Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΜΕ;
=================================

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στην προτροπή του αποστόλου Παύλου
«πείθεσθε τοις ηγουμένοις (Επισκόποις, Πνευματικοίς, Διδασκάλοις, Αρχουσιν) υμών και υπείκετε» (Εβρ. ιγ΄17),
αντιμετωπίζει το εύλογο ερώτημα:
«Τι ούν, φησίν, όταν πονηρός ή (ο Ηγούμενος), και μη πειθώμεθα»,
απαντά και παροτρύνει ως εξής:
«Πονηρός, πως λέγεις;
Εί μεν πίστεως ένεκεν, φεύγε αυτόν και παραίτησαι, μη μόνον αν άνθρωπος ή,
αλλά κάν άγγελος εξ ουρανού κατιών».

P.G. τ. 63, 231.

Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ
============================


Εξορκίζω όλους τους λαϊκούς,
όσοι είστε γνήσια τέκνα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας,
να φεύγετε ολοταχώς από τους ιερείς που υπέπεσαν στην υποταγή στους Λατίνους,
και μήτε σε εκκλησία (που αυτοί λειτουργούν) να συγκεντρώνεστε μαζί τους,
μήτε να παίρνετε οποιαδήποτε ευλογία από τα χέρια τους.
Είναι καλύτερα να προσεύχεσθε στο Θεό στα σπίτια σας μόνοι,

παρά να συγκεντρώνεσθε στην εκκλησία μαζί με τους Λατινόφρονες ( ιερείς και αρχιερείς ).
Ει’ δ’ άλλως, θα υποστήτε την ίδια κόλασι μ’ αυτούς».Αγιος Γερμανός Β΄ Κωνσταντινουπόλεως (1222-1240)

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου