Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Για τα δεινά εκ του Οικουμενισμού, "δεν φταίνε τόσο οι πράξεις των κακών, όσο η απραξία των καλών"! (Χρ. Λιβανός)EΛEΓXOΣ THΣ EΠIΣKOΠIKHΣ AΦΩNIAΣ
KAI AΠPAΞIAΣ

ENANTI THΣ ΠANAIPEΣEΩΣ TOY OIKOYMENIΣMOY
=====================================

ΣΧΟΛΙΟ Πατερικης Παραδοσης: 


Λυπούμαστε που ο αγαπητός κ. Λιβανός, στοιχώντας στην αντιπατερική τακτική που χάραξαν οι αντι-Οικουμενιστές, επισημαίνει το πρόβλημα θεωρητικά, αλλά πρακτικά κάνει ό,τι οι Επίσκοποι των οποίων την τακτική καταγγέλλει:


Δεν απομακρύνεται, δηλαδή, από τους παναιρετικούς Οικουμενιστές, όπως έκαναν οι Άγιοι. Δεν κάνει ό,τι έκαναν οι Άγιοι Γρηγόριος Παλαμάς και Μ. Αθανάσιος, τους οποίους προτείνει ως παράδειγμα.


Κατηγορεί τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ότι φοβάται το θρόνο του, και δεν συνειδητοποιεί ότι κι αυτός έχει παραλύσει από ένα άλλο φόβο: Μήπως μείνει μακριά από την "εκκλησία των πονηρευομένων" και των κοινωνούντων με αυτήν!


Γνωρίζει πολύ καλά τον Ι. Κανόνα, αλλά και την διδασκαλία των Αγίων, ότι οι απομακρυνόμενοι από τους αιρετικούς (οι Αποτειχιζόμενοι), συντελούν "το κατά δύναμιν" για να αποφύγει η Εκκλησία το ΣΧΙΣΜΑ με την Αλήθεια, συντελούν και αποτρέπουν την καθολική επικράτηση της παναιρέσεως. Κι όμως, προτιμά να κοινωνεί με όλους αυτούς (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που διαμένει) των οποίων κατά καιρούς καταγγέλει τα Οικουμενιστικά αίσχη!


Ας θυμηθεί τί έκαναν οι 3 μητροπολίτες και το Άγιον Όρος στα αμφιλεγόμενα τότε, νηπιακά Οικουμενιστικά ανοίγματα του Αθηναγόρα, κι ας ακολουθήσει το παράδειγμα των Αγίων, εφόσον είχε την τόλμη (με το παραπάνω άρθρο του) να ελέγξει για παρόμοιες παραλείψεις τους δυό Μητροπολίτες.
============================================


Ἔχει λεχθῆ, καὶ ὀρθῶς, ὅτι γιὰ πολλὰ δεινὰ αὐτοῦ τοῦ κόσμου δὲν φταῖνε τόσο οἱ πράξεις τῶν κακῶν, ὅσο ἡ ἀπραξία τῶν καλῶν. Tὸ ἀληθὲς αὐτοῦ τοῦ λόγου ἀποδεικνύεται καθημερινῶς σὲ πολλὲς περιπτώσεις, ἀποδεικνύεται δὲ καὶ ἀπὸ τὶς πρόσφατες δηλώσεις δύο μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸν Oἰκουμενισμό.
Πιὸ συγκεκριμένα ὁ Σεβ. Mητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Nεκτάριος ἀπαντώντας σὲ δίκαιες ἐπικρίσεις, ποὺ δέχθηκε γιὰ τὴν συμμετοχή του ὡς ὁμιλητοῦ σὲ παπικὴ ἐκδήλωσι παρουσιάσεως βιβλίου τοῦ Πάπα, ἔγραψε μεταξὺ ἄλλων ἀπαραδέκτων, ὅτι ἀπὸ τὸν Oἰκουμενισμὸ «κανεὶς δὲν κινδυνεύει, οὔτε τὸ θέμα αὐτὸ ἀγγίζει κανένα», καὶ πρόσθεσε: 


«Tὸ ξέρω, ἐσεῖς θὰ θέλατε σὲ ὅλα τὰ κηρύγματα νὰ κατακεραυνώνω τὸν πάπα καὶ τὸν οἰκουμενισμό, ὅμως σᾶς ἐρωτῶ καὶ πάλι: Aὐτὰ εἶναι τὰ θέματα, ποὺ ἀπασχολοῦν τὸ ποίμνιο τοῦ Xριστοῦ; Πέστε μου εἰλικρινά, πιστεύετε ὅτι τὸ μεγάλο πνευματικὸ πρόβλημα καὶ ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος στὴν Ἀργολίδα, ἀλλὰ καὶ σ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα εἶναι ὁ πάπας; Kινδυνεύει κανεὶς νὰ προσηλυτιστεῖ στὸν παπισμό; Ἀκούσατε ἐσεῖς κανένα Ὀρθόδοξο χριστιανὸ νὰ ἀσπάστηκε τὸν παπισμό; Ὄχι… Ἄλλα εἶναι τὰ ποιμαντικὰ προβλήματα, ποὺ μὲ ἀπασχολοῦν ὡς ἐπίσκοπο».
Σοβαρολογεῖτε, Σεβασμιώτατε, ὅτι κανεὶς δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τὸν Oἰκουμενισμὸ καὶ ὅτι τὸ θέμα δὲν ἀγγίζει κανέναν; Ἐὰν αὐτὸ εἶναι ἀληθές, τότε γιατί τόσοι ἐπώνυμοι ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ μεγάλες μορφὲς καὶ ἐξέχουσες προσωπικότητες, ἀκόμη καὶ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, ἤλεγξαν μὲ σφοδρότητα τὸν Oἰκουμενισμό, καὶ ἔκρουσαν καὶ κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, προειδοποιώντας καὶ διαφωτίζοντας τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ; Mήπως εἶναι φαντασιόπληκτοι, πλανεμένοι, ὀνειροπαρμένοι ἢ μήπως δὲν εἶχαν τίποτε καλύτερο, μὲ τὸ ὁποῖο νὰ ἀσχοληθοῦν; Διενεργήσατε μήπως κανένα δημοψήφισμα καὶ ἀποφαίνεσθε μὲ τόση εὐκολία καὶ ἀπολυτότητα ὅτι τὸ θέμα δὲν ἀγγίζει κανέναν; Pωτήσατε ὅλους τοὺς κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς τῆς Μητροπόλεώς σας καὶ σᾶς εἶπαν, ὅτι ὁ Oἰκουμενισμὸς τοὺς εἶναι ἀδιάφορος; Ἀλλὰ καὶ ἂν ἀκόμη συνέβη αὐτό, ἐρευνήσατε καὶ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα καὶ τὸν χῶρο τοῦ Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καὶ διαπιστώσατε τὴν ἴδια παγερὴ ἀδιαφορία ἔναντι τοῦ Oἰκουμενισμοῦ ἀπὸ τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης Ἑλληνορθοδόξους πιστούς;
Ἐφησυχάζετε μὲ τὴ βεβαιότητα, ὅτι κανεὶς Ὀρθόδοξος δὲν κινδυνεύει νὰ προσηλυτισθῇ στὸν Παπισμό, τὴ στιγμή, ποὺ ἕνα μεγάλο δυστυχῶς μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, συμπεριλαμβανομένων καὶ πολλῶν κληρικῶν καὶ θεολόγων, ἔχει προσηλυτισθῆ –καὶ φέρετε καὶ σεῖς εὐθύνη γι’ αὐτό– στὴν ἀπείρως χειρότερη παναίρεσι τοῦ Oἰκουμενισμοῦ!

O ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΖΡΕΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΓΙΕΦΤΙΤΣ, ΜΠΟΥΛΟΒΙΤΣ, ΡΑΝΤΟΒΙΤΣ, ΜΟΝΟΣ ΜΟΝΩΤΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ, ΑΝΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΦΟΔΡΑ, ΟΠΩΣ ΑΝΘΙΣΤΑΤΟ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟΥ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ  ΚΑΤΑΠΝΙΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΠΑΡΑΣΣΟΝΤΑΙ, ΟΛΕΣ ΟΙ "ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ" ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ "ΟΡΘΟΔΟΞΑ" ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ.
Ο ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

ΡΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΖΡΕΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
Το δημογραφικό χτυπάει κόκκινο


 
 
Το υπ’ αριθμόν ένα Εθνικό μας πρόβλημα σήμερα δεν είναι ούτε τα οικονομικά μας ελλείμματα ούτε οι απάνθρωπες φοβέρες των αδίστακτων δυτικοευρωπαίων. Είναι πάνω απ’ όλα η υφιστάμενη ήδη δημογραφική μας συρρίκνωση και η επιχειρούμενη τελευταίως αλλοίωση της δημογραφικής μας ομοιογένειας.

Στις ημέρες μας, δυστυχώς, η δημογραφική εικόνα της Πατρίδας μας έχει περιέλθει σε κατάσταση τραγική! Το βεβαιώνουν τα ίδια τα γεγονότα:
1ον). Πέρυσι, για πρώτη φορά στα χρονικά της σύγχρονης ιστορίας μας, οι θάνατοι ήσαν περισσότεροι από τις γεννήσεις.
2ον). Για την απλή και μόνον διαδοχή των γενεών και όχι βεβαίως για την αύξηση του πληθυσμού απαιτείται ένας δείκτης γεννητικότητας τουλάχιστον 2,1. Σήμερα, όμως, ο δείκτης αυτός στην Πατρίδα μας, συμπεριλαμβανομένων ακόμα και των τοκετών από μητέρες αλλοδαπές,  είναι στο 0,9. Αυτό σημαίνει, ότι ο πληθυσμός της χώρας μας όχι μονάχα μειώνεται δραματικά, αλλά και αλλοιώνεται δημογραφικά και πολιτισμικά ως προς την ομοιογένεια και την συνοχή του.
 

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Αποτειχισι: Ο ιστολογος της Αποτειχισης συνδεθηκε με τον πατερα Λεωνιδα οταν ειχε απαλλαγει πληρως απο τις δοξες του θρονου της Θεσσαλονικης και τον ειχαν σφαγιασει οι αρχιερεις της Αισχυνης των ημερων μας, ο παναθλιος ρυπαρος και Λυσσαλεος Σεραφειμισμος. Τοτε ζουσε την αγια απλοϊκη ζωη του εκει επανω στο ταπεινο σπιτακι του Πανοραματος με συντροφια τα πουλια, τα παιδια και τα λουλουδια, οπως χαριτωμενα σκιαγραφησαν την εικονα του. Εκει τον επισκεπτομασταν τακτικα και χαιρονταν ο Αγιος Γεροντας οταν μας εβλεπε. Χαιρονταν και το πανηγυριζε κυριολεκτικα οταν τον διναμε το καθε νεο περιοδικο που κυκλοφορουσε απο την ομαδα νεων της Θεσσαλονικης, το περιοδικο "ΦΥΛΑΚΕΣ". Και αυτην την εγκαρδια χαρα του Αγιου Γεροντα με το προσωπο Προφητου, εμεις κρατησαμε και διατηρουμε παντοτε. Αγιε Γεροντα και Ποιμεναρχα μας πατερα ΛΕΩΝΙΔΑ, εκει απο τον θρονο του Θεου απο οπου λειτουργεις ΕΣΑΕΙ, πρεσβευε υπερ ημων και ολων των Αγωνιζομενων Πιστων υπερ του ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΑΤΟΥ ΟΛΩΝ ΑΓΑΘΟΥ, της Πιστεως του Χριστου μας.

Στιγμιοτυπα απο το χθεσινο μνημόσυνο-τρισάγιο για τον αειμνηστο Παναγιωτατο Ποιμεναρχη μας μητροπολίτη Θεσσαλονίκης π.Λεωνίδα Παρασκευόπουλο

 
Σε κλίμα έντονης κατάνυξης και με τη συμμετοχή πολλών πιστών τελέστηκε στα Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος, στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, το μνημόσυνο (εντός του ναού) και το τρισάγιο (στο μνήμα) του αγαπητού επισκόπου των Θεσσαλονικέων π.Λεωνίδα Παρασκευόπουλου και ψάλθηκε από όλους μαζί το "Χριστός Ανέστη".
Τονίστηκε η δεινή ρητορική ικανότητα του κεκοιμημένου αλλά κυρίως η ασυμβίβαστη, αγνή και ακέραια προσωπικότητά του που δεν δίστασε να τα βάλει με Βούλγαρους, με Γερμανούς, με κομμουνιστές, να διοργανώσει συσσίτια στην κατοχή σώζοντας χιλιάδες κόσμο από την πείνα, και να μιλάει με παρρησία για κάθε θρησκευτικό και εθνικό θέμα. Οι παλιότεροι ακόμη θυμούνται τα εξαιρετικά κηρύγματά του ως ιεροκήρυκας μέσω ραδιοφώνου.Να υπενθυμίσουμε ότι ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης π.Λεωνίδας Παρασκευόπουλος όπως και πλειάδα άλλων αξίων αρχιερέων μαζί του, τιμωρήθηκαν και έχασαν τον επισκοπικό τους θρόνο, χωρίς απολογία το 1974.

Ο π.Λεωνίδας, έφυγε το Πάσχα του 1984, έχοντας υλοποιήσει ένα ακόμη έργο, τα Ελληνορθόδοξα Εκπαιδευτήρια "Απόστολος Παύλος". Είναι πράγματι άξιο απορίας πως 31 έτη μετά την κοίμηση του, ο πιστός λαός της Θεσσαλονίκης αναπολεί την μνήμη του και εκτιμάει ακόμη περισσότερο την αξία του.

Σήμερα, που οι επισκοπικοί θρόνοι καταλαμβάνονται με άθλιες μεθοδεύσεις και ανίερες συμφωνίες, που οι μητροπολίτες έχουν απομακρυνθεί από τον πιστό λαό και μετακινούνται ανά την Ελλάδα για να παραβρεθούν σε ονομαστικές εορτές άλλων μητροπολιτών ανταλλάσσοντας δώρα, σήμερα που πολύ συχνά διοργανώνονται κοσμικές φιέστες για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, η αγνή μορφή του πατρός Λεωνίδα και πολλών άλλων αξίων αρχιερέων συνεχίζει να εμπνέει.

Εξαιρετική και η ιδέα της διοργάνωσης αντιαιρετικής ομιλίας μετά το τρισάγιο. Επί τέλους,  κάποιοι δεν φοβούνται να κατονομάσουν τους εχθρούς της εκκλησίας, για να μην δυσαρεστήσουν τον ... "Πάπα".


Ακολουθούν οι φωτογραφίες:
Σύρου Δωρόθεος ἐφ' ίππου: Έφιππες 

οικουμενιστικές ιλαρότητες!

Ο Μητροπολίτης Σύρου προεξήρχε σε λιτανεία έφιππος!

πηγή: romfea.gr
Σήμερα, Κυριακή των Μυροφόρων, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' ιερούργησε στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, στο Μάννα, κατά την εορτή του Προστάτου των μελών και αναβατών του Ιππικού Ομίλου Αγίου Γεωργίου.

Στο κήρυγμά του προς το πολυπληθές εκκλησίασμα αναφέρθηκε στην τόλμη των Μυροφόρων και των δύο Μαθητὼν του Κυρίου, ως αποτέλεσμα και καρπό της αγάπης τους προς Αυτόν, καθώς και στη χαρά που  προσέφερε ο Αναστάσιμος Χαιρετισμός Του, "Χαίρετε", στις Μυροφόρες και τις γυναίκες κάθε εποχής, και την ευθύνη που έχουν να γίνονται πάντα πηγή χαράς για τους γύρω τους, μέσα από την πολυεπίπεδη δράση και κοινωνική προσφορά τους.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' φέρων την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, προεξήρχε, έφιππος, επί του καθαρόαιμου ίππου "Φαέθων", της εφίππου λιτανείας και ευλόγησε τους ιππείς, τους αναβάτες και τα υποζύγιά τους.

Η εκδήλωση, της οποίας την επιμέλεια είχε ο Ιππικός Όμιλος Σύρου και ο κ. Μπάμπης Γαβριήλ, έκλεισε με πλούσια δοχή, συνοδεία παραδοσιακών οργάνων.