Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
Ω, Πολιέ Γέροντα, αθάνατε Αυγουστίνε. Νοσταλγούμε την ζωτικότητα και την ανδρεία σου. Νοσταλγούμε το προφητικό σου κήρυγμα. Νοσταλγούμε τον ενθουσιασμό που γέμιζες τις ψυχές μας. Νοσταλγούμε τις μέρες εκείνες που δεν τολμούσαν οι Λατινόφρονες και οι Οικουμενιστές να ...βγούν από τα καβούκια τους, γιατί υπήρχαν τα δύο λιοντάρια του Βορρά: ο Αμβρόσιος και ο Αυγουστίνος. Σε κρατάει ακόμα ο Θεός ζωντανό, γιατί σήμερα απουσιάζουν τα λιοντάρια. Γεμίσαμε, μας γέμισαν τους επισκοπικούς θρόνους, με ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, αθάνατε Γέροντα. Γεμίσαμε με κάλπικους παράδες. Γεμίσαμε με ψόφια σκυλιά. Και όπως θαυμάσια έλεγες με την παραστατικότατη και Χρυσοστομική σου γλώσσα :
"Με ψώφια σκυλιά, κυνήγι δεν γίνεται".

Γέροντα Αυγουστίνε, ηρωϊκε και νοσταλγικέ Πατέρα της Αγίας μας Εκκλησίας, ζήθι έτι και έτι γιά να μας παρηγορεί και μόνον η ευγενική και άγια παρουσία σου.
Πότε θα αναδείξη ο Θεός έναν παρόμοιο με Σένα, Ασκητή και Μάρτυρα και Πατέρα και Προφήτη και Αγιο;
Εύχου γιά την Ορθοδοξία, άγιε Γέροντα, που ΣΗΜΕΡΑ κινδυνεύει τον έσχατον κίνδυνον.
Οι προδότες αυξήθηκαν, οι εχθροί καραδοκούν, ξημεροβραδυάζουν για να βρούν την κατάλληλη ευκαιρία για να εφωρμήσουν και να αλώσουν την Αγία Μάνδρα της παμφιλτάτης Ορθοδοξίας μας.

Ο Δίκερως ...Δαίμων της Δύσεως, εμφανίζεται να βρυχάται και να οδοντολιαίνει και να ορέγεται να μιάνη και να μαγαρίση, την Γυναίκα την περιβεβλημένην τον Ηλιον, την Πανακήρατον Αγία Ορθοδοξία μας.
Εύχου Πολιέ Γέροντα, να εγερθούν οι κοιμώμενοι, εύχου να ξυπνήσουν οι αναπαυόμενοι και επαναπαυόμενοι και να μετατραπούν σε ηρωϊκούς μαχητάς της παρατάξεως Κυρίου, και με την λόγχην εφ' όπλου, να ανέλθουν εις τας Επάλξεις και να δώσουν την μάχην την κρατεράν, των δικαίων Κυρίου Παντοκράτορος.

ΟΡΓΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ

ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ

ΙΔΟΥ το ΠΑΣΟΚ άρχισε να δείχνει το πραγματικό του Πρόσωπο. Ικανοποιούνται οι φαυλεπιφαυλότητες του επικίνδυνου ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΛΙΑΠΗ

To είπαμε, το γράψαμε ...προφητικά. Εδωσε το 3 τοις χιλίοις της εκκλησιαστικής περιουσίας και παιρνει την διχοτόμησι της Αττικής για να επιλεγούν, οι ήδη γνωστοί, σπουδαρχήδες "εκλεκτοί" του. Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ στα βήματα των 2 προκατόχων του. Δέν άλλαξε τίποτα στην Εκκλησία. Την κατέστησε ανύπαρκτη. Ο Διάβολος με τέτοιο αρχιεπίσκοπο ...χορεύει και πανηγυρίζει! Παρακαλούμε κάποιον χριστιανό της μητροπόλεως Αττικής, ως έχων έννομο συμφέρον, να προσφύγη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρωθή το μελετώμενο επαίσχυντο ΙΕΡΩΝΥΜΟΠΑΣΟΚΙΚΟ νομοσχέδιο.

ΙΕΡΩΝΥΜΕ ΛΙΑΠΗ σε κατηγορώ ότι:

Αποδεικνύεσαι πρωτεργάτης νέας εκκλησιαστικής ανωμαλίας. Εμφανίζεσαι ως άριστος ...ταχυδακτυλουργός. Είσαι ύποπτος "τελετουργίας" αρχιερατικής διαπλοκής. Εκλαμβάνεις, ως συρομένη αγέλη, την Ιεραρχία. Ελαβες πλαστά, αιφνιδιαστικά, ανέντιμα και
εξ' υφαρπαγής και όχι διά ψηφοφορίας, ως προβλέπει ο Νόμος, την απόφασι της Ιεραρχίας. Ψευδολογείς ασύστολα ότι σέβεσαι τον Συνοδικό θεσμό. Δεν σέβεσαι τις 20 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υποκρίνεσαι και καταφθείρεις και εξευτελίζεις τους θεσμούς. Καταπατείς την Νομιμότητα και την Κανονικότητα. Διατηρείς αναισχύντως και εκμεταλεύεσαι ανεντίμως το ανύπαρκτο "βρωμο - κουρελόπανο" του ψευδοεπιτιμίου. Μας γέμισες την Εκκλησία με ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, κατά το νοσταλγικό Λιοντάρι της ερήμου, τον Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιο. Αυτούς που παρασκηνιακά επιλέγεις ως επισκόπους, δεν κάνουν ούτε γιά ...κανδηλανάπτες!!! Πως κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου και του άκακου; Δεν φοβάσαι τον Θεό; Αδικείς κατάφωρα κατα τρόπον βαρβαρικόν, τον μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος ΝΙΚΟΔΗΜΟ. Ενεργείς όχι ως εν Χριστώ αδελφός, αλλ' ως αδίστακτος ...άθεος. Κακουργείς στο Σώμα της Εκκλησίας. Σκανδαλίζεις τους πιστούς. Οτι ηταν να προσφέρης το προσέφερες. Δεν κάνεις γιά αρχιεπίσκοπος. Να υποβάλης παραίτησι. Aναχώρησoν ...οίκαδε, ή το προτιμότερο εις την έρημον, ίνα θρηνήσης ...θρήνους Ιερεμίου...ΙΕΡΩΝΥΜΕ έρχεται ο θάνατος, έ ρ χ ε τ α ι όπου νάναι έρχεται. ΙΕΡΩΝΥΜΕ τί απολογηθήσει;Πριν λίγες μέρες σε Επιστολή του προς τη Σύνοδο (δημοσιεύθηκε και στο blog apotixisi) ο Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος τόνιζε ότι η τυχόν διχοτόμηση της Μητρόπολης Αττικής στην παρούσα φάση είναι πράξη αντίθετη με τους νόμους του κράτους και τους Κανόνες της Εκκλησίας.
Αποκάλυπτε μάλιστα τις μεθοδεύσεις του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για το θέμα.
Έγραφε ο Μητροπολίτης Νικόδημος:.....

"...κατά τήν καταληκτικήν Συνεδρίασιν τοῦ Σώματος τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, τήν 16ην παρελθόντος ᾿Οκτωβρίου, ἐκτός ῾Ημερησίας Διατάξεως, (ενν. ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος) ἔρριψε μίαν φωτοβολίδα, ὅτι θά πρέπει νά συνεχισθοῦν αἱ διαβουλεύσεις, ὥστε νά ἐπιτευχθῇ ἡ διά Νόμου ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου Χριστοδούλου (ενν.περί διχοτομήσεως της Μητροπόλεως Αττικής). ᾿
Αμέσως δέ μετά τήν κατάθεσιν αὐτῆς τῆς ἀπόψεώς του, χωρίς νά θέσῃ τήν πρότασίν του εἰς ψηφοφορίαν καί ἀρκεσθείς εἰς τάς ὀλίγας κραυγάς τῶν "μεμυημένων", διεσάλπισε ταύτην, ὡς ἐψηφισμένην ἀπόφασιν τοῦ ῾Ιεραρχικοῦ Σώματος.
Η ἰδιότυπος αὕτη προώθησις τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς προθέσεως, ὅλως ἀσύμβατος πρός τήν ἱερότητα καί τήν ὑπευθυνότητα τοῦ Συνοδικοῦ Λειτουργήματος, προδίδει "τελετουργίαν" ὑπόπτου διαπλοκῆς.
Μειώνει, ἐκφυλιστικῶς, τό κῦρος ὁλοκλήρου τοῦ ῾Ιεραρχικοῦ Σώματος, τό ὁποῖον ἐμφανίζεται λειτουργοῦν, οὐχί ὡς ὑπό τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐλλαμπόμενον, ἀλλ᾿ ὡς ἀγέλη συρόμενον. Προσβάλλει δέ τάς ὑπολήψεις τῶν ἀμέσως θιγομένων καί στιγματίζει τό ἦθος τῶν εὐνοουμένων, ὡς ἐκκινούντων πρός ἀνάβασιν εἰς τό ἐπισκοπικόν ἀξίωμα, ἔχοντες ὡς ἐφαλτήριον τήν προδοσίαν τῶν ῾Ιερῶν μας Κανόνων".


Ήδη όπως έγινε γνωστό σήμερα η Υπουργός Παιδείας προωθεί νομοθετική ρύθμιση διχοτόμησης της Μητρόπολης Αττικής.
Άρχισαν μάλιστα ήδη να ακούγονται τα ονόματα υποψηφίων για τις δύο νέες μητροπόλεις που θα δημιουργηθούν.
Οι μεθοδεύσεις Ιερωνύμου αποδεικνύουν το σεβασμό του προς το συνοδικό σύστημα (!) αλλά και τη φανερή πλέον διαπλοκή του με την κυβέρνηση.
Θα υπάρξει άραγε αντίδραση των άλλων Ιεραρχών;
Ή όλοι θα συρθούν πίσω από την αρχιεπισκοπική ράβδο
;

Από τα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Οι τίτλοι του blog apotixisi.

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010Η γέννηση

του Χριστού

και ο πόλεμος

των ηδονών

του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου


Συλλογίσου αδελφέ,

ότι ο Χριστός με τη γέννησή του ήρθε να πολεμήσει τον άτακτο έρωτα των ηδονών με τις οδύνες και τους πόνους που δοκίμασε.
Ο σαρκικός άνθρωπος δεν πιστεύει πως υπάρχει άλλη απόλαυση, εκτός από εκείνη των αισθήσεων.
Γι’ αυτό δεν τις εξουσιάζει, όπως πρέπει σε ένα λογικό πλάσμα, αλλά αφήνει τον εαυτό του να φέρεται σαν άλογο ζώο και να πλανάται από αυτές, και για να χαίρεται, τρέχει χωρίς χαλινάρι σε όλες τις παρανομίες.
Ζητάει σαν σκοπό την ηδονή και την νομίζει δικαίωμά του, αν και την βρίσκει στις μεγαλύτερες ατιμίες και ακαθαρσίες.
Ο Υιός του Θεού συμπαθώντας αυτή την τυφλότητα ήρθε για να νικήσει και να γιατρέψει αυτό το μεγάλο σφάλμα.

Γι’ αυτό και ενώ μπορούσε να γεννηθεί με ένα τραχύ σώμα ώριμου άνδρα, θέλησε να γεννηθεί με ένα απαλό σώμα βρέφους για να αισθανθεί την οδύνη, και ακολούθως για να πάθει περισσότερο.
Και ύστερα από τη βασανιστική φυλακή, που υπέμεινε εννιά μήνες μέσα στην κοιλιά της Παρθένου, θέλησε να υποφέρει όλα τα βάσανα και τις οδύνες της νηπιότητας, σαν να μην είχε τη χρήση του λογικού.

Του άξιζε εξ αρχής να λάβει ένα σώμα, όχι μόνο τελειότερο από το σώμα του Αδάμ, αλλά ένα σώμα απαθές, ανώδυνο, μακάριο και άξιο κατοικητήριο της επίσης μακάριας ψυχής του.

Ωστόσο, αντί για αυτό λαμβάνει ένα σώμα πολύ απαλό, πολύ λεπτό και τρυφερότατο, που νιώθει κάθε βάσανο και έχει φτιαχτεί επί τούτου για να μπορεί να δέχεται από όλες τις αισθήσεις όλους τους πόνους, καθώς και το πέλαγος δέχεται όλους τους ποταμούς.
Γι’ αυτό και παρομοιάζει ο ίδιος τον εαυτό του με το σκουλήκι, όχι μόνο επειδή γεννήθηκε χωρίς σπέρμα όπως γεννιούνται κάποια είδη σκουληκιών, αλλά και επειδή το σώμα του είχε την αίσθηση και την τρυφερότητα των σκουληκιών: «εγώ δε είμι σκώληξ και ουκ άνθρωπος» (Ψαλμ. κα΄ 6).
Γι’ αυτό και μόλις γεννήθηκε, με την αφή δέχθηκε την προσβολή της ψυχρότητας του αέρα και του νοτισμένου σπηλαίου, με τη φωνή κλαυθμυρίζει, με την όσφρηση αισθάνεται τη βρώμα της φάτνης και των άλογων ζώων, με την όραση βλέπει ένα σκοτεινό ακαλλές και άχαρο σπήλαιο, και με την ακοή δεν ακούει τίποτε άλλο παρά τραχιές φωνές ζώων.

Δηλαδή, μόλις γεννήθηκε ο Ιησούς, αφιερώνει τις απαρχές της ζωής του σε μια ακραία στεναχώρια και ένδεια όλων των αναπαύσεων και σε κάθε λογής οδύνη και βάσανο, στο οποίο ήταν δεκτική η ηλικία του.

Αχ! αφήστε με να πάω κοντά στη φάτνη και να πω στον Ιησού:

---«Τι είναι αυτή η άκρα συγκατάβασή σου, γλυκύτατε Ιησού μου; Εσύ είσαι εκείνος ο επιθυμητός από όλα τα έθνη Μεσσίας και ευθύς γεννήθηκες με τέτοια βάσανα;».

---«Ναι», μου αποκρίνεται. «Αυτό ήταν απ’ αρχής το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου, να αναιρεθεί η ηδονή με την οδύνη και αυτό το πατρικό θέλημα ήρθα να εκπληρώσω εγώ αμέσως μόλις γεννήθηκα στον κόσμο, όπως είχε προείπει εκ μέρους μου ο Δαβίδ και με τον Δαβίδ ο Απόστολος.
Γιατί λέει, εισερχόμενος στον κόσμο «θυσίαν και προσφοράν ουκ ηθέλησας, σώμα δε κατηρτίσω μοι.

--- Τότε είπον. Ιδου ήκω, του ποιήσαι ο Θεός το θέλημά σου» (Εβρ. ι΄ 5).


Τώρα εσύ αγαπητέ αναγνώστη,
γίνε κριτής ανάμεσα στο Χριστό και τον κόσμο, και αποφάσισε ποιος πρόκειται να σε εξουσιάζει, ο Χριστός ή ο κόσμος;
Ποιον πρέπει να ακολουθείς;
Εκείνον που θέλει τη σωτηρία σου με την οδύνη, ή εκείνον που ζητά την απώλειά σου με την ηδονή;
Προφανώς το πρώτο.
Επειδή ο «Χριστός έπαθεν υπέρ υμών, υμίν υπολιμπάνων υπογραμμόν, ίνα επακολουθήσητε τοις ίχνεσιν αυτού» (Α΄ Πετρ. β΄ 21).

Και λοιπόν επειδή ο κόσμος είναι τόσο τυφλός, που όχι μόνο δε γνωρίζει την αλήθεια, αλλά ούτε μπορεί να τη γνωρίσει, όπως λέει η ίδια η αυτοαλήθεια -"το πνεύμα της αληθείας, ό ο κόσμος ου δύναται λαβείν, ότι ου θεωρεί αυτό, ουδέ γινώσκει αυτό" (Ιωαν. ιδ΄ 17)-, εάν εσύ θελήσεις να υπηρετείς αυτόν τον τυφλό, και αντέξεις να κυβερνάς τη ζωή σου με τα διατάγματά του, που φυσικά είναι ψευδή, τι ταλαίπωρος που θα ‘σαι!

Επειδή παραδόθηκες μονάχος σου στα χέρια του θανατηφόρου εχθρού σου, όπως ο Σαμψών στα χέρια των αλλοφύλων, και έγινες φανερός αποστάτης του Κυρίου, του μεγάλου ευεργέτη σου, θέλοντας να υπηρετείς τις αισθήσεις σου με τις ηδονές και προτιμώντας μια ζωή τρυφηλή, μαλθακή και ηδονική, την οποία τόσο μίσησε ο Ιησούς, ακόμη από τη γέννησή του, αν και αυτή θεωρείται από τους άφρονες ότι είναι άμεμπτη και αθώα.


Αχ αδελφέ! και το πιστεύεις εσύ ποτέ, ότι η άπειρη σοφία του Θεού θα βασάνιζε τόσο πολύ το πανάγιο σώμα της, όχι μόνο στη γέννηση του, αλλά και σε όλη τη ζωή του και στο θάνατό του, αν δεν ήταν αναγκαίο για σένα να αποφεύγεις τις ηδονές και να σκληραγωγείς το σώμα σου;

Και τι θα σε ωφελήσει αυτή η μάταιη πρόφαση που λες, ότι ο Χριστός δε σε προστάζει με συγκεκριμένη εντολή να απέχεις από τις ηδονές και τις αναπαύσεις των αισθήσεων και του σώματος, αλλά μόνο με τη συμβουλή του, που λέει «όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι» (Μαρκ. η΄ 35);

Έτσι μετράς εσύ τις συμβουλές της άκτιστης σοφίας, προφασιζόμενος προφάσεις εν αμαρτίαις και θέλοντας να ζεις την τρυφηλή ζωή σου;

Μάθε ότι πρέπει να μιμείσαι τον Ιησού Χριστό, αν θέλεις να είσαι προορισμένος για τη βασιλεία των ουρανών, επειδή δεν είναι δυνατόν μια ζωή γεμάτη από ηδονές να συμφωνήσει με το παράδειγμα της βασανισμένης ζωής του λυτρωτή.
Και άκουσε εκείνες τις φοβερές αποφάσεις που φωνάζει με δυνατή φωνή μέσα από τη φάτνη το βρέφος Ιησούς:

«ουαί υμίν τοις πλουσίοις, ότι απέχετε την παράκλησιν υμών•
ουαί υμίν οι εμπεπλησμένοι, ότι πεινάσετε•
ουαί υμίν οι γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλαύσετε•
ουαί υμίν όταν καλώς υμάς είπωσι πάντες οι άνθρωποι (Λουκ. στ΄ 24).

Τι αποκρίνεσαι σ’ αυτά εσύ, που θέλεις να περνάς τη ζωή σου με αναπαύσεις και ζητάς να βρίσκεις και προφάσεις;
Νομίζεις πως αυτά που λέει ο Κύριος είναι κούφιες φωνές και πως ο Θεός μίλησε χωρίς να πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα λόγια του;
Βγάλ’ το από το νου σου. «Ο ουρανός και η γη παρελεύσεται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι» (Ματθ. κδ΄ 35).


Ντροπή, λοιπόν, νιώσε ντροπή για όλες τις ηδονές που απόλαυσες και να θεωρείς τον εαυτό σου ανάξιο του χριστιανικού ονόματος, επειδή με τη ζωή και με τα έργα σου καταντρόπιασες το όνομα του Χριστιανού και τόσες φορές προτίμησες να υπηρετείς τη σάρκα σου παρά το Θεό.
Έτσι έγινες αιτία να βλασφημηθεί από τα έθνη ο χριστιανισμός και το υπερύμνητο όνομα του Θεού, όπως παραπονιέται και ο ίδιος λέγοντας «δι’ υμάς διά παντός το όνομά μου βλασφημείται εν τοις έθνεσιν» (Ησ. νβ΄ 5).

Γι’ αυτό πάρε την απόφαση να απαρνηθείς όλες τις ηδονές που αποδεδειγμένα δεν είναι αναγκαίες για την επιβίωσή σου και να δεχθείς στο εξής ευχαρίστως όλους τους σταυρούς και τις θλίψεις που θα σου στείλει ο Θεός και να εναγκαλισθείς θεληματικά τη σκληραγωγία που περιέχει η αληθινή μετάνοια, μη θέλοντας άλλη ανταπόδοση για να τον αγαπάς παρά μόνο την αγάπη που έδειξε ο Χριστός στη γέννησή του.

Ευχαρίστησε τον Κύριο που για την αγάπη σου θέλησε να γεννηθεί με τέτοια βάσανα, και παρακάλεσέ τον να σου δώσει χάρη για να καταλάβεις καλά αυτή την αλήθεια από το παράδειγμά του, ότι δηλαδή η παρούσα ζωή είναι καιρός για να κλαις και να θλίβεσαι και όχι για να γελάς και να ξεφαντώνεις, όπως λέει ο Εκκλησιαστής «καιρός του κλαίειν» (γ΄ 4) και μαζί με τον Εκκλησιαστή και ο Απόστολος: «ο καιρός συνεσταλμένος εστίν, ίνα και οι χαίροντες ως μη χαίροντες ώσι• παράγει γαρ το σχήμα του κόσμου τούτου» (Α΄ Κορ. ζ΄ 29).


Από τα «Πνευματικά Γυμνάσματα» του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη


Υ.Γ.
Το παραπάνω κείμενο του αγίου Νικοδήμου το παραθέτουμε εις τιμήν των αδελφών μας που διατήρησαν το παλαιό εορτολόγιο στις ανά τον κόσμο Ορθόδοξες Εκκλησίες και γιορτάζουν Χριστούγεννα.

Μακάρι να ρθή γρήγορα εκείνη η μέρα που θα επανέλθη και εδώ στην Ελλάδα το παλαιό εορτολόγιο γιά να συνεορτάζουμε όλοι μαζί οι Ορθόδοξοι ταυτόχρονα τα Χριστούγεννα, αλλά και γιά να χτυπηθή ακαριαία το Αποφώλιο Τέρας του Οικουμενισμού και του Φραγκολατινισμού, που με την βοήθεια των Λατινοφρόνων και των Οικουμενιστών έφερε την απαράδεκτη αυτή αλλαγή και έτσι κατάφερε και διέσπασε τον ορθόδοξο κόσμο, αλλά επειδή και σήμερα υψώνει και πάλι θρασεία την κεφαλήν και προσπαθεί να επαναφέρη και άλλα θανάσιμα πλήγματα στο Ακέραιο και Ακαινοτόμητο Σώμα της Πανακήρατης Ορθοδοξίας μας.

Είναι βέβαιο όμως ότι δεν θα το καταφέρει, διότι ο ΑΝΑΠΕΣΩΝ Ιησούς, το Νήπιον της Βηθλεέμ, θα την περισώση και θα την διαφυλάξη μέσα στην Ταπεινή Φάτνη Του για την σωτηρία του Κόσμου.

ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΑΠΟ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΑΝΗΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Χτες λίγο μετά τα μεσάνυχτα σκότωσαν εν ψυχρώ επτα ανθρώπους μόλις επέστρεφαν από την εκκλησία τους.

Αυτά μάς περιμένουν κι εδώ...

Μια γεύση πήραμε πριν λίγο καιρό με τους ωρυόμενους ισλαμιστές στο κέντρο της Αθήνας....

Eκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στην, απηνώς διωκόμενη, αρχαία κοινότητα των Κοπτών, δλδ των αιγυπτίων μονοφυσιτών χριστιανών.

Το να είσαι χριστιανός στην σημερινή Αίγυπτο με το ογκούμενο ισλαμιστικό ρεύμα σημαίνει ότι βάζεις το κεφάλι σου στο ντορβά και δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει.

Το λάβαμε από τον Μίσα


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ κ. ΝΟΥΣΗ


Ο κ. Χάρης Ανδρεόπουλος με σχόλιο του στην ιστοσελίδα του μας μεταφέρει την πληροφορία ότι ο κ. Νούσης ολοκλήρωσε τον κύκλο των άρθρων του αναφορικά με τα θέματα που έγραψε για τον Οικουμενισμό, την Ομολογία της Πίστεως και την ανοιχτή επιστολή που του έχω απευθύνει. Διατηρώ την ισχυρή εντύπωση ότι έχει να πει πολλά ακόμη για το θέμα. Είμαι όμως προφανώς υποχρεωμένος, παρά τη δική μου εκτίμηση, να δεχτώ τη διαβεβαίωση του κ. Νούση όπως τη μεταφέρει ο κ. Ανδρεόπουλος.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ
________________
Αφού, λοιπόν, έχουμε τη διαβεβαίωση ότι ο κ. Νούσης περάτωσε την ανάπτυξη των θέσεων του καταθέτω εν αγάπη και αληθεία τα ακόλουθα: Ο κ. Νούσης όντως όπως επεσήμανα από την αρχή δεν είναι οικουμενιστής. Αναφέρει ξεκάθαρα ότι μέλη της Εκκλησίας είναι όσοι ανήκουν στην κοινωνία των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Αρα ούτε τη “Βαπτισματική θεολογία” δέχεται, ούτε τη “θεωρία των κλάδων” ή των “αδελφών εκκλησιών” υποστηρίζει. Είχα γράψει στο πρώτο άρθρο που δημοσίευσα στον “Ορθόδοξο Τύπο” τα ακόλουθα: “Διαπράττουν τεράστιο λάθος όσοι πιστεύουν ότι οι Οικουμενιστές και οι νεωτεριστές έχουν ευρεία λαική απήχηση. Μια δράκα άνθρωποι είναι! Τρεις και ο κούκος!” Η απάντηση του κ. Νούση αποδεικνύει την αλήθεια της διαπίστωσης.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ;
____________________
Υπάρχουν συνειδητοί Οικουμενιστές; Ασφαλώς και υπάρχουν! Είναι, όμως, ευτυχώς ελάχιστοι. Αναφέρω ορισμένους για να δείξω τι ακριβώς εννοώ. Ο μακαριστός Θυατείρων Αθηναγόρας αποκαλούσε τους Ιερούς Κανόνες που απαγορεύουν τη συμπροσευχή με τους αιρετικούς, τους αλλόθρησκους και τους σχισματικούς ως “σχήματα ανοησιών και μίσους”!!! (Για τους Κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων αυτά!!!). Δήλωσε ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος στη συνόδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος: “Η Εκκλησία είναι μία αλλά διαιρεμένη!!! (Και αυτά στην παρουσία ογδόντα τόσων Μητροπολιτών)!!! Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας σε ομιλία του, που μαγνητοφώνησε ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, δήλωσε ότι πρέπει να υπερβούμε τα δόγματα και τους θεολογικούς διαλόγους και ομολόγησε ανερυθρίαστα ότι ο ίδιος δίνει τη Θεία Κοινωνία στους αιρετικούς. Προέτρεψε μάλιστα όλους να κάνουν το ίδιο!!! Ο Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας) είναι εισηγητής της Αγγλικανικής προέλευσης “Βαπτισματικής θεολογίας” σε ορθόδοξο έδαφος!!! Αναγνωρίζει δηλαδή ότι εκτός Εκκλησίας τελούνται έγκυρα μυστήρια!!! Ο Αυστραλίας Στυλιανός που υπέγραψε την προδοτική συμφωνία του Μπαλαμάντ είναι συνειδητός οικουμενιστής. Το ίδιο και ο κ. Φειδάς ένθερμος υποστηρικτής της αντορθόδοξης συμφωνίας του Σαμπεζύ. Ορίστε ποιοι είναι οι συνειδητοί Οικουμενιστές. Δεν εξαντλήθηκε φυσικά ο κατάλογός τους με την αναφορά στα πιο πάνω ονόματα. Εκφράζω, όμως, την ισχυρή πεποίθηση ότι είναι ελάχιστοι. Γι’ αυτό και η προσέγγισή μας προς τους υπόλοιπους πατέρες και αδελφούς μας πρέπει να είναι προσεκτική. Ας μην τους αποδίδουμε χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν αντανακλούν την πραγματικότητα και επιπλέον τους εξωθούν στο στρατόπεδο όσων προωθούν τον Οικουμενισμό.

Ο ΟΡΟΣ “ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ”
_________________
Ο κ. Νούσης έχει πρόβλημα με τον όρο “Οικουμενισμός”. Ο όρος αυτός πάντως υιοθετήθηκε από όλους ανεξαίρετα τους κορυφαίους δογματολόγους της Ορθοδοξίας. Εχει καθιερωθεί για να εκφράσει το συγκρητισμό και τη σχετικοποίηση των δογμάτων της Εκκλησίας. Ειλικρινά δεν κατανοώ γιατί αρνείται την εγκυρότητα του όρου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αφού αποδέχεται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Μία Εκκλησία και αναγνωρίζει ως μέλη Της τους βαπτισμένους Ορθόδοξους Χριστιανούς που βρίσκονται σε ευχαριστιακή κοινωνία με τις Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες νομίζω ότι δεν έχουμε ουσιαστικό πρόβλημα αν ο ίδιος προτιμά, όπως φαίνεται, να αποκαλεί συγκρητιστές ή κάτι παρόμοιο τους Οικουμενιστές.

ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ
________________________
Ως εδώ ψηλά-χαμηλά (κατά τη λαική έκφραση) πάμε καλά. Εκεί που βλέπω πρόβλημα στην απάντηση του κ. Νούση είναι στο θέμα των συμπροσευχών με τους αιρετικούς, τους σχισματικούς και τους αλλόθρησκους. Αν έλεγε: Ξέρεις; Κατανοώ ότι ο συμπροσευχές είναι παράβαση των κανόνων αλλά για λόγους “οικονομίας” ας την παραβλέψουμε “άχρι καιρού” για να βοηθήσουμε το Πατριαρχείο και τις άλλες εμπερίστατες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Σ’ αυτή την περίπτωση το πρόβλημα θα ήταν μικρό. Θα του απαντούσαμε: Ξέρεις αδελφέ μου; Η επιβίωση του Πατριαρχείου και των άλλων εμπερίστατων Εκκλησιών εξυπηρετείται με την υπακοή στο νόμο του Θεού. Οχι με την αποστασιοποίηση των εκπροσώπων τους από τις διατάξεις των Ιερών Κανόνων. Επιπλέον οι συμπροσευχές προλειαίνουν το δρόμο του “λαικού Οικουμενισμού”. Γι’ αυτό είναι απαράδεκτες και επικίνδυνες.

ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ;
_______________________
Δυστυχώς όμως! Ο κ. Νούσης δεν ζητά απλά εφαρμογή “οικονομίας”. Κάνει κάτι άλλο. Ισχυρίζεται ότι δήθεν οι Παπικοί δεν καταδικάστηκαν συνοδικά. Αποδέχεται έτσι έμμεσα τη συμπροσευχή μαζί τους. Το επιχείρημα αυτό ΔΕΝ αξιολογεί τις συμπροσευχές με αιρετικούς και αλλόθρησκους στο επίπεδο της “οικονομίας”, που είναι πάντοτε ανοικτό για συζήτηση αν ενδείκνυται να εφαρμοστεί ή όχι. Είναι καρπός πλάνης ότι αιρετικοί δήθεν είναι ΜΟΝΟΝ όσοι καταδικάστηκαν από τις επτά Οικουμενικές Συνόδους. Η λανθασμένη αυτή προσέγγιση παραγνωρίζει ότι ο κύριος όγκος της πατερικής γραμματείας και η συντριπτική πλειοψηφία των συνόδων που συγκροτήθηκαν από τον 9ον αιώνα και εξής αφορούν την παπική αίρεση και τον εξ αυτής προελθόντα Προτεσταντισμό. Δεν υπάρχει λ.χ. συνοδική καταδίκη για πολλές προτεσταντικές ομολογίες. Θα ήταν εντελώς αθεολόγητο να ισχυριστούμε ότι δεν είναι αιρετικοί επειδή δεν έτυχαν ονομαστικής καταδίκης από Οικουμενική ή όποια άλλη Σύνοδο. Αλλά μήπως έτυχε ποτέ συνοδικής καταδίκης ο Βουδδισμός ή ο Ινδουισμός; Με άλλα λόγια: Για το θέμα των συμπροσευχών ο κ. Νούσης ενστερνίστηκε τις πλάνες που διατύπωσαν στα πρόσφατά τους άρθρα ο Καθηγητής κ. Φειδάς και ο π. Τσέτσης. Νομίζω ότι αν μελετήσει τη σχετική εργασία του π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου (μια κλασσική εργασία στο είδος της) με καλή πίστη θα διαπιστώσει ότι οι Παπικοί είναι οπωσδήποτε αιρετικοί και θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι συμπροσευχές μαζί τους απαγορεύονται εντελώς. Οχι μόνον το συλλείτουργο όπως πλανεμένα ο κ. Φειδάς, ο π. Τσέτσης και άλλοι ισχυρίζονται.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑΝΝΑΡΑ - ΖΗΖΙΟΥΛΑ
______________________
Ο κ. Νούσης βγήκε από τα σπλάχνα των οργανώσεων. Το γεγονός και μόνον ότι επέλεξε καντιωτικό ιερέα ως πνευματικό μιλά από μόνον του. Λέγει πολλά μεταξύ των οποίων ότι δεν είναι ουσιαστικά νεωτεριστής ή οικουμενιστής. Ταυτόχρονα είναι πολύ εξοικειωμένος με τους βίους σύγχρονων αγίων μορφών. Γνώριζε μάλιστα και τον π. Παίσιο. Θαυμάζει τους Γέροντες Πορφύριο, Παίσιο και Τσαλίκη. Παράλληλα “έφαγε με το κουτάλι”, κατά τη λαική έκφραση, τα έργα του κ. Γιανναρά. Εικάζω ότι πέραν του δυναμικού και ορμητικού χαρακτήρα του η θεολογία του κ. Γιανναρά είναι ο καταλύτης που τον οδήγησε στην αποστασιοποίηση από την Ομολογία και στη συνέχεια από τον πνευματικό του.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ
________________
Το ότι ο κ. Γιανναράς είναι το πρότυπο του κ. Νούση είναι τόσο εμφανές όσο η παρουσία ελέφαντα σε δωμάτιο. Δεν κατανοώ γιατί θεωρήθηκε, από ορισμένους, μαθητής του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη (Ζηζιούλα). Τα κείμενα του κ. Νούση είναι φιλολογικά μάλλον παρά θεολογικά. Το αφοριστικό ύφος και ο εριστικός τόνος κυριαρχούν στη σκέψη του ενώ κάποια μοτίβα επανέρχονται σε όλα τα άρθρα του. Μιλάμε δηλαδή για πολύ συγγενή προσωπικότητα με αυτή του κ. Γιανναρά. Αντίθετα ο Σεβασμιότατος Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας) είναι ένας γνήσια ακαδημαικός θεολόγος που κινείται σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο από τη γραφή και τη σκέψη του κ. Νούση.

ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
___________________
Ο κ. Νούσης υπέγραψε την Ομολογία και σε κάποιο στάδιο απέσυρε την υπογραφή του. Εκτοτε βγάζει κραυγές πόνου και αγανάκτησης και διαχωρίζει τη θέση του από τον πνευματικό του και τους ανθρώπους με τους οποίους συναστρεφόταν μέχρι χθες. Ας μη λησμονούμε ότι όσοι ανεξαρτητοποιούνται από τις οργανώσεις στρέφονται προς τον κ. Γιανναρά όπως το διψασμένο ελάφι στην πηγή με το νερό. Στα έργα και στο πρόσωπό του βρίσκουν τον ανελέητο έλεγχο και την κριτική κατά του “νομικισμού” των οργανώσεων που τους αναπαύει και τους εκφράζει.

ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΛΗΓΗ;
______________________
Η οξύτητα και ο επιθετικός τόνος του κ. Νούση είναι, κατά την άποψή μου, κραυγή ανθρώπου που ξεκόβει από το σπίτι του.
Μπορούμε να επιλέξουμε να τον πετροβολήσουμε, όπως προφανώς έχουν προκρίνει ορισμένοι αδελφοί. Υπάρχει και άλλη προσέγγιση: Μπορούμε να τον πλησιάσουμε με ανθρωπιά και κατανόηση και να προσπαθήσουμε να ακούσουμε τι θέλει να μας πει. Μπορούμε αντί άλας να βάλουμε λάδι στην πληγή που του δημιούργησε ο σεισμός της διαταραχής των σχέσεων του με τον πνευματικό και το περιβάλλον του. Ποια τακτική είναι η καλύτερη; Μόνον ο Αγιος Θεός γνωρίζει. Πιστεύω πάντως ότι με το να βρίζουμε δεν βγαίνει καλό. Επιτέλους! Για το Χριστό, την Εκκλησία και την αλήθεια Του μιλάμε.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
_________
Εμεινα ικανοποιημένος από την απάντηση του κ Νούση; Προφανώς όχι! διότι ανέμενα να ακούσω πιο σαφείς και συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Αφού λ.χ. δεν ενστερνίζεται τη “Βαπτισματική θεολογία” έτρεφα την ελπίδα ότι θα ήταν πιο πρόθυμος να την καταδικάσει ανοιχτά. Πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να ανακαλέσει την ανάκληση της υπογραφής του για την Ομολογία; Θα ήταν τουλάχιστον αφελές εκ μέρους μου να πιστεύω κάτι παρόμοιο. Μετά από το θορυβώδη τρόπο που επέλεξε να αποσύρει την υπογραφή του θα ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να κάνει τέτοιο βήμα. Αλλωστε δεν είναι καν το ζητούμενο, όπως του εξήγησα στην επιστολή μου. Με αναπαύει ότι άρχισε μια δημόσια καμπάνια για να εκθέσει τον μέχρι προ τινος πνευματικό του και άλλους ανθρώπους που διατηρούσε μέχρις χθες άριστες σχέσεις; Οπωσδήποτε όχι, έστω και αν πιστεύει ακράδαντα ότι τον αδίκησαν. Μπορούσε κάλλιστα να αποσύρει την υπογραφή του και να αναζητήσει άλλο πνευματικό που τον αναπαύει χωρίς δημόσια τοποθέτηση. Χαίρομαι πάντως χαράν μεγάλη επειδή δεν είναι συνειδητός οικουμενιστής παρόλες τις επιμέρους επιφυλάξεις σε ορισμένες θέσεις που καταγράφει.

ΑΣ ΕΚΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
________________
Πού καταλήγω λοιπόν; Ας κάνουμε θέμα προσευχής όλοι να μας φωτίζει ο Θεός να ακολουθούμε την οδό των Αγίων και να εκζητούμε το αμέτρητο Του έλεος. Γνωρίζουμε ότι όποιος δεν δείχνει έλεος στους αδελφούς του δεν μπορεί να ελπίζει στο έλεος του Θεού. Για ποιον το λέγω αυτό; Για τον κ. Νούση; Ασφαλώς και για τον κ. Νούση! Για τους επικριτές του κ. Νούση; Ασφαλώς και για τους επικριτές του! Το καταγράφω, όμως, (μακάρι να πίστευα προπαντός) και ως υπενθύμιση στον εαυτό μου επειδή έχω συνείδηση του αδόκιμου μεν αλλά οξυγράφου κάλαμου που σύρει αυτές τις γραμμές.

Υπάρχει στους δύο, διαφορά χαρακτήρος; ΄Η διαφορά, απόψεων και τακτικής; Λοιπόν; Βαδίζει ο π. Θεόκλητος στα ίδια στα Πατερικά βήματα του π. Αυγουστίνου, ή από τότε που ανήλθε στον θρόνο, διαφοροποιείται συστηματικά; Και αυτό, μήπως δεν του δίνει το δικαίωμα, να ταυτίζεται με τον π. Αυγουστίνο;


ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ


πρός …μητρόπολι


Φλωρίνης !!!


Λάβαμε ένα ανυπόγραφο έγγραφο (φέρει μόνο μία σφραγίδα στο τέλος όπου γράφει «Από την ιερά Μητρόπολη», και ως εκ τούτου είναι ανίσχυρο και αναξιόπιστο), της Μητροπόλεως Φλωρίνης, και δημοσιεύουμε τα περισσότερα σημεία του ( όση περίπου έκτασι είχε και η δική μας αναφορά ) για να μας δοθεί η ευκαιρία να σημειώσουμε και τον αντίλογό μας.


Φλώρινα 22.10.2009. Προς το περιοδικό «ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ».

κ. Διευθυντά. Με βαθια λύπη και αγανακτηση, αλλα χωρις εκπληξη διαβασαμε στο τευχος 47 του περιοδικου σας ανυπογραφο αρθρο με τον πομπώδη τιτλο «Ο Θεοκλητος Φλωρινης ευλογει τους βεβηλούντας τον αγιο Αχιλλειο ασεβεις». Αν και τακτική της ιεράς μητροπόλεώς μας είναι να μην ασχολείται με χαλκευμενα και εμπαθη άρθρα και σχόλια που στοχεύουν στη σπίλωσι του μητροπολίτου μας, εν τούτοις για μία και μοναδική φορά και μόνον προς χάριν της αληθείας απαντούμε..Σας πληροφορούμε, λοιπόν, τα εξής:

1.Οι πρώτες εκδηλώσεις των Πρεσπείων πραγματοποιήθηκαν το ετος 1989. Ο π. Αυγουστίνος έδωσε την άδεια και ευλογία να πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις στον εξω από τον ιερό ναό του αγιου Αχιλλείου χώρο, όπου και μέχρι σημερα πραγματοποιούνται. 2. Στην πρώτη έναρξι των εκδηλώσεων και την επομένη χρονιά παρέστη ο π. Αυγουστινος. Τις επόμενες χρονιές εκπροσωπούνταν κυρίως από τον π. Θεόκλητο ή από τον π. Αθανάσιο. 3.Ο π. Θεόκλητος εξελέγη το 2000 και συνέχισε την παράδοσι που παρελαβε από τον π. Αυγουστινο. 4. στην 20αχρονη πορεία των Πρεσπείων φυσικά υπήρχαν κάποιες εκδηλώσεις με τις οποίες δεν συμφωνούσε…Τη διαφωνία του την εξέφρασε και δημοσιως και ιδιωτικώς στους υπευθύνους. Δυστυχώς όμως οι δυνατοτητες παρεμβάσεώς του φτάνουν μόνο μέχρι το σημείο της διαμαρτυρίας. 5.Ο αγιος Αχιλλειος δεν ανηκει στη μητροπολι αλλα στην εφορεία Βυζαντινων αρχαιοτητων και δεν μπορουμε να βαλουμε ουτε ένα καρφι στο ναό. 6. Εσείς ο στηλιτευτής της παπικής αλαζονείας και επάρσεως, με ύφος χιλίων καρδιναλίων εγκαλειτε τον επίσκοπό μας με τρόπο αναιδή και αυθάδη γι αυτά που αδίκως του καταλογίζετε. Δεν νομιζουμε ότι είναι αυτό ορθόδοξο ήθος. Μαλλον φραγκολατινικό είναι. 7. Σταματηστε το παραμύθι ότι ο π. Θεόκλητος δεν βαδίζει στα χνάρια του π. Αυγουστίνου. Στα 10 χρονια που διαποιμαίνει ο π. Θεόκλητος δεν διαπιστώσαμε αλλαγή στην πλεύση του σκάφους. Η μόνη διαφορά είναι ο χαρακτήρας των δύο επισκόπων. Δυναμικός και ελεγκτικός ο π. Αυγουστίνος, πράος και ευγενής ο π. Θεόκλητος. Ο π. Θεόκλητος …δεν ταυτίζεται με τις δικές σας τακτικές και αντιλήψεις και όχι με του π. Αυγουστίνου. 8. Αν ξαναασχοληθείτε με τον π. Θεοκλητο θα λαβουμε τα νόμιμα μέσα προς υπεράσπίσί του…Από την ιερά μητρόπολι.Η ΑΠΑΝΤΗΣΙ ΜΑΣ


Το περιοδικό μας είναι ένα ελάχιστο δημοσιογραφικό βήμα και ασχολείται με την εκκλησιαστική επικαιρότητα και κυρίως με τον αντιπαπικό αγώνα σε μια εποχή που εκείνοι που θα έπρεπε να στηλιτεύουν το θηρίο του παπισμού σιωπούν σκανδαλωδώς. Οι πιο αρμόδιοι είναι οι κατά τόπους Μητροπολίτες, αλλά δυστυχώς για άλλα ενδιαφέρονται οι περισσότεροι δεσποτάδες. Έτσι αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι αρμόδιοι το κάνουμε εμείς με τις πενιχρές μας δυνάμεις που μας δίνει ο Θεός. Ο μικρός μας αγώνας για τα καταπατούμενα δικαιώματα του Θεού και της Εκκλησίας απορρέει από τη μικρή μας πίστη.


1. Όσον αφορά το Γέροντα Αυγουστίνο εκείνο που βγαίνει από τα γραφόμενά σας είναι ότι εκτός από την πρώτη εμφάνιση των εκδηλώσεων στην Πρέσπα, στην οποία έπρεπε να πάει για να έχει δική του γνώμη, δεν ξαναπήγε. Προφανώς το οξύ πνευματικό του αισθητήριο τον βοήθησε να καταλάβει ότι πρόκειται για κοσμική εκδήλωση, που αποπνέει δυσοσμία και προκαλεί αηδία, και δεν ξαναπήγε. Τι σύγκριση μπορεί να έχει με τον νυν μητροπολίτη ο οποίος παρίσταται κάθε χρόνο; Αν ο κ. Θεόκλητος είχε αντιληφθεί το αηδιαστικό κλίμα, μπορούσε να ζητήσει από το Γέροντα να τον απαλλάξει από την παρουσία του σε μία ανεπιθύμητη εκδήλωση. Το έκανε; όχι. Και στα 10 τελευταία χρόνια σαν μητροπολίτης απάλλαξε τον εαυτό του; Δυστυχώς όχι. Μάλιστα έχει θεαθεί και να γελάει μαζί με τους άλλους όταν οι εμφανιζόμενοι στη σκηνή κοσμικοί διηγούνται ομοφυλοφιλικά ανέκδοτα, αντί να σηκωθεί και για λόγους διαμαρτυρίας να αποχωρίσει. Αν στην εκδήλωση έλεγαν ανέκδοτα για τη μάνα του, θα γελούσε; Και θα παρέμενε ν’ ακούσει και άλλα;


2. Ισχυρίζεσθε ότι ο κ. Θεόκλητος «έχει διαμαρτυρηθεί και δημοσίως και ιδιωτικώς στους υπευθύνους για εκδηλώσεις με τις οποίες δεν συμφωνούσε η Μητρόπολη. Δυστυχώς όμως οι παρεμβάσεις του φτάνουν μόνο μέχρι το σημείο της διαμαρτυρίας». Η πιο ανώδυνη διαμαρτυρία που θα μπορούσε να κάνει ο νυν Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος ήταν να απουσιάζει από τις εκδηλώσεις αυτές. Όταν όμως από τη μια διαμαρτύρεται, (και όπως αφήνεται να νοηθεί, άψυχα), και από την άλλη πρώτος και καλύτερος παρευρίσκεται, τότε ο ίδιος αναιρεί τον εαυτό του ή είναι δεμένος με προσδοκίες από τα κοσμικά πρόσωπα και δεν τολμάει να απουσιάσει. Έτσι δίνει την εικόνα του συρόμενου…


3. Το περιοδικό μας με το ασυμβίβαστο αντιπαπικό πνεύμα του μαζί και με τα άλλα μαχητικά αντιπαπικά περιοδικά έχει αναγκάσει τον αντίχριστο πάπα να ομολογήσει δημοσίως ότι δεν πρόκειται να γίνει ένωση με τους Ορθόδοξους, διότι στην Ελλάδα υπάρχει ισχυρή αντίδραση.


Θα θέλαμε να μας απαντήσετε· Το περιοδικό που εκδίδει η Μητρόπολη Φλώρινας έχει γράψει έστω κάτι απαλό κατά του πάπα των παπικών; Από ότι γνωρίζουμε, ούτε μία λέξη. Μήπως αυτό το ήθος αρέσει σ’ εσάς; Της ένοχης σιωπής και του κουκουλώματος; Προφανώς αυτό το ύφος εκφράζει το κατά την κρίση σας ευγενικό και πράο ήθος του κ. Θεοκλήτου;


Αν όλα τα περιοδικά των μητροπόλεων, στα οποία προβάλλουν οι φωτογραφίες των μητροπολιτών με τις πανάκριβες στολές τους και τα παπικώς λεγόμενα πολυαρχιερατικά συλλείτουργα εν μέσω ανύπαρκτων εκκλησιασμάτων, έγραφαν πέντε λέξεις κατά του παπισμού, σήμερα ούτε διάλογοι θα γίνονταν ούτε ο πάπας θα γαυριούσε.

Έχετε λοιπόν την άφρονα τόλμη να μας καταγγείλετε για φραγγολατίνικο (sic) ύφος;


Από τα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε αρκούμαστε σε αυτά τα ολίγα αφήνοντας το φάκελλο κλειστό, τον οποίο δεν έχουμε διάθεση να ανοίξουμε γιατί μας απορροφούν τα μεγάλα ζητήματα της Ορθοδοξίας. Εκτός αν και πάλι μας αναγκάσετε.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ


Στο φύλλο του περιοδικού ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ μηνός 1ης Ιανουαρίου 2010 επανήλθαμε με τα παρακατω ερωτήματα προς τον μητροπολίτη Φλωρίνης π. Θεόκλητο. Ο π. Θεόκλητος οφείλει να απαντήση σε όλα τα ερωτήματα με πειστικές απαντήσεις. Αλλοιώς θα επανέλθουμε.


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ ΦΛΩΡΙΝΗΣ


Στο προηγούμενο φύλλο της ΙΕΡΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ δημοσιεύσαμε και σχολιάσαμε ανυπόγραφη επιστολή της μητροπόλεως Φλωρίνης με θέμα την βεβήλωσι του αγίου Αχιλλείου κατά τα ΠΡΕΣΠΕΙΑ.

Το ανώνυμο έγγραφο μεταξύ των άλλων, ισχυρίσθηκε αναιδέστατα, ότι «η μόνη διαφορά μεταξύ Καντιώτη και Πασσαλή είναι η διαφορά χαρακτήρων και όχι η διαφορά απόψεων και τακτικής.

Δυναμικός και ελεγκτικός ο ένας, πράος και ευγενής ο άλλος.

Εμείς διαφωνούμε κάθετα και οριζόντια. Και εκφράζουμε την διαφωνία μας με τα παρακάτω ερωτήματα:


  1. Ποια η αντίδρασι Πασσαλή στη έλευσι του Πάπα στην Αθήνα τον Μάϊο του 2001 και για την αναγνώρισί του εκ μέρους της Ελλαδικής Εκκλησίας ως προκαθημένου «Εκκλησίας», ενώ είναι αιρετικός και αρχηγός Κράτους;

  2. Γιατί, ενώ ο γέροντάς του ήλεγχε διαρκώς το Φανάρι για τα αιρετικά κατρακυλίσματά του, αυτός όχι μόνο δεν άσκησε ποτέ δημόσιο έλεγχο στον αιρεσιάρχη Βαρθολομαίο, αλλά και ενασμενίζεται να τοποθετή την φωτογραφία του στα ημερολόγια της μητροπόλεως, δίπλα στον ορθόδοξο π. Αυγουστίνο, και φιλοξενεί συχνότατα τις πομπώδεις, ανιαρές και με ξύλινο λόγο εγκυκλίους του;

  3. Γιατί, συνοδικός ών, δέχθηκε την υποκλοπή της υπογραφής του, όπως αργότερα δικαιολογήθηκε, από τον Χριστόδουλο στην περιβόητη προσπάθειά του να θεωρηθούν «προσωπικά δεδομένα» οι ανωμαλίες και οι σαρκικές παρεκτροπές των επισκόπων και ως εκ τούτου να μη δύνανται οι δημοσιογράφοι να τους στιγματίζουν και να τους ελέγχουν; Κι ενώ δεν διαμαρτυρήθηκε δημοσίως, κάλεσε με τιμές και μεγαλοπρέπεια τον επόμενο χρόνο στην Πρέσπα τον διαβόητο Χριστόδουλο και ανάγκασε τους ιερείς του να τον υποδεχθούν και να τον ακούσουν σε ιερατικό συνέδριο.

  4. Γιατί τον Φεβρουάριο του 2009 κάλεσε να παραστή στην ονομαστική εορτή του στις 26 του μηνός τον διαβόητο και περιβόητο Θεόκλητο πρώην Καρδίτσας τον εκπεσόντα του θρόνου του λόγω των μεγάλων αρετών του; Γιατί δεν άκουσε τις διαμαρτυρίες σεβασμίων κληρικών, αγάμων και εγγάμων, οι οποίοι τον παρεκάλεσαν να ματαιώση την πρόσκλησί του; Γιατί όταν, μετά την άρνησί του, πλημμύρισε η Πτολεμαϊδα και η περιοχή της με φέϊγ-βολάν εναντίον της προσκλήσεως του ενός Θεοκλήτου από τον άλλον, διέταξε «ο πράος και ευγενής» Θεόκλητος ανακρίσεις και κάλεσε όλους τους κληρικούς της περιοχής να έρθουν να καταθέσουν ποιοί είναι οι αίτιοι της ρίψεως των φέϊγ-βολάν; Χαμογελαστός και ευγενικός και «γλυκούλης» προς τους ασεβείς πολιτικούς και εκκλησιαστικούς άρχοντες, δριμύς και φοβερός και μεγαλοπρεπής στους υφισταμένους του.

  5. Γιατί, ενώ η μητρόπολι Φλωρίνης διαθέτει μορφωμένους, ικανούς και αδιάβλητους ιεροκήρυκες ο κ. Θεόκλητος τους υποχρέωσε να αποσυρθούν και αντί αυτών καλεί άλλους από άλλες μητροπόλεις πληρώνοντας τα έξοδα κινήσεως και φιλοξενίας τους από τα ταμεία της ιεράς μητροπόλεως;

  6. Γιατί ενώ ο γέροντάς του σιχαινόταν και απέφευγε όπως ο διάβολος το λιβάνι τα αρχιερατικά συλλείτουργα, τα οποία ανάγκασαν με την κατάντια τους και με τον τρόπο που γίνονται, έναν Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο να πή: «Εάν γινόμουν επίσκοπος θα γινόμουν για ένα μόνο σκοπό να καταργήσω στην περιοχή μου τα αρχιερατικά συλλείτουργα» ο κ.Θεόκλητος τρίς της ώρας συγκαλεί αρχιερατικές φιέστες και κορδώνεται και καμαρώνει γι’ αυτές;

  7. Γιατί ενώ ο γέροντάς του, μετά από κάθε συνέδριο κληρικών, έβγαζε ψήφισμα στο οποίο ήλεγχε τις ποικίλλες κοινωνικές ατασθαλίες κάτω από το πρίσμα και την οπτική γωνία του ευαγγελίου «ο λαλίστατος και πολυσχιδής και χαλκέντερος και οξυδερκής και πολύπλευρος» δεν έχει εκδώσει ούτε ΕΝΑ;

  8. Γιατί στα 10 χρόνια αρχιερατείας του δεν συγκάλεσε ούτε ΕΝΑ συνέδριο εναντίον του Παπισμού και Προτεσταντισμού, των ποικίλων αιρέσεων που δρούν και δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια;

  9. Και ένα τελευταίο για σήμερα ερώτημα. Γιατί επιτρέπει στον πρωτοσύγκελλό του να αγεται και να περιφέρεται ανα την ελληνική επικράτεια και μέχρι Ισραήλ και Αφρικής, άλλοτε να κάνη τον ιεροκήρυκα, άλλοτε τον τελετάρχη, άλλοτε τον αφηγητή, άλλοτε τον αντικαταστάτη, και να εμφανίζεται «οπου φυσάει άνεμος» τη στιγμή που υπάρχουν πολλές κενές εφημεριακές θέσεις και μένουν ενορίες αλειτούργητες και τη στιγμή που το αξίωμα του πρωτοσυγκέλλου απαιτεί συνεχή παραμονή στην ιερά μητρόπολι ;


Σταματούμε εδώ τα γιατί και περιμένουμε απάντησι. Και ενημερώνουμε ότι θα ασχοληθούμε ξανά με την μητρόπολι Φλωρίνης και τον κ. Θεόκλητο.


Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

Οι Οικουμενιστές ... αναισχυντούν αναισχύντως!!!Στις Οικουμενιστικές συναντήσεις, δεν αναγνωρίζεται de facto ο Παπισμός;
Οταν οι Οικουμενιστές του Φαναρίου υποδέχονται τελετουργικά τον Πάπα μέσα στον αγιο Γεώργιο - που κατάργησε ο Πάπας - Φαναρίου, .... διαλέγονται με τον Πάπα;
Η αναισχύντως, ερωτοτροπούν μαζί του;
Και ποιά είναι η προοπτική των Διαλόγων, όπως διεξάγονται;
Ποιές παρεξηγήσεις του παρελθόντος να αρθούν;
Παρεξηγήσεις είναι, οι δογματικές μας διαφορές;ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

᾿Ακτ Θεμιστοκλους 190

185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Τηλ. Κντρο 210 4514833

Fax 210 4518476

ριθμ. Πρωτ. 17 ν Πειραιε


τ 7 ανουαρίου 2010

Πρός τόν

λλογιμώτατον Κύριον

Γεώργιον Ζερβόν

Δ/ντήν φημερίδος

«ρθόδοξος Τύπος»

Κάνιγγος 10

106 77 ΑΘΗΝΑΙ


λλογιμώτατε,


Ες τήν μετέραν γκριτον καί γωνιστικήν φημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» τς 18/9/2009 δημοσιεύθηκε πιστολή το κ. Νικολάου Λάου, Προέδρου τς ν Λονδίν δρευούσης “Sosietas Masonica Illuminatorum” διά τς Δικηγόρου ατο κ. Χριστίνας Φλώρου, ες τήν ποίαν πιτίθεται ες μέτερον νακοινωθέν νάγων τήν ταπεινότητά μου, τι δθεν χω ξαπολύσει συκοφαντικήν γκύκλιον ες βάρος ατο καί ατιται τό μέτερον μαχητικόν δημοσιογραφικόν ργανον διά τήν δημοσίευσιν το μετέρου νακοινωθέντος φορντος ες τόν δρυτήν τς λλουμινατικς κινήσεως.


φείλω μίαν πάντησιν ες τόν ξιότιμον κ. Λάον, ποος πιθυμε νά παραδώσ καί μαθήματα ρθοδόξου Θεολογίας καί χει ναλάβ τήν περάσπισιν το δρυτο καί ρχηγο τς ταιρείας τν λλουμινάτι Πεφωτισμένων, διατελέσαντος καθηγητο το Κανονικο Δικαίου στό Πανεπιστήμιο γκλστάντ δάμ Βάϊσχάουπ, ς κ το κειμένου του προκύπτει.


σφαλς δέν δύναμαι νθρωπίνως νά εσέλθω ες μηχανήν χρόνου καί νά ερεθ ες τό τος 1876 τε Βαυαρική Πολιτεία διέλυσε τήν δρυθεσα τήν 1/5/1876 ταιρεία τν Πεφωτισμένων λλουμινάτι καί πηγόρευσε τήν δρσιν ατς δι΄΄α νά μφισβητήσω ς θά πεθύμει ναβιώνων σήμερον τήν μασονικήν ταιρείαν τν λλουμινάτι κ. Νικ. Λάος, τά κίνητρα καί τήν νομικήν νέργειαν τν ργάνων τς Βαυαρικς Πολιτείας πού διέλυσαν τήν ταιρεία τν λλουμινάτι. ντίκειται μως ες τά πορίσματα τς λογικς, μία κρατική ντότης νά ντιμετώπιζει μέ μφιβολίαν, ποψίαν καί τελικς κρατικήν καταστολήν μίαν φιλοσοφικ΄ήν φιλολογικήν νωσιν κίνησιν ς μφανίζει κ. Λάος τήν ταιρείαν τν
Πεφωτισμένων.


ντιθέτως τά δημοσιοποιηθέντα καί κυκλοφορηθέντα στοιχεα τς ταιρείας το δάμ Βαϊτσχάουπ παρουσιάζουν ποκρυφιστικήν, σατανιστικήν ργάνωσιν στοχοποιοσαν τήν δρσιν τς κκλησίας καί πιδιώκουσα τήν βιαίαν νατροπήν τς καθεστικυΐας τάξεως.


Εδικώτερον ες ρευναν τήν ποίαν διενήργησε στυνομία το τότε φισταμένου κράτους τς Βαυαρίας ες τήν οκίαν το δρυτο καί ρχηγο τν λλουμινάτι δάμ Βαϊτσχάουπ νερον μίαν μεγίστην στογγύλην αθουσαν μαύρου χρώματος ες τόν τοχον τς ποίας πρχε ζωγραφισμένη μία τεραστία «χείρ τς δόξης» μέ τήν μαύρη δάδα καί μέ χρυσά γράμματα τά στοιχεα «G.E.A.A.L.H.H.H.A.D.M.M» πού ντιστοιχοσαν στίς λατινικές λέξεις «Gloir et Amour A Loucifer. Haine, Haine Haine Au Dieu. Madit, Maudit, Maudit» καί μεταφράζονται ς Δόξα καί γάπη στόν ωσφόρο!

Μσος, μσος, μσος ες τόν Θεόν.

Κατάρα, Κατάρα, Κατάρα!».


Μεταξύ τν ντικειμένων καί ντύπων πού κατεσχέθησαν το καί τό πρόγραμμα τς ργανώσεως πού πεδίωκε τά ξς:


1. Νά νατρέψ λους τούς τότε Βασιλες καί νά γκαταστήσ δικό της παγκόσμιο Βασιλέα πού θά ξελέγετο μεταξύ τν 300 νωτάτων γετν τς ργανώσεως.


2. Νά νατρέψ κ βάθρων λες τίς Θρησκεες, νά δολοφονήσ τούς γέτας των, νά κτελέσ τούς Κληρικούς καί νά γκαταστήσ μιάν νέαν παγκόσμιον θρησκεαν μέ Θεόν, τόν δυσώνυμον ωσφόρον.


Διά τήν πιτυχία το σκοπο της εχεν συντάξει καί νάλογον σχέδιον δράσεως. Προωθοσε ες τά Πανεπιστήμια Καθηγητάς μέλη της, καθώς καί στούς κόλπους τς κκλησίας, στό Δημόσιο, στό Στρατό, στήν κπαίδευση μέ σκοπό κάτω πό διάφορα προσωπεα νά προωθεται νέα θρησκεία το ωσφόρου.


Τό μυστικό σύμβολο τν λλουμινάτι το να χέρι πού κρατοσε δάδα μέ φλόγες. ταιρεία το δάμ Βαϊτσχάουπ κατόπιν τν νωτέρω διελύθη καί κατεδιώχθη πό το Βαυαρικο Κράτους καί τν λλων Ερωπαϊκν Κρατν, λλά πως ναφέρεται ες τήν γκυκλοπαίδεια «λευθέρας Τεκτονικς» κδ. Στος ΟΜΗΡΟΣ σελ. 677 (θναι 1851) ποκρυφιστική ντίληψις τν λλουμινάτι το δάμ Βαϊτσχάουπ νσωματώθηκε ντός το λευθεροτεκτονισμο ες τόν ποον κληρονόμησε λόκληρον τήν σωτερικήν της (σατανιστικήν) φιλοσοφίαν.


Πολλοί τν βαθμν το Τεκτονισμο δίως το Σκωτικο δόγματος στηρίζονται πί τς ρχς τν Πεφωτισμένων. λλωστε τόν στόχο τν λλουμινάτι το δάμ Βαϊτσχάουπ νέλαβεν σήμερον διεθνής Σιωνισμός πού προωθε μέ τό σχέδιο MPA τήν πιβολή τς παγκόσμιας θρησκείας το δυσωνύμου ωσφόρου


Κατόπιν τν νωτέρω παρέλκει περαιτέρω νασχόλησις μέ μίαν μυστικήν ταιρείαν τήν ποίαν διέλυσε τό Βαυαρικόν Κράτος διά τούς νωτέρω λόγους καί τήν ποίαν πιθυμε ξιότιμος κ. Λάος νά νασυστήσ ν λλάδι.


Μεθ’ ορτίων εχν


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου