του Τάφου. Η απρόσμενη μέτρηση καταγράφηκε στις 14:04 το μεσημέρι ώρα Ιερουσαλήμ (15:04 ώρα Ρωσίας). Δύο περίπου λεπτά αργότερα ο πατριάρχης εξήλθε με το Άγιο Φως. Συνεχίζει ο Βολκόβ στη συνέντευξή του:

– Уже давно Иерусалимский Патриарх скрылся в Кувуклии, началась церемония... И вот – есть! Зафиксировано изменение спектра излучения из-за непонятного импульса. Произошло это после 15 часов 4 минут. Один всплеск – и больше ничего похожего. А вскоре появился и Патриарх Иерусалимский с горящей свечой.
– И что это был за всплеск?
– Электроразряд. Что он такое, откуда взялся, я не знаю. Позже, уже вернувшись в Россию, я занялся раскадровкой записанных радиосигналов. Фиксация проходила в течение шести с половиной часов. Один замер – это около тысячи «кадров». Работа довольно утомительная. Но подтвердилось: перед появлением Огня был электрический разряд…Подробности я сейчас излагать не могу, поскольку связан договорённостью с создателем документального фильма. Картограмма измерений будет там подробно представлена. Но главное я уже сказал: это был электрический разряд.
Почему это важно? Понимаете, тут такая цельная картина возникает. О плазменных явлениях я уже говорил – и они сами по себе являются чудом, поскольку в храме нет никаких условий для их возникновения. Второй необъяснимый факт: электрическая заряженность воздуха, которая обнаруживается даже без приборов, – многие чувствуют, что во время схождения Благодатного огня у них волосы на руках дыбом становятся. Такое возможно при очень большой разности электрических потенциалов, скажем, между крышей дома и полом первого этажа. Это если дом сделан из чистого кварца, а на улице – гроза. Но на Пасху в Иерусалиме, как правило, не бывает никакой грозы, там сухо. А сам Храм Гроба Господня построен из разнородных материалов – ракушечника, мрамора, дерева. Строили его без единого плана, у него множество самых разных пристроек. Так что заподозрить, будто в него изначально встроен гигантский резонатор, выпрямитель и конденсатор, необходимые для накопления электрического заряда и последующего разряда, просто абсурдно. Но разность электрических потенциалов всё равно ведь возникает! Причём в определённый день, на Пасху, после молитв в Кувуклии. И вот тут перед нами предстаёт последний обнаруженный нами штрих – появление Благодатного огня сопровождается электрическим разрядом. То есть получается, что появление Огня – неотделимая часть всех этих невероятных, никак не объяснимых явлений, имеющих одну электрическую природу. Разве это не подтверждение его чудесности?

– Είχε ώρα που ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων εισήλθε στο Κουβούκλιο , η τελετή άρχισε ... Και ξάφνου – νάτο! Καταγράφηκε αλλαγή φάσματος ακτινοβολίας εξαιτίας αγνώστου σήματος. Αυτό συνέβη στις 15:04. Μία διακύμανση – και τίποτε άλλο παρόμοιο. Και σύντομα εμφανίστηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων με αναμμένο κερί.
– Και τι διακύμανση ήταν αυτή;
– Ηλεκτρικό φορτίο. Το τι είναι, από πού προήλθε, δεν γνωρίζω. Αργότερα, έχοντας ήδη επιστρέψει στη Ρωσία, ασχολήθηκα με την αποκωδικοποίηση των καταγραμμένων ραδιοφωνικών σημάτων. Η διαδικασία (των μετρήσεων) κράτησε έξι ώρες και τριάντα λεπτά. Μία μέτρηση περιλαμβάνει γύρω στα χίλια «καρέ». Αρκετά κουραστική δουλειά. Αλλά επιβεβαιώθηκε το εξής: πριν την εμφάνιση του Φωτός υπήρξε ηλεκτρική εκκένωση… Δεν μπορώ τώρα να σας πω λεπτομέρειες, γιατί έχω δεσμευτεί απέναντι στον δημιουργό του ντοκιμαντέρ. Το χαρτογράφημα των μετρήσεων θα είναι αναλυτικά παρατεθειμένο εκεί. Αλλά, το πιο σημαντικό το έχω ήδη αναφέρει: ήταν μία ηλεκτρική εκκένωση….Γιατί είναι σημαντικό αυτό; Βλέπετε, εδώ δημιουργείται μία πλήρης εικόνα. Σας έχω ήδη πει για τα φαινόμενα πλάσματος – τα οποία από μόνα τους είναι ένα θαύμα, αφού στον ναό δεν υπάρχουν οι παραμικρές συνθήκες για τη δημιουργία τους. Το δεύτερο ανεξήγητο γεγονός είναι: η ηλεκτρική φόρτιση του αέρα που είναι εμφανής ακόμη και χωρίς τις συσκευές – πολλοί νοιώθουν ότι κατά την έλευση του Αγίου Φωτός τούς σηκώνονται όρθιες οι τρίχες στα χέρια. Αυτό είναι δυνατό μόνον υπό πολύ μεγάλη διαφορά ηλεκτρικών δυναμικών, ας πούμε, μεταξύ της στέγης του σπιτιού και του πατώματος του ισογείου. Και αυτό, εάν το σπίτι είναι από καθαρό χαλαζία και έξω έχει καταιγίδα. Αλλά το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα, κατά κανόνα, δεν συμβαίνει καμία καταιγίδα, κάνει αίθριο καιρό. Και ο ίδιος ο Ναός του Κυρίου είναι χτισμένος από διάφορα υλικά – μάρμαρο, ασβεστιογενή πετρώματα, ξύλο. Το έχουν χτίσει χωρίς ενιαίο σχέδιο και έχει ένα πλήθος από διάφορους βοηθητικούς χώρους. Γι’ αυτό, η υποψία, ότι εξ αρχής είχε τοποθετηθεί μέσα του ένας τεράστιος μετασχηματιστής, απαραίτητος για τη συσσώρευση ηλεκτρικού φορτίου και της μετέπειτα εκκένωσης, είναι απλά εξωπραγματική. Αλλά η διαφορά των ηλεκτρικών δυναμικών παρόλα ταύτα δημιουργείται! Και σημειωτέον, σε συγκεκριμένη ημέρα, το Πάσχα, μετά τις προσευχές στο Κουβούκλιο. Και εδώ εμφανίζεται ενώπιον μας η τελευταία πτυχή που ανακαλύψαμε – η εμφάνιση του Φωτός συνοδεύεται από ηλεκτρική εκκένωση. Δηλαδή, αυτό σημαίνει, ότι η εμφάνιση του Φωτός είναι αναπόσπαστο κομμάτι όλων αυτών των απίστευτων, πλήρως ανεξήγητων φαινομένων, που έχουν μία ηλεκτρική φύση. Δεν είναι αυτό μία επιβεβαίωση της θαυματουργικής φύσης του;»

Ο Αντρέι Βολκόβ αναφέρει ότι, λίγο πριν την εμφάνιση του Αγίου Φωτός, έλαβαν χώρα και καταγράφηκαν επιστημονικά τρία ανεξήγητα γεγονότα:

  • Το πρώτο είναι η αδικαιολόγητη παρουσία του φαινομένου πλάσματος, το οποίο, όπως αναφέρει, είναι από μόνο του ένα «θαύμα».
  • Το δεύτερο είναι η επίσης αδικαιολόγητη και ανεξήγητη ηλεκτρική φόρτιση του αέρα σε συνδυασμό με την εξακρίβωση μεγάλης διαφοράς ηλεκτρικού δυναμικού.
  • Το τρίτο είναι η παρουσία ηλεκτρικής εκκένωσης την ώρα της εμφάνισης του Αγίου Φωτός.
Τα τρία αυτά γεγονότα, που καταγράφηκαν ταυτόχρονα, τα χαρακτηρίσει «απίστευτα και πλήρως ανεξήγητα».
Η έρευνα του Αντρέι Βολκόβ παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αποτελεί μία τελείως διαφορετική προσέγγιση στο θαύμα του Αγίου Φωτός, καθαρά επιστημονική. Τα αποτελέσματα των μετρήσεών του, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούν «μια επιβεβαίωση της θαυματουργικής φύσης του φαινομένου».
Και αυτό από μόνο του σημαίνει πολλά.
Ας περάσουμε, όμως, τώρα στη δεύτερη ενότητα των διηγήσεών μας, επιστρέφοντας και πάλι στο ταξίδι μας στον χρόνο. Βρισκόμαστε στις αρχές του 12ου αιώνα και το οδοιπορικό μας συνεχίζεται με τον Γερμανό ιστορικό Αλβέρτο του Άαχεν.
Παραπομπές:
1. Андрей Александрович Волков.
2. To Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Ρωσίας «Ινστιτούτο Κουρτσιάτοβ» (Kurchatov Institute) βρίσκεται στη Μόσχα και είναι το κορυφαίο επιστημονικό και ερευνητικό κέντρο της χώρας. Από το 1955 ήταν ήδη το σημαντικότερο κέντρο επιστημονικών εργασιών στα πεδία της θερμοπυρηνικής σύντηξης και φυσικής του πλάσματος. Το 1991, το Ινστιτούτο Κουρτσιάτοβ αναβαθμίστηκε και μετατράπηκε σε Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Ρωσίας και είναι σήμερα ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα του κόσμου.
3. Александр Московский.
4. «Αγοράσαμε ένα οσιλοσκόπιο τύπου Βέλιμαν αμερικάνικης παραγωγής», λέει ο Βολκόβ, «και σύντομα, μας φέρανε ένα ίδιο από την Αμερική, αλλά καλύτερης ποιότητας. Το βελτιώσαμε, του βάλαμε ευαίσθητη κεραία και ειδική προστασία από την στατική πίεση για να αποφύγουμε τους επιμέρους θορύβους. Μετά, δοκιμάσαμε το μηχάνημα αυτό σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, σε συναυλίες, κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Όλα αυτά μας πήραν περίπου δύο μήνες, και ίσα που προλάβαμε να ετοιμαστούμε για το ταξίδι –24 Απριλίου ήμουν ήδη στα Ιεροσόλυμα. Και στις 26 Απριλίου έφτασε το Πάσχα» (Εφημερίδα Βέρα, 21 Απριλίου 2009).Νέα προσπάθεια

ηλεκτρονικού φακελλώματος


Το καταναλωτικό «προφίλ» κάθε φορολογούμενου ετοιμάζουν στο υπουργείο Οικονομικών, για να διασταυρώνει τα δηλούμενα εισοδήματα και τις αντίστοιχες δαπάνες κάθε πολίτη.
Το ηλεκτρονικό φακέλωμα θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στις συναλλαγές των φορολογούμενων με τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες πιστωτικών καρτών, κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης καθώς και όλα τα στοιχεία για τα δάνεια που έχουν λάβει.
Από τον έλεγχο δεν θα ξεφύγουν ούτε οι δαπάνες για νοσοκομεία και θεραπευτήρια, που επίσης θα συλλέγονται και θα διασταυρώνονται.
Με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, ζητά από τις εταιρίες κινητής, τις τράπεζες, τις ΔΕΚΟ κλπ να αποστείλουν μέχρι τις 20 Αυγούστου τα σχετικά στοιχεία με ηλεκτρονικό αρχείο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων".

Πηγή: www.ictplus.gr


Το Ελληνικό κράτος ή καλύτερα οι ανίκανοι και διεφθαρμένοι πολιτικοί που το διοικούν, μετά από τις παταγώδεις αποτυχίες της κάρτας του πολίτη και της φοροκάρτας, προσπαθούν και πάλι να φακελλώσουν τους Έλληνες, ανακοινώνοντας την πρόθεσή τους να συγκεντρώσουν ένα μέρος των καταναλωτικών δραστηριοτήτων των πολιτών.


Μία πλειάδα επιχειρήσεων και υπηρεσιών θα στέλνουν τα στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να γίνονται διασταυρώσεις και να δημιουργείται το οικονομικό "προφίλ" κάθε πολίτη.Πρόσχημα για αυτή την απόφαση είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής.


Ποιος όμως εξασφαλίζει τον πολίτη από κακή διαχείριση των πληροφοριών, ιδιαίτερα από έναν διεφθαρμένο κρατικό μηχανισμό; Ποιος μας εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν εκβιασμοί, συναλλαγές "κάτω από το τραπέζι", διακρίσεις κλπ;


Ακόμη ποιος μας εγγυάται ότι το σύστημα αυτό θα σταματήσει εδώ και δεν θα επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις, καταστήματα, Internet κλπ, ώστε τελικά να είναι καταγεγραμμένες όλες οι οικονομικές και άλλες κινήσεις του πολίτη, άρα και όλη η ζωή του στα χέρια ορισμένων κρατικών υπαλλήλων, που θα μπορούν να πουλήσουν την οργανωμένη αυτή πληροφορία σε εταιρείες ή ακόμη και σε ξένες δυνάμεις;


Βλέπουμε για μία ακόμη φορά ότι οι σημερινοί κρατούντες της πολιτικής, καθόλου δεν ενδιαφέρονται για τον 'Ελληνα πολίτη αλλά μόνο εκτελούν με συνέπεια τις εντολές που έχουν λάβει για την "αναμόρφωση" της Ελλάδας, δηλαδή την καταστροφή των Ελλήνων.
Οι δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας είναι πολύ καλές και ευπρόσδεκτες στα χέρια ηθικών πολιτικών και κρατικών λειτουργών, που φροντίζουν να τις αξιοποιήσουν για το καλό των πολιτών και της πατρίδας.Στα χέρια ανήθικων και διεφθαρμένων γίνονται όπλο καταστροφής.

Πολιτική παράταξη ΚΟΙΚΩΝΙΑ


Νίκος Ζώτος
Ο ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ και ανυποδητος

Επισκοπος ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Ο κεχαριτωμενος Επισκοπος και Μητροπολιτης Ρασκας και Πριζρενης ΑΡΤΕΜΙΟΣ την Μεγαλη Παρασκευη, θρηνων και οδυρωμενος την Μεγαλη Παρασκευη που διερχεται η Σερβικη Εκκλησια και επιβεβαιωνεται η προδοσια της Ορθοδοξου Πιστεως, που συντελειται απο τους Σερβους ΙΟΥΔΕΣ, Γιεφτιτς, Ραντοβιτς και Μπουλοβιτς, που επι ετη πολλα υποκρινονταν εναντι του Αγιου Ιουστινου οτι ειναι τεκνα του, ενω κατευθυνονταν και δουλευαν σε αλλους Αντιεκκλησιαστικους Παραγοντες, αλλα και καθημερινα συνεχιζουν να εργαζονται ως Δουρειοι Ιπποι και να απεργαζονται τον ολοκληρωτικο αφανισμο της Σερβικης Εκκλησιας.
Τερατα, τερατων.
ΑΡΑΣΩΤΟΙ,

αρα-ΑΣΩΤΟΙ!!!


Ξερετε ποια ειναι αυτα τα αρασωτα ξεπουπουλιασμενα ...οντα;
Ειναι παπαδες του Βαρθολομαιου στο Βελγιο.
Καλα στην Τουρκοκρατουμενη Κωνσταντινουπολι, δεν φορουν ρασα, γιατι ταχα τους φτυνουν οι Τουρκοι.
Στο Ευρωπαϊκο Βελγιο, γιατι δεν φορανε ρασα;
Ποιος τους ενοχλεί;
Ασφαλως κανενας.
Μαλλον οι παραπανω α-ρασωτοι ειναι ....ΑΣΩΤΟΙ!!!
Οι ανθρωποι περνουν μια χαρα την κοσμικη ζωουλα τους σαν ντολτσε βιτα ....με γεματες τις τσεπες απο τα πατριαρχικα ταμεια του Υπατου ...Μεγαλοηγεμονα, των του Χριστου πενητων, Βαρθολομαιου του ....Αρχοντοχωριατη!!!


Ενας κληρικος του εξωτερικου

απανταει:Επειδη ειμαι κληρικος του εξωτερικου και επειδη μερικοι αδελφοι μας εν Ελλαδι νομιζουν οτι εμεις κανουμε διακοπες στο εξωτερικο επιτρεψτε μου μερικες σκεψεις να καταθεσω.

Σιγουρα το ρασο ειναι ενα συμβολο, ενα συμβολο ιερο καθαγιασμενο με δακρυα και αιμα προσευχης και μαρτυριου.
Ειναι μια μαρτυρια.
Που ομως;
Σε ορθοδοξες χωρες εκει που ειναι συνυφασμενο με τους αγωνες του λαου του Θεου, εκει που οταν εμφανιζεται ο ιερευς εγειρονται για να αποτισουν την τιμη και τον σεβασμο, εκει ναι το ρασο ειναι επιβεβλημενο το διχως αλλο.

Σας ερωτω ομως αγαπητοι μου αδελφοι, οταν εγω για να παω σε καποιο απομακρυσμενο χωριο που πρεπει να επισκεφθω εναν ασθενη και πρεπει να αλλαξω δυο λεωφορεια και 2 η 3 τρενα στα οποια υπαρχουν αλλοδαποι και καθε λογης ανθρωπιοι που ουτε καν δεν αντιλαμβανονται τι ειναι να εισαι κληρικος και δη ορθοδοξος τι μαρτυρια διδω;

Χωρια που ενα σωρο περιεργα ματια ειναι πανω σου, χωρια που οι ευρωπαιοι σε περνουν για ταλιμπαν, χωρια που η αστυνομια σε σταματαει για ελεγχο και τα σχετικα.....
Ειναι αυτα ωραια για εναν κληρικο να ειναι στο επικεντρο χωρις λογο;


Και επιμενω σε κατι ακομη, αν καποιος δεν ζησει τις δυσκολιες που ζουμε εμεις στο εξωτερικο για να κραταμε καπιοιες Εκκλησιες ανοικτες και καποια καντηλια αναμενα, ευκολα ριχνει τον λιθον του αναθεματος και της κατακρισεως....

Και περισσοτερο οι αδελφοι μας λαικοι ειναι ευκολοι εις οργην και εις κρισιν κατα των κληρικων.....
Αλλα εδω ισχυει ο λογος του θυμοσοφου λαου μας ...εξω απο το χορο πολλα τραγουδια λες.....

Οσο για τους συγκληρικους μας που ενιοτε και εκεινοι ευκολα μας κατηγορουν για εκκοσμικευση γιατι δεν αφηνουν για κανενα χρονο την βολη τους στην Ελλαδα και να ερθουν να διακονισουν με τα γενια τους και τα ρασα τους την διασπορα και μετα να μας πουν την εμπειρια τους τοτε πραγματι θα ειχε αξια

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!


ΜΗΝΥΣΗ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - VIDEOΟλοι συζητουν οτι πρεπει να ΄κανουμε κατι’ για να τιμωρηθουν οι ενοχοι και να απελευθερωθει η Ελλαδα.


Καποιοι ξεκινησαν να το κανουν.


Στις 27 Απριλιου θα κατατεθει μηνυση με την κατηγορια της εσχατης προδοσιας, κατα των πολιτικων που εξαπατησαν τον Ελληνικο λαο και οδηγησαν τη χωρα στην χρεωκοπια που.....

βιωνουμε σημερα.

Μηνυτες ειναι πληθος πολιτων που συμφωνουν με το περιεχομενο της μηνυσης και θελουν να συμμετεχουν. Οποιοσδηποτε Ελληνας μπορει να συμμετασχει.


Εαν συμφωνειτε και εσεις, μπορειτε να συνυπογραψετε τη συλλογικη μηνυση μεχρι 26 απριλιου ωστε στις 27 Απριλιου να κατατεθει.


Συν-υπογραψτε εδω : http://letmefree.gr/?page_id=91

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ! ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ..ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΑΞΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΣΟΚΙΚΟΥ ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ


ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΓΙΟΥΧΑΡΕΤΕ, ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ....
ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟ ΣΦΑΓΓΕΛΩΜΑ, ΟΧΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΞΥΝΙΣΜΕΝΑ , ΟΧΙ ΑΥΓΑ ΚΛΟΥΒΙΑ, ΟΧΙ ΣΚΑΤΑ ΜΠΑΓΙΑΤΙΚΑ, ΟΧΙ ΟΠΛΑ ΑΣΦΑΙΡΑ, ΟΧΙ ΒΩΜΟΛΟΧΙΕΣ , ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΦΡΟΝΙΜΑ ΠΑΙΔΙΑ!!!


ΑΥΤΟ το ΣΑΠΡΟΦΥΤΟ είναι ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΣ , Ο ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ & ΕΛΛΑΔΑΣ ,...
Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ…
Ο ΝΕΟΤΑΞΙΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΚΑΙ.....
ΠΡΟΔΟΤΗΣ …
Ο ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΧΙΤΛΕΡ …….
Ο ΚΑΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ!!!
….ΕΜΕΙΣ Οφείλουμε και έχουμε χρέος αλλά και μπορούμε να τον πονέσουμε και να τον θέσουμε από τώρα στον πολιτικό αποτεφρωτήρα όπως αξίζει στον αριβίστα benito. ….
ΣΣ: ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ!! ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΛΟ ΤΡΟΠΟ!..... ΝΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ…ΤΗΝ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ……… ΝΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!!!... … Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΥ «ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ» ΤΟΝ "ΔΙΑΚΟΠΤΗ" ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ ΤΟΥ!!


Το λημέρι

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Χριστον ή Βαρραβαν;

Οχι και παλι τον Βαρραβαν.


=====================


ΟΧΙ λάσπη στο ΟΧΙ!...

Είναι ασύλληπτο το όργιο της λάσπης, που τώρα προεκλογικά εκσφενδονίζεται απ’ τους εγκάθετους της φαυλοκρατίας και της εφιαλτοκρατίας, σε βάρος των νέων κομμάτων και των υποψηφίων τους.

Είναι δε τόσο αχαλίνωτος ο οίστρος της διαστροφής, ώστε έφτασαν στο κατάντημα να «παντρέψουν» κομματικά ακόμη και τον Πάνο Καμένο με την κ. Ρεπούση.

Κάνοντας, μάλιστα, τον αδιανόητο συσχετισμό ανάμεσα στο επώνυμο του Γιάννη Δημαρά, που προσχώρησε στους «Ανεξάρτητους Έλληνες», με τη ΔΗΜΑΡ του κ. Κουβέλη, στην οποία ανήκει, όπως λέγεται, η κ. Ρεπούση.

Και βέβαια δεν παρέλειψαν να τον ράνουν με τους λεμονανθούς των απαξιωτικών και ειρωνικών χαρακτηρισμών τους…

Για να συμβεί το ίδιο και σχετικά με τη σύμπραξη του «ακροδεξιού» Στέλιου Παπαθεμελή με το «σταλινικό»-όπως τους έχουν «βαφτίσει»-Δημήτρη Καζάκη, στο ΟΧΙ! Το νεοσύστατο, δηλαδή, κόμμα τους.

Και βέβαια τα περί ακροδεξιάς ιδεολογίας και πρακτικής του κ. Παπαθεμελή είναι χονδροειδείς ανοησίες και κακοηθέστατες συκοφαντίες.

Γιατί σε όλη τη μακρόχρονη πολιτική του διαδρομή, ο Νέστορας αυτός του ελληνικού κοινοβουλίου ουδέποτε συμβιβάστηκε με το καθεστώς της φαυλοκρατίας και εφιαλτοκρατίας.

Γι’ αυτό και βρέθηκε έξω απ’ το ΠΑΣΟΚ του Σημίτη και του Γιωργάκη. Και, μετά την εκλογική του συνεργασία με τη ΝΔ, αποστασιοποιήθηκε, δημιουργώντας τη Δημοκρατική αναγέννηση.

Κι όσο για το θρησκευτικό προσανατολισμό του; Σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά ακροδεξιά παρέκκλιση!

Το τελείως αντίθετο μάλιστα. Η αληθινή χριστιανική θρησκευτικότητα συνιστά τον δημοκρατικότερο προσανατολισμό!

Γιατί, αξιότιμοι εγκάθετοι, το Ευαγγέλιο είναι το αληθινό και μοναδικό Σύνταγμα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Και όχι τα παμπόνηρα κατασκευάσματα, που χαλκεύουν οι αρχιτέκτονες της καλπονοθείας και της υπουργικής ασυλίας και πάσης άλλης νομικίστικης αλητείας.

Άλλωστε αυτά που είπε ο Μαρξ, στο κομμουνιστικό μανιφέστο του, το 18ο αιώνα, για κοινοκτημοσύνη και δικαιοσύνη, τα είπε το Ευαγγέλιο δεκαοχτώ αιώνες πρωτύτερα. Κι ακόμη πολύ παλιότερα οι προφήτες!


Κι όσο για τον κ. Καζάκη;

Ήταν ο μόνος, που, όταν το καθεστώς της φαυλοκρατίας και εφιαλτοκρατίας έσπερνε τη σύγχυση και την τρομοκρατία, είπε τα πράγματα με τ’ όνομά τους. Και «έβαλε τα γυαλιά» στους αερολόγους δημοσιογράφους και τους παρλαπίπες πολιτικάντηδες, που δεν ήξεραν τι έλεγαν και τι έκαναν.

Για να μας δώσει να καταλάβουμε σε ποιο φαύλο κύκλο και ποιο αυτοκτονικό αδιέξοδο μας οδηγούσαν και μας οδηγούν οι αδηφάγοι τοκογλύφοι και οι ντόπιοι εφιάλτες.

Και, αφού λεηλάτησαν τη σοφή του επιστημοσύνη και την πεντακάθαρη σκέψη του, τώρα δεν τον ξέρουν. Και δεν τον καλούν στα διάφορα πάνελ!

Προφανώς, γιατί φοβούνται μήπως αποκαλυφθεί πόση παχυλή άγνοια, εκτός απ’ την λωποδυσία και προδοσία, κουβαλούν, κάποιοι βαρύγδουποι τενεκέδες, που φιλοδοξούν να μας κυβερνήσουν.

Κι όσο για το ποιοι είναι οι αληθινοί Έλληνες, που τόσο απασχολεί κάποιους;

Αυτό το είπε ο Ισοκράτης, πριν από δυόμισι χιλιάδες χρόνια. Αλλά και ο πρωτομάρτυρας της λευτεριάς Ρήγας. Ο οποίος απηύθυνε το, ενάντια στην τουρκική βαρβαρότητα, εγερτήριο σάλπισμά του, σε όλους τους βαλκάνιους.

Και βέβαια Έλληνες είναι όλοι εκείνοι, που αγαπούν την Ελλάδα και εργάζονται ο καθένας με τον τρόπο του για το καλό της. Και φυσικά σε καμιά περίπτωση οι αποικιοκράτες τοκογλύφοι και οι δοσίλογοι πολιτικοί απατεώνες, που την ξεπουλάνε…

Ή μήπως Έλληνες και σούπερ-Έλληνες είναι, ακριβώς, οι εκπρόσωποι, της μνημονιακής εφιαλτοκρατίας!

Που, προκλητικά, προβάλλονται απ’ τα εξωνημένα ΜΜΕ! Προκειμένου για μια ακόμη φορά να εξαπατήσουν το λαό, για να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το προδοτικό και καταστροφικό, για την πατρίδα, έργο τους.

Ή μήπως είναι Έλληνες οι ασυνείδητοι και αναίσθητοι ψηφοφόροι, που ακολουθούν των τοκογλύφων τους σωτήρες και της πατρίδας τους ολετήρες!

Ή μήπως οι εγκάθετοι του «μαύρου μετώπου», που λασπολογούν ασυστόλως.

Προκειμένου ο λαός να μείνει εγκλωβισμένος στο κρεματόριο, που έχουν χαλκεύσει για την Ελλάδα και τους Έλληνες οι νεοφασίστες και οι νεοναζί της Μέρκελ και του Σαρκοζί!…

παπα-Ηλίας


ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ

============

Ολα καλά π. Ηλια αλλα νομιζουμε οτι αν ψηφισουμε μικρα κομματα ειμαστε υποχρεωμενοι να ψηφισουμε χριστιανους και μονο χριστιανους.

Και η μοναδικη χριστιανικη παραταξι υπαρχει και ειναι η παραταξι ΚΟΙΝΩΝΙΑ που ξεκινησε απο χριστιανους και απαρτιζεται μονο απο χριστιανους.

Με το ....βραχυκυκλωμα που μας εχουν κανει και μας περιοριζουν στην ψευτοδημοκρατια μας τις συγκεκριμενες παραταξεις εμεις θαπρεπε να αναζητουμε χριστιανους και μονον.

Εχουμε φοβερη ευθυνη απεναντι στο Θεο και στους συνανθρωπους μας και της πατριδας μας.

Οσον αφορα τον ...μπαγιατικο "χριστιανο" Παπαθεμελη τι να θυμηθουμε;

Οτι σαν υπουργος δημοσιας ταξεως ηταν ο σκληροτερος διωκτης των χριστιανων;

Το χριστιανικο αιμα που εχυσε στην Λαρισα ηταν αφθονο και δεν θα εξαληφθη αυτη η αμαρτια του, ουτε εν τω νυν αιωνι, ουτε εν τω μελλοντι.

Αυτον τον ΝΕΡΩΝΑ και οχι Νεστορα, ως τον αποκαλειτε, του ελληνικου κοινοβουλιου οφειλουμε να τον τιμωρησουμε και οχι να τον ψηφισουμε.

Απεναντι σε τετοιους υποκριτες, οι χριστιανοι ειναι, πρεπει να ειναι, ανελεητοι.


ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ;


ΟΔΥΝΗΡΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ


του Θεολογου κ. Παν. ΣΗΜΑΤΗ


Νά, λοιπόν, πῶς συντελεῖται ἡ ἀλλοίωση τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν.
Διαβάζουμε στὶς ΑΚΤΙΝΕΣ»:


«Ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Βελιγραδίου, Stanislav Hocevar, παραβρέθηκε στὴν Ὀρθόδοξη Ἀναστάσιμη Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Βελιγραδίου».

Στὸ Video φαίνεται νὰ ἀσπάζεται τὴν ὀρθόδοξη εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως.
Ἐπίσης διακρίνεται καθαρά πὼς
«ὁ ὀρθόδοξος ἱερέας φιλᾶ τὸ χέρι τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου»!
ν ἐπραγματοποιεῖτο αὐτὸ τὸ γεγονός πρὶν 40 χρόνια, δὲν θὰ ἔβλεπε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, γιατὶ θὰ προκαλοῦσε τὶς σφοδρὲς ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ καὶ θὰ συγκέντρωνε τὰ πυρὰ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων.
Θὰ ἐθεωρεῖτο πρωτοφανὲς γεγονός, ἀσέβεια πρὸς τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, οἱ ὁποῖοι καταγράφουν τὴν βούληση τοῦ Κυρίου, ὅπως μᾶς παρεδόθη διὰ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἀλλὰ καὶ ἑρμηνεύτηκε καὶ ἐφαρμόστηκε στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.


Παρόμοιες ἀντιδράσεις θὰ παρετηροῦντο καὶ πρὶν 20 χρόνια.
Πολλοὶ θὰ ἔφευγαν ἀπὸ τὸ Ναό, βλέποντας νὰ εἰσέρχεται σ’ αὐτὸν ἕνας καρδινάλιος, νὰ ἀσπάζεται τὴν ὀρθοδόξῃ εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ νὰ δέχεται χειροφίλημα ἀπὸ ὀρθόδοξος κληρικός, ἐνώπιον τοῦ «ὀρθοδόξου» Πατριάρχη της Σερβίας.


Σήμερα, ὅμως, οἱ συνειδήσεις τῶν πιστῶν ναρκώθηκαν.
Οἱ ὀρθόδοξοι τῆς Σερβίας, ὑπὸ τὸν οἰκουμενιστὴ Πατριάρχη Εἰρηναῖο, ἀποδέχτηκαν τὸ παραπάνω σκηνικό, οἱ δὲ ἀνὰ τὸν κόσμο ὀρθόδοξοι πιστοί,
Θὰ τὸ πληροφορηθοῦν, κάποιοι θὰ τὸ σχολιάσουν, οἱ περισσότεροι θὰ ἀδιαφορήσουν, καὶ πολλοὶ θὰ θεωρήσουν, ἴσως, «γκρίνια» τὴν ἐπίκριση ἑνὸς γεγονότος ποὺ πλέον ἀποτελεῖ ρουτίνα στὶς μετὰ τῶν ἑτεροδόξων σχέσεις μας.
Θὰ ἐνοχληθοῦν, δηλαδή, ὄχι ἀπὸ τὸ γεγονός, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν κριτικὴ ἐναντίον τοῦ γεγονότος:
«Μὰ ὅλο οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι φανατικοὶ καὶ γραφικοὶ ἀντιδροῦν.
Δὲν ἔχουν καὶ τίποτ’ ἄλλο νὰ κάνουν;».


Ἔτσι, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μετὰ τοῦ ἐπιτελείου του ἔχει τὴν πολυτέλεια, ὄχι μόνο να μὴν ἀναγκάζεται να ἀντιδρᾶ κατὰ τέτοιων ἀντὶ-εὐαγγελικῶν ἐνεργειῶν, ἀλλὰ καὶ νὰ τρίβει τὰ χέρια του ἀπὸ ἱκανοποίηση, γιατὶ ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐπεκτείνεται σύμφωνα μὲ τὰ σχέδια τους, χωρὶς οὐσιαστικὲς ἀντιδράσεις.
Διότι, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πιστούς, καὶ οἱ δικοί μας φρουροὶ τῆς Πίστεως Ἕλληνες Μητροπολίτες, μαθαίνουν τὰ γεγονότα καὶ σιωποῦν.
Θεωροῦν πλέον ἀναγκαίους τοὺς διαλόγους ποὺ ξεκίνησαν μὲν κακῶς (μὲ καταπάτηση καὶ αὐτῆς τῆς Ἀπόφασης τῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως τῆς Ρόδου), συνεχίζονται δὲ κάκιστα παρὰ τὶς Ἀποστολικὲς καὶ Συνοδικὲς Ἐντολὲς καὶ τὴ σύνολη διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων ὡς πρὸς τὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς αἱρετικούς.


Ἄραγε, ἡ ἀποστολὴ τῶν Ἐπισκόπων ἐκπληρώνεται μόνο μὲ τὴν τέλεση
μυστηρίων, τὴν ἐνασχόληση μὲ πανηγύρεις, συσσίτια καὶ ἀναστάσιμα διαγγέλματα;

απο την Πατερικη Παραδοσι
ΕΚΛΟΓΕΣ και ΓΛΩΣΣΑτου ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥΑγαπητέ μου Γεράσιμε,

Τις καλύτερες ευχές μου για τις εορτές του Πάσχα για σένα και όλους τους αγαπητούς σου.
Σε ευχαριστώ που μού προώθησες τις ηλίθιες προτάσεις του Κύπριου Ευρωβουλευτή Μάριου Ματσάκη, περί απλοποιήσεως της Ελληνικής Γραφής, τις οποίες αν και είναι παληές, τις προωθώ κι εγώ με την σειρά μου για να δή ο κόσμος τα ... αστέρια που μας αντιπροσωπεύουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Όσον αφορά τις διακηρύξεις του Χένρι Κίσσινγκερ κατά της Ελλάδος που ακολουθούν τις προτάσεις Ματσάκη, πολλοί απ' όσους γνωρίζω τις αμφισβητούν. Προσωπικά δεν μπορώ να αποφανθώ αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Η παροιμία λέει : "Θεέ μου προστάτευσέ με από τους φίλους μου, γιατί τους εχθρούς μου τους αντιμετωπίζω και μόνος μου". Όταν έχουμε Ματσάκηδες, τι να φοβηθούμε από τους Κίσσινγκερ;


Ως προς το δεύτερο άρθρο σου "Τι ψηφίζω αν δεν ψηφίσω;" το παραθέτω και αυτό στην παρούσα μου θέτοντάς το υπό την κρίσιν των φίλων μου, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα πολιτικά καλύτερα από μένα. Όσον αφορά αυτά που λες περί "μηνυμάτων αισιοδοξίας" "αλλαγών", "αρχών", "αποστασιοποιήσεων", "υποσχέσεων", "θά" και λοιπές προεκλογικές ρητορείες, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να διαβάσης με προσοχή αυτά που σού γράφω.


Ασφαλώς και "δεν μαθαίνουμε στον γέρο πίθηκο, πώς να κάνη γκριμάτσες"! Ασφαλώς και δεν είναι τώρα στα 78 μου που θα πάω να ψηφίσω ακολουθώντας συνθηματολογίες και υποσχέσεις. Ο λαός λέει : "Αν με γελάσης μια φορά ντροπή σου! Αν όμως με γελάσης και δεύτερη, ντροπή μου"!


Είναι αλήθεια ότι έχω γεννηθή με μιά αρκετή δόσι ευπιστίας, η οποία όμως ελπίζω να μην εγγίζει τα όρια της ηλιθιότητος. Μου αρέσει να δίνω πάντα μια δεύτερη ευκαιρία στους ανθρώπους, κάποτε δε κάποτε και σε πολύ εξαιρετικές περιστάσεις ίσως και μια τρίτη. Τετάρτη όμως δεν μου έτυχε να δώσω ακόμη. Έπειδή όμως και η παροιμία λέγει "τους γέροντας παλίμπαιδας γίγνεσθαι", αν και εγω ξεμωραθώ και το κάνω στις προσεχείς εγκλογές τι να σου πώ;


Όσο όμως έχω τα λογικά μου, για μένα όσον αφορά τους Πράσινους και τους Γαλάζιους ισχύουν αυτά που έγραψε το αόρατο χέρι στο παλάτι του Ναβουχοδονόσορος για τον έγγονό του Βαλτάσαρ : "Μενέ, μενέ, τεκέλ, ουφαρσίν" δηλαδή "Μέτρησε ο Θεός την βασιλεία σου και την έφερε στο τέλος της. Ζυγίστηκες στην πλάστιγγα και βρέθηκες λειψός"! Όχι βέβαια ότι οι Πορτοκαλί και οι Κόκκινοι και οι Μώβ είναι καλύτεροι, αλλά απλά δεν είχαν ακόμη την ευκαιρία να καταστρέψουν την πατρίδα μας, όπως οι δύο "αιώνιοι αντίπαλοι" που παίζουν ποδόσφαιρο στην πλάτη μας για δεκαετίες τώρα.


Έχω ακούσει και αν έχω ακούσει για "αλλαγές" διαπιστώνοντας ότι αυτές απεδεικνύοντο πάντα προς το χειρότερο για να καταντήσουμε τελικά εκεί που φθάσαμε. Το να λες μετά εορτής "Παίρνω αποστάσεις από τον Γιωργάκη" και "Παίρνω αποστάσεις από τον Κωστάκη" είναι απλά έκφρασι δειλίας, θράσους και καιροσκοπισμού. Τις αποστάσεις να τις έπαιρνες στην ώρα τους, όταν έπρεπε και επιβάλετο και όχι "Δρυός πεσούσης"! Αυτά αποτελούν υποτίμησι της νοημοσύνης μας.


Θα πιστέψω ότι ίσως έγινε κάποια "αλλαγή" εάν δώ τα κλοπιμαία, τις μίζες και τις αθέμιτες περιουσίες, να επιστρέφουν στο Δημόσιο ταμείο μέχρι και "τον έσχατον κοδράντην" για να ανακουφιστούν οι ασθενείς μας και τα γεροντάκια των 300 ευρώ, για να πληρωθούν τα βιβλία των παιδιών μας και βοηθηθούν οι άνεργοί μας. Όταν δώ τους "σοσιαληστές" και τους άλλους "βολευτές" στο μπουντρούμι χωρίς αναστολή, τόσο αυτούς που τά "φάγανε μαζί" όσο κι εκείνους που τα 'φάγαν χώρια. Όταν δω τους υπαλλήλους της Βουλής να εξισώνωνται με τους λοιπούς Δημοσίους Υπαλλήλους, τα έδρανα της Βουλής να περιορίζονται στα τελείως απαραίτητα, οι αποδοχές των βουλευτών να είναι αξιοπρεπείς μεν αλλά εν σχέσει και αναλογία με αυτές των υπολοίπων Ελλήνων. Όταν διαπιστώσω το σταμάτημα της ρουσφετολογίας, την διαφάνεια στην Κρατική Διαχείρησι, την πάταξι της διαφθοράς, της εκμετάλευσης και της αισχροκέρδειας σέ όλα τα επίπεδα. Όταν γίνη λεπτομερής καταγραφή της εκκλησιαστικής περιουσίας ώστε να αποδωθούν "τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ", όταν καταργηθούν τα φακελλάκια στα νοσοκομεία που τώρα η Τρόϊκα θέλει να τα νομιμοποίση, όταν μας πληρωθούν οι πολεμικές αποζημιώσεις καίτοι το αίμα των θυμάτων μας δεν έχει τιμή, αλλά για να ταπεινωθή η επηρμένη οφρύς της βαρβαρότητας και κτηνωδίας των δημίων τους, και ο θάνατος και τα μαρτύριά τους να μην πάνε τελείως χαμένα και τσάμπα αλλά να αποφέρουν έστω και ένα μικρό συμβολικό όφελος στην πατρίδα μας, κλπ, κλπ, τότε μόνον θα αρχίσω να διερωτώμαι μήπως και επήλθε κάποια όντως ... αλλαγή!


Τώρα ακούω τις συνθηματολογίες και τις ρητορίες τους που εκ πρώτης όψεως ακούγονται σωστα αλλά που δεν έχουν άλλον σκοπό από το να καθησυχάσουν το εξαγριωμένο πλήθος και να συσπειρώσουν τα κομματόσκυλα, χαϊδεύοντας τ'αυτιά τους με ωραιολογίες, γνωρίζοντας ότι πολλά από αυτά αποβλέπουν σε μελλοντικά βολέματα και ρουσφέτια, για να γλείψουν κάποιο κόκκαλο που θα τους ρίξη γεναιόδωρα ο κομματικός αφέντης. Ἐμ όλος ο κόσμος ξέρει ότι και οι πιο διεφθαρμένοι, έχουν ανάγκη από ένα ιδανικό, για να ωραιοποιήσουν και να δικαιολογήσουν την διαφθορά τους.


Τώρα βλέπω το σενάριο "Τσοχατζόπουλος" που ανέβασε εσχάτως ο ελληνικός μας θίασος, και αναρωτιέμαι το τέλος της παράστασης. Θα είναι άραγε ένας αποδιοπομπαίος τράγος που θα μας ρίξη στάχτη στα μάτια, για να καλυφθούν όλοι οι υπόλοιποι "Τσοχατζόπουλοι" πού για διαφόρους λόγους δεν έχουν βγή στη φόρα, ή θα τελειώση και αυτή η φαρσοκωμοδία όπως τα Κοσκωτάδικα, τα Ζίμενς, τα Βατοπαίδια, οι Εφραίμηδες και οι λοιπές βουλευτο-επιτροπικές καραγκιοζοπαιξίες με τις οποίες μας κρατούσαν την ανάσα και αποτέλεσμα μηδέν; Λέει η Φ. Γεννηματά ότι το Πασόκ "δεν δίστασε" να διαγράψη τον Τσοχατζόπουλο! Μωρέ μπράβο τόλμη! Πρέπει να τους κάνουμε και προτομή γι'αυτό!!! Πρέπει να συγχαρούμε αυτόν που πνίγεται επειδή προσπαθή να απαλλαγή από τα βαρίδια που είναι δεμένα στα πόδια του!!! Τόσα χρόνια το Πασόκ δεν έβλεπε την αθέμιτη συσσώρευσι πλούτου και την χλιδή του πρωτοκλασσάτου στελέχους του. Όπως κάλυπτε τόσα χρόνια τον Τσοχατζόπουλο, πόσους άλλους άρα γε εξακολουθεί να καλύπτη;


Όλα αυτά μου θυμίζουν τα ντέρμπυ Ανδρέα, Μητσοτάκη, που ο καθένας τους δίκαζε τον άλλον, και ο λαός παρακολουθούσε το σήριαλ με κομμένη την ανάσα μέχρις ότου στο τέλος ο ένας αθώωνε τον άλλον, και ο μεν Μητσοτάκης κράτησε τα αρχαία του ως ανήκοντα στην "προσωπική του συλλογή", την οποίαν μάλλον θα είχε κληρονομήσει από τον ... Περικλή, και ο Ανδρέας πλήρωνε στην πρώην του Μαργαρίτα οκτακόσια εκατομμύρια για να πάρη διαζύγιο για να παντρευτή την νέα Δουλτσινέα του, να της χαρίζη δακτυλίδια εκατομμυρίων, και να την αποκαταστήση .... βασιλικά, αν και "σοσιαλιστής" ο άνθρωπος και πατέρας της "αλλαγής" που είχε κληθή να υπηρετήση το Έθνος και να δώση το ... καλό παράδειγμα!!!


Οι Γάλλοι έχουν μια παροιμία που λέει : "Αν αυτή είναι η ζωή που ζούν οι μοναχοί, θα πάω να γίνω μοναχός μαζί με την Κική"!!! Αν αυτό είναι σοσιαλισμός βράζε ρύζι!


Ο Σαμαράς κάλυπτε τον Κωστάκη, βγαίνοντας στις τηλεοράσεις και δίνοντας ψευδή στοιχεία για το έλλειμα στον ελληνικό λαό, και τώρα "άλλαξε" ακόμη και το Logo της Νέας Δημοκρατίας για να δείξη δήθεν την "αλλαγή" και νομίζει τους Έλληνες ανόητους και ηλίθιους ώστε να μην καταλαβαίνουν ότι όντως "Άλλαξε ο Μανωληός κι' έβαλε τα ρούχα του αλλοιώς"!!!


Είμαστε δέκα εκατομμύρια Έλληνες. Αν μεταξύ μας δεν υπάρχουν εκατό έντιμοι ανιδιοτελείς και ικανοί άνθρωποι να καταλάβουν το Κοινοβούλιο πετώντας έξω τους κηφήνες, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Ασφαλώς και αντιλαμβάνομαι ότι οι προσεχείς εκλογές είναι "οι κάλπες της οργής" και ότι πολλά διλήμματα αναφύονται στην συνείδησι του κάθε ευσυνείδητου πολίτη που πονά για το μέλλον του τόπου και το μέλλον των παιδιών του. Η οργή όμως και η μέχρι αυτοκτονίας απελπισία, απεδείχθησαν ότι δεν είναι καλοί σύμβουλοι.


Πολλοί φοβούνται και με το δίκιο τους μήπως και η καθίζησι του δικομματισμού δημιουργήση πιθανότητες ακυβερνησίας. Καλέ μου Γεράσιμε, και πιστεύεις εσύ ότι μια γαλαζοπράσινη τουρλού τουρλού μαλουφατούρα είναι ποτέ δυνατόν να αποτελέση κυβέρνησι για τον τόπο; Δεν βλέπεις από τώρα ότι δεν θα είναι "γίγας" αλλά "νάνος με πήλινα πόδια"; Πόσον καιρό μπορεί να διατηρηθή το λάδι ανακατεμένο με το νερό; Άλλο τόσο μπορούν να διατηρηθούν και τα ανομοιογενή τους συμφέροντα! Είναι ανάγκη να είναι κανείς προφήτης για να δή ότι είτε θα διαλυθούν είτε θα καταντήσουν υπαλληλική κυβέρνησι της Τρόϊκας; Το πρόσφατο παρελθόν αλλά και οι παρούσες συνεχείς τους φαγωμάρες δεν μας διδάσκουν;


Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει κάτι το πολύ σοφό και κατάλληλο για την περίστασι : "Κρείττον υπό μηδενός άγεσθαι ή υπό κακού άγεσθαι. Ο μεν γαρ πολλάκις μεν εσώθη, πολλάκις δε εκινδύνευσεν, ούτος δε πάντως κινδυνεύσει, εις βάραθρα αγόμενος"! Όσο πιο γρήγορα ξεφορτωθούμε αυτές τις δύο φάρες τόσο το καλύτερο. Κέρδος θά 'χουμε, χασούρα δεν πρόκειται νἀ ΄χουμε.


Ξέρω ότι το να ψηφίζη κανείς υπό το καθεστώς μιας δημοσιονομικής ασφυξίας, να καλείται κάποιος να αποφασίση κάτω από συνθήκες κοινωνικής αποσύνθεσης και οικονομικής εξαθλίωσις δεν είναι εύκολο πράγμα. Δυσκολεύομαι εγώ ο ίδιος να πάρω μιαν απόφασι για τον εαυτόν μου, έτσι μακρυά από μένα η αλαζονεία το να θέλω να υποδείξω κάτι σε κάποιον άλλον.


Ξέρω ότι σε άσχημα προβλήματα ιδανικές λύσεις δεν υπάρχουν. Στην Ελβετία
όπου έζησα τριάντα χρόνια μπορείς να πάρης ένα άσπρο χαρτί και να γράψης τα ονόματα όσων νομίζεις ικανούς να κυβερνήσουν, αδιαφορώντας για τις κομματικές τους τοποθετήσεις και χωρίς να δώσης την ψήφο σου σε κανένα κόμμα. Εμείς που δώσαμε στον κόσμο την Δημοκρατία, σήμερα βρισκόμαστε δυστυχώς πολύ πίσω από τέτοια συστήματα και δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε ένα τόσο απλό πράγμα.


Ο Θεός να μας δώση σύνεσι, να πράξουμε αμερόληπτα το καθήκον μας, χωρίς να πέσουμε θύματα των διαφόρων πολιτικών σειρήνων, αγωνιζόμενοι για το καλό του τόπου, και όχι για την καρέκλα του κάθε φαφλατά, που θεωρεί πορισμόν την πολιτική και όχι υπούργημα και διακόνημα. Άνθρωπος που τοποθετεί μπροστά από το συμφέρον και το καλό του τόπου και του λαού μας, είναι ανάξιος να δρασκελίση το κατώφλι του Κοινοβουλίου.


Συγγνώμη για την χειμαρώδη πολυλογία μου


Ακομινάτος


ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ.. ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟ ΛΑΒΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΙΣΩΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ

Την απλοποίηση της ελληνικής γραφής ζητά ο κύπριος ευρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης, με σχετική εισήγηση που υπέβαλε προς τον υπουργό Παιδείας της Κύπρου Ανδρέα Δημητρίου. Την πρόταση του κοινοποίησε και στους Έλληνες ευρωβουλευτές.


Ο κ. Ματσάκης προτείνει στον Κύπριο υπουργό τη σύσταση μιας ολιγομελούς επιτροπής γλωσσολόγων, οι οποίοι θα μπορούσαν, εμπεριστατωμένα να ενδιατρίψουν επί του θέματος και να δώσουν μια επιστημονικά έγκυρη πρόταση για τον εκμοντερνισμό/ απλοποίηση της Ελληνικής γραφής.
Στην επιστολή του ο Κύπριος ευρωβουλευτής παραθέτει ως τροφή για σκέψη' τα εξής:
1... Να καταργηθούν τα γράμματα 'η' και 'υ' και να αντικατασταθούν από το γράμμα 'ι'.
2... Να καταργηθεί το γράμμα 'ω' και να αντικατασταθεί από το γράμμα 'ο'.

3... Να καταργηθούν οι εξής συνδυασμοί γραμμάτων και να αντικατασταθούν ως εξής:
αι'---> 'ε', 'ει'--->'ι', 'οι--->ι', 'υι'--->ι', 'αυ'--->'αβ', 'ευ'--->'εβ'
4... Να καταργηθεί η χρήση του 'γγ' και να αντικατασταθεί από το 'γκ'.
5... α καταργηθεί το τελικό γράμμα 'ς' και να αντικατασταθεί από το γράμμα 'σ'.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αλλαγών, αναφέρει ευρωβουλευτής, το Ελληνικό αλφάβητο θα έχει μόνο 21γράμματα(α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, λ, μ, ν ,ξ , ο ,π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ) και ένα μόνο δίψηφο (το 'ου')...
Ο κ. Ματσάκης υποστηρίζει ότι η απλοποίηση της Ελληνικής γραφής καθίσταται αναγκαία μέσα στα πλαίσια μιας τάσης ενωτικής πορείας των γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, μια τέτοια αλλαγή θα καταστήσει την Ελληνική γραφή πιο απλή και πολύ πιο εύχρηστη. Ιδιαίτερα όσον αφορά την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σε σχέση με μεγάλο αριθμό ατόμων που έχουν διάφορες μορφές δυσλεξίας'.Προωθήστε το mail αυτό για την ενημέρωση του κόσμου για τη νέα αυτή και δόλια ανθελληνική επίθεση, με το πρόσχημα δήθεν του εκσυγχρονισμού της (ήδη επικίνδυνα ρημαγμένης τα τελευταία χρόνια) γλώσσας μας!Υ.Γ. ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Ο ΧΕΝΡΙ ΚΙΣΣΙΓΚΕΡ:

Ο Ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι' αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ίσως συνετισθεί. Εννοώ δηλαδή, να πλήξουμε:
1. τη γλώσσα,
2. τη θρησκεία,
3. τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητα του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει για να μη μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, να μη μας παρενοχλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή σε όλη αυτή τη νευραλγική περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας για μας, για την πολιτική των ΗΠΑ...............................

Θα ήθελα να προσθέσω και τα εξής:

Ας τολμήσει κάποιος ξένος να προτείνει σε Γάλλο να εξαλείψει τους τρεις τόνους, ή να γράψει το beaucoup - bocou, ή το couteau - couto.

Aς τολμήσει να προτείνει σε ένα Άγγλο να γράψει αντί thought -thot, αντί wrought - rot, ή
σε ένα Γερμανό να γράψει αντί Gemutsbeschaffenheit -Gemutsbesafenheit , ή αντί Erbschleicher - Erbsleiher
και θα δούμε τι θα γίνει!!

Πατριωτικό Μέτωπο:


Δεν συμμετέχουμε στην αθλιότητα των στημένων εκλογών. Στηρίζουμε Πατριώτες υποψήφιους.


Ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος.
Το Πολιτικό Συμβούλιο του Πατριωτικού Μετώπου, το οποίο συνεδρίασε στις 18 Απριλίου στα γραφεία του Κινήματος στην Αθήνα, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση, μετά από ομόφωνη απόφαση των Μελών του, σχετιζόμενη με τις επερχόμενες εκλογές:


1. Το Πατριωτικό Μέτωπο, για τρία τώρα χρόνια, υπηρέτησε με σεμνότητα και ανιδιοτέλεια, την ενότητα των Αντινεοταξίτικων-Αντιμνημονιακών Κινημάτων, με στόχο την πλήρη ανατροπή του σάπιου και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος.


2. Παρά το γεγονός ότι, το Κίνημα, έβαλε στις πολλαπλές συναντήσεις με τα άλλα Κινήματα, πάνω και πέρα από όλα, το συμφέρον της Πατρίδας και του Λαού μας, χωρίς κανέναν μάλιστα όρο, ο στόχος της ενότητας, δεν επιτεύχθηκε.


3. Σήμερα, με το κλείσιμο των συνδυασμών, η εικόνα που παρουσιάζει το προεκλογικό τοπίο, πέραν του σάπιου και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος των κομμάτων του Μνημονίου (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ), είναι μια άκρως απογοητευτική και θλιβερή εικόνα. Μετακινήσεις υποψηφίων, αγοροπωλησία συνειδήσεων, «παζάρι» για τις βουλευτικές έδρες, πολιτική απάτη περί «τιμωρίας των ενόχων» και χιλιοακουσμένες πολιτικές «αντιμνημονιακές» φανφάρες.


Έτσι, από τη μία πλευρά έχουμε τους εκπροσώπους των τοκογλύφων και της νέας τάξης, (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ) και από την άλλη, υποτιθέμενα αντιμνημονιακά κόμματα, τα οποία, ψεύδονται ασύστολα, εξαπατώντας τον δυστυχισμένο ελληνικό Λαό.


· Γιατί τερατώδης είναι η πολιτική απάτη, «περί τιμωρίας των ενόχων», δεδομένου ότι όλοι γνωρίζουν πως η νέα Βουλή η οποία θα προκύψει, αυτομάτως παραγράφει τα αδικήματα των προηγουμένων κυβερνήσεων, ΓΑΠ και Παπαδήμου.

· Γιατί τερατώδης πολιτική απάτη είναι τα περί «άρνησης των μνημονίων», όταν όλοι γνωρίζουν πως για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονταν πλήρης ενότητα, για την επίτευξη του στόχου των 181 βουλευτών.


4. Ενόψει του ήδη διαμορφωμένου σκηνικού, το Πατριωτικό Μέτωπο, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να παραβεί τις αρχές του, και την εντολή που πήρε από τα μέλη του στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη του Κινήματος, «για συνένωση όλων των Πατριωτικών-Δημοκρατικών Δυνάμεων της χώρας και κοινή κάθοδο στις εκλογές».


5. Τέλος, επιμένοντας μέχρι την τελευταία στιγμή της Κυριακής των εκλογών, στην λογική της ενότητας, το Πατριωτικό Μέτωπο, καλεί τους υποψηφίους βουλευτές των αντιμνημονιακών-δημοκρατικών κομμάτων, ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ, να δηλώσουν στο Κίνημα ΕΓΓΡΑΦΩΣ, εάν συμφωνούν στις δύο βασικές αρχές μας,


· Ότι η Πατρίδα μας βρίσκεται υπό κατοχή, ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ


· Ότι συμφωνούν πως το κύριο πρόθεμα για την έξοδο από την πολλαπλή κρίση που βιώνουμε, είναι η πλήρης αλλαγή του Συντάγματος, μέσω Λαϊκής Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, Αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και πέρασμα των εξουσιών στον ελληνικό Λαό. (Ανακλητότητα όλων των αιρετών πολιτικών προσώπων, ορκωτά δικαστήρια, παλλαϊκή Άμυνα κλπ τα οποία σαφώς ορίζει το Νέο Σύνταγμα που κατατέθηκε στο Λαό από το ΠΑΜ, http://www.pamet.gr/syntagma/neo%20syntagma.pdf )


Για να έχουν έτσι τη δημόσια στήριξη, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ από το Πατριωτικό Μέτωπο, τα Μέλη και τους Φίλους του Κινήματος. Η πρόταση αυτή, είναι εξ’ άλλου και απόλυτα συνδεδεμένη με τις αρχές του Πατριωτικού Μετώπου και του Συντάγματος που προτείνει, το οποίο, δεν αναγνωρίζει κόμματα, αλλά Έλληνες Πολίτες.

Η κατήχηση των πιστών στην πολιτική

έργο της Εκκλησίας

(π. Βασίλειος Βολουδάκης)


Το να αρθρώνει λόγο για τα πολιτικά ζητήματα ένας κληρικός, δε σημαίνει ότι επιθυμεί και πολιτικό αξίωμα.

Αποτελεί κατήχηση και είναι πνευματικό έργο που οφείλει να ασκεί.

Σκόπιμα πολιτικοί και δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν το τέχνασμα της ταύτισης της ενασχόλησης με τα πολιτικά με την επιθυμία άσκησης πολιτικής εξουσίας ώστε να αποτρέψουν τους κληρικούς να νουθετούν και να κατηχούν τους πιστούς για τα πολιτικά δρώμενα.

Απόσπασμα από την εκδήλωση της παρουσίαση του βιβλίου "Η Πολιτική είναι Ποιμαντική" που έγινε στο Περιστέρι, την Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 στο Θέατρο Πολιτών.


Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012Ποιο ειναι αυτο το Ελλαδικο


μιτροφορο Διποδο Κτηνος;


Να κρεμαστη στην πλατεια Συνταγματος.


=====================

Και η... τρόικα έχει τον δεσπότη της!

mitraΆφωνοι έμειναν οι παρευρισκόμενοι σε εκδήλωση που έγινε στην Πελοπόννησο ακούγοντας τον Μητροπολίτη τους να είναι βασιλικότερος του βασιλέως για την ακρίβεια να υπερασπίζεται φανατικά τα μέτρα της τρόικας!

Σε διάλογο που είχε ο τοπικός (και ηλικιωμένος) ιεράρχης με τον δήμαρχο της περιοχής ο μητροπολίτης χαρακτήρισε τα σκληρά μέτρα που επιβάλλονται στον κόσμο όχι μόνο... απαραίτητα, αλλά και μη επαρκή!

"Χρειάζονται και άλλα μέτρα" έλεγε ο Μητροπολίτης, κάνοντας όσους ήταν παρόντες στην εκδήλωση να μην πιστεύουν στ' αυτιά τους.

Ο μητροπολίτης πιο ανάλγητος ακόμη και από τους ευρωπαίους τεχνοκράτες!

Ο λαός της περιοχής είναι εξαντλημένος και ο Μητροπολίτης, έλεγαν, δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει γύρω του ζητώντας περισσότερα και σκληρότερα μέτρα για το καλό του τόπου...

Ο τόπος μπορεί να σωθεί, ο λαός του όμως σίγουρα όχι, αν συνεχίσουμε έτσι, έλεγε αυτόπτης μάρτυρας των όσων ανερυθρίαστα υπερασπιζόταν ο "τροϊκανός" μητροπολίτης.

Ο Νεωκόρος


Τα τραγικά και επονείδιστα κατασκευάσματα του ΣΚΑΥ

και οι διαστρεβλωσεις των Καλαβρων "Θεολόγων"

της Θεσσαλονίκης


Μέ αἰσθήματα ἀπεριγράπτου πικρίας καί ἀφαντάστου ὀδύνης ἀναγκάζομαι μέσα στήν παγχαρμόσυνον πασχάλιον περίοδον, τήν λαμπροφόρον καί φωτοειδῆ, νά ὑψώσω ὡς ἔσχατος διάκονος τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας διά μίαν εἰσέτι φοράν φωνήν ἐντόνου διαμαρτυρίας, ὡς δικαιοῦμαι ἐκ τῆς θεσμικῆς μου εὐθύνης, διά τά ,σα ἀσεβῆ, ψευδέστατα, πλαστογραφημένα, βλάσφημα καί κατασκευασμένα κατά τοῦ Παναγίου Θεανδρικοῦ Προσώπου τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας καί ἐνσαρκωθέντος Λόγου τοῦ Πατρός, Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, προέβαλε καί αὖθις, κατά τήν προλαβοῦσα Μ. Ἑβδομάδα τοῦ 2012 ἀπό Μ. Τρίτης (10/4) ἕως καί Μ. Παρασκευῆς (13/4) τηλεοπτικός δίαυλος ΣΚΑΪ, ἰδιοκτησίας τοῦ ὁμίλου Ἀλαφούζου, διευκρινίζων τά ἀκόλουθα:


1. Ἀσφαλῶς θεόσδοτος ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί συνταγματικῶς κατοχυρωμένη ἐν Ἑλλάδι, κέκτηται τήν δυνατότητα ἀρνήσεως τῆς ἀληθείας τοῦ αἰωνίου Θεοῦ καί μάλιστα δύναται νά ἀμφισβητήσῃ μέ πάντοτε βέβαια εὐπρεπῆ ἀντιρρητικόν τρόπον, τήν Θεία Ἀποκάλυψιν καί νά διαδόσῃ τάς σχετικάς ἀπόψεις ἀναλαμβάνουσα βεβαίως ἐλευθέρως καί τάς σχετικάς πνευματικάς συνεπείας. κραταιός λόγος τοῦ Σωτῆρος Κυρίου «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι» (Ματθ. ιστ΄ 24) κατοχυρώνει τά ἀνωτέρω.


2. Ἡ ἔντονος διαμαρτυρία καί ἔνστασίς μου κατά τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΣΚΑΪ πού ἡ ἕδρα του εὑρίσκεται ἐντός τῆς κανονικῆς μου δικαιοδοσίας εἰς Ν. Φάληρον Πειραιῶς, συνίσταται εἰς τό γεγονός ὅτι ὁ συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός ἐξεζήτησε τήν συνεργασίαν μετά τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί συνέπραξεν μετ’ Αὐτῆς δι’ ἕναν ὄντως ἱερόν σκοπόν, τήν ἀνακούφισιν τῶν ἐνδεῶν καί ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν πού πλήσσονται ἀπό τήν ἐνσκήψασα οἰκονομικήν κρίσιν. Παρά δέ τό γεγονός ὅτι καί κατά τήν περυσινήν περίοδον τῆς Μ. Ἑβδομάδος τοῦ 2011, εἶχε μόνος αὐτός ἐξ ὅλων τῶν τηλεοπτικῶν διαύλων τῆς Χώρας προβάλλει τά ἴδια κατεσκευασμένα ἐπιστημονοφανῆ ντοκυμαντέρς παραγωγῆς τοῦ γνωστοῦ σιωνιστικοῦ Μουσείου Ροκφέλερ τοῦ Τέλ-Ἀβίβ, ἡ Ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία διά τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου Αὐτῆς Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄, τοῦ νουνεχοῦς, σοφοῦ καί γεραροῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός, ἀπεδέχθη διαβεβαιώσεις τῶν ἰθυνόντων τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου, ὡς καί ἡ ἐλαχιστότητά μου, ὅτι δέν θά ἐπαναληφθῆ ἡ εἰς βάρος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας καί τοῦ Παναγίου Προσώπου τοῦ Δομήτορος Αὐτῆς ἀήθης καί χυδαία ἐπίθεσις. Διά τόν λόγον δέ αὐτόν, ἡ Ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία δεικνύουσα πάντοτε τήν μακρόθυμον καί ἐπιεικῆ Αὐτῆς διάθεσιν ἐνισταμένη κατά μεθοδειῶν καί ὄχι κατά προσώπων, ἐχώρησεν εἰς συνεντεύξεις πού προεβλήθησαν ὑπό τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου ΣΚΑΪ καί μάλιστα ἡ ἐλαχιστότης μου ἐνεφανίσθη τήν Μ. Τρίτην 2012 εἰς τήν πρωϊνήν ζώνην τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ κατά τήν διαδικασίαν διανομῆς 5.000 δεμάτων ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως πρός ἐμπεριστάτους ἀδελφούς τῆς εὑρυτέρας περιοχῆς τοῦ Πειραιῶς καί ὡμίλησεν εὐφήμως διά τήν ἀνθρωπιστικήν προσπάθειαν τοῦ ἐν λόγῳ διαύλου.


3. Ἑπομένως ἡ μετ’ ὀλίγας ὥρας ἀπό τό ἑσπέρας τῆς Μ. Τρίτης 2012 βάναυσος καί σκληρά ἐπίθεσις κατά τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν πίστεως, προσβάλλει καταφώρως καί τούς διακόνους τῆς Ἐκκλησίας ἐμφανίζων αὐτούς ὡς δῆθεν προβάλοντας καί διακονούντας ἰδεοληψίας καί ψεύδη.


4. Εἶναι διϊστορικῶς ἀποδεδειγμένο τό ἄσβεστον μῖσος καί ἡ τρομακτική ἐμπάθεια πού ἀδιαπτώτως τρέφουν ἀπό γενεάς εἰς γενεάν οἱ ραββίνοι τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ οἱ ὁποίοι μιμούμενοι κατά πάντα τούς προπάτορας αὐτῶν Ἄννα, Καϊάφα καί τά μέλη τοῦ Συνεδρίου ἀνασταυρώνουν διά τῶν ψευδολογιῶν, τῶν πλαστογραφημένων, χαλκευμένων καί κιβδήλων στοιχείων εἰς κάθε μετρητή στιγμή τοῦ χρόνου τό Πανάγιον Θεανδρικόν Πρόσωπον τοῦ Ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἐνστερνιζόμενοι πλήρως τήν Καμπαλά καί τό Ταλμούδ μέ τό ἐξόχως φρικιαστικό σατανιστικό τους περιεχόμενο καί μή ἀνανήπτοντες καί μή διερωτώμενοι διά ποῖον ἔγκλημα ἐκολάσθη ὁ λαός των διά δισχιλιετοῦς ἐξορίας ἐκ τῆς «γῆς τῆς ἐπαγγελίας» καί διατί ἔπαυσεν ἡ βασιλεία καί ἡ ἀρχιερωσύνη εἰς τόν λαόν τοῦ Ἰσραήλ; Πλήρης ἀπόδειξις καί διά τούς τυχόν ἀφελεῖς ἀποτελοῦν τά προβληθέντα ἀπό τόν τηλεοπτικόν δίαυλον κατασκευάσματα τοῦ Σιωνιστικοῦ καί τοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ.


5. Ὑφέρπει διάδοσις καί φήμη εἰς τούς δημοσιογραφικούς χώρους ἀκόμη καί ἐντός τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου ὅτι ὁ ἔγκυρος καί ἀξιολογώτατος δημοσιογράφος κ. Ἀ. Παπαχελᾶς, γνωστός καί ὡς προσκεκλημένος τῆς διαβοήτου Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, διευθυντής τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου ΣΚΑΪ καί ὁ Πρόεδρος τοῦ ὁμίλου κ. Ἰ. Ἀλαφοῦζος, ἐχρηματοδοτήθησαν ἀπό τόν Σιωνιστικό καί διεθνές Ἑβραϊκό λόμπυ διά νά προβάλουν τά ἀναίσχυντα καί ἀνιστόρητα καί φαιδρά ψεύδη του, μέ τόσα χρήματα πού καλύπτουν τήν λειτουργία τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου δι’ ὅλον τόν χρόνον.


Ἀσφαλῶς ἡ φήμη αὐτή δέν ἀποδεικνύεται καί τό ἄν εἶναι ἀληθής ἤ ὄχι τόγνωρίζουν μόνον οἱ ἴδιοι καί ἐκείνοι πού τυχόν ἐπλήρωσαν καί ἀσφαλῶς προσωπικῶς δηλώνω ὅτι δέν τήν υἱοθετῶ.


Παραμένει ὅμως ὡς ζητούμενο, τό ὁποῖο ὀφείλουν νά διευκρινήσουν δημοσίᾳ οἱ κ. Ἀλαφοῦζος καί Παπαχελᾶς διά ποίους λόγους μόνοι αὐτοί ἐξ ὅλων τῶν τηλεοπτικῶν διαύλων εἰς τήν ἰδιαιτέρως εὐαίσθητον περίοδο τῆς Μ. Ἑβδομάδος καί παρά τήν συνεργασίαν των μετά τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τίς προβαλόμενες εὐχές των διά καλό Πάσχα, προέβαλαν τά τραγικά καί ἐπονείδιστα κατασκευάσματα πού ἀπομειώνουν τό Πανάγιον Πρόσωπον τοῦ ὑπέρ ἡμῶν Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου.


Τό ἔκαμαν ἀπό σχετική ἰδεολογική σύγκλιση;


Ἔχουν τήν ὑποχρέωση κατόπιν τῶν ἀνωτέρω νά ἀπαντήσουν δημοσίᾳ διά νά γνωρίζῃ πλέον καί ἡ Ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία ἐάν διέπονται οἱ συγκεκριμένοι ἀπό ἀντιχριστιανική ἀντίληψη.


6. Γνωρίζω καλῶς, ὅτι θά σπεύσουν κατευθυνόμενοι καί καλά ἀμοιβόμενοι κάλαμοι νά μέ χαρακτηρίσουν γραφικό, φονταμενταλιστή, συνωμοσιολόγο, σκοταδιστή, ἀκραῖο, παράλογο διότι τόσο πολύ πιστεύουν εἰς τήν ἐλευθερία ἐκφράσεως καί εἰς τήν δημοκρατία ἐνῶ διαπνεόνται βαθύτατα ἀπό φασιστικά ἰδεώδη, θεωροῦντες ὡς ἀλήθεια μόνον ὅτι ἐκείνοι πιστεύουν καί ἀποδέχονται, διά τήν εὐπρεπῆ καί ἐκ λόγων εὐθύνης διαμαρτυρίαν μου.


Ἐάν ἤμην φονταμενταλιστής ὡς μέ καθυβρίζουν δέν θά διεμαρτυρόμην μέ ἐπιχειρήματα εὐπρεπῶς, ἀλλά εἶχα τήν «δυνατότητα» καί τήν «γνώση» νά ἀντιμετωπίσω «ἄλλως» τήν ἐπίθεση.


Ὁ λόγος ὅμως τοῦ Κυρίου μου ἐπί τοῦ Σταυροῦ: «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί ποιούσι» (Λουκ. ΚΓ 34) καί ὁ λόγος τοῦ λιθοβολιθέντος Πρωτομάρτυρος Στεφάνου «Κύριε μή στήσης αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν ταύτην» (Πραξ. Ζ 60) μέ συνέχουν καί μέ καθοδηγοῦν.


7. Ἐκ πάντων τῶν ἀνωτέρω ἀνιδρύεται καί ἕτερον συναφές μεῖζον θέμα διά τάς ἐλλογιμωτάτας Καθηγητρίας καί ἐλλογιμωτάτους Καθηγητάς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οἱ ὁποίοι ὑπογράψαντες εἰς τό γνωστό ψήφισμα πέραν τῶν ἄλλων στρεβλώσεων τῶν λόγων μου καί τῶν πράξεών μου ὡς λ.χ. ὅτι ὁμιλῶν κατά τῆς παναιρέσεως τοῦ συγκρητισμοῦ πού ὁμογενοποιεῖ τήν ἀποκαλυφθεῖσαν θεόθεν Ἀλήθεια μέ τό σατανικόν ψεῦδος, δῆθεν ἀντιτίθεμαι εἰς τούς διά πανορθοδόξων ἀποφάσεων διεξαγομένους θεολογικούς διαλόγους τούς ὁποίους καί ὑποστηρίζω ἐντός τῶν κανονικῶν πλαισίων κινουμένους, ὡς ἡ Σεπτή Ἱεραρχία τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει σχετικῶς ἀποφασίσῃ (Ὀκτώβριος 2010) μέ κατηγοροῦν ὅτι ἀναιτίως καί δίχα ποιμαντικῆς συνέσεως ἀναφέρομαι εἰς τούς λειτουργούς καί ἐκπροσώπους τοῦ Σιωνισμοῦ.


Τίθεται λοιπόν δι’ αὐτούς τό κρίσιμον ἐρώτημα συμφωνοῦν μέ τάς ἀνωτέρω κακουργίας τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Σιωνισμοῦ καί ἄν ὄχι ἀναμένομεν ὅλοι τό ἀντίστοιχον ψήφισμα ὡς ἀποδεικτικόν τῆς θεολογικῆς των εὐαισθησίας.


Ἄλλως δυστυχῶς συντάσσονται μετ’ αὐτῶν καί βεβαίως ἡ κρίσις «οὐκ ἔστι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου».


Ἐνδεχομένως ὅμως τό θέμα δέν προσφέρεται διά τακτοποίησιν συγγενικοῦ προσώπου πρώτου βαθμοῦ εἰς μεγαλώνυμον χώραν τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης.


Ὅθεν κατόπιν τῶν ἀνωτέρω δηλώνω εἰς τόν εὐαγῆ Κλῆρον καί τὀν φιλόχριστον λαόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, Φαλήρου, Δραπετσώνας καί Ἁγ. Ἰωάννου Ρέντη ὅτι παύω οἱανδήτινα συνεργασίαν μετά τοῦ Ραδιοτηλεπτικοῦ Σταθμοῦ ΣΚΑΪ καί τοῦ Ὁμίλου Ἀλαφούζου καί πατρικῶς προτρέπω νά τιμωρήσουν αὐτούς μή φιλοξενοῦντες τό τηλεοπτικόν καί ραδιοφωνικόν των σῆμα εἰς τάς οἰκίας αὐτῶν.


Μετ’ εὐχῶν

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου